1. Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімібет1/5
Дата24.12.2019
өлшемі0,6 Mb.
  1   2   3   4   5

1.

Бизнес –жоспардың шарықтау шегі, соңғы бөлімі: A.

маркетинг жоспар

 B.

түйіндеме

 C.

өндірістік жоспар

 D.

менеджмент және ұйымдастыру

 E.

қаржылық жоспар2.

Жоспарлау мына кезеңдерден тұрады: A.

альтернативаларды анықтау

 B.

жоспарды енгізу мен орындау

 C.

ең тиімді альтернативаны таңдау

 D.

мақсат қою, алғышарттарды анықтау

 E.

барлық жауап нұсқасы дұрыс3.

Бизнес жоспарлаудың негізгі  масштабы: A.

шағын бизнес

 B.

ірі бизнес

 C.

      микробизнес

 D.

орта бизнес

 E.

барлық жауап нұсқасы дұрыс4.

Қазақстан Республикасының шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын органдары, ұйымдары және арнайы мекемелеріне мыналар жатады. Артығын көрсетіңіз: A.

Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палатасы

 B.

Қазақстан Республикасының министрліктері

 C.

KAZNEX Invest

 D.

 «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық экономикалық палатасы

 E.

Қор биржасы5.

Аймақты дамытуға бағытталған инвистицияның нәтижелілігі төмендегі көрсеткіштер арқылы анықталады. Артығын көрсетіңіз: A.

Коммерциялық нәтижелік

 B.

Нарықтық нәтижелілік

 C.

Әлеуметтік нәтижелік

 D.

Экономикалық нәтижелік

 E.

Бюджеттік нәтижелік6.

Барлық бизнес-жоспарларын жіктегенде, төрт бастапқы бөлімін байқауға болады: A.

өзіңізге арналған бизнес жоспар»

 B.

«Инверсторларға арналған бизнес-жоспар»

 C.

«Банкқа арналған бизнес-жоспар»

 D.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

«Басшылыққа арналған бизнес-жоспар »7.

Ұйымдық және басқарушылық тәуекел. A.

жұмысты орындаудың жоспар-кестесіның барлығы және оны орындаудың кепілдігі; барлық қатысушылардың жоспар-кестесін нақты орындауға қызығушылығының болуы

 B.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 C.

ұйымдық олқылықтарды қайталау мүмкіндігі

 D.

жергілікті администрациямен қарым-қатынастар ( оның жобаға қатысуға қызығушылығын көрсететін дәлелдерді келтіру өте маңызды )

 E.

мамандандырылған басқарушы қызметкерлердің болуы (менеджерлерді сертификаттау)8.

Кәсіпорынның ішкі ортасына не жатады? A.

      Экономикалық, әлеуметтік, технологиялық жағдайлар

 B.

Еңбек ресурстары; техника мен технология; бәсекелестік; маркетинг; т.б.

 C.

Экономикалық жағдай

 D.

Экологиялық; құқықтық жағ

 E.

Экономикалық саясат; экономикалық, әлеуметтік, технологиялық жағдайлар9.

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: A.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс

 B.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді

 C.

өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру ұзақтылығын тексере алады

 D.

мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге көмектеседі

 E.

бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады10.

Бизнес-жоспарды әзірлеу барысында компанияның қызметіне немесе жобаның инвестициялық тартымдылығына баға беріледі. Негізгі бағалауға мыналар кіреді: A.

кірістілік индексі (Benefit/cost ratio, BCR)

 B.

таза ағымдық құн (Net Present Value, NPV)

 C.

жобаның өтелу мерзімі (Pay-Back Period, PBP)

 D.

кірістіліктің ішкі нормасы (Internal Rate of Return, IRR)

 E.

жобаның өтелу мерзімі (Pay-Back Period, PBP)11.

Стратегия дегеніміз не?   A.

Кәсіпорынның өндірістік-қаржылық қызметінің рентабельдігін арттырудағы статистикалық даму бағдарламасы

 B.

Бизнес-жоспарды әзірлеу барысында компанияның қызметіне немесе жобаның инвестициялық тартымдылығына баға беру

 C.

Белгілі бір уақытта маркетинг мақсатына жету үшін әзірленген жүйелік және біртұтас бағдарламалар жиынтығы

 D.

Ұйымның міндетті ісін орындауды және мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты жоспар жиынтығы болып саналады

 E.

берілген бизнестің негізін салу және нақты кезеңге нәтижелерді бағалау12.

Бизнестің жаңа түрін құруға, фирма қызметінің жаңа саласын қамтуға қажетті кәсіпорынның жоспарының түрi:: A.

Оперативті жоспар

 B.

Бизнес-жоспар

 C.

Ағымды жоспар

 D.

Индикативті жоспар

 E.

Жедел жоспар13.

Стратегиялық жоспарлау басқару қызметінің көптеген түрін қамтиды: A.

ішкі үйлестіру

 B.

ұйымдық стратегиялық болжамдау

 C.

      барлық жауап нұсқасы дұрыс

 D.

ресурстарды бөлу

 E.

сыртқы ортаға бейімделу14.

Бизнес-жоспардың кәсіпкерге беретін мүмкіндіктері: A.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді

 B.

бизнес-жоспарды жасап, бітірген кезде ол кәсіпкерге көздеген мақсатына жетуге көмектесетін нақты зерттелген карта немесе схема ретінде қызметін атқарады

 C.

      өз идеяларын жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер жүргізіп, өмір сүру    ұзақтылығын тексере алады

 D.

мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі идеялар көптеген қателіктерден және керегі жоқ шығындардан құтқарып, өз қаражатын және уақытын үнемдеуге көмектеседі

 E.

Барлық жауап нұсқасы дұрыс15.

Қазіргі экономикалық теория мен тәжірибеде бизнес-жоспар ....... түрлі функция атқарады: A.

5

 B.

7

 C.

8

 D.

4

 E.

6

16.

 Кәсіпорынның сыртқы ортасына не жатады? A.

Бәсекелестік; маркетинг

 B.

      Еңбек ресурстары; техника мен технология

 C.

Экономикалық саясат; құқықтық жағдай; экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, технологиялық жағдайлар

 D.

Еңбек ресурстары; маркетинг

 E.

Бәсекелестік; маркетинг; құқықтық жағдай17.

Фирма шабуыл стратегиясын бірнеше жағдайларда таңдай алады. Артығын көрсетіңіз: A.

егер нарықтағы үлесі қажетті минимумнан төмен болса немесе бәсекелестердің іс-қимыл нәтижесінде күрт қысқарса, пайданың жеткілікті деңгейін қамтамасыз ете алмаса

 B.

егер фирмалар-бәсекелестер өз позициясын жоғалта бастаған жағдайда аз шығынмен нарықтық үлесті кеңейтуге нақты мүмкіндігі болса

 C.

өндірістерді кеңейтуді жүзеге асырылудың шығындары тек сатудың елеулі ұлғаюы арқылы ғана ақталса

 D.

нарыққа жаңа тауар шығарса

 E.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп, нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізсе18.

Бизнес-жоспардың бірінші бөлімі қандай? A.

Сату нарығын, сату көлемін талдап, бағалау

 B.

Ұйымдық шаралар мен жұмыс жасау жоспары

 C.

Бизнес жоспарды іске асыру мерзімі

 D.

Жобаның тиімділігі

 E.

Кәсіпкерлік іс-әрекеттің алға қойған мақсаты19.

Жоспарлаудың негізгі әдістері: A.

экономико-математикалық әдіс

 B.

бағдарламалы-мақсатты әдіс

 C.

баланстық

 D.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

есептеу - талдау20.

Бизнес-жоспар кәсіпкерге келесі сұрақтарға жауап беруге көмектеседі: A.

Бизнесіңізді бастауға қанша ресурстар (ақша, адам, ғимарат) қажет?

 B.

Ұсынайын деп отырған тауар немесе қызметіңіздің бағасы қанша болады?

 C.

Бизнесіңізді бастауға қандай ресурстар (ақша, адам, ғимарат) қажет?

 D.

барлық жауап нұсқасы дұрыс

 E.

Сіз ұсынайын деп отырған тауарға немесе қызмет түріне сұраныс қандай болмақ?21.

Тауар өндірушілер арасында  өз мүдделерін қанағаттандыру үшін болатын  экономикалық бақталастық, тауарларды өндіру мен өткізудің тиімді жағдайы, неғұрлым жоғары пайда алу бұл- A.

бәсеке

 B.

даму

 C.

тактика

 D.

талдау

 E.

стратегия22.

Персоналды басқарудың мақсаты A.

өндірістің экономикалық тиімділігін арттыру жоспары

 B.

кәсіпорын, фирманы басқарудағы жетістіктерге қол жеткізу болып табылады

 C.

несие беру үшiн негiз

 D.

нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істеуге көмегін тигізу

 E.

кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіру


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет