1. Present Continuous шағының қазақша баламасын табыңызДата09.04.2018
өлшемі152,11 Kb.
1. Present Continuous шағының қазақша баламасын табыңыз.
A) Мақсатты келер шақ B) Жедел өткен шақ C) Болжалды келер шақ
D) Ауыспалы осы шақ E) Нақ осы шақ
2. Present Continuous шағының ағылшын тіліндегі екінші атауын анықтаңыз.
А) Present Simple В) Past Simple С) Present PerfectD) Present Progressive
Е) Present Perfect Continuous
3. Present continuous шағының формуласын табыңыз.
А) S+to have+ V4+obj В) S+to do+ V3+obj. С) S+to be+ V4+obj.
D) S+had+ been+V4+obj. Е) S+to be+ V2+obj.
4. Present Continuous келер шақта қолданылуы мүмкін бе?
А) Present Continuous өзі келер шақ В) Тек Passive болған кезде қолданылады
С) Бұрын қолданылған, қазір жоқ D) Жоқ Е) Иә
5. Етістіктердің төртінші категориясында (V4) жалғанатын жұрнақты таңдаңыз.
А) –ed В) ЖалғанбайдыС) -ingD) -lyЕ) -en
6. Қазақша берілген сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз: Нұрбол ғылыми жетекшісінен сұрап жатыр.
А) Nurbol is asking from his scientific tutorВ) Nurbol is not asking from his scientific tutor
С) Nurbol is talking  to his scientific tutorD) Nurbol is asking from his teacher
Е) Is Nurbol asking from his scientific tutor?
 7. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған болымсыз сөйлемді анықтаңыз.
А) Inkar is being not stayed at home today.В) They is not swimming in the sea.
С) She is watching TV.D) I am sunbathing on the beach.Е) We are not traveling in Japan.
 8. Берілген сөздерден Present Continuous шағында сөйлем құраңыз: you / have a good time / on holiday / ?
А) Do you have a good time on holiday?В) Are you have a good time on holiday?
С) Are you having a good time on holiday?D) Have you had a good time on holiday?
Е) Where do you have a good time on holiday?
 9. Берілген сөйлемге дұрыс сұрақ қойыңыз: My sister is going to England.
А) Where are you going on holiday?В) Who is going to England?С) What is he cooking for dinner?А) Where are you staying?Е) Are you planning to go to the library?
 10. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған болымды сөйлемді анықтаңыз.
А) My parents are driving to work now.В) I´m not writing an email

С) Zharas isn´t going to school today.D) We aren´t having fun today.

Е) My team isn´t winning the match.
 11. Сөйлемді толықтырыңыз (Present Continuous): I and Sherkhan … (work) late today.
А) is workingВ) had workedС) had been workingD) am workingЕ) are working
 12. Сөйлемді дұрыс құраңыз: book/kind/What/you/of/are/reading?
А) What are you kind of book reading?В) What are you kind of book reading?
С) What you are kind of book reading?D) What kind of book are you reading?
Е) What are you reading kind of book?
 13. Present Continuous шағындағы тұрған және дұрыс құрылған сұраулы сөйлемді анықтаңыз.
А) Is they having dinner at a restaurant?В) She's drinking a hot cup of herbal tea.
С) Can Erbolat play table tennis?D) Are they often going to swim?

Е) When are you leaving?


 14. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз: We use the present continuous:
А) To talk about the action that started in the past, but still continuing
В) To talk about unrealized plans in the past
С) To talk about actions happening in that exact moment.
D) To talk about temporary actions that might be happened
Е) To talk about repeated actiong
 15. Сұраулы сөйлемнің дұрыс қысқа жауабын табыңыз. Are you eating your dinner, Omirbek?
А) No, he is notВ) Yes, they are notС) No, might beD) No, I’m not

Е) Yes, he are not


 16. Сөйлемді толықтырыңыз: I´m worried. It ____________ (rain) and I haven´t got an umbrella.
А) is not rainingВ) are rainingС) is rainingD) am rainingЕ) was raining
 17. Қай етістікті Present Continuous шағында қолдануға келмейді?
А) ForgetВ) TellС) IntroduceD) MemorizeЕ) Drill
 18. Мағынасына қарай ing жұрнағы жалғанатын және жалғанбайтын етістіктерді табыңыз.
А) Love, like, hate, matterВ) Belong, suppose, show, playС) Think, smell, taste, see
D) Wonder, work, complete, waitЕ) Listen, become, live, forget
 19. Сөйлемді берілген нұсқада дұрыс құраңыз: (the girls / watch) television at the moment.
А) The girls watching television at the moment
В) The girls is watching television at the moment
С) The girls watching are television at the moment
D) The girls are watching television at the moment
Е) The girls is not watching television at the moment
 20. Сұраулы сөйлемнің дұрыс аудармасын табыңыз: Is your mother cooking dinner now?
А) Сенің анаң түскі ас дайындап болды ма?
В) Сенің анаң түскі ас дайындады ма?
С) Сенің анаң түскі ас дайындайды ма?
D) Сенің анаң түскі ас дайындап жатыр ма?
Е) Сенің анаң түскі ас дайындаған ба еді?

Начало формы

1. Ағылшын тілінде жалпы қанша шақ бар?


A) 24B) 12C) 18D) 16E) 26
 2. Ағылшын тіліндегі шақтар қалай бөлінеді?
А) Superlative және ComparativeВ) Perfect және Continuous
С) Positive және NegativeD) Active және PassiveЕ) Verb және Noun

Конец формы

Начало формы

 3. Ағылшын тілінде Active Voice құрамына кіретін қанша шақ бар?


А) 14В) 18С) 16D) 24Е) 12
 4. Present Simple шағындағы жіктеу есімдігінің үшінші жағында (he,she, it) қолданылып тұрған етістікті табыңыз.
А) Follow В) Win С) IntroduceD) To showЕ) Plays
 5. Present Simle шағының екінші балама атауы қандай?
А) Present ContinuousВ) Present PerfectС) Present Indefinite
D) Present Perfect ContinuousЕ) Present Progressive
 6. Present Simle шағының қазақша баламасын анықтаңыз. 

Конец формы

Начало формы

А) Ауыспалы осы шақВ) Нақ осы шақС) Бұрынғы өткен шақ


D) Ауыспалы келер шақЕ) Жедел өткен шақ
 7. Берілген сөйлемде to go етістігіне –es жұрнағы неліктен жалғанған?

Конец формы

Начало формы

The Earth goes around the Sun


А) Сөйлем дұрыс құрылмаған
В) Күн мен Жердің арақашықтығы алыс болғаны үшін
С) Бастауыш адам емес, нысан болғаны үшін
D) To go етістігінің дұрыс етістік болғаны үшін
Е) Бастауыш үшінші жақта тұрғаны үшін
 8. Present Simple шағында үшінші жақта қолданылатын етістік дауыссыз дыбысқа аяқталса, қандай жұрнақ жалғанады?

Конец формы

Начало формы

Ескерту: бұл ережеге бағынбайтын етістіктер де барКонец формы

Начало формы

А) -esВ) -enС) -sD) -iesЕ) -ses


 9. Етістіктің соңы –sh, -ch, -x, -o әріптеріне аяқталған кезде жалғанатын жұрнақты табыңыз.

Конец формы

Начало формы

Ескерту: ox - oxen


А) -enВ) -esС) -iesА) -sesЕ) -s
 10. Present Simple шағындағы болымды сөйлемді таңдаңыз.
А) My brother likes an ice-creamВ) Sherkhan does not like to go to the cinema
С) We are going to play basketballD) I will not be at home till the evening
Е) I won’t fail my examination
 11. Present Simple шағындағы қосымша етістікті анықтаңыз.
А) PlayВ) ShouldС) HaveD) LikeЕ) Do
 12. Берілген құрылымның үшінші жақтағы дұрыс біріккен нұсқасын табыңыз.
А) Not to doВ) Don’tС) Do notD) Doesn’tЕ) Does not
 13. Present Simple шағындағы етістіктің дұрыс нұсқасын қойыңыз: Aigerim always (to hurry) … to the bus stop.
А) HurryВ) To hurryС) HurrysD) HurrysesЕ) Hurries
 14. Present Simple шағындағы болымсыз сөйлемді табыңыз.
А) I wish to study abroad for two yearsВ) He is going to pass the IELTS
С) Zhasulan does not want to go to play football todayD) My grandfather is 76 years old
Е) She wants to learn ancient Turkic language 
15. Қате берілген сұраулы сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз: What your friend wants to buy?
А) What your friend wantes to buy?В) What is your friend wants to buy?
С) What do your friend want to buy?D) What does your friend want to buy?
Е) What does your friend not wants to buy?
 
16. Сөйлемге етістіктің дұрыс нұсқасын қойыңыз: Does Fariza … UNO every day?
А) PlaysВ) PlayesС) Play
D) Not playЕ) Plaies
 17. Present Simple шағында қолданылатын үстеулер қатарын табыңыз.
А) Usually, rarely, often, every monthВ) Occasionally, never, just, since
С) Often, always, every day, forD) Usually, before, afterwards, rarely
Е) Recent, never, soon, yet, since
 18. Берілген сөздерден сөйлем құраңыз: you / to speak / English
А) You do speak English?В) How to speak English?
С) Do you speak English?D) Who wants to learn English?
Е) What you speak English?
 19. Сөйлемді толықтырыңыз: She plays tennis … Sunday.
А) Usually В) -С) Often
D) EveryЕ) Rarely
 20. Берілген сөйлемді сұраулы нұсқаға ауыстырыңыз: They go to swim every weekend
А) Does they go to swim every weekend?В) Do they goes to swim every weekend?
С) When they go to swim every weekend?D) Do they go to swim every weekend?
Е) Does he go to swim every weekend?

Конец формы
Каталог: wp-content -> uploads -> lessons
lessons -> Сабақтың тақырыбы Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер Сабақта 7 модульдің кіріктірілуі
lessons -> Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы мағлұмат
lessons -> Сабақ жоспары (Өңделген оқулық бойынша жасалған) Алматы 2010
lessons -> Сабақтың тақырыбы: Абайдың қара сөздері
lessons -> Тәрбие сағатының тақырыбы: «Көкжиегім келешегім» Тәрбие сағатының мақсаты
lessons -> Сабақтың тақырыбы: Олжас Сүлейменов «Арғымақ», «Қыз қуу», «Махамбетке» 2
lessons -> Сабақтың тақырыбы:
lessons -> Сабақтың тақырыбы Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер Сабақта 7 модульдің кіріктірілуі
lessons -> Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. Әдебиет өнердің бір саласы Сабақтың мақсаты: Білімділік
lessons -> Тәрбие сағатының тақырыбы: Елбасы-ел тірегі Мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет