1 Пәннің мақсаты мен міндеттері Пәннің мақсатыбет1/2
Дата10.06.2017
өлшемі355,47 Kb.
түріСабақ
  1   2
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты: - Студент музыканттардың ансамбльдік әндетудің

мәдениетін қалыптастыру.Пәннің міндеті:

- вокал ансамбльдік шығармаларымен танысу студенттердің музыкалық білімін көзқарасын қалыптастыру, кеңейту;

- қазіргі заманға сай эстрадалық ансамбльмен әндету және техникасын меңгеру;

- студенттердің музыкалық қабілетін нығайту әр - түрлі шығармалардың интерпретациясын өздерінің орындаушылық қабілетін байланыстыру.


Пәнді игеруде студенттер білуге және істеуге тиісті:

  • ансамбльдік орындаушылықтың мәдениеті;

  • вокал ансамбль аранжировкасын олардың ерекшіліктерін және эстрадалық джаздың музыкалық стильдерін білу;

  • вокалдық полифонияның жанрдың стильдік ерекшіліктері;

  • әуенге 2ші дауысты шығару;

  • орындаушының өнер жағының шығармашылығының құлдылығын анықтау және аранжировкалау бағыттарын табу.

2 Пререквизиттер

Вокал ансамбль пәні студенттердің музыкалық қабілеттерін дамытуына және де басқа пәндерге, мысалы:  • гармония;

  • дауысты қою;

  • хор класы;

  • сольфеджио.

3 Постреквизиттер

Вокал ансамбль пәні студенттердің музыкалық қабілеттерін дамытуына және де басқа пәндерге, мысалы:
4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптық атаулар

Сабақ түрлері бойынша байланыс сабақ саны

3- «5» - сем.

4- «6» - сем.

Тәж.

сабақ


сөж

Тәж.

сабақ


сөж

1.Кіріспе. «Вокалдық ансамбль» және оның ерекшіліктері. Ансамбльдің түрлері, формалары және жанры. Ансамбльде ән айту және орындаушылық шеберлік, интонациялық арқылы қалыптастыру.

5

10

-

-

2. Гармониялық және мелодикалық есту қабілетін тәрбиелеу.

5

10

-

-

3. Динамикалық шеберліктерді дамыту.

5

10

-

-

4. Ритмдік бірлікті тәрбиелеу.

-

-

4

8

5. Динамикалық бірлестіктің естілуімен жұмыс жасау.

-

-

4

8

6. Ансамбльде темптің бірлестігін тәрбиелеу.

-

-

4

8

7. Орындаушылық өнер кезінде бір манерлік жұмысқа көзқарастыру.

-

-

3

6

Барлығы

15

30

15

30


4.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып- 1 Кіріспе. «Вокалдық ансамбль» және оның ерекшіліктері. Ансамбльдің түрлері, формалары және жанры. Ансамбльде ән айту және орындаушылық шеберлік, интонациялық арқылы қалыптастыру.

Ансамбльдік әуеннің қысқаша тарихы. Эстрадалық және джаздық вокалдық шығармалардың ерекшіліктері (түрлері, формалары, жанрлары). Орындаушылық өнердің ансамбльде еренкшіліктері.Тақырып- 2 Гармониялық және мелодикалық есту қабілетін тәрбиелеу.

Вокалдық ансамбльге жаттығулар. Вертикалық есту қабілеті.Тақырып- 3 Динамикалық шеберліктерді дамыту.

Партияларды ансамбльде толық есту. Тематикалық материалды талдау және жалпы фактурада әлді бөле білу.Тақырып- 4 Ритмдік бірлікті тәрбиелеу.

Вокалдық ансамбльге ритмдік жаттығулар. Шығармаларда (ауфтактті, бастауды, аяқтауды) темп бойынша ала білу.Тақырып- 5 Динамикалық бірлестіктің естілуімен жұмыс жасау.

Артикуляциялық қозғалысқа талап қою.Тақырып- 6 Ансамбльде темптің бірлестігін тәрбиелеу.

Динамикалық ритмдік және дикциялық талаптар.Тақырып- 7 Орындаушылық өнер кезінде бір манерлік жұмысқа көзқарастыру.

Дауыстарды тембр бойынша іріктеу. Дыбыс мәдениетімен жұмыс жасау.


4.3 Студенттердің өздігімен жұмыс істеу материалдары
1. Әр түрлі стильдік бағыттағы орындаушылық бейне таспадан көру: [1], 40 – 48 б.

2. Мюзикл, опера, рок-опера қойылымын көрсету: [4], 24 - 32 б.

3. Қазіргі эстрадалық композиторлардың 2 – 3 дауысты балалар әуендеріне сүйемелдеу жасау (В. Шайнский, Е. Крылатов, Г. Гладков, М. Дунаевский, Ю. Чичков, Р. Паульс, Я. Дубравин, С. Баневич, Н. Карш, О. Хромшин, К. Дуйсекеев, С. Байтерековтар).

4.4.1 Тәлімгердің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Ноталық мысалдар

Сабаққа қатысу

30 (30*1)

2

Аудиторлық пәнге кірмеген сабақтар

Ноталық мысалдар

Сабаққа қатысу

22

3

Межелік бақылауға дайындық

Ноталық мысалдар

МБ 1, МБ 2

МБ 3, МБ 48

Барлығы

605 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1.Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке.-СПб.: КАРО, 2004г.

2.Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие для детей сред. и ст. возраста. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008г.

3.Боровик Т. Ритмы и рифмы. Сборник ритмодекламаций. Ч.1, ч.2

4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».-СПб.: Изд. «Лань»,2000г.

5. Каноны круглого стола. Составитель Е.Филимонова.- СПб.: Изд. «Союз Художников», 2003г.Қосымша әдебиет

6.Миловский С.А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1977г.

7.Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.-Л, 1965г.

8.Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования.М.: АСТ,2005г.

9.Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. Центр Владос.

10.Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.

11. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы ДМШ (2-я редакция). – СПб.: Изд. «Композитор», 2001-2002г.

12. Чугунов Ю. Гармония в джазе. –М.: Изд. «Советский композитор», 1985г.13. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха.- М.: Музыка, 1996г

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.3/32

специальности

Мамандықтың жұмыстық оқу жоспарындағы көшірме

050106 Музыкалық білім

Вокалдық ансамбльі пәні


Оқу түрі

Трудоемкость дисциплины

Семестр бойынша

Бақылау түріСеместр

Семестр бойынша бөлінген сағат саны

кредит

Академ. сағат

кредит

аудиторных занятий

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨж

Емт.

сынақ.

КП

КР

барлығы

Жеке

Саб.


Тәж.

лаб

барлыгы

СӨЖ

Күндізгі

ЖОБ МБ


2

90

30

60

3,4

-

-


-

3

1

15

15

-

-

30

15

4

1

15

15

-

-

30

15Оқу түрі

Трудоемкость дисциплины

Семестр бойынша

Бақылау түріСеместр

Семестр бойынша бөлінген сағат саны

кредит

Академ. сағат

кредит

аудиторных занятий

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨж

Емт.

сынақ.

КП

КР

барлығы

Жеке

Саб.


Тәж.

лаб

барлыгы

СӨЖ

Күндізгі

ЖОБ МБ


2

90

30

60

5,6

-

-


-

5

1

15

15

-

-

30

15

6

1

15

15

-

-

30

15
Орындаушылық өнерКафедра меңгерушісі ___________ Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________


Ж±мыс баѓдарламасыНысан

ПМУ ¦СН 7.18.3/30

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет