1. Электрлік кедергі қалай сипатталады?бет1/6
Дата04.08.2022
өлшемі390,7 Kb.
#147942
  1   2   3   4   5   6
Байланысты:
1. Электрлік кедергі ?алай сипатталады?
Лиза апайға, саяси партия, Язык специальности .

1. Электрлік кедергі қалай сипатталады?
1) U
2)+ R
3) I
4) E
5) G
2. Кедергілері R1 = 5 Ом, R2 = 10 Ом екі резистор тізбектей жалғанған. Осы резисторлардағы кернеулердің қатынасы неге тең?
1) + 0,5.
2) 1.
3) 0,1.
4) 2.
5) 10
3. Электр тогының қуаты қандай формуламен анықталады?
1) I = U/ R
2) A=U I t
3) + P=U I
4) A=F S
5) P= A /q
4. Параллель қосылған тізбектің қай шамасы тұрақты болады?
1) +U
2) R
3) I
4) g
5) E
5. Көрсетілген сұлбаның кедергілері R1 = R2= 4 Ом, R3=R4=2 Ом болғандағы жалпы кедергіні анықта:
1) 12 Ом
2) 6 Ом
3) +3 Ом
4) 8 Ом
5) 9 Ом
6. Айнымалы ЭҚК-ң шамасы мен бағыты бойынша толық бір өзгеріс жасауға кететін уақыты қалай аталады?
1) циклдік жиілік
2) жиілік
3) +период
4) фаза
5) уақыт
7. Жиілікті қандай әріппен белгілейді?
1) W
2) + f
3) φ
4) T
5) t
8. Айнымалы токтағы электрлік шамалардың лездік мәндері қалай белгіленеді?
1) Im, Um, Em
2) I, U, E
3)+ i, u, e
4) I, u, e
5) I, U, e
9. Егер ток көзімен f = 50Гц жиілікпен қосылса катушканың индуктивтік кедергісі Xl =150 Ом болғандағы оның индуктивтілігін анықта:
1) 1.5Гн
2) 47.7Гн
3) +0.477Гн
4) 0.0477Гн
5) 47.7Гн 
10. Сыйымдылық кедергісі қалай белгіленеді?
1) R
2) r
3) Xι
4) +Xc
5) ρ
11. Электр энергиясының жылу энергиясына айналуын сипаттайтын параметрі қандай?
1) сыйымдылық
2) индуктивтік
3) +актив
4) реактивті
5) өзгізгіштік
12. Электр қабылдағыштардың бірінші фазасының аяғын екіншісінің басымен, екінші фазаның аяғын үшіншісінің басымен және үшінші фазаның аяғын біріншісінің басымен жалғауды қалай атайды?
1) жұлдызшалап
2) тізбектей
3) параллель
4) +үшбұрыштап
5) аралас

13. Егер вольтметр 380В кернеуді көрсетсе, бір фазалы тізбектің кедергісі 19Ом, тізбектегі амперметр токтың қандай шамасын көрсетеді?


1)+ 34.6А
2) 20А
3) 60А
4) 30А
5) 22.4А
14. Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеуі 127В болса, желілік сымдарының арасындағы кернеуі қаншаға тең?
1) 200В
2) 380В
3) 320В
4) 127В
5)+ 220В
15. Келтірілген теңдіктердің қайсысы суретке сәйкес келеді?
1)+ I1-I2+I3 –I4=0
2) I1+I2-I3-I4=0
3) I1+I2-I3+I4=0
4) I3+I4-I1+I2=0
5) I1+I2+I3+I4=0
16. Асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффиценті қалай анықталады?
1) P=U I
2) ∆P=∆P1э+∆P1м+∆P2э+∆P2м+∆Pмех
3)+ η = 1- ∑∆P / P1
4) ∆ Pэ
5) ∆ Pм
17. Шаманың өлшенген мәні мен шын мәнінің арасындағы айырым аспаптың қандай қателігін көрсетеді?
1) келтірілген қателік
2) +абсолют қателік
3) дәлдік класы
4) өлшеу қателігі
5) аспаптың қателігі
18. Ток күшін өлшейтін аспап қалай аталады?
1) +амперметр
2) вольтметр
3) омметр
4) ваттметр
5) частотомер
19. Кернеуді өлшейтін аспап қалай белгіленеді?
1) А
2) +V
3) Ω
4) W
5) Hz
20.  - шартты белгімен қандай жүйедегі аспап белгіленеді?
1) магнитоэлектрлік
2) индукциялық
3) термоэлектрлік
4) +электромагниттік
5) электродинамикалық
21. Толық тізбек үшін Ом заңының формуласын көрсет:
1) I=R/U
2) + I=Е/(R+r)
3) I=jS
4) I=U/R
5) I=r+R
22. Ротордың айналым саны статордағы айналдырушы магнит өрісінің айналым санына тең болса, бұл электр машинасы қалай аталады?
1) тұрақты тоқ
2) асинхронды
3) + синхронды
4) генратор
5) қозғалтқыш
23. Егер кірістегі бірінші реттік кернеу шығыстағы екінші реттік кернеуден аз болса, онда трансформатордың қандай түрі болады?
1) бір фазалы
2) үш фазалы
3) төмендеткіш
4) + жоғарлатқыш
5) кернеу өлшеуіш
24. Тізбек ұштарындағы кернеу 12 В, оның кедергісі 5 Ом болғандағы ток күші қандай болады?
1) + 2,4 А
2) 60 А
3) 24 А
4) 0,4 А
5) 0,24 А
25. ЭҚК-ң өлшем бірлігі қандай?
1) А
2) + В
3) Ом
4) См
5) Кл
26. Берілген графиктердің қайсысы тұрақты токтың графигі екенін көрсет (2)

27. Айнымалы ток кезіндегі R , Xl Xc кедергілерін параллель жалғағанда ток күші қандай формуламен анықталады?
1) I=U/R
2) I=U/Z
3) I=U/Z1
4) I=U/Z2
5)+ I=√Iа²+Iр²
28. Шамасы мен бағыты бойынша периодты өзгеретін ток қалай аталады?
1) +айнымалы тоқ
2) тұрақты тоқ
3) бір фазалы тоқ
4) үш фазалы тоқ
5) көп фазалы тоқ
29. Генератордың қозғалатын бөлігі қалай аталады?
1) статор
2) өзек
3) +ротор
4) катушка
5) электромагнит
30. Айнымалы тоқтың толық қуаты қалай белгіленеді?
1) P
2) Q
3) N
4) +S
5) A
31. Үш фазалы тізбектің электр қабылдағыш симметриялы болғандағы реактивті қуаты неге тең?
1) P=3UфIфcosφ
2) Sa=UaIa
3) + Q=√3UфIф sinφ
4) Sa=√Pa²+Qa²
5) S=3Uф Iф
32. Жеке фазадағы актив қуат қалай анықталады?
1) Sa=UaIa
2) Qa=UaIa sinφ
3) + Pa=UaIa cosφ
4) P=Pa+Pв+Pc
5) Q=Qa+Qв+Qc
33. Үш немесе оданда көп тармақтардың бірігу нүктесі қалай аталады?
1) тармақ
2) өнбой
3) +түйін
4) сұлба
5) бөлік
34. Электр тоғының жұмысы қандай формуламен анықталады?
1) I=U/R
2)+ A=U I t
3) P=UI
4) A=F S
5) A=U t
35. Электр қабылдағыштардың фазаларының аяқтарының нольдік нүктеде бірігіп жалғануы қалай аталады?
1) +жұлдызшалап
2) тізбектей
3) аралас
4) үшбұрыштап
5) параллель
36. Егер кірістегі орамның кернеуі шығыстағы орамның кернеуінен көп болса, онда трансформатор қалай аталады?
1) бір фазалы
2) үш фазалы
3) +төмендеткіш
4) жоғарлатқыш
5) өлшеуіш
37. Тізбекке f= 50 Гц жиілікпен қосылған сыйымдылығы 4 мкф болатын конденстордың сыйымдылық кедергісі қандай?
1) 397.7 Ом
2) + 796 Ом
3) 12.7 Ом
4) 0.796 Ом
5) 0.8 Ом
38. Электр өткізгіштік қандай әріппен белгіленеді?
1) U
2) R
3) I
4) + g
5) E
39. Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің желілік сымдарының арасындағы кернеу 220В, фазалық кернеу қаншаға тең?
1) + 127В
2) 380В
3) 320В
4) 220В
5) 200В
40. Егер кедергілер R1= 4 Ом, R2 =2 Ом, R3=3 Ом болса, көрсетілген сұлба бойынша жалпы кедергіні көрсет:
1) 1,1 0м
2)+ 0,9 0м
3) 2,7 0м
4) 9 0м
5) 0,3 0м
41. Трансформатор құрылысы неден тұрады?
1) статордан, ротордан
2) жүктемеден, диодтан
3) +өзектен, орамдардан
4) тиристордан, конденсатордан
5) конденсатордан, катушкадан
42. Ω –шартты белгісімен көрсетілген аспап қай шаманы өлшейді?
1) ток күші
2) кернеу
3) +кедергі
4) қуат
5) жиілік
43. Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды?
1) асинхронды машинасында
2) синхронды машинасында
3) айнымалы ток машинасында
4) +тұрақты тоқ машинасында
5) үш фазалы ток машинасында
44. Тізбектің I=0 күйіндегі режимі қандай?
1) қысқа тұйықталу
2) номинал
3) номинал емес
4) +бос жүріс
5) үйлесімді
45. Егер желілік сымдағы амперметр 20 А ток көрсетсе, үшбұрыштап жалғағанда бір фазадағы амперметр қандай ток көсетеді?
1) + 11,55 А
2) 34,6 А
3) 6,66 А
4) 12 А
5) 31,5 А
46. Жұлдызша қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеуі қалай белгіленеді?
1) Uо
2) Uc
3) +Uф
4) U
5) U1
47. Келтірілген теңдіктердің қайсысы суретке сәйкес?
1) + I1+I2+I3-I4+I5-I6=0
2) I3+I2-I1-I4-I6-I5=0
3) I2+I3-I5-I1+I4+I6=0
4) I1+I2+I3-I4-I5-I6=0 
5) I1+I2+I3+I4+I5+I6=0
48. R1=R5=3 Ом; R2=R3=R4=30 Ом. Қайсы кедергі эквиволентті?
1) +16 Ом.
2) 96 Ом.
3) 90 Ом.
4) 0,36 Ом.
5) 36 Ом.
49. Тізбектеп жалғауда қандай шама тұрақты болады?
1) U
2) R
3) +I
4) g
5) E
50. Егер кедергілері R1= 2 Ом, R2 =4 Ом, R3=3 Ом болса, параллель жалғанғандағы тізбектің жалпы кедергісін анықта:
1) 1,1 0м
2) 0,3 0м
3) 2,7 0м
4) 9 0м
5) + 0,9 0м
51. Аспаптың бетіндегі Б-әрпі нені білдіреді?
1) Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) +пайдалану группасы
4) токтың түрі
5) өлшенетін шама
52. Магнитоэлектрлік аспаптың құрылысы неден тұрады?
1) +Катушка тыныштандырғыш, өсь, серіппе, корректор, стрелка, тұрақты магнит
2) Стрелка, қозғалмалы катушка, қозғалмайтын катушка, ось, камера, тыныштандырғыш, тіл, ось, серіппе, корректор
3) Ось, өткізгіш, есептеуіш механизм, тежегіш магнит, алюминий диск
4) Магнитопровод, стрелка, стрелка ұстағыш, серіппе, полюс ұштары, рама, болат цилиндр
5) Амперметр, шунт
53. Амперметр 5 А тоқ күшін өлшей алса, 30 А тоқ күшін өлшегендегі аспаптың кедергісі 0,15 Ом. Шунттың кедергісі қанша?
1) 0,15 Ом
2) 0,25 Ом
3) + 0,03 Ом
4) 0,9 Ом
5) 0,75 Ом
54. Өлшеуіш механизмнің обмоткасына тізбектеп жалғанатын көп Омды кедергі қалай аталады?
1) Актив
2) Шунт
3) Сыйымдылық
4) + Қосымша
5) Индуктивтік
55. Айнымалы тоқтың әсерлік мәні қалай белгіленеді?
1) i
2) Im
3) Io
4)+ I
5) Iд
56. Айнымалы ЭКҚ-ң бір секундтағы толық өзгеріс саны қалай аталады?
1) Циклдық жиілік
2) +Жиілік
3) Период
4) Фаза
5) Уақыт
57. Периодты қандай әріппен белгілейді?
1) W
2) F
3) +T
4) φ
5) t
58. Индуктивтік кедергі қалай анықталады?
1) R
2) r
3) +Xl
4) Xc
5) Z
59. Ток күші 4 А болғанда кедергісі 2 Ом тізбектің бөлігінің қысқыштарындағы кернеуі қандай?
1) 2В
2) 0,5 В
3) +8 В
4) 1 В
5) 8 кВ
60. Электр өткізгіштіктің өлшем бірлігі қандай?
1) А
2) В
3) Ом
4) +См
5) Кл
61. Берілген тоқтың қайсысы айнымалы тоқтың графигі?(4)

62. Айнымалы ток кезінде R, Xl , XC кедергілерді тізбектей жалғағанда ток күші қандай формуламен анықталады?
1) I=U/R
2) I=R/U
3) +I=U/Z
4) I=U/Z2
5) I=√I²а+I²р
63. Амплитудамен жиіліктері бірдей бірінен-бірі фаза бойынша 120 ығысқан ток тізбегі қалай аталады?
1) Айнымалы ток тізбегі
2) тұрақтыток тізбегі
3) бір фазалы тізбек
4) +үш фазалы тізбек
5) көп фазалы тізбек
64. Көрсетілген сұлбаның кедергілері R=R=8 Ом, R=R=4 Ом болғандағы жалпы кедергіні анықта:
1) 12 Ом
2) +6 Ом
3) 3 Ом
4) 8 Ом
5) 9 Ом

65. Генератордың қозғалмайтын бөлігі қалай аталады?


1) +статор
2) өзек
3) ротор
4) катушка
5) электромагнит
66. Айнымалы токтың реактивті қуаты қалай белгіленеді?
1) N
2) P
3) S
4) +Q
5) А
67. Жеке фазадағы реактивті қуат қалай анықталады?
1) Sа=UаIа
2)+ Qа=Uа Iа sin φа
3) Pа=Uа Iа cos φа
4) P=Pа+Pв+Pс
5) Q=Qа+Qв+Qс
68. Тізбектің ток жүретін тұйықталған бөлігі қалай аталады?
1) Схема
2) Тармақ
3) +Өнбой
4) Түйін
5) Элемент
69. Үш фазалы тізбектің симметриялы болғандағы толық қуаты неге тең?
1) P=3UфIфcosφ
2) Sа=Uа•Iа
3) Q=3UфIф
4) S=3UфIф
5) +S=√P²+Q²
70. Электр зарядының өлшем бірлігі қандай?
1) А
2) В
3) Ом
4) См
5) +Кл
71. Ток күшін өлшейтін аспап қалай аталады?
1) +амперметр
2) вольтметр
3) омметр
4) ваттметр
5) частотамер
72. Қуатты өлшейтін аспап қалай белгіленеді?
1) +А
2) V
3) Ω
4) W
5) Hz
73. шартты белгімен қандай жүйедегі аспап белгіленеді?
1) +магнитоэлектрлік
2) индукциялық
3) термоэлектрлік
4) электромагниттік
5) электродинамикалық
74. Электрлік кедергінің өлшем бірлігі қандай?
1) А
2) В
3) +Ом
4) См
5) Кл
75. Аспаптың бетіндегі 1,5 саны нені білдіреді?
1) +Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) пайдалану группасы
4) тоқтың түрі
5) өлшенетін шама
76. Аспаптың бетіндегі Б- әрпі нені білдіреді?
1) Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) +пайдалану группасы
4) тоқтың түрі
5) өлшенетін шама
77. Үш фазалы тізбектегі фазалардың бастарының арасындағы кернеу қалай аталады?
1) түзетілген кернеу
2) желілік кернеу
3) +фазалық кернеу
4) кірістегі кернеу
5) шығыстағы кернеу
78. Егер электр қондырғыларының кернеуі мен тоғы құжаттарында көрсетілген сан мәндеріне сәйкес келсе, ол қандай жұмыс режимімен жұмыс жасайды?
1) қысқа тұйықталу
2) бос жүріс
3) +номинал
4) үйлесімді
5) өтпелі
79. Электр тоғы дегеніміз не?
1)+ зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы
2) бөлшектер ағыны
3) бөлшектердің қозғалысы
4) заряд қозғалысы
5) дененің қозғалысы
80. Генератор қандай аспап?
1) +механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын
2) механикалық энергияны күшейтетін
3) электр энергиясын күшейтетін
4) энергияны уақытша көбейтетін
5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін
81. Электр тізбегінің шартты белгілер арқылы келтірілген графикалық кескіні қалай аталады?
1) тармақ
2) өнбой
3) түйін
4) +сұлба
5) бөлік
82. Обмоткалардың типіне қарай асинхронды машиналар қалай бөлінеді?
1) +қысқа тұйықталған және фазалы роторлы
2) бір фазалы және үш фазалы,
3) бір фазалы және көп фазалы
4) генератор және қозғалтқыш
5) тұрақты және анымалы
83. Трансформатор дегеніміз қандай ұғымды білдіреді?
1) сәйкестендіру
2) +түрлендіру
3) жеткізу
4) өндіру
5) қысқарту
84. Өлшеуіш механизмнің обмоткасына тізбектеп жалғанатын көп омды кедергі қалай аталады?
1) Актив кедергі
2) +Қосымша кедергі
3) Сыйымдылық кедергі
4) Шунт кедергі
5) Индуктивті кедергі
85. Кирхгофтың бірінші заңы қалай айтылады?
1) +Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.
2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі
3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады
4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады
5) Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің кемуінің алгебралық қосындысына тең.
86. Қозғалтқыш қандай аспап?
1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын
2) механикалық энергияны күшейтетін
3) электр энергиясын күшейтетін
4) энергияны уақытша көбейтетін
5) +электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін
87. Кирхгофтың екінші заңы қалай айтылады?
1) Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.
2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі
3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады
4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады
5) +Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің кемуінің алгебралық қосындысына тең.
88. Кедергілері 30 Ом және 20 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі:
1) 50 Ом
2) 24 Ом
3) 20 Ом
4) +12 Ом
5) 16 Ом
89. Ток күшінің формуласын анықта?
1) +I=Δq/Δt
2) U = I R
3) I=кU
4) I=q/
5) I=qS
90. Қуаты 22 В, кернеуі 2 В шамның ток күші:
1) +4 А
2) 7 А
3) 24 А
4) 6 А
5) 11 А
91. Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100 В, ток күші 1 А болса, оның актив кедергісі:
1) 45 Ом
2) 38 Ом
3) 63 Ом
4) +100 Ом
5) 50 Ом
92. Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсет:
1) +Q=I2RΔt
2) Q=IR2Δt
3) Q=IΔt/R2
4) Q=I*R
5) Q=I2/R
93.Қайсы өрнек Кирхгофтың бірінші заңы болып табылады?
1) I = U/R.
2) ∑Еn=∑(IR)n
3) Q=IΔt/R2
4) + ∑Ιn=0
5) Q=I2/R
94. Параллель қосылған тізбектің кедергісі 12 Ом, кернеуі 120 В, 2 минут ішінде осы өткізгіште өндірілген тоқтын жұмысы:
1) 144 Дж
2) +144000 Дж
3) 14400 Дж
4) 14.4 Дж
5) 140 Дж
95. Ассинхронды қозғалтқыш негізгі неше бөліктен тұрады?
1) 3
2) 5
3) +2
4) 4
5) 1
96. Ом заңының формуласын көрсет:
1) +I = U/R.
2) q =I•t
3) Q=IΔt/R2
4) Р = U•I
5) А=U•I•t.
97. Өткізгіштегі ток күшінің шамасы 4 А-ге тең. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 3 с уақыт аралығында қанша заряд өтеді?
1) 20 Кл
2) 30 Кл
3) 15 Кл
4) +12 Кл
5) 10 Кл
98. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсет:
1) I=R/U
2) I=U(R+r)
3) I=jS
4) +I=U/R
5) I=r+R
99. Өткізгіштің көлденен қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде қандай ∆q заряд өтетінін көрсететін физикалық шама:
1) Кернеу
2) Қуат
3)+ Ток күші
4) Электр энергия
5) Потенциал
100. Электр тоғы дегеніміз:
1) электр өрісінің екі нүктесінің арасындағы кернеу
2) +зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы
3) Өткізгіштің электрлік зарядты жинақтау қабілетін сипаттайтын шама
4) Электр өрісін сипаттайтын шама
5) элктр өрісі тарапынан әскр ететін күш.
Электро ответы которые до этого были
Электр тоғының қуаты қандай формуламен анықталады?


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет