3. 2Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны Пәннің мазмұны,міндеттері мен құрылғысы,оның «Теміржол көлігіндегі автомаика,телемеханика»Дата14.03.2020
өлшемі21,03 Kb.
3.2Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны

Пәннің мазмұны,міндеттері мен құрылғысы,оның «Теміржол көлігіндегі автомаика,телемеханика»пәні бойыншатүлектерін дайындаудағы ролі.Басқа пәндермен байланысы.Экономика оның дамуының тарихи аспектісі ретін де теміржол көлігі экономикасының маңызды құрнаушылары.Заманауи жағдайдың сипаты.Бөлім1. Сигнализация және байланыс дисанциясының өндірістік-шаруашылық қызметі.
Тақырып1.1 Көлік-материалдық өндірістің саласы ретінде.

Көлік-материалдық өндірістің саласы ретінде.Экономиканың тиімділігін жетілдірудің міндеттерін шешудегі көлік рөлі. Материалдықөнер саласындағы көліктің рөлі.Көліктің әр-түрлі түрлерінің техникалық экономикалық сипаттары мен ерекшеліктері.Кәсіпорындар туралы заң.Көлік саясаттың негізгі бағыттары.Темір жол көлігінің өнімі,оның өлщеулері.Тақырып1.2 Сигнализация және байланыс шаруашылығы,тасымалдау үрдісін жүзеге асырудағы рөлі.

Сигнализация және байланыс дистанциясы-салалықжелілі кәсіпорын оның негізгі міндеттері,құрылысы,еңбектің мазмұны,әрекетті өндірудің сипаты.

Сигнализация және байланыс шаруашылығының материалдық-техникалық базасының заманауи жағдайының сипаты.Алдағы дамудың болашағы АТМ құрылғылары қызметінің ерекшелігі.

Тақырып1.3. Сигнализация және байланыс шаруашылығының өндіретін шаруашылық қызметін ұйымдастыру.

Сигнализация және байланыс дистанциясы туралы ережелер.Сигнализация және байланыс шаруашылығының басқару ұйымы.Сигнализация және байланыс дистанциясы қызметкерлерінің әкімшілік-басшылық міндеттері.Сигнализация және байланыс дистанция қызметінің сапалық және сандық көрсеткіштері.

Сигнализация және байланысының негізгі қорлар,олардың мәндері,құрамы,оларды пайдалану көрсеткіштері.Негізгі қорлардың физикалық және моральдық екірулері.Амортизациялық төлемдер,оларды есептеу және бой реттері.Негізгі қорларды жаңарту жолдары иен пайдалану тиімділігі.Техникалық құралдарды қолданудың жестенсивті жолдары.

Сигнализация және байланысдистанциясының айналымдағы құжат олардың атқаратын қызметі,құрамы,құрылымнормативтері.Айналым құжаттардың нормативтері ,оларды анықтау тәртібі .Негізгі қорлар мен айналымдағы қаражаттарды пайдаланудың тиімді көрсеткіштер.Сигнализация және байланыс дистанциясының қосалқы-көмек қызметтері.


-1Тәжірибелік сабақ

Сигнализация және байланыс дистанция жұмысының сапалы және сипат көрсеткіштерін есептеу.

2.Бөлім Автоматика,телемеханика және байланыс құрылғыларын техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

2.1.Тақырып. Құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Сигнализация және байланыс дистанцияларындағы еңбек ұйымдарының негізгі принциптері.Еңбек ұйымдарын жетілдіруге негізгі бағыттар мен ерекшеліктер.Сигнализация және байланыс дистанцияларындағы автоматика телемеханика және байланыс құрылғы орнастырудың ерекшеліктері.Еңбекпен корперациялардың бөліну түрлері.Сигнализация және байланыс дисанциясы қызметкерлерінің біліктілігін көтеру.Электромеханиктің бас электромеханигінің өндіріс бөлімі басшысының негізгі міндеттері.

2.2.Тақырып Автоматиа,телемеханик жәнебайланысқұрылғыларының техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары.

Қызмет көрсету әдістерінің топтастырылуы,олардың үрлері мен сипаттамалары.Құрылғыларға қызмет көрсету әдістерінің түрлері.Құрылғыларға бригадалықүлгіде қызмет көрсетудің ерекшеліктері,олардың артықшылықтары.АТМ және байланыс құрылғыларға қызмет көрсету.Мамандвқтың бірігуі,қызмет көрсетудің кетсе мен тапсырмалардың ретке келуінің технологиялық үрдісі.

№2Тәжірибелік сабақ

СОК және байланыс құрылғыларына кезектік қызмет көрсетуге айлық кесте құру.3.Бөлім.Автоматика,телемеханика және байланыс құрылғыларына жөндеу жұмысарын ұйымдастыру

Автоматика,телемеханика және байланыс жабдықтары мен құрылғыларының жұмыс шарттары.Жабдықтар мен бөлщектердің ақаулары мен тозу түрлері мен себептері.Тексеру үрдісінде ақаулар мен тозу дәрежесән анықтау.

Құрылғылар мен жабдықтарды жөндену жұмыстары түрлері және мерзімі.Автоматика телемеханика және байланыс жабдықтары мен құрылғыларыныңы жұмыс шарттары.Жабдықтар мен бөлшектерінің ақаулары мен тозу түрлері мен себептері.

Құрылғылар мен жабдықтарды жөндеу жүйесі,түрлері,және мерзімі.


Орта және күрделі жұмыстарды ьжасау.

Ұйымдастару техникалықіс шаралар,еңбек өнімділігін жоғарлатужәне жөндеу жұмысының өзіндік құнын төмендету үшін механизациялауды пайдалану.

Жөндеуден кейінгі жабдықтарды қабылдау тәртібі және құжатнамалықрәсімдеу.

Жөндеу жұмысын материалды техникалық қамтамасыз ету.Материалдыар мен жабдықтарға тапсырыс жасау тәртібі.

4-бөлім.Еңбекті ретке келтіру.

4.1 Тақырып Сигнализация және байланыс дистанциясындағы еңбек ұйымдастыру және ретке келтіру.

Жаңа техникалы,жетілген технологтялық үрдістерді және еңбектің алдыңғы қатарлы есептеуге байланысты еңбек үрдістерін жүйелік зерттеудің маңызы.

Еңбекті реттеу ұйымдары жетілдірудегі негізгі құралдардың бірі.Өндірістік үрдік және судың элементтері.Жұмыс уақыты шығындарының топтастырылуы .Еңбек шығындарының мөлшері мен нормативтері,олардың топтастырылуы,жасау тәртібі.Еңбекті ретке келтіру келтіру әдістер фото суреттер,жұмыс күнінің өлшем уақыты,олардың маңыздылығы,өткізутәртібімен қорытындысы.

Техни калық негізделген уақыт мөлшері мен қызмет көрсету мөлшерін жасау.Стгналтзация және байланыс дистанциясындағы еңбекті ретке келтіру ерекшеліктері.

Ретке келтіруде жетекшілік ету,нормаларды қайта қарау тәртібі.Жұмыс уақытының бюджеті мен қолы,оны тиімді пайдалану жолдары.Жұмыс уақытының бюджеті мен шынайы бюджетін жоспарлау.

№4 Тәжірибелік жұмыс

Норматив бойынша еңбекмөлшерін жасау.

4.2 Тақырып еңбек пен дистанцияның өнімділігі

Еңбек өнімділігін есептеудің түрлері мен көрсеткіштері.Еңбектің өнімділігін әсер етуші факторлар.Сигнализация және байланысдистанциясының қызметкерлерлерінің еңбек өнімділігінің көрсеткіштері.Оны жоғарлатудың әдістері мен жолдары.

№5 Тәжірибелік сабақ

Сигнализация және байланыс дистанциясының еңбек өнімділігін есептеу.5-бөлім.Сигнализация және байланыс дистанцияларындағы еңбекақы төлемін жоспарлаужәне ұйымдастыру.

5.1 Тақырып Теміржол көлігі қызметкерлерінің еңбекақысын төлемі

Еңбекақы төлемін ұйымдастыру принципі.еңбекақы мен еңбек өнімі арасындағы байланыс.Нақты және номиналды ееңбекақы төлемі,

Сигнализацияжәне байланыс дистанцияларында қолданылатын еңбекақы төлеу жүйесі мен түрі.Тарифті қойылымдармен естеліктер.Лауазымдық еңбекақы жүйесі.Еңбекақы шартына,жұмыс ауданына және еңбектің соңғы нәтижелеріне қатысты берілетін дистанция қызметкерлерінің қосымша еңбекақысы.Еңбек тиімділігін жоғарлату көзі ретінде дистанция қызметкерлеріне сыйақы тағайындау.Ұйымның бригадалық түрі кезіндегі еңбек ақы және ынталандыру.Еңбек аймағының коэффициенті (ЕАК)және сапасы мен өнімділігінің көтерудегі әсері .

№6 Тәжірибелік сабақ

ЕАК есебінен дистанцияның еңбенкақы төлемін есептеу.

5.2 Тақырып теміржол көлігінің қызметкерлеріне сыйақы беру.

Сыйақыға ұсынылатын көрсеткіштер.Жұмыстың орындалу нәтижелері көрсеткіштерінің сапасын және санын бағалау..Сыйақы көлемін тағайындау.Сыйақы берудің жалпы шарттары.Сыйақы аудару тәртібі.Қызметкерлерінің біржолғы сыйақысы.

-8Тәжірибелік жұмыс

Сигнализация және байланыс дистанцияларынедағы қызметкерелр марапатын есептеу6-бөлім Сигнализация және байланыс дистанцияларының өндірістік қаржылық қызметін жоспарлау.

Тақырып6.1 Сигнализация және айланыс дистанцияларының экономикасын және әлеуметтік дамуын жоспарлау

Кәсіпорындардағы жоспарлау мерзімі,әдістері негіздері.Сигнализация және байланыс дистанцияларын экономикалық және әлеуметтік дамытудың жоспарыДистанцияның еңбегі бойынша жоспар.Дистанцияның еңбек өнімділігін жоспарлау кезінде есептеулетін негізге факторлар.Штаттық мөлшер мен жеке мөлшері бойынша қвзмеькерлердің есебі.

Күрделі жөндеуді жоспарлау.Өндірістік бөлімшелердің жұмысын жоспарлау.Дистанцияныфң қаражаттық жоспары мен оның мазмұны.Өндіріс тиімділігін жоғарлату жоспары.Дистанцияның қосынды кірістермен шығыңдар.

9 Тәжірибелік сабақ

Дистанция цехының еңбегі бойынша жоспарды құру.

10 Тәжірибелік сабақ

Артық қорлар мен материалдар,аспаптардың мұқтаждығын есептеу.


11 Тәжірибелік сабақ

Экономикалық ынталандыру қорына бөлінген шығындарды есептеу

6.2 Тақырып Сигнализация және байланыс дистанциясының өндіріс-шаруашылық қызметінің есебімен сараптамасы.

Жұмсаған қаржы бойынша пайдалану шығындарының құрылымы мен топтастырылуы.Темір жолдарының негізгі қызметтері бойынша шығындар номенклатурасы.Пайдалану шығындарын жоспарлау.Еңбек ақы шығындары.Материалдық шығындар.Қаржымен қаматамсыз ету және салық беру құжаттары.Есептеу түрлері олардың маңызды мен ұйымы.Есептесу және есеп кезектік басқару және бақылау ретінде .Есеп пен есеп берудің автоматтандырылуы және механизациялануы.

12 тәжірибелік сабақСигнализация және байланыс дистанциясы өндірістік бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызмеі қорытындыларын бағалау.

7-бөлім.Жаңа техника мен алдыңғы қатарлы технологияларды енгізудегі экономикалық тиімділік.

Өндірістің тиімділігін саралау,еңбек және қаржы ресурстары материалдарды қолдану,дистанциясының өндірістік қызметінің нәтижелері .Еңбек өндірістік қорларды пайдалану еңбек өнімділігің өсуі еңбек ақы пайдалану,пайдалану шығындары бойынша жоспарды орындау анализі.

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет