5-билет Модель құрудың негізгі этаптарыбет3/3
Дата20.05.2020
өлшемі124.06 Kb.
1   2   3
While және Repeat операторлары үшін цикл параметрі міндетті түрде өзгеріп отыру керек

Циклдық алгоритмдерді бағдарламалау кезінде қосынды, көбейтінді және санын табу әдістері жиі қолданылады.Қосынды жинау

Циклға дейін

S = 0

циклда

S=S+элемент

Көбейту

 

P = 1

 

P=P*элемент

Санау

 

K = 0

 

K=K+1

 

Циклдық құрылымды бағдарламаларға және алгоритмдерге мысалдар3.2.1 Y=A*K2 фунциясының барлық  мәндерін есептеңіз, мұнда К  1-ден 10-ға дейін 1 деген қадаммен өзгереді. Есепті бірнеше әдіспен шығарыңыз ( 3.1, 3.2, 3.3 және 3.4 -суреттерде есепті шығарудың барлық әдістері көрсетілген).Program Primer3_1;

var k: integer; a, y: real;

begin

read (a);   for k := 1 to 10 do    

         begin

                    y := a * sqr(k);

                    writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:10:3)

          end

end.


3.1- сурет. For-To операторын қолданып есепті шешу мысалыProgram Primer3_2;

var k: integer; a, y: real;

begin

read (a);   for k := 10 downto 1 do    

         begin

                    y := a * sqr(k);

                    writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:10:3)

          end

end.


3.2- сурет.  For-Downto операторын қолданып есепті шешу мысалыProgram primer3_3;

var k:integer; a,y: real;

begin

     read (a);     k:=1;

     while k<=10 do

      begin

          y := a * sqr(k);

          writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:9:3);

          k := k + 1

      end

end.


 

3.3- сурет. While-Do операторын қолданып есепті шешу мысалыProgram primer3_4;

var k:integer; a,y: real;

begin

     read (a);     k:=1;

     repeat 

      y := a * sqr(k);

      writeln(’K=’,k:2,’Y=’,y:9:3);

      k := k + 1

      until k > 10

end.

 


3.4 -сурет.Repeat-Until операторын қолданып есепті шешу мысалы


3. CorelDraw графикалық редактордың негізгі принциптері мен ерекшеліктері.

CorelDraw редакторының негізгі түсінігі - объект болып табылады. Суреттің элементтері: түзу, шеңбер, тік бұрыш, қисық тұйық қисық, көпбұрыш т.с.с. элементтері деп аталады. Бірнеше объектінің комбинациясымен жаңа, сондай-ақ, одан әрі топты бір объект ретінде редактрлеуді топтық объектіні құруға болады.

Графика – шынайы немесе елестетілген объектінің дәстүрлі әдістермен сурет салу немесе көркем образдарды басып шығару әдістермен алыңған визуальды елестету нәтижесі болып табылады. Ал, компьютерлік графика информатиканың арнайы саласы, ол программалық-аппараттық есептеу комплекстерінің көмегімен бейнелерді жасау және өңдеу әдістері мен жабдықтарын оқып – үйренумен айналысады.

Компьютерлік графикада жұмыстың орындалуы кейде оның графиктік берілуіне бөлінеді. Компьютерлік графиктік процесті аяқтаудың тәсілдерінің бірі виртуальды шығару. Яғни, файлды есте сақтау құрылғысына шығару. Файлға берілген мәліметтер кейіннен қалпына келіп, мәліметтерді графиктік беру үшін қолданылуы мүмкін.

Компьютерлік графика адам монитор экранында немесе сыртқы тасымалдаушыдағы көшірмесі ретінде қабылдай алатындай бейнені берудің барлық түрлері мен формаларын қамтиды. Компьютерлік графикасыз қазіргі кезде материалды әлемді елестету мүмкін емес. Мысалға, медицина компьютерлік томографияны қолданады; ғылыми зерттеулер – зат құрылысын, векторлық өрістерді тағы басқа мәліметтерді визуальдау; мата мен киімді модельдеу, тәжірибелік - конструкторлық жұмыстары да компьютерлік графиканы пайдаланады.

Машиналық графиканың қолданылу салалары:

·        компьютерлік модельдеу;

·        автоматты жобалау жүйелері;

·        компьютерлік ойындар;

·        оқытушы программалар;

·        жарнама және дизайн;

·        мультимедиа презентациялар;

·        Internet.

Компьютерлік графика тек қана құрал, бірақ оның құрылымы мен әдістері математика, физика, химия, биолгия, статистика, программалау және басқа көптеген фундаментальды және қолданбалы ғылымдардың алдыңғы қатарлы жетістіктеріне негізделген. Компьютерлік графика информатиканың неғұрлым қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып табылады.

Бейне (изображение) деп – шынайы объектінің қандай да бір механикалық электрондық фотографиялық процесс көмегімен адам бекітіп қойған визуальды бейнесі саналады. Компьютерлік графикада бейне болып шығару құрылғысы қабылданатын объект саналады.

Интеррактивті компьютерлік графика дегеніміз – компьютерлік жүйені графика жасап, сонымен бір уақытта қолданушымен диалог жүргізе алу қабілеті.

Система автоматизированного проектирование – Автоматтандырылған жобалау жүйесі (САПР - АЖЖ). САПР – машина жасау электроника сияқты өмірдің барлық аймағында қолданылады.

Гео ақпараттық жүйе (геоинформационные система - ГИС) – компьютерлік графиканың бір түрі. Олар («жер» - «гео») объектілерді олардың жер бетіндегі орнына байланысты енгізіп, редактрлеуді орындайды.

Графиктік формат дегеніміз – бұл графиктік бейнені сипаттайтын мәліметтерді жазу тәсілі. Олар файлда графиктік мәліметтерді тиімді және логикалық ұйымдастыру үшін жасалған. Әрбір қолданбалы программа қандай да бір графиктік мәліметтерді жасайды және сақтайды.

Қазіргі уақытта көптеген программалар аралас форматты, ал бұл растрлық, векторлық, текстік мәліметтерді бір-біріне кіргізуге мүмкіндік береді.

Графиктік файлдар дегеніміз – ары қарай визуальдауға арналған графиктік мәліметтрдің кез келген типі сақталатын файлдар. Мұндай файлдарды ұйымдастыру тәсілі – графиктік формат деп аталады. Файлға жазылғаннан кейін бейне бейне болудан қалады. Ол мәліметке айналады.

Электрондық кестелер және текстік файлдар форматы графиктік мәліметтрді сақтауға қолданылуы мүмкін, бірақ графиктік болып табылмайды.

Компьютерлік графикада графиктік объектілердің орнын көрсету үшін математикалық координаталар қолданылады. Бірақ бейнелеу құрылғысы физикалық объект болғандықтан физикалық және логикалық пикселдер арасында айырмашылық болады.

Физикалық пиксель дегеніміз – бұл шығару құрылғыларында бейнеленетін шынай нүктелер. Яғни, бұл бейненің ең кішкентай элементі. Физикалық пиксельдер қандай да бір ауданды алып жататындықтан екі көршілес пиксельдердің арасына шектеу қойылады.

Логикалық пиксельдер дегеніміз – бұл орыны болатын, бірақ физикалық кеңістік алмайтын математикалық координаталар. Сондықтан, логикалық пиксельдердің мәнінің физикалық пиксельдерге бейнеленуінде физикалық пиксельдердің шынайы орналасуы мен өлшемі есепке алынуы керек.

Кез келген объектіні алып, оның сыртқы пішініне бірнеше қатар баға беруге болады. Мысалы қарастырайық. Объектіні қарастырғанда оның нүктелері тура және қисық сызықты - сегментті болып келеді.

Координаттық нүктелері және сегменттердің параметрлері объектінің ішкі облысын бояуға немесе ою жасауға болады. Объект сегменті контур жасайды. Оның өзіндік түсі бар. Контурдың қалындығын өзгертүге болады.

Жалпы объектінің принциптері құру және редактрлеу келесідей орындалады. Алдымен, объект пішінін жуықтап құрап, одан соң, жаңа нүктені және сегменттердің қисықтарын жөндеу арқылы орнына қою, алып тастау пішінінді дұрыстайды. Қисық сегмент дегеніміз -траекторияның сүйір болу жиыны. Кез келген қисық сегмент түзу бойынша алынады. Және керісінше. Одан соң керекті объектінің пішіні құрылғаннан кейін құюшыға (заливкаға) және контурға түсі жеке алынады.

Редакторда құрылған кез келген сурет бір немесе бірнеше объектілерден тұрады. Сондықтан, олар жартылай және толығымен бір-бірімен жауып тұрады.

Ерекшеліктері: Графиктік редактор CorelDraw, Corel Corporatіon канадалық фирманың көмегімен әлемге таным болып, көптеген қуатты оқытылу жүйесімен саяси маркетингке (нарыққа) жұмыс жасау мүмкіндігін тұғызған. Corel Draw құралы басқа редакторлардың аналогтарымен байланысты емес. Сондықтан, ол ең қолайлы продукт (жеміс).

Жалпы CorelDraw интерфейстің программалық терезесінде стандартты элементер бар; бастапқы жолы бар басқыш (кнопка), меню жолы, қалыпты жағдайдағы жол (строка состояния), панель құралы т.б. панельдер бар.

CorelDraw интерфейстің кейбір ерекшеліктері. Біріншіден, интерфейстің конфигурациясы (орналасуы) басқа графиктік пакеттермен аналогиялық түрде бірігіп жұмыс істей алады. Мысалы. Екіншіден, сегізінші амалдан бастап Dokers (Стыкуемые палитры) басқаруы ерекше элементтің типі пайда болады. Ондай палитра тышқанның көмегімен бірінші полядан, екінші поляға барғанда <<жабыстырылады>>. Терезенің басындағы палитра жауып бұрап қояды.

Сонымен, интерактивті Property Bar (Панель құралы) құралымен қамтылады. Соның элементтері динамикалық басқару таңдалған объект типімен ауыстырылады. Дәл айтқанда, тексті таңдағанда, панель құрамында тексті басқару элементтері пайда болады. мысалға түзуді алсақ, оның басқару элементтері т.с.с.

Палитра көмегімен түсті анықтау.

Бір пиксельге бір биттен аспайтын пикселдік мәліметтер түстер палитрасының индекстік жиыны ретінде, сондай-ақ түстерді анықтау схемасына сәйкес анықталуы мүмкін. Палитра сондай-ақ индекстер картасы түстер кестесі деп аталады. Мүмкін және түстік шамалардың бір өлшемді массивін құрайды. Палитра көмегімен түстер олардың массивтегі позтциясын көрсету арқылы көрінеді. Бұл әдісті қолдануда мәліметтер файлға индекстер тізбегі ретінде жазылады. Палитра қолданылатыг растрлық мәліметтер псевдотүсті растрлық мәліметтер деп аталады. Палитра әдетте бейне сақталатын файл ішінде сақталады. Осылайша, шығару құрылғыларында пиксельдерді бояуға қажетті түстің мәні алынады. Әдетте, палитраның әрбір элементі 24 бит алады.Үлкен және күрделі бейнелерде түстерді жанама сақтау мәліметтер көлемін қысқарту арқылы жадыны үнемдейді немесе экономдайды. Егер файлдағы растрлық мәліметтер көлемі аз болса немесе 255 түстен көп түс қолданылса, онда палитраны файлға қосу кері нәтижеге алып келуі мүмкін. Яғни, жадының қажетті көлемі өсіп кетуі мүмкін.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет