2016 жылдың наурыз- мамыр айларында кітапхана қорына келіп түскен жаңа кітаптар туралы ақпараттық мәліметДата02.07.2018
өлшемі57,1 Kb.
ɧ2016 жылдың наурыз- мамыр айларында кітапхана қорына келіп түскен жаңа кітаптар туралы ақпараттық мәлімет
Жаратылыстану ғылымдары

Экология.

 1. 20.1я7 Шілдебаев, Ж.Б. Экологияны оқыту технологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева.- Алматы: Қарасай, 2015.- 256 б.- 50 экз. к.6, 20 экз. НТБ, 20 экз. к.5, 10 экз. к.1

 2. 20.1я7 Серікбаева, А. Өнеркәсіптік экология [Мәтін]: Оқу құралы / А. Серікбаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 224 б.- 15 экз. к.6, 5 экз. к.5.

Геометрия

 1. 22.151.3я7 Мусалимов, Т.Қ. Сызба геометрия мен инженерлік графика пәнін оқыту технологиясының негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Т.Қ. Мусалимов.- Астана: Фолиант, 2015.- 160 б.-10 экз. к.6, 5 экз. к.5.

Физика

 1. 22.311я73 Райли, К. Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер [Мәтін] = Mathematical methods for physics and engineering. 2-ші том: Оқулық / К. Райли, М. Ховсон, С. Бенс; Қазақ тіліне ауд.: Ж.Н.Тасмамбетов, А.Жақсылық.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 488 б.-5 экз. к.6, 5 экз. к.5

 2. 22.314(Англ-Қаз)я73 Кониши, К. Кванттық механика. Жаңа көзқарас [Мәтін] = Quantum Mechanics. A New introduction. 2-ші том: Оқулық / К. Кониши, Дж. Паффути; Қазақ тіліне ауд., С.Қ.Сахиев.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.- 616 б.- 10 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5.

 3. 22.314я73 Тамаев, С. Кванттық механиканың есептер жинағы [Мәтін]: Оқулық / С. Тамаев.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 299 б.-7 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 7 экз. к.5.

Химия

 1. 24.1я7 Ділманов, Б.М. Жалпы химияның теориялық негіздері [Мәтін]: Жоғары оқу орынд. студ. мен орта мектептің жоғары сынып оқушыларына арн. оқу құралы / Б.М. Ділманов, З.Б. Ділманова.- Қызылорда: Тұмар, 2009.- 200 б.- 10 экз. к.6, 6 экз. к.5.

 2. 24.1я7 Тапалова Ә.С. Бейорганикалық химия: есептер мен жаттығулар.- Астана: Сарыарқа, 2008.- 174б.- 1 экз. к.6

 3. 24.4я7 Тапалова Ә.С. Сандық анализ практикумы: оқу құралы.- Астана, 2006.-2 экз. к.6.

 4. 24.1я73 Ділманов Б.М., Тапалова А.С. Жалпы және бейорганикалық химия практикумы.- Астана: Сарыарқа, 2009.-320б.- 1 экз. к.6.

 5. 24.2я73 Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері. 2- бөлім: оқулық / Ауд. К.Б.Бажықова.- Алматы, 2014.- 500б.- 1 экз. к.6.

 6. 24.4я73 Амерханова Ш. Аналитикалық химия:оқулық.- Астана: Фолиант, 2015.- 208б.-15 экз. к.6, 5 экз. к.5.

Елтану

 1. 26.89 Сырдария [Мәтін] / Кәрібозұлы Б., Әбілов А., Мыңжасов Н., Тайман С., Тұяқбаев Ғ.- Астана: Фолиант, 2011.- 288 б.- 1 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 2 экз. к.1.

 2. 26.89(5Қаз-4Маң)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 3-ші том. Маңғыстау географиясы. Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 288б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 3. 26.3я73 Байбатша, Ә.Б. Геология негіздері [Мәтін]: (Геологиялық пәндер): Оқулық / Ә.Б. Байбатша.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 560 б.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 40 экз. к.5.

Биология

 1. 28.080я7 Жайсаңбаев Т.Р. Оқу орындары мен зертханаларының экологиялық қауіпсіздігі мен құжаттандырылуы: оқу-әдістемелік құрал.- Қызылорда: Ақмешіт, 2014.- 180б.- 20 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5.

 2. 28.04я73 Сартаев, А.С. Генетикадан зертханалық жұмыстар және дала практикумы [Мәтін]: Оқулық / А.С. Сартаев, Р.Қ. Жексембаев.- Алматы: ЖШС "Полиграфкомбинат", 2014.- 264 б.-5 экз. к.6, 5 экз. к.5.

 3. 28.58я7 Акмуллаева, А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / А. Акмуллаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 144 б.- 20 экз. к.6

 4. 28.4я73Микробиология [Мәтін]: Жоғары оқу орын. студ. арн. оқулық / А.Бұлашев, Ө.Таубаев, Ж.Сұраншиев, К.Мырзабаев.- Астана:Фолиант, 2014.- 384 б.- 20 экз. к.6.

 5. 28.072я73 Кэмпбелл М, К. Биохимия [Мәтін] = Biochemistry. 2-ші бөлім: Оқулық / К. Кэмпбелл М, Ш.О. Фаррелл; Қазақ тіліне ауд., А.Е.Ережепов, Д.А.Ережепов.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орынд. қауымдастығы, 2014.- 560 б.- 10 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 15 экз. к.5.

 6. 28.706я73 Ерназаров, А. Тәнтану (Адам анатомиясы) [Мәтін]: Жоғары оқу орынд. студ. арн. оқулық / А. Ерназаров.- Астана: Фолиант, 2015.- 272 б.-70 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 10 экз. к.1

 7. 28.707.3я73 Несіпбаев, Т. Адам және жануарлар физиологиясы [Мәтін]: Оқулық-диалог / Т. Несіпбаев.- Алматы: РПБК "Дәуір", 2015.- 456 б.- 8 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5.

Техника ғылымдары

 1. 30.8я7 Аязбай, М.Д. Мұнай-газ кәсіпшілігіндегі жабдықтарды монтаждау және жөндеу [Мәтін]: Оқу құралы / М.Д. Аязбай, М.Ж. Сексенбай, А.Н. Семернин.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 246 б.- 2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 2. 31.26я7Тұрысбеков, Б.Т. Автомобильдердің электр жабдықтары және электроникасы [Мәтін]: Оқу құралы / Б.Т. Тұрысбеков, С.Б. Тұрысбеков.- Алматы: Бастау, 2015.- 424 б.-2 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 15 экз. к.5

 3. 31.27я7Әлинов,М.Ш. Энергия үнемдеудің және энергия тиімділігінің негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / М.Ш. Әлинов.- Алматы: Бастау, 2014.- 288 б.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 10 экз. к.5.

 4. 32.973.26-018.2я7 Әйтімова, Ұ.Ж. Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету [Мәтін]: Көмекші оқу құралы / Ұ.Ж. Әйтімова, С.Е. Мырзахметова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 88 б.- 2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 5. 32.973я7 Әйтімова, Ұ.Ж. Өлшеу үдерістерін компьютерлік модельдеу [Мәтін]: Көмекші оқу құралы / Ұ.Ж. Әйтімова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 124 б.- 2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 6. 32.973-018я73Медешова, А.Б.Бағдарламалау [Мәтін]: Оқу құралы / А.Б. Медешова, Ғ.Г. Мұхамбетова.- Алматы: Бастау, 2014.- 368 б.- 10 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5.

 7. 32.973.26-018.2 Черткова, Е.А. Основы программной инженерии [Текст]: Монография / Е.А. Черткова, К.К. Дауренбеков.- Алматы: ИП"Отан", 2015.- 84 с.-2 экз. к.6, 3экз. к.5.

 8. 32.973.202я7 Әйтімова, Ұ.Ж. Компьютерлік жүйелер интерфейсі [Мәтін]: Көмекші оқу құралы / Ұ.Ж. Әйтімова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 85 б.- 2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 9. 32.81я7 Үсенов, С. Информатиканы оқытуда электрондық ресурстарды пайдалану [Мәтін]: Оқу құралы / С. Үсенов.- Астана: Фолиант, 2015.- 152 б.- 70 экз. к.6, 50 экз. НТБ, 70 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 10. 32.973-018 Нәби, Ы.А. Компас-3D жүйесі негізіндегі компьютерлік графика [Мәтін] / Ы.А. Нәби.- Алматы: Бастау, 2015.- 176 б.-3 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 15 экз. к.5.

 11. 32.973.26-018.1я7 Абиев, Н. Тілдер және автоматтар теориясының негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Абиев.- Астана: Фолиант, 2013.- 192 б.-15 экз. к.6, 5 экз. к.5

 12. 32.973.26-018.1я73 Мұқашева, А.М. Программалау /С++Builder 6/ [Мәтін]: Жоғары оқу орын. студ. арн. оқулық / А.М. Мұқашева.- Астана: Фолиант, 2013.- 456 б.-9 экз. к6, 2 экз. НТБ,9 экз. к.5

 13. 33.3я7 Қапанова, А.Т. Мұнай мен газды іздеу және барлау геологиясы [Мәтін] / А.Т. Қапанова, Б.Ғ. Алматова.- Алматы: Бастау, 2015.- 368 б.- 2 экз. к.6, 3экз. НТБ, 15 экз. к.5.

 14. 33.131я7Қапанова, А.Т. Қайраң кен орындарын игеру [Мәтін] / А.Т. Қапанова, Т.М. Қапанов.- Алматы: Бастау, 2015.- 408 б.-3 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 15 экз. к.5

 15. 35.20-2р Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы-5В072000 мамандығына арналған бойынша типтік оқу бағдарламасы : Көлемі: 2 кредит (90сағ.). Базалық пәндер: Кәсіби қазақ тілі; Кәсіби бағытталған шетел тілі; Жоғары математика; Физика; Бейорганикалық химия. [Мәтін]: Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтарының тобы, базалық және кәсіптік пәндер = Химическая технология неорганических веществ. По специальности-5В072000: Типовые учебные программы.Объем 2 кредит: Базовые дисциплины: Профессиональный казахский язык; Высшая математика; Физика; Неорганическая химия; Бакалавриат / ҚР білім және ғылым министрлігі.- Шымкент: М.Әуезов атынд. ОҚМУ, 2014.- 220 б.-1 экз.к.6.

 16. 35.50-2р Органикалық заттардың химиялық технологиясы-5В072100 мамандығына арналған бойынша типтік оқу бағдарламасы : Көлемі: 2 кредит (90сағ.). Базалық пәндер: Кәсіби қазақ тілі; Кәсіби бағытталған шетел тілі; Жоғары математика; Физика; Органикалық химия. [Мәтін]: Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтарының тобы, базалық және кәсіптік пәндер = Химическая технология органических веществ. По специальности-5В072100: Типовые учебные программы. Объем 2 кредит: Базовые дисциплины: Профессиональный казахский язык; Высшая математика; Физика; Органическая химия; Бакалавриат.- Шымкент: М.Әуезов атынд. ОҚМУ, 2014.- 278 б.-1 экз. к.6.

 17. 35.514я73 Жұмағұлов, Т. Мұнай және газ өндірудің техникасы мен технологиясы [Мәтін]: Оқулық / Т. Жұмағұлов.- Астана: Фолиант, 2013.- 312 б.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 40 экз. к.5

 18. 35.20-2р Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы-5В072000 мамандығына арналған бойынша типтік оқу бағдарламасы : Көлемі: 2 кредит (90сағ.). Базалық пәндер: Кәсіби қазақ тілі; Кәсіби бағытталған шетел тілі; Жоғары математика; Физика; Бейорганикалық химия. [Мәтін]: Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандықтарының тобы, базалық және кәсіптік пәндер = Химическая технология неорганических веществ. По специальности-5В072000: Типовые учебные программы.Объем 2 кредит: Базовые дисциплины: Профессиональный казахский язык; Высшая математика; Физика; Неорганическая химия; Бакалавриат / ҚР білім және ғылым министрлігі.- Шымкент: М.Әуезов атынд. ОҚМУ, 2014.- 220 б.

 19. 36.822я73 Ізтаев, Ә.І. Ұн өндірісінің технологиясы [Мәтін]: Оқулық / Ә.І. Ізтаев, С.Б. Ермекбаев, А.Б. Мыңбаева.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 408 б.- 8 экз. к.6, 4 экз. НТБ, 8экз. к.5

 20. 38.76я7Омарова, Г.Ә. Ғимараттар мен имараттардың инженерлік-техникалық жабдықтары [Мәтін] / Г.Ә. Омарова.- Алматы: Бастау, 2015.- 296 б.-2 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 15 экз. к.5.


Ауылшаруашылық ғылымдары

 1. 40.6я7 Козыкеева, А.Т. Комплексная мелиорация [Текст]: Учеб. пособие / А.Т. Козыкеева.- Тараз: ТОО "Формат-Принт", 2014.- 156 с.-5 экз. к.6, 5экз. НТБ, 10 экз. к.5.

 2. 40.6я7 Сейітқазиев, Ә.С. Тұзданған жерлерді мелиорациялау [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.С. Сейітқазиев.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 150 б.-3экз. к.6, 2 экз. к.5.

 3. 40-2р Агрономия-5В080100 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламалары. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы) міндетті базалық және кәсіптік пәндері). Бакалавриат [Мәтін] = Агрономия-5В080100 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательные базовые и профилирующие дисциплины. Типовая учебная программа.- Алматы, 2012.- 196 б.-1 экз. к.6

 4. 40-2р Агрономия-5В080100 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламалары. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы) міндетті базалық және кәсіптік пәндері). Бакалавриат [Мәтін] = Агрономия-5В080100 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательные базовые и профилирующие дисциплины. Типовая учебная программа.- Алматы, 2013.- 199 б.-1 экз. к.6.

 5. 40.72-2р Аграрлық техника және технология-6М080600 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы. (Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы міндетті кәсіптендіру пәні). Магистратура [Мәтін] = Аграрная техника и технология-6М080600 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательная профилирующая дисциплина. Типовая учебная программа.- Алматы, 2014.- 19 б.-1 экз. к.6.

 6. 40.72-2р Аграрлық техника және технология-5В080600 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламалары. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы) міндетті базалық және кәсіптендіру пәндері). Бакалавриат [Мәтін] = Аграрная техника и технология-5В080600 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательные базовые и профилирующие дисциплины. Типовая учебная программа.- Алматы, 2014.- 204 б.-1 экз. к.6.

 7. 40-2р Агрономия-6М080100 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы міндетті кәсіптік пәні). Магистратура [Мәтін] = Агрономия-6М080100 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательная профилирующая дисциплина. Типовая учебная программа.- Алматы, 2014.- 17 б.-1 экз. к.6.

 8. 40-2р Агрономия-6D080100 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы міндетті базалық пәні). Докторантура [Мәтін] = Агрономия-6D080100 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательная базовая дисциплина. Типовая учебная программа.- Алматы, 2014.- 17 б.-1 экз. к.6

 9. 40.6я7 Сейітқазиев, Ә.С. Тұзданған жерлерді мелиорациялау [Мәтін]: Оқу құралы / Ә.С. Сейітқазиев.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 150 б.

 10. 40.6я7 Козыкеева, А.Т. Комплексная мелиорация [Текст]: Учеб. пособие / А.Т. Козыкеева.- Тараз: ТОО "Формат-Принт", 2014.- 156 с.-5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 10 экз. к.5.

 11. 41.2я73 Қодаров, Б.Р. Дәнді, жарма және техникалық дақылдар биохимиясы [Мәтін]: (Техникалық биохимия): Оқулық / Б.Р. Қодаров, Ә.Е. Ережепов.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 298 б.-2 экз. к.6, 3 экз.к. 5.

 12. 41.4я73 Жанзақов, М.М. Жалпы егіншілік [Мәтін] / М.М. Жанзақов, К.А. Мырзабек, Б.Қ. Кенбаев.- Қызылорда: Тұмар, 2005.- 228 б.-1 экз. в к.6

 13. 41.3 я73Жанзақов, М. Егістік дақылдар селекциясы [Мәтін]: Оқулық / М. Жанзақов.- Астана: Фолиант, 2015.- 416 б.- ("Жоғары білім" сериясы). -30 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 10 экз. к.5.

 14. 42.2я7 Можаев, Н. Мал азығын өндіру практикумы [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Можаев, Н. Серікпаев, Ғ. Стыбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 288 б. ("Жоғары білім" сериясы). 10 экз. к.6, 10 экз. к.5

 15. 45.455-2р Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы-5В080200 мамандығына арналған типтік оқу бағдарламалары. ("Ауылшаруашылық ғылымдары" мамандықтары тобы) міндетті базалық және кәсіптендіру пәндері). Бакалавриат [Мәтін] = Технология производства продукции животноводства -5В080200 (группа специальностей "Сельскохозяйственные науки") обязательные базовые и профилирующие дисциплины. Типовая учебная программа.- Алматы, 2014.- 220 б.- 1 экз. к.6

 16. 48.1я7 Балджи, Ю. Ветеринариялық-санитариялық сараптау және ластанған мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі [Мәтін]: Оқу құралы / Ю. Балджи, Б. Айтқожина.- Астана: Фолиант, 2015.- 176 б.-15 экз. к.6, 5 экз. к.5


Жалпы қоғамдық ғылымдар

 1. 60-2р Жалпы білім беру пәндері бойынша типтік оқу бағдарламалары [Мәтін] = Типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин.- Алматы: Қазақ университеті, 2005.- 144 б.- 1 экз. к.1


Тарих

 1. 63.3-8 (5 Қаз-4 Қыз) Аманов, Ж. Батырлар басқарған ауыл [Мәтін] / Ж. Аманов, К. Сейітов.- Астана: Фолиант, 2015.- 304 б.-7 экз. к.6, 7 экз.НТБ, 7 экз. к.5, 9 экз. к.1

 2. 63.3(5Қаз) Азамат, қайраткер, ғалым [Мәтін]: Профессор, ардагер-ұстаз Абылай Хангерейұлы Айдосовтың 75 жылдығына орай.- Қызылорда: Тұмар, 2011.- 272 б.-1 экз. к.6

 3. 63.3(5Қаз)я73 Артықбаев, Ж. Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқулық / Ж. Артықбаев.- Астана: Фолиант, 2013.- 360 б.- 5экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 5 экз. к.1.

 4. 63.3(0)3 Бичурин, Н.Я. Орта Азияны мекендеген халықтардың көне заманғы тарихы [Мәтін] / Н.Я. Бичурин; Орыс тілінен ауд. Әкім Тарази.- Астана: Фолиант, 2011.- 528 б.- 3 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 10 экз. к.1

 5. 63.3(5Қаз) Жүсіп, С. Ашаршылық ақиқаты [Мәтін]: Деректер мен дәйектер / С. Жүсіп.- Қызылорда, 2015.- 416 б.- 2 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 2 экз. к.5, 4 экз. к.1

 6. 63.3(5Қаз)я2 Қазақ көтерілістері [Мәтін]: Энциклопедия / Бас. ред. Б.Ө.Жақып.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.- 616 б.-2 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 2 экз. к.5, 4 экз. к.1.

 7. 63.3(5Қаз-4Ман)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 7-ші том. Маңғыстау-нама / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 448 б.-1 экз. к.6, 1экз. к.1

 8. 63.3(5Қаз-4Ман) Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 15-ші том. Таңдамалы мақалалары (1991-2005 жж.) / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2010.- 444 б.- 1 экз. к.6, 1экз. к.1

 9. 63.3-8 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 16-шы том. Серікбол Қондыбай әлемі / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2010.- 480 б.- 1 экз. к.6, 1экз. к.1

 10. 63.3 Ланглуа, Ш.В. Тарихты зерттеуге кіріспе [Мәтін]: Монография / Ш.-В Ланглуа, Ш. Сеньобос; Фр. тіл.ауд., А.Серебрякова; орыс тіл. ауд., Б.А. Габдулина.- Астана: Фолиант, 2015.- 275 б.-5 экз. к.6, 15 экз. к.1

 11. 63.3(5Қаз)-8 Маштаева, З.И. Тарихи тұлға тағлымы [Мәтін]: Темірбек Қараұлы Жүргенов туралы тарихи-ғұмырнамалық естеліктер жинағы / З.И. Маштаева.- 2-ші бас., толықт.- Қызылорда: "Жиенай" баспаханасы, 2015.- 180 б.-5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 5 экз. к.1.

 12. 63.3(5Қаз) Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 1- ші том. Жинаққа кіріспе. Күреспен өткен ғұмыр / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 544 б.- 2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 1 экз. к.1

 13. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 2- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 640 б.- 2 экз. к.6.

 14. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 3- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 664 б.-2 экз. к.6

 15. 63.3(5Қаз) Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 4- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2012.- 532 б.- 2экз. к.6.

 16. 63.3(5Қаз) Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 5- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 540 б.-2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5,1 экз. к.1.

 17. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 6- шы том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 524 б.- 2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 1 экз. к.1.

 18. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 7- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 572 б.-2 экз. к.6

 19. 63.3(5Қаз) Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 8- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2013.- 560 б.-2 экз. к.6, 1 экз.НТБ, 1 экз. к.5, 1 экз. к.1.

 20. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық 9- шы том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 568 б.-2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 1 экз. к.1.

 21. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 10- шы том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 612 б.-2 экз. к.6

 22. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 11- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 544 б.-2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 1 экз. к.1.

 23. 63.3(5Қаз)-8 Шоқай, М. Шығармаларының толық жинағы [Мәтін]. Он екі томдық, 12- ші том / М. Шоқай; Құраст.: К.Есмағамбетов.- Алматы: Дайк-Пресс, 2014.- 476 б.- 2 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5,1 экз. к.1.

 24. 63.4р Археология және этнология- 5В020800 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламалары: Кәсіби қазақ тілі. Кәсіби бағытталған шетел тілі. Дүниежүзі тарихы. Теориялық археология. Теориялық этнология. Шет ел археологиясы [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин, по специальности 5В020800-"Археология и этнология": Профессиональный русский язык. Профессионально-ориентированный иностранный язык. Всемирная история. Теоретическая история.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 162 б.-1 экз. к.1

 25. 63.5(5Қаз+4Қыз) Қартаева, Т. Сыр өңірінің дәстүрлі этнографиясы [Мәтін]: Монография / Т. Қартаева.- Алматы: Арыс, 2015.- 448 б.- 20 экз. к.6, 20 экз. НТБ, 20 экз. к.5, 20 экз. к.1.


Экономика

 1. 65.04я7Сергеева, А. Тұрғындар географиясы [Мәтін]: Оқу құралы / А. Сергеева.- Астана: Фолиант, 2014.- 248 б.- 15 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 3 экз. к.1.

 2. 65.011(5Қаз) Сатыбалдин, С. Қазақстан таңдауы: "2050 Стратегиясы". " Мәңгілік ел"."Нұрлы жол" [Мәтін]: (Ғылыми публицистикалық монография)/С. Сатыбалдин.- Алматы, 2015.- 352 б.- 25 экз. к.6, 25 экз. НТБ, 25 экз. к.5, 25 экз. к.1.

 3. 65.052я73 Жұмағалиева, Ж.Г. Бухгалтерлік есеп теориясы (сызбалар мен кестелерден) [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Г. Жұмағалиева, А.К. Абитова.- Алматы: Экономика, 2014.- 180 б.-2 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 2 экз. к.5.

 4. 65.247я7Ермұханова, Н.Б. Еңбек физиологиясы және психологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Н.Б. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 176 б.- 20 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 20 экз. к.5.

 5. 65.290-2я7 Таршилова, Л.С. Жергілікті мемлекеттік органдардың сапа жүйесі [Мәтін] / Л.С. Таршилова, М.С. Нұртазин.- Алматы: Бастау, 2015.- 240 б.-5 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 5 экз. к.5.

 6. 65.291.823.2я73Маликтаева, П.М. Сапа менеджмент жүйесі [Мәтін]: Оқулық / П.М. Маликтаева.- Алматы: "Отан" баспасы, 2014.- 162 б.-2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 7. 65.32я7 Қазамбаева, А.М. Агробизнесті құру және тиімді ұйымдастыру [Мәтін]: Оқу әдіст. құрал / А.М. Қазамбаева.- Алматы: Бастау, 2014.- 304 б.-15 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 3 экз. к.5

Құқық

 1. 67.0р Мемлекет және құқық теориясы. 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 2 несие [Мәтін] = Теория государства и права по специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 2 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 36 б.-1 экз. к.1.

 2. 67.400р Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 2 несие [Мәтін] = Конституционное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 2 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 40 б.-1 экз. к.1.

 3. 67.404р Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім). 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 3 несие [Мәтін] = Гражданское право Республики Казахстан (Общая часть). По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 3 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 48 б.-1экз. к.1

 4. 67.404р Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім). 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 3 несие [Мәтін] = Гражданское право Республики Казахстан (Особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 3 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 48 б.-1 экз. к.1

 5. 67.408р Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім). 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 3 несие [Мәтін] = Уголовное право Республики Казахстан (Особенная часть). По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 3 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 52 б.- 1 экз. к.1

 6. 67.410р Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы. 5В050301 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 3 несие [Мәтін] = Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В050301 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 3 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 48 б.- 1 экз. к.1

 7. 67.411р Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы бөлім). 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 3 несие [Мәтін] = Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 3 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 92 б.-1 экз. к.1

 8. 67.404.532я73 Ювенология [Мәтін] / Жалпы ред. басқ. з.ғ.д., проф. Н.Дулатбеков.- Астана: Фолиант, 2010.- 500 б.-10 экз. к.6, 10 экз. к.1

 9. 67.404я7 Конкурентное право Республики Казахстан [Текст]: Учеб. пособие / Отв. ред. Айтжанов А.Т.- Астана: "Центр развития и защиты конкурентной политики", 2015.- 297 с.- 1 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 10 экз. к.1

 10. 67.404я7 Қазақстан Республикасының бәсекелестік құқығы [Мәтін]: Оқу құралы / Жауап. ред. А.Т. Айтжанов.- Астана: "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы", 2015.- 260 б.-3 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 20 экз. к.1.


Азаматтық қорғаныс

 1. 68.9(5Қаз)я7 Абдрахманов, С. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі [Мәтін]: Оқу құралы / С. Абдрахманов, Н. Ермұханова.- Астана: Фолиант, 2015.- 192 б.- 40 экз. к.6, 20 экз.НТБ, 40 экз. к.1.


Мәдениет

 1. 71.0(5 Каз-2 Рос) Приоритетные направления и формы межкультурной коммуникации. Опыт Казахстана и России [Текст]: Монография / К.А.Пшенко, Н.М.Боголюбова, Ю.В.Николаева, Е.А. Абдрахманов, Н.К. Мынжас.- Астана: Фолиант, 2015.- 280 с.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 5 экз. к.1.


Педагогика

 1. 74.00я73 Мұханбетжанова, Ә. Педагогикалық жүйетану негіздері [Мәтін]: Оқулық / Ә. Мұханбетжанова, С. Бахишева, А. Кемешова.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 320 б.- 5 экз. к.6.

 2. 74.200я7 Асанов, Ж. Педагогиканың ғылыми-зерттеу әдістері [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Асанов, Н. Әбдіхалықов.- Астана: Фолиант, 2015.- 120б.-20 экз. к.6

 3. 74.200 я73 Дүйсенбаев, А. Тәрбие теориясы мен әдістемесі [Мәтін] / А. Дүйсенбаев.- Астана: Фолиант, 2015.- 320 б.- 20 экз. к.6.

 4. 74.200(5Қаз)я7 Шхан, Н. Жеке тұлғаны қалыптастыру [Мәтін]: Тағылым бағдарламасы / Н. Шхан.- Астана: Фолиант, 2012.- 88б.- 5 экз. к.6, 5 экз. к.1

 5. 74.200.50(5Қаз) Техникалық Жоғары оқу орындары студенттерін Жаңа Қазақстандық Патриотизмге тәрбиелеу [Мәтін]: Монография / А.М.Ғазалиев, Т.С.Сүлейменов, В.Н.Головачева, Е.Г.Огольцова.- Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015.- 203 б.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 5 экз. к.1

 6. 74.200.50(5Каз) Воспитание Нового Казахстанского Патриотизма у студентов технического вуза [Текст]: Монография / А.М.Газалиев, Т.С.Сулейменов, В.Н.Головачева, Е.Г.Огольцова.- Караганда: Изд-во КарГТУ, 2015.- 204 с.- 5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 5 экз. к.1

 7. 74.202.4 Дауренбеков, К.К. Модели и методы алгоритма создания адаптивных обучающих программ [Текст]: Монография / К.К. Дауренбеков.- Алматы: ИП"Отан", 2015.- 124 с.-2 экз. к.6, 3 экз. к.5.

 8. 74.268.1я73 Зейнулина, А.Ф. Сөз табиғаты [Мәтін]: Оқулық / А.Ф. Зейнулина, Т.Қ. Қасенова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 339 б.-2 экз. к.1.

 9. 74.58я7 Кенжеғалиев, Қ. Педагогикалық зерттеулерде математикалық статистика әдістерін қолдану [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Кенжеғалиев.- Астана: Фолиант, 2015.- 168 б.-7 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 8 экз. к.5.


Журналистика

 1. 76.01(5Қаз) Аңсат, С.Ә. Сөзім -ұстанымым [Мәтін] / С.Ә. Аңсат.- Қызылорда: ЛИ- Медиа, 2015.- 272 б.- 2 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 2 экз. к.5, 4 экз. к.1.

 2. 76.01я7 Қошанова, Ж.Т. Қазақ тілі. Журналистика мамандығына арналған мәтіндік жаттығулар жинағы [Мәтін]: Оқу құралы / Ж.Т. Қошанова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2014.- 122 б.- 5 экз. к.1.

 3. 76.01р Журналистика- 5В050400 мамандығы бойынша пәндердің типтік оқу бағдарламалары: Кәсіби қазақ тілі. Кәсіби бағытталған шетел тілі. Қазіргі журналистиканың тарихы. Интернет журналистика [Мәтін] = Типовые учебные программы дисциплин, по специальности 5В050400-"Журналистика". Профессиональный русский язык. Профессионально-ориентированный иностранный язык. Интернет-журналистика.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 157 б.-1 экз. к.1.

 4. 76.031я73 Омашев, Н. Радиожурналистиканың негіздері [Мәтін]: Оқулық / Н. Омашев.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 356 б.- 3экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 15 экз. к.1.


Тіл білімі
Қазақ тілі

 1. 81.2Қаз-923 Әмір, Р.С. Қазіргі қазақ тілі, құрмалас сөйлемдер жүйесі [Мәтін]: Оқулық / Р.С. Әмір, Ж.Р. Әмірова.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 110 б.- 20 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 20 экз. к.1.

 2. 81.2Қаз-923 Әлметова, Ә.С. Қазақ тілі [Мәтін]: Негізгі стандарттан жоғары деңгей: Оқулық / Ә.С. Әлметова, Ж.Қ. Дәркенбаева, Л.Ж. Хамимульдинова.- Алматы: ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2015.- 232 б.- 3 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 3. 81.2Англя7 Бексұлтанова, Л.А. Мәтіндер жинағы (қазақ және ағылшын тілдерінде) [Мәтін]: Студенттерге арн. оқулық / Л.А. Бексұлтанова, Т.А. Саутова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2014.- 117 б.- 5 экз. к.1.

 4. 81.2Қаз-3 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 13-ші том. Маңғыстаудың жер-су атаулары / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2010.- 324 б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 5. 81.2(5Қаз)я73 Саутова, Т.А. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Шет тілдері бөлімінің студ. арн. оқулық / Т.А. Саутова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 299 б.- 5 экз. к.1.

 6. 81.2Қаз-7я73 Саутова, Т.А. Қазақ тілі. Аударма ісі мамандығына арналған кәсіби қазақ тілі [Мәтін]: Оқулық / Т.А. Саутова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 118 б.-5 экз. к.1

 7. 81.2Қаз-2 Сәдуақасұлы, Ж. Жіктік жалғау парадигмасы: синтаксистік және семантикалық қызметтері [Мәтін]: Монография / Ж. Сәдуақасұлы.- 2-ші бас. толықт.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2015.- 192 б.-10 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 70 экз. к.1.

 8. 81.2Қаз-4 Рахметова, Ш.С. Газет лексикасы: сөздік [Мәтін]: Әдістемелік нұсқаулар / Ш.С. Рахметова.- Алматы: "Отан" баспасы, 2014.- 90 б.-5 экз. к.1

 9. 81.2Қаз-2р Салқынбай, А.Б. Қазақ тілі мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы. Көлемі 6-кредит [Мәтін]: Жоғары оқу орынд. орыс бөлімі студ. арналған / А.Б. Салқынбай, С.М. Иманқұлова.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 22 б.- 1 экз. к.1.

 10. 81.2Қазр Кәсіби қазақ тілі. 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 2 несие [Мәтін] = Профессиональный русский язык. По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 2 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 22 б.- 1 экз. к.1


Ағылшын тілі

 1. 81.2Англ-923 Aish, F. Get Ready for IELTS Writing [Text]: Pre-intermediate A2+ / F. Aish, J. Tomlinson.- China: Harper Collіns Publіshers, 2012.- 133 p.- 5 экз. к.1.

 2. 81.2Англ-7я7 Амренова, А.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: Учеб. пособие / А.С. Амренова.- Алматы: ИП"Отан", 2014.- 119 с.- 5 экз. к.1.

 3. 81.2Англ-923 Bradshaw, C. This is Britain. Level 1. Activity book [Текст]: Vіdeo / C. Bradshaw.- Oxford: Oxford Unіversіty Press, 2005.- 40 p.-5 экз. к.1.

 4. 81.2Англ-923 Bradshaw, C. This is Britain. Level 2. Activity book [Текст]: Video / C. Bradshaw.- Oxford: Oxford Unіversіty Press, 2005.- 40 p.- 5 экз. к.1

 5. 81.2Англ-923 Day, J. International Legal English. Second edition [Текст]: A course for classroom or self-study use Teacher' s Book / J. Day.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 336 c.- 1экз. к.1.

 6. 81.2Англ-923 Day, J. Introduction to International Legal English [Текст]: A course for classroom or self-study use Teacher' s Book / J. Day.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 184 c.-1 экз. к.1

 7. 81.2Англ-923 Clandfield, L. Global. Elementary coursebook [Text] / L. Clandfield, K. Pickering; with additional material by Jeffries A.- Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2010.- 158 p- 40 экз7 к71м и

 8. 81.2Англ-923 Clandfield, L. Global. Elementary teacher's book + DVD-ROM [Text] / L. Clandfield, K. Pickering.- Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2010.- 145 p.-5 экз. к.1

 9. 81.2Англ-923 Короткина, И.Б. Английский язык для государственного управления +CD [Текст] = English for Public Policy, Administration and Management: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Б. Короткина.- Москва: Юрайт, 2016.- 229 с.-5 экз. к.6, 10 экз. к.1.

 10. 81.2Англ-923 Коваленко, И.Ю. Английский язык для физиков и инженеров [Текст]: Учебник и практикум для академ. бакалавриата / И.Ю. Коваленко.- Москва: Юрайт, 2016.- 278 с.- 5 экз. к.6, 15 экз. к.1

 11. 81.2Англ-923 Макарова, Е.А. Английский язык для психологов [Текст]: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.А. Макарова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 2016.- 412 с.-5 экз. к.6, 15 экз. к.1

 12. 81.2Англ-923 Mackenzie, I. English for the Financial Sector [Текст]: Teacher's Book / I. Mackenzie.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 108 c.- 1экз. к.1

 13. 81.2Англ-923 Mackenzie, I. Professional English in Use. Finance [Текст] / I. Mackenzie.- Cambridge: Cambridge University Press, 2006.- 140 c.-1 экз. к.1.

 14. 81.2Англ-923 Mckeown, A. Professional English in Use. Management [Текст] / A. Mckeown, R. Wright.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 120 c.-1 экз. к.6

 15. 81.2Англ-923 Newbolt, B. World Wonders [Text]: Stage 2(700 headwords) / B. Newbolt; Factfiles series editor: Lindop C.- Oxford Unіversіty Press, 2011.- 56 p.-5 экз. к.1.

 16. 81.2Англ-923 Newbolt, B. World Wonders +CD [Text]: Stage 2(700 headwords) / B. Newbolt; Factfiles series editor: Lindop C.- Oxford: Oxford Unіversіty Press, 2011.- 56 p.- 5экз. к.1.

 17. 81.2Англ-923 Practice Tests for IELTS+ MP3 CD [Текст]: 4 Academic +2General Training Papers with answers / Written by:Travis P., Harrison Louis.- China: Harper Collіns Publіshers, 2013.- 191 p.- 5 экз. к.1

 18. 81.2Англ-923 Hashemi, L. IELTS trainer +with 3 Audio CD [Text]: Six practice tests with answers / L. Hashemi, B. Thomas.- Cambridge: Cambrіdge Unіversіty Press, 2011.- 240 p.-2 экз. к.1.

 19. 81.2Англ-923 Hopkins, D. Cambridge. Grammar for IELTS with answers +with Audio CD [Текст]: Self-study grammar reference and practice / D. Hopkins, P. Cullen.- Cambridge: Cambridge University Press, 2007.- 258 c.-1 экз. к.1

 20. 81.2Англ-923Cambridge Ielts 9 +with 2 Audio CDs [Текст]: Authentic examination papers from Cambridge ESOL.- Cambridge: Cambridge University Press, 2013.- 176 c.-1 экз. к.1

 21. 81.2Англ-923 Farrall, C. Professional English in Use. Marketing [Текст] / C. Farrall, M. Lindsley.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 144 c.-1 экз. к.1

 22. 81.2Англ-923 Krois-Lindner, A. International Legal English. contains Audio CDs [Текст]: Second edition. A course for classroom or self-study use / A. Krois-Lindner.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 336 c.-10 экз. к.1

 23. 81.2Англ-923 Krois-Lindner, A. Introduction to International Legal English. contains Audio CDs [Текст]: A course for classroom or self-study use Student's Book / A. Krois-Lindner.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 160 c.-7 экз. к.1

 24. 81.2Англ-923 Armer, T. Cambridge English for Scientists . With Audio CDs [Текст] / T. Armer.- Cambridge: Cambridge University Press, 2011.- 128 c.-5 экз. к.1

 25. 81.2Англ-923 Robinson, N. Cambridge English for Marketing. with Audio CD [Текст] / N. Robinson.- Cambridge: Cambridge University Press, 2010.- 120 c.-5 экз. к.1

 26. 81.2Англ-923 Ceramella, N. Cambridge English for the Media. with Audio CD [Текст] / N. Ceramella.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 112 c.-10 экз. к.1

 27. 81.2Англ-923 Haines, S. IELTS Masterclass. Student's book [Текст] / S. Haines, P. May.- Oxford Unіversіty Press, 2008.- 191 p.-5 экз. к.1

 28. 81.2Англ-923 Adelson, G.J. The Oxford Picture Dictionary [Электронный ресурс]: Teacher's Book / G.J. Adelson, N. Shapiro, R. Weiss.- 4, 00 ГБ.- Oxford Unіversіty Press, 2001.- Compact discs 1-3.-5 экз. к.1

 29. 81.2Англ-923 Glendinning, H.E. English in Medicine. Third Edition. Audio CD [Текст] / H.E. Glendinning.- Cambridge: Cambridge University Press, 2005.- 1 опт. диск.-

 30. 81.2Англ-923 Cullen, P. Cambridge Vocabulary for IELTS with answers. Wits Audio CD [Текст]: Self-study vocabulary practice / P. Cullen.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 174 c.- 1 экз.к 1.

 31. 81.2Англ-923 Ibbotson, M. Cambridge English for Engineering. With Audio CDs [Текст] / M. Ibbotson.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 112 c-5 экз. к.1

 32. 81.2Англ-923 Glendinning, H.E. English in Medicine. Third Edition [Текст]: A course in communication skills / H.E. Glendinning.- Cambridge: Cambridge University Press, 2005.- 150 c.-10 экз. к.1.

 33. 81.2Англ-923 Craven, M. Real Listening & Speaking 3 with answers+ with two audio CDs [Текст] / M. Craven.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 112 c.- 10 экз. к.1.

 34. 81.2Англ-923 Mackenzie, I. English for the Financial Sector [Текст]: Student's Book / I. Mackenzie.- Cambridge: Cambridge University Press, 2008.- 157 c.-10 экз. к.1

 35. 81.2Англ-923 Cullen, P. Cambridge English. Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced with answers +Audio CD included [Текст]: Self-study vocabulary practice / P. Cullen.- Cambridge: Cambridge University Press, 2012.- 174 c.-1 экз. к.1

 36. 81.2Англ-923 Williams, A. Writing for IELTS [Текст]: English for exams / A. Williams.- London: Harper Collіns Publіshers, 2011.- 144 p.- 5 экз. к.1

 37. 81.2Англ-923 Williams, A. Vocabulary for IELTS+CD [Текст]: English for Exams / A. Williams.- Harper Collіns Publіshers, 2012.- 125 p.-5 экз. к.1

 38. 81.2Англ-923 Aish, F. Grammar for IELTS + (CD) [Text]: English for Exams / F. Aish, J. Tomlinson.- Italy: Harper Collіns Publіshers, 2012.- 125 p.-5 экз. к.1

 39. 81.2Англ-923 Aish, F. Listening for IELTS + ( with 2CDs) [Text]: English for Exams / F. Aish, J. Tomlinson.- China: Harper Collіns Publіshers, 2011.- 144 p.-5 экз. к.1

 40. 81.2Англ-923 Чиронова, И.И. Английский язык для журналистов [Текст] = Mastering English for Journalism: Учебник для академического бакалавриата / И.И. Чиронова, Е.В. Кузьмина.- Москва: Юрайт, 2016.- 471 с.-5 экз. к.6, 10 экз. к.1.

 41. 81.2Англр Кәсіби бағдарлы шетел тілі. 5В030100 "Құқықтану" бакалавриат мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы. 2 несие [Мәтін] = Профессионально-ориентированный иностранный язык. По специальности бакалавриата 5В030100 "Юриспруденция" Типовая учебная программа. 2 кредита.- Астана: ҚР Білім және ғылым мин-гі, 2014.- 28 б.-1 экз. к.1


Орыс тілі

 1. 81.2Рус-2р Русский язык. Специальность 5В072400-Технологические машины и оборудование. Форма обучения-дневная. Объем-6 кредитов (270 часов) Типовая учебная программа. (Образование высшее профессиональное) [Текст]: Гуманитарные науки, социальные науки и бизнес, естественные науки.- Кызылорда, 2013.- 86 с.- 1 экз. к.1

 2. 83.3(2)-2р Введение в литературоведение. Специальность: 5В011800-Русский язык и литература. Форма обучения-дневная. Количество кредитов: 3. Рабочая учебная программа. Учебно-методический комплекс дисциплины VL1203 [Текст] / Сост.: Ж.М.Майгельдиева.- Кызылорда, 2013.- 203 с.-1 экз. к.1

 3. 81.2Рус-2р Русский язык. Специальность 5В071800-электроэнергетика. Форма обучения-дневная. Объем-6 кредитов (270 часов) Типовая учебная программа. (Образование высшее профессиональное) [Текст]: Гуманитарные науки, социальные науки и бизнес, естественные науки / Сост.:Ж.М. Майгельдиева.- Кызылорда, 2013.- 84 с.-1 экз. к.1

 4. 81.2Рус-2р Русский язык. Специальность 5В070300-Информационные системы. Форма обучения-дневная. Объем-6 кредитов (270 часов) Типовая учебная программа. (Образование высшее профессиональное) [Текст]: Гуманитарные науки, социальные науки и бизнес, естественные науки.- Кызылорда, 2013.- 85 с.- 1 экз. к.1

 5. 81.2Рус-2 Словотворчество в публицистическом тексте. Специальность: 5В011800-Русский язык и литература. Форма обучения-дневная. Количество кредитов: 3. Рабочая учебная программа. Учебно-методический комплекс дисциплины VL1203 [Текст] / Сост.: Ж.М.Майгельдиева.- Кызылорда, 2013.- 69 с.- 1 экз. к.1.


Фольклор

 1. 82.3(5Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 1-ші том. Қазақ мифологиясына кіріспе / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 376б.-1 экз.к6, 1 экз. к.1.

 2. 82.3(5Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін] = Казахская степь и германские боги. 2 -ші том. Қазақ даласы және герман тәңірлері / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 368б.-1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 3. 82.3(2Каз-4Ман)я78 Кондыбай, С. Полное собрание сочинений [Текст]. Т. 5. Казахская мифология. Краткий словарь. Эстетика ландшафтов Мангистау. перспективы для развития туризма / С. Кондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 472 с.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 4. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С.Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 6-шы том. Гиперборея: түс көрген заман шежіресі / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 696 б.- .- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1.

 5. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 8-ші том. Жауынгерлік рух кітабы. Алпамыс ғаламы / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 416 б.- .- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1.

 6. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 9-шы том. 1-ші кітап. Арғықазақ мифологиясы / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 528 б.-1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 7. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 10-шы том. 2-ші кітап. Арғықазақ мифологиясы / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 544 б.-1 экз. к.6, 1 экз. к.1.

 8. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 11-ші том. 3-ші кітап. Арғықазақ мифологиясы / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 520 б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1.

 9. 82.3(2Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 12-ші том. 4-ші кітап. Арғықазақ мифологиясы / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 536 б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1.

 10. 82.3(2Қаз-4Ман)Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 14-ші том. Мұрын жырау мұралары. Медет шежіресі / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2010.- 380 б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1


Әдебиеттану

 1. 83(5 Қаз)я73 Тұрысбек, Р. Қазіргі кезең әдебиеті [Мәтін]: Оқулық / Р. Тұрысбек, Қ. Байтанасова.- Астана: Фолиант, 2014.- 360 б.-5 экз. к.6, 15 экз. к.1.

 2. 83(5Қаз) Көркем аударма: қыры мен сыры [Мәтін]. 1-ші кітап / Жинақты түзген және тәржімелеген К.Юсуп.- Астана: Фолиант, 2011.- 496 б.- 20 экз. к.1.

 3. 83.3(5Қаз) Көркем аударма: тәжірибе мен тағылым [Мәтін]. 2-ші кітап.- Астана: Фолиант, 2011.- 456 б.-20 экз. к.1

 4. 83.3(5Қаз)я7 Дәуренбекова, Л. Көркем мәтін және аударма [Мәтін]: Оқу құралы / Л. Дәуренбекова.- Астана: Фолиант, 2015.- 136 б.-10 экз. к.6, 10 экз. к.1

 5. 83.3(5Қаз)я7 Ердембеков, Б. Абайтану [Мәтін]: Оқу құралы / Б. Ердембеков.- Астана: Фолиант, 2012.- 432 б.-5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 5экз. к.1.

 6. 83.3(5Қаз)я7 Тоқсамбаева, А. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет [Мәтін]: Оқу құралы / А. Тоқсамбаева.- Астана: Фолиант, 2015.- 304 б.- 20 экз. к.1.

 7. 83.3(5Қаз)я73 Қалшабек, А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе [Мәтін]: Оқулық / А. Қалшабек.- Астана: Фолиант, 2016.- 208б.- 5 экз. к.6, 15 экз. к.1

 8. 83.3(5Қаз)я78 Қондыбай, С. Толық шығармалар жинағы [Мәтін]. 4-ші том. Есен-қазақ / С. Қондыбай.- Алматы: Арыс, 2008.- 400б.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.1

 9. 83.3(5Туц)я7 Келимбетов, Н. Древние литературные памятники тюркских народов [Текст]: Учеб. пособие / Н. Келимбетов; Перевод с каз. Г.Толегулулы.- Алматы: Раритет, 2013.- 424 с.-2 экз. к.6, 2 экз.НТБ, 2 экз. к.5, 5 экз. к.1

 10. 83.3(5Туц)я7 Келімбетов, Н. Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері [Мәтін] / Н. Келімбетов.- Өңд., толықт., басылым.- Алматы: Раритет, 2011.- 432 б.-3 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 5 экз. к.1


Көркем әдебиет

 1. 84 (5каз)-4 Келимбетов, Н. Зависть. Тринадцать диалогов [Текст] / Н. Келимбетов.- Москва: Художественная литература, 2011.- 368 с.- 2 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 2 экз. к.5, 5 экз. к.1

 2. 84(0)-4 Бичурин, Н.Я. Мыңқолдың төрт ханы [Мәтін]: Шыңқұз хаһан, Үкүтай хаһан, Күйүк хаһан, Мөңкө хаһан / Н.Я. Бичурин; Орыс тілінен ауд. Әкім Тарази.- Астана: Фолиант, 2011.- 400б.- 5 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1

 3. 84(5 Каз) Домбра и колыбель [Текст] = Домбыра мен бесік. Т. 1. Детская литература.- Москва: Художественная литература, 2013.- 568 с., ил.-1 экз. к.6, 2 экз. к.1.

 4. 84(5 Каз)-5 Дорог небесных вехи [Текст] = Ғасырларға жол тартқан жақұт жырлар. Т. 3. Жемчужная поэзия / Сост.: Р.Маженқызы, Г.Пряхин.- Москва: Художественная литература, 2013.- 464 с.- 1 экз. к.6, 2 экз. к.1

 5. 84(5 Қаз)-4 Отарбаев, Р. Біздің ауылдың амазонкалары [Мәтін]: Әңгімелер / Р. Отарбаев.- Астана: Фолиант, 2012.- 424 б.- 2 экз. к.6.

 6. 84(5Каз)-4 Моих степей полынная звезда [Текст] = Жусан иісті жұмақ өлке. Т. 2. Проза / Сост.: Р.Маженқызы, Г.Пряхин.- Москва: Художественная литература, 2013.- 688 с.-1 экз. к.6, 2 экз. к.1.

 7. 84(5Қаз)-4 Таңрықбаев, Ж. Сұлушаш [Мәтін] / Ж. Таңрықбаев.- Қызылорда: "Қызылорда-Қанағаты", 2015.- 172 б.- 20 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 10 экз. к.1

 8. 84(5Қаз)-5 Ибрашұлы, С. Сайыпназар ахун [Мәтін] / С. Ибрашұлы.- Қызылорда: Қызылорда-Қанағаты, 2015.- 184 б.- 10 экз. к.6, 10 экз. НТБ, 10 экз. к.5, 20 экз. к.1

 9. 84-4(5Каз) Келимбетов, Н. Многотомное собрание сочинений [Текст]. Т.10. Древние литературные памятники тюрских народов / Н. Келимбетов; Пер. Г.Толегулулы. Сост.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 480 с.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 10. 84-4(5Каз) Келимбетов, Н. Многотомное собрание сочинений [Текст]. Т. 11. Келимбетов Немат. Не хочу терять надежду; Письма сыну / Н. Келимбетов; Пер. каз. Н.Келимбетова. Сост.: А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 392 с.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 11. 84-4(5Каз-Рус Келимбетов, Н. Многотомное собрание сочинений [Текст] = Коптомдық шығармалар жинағы. Т. 13. Скорбны думы, чутоксон...: О старости и мудрости; Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек...: Қарттық пен даналық / Н. Келимбетов; Пер. Н.Келимбетова, Сост.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 448 с.- 1 экз. к.6, 1 экз. НТБ, 1 экз. к.5, 4 экз. к.1.

 12. 84-4(5Каз-Рус) Келимбетов, Н. Многотомное собрание сочинений [Текст]. Т. 12. Зависть. Тринадцать диалогов / Н. Келимбетов; Сост.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 336 с.-5 экз. к.6, 5 экз. НТБ, 5 экз. к.5, 15 экз. к.1.

 13. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 14-ші том. Қайғыдан бақыт жасаған. Повесть о настоящей женщине / Н. Келімбетов; Құраст.: Н.Келімбетов, Қ.Келімбетов.- Алматы: Раритет, 2014.- 272 б.-4 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1

 14. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 15-ші том. Немат Келімбетовтің танымы мен тағлымы: Халықар. ғылыми практ. конф. матер. жинағы / Н. Келімбетов; Құраст.: Н.Келімбетов, Р.Мәженқызы.- Алматы: Раритет, 2014.- 544 б.- 4 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1

 15. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 4-ші том. Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері / Н. Келімбетов; Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 448 б.- 4 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 16. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 5-ші том. Шәді Жәңгірұлы: Зерттеу / Н. Келімбетов; Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 176 б.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 17. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 6-шы том. Леонид Гурунц. Шіркін, біздің Шушикент!: Хикая / Н. Келімбетов; Ауд.: З.Ақышев, Н.Келімбетов. Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 416 б.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 18. 84-4(5Қаз) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 7-ші том. Василь Козаченко. Найзағай: Хикаяттар / Н. Келімбетов; Ауд.: Н.Келімбетов. Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 440 б.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 19. 84-4(5Қаз-Өзб) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 8-ші том. Саид Ахмад. Көкжиек: Роман / Н. Келімбетов; Өзбек тілінен ауд.: Н.Келімбетов. Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 528 б.- 4 экз. к.6, 3 экз. НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

 20. 84-4(5Қаз-Өзб) Келімбетов, Н. Көптомдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 9-шы том. Пірімқұл Қадыров. Жұлдызды түндер: Роман / Н. Келімбетов; Өзбек тілінен ауд.: Н.Келімбетов. Құраст.: Ш.Нематова, А.Нематов.- Алматы: Раритет, 2014.- 576 б.- 4 экз. к.6, 3 экз.НТБ, 3 экз. к.5, 10 экз. к.1.

Өнер

 1. 85.31(5Қаз) Шаханов, М. Шәмшінің ғұмырлық геометриясы (Қалдаяқов туралы эсселер) [Мәтін] / М. Шаханов.- Алматы: Раритет, 2015.- 184 б.-25 экз. к.6, 25 экз. НТБ, 25 экз. к.5, 25 экз. к.1.

 2. 85.92 Алтай-Тарбағатай өңірінің домбыра күйлері [Мәтін]. 1-ші кітап / Жинақтап құраст.: Долда Кенешұлы, Біләл Ысқақов.- Алматы: Атамұра, 2009.- 424 б.- 6 экз. к.6. 4 экз. к.1

 3. 85.92 Алтай-Тарбағатай өңірінің домбыра күйлері [Мәтін]. 2-ші кітап / Жинақтап құраст.: Долда Кенешұлы, Біләл Ысқақов.- Алматы: Атамұра, 2009.- 512 б.-6 экз. к.6, 4 экз. к.1.

 4. 85.92 Алтай-Тарбағатай өңірінің сыбызғы күйлері [Мәтін] / Жинақтап құраст.: Долда Кенешұлы.- Алматы: Атамұра, 2008.- 192 б.-6 экз. к.6, 4 экз. к.1.

 5. 85.92 Алтай-Тарбағатай өңірінің халық әндері [Мәтін]. 1-ші кітап / Жинақтап құраст.: Долда Кенешұлы.- Алматы: Атамұра, 2008.- 288 б.- 6 экз. к.6, 4 экз. к.1

 6. 85.92 Алтай-Тарбағатай өңірінің халық әндері [Мәтін]. 2-ші кітап / Жинақтап құраст.: Долда Кенешұлы, Біләл Ысқақов.- Алматы: Атамұра, 2009.- 360 б.- 6 экз. к.6, 4 экз. к.1.


Философия


 1. 87.3(2) Долгов, К.М. Восхождение на Афон [Текст]: (Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева) / К.М. Долгов.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: Отчий дом, 2008.- 720 с.- 1 экз. к.6, 1 экз. к.5, 2 экз. к.1

 2. 87.3(0)я7Мейір, Ж. Философия [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Мейір, Б. Оразалиев.- Астана: Фолиант, 2014.- 280 б.- 5 экз. к.6, 5 экз.НТБ, 5 экз. к.5, 5 экз. к.1.Психология


 1. 88.3я7 Сатиева, Ш. Даму психологиясы (теориялық және практикалық курс) [Мәтін]: Оқу құралы / Ш. Сатиева.- Астана: Фолиант, 2012.- 232 б.-19 экз. к.6.

 2. 88.5я7 Тұрдалиева, А.Ш. Әлеуметтік психология [Мәтін]: Оқу әдістемелік құрал / А.Ш. Тұрдалиева.- Алматы: "Отан" баспасы, 2015.- 106 б.- 5 экз. к.6, 2 экз. НТБ, 2 экз. к.5, 1 экз. к.1Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет