Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет83/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   131

29-кесте Таблица 29

ЖЕКЕЛЕГЕН АУРУЛАР БОЙЫНША СТАЦИОНАРДАН ЕМДЕЛІП ШЫҚҚАН СЫРҚАТТАРДЫҢ ӨТКІЗГЕН

ОРТАША КҮН ҰЗАҚТЫҒЫ МЕН ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПИСАННЫХ БОЛЬНЫХ ИЗ СТАЦИОНАРА

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ

ДСМ жүйесі Система МЗАурудың аталуы

Стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген орташа күн ұзақтығы 18&

Средняя длительность лечения в стационаре выписанных больных 18&

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім-

жітім көрсеткіші % 18&

Летальность в % к числу выбывших больных 18&

Стационардан емделіп

шыққан сырқаттардың

өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения

в стационаре выписанных больных 15-17

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім- жітім көрсеткіші % 15-17

Летальность в % к числу выбывших больных 15-17Нозологии

болезней2013

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

12.4

11.9

1.1

1.1

12.6

12.5

0.2

0.2

ВСЕГО в том числе:

инфекциялық ішек аурулары

8.1

6.8

0.1

0.1

6.7

6.7

0.0

0.3

кишечные инфекционные болезни

тыныс ағзаларының туберкулезі

99.6

96.9

3.5

2.5

154.0

155.6

0.3

0.2

туберкулез органов дыхания

инфекциялық гепатит

14.0

13.7

0.3

0.3

14.0

14.0

0.0

0.0

инфекционный гепатит

қатерлі ісіктер

13.9

14.3

1.7

1.7

17.3

18.7

3.2

0.8

злокачественные новообразования

қантты диабет

10.6

10.4

1.0

1.0

11.5

10.4

0.3

0.0

сахарный диабет

жеке нервтердің, нерв түбірлерінің және өрімдерінің аурулары

10.5

10.3

0.3

0.2

10.8

10.9

0.5

0.3

болезни нервов, нервных корешков и сплетений

глаукома

8.4

7.5

0.0

0.0

9.8

7.2

0.0

0.0

глаукома

жіті құздамалдық қызба

10.6

11.1

2.2

0.2

13.0

11.5

0.0

3.1

острая ревматическая лихорадка

жүректің созылмалы құздамалық аурулары

11.0

10.7

2.2

2.2

10.6

9.4

0.0

0.0

хронические ревматические болезни сердца

қан қысымының жоғарлауымен сипатталатын аурулар

9.7

9.5

0.2

0.1

8.8

11.3

0.0

0.0

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

миокардтың жіті инфаркті

13.0

11.9

12.1

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

острый инфаркт миокарда

пневмония

11.1

11.1

2.1

2.5

10.6

9.9

0.2

0.5

пневмония

демікпе

10.0

10.1

0.5

0.3

9.5

10.7

0.0

0.0

астма

асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы

10.1

9.7

2.9

3.4

9.8

10.0

0.3

0.0

язва желудка и 12-ти перстной кишки

асқазанның және ұлтабардың қабынуы

8.9

8.4

0.0

0.0

9.5

9.2

0.0

0.0

гастрит и дуоденит

өт-тас ауруы, өт қабының қабынуы, өт өзегінің қабынуы

9.2

8.8

0.3

0.4

9.9

9.9

0.2

0.0

желчнокаменная болезнь,холецистит,холангит

гломерулалық (шумақтық) аурулар

13.8

13.1

4.3

4.7

19.0

15.5

0.6

0.8

гломерулярные болезни

бүйректің түтікшеинтерстициалды аурулары

9.7

9.6

0.3

0.3

9.5

9.3

0.0

0.1

тубулоинтерстициальные болезни почек

дәнекер тіннің жүйелік зақымдануы

11.6

10.7

1.4

0.8

12.9

12.6

0.6

0.0

система поражения соединительной ткани

күйіктер

14.8

15.2

4.0

3.8

13.2

12.2

2.5

0.0

ожоги

дәрілік заттар, дәрі-дәрмектер мен биологиялық және негізінен медицинаға арналмаған заттардың уыттық әсері, сыртқы себептер ықпалдарының өзге және анықталмаған әсерлері

4.7

4.7

3.2

3.3

5.0

5.0

0.8

1.1

отравления лекарственными средствами и биологическими веществами токсического действия веществ, преимущественно немедицинского назначения, другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин


Аурудың аталуы

Стационардан емделіп шыққан сырқаттардың

өткізген орташа күн ұзақтығы 0-14

Средняя длительность лечения в стационаре

выписанных больных 0-14

Емделіп шыққан сырқаттардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших больных

0-14Нозологии

болезней


БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

9.6

9.3

0.9

0.8

Всего в том числе:

инфекциялық ішек аурулары

6.4

6.3

0.1

0.1

кишечные инфекционные заболевания

тыныс ағзаларының туберкулезі

182.3

195.1

0.3

0.2

туберкулез органов дыхания

инфекциялық гепатит

13.2

13.3

0.1

1.9

инфекционный гепатит

қантты диабет

12.2

10.9

0.2

0.2

сахарный диабет

балалардың церебралдық сал ауруы

16.4

16.6

0.2

0.2

детский церебральный паралич

жіті құздамалдық қызба

14.3

18.5

0.0

0.0

острая ревматическая лихорадка

жүректің созылмалы құздамалық аурулары

13.3

11.9

0.0

0.6

хронические ревматические болезни сердца

жоғарғы және төменгі тыныс жолдарының жіті респираторлық жұқпалары

7.0

6.8

0.1

0.0

острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей

пневмония

10.3

9.4

0.3

0.3

пневмония

бронхтың созылмалы, анықталмаған созылмалы қабынуы, ауа кернеу

21.2

18.3

0.0

0.0

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема

демікпе

10.1

10.4

0.0

0.0

астма

асқазанның және ұлтабардың ойық жарасы

11.2

9.3

0.0

0.2

язва желудка и двенадцатиперстной кишки

aсқазанның және ұлтабардың қабынуы

9.6

9.3

0.0

0.0

гастрит и дуоденит

өт-тас ауруы, өт қабының қабынуы, өт өзегінің қабынуы

11.2

11.0

0.0

0.0

желчнокаменная болезнь, холецистит, холангит

гломерулалық (шумақтық) аурулар

19.0

16.4

0.8

0.9

гломерулярные болезни

бүйректің түтікшеинтерстициалды аурулары

10.9

10.7

0.0

0.0

тубулоинтерстициальные болезни почек

күйіктер

11.8

11.4

0.4

0.7

ожоги

30-кесте Таблица 30

СЫРҚАТТАРДЫҢ ОБЛЫСТАР БОЙЫНША СТАЦИОНАРДА ӨТКІЗГЕН ОРТАША КҮН ҰЗАҚТЫҒЫ

МЕН ӨЛІМ-ЖІТІМ КӨРСЕТКІШТЕРІ

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПИСАННЫХ БОЛЬНЫХ ИЗ СТАЦИОНАРА

И ЛЕТАЛЬНОСТЬ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ

ДСМ жүйесі Система МЗ
18&

15-17

0-14
Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

Сырқаттардың стационарда өткізген орташа күн ұзақтығы

Средняя длительность лечения в стационаре


Емделіп шыққандардың санымен салыстырғандағы өлім-жітім көрсеткіші %

Летальность в % к числу выбывших

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

12.4

11.9

1.1

1.1

12.6

12.5

0.2

0.2

9.6

9.3

0.9

0.8

Pеспублика Казахстан

Ақмола

14.2

13.9

1.1

1.1

15.0

14.7

0.2

0.1

11.1

10.4

0.5

0.4

Акмолинская

Ақтөбе

12.8

12.0

1.0

1.0

16.6

17.4

0.2

0.0

9.4

9.0

1.0

0.8

Актюбинская

Алматы

12.0

11.7

0.7

0.7

11.3

11.0

0.1

0.1

9.2

8.8

0.9

0.9

Алматинская

Атырау

12.6

11.7

0.8

0.9

14.0

14.8

0.1

0.1

8.2

8.0

1.5

0.9

Атырауская

Б.Қазақстан

14.4

13.3

1.0

1.2

15.2

13.7

0.4

0.3

9.9

9.2

0.6

0.6

З-Казахстанская

Жамбыл

10.9

10.6

1.0

0.9

12.1

11.2

0.0

0.2

9.6

9.6

0.8

0.8

Жамбылская

Қарағанды

14.3

13.8

1.8

1.7

12.0

13.5

0.2

0.3

10.3

10.5

0.7

0.6

Карагандинская

Қостанай

14.6

14.3

1.5

1.6

15.5

15.4

0.1

0.1

10.4

10.0

0.6

0.5

Костанайская

Қызылорда

13.8

12.8

0.6

0.6

14.5

14.4

0.1

0.4

9.7

9.1

1.1

0.9

Кызылординская

Маңғыстау

11.0

10.2

0.8

0.8

13.1

11.3

0.4

0.3

8.1

8.8

1.4

1.1

Мангыстауская

О.Қазақстан

9.9

9.6

0.7

0.6

10.0

9.8

0.2

0.3

9.1

8.9

1.3

1.1

Ю-Казахстанская

Павлодар

14.2

14.1

1.4

1.2

11.8

12.0

0.2

0.1

9.9

9.4

0.4

0.4

Павлодарская

С.Қазақстан

12.9

12.2

1.1

1.3

11.6

10.5

0.1

0.2

8.8

8.4

0.3

0.4

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

14.4

14.1

1.4

1.4

13.3

12.8

0.2

0.1

9.3

9.2

0.8

0.6

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

10.3

9.5

0.7

0.6

14.9

15.1

0.2

0.1

11.8

11.3

1.0

0.8

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

11.0

10.9

1.6

1.5

12.1

12.7

0.3

0.2

8.7

8.7

0.9

0.9

г.а. АлматыДенсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу