Умкд 042-18. 15. 18/01-2013 2013 жылғы №1 басылымДата08.07.2018
өлшемі177,24 Kb.

УМКД 042-18.15.18/01-2013


______ 2013 жылғы № 1 басылым

13 беттің -шісі

«Кәсіби қазақ (орыс) тілі»
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының оқытушысы Дарменова Гульвира Тұрсынбекқызы, педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы Абишева Шолпан Шәкәрімқызы

___________ «___» ___________20 ___жыл.
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл
Кафедра меңгерушісі _______________ Джумажанова Г.К.

2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №1 «05» «09» 2013жыл.
Төрайым_________________Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №1 «18 » «09» 2013 жыл.


ОӘК төрағасы _________________ Искакова Г.Қ.
4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны

5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемлік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған. ПОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

-5В010300- «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент болашақ мамандығына байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.

Курс қазақ тілін қазақ тілді дәрісханаларда кәсіби тілге бейімдей оқытуға, іскерлік дағды-машықтарды қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін өзара сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қолданымдылық (функционалдық) жүйемен іріктеп, ыңғайлап меңгерту көзделеді.
  1. Осы курстың мақсаты:

Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру;

Күнделікті қарым-қатынас кезінде, болашақта кәсіби терминдерді қызмет барысында еркін қолдану дағдыландыру;

Психологияның теориялық негіздерін қазақ тілінде меңгерту.


  1. Курстың негізгі міндеттері:

Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне қатысты тарихи мәдени материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру керек.


  1. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

● мамандығы бойынша қажетті тақырыптардағы орташа және күрделі мәтіндерді түсіну және қабылдай алу;

● баяндамалар, хаттар жаза білу, мамандығына қажетті құжаттарды сауатты құрастыра және толтыра білу;

● қажетті ақпараттарды талдай, сұрыптай білу;

● сызба, кестелердегі ақпараттарды сауатты сөйлете алу;

● қажет материалдарды орыс тілінен қазақ тіліне сауатты аудару;

● түрлі тақырыптардағы пікірталастарда айтпақ ойын дәлелдей білу, өз ойын (ауызша және жазбаша) тілдік нормаларды сақтай отырып, дәйекті, шебер жеткізе алу;

негізгі терминдерді, ұғым-түсініктерді орынды қолдана алу;

● өтілген тақырыптар негізінде эссе, баяндамалар, хабарлама жазу, студенттің өзіндік жұмыстарын дайындау барысында тезис құра білу;

● кез-келген стилдегі материалды түсініп, ажырата алу;

● өз кәсіби шеңберінде кеңес беріп, пікір білдіруі;

● іскерлік ортада шебер сөйлей алуы, мақал-мәтелдерді, қанатты сөздерді қажетті тұстарда оңтайлы қолдана алуы.
3.5 Курстың пререквизиттері:

Қазақ тілі І;

Қазақ тілі ІІ.

Жалпы психология3.6 Курстың постреквизиті:

Арнайы пәндердің барлығы;

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу.

Кәсіби практика


3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Курс


Сем-естр

Кредит

Дәріс (сағ)

Семинар (сағ)

Лаб. (сағ)

ОЖСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ)

Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

3

5

2

-

30

-

30

30

90

емтихан


4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)
Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрі бойынша сағаттарды бөлу

Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Практикалық сабақтары

Үндестік заңы. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың арасындағы үндесу (синграмонизм) және дауыссыз дыбыстардың арасындағы үндесу (ассимиляция).


2

Лексика және лексикология ұғымы туралы. Қазақ тілінің лексика жүйесі.

2

Сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Сөз мағынасы өзгеріп, дамып, кеңейіп отыратын өте күрделі құбылыс. Осымен байланысты сөздің тура және ауыспалы мағынасы болады.

2

Диалект және кәсіби сөздер. Сирек қолданылатын сөздер - диалект сөздер, кәсіби сөздер мен терминдер.

2

Жалпылама қолданылатын терминдер мен сөздер. Терминдердің ұғымы мен мағынасы. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Жалпылама сөздердің қолданылуы. Жалпылама лексиканың анықтамасы. Терминдердің қолданыс аясы.

2

Кірме сөздер. Басқа тілден енген сөздерді кірме сөздер дейміз. Өз тарихында қазақ халқы көптеген елдермен қарым-қатынас жасап, аралас-құралас болғаны мәлім. Соның нәтижесінде араб, парсы, моңғол, орыс тілдерінен қазақ тіліне көптеген сөздер енген.

2

Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану.

2

Көнерген сөздер мен неологизмдер. Қоғам дамуына орай тіліміздегі қолданыстан шыққан сөздер көнерген сөздер деп аталады. Көнерген сөздер мағынасына қарай екі түрге бөлінеді: тарихи сөздер, архаизмдер.

2

Стиль туралы түсінік. Стиль турлері. Стиль терминінің мазмұны кең, оның жұмсалатын орны көп. Стилистика – стиль туралы ілім.

2

Ресми іс-қағаздар стилі.

2

Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми мәтіндердегі терминдердің қолданысы. Ғылыми және публицистикалық стильде лебіз айтуға дағдылану.

2

Публицистикалық стильдегі сөз қолданыстары.

2

Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері. Сөзжасам – тіл білімінің жеке саласы. Сөзжасам – атау (номинация) жасау қызметін жүзеге асырады.

2

Туынды сөздер. Туынды сөздердің жасалу тәсілдері, туынды сөдердің жасалу жұрнақтары.


2

Жалғаулардың түрлері. Жалғаулардың түрлері (тәуелдік, көптік, жіктік, септік). Сөздер жекеше түрде де, көпше түрде де қолданыла береді. Көптік мағынаны білдіру үшін сөздерге көптік жалғауы жалғанады.

Тәуелдік жалғауы заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді (меншікті) екенін білдіреді. Сөздің жіктік жалғауларын қабылдауын жіктелу дейді.

Сөздердің септік жалғауларын қабылдауын септелу дейді.


2

Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау.

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс.


Барлығы

30
 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

  1. Психологиялық терминдер. Психологиялық терминдердің салалық сөздікте түзілуі (Тапсырма түрі: терминдер сөздігін құрастыру – 100 сөз).

  2. Психологиялық ғылыми жаңалықтарға сипаттама беру (Тапсырма түрі: реферат).

  3. Іскерлік дағды қалыптастыруға арналған тілдік құрылымдар (Тапсырма түрі: реферат).

  4. Мамандығы бойынша ғылыми еңбектерді оқып түсіну және қазақ және орысша аңдатпа (аннотация) жазу (Тапсырма түрі: ғылыми мақаланың көшірмесі және 2 тілде жазылған аңдатпа).

  5. Аударма: түсінігі, түрлері, талаптар, әдістері, ерекше жағдайлары, маңызы (Тапсырма түрі: баяндама жасау).6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік картасы
Семинар сабағының тақырыбы

Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1


2

3

4

Л: Қазақстан жаһандану дәуірінде
Г:Үндестік заңы

Кітап көрмесі, бейнетаспа

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л: Қатынасты-әлеуметтік- психологиялық талдау

Г: Лексика және лексикология ұғымы туралыинтерактивті тақта, интернетпен жұмыс

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л:Білім де бәсекеге түседі
Г: Сөздің тура және ауыспалы мағынасы


Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Мысалдар кетіру, аудару, сөйлем құрастыру

Жазбаша, ауызша

Л: Әлеуметтік – психологиялық хал-ахуал құрылымы
Г: Диалект және кәсіби сөздер

«Деңгейлеп оқыту технологиясын» қолдану

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л: Кәсіби мәтін №5
Г: Терминдердің ұғымы мен мағынасы. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.


Кітаптар, кесте, бейнетаспалар

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л: Жаһандану және гендер мәселесі
Г: Кірме сөздер

Интерактивті тақта, проектор,

«Жобалау технологиясын» қолдануҮлестірмелі карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л: Кәсіби мәтін №
Г: Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану.

Бақылау тапсырмалары

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша

Л: Креативтілікті зерттеудегі негізгі теоретикалық бағыттар
Г: Көнерген сөздер мен неологизмдер

«VTS бағдарламасын» қолдану

Құжаттардың үлгілері

Жазбаша, ауызша

Л: Жоғары кәсіби білім берудің заңдастырылу негіздері
Г: Стиль туралы түсінік. Стиль турлері

Интерактивті тақта, проектор,


Құжаттардың үлгілері

Жазбаша, ауызша

Л: Білім беру түрлері
Г:Ресми іс-қағаздар стилі

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л: Қазіргі заманғы білім берудің негізгі тенденциялары

Г: Ғылыми стиль лексикасы. Ғылыми мәтіндердегі терминдердің қолданысы. Ғылыми және публицистика

лық стильде лебіз айтуға дағдылану.


Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л: Білім берудің психологиялық принциптері
Г: Публицистикалық стильдегі сөз қолданыстары

Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Мысалдар кетіру, аудару, сөйлем құрастыру

Жазбаша, ауызша

Л: Хейверхерст бойынша кәсіби жол кезеңдері

Г: Сөзжасам. Сөзжасамның тәсілдері.Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Л: Еуропа мен Американың көптеген мемлекеттеріне тән психологиялық білім берудің негізгі тенденциялары
Г: Туынды сөздер


Сызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Жаттығу жұмыстарын орындау

Жазбаша, ауызша

Л: Психологиялық мамандықтың жалпы сипаттамасы

Г: Жалғаулардың түрлеріСызба нұсқа, грамматикалық оқулық, электронды оқулық, интерактивті тақта, инновациялық технология

Үлестірмелі карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Бектұров Ш. Қазақ тілі. Алматы: Мектеп, 1992. – 223 б.

1

17

6

Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.

4
24

Жиенбаев С., Бегалиев Г., Уюкбаев И. Қазақ тілі. - Алматы, 2000.

2
12

В.Салагаев, Б.Шалабай. «Іс қағаздарын жүргізу туралы». - Алматы «Раритет», 2000.

5
29

Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеолог.сөздігі. –Алматы: Ғылым, 1977

2
12

«Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) - А, 2001.

3
18

Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

2
12

Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. Алматы, 2012ж

20
100

Намазбаева Ж.И., Сангилбаев О.С. Орысша қазақша психологиялық сөздік. Алматы, 2005ж

10
59

Жарықбаев Қ. Русско казахский толковый словарь психологических терминов. Алматы, 2004ж

2
12


8 ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз,1995 жыл.

8.1.2 «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заң, ҚР президенті 11 шілде, 1997 жыл №151

8.1.3 «Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 5 қазан, 1998 жыл. №4106.

8.1.4 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». ҚР президентінің Жарлығы 7 ақпан, 2001 жыл, №550

8.1.5 «Мемлекеттік ұйымдарда мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту туралы». ҚР Үкіметінің Қаулысы 14 тамыз, 1998 жыл №769

8.1.6 «Мемлекеттік ақпарат жұмыстарын жақсарту бюрократиямен күрес және құжат айналымын қысқарту шаралары туралы». ҚР президентінің Жарлығы 31 шілде, 2000 жыл, №427

8.1.7 «Азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы». ҚР президентінің Жарлығы 19 маусым, 1995 жыл.

8.1.8 «Нормативтік-құқықтық актілері туралы». ҚР-ның заңы: 24 наурыз, 1997 жыл №213-1

8.1.9 «Құжаттарды мемлекеттік тілде даярлайтын мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерін көтермелеу туралы». ҚР Премьер-Министрлігінің Нұсқауы 21 қыркүйек , 2000 жыл №117

8.1.10 «Қазақстан Республикасында қызметтерін мемлкеттік тілде жүргізетін, сонымен қатар мемлекеттік тілді жете меңгерген әділет және сот органдары қызметкерлерін моральдық және материалдық тұрғыда көтермелеу реті туралы». ҚР Әділет министірінің бұйрығы 12 маусым, 1999 жыл № 45

8.1.11 «Қазақстан Республикасында нотариалдық іс жүргізу туралы». ҚР Әдлет министірінің бұйрығы, 16 шілде, 1998 жыл № 83

8.1.12 «Іс жүргізу туралы» ҚР Министрлер кабинетінің Қаулысы. 20 маусым, 1992, № 562

8.1.13 В.Салагаев, Б.Шалабай: «Іс қағаздарын жүргізу туралы» Алматы «Раритет», 2000.

8.1.14 І.Жақып. «Іс жүргізу» Алматы «Раритет», 2000

8.1.15 «Қазақстан Республкасында іс қағаздарын жүргізу» (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) А,2001

8.1.16 Л.Дүйсенбаева «Іс қағаздарын қазақша жүргізу» Алматы «Ана тілі» 2001.

8.1.17 «Сөздік анықтамалық: екі тілде іс жүргізу» Алматы, «Атамұра», 1994.


  1. Қосымша әдебиеттер

   1. Дүйсенбекова Л. «Іс-қағаздарын жүргізу». Алматы, 2001ж.

   2. Ақанова Д.Х. және т.б. «Ресми-іскери қазақ тілі». Алматы, 2006ж.

   3. Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М.. Іскери- кәсіби қазақ тілі. - Павлодар, 2007 ж.

   4. Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. әдістем. құрал. Астана, 2009ж.

   5. Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006ж.

   6. Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери- кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. Павлодар, 2009 ж.

   7. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы» (2000 жылдың 13 наурызында шыққан Заң бойынша).

   8. Мұхамадиева Н.Қ. «Іскерлік қазақ тілі». Астана, 2007 ж.

8.2.9 Жақыпов С. Жалпы психология негіздері. Алматы, 2012ж.

8.2.10 Намазбаева Ж.И., Сангилбаев О.С. Орысша қазақша психологиялық сөздік. Алматы, 2005ж.8.2.11 Жарықбаев Қ. Русско казахский толковый словарь психологических терминов. Алматы, 2004ж.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу