А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңіPdf көрінісі
бет15/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

әдебиеттегі  уақыт 
Орысша 
время в литературе 
Ағылшынша 
time in literature 
Түрікше 
edebiyattaki zaman (едебиаттаки заман) 
Қытайша 
文学
时间 (wénxué shíjiān) 
 
Термин 
әдебиеттің идеялылығы(әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
көркем шығарманың ерекшелігі, автор ұстанымының 
көрінісі, шығармадағы тіршілік құбылыстарына автордың 
пайымы мен бағалауының айқындығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің идеялылығы 
Орысша 
идейность литературы 
Ағылшынша 
ideological quality of literature 
Түрікше 
ideolojikliteratür(идеоложиклитератүр) 
Қытайша 
思想文学 (sīxiǎng wénxué) 
 

166 
 
Термин 
әдебиеттің партиялылығы(әдеб.)(1971-1981) 
Анықтамасы 
белгілі  бір  таптар  мен  әлеуметтік  топтардың  мүдделерін 
білдіретін шығармашылықтың идеялық-саяси ұмтылысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің партиялылығы 
Орысша 
партийность литературы 
Ағылшынша  
adherence to party principles in literature 
Түрікше  
Partizanlık edebiyat (партизанлык едебиат) 
Қытайша  
党的文学思想(dǎng de wénxué sīxiǎng) 
 
 
Термин 
әдебиеттің таптығы (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
бұл  әдебиеттану  бірден  дұрыс  шешуге  бейімделмеген  өте 
күрделі әдіснамалық проблема 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің таптығы 
Орысша 
классовость литературы 
Ағылшынша 
literature class system 
Түрікше 
literatürsınıfı (литератур сыныфы) 
Қытайша 
课堂文学 (kètáng wénxué) 
 
Термин 
әдебиеттің тәрбиелік мәні (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
озық  қоғамдық  идеалдар  рухында  халыққа  идеологиялық-
саяси және адамгершілік тәрбие берудің қуатты құралы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің тәрбиелік мәні 
Орысша 
воспитательное значение литературы 
Ағылшынша 
educative importance of literature 
Түрікше 
edebiyatın eğitim değeri (едебиатын еитим деери) 
Қытайша 
文学的教育价
值 (wénxué de jiàoyù jiàzhí) 
 
Термин 
әдебиеттің  халыққа тәндігі (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
өнердің және әдеби шығармалардың көркемдігін 
анықтайтын негізгі белгілердің бірі  
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің  халыққа тәндігі, әдебиеттің  халықтығы      
Орысша 
народность  литературы 
Ағылшынша 
national character of literature 
Түрікше 
halk edebiyatı (халк едебиаты) 
Қытайша 
文学人
(wénxué rén) 
 
Термин 
әдебиеттің  халыққа тәндігі (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
халықтың әдебиеті, халыққа арналған әдебиет 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиеттің  халыққа тәндігі, әдебиеттің  халықтығы     
Орысша 
народность литературы 
Ағылшынша 
national character of literature 

167 
 
Түрікше 
halk edebiyatı (халк едебиаты) 
Қытайша 
文学人
(wénxué rén) 
 
Термин 
әдебиетші (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
жазушы, әдеби еңбекпен кәсіби түрде айналысатын адам 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдебиетші, жазушы 
Орысша 
литератор  
Ағылшынша 
literary man 
Түрікше 
yazar (иазар) 
Қытайша 
文学家 (wénxué jiā) 
 
Термин 
әдейі банкрот болу (заң) (2016)  
Анықтамасы 
заңды тұлға басшысының немесе құрылтайшысының, жеке 
кәсіпкердің 
ақшалай 
міндеттемелер 
бойынша 
кредиторлардың 
талаптарын 
толық 
көлемде 
қанағаттандыруға  қабілетсіздігіне  әкелетін  іс-әрекеттері 
(әрекетсіздіктері) 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдейі банкрот болу 
Орысша 
преднамеренное банкротство 
 
Ағылшынша 
premeditated bankruptcy 
Түрікше 
kasıtlı iflas (каситили ифлас) 
Қытайша 
蓄意破产 (xùyì pòchǎn) 
 
Термин 
әдепсіздік (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
көргенсіздік, дөрекілік 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдепсіздік, жөнсіздік, ожарлық, 
 жолсыздық, 
жөнсіз 
қылық 
Орысша 
бестактность 
Ағылшынша 
tactlessness 
Түрікше 
nezaketsizlik (незакетсизлик) 
Қытайша 
不知深浅的行为; 没有分寸的事 (bùzhī shēnqiǎn de xíngwéi; 
méiyǒu fèn cùn de shì) 
 
Термин 
әдепсіздік (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
көргенсіздік, дөрекілік 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдепсіздік, жөнсіздік, ожарлық, 
 жолсыздық, 
жөнсіз 
қылық 
Орысша 
бестактность 
Ағылшынша 
tactlessness 
Түрікше 
nezaketsizlik (незакетсизлик) 
Қытайша 
不知深浅的行为; 没有分寸的事 (bùzhī shēnqiǎn de xíngwéi; 
méiyǒu fèn cùn de shì) 
 
Термин 
әдептілік(пед.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адам бойындағы  аса  жағымды қасиет,  оның  қоғамда 
қабылданған әдепталаптарын мінсіз орындауы 

168 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдептілік, бипаздық, өнегелік 
Орысша 
тактичность 
Ағылшынша 
tact 
Түрікше 
incelik (инжелик) 
Қытайша 
分寸感 (fēncùn gǎn) 
 
 
Термин 
 әдет (психол.) (1971-1981)  
Анықтамасы 
белгілі бір жағдайда жүзеге асыру жеке адам үшін «әлдебір 
әрекеттер,  қылықтар  жасауға  түрткі  болатын»  қажеттілік 
сипатын алатын мінез-құлықтың қалыптасқан тәсілі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдет, дағды, дағдылық, машық 
Орысша 
привычка 
Ағылшынша 
habit 
Түрікше 
alışkanlık (алышканлык) 
Қытайша 
习惯 (xíguàn) 
 
Термин 
әділетсіздік(филос.)(2016) 
Анықтамасы 
ережелер, нормалар, дәстүрлерді бұзатын қателік ретіндегі, 
жалған,  бұрыс  ретіндегі  істер  мен  әрекеттер  дұрыс  деп 
бағаланатын адамгершілік категориясы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әділетсіздік, турасыздық 
Орысша 
несправедливость 
Ағылшынша  
injustice 
Түрікше  
adaletsizlik (адалетсизлик) 
Қытайша  
冤 (yuān) 
 
Термин 
әділеттілік қағидаты (заң)  (2016) 
Анықтамасы 
қылмыстық заңнаманың негізгі қағидаттарының бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әділеттілік қағидаты әділеттілік принципі 
Орысша 
принцип справедливости 
Ағылшынша 
principle of justice 
Түрікше 
adalet ilkesi (адалет илкеси) 
Қытайша 
正义原则 (zhèngyì yuánzé) 
 
Термин 
әдіс (пед.) (1992) 
Анықтамасы 
қандай да бірмақсатқа жету, нақты мәселені шешу тәсілі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдіс, тәсіл, амал 
Орысша 
метод 
Ағылшынша 
method 
Түрікше 
metot (метот) 
Қытайша 
方法 (fāngfǎ) 

169 
 
 
Термин 
әдіскер (пед.) (1992) 
Анықтамасы 
әдіскер, методист  
Қолданыстағы 
баламалары 
қандай да бір пәнді оқыту әдістемесі бойынша маман 
Орысша 
методист  
Ағылшынша 
methodologist 
Түрікше 
Yöntemci (йөнтемджи) 
Қытайша 
卫 (wèi) 
 
Термин 
әдістеме (пед.) (1992) 
Анықтамасы 
әдетте,  кез  келген  көздеген  іс-қимылдарды    орындаудың 
қандай да бір дайын  «рецептісі», алгоритмі, процедурасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдістеме, методика 
 
Орысша 
методика 
Ағылшынша 
methodology 
Түрікше 
teknik (текник) 
Қытайша 

术(jìshù) 
 
Термин 
әдістемелік  жұмыс (пед.) (1999) 
Анықтамасы 
педагогикалық  кадрларға  үздіксіз  білім  берудің  бірыңғай 
жүйесінің  құрамдас  бөлігі,  олардың  кәсіби  біліктілігін 
арттыру жүйесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әдістемелік  жұмыс, методикалық жұмыс 
Орысша 
методическая работа 
Ағылшынша 
methodical work 
Түрікше 
Yöntem (йөнтем) 
Қытайша 
教学科研工作 (kēyán gōngzuò) 
 
Термин 
әзіл, юмор (әдеб.) (1971-1981   ) 
Анықтамасы 
құбылыстардың  күлкілі  жағын  байқай  білу  зияткерлік 
қабілеті,әзіл 
Қолданыстағы 
баламалары 
әзіл, юмор,әжуа, әзіл-оспақ, әзіл-сықақ, мысқыл 
Орысша 
юмор 
Ағылшынша 
humour 
Түрікше 
mizah (мизах) 
Қытайша 
幽默 (yōumò) 
 
Термин 
әзірлеу, әзірлеме (ісқағаз.) (2010) 
Анықтамасы 
стратегиялық  ойды  жүзеге  асыру,  мақсатты  белгілеу,  оған 
жету  жолындағы  ресурстық  мүмкіндіктерді,  тәсілдерді 
талдау,  таңдалған  іс-қимылды  негіздеу,  жоспарлы, 
жобалық, бағдарламалық құжаттарды құрастыру, талқылау, 
қабылдау 
Қолданыстағы 
әзірлеме, жасалым 

170 
 
баламалары 
Орысша 
разработка 
Ағылшынша 
exploitation, cultivation; working out, elaboration 
Түрікше 
işleme (ишлеме) 
Қытайша 
拟定 (nǐdìng) 
 
Термин 
әзірлеуші орган (заң.)(2016) 
Анықтамасы 
заңнамада  белгіленген  құзыретіне  сәйкес  нормативтік 
құқықтық  актілерді  әзірлейтін  мемлекеттік  органдар, 
жергілікті уәкілетті және атқарушы органдар 
Қолданыстағы 
баламалары 
әзірлеуші орган 
Орысша 
орган-разработчик 
Ағылшынша  
development authority 
Түрікше  
geliştirici kurum (гелиштириджи курум) 
Қытайша  
开发者团体
(kāifā zhě tuántǐ) 
 
Термин 
 әйелдер құқықтары (заң) (2016) 
Анықтамасы 
барлық  жастағы  әйелдер  мен  қыздардың  құқықтары  мен 
бостандықтары. 
Қолданыстағы 
баламалары 
әйелдер құқықтары 
Орысша 
права женщин 
Ағылшынша 
woman’s rights 
Түрікше 
kadın hakları (кадын хаклары) 
Қытайша 
妇女权利 (fùnǚ quánlì) 
 
Термин 
әкелім (ісқағаз.) (1999) 
Анықтамасы 
шетелден  жеткізілетін  тауарлардың  жалпы  саны  немесе 
жалпы құны 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкелім 
Орысша 
ввоз 
Ағылшынша 
import 
Түрікше 
ithal (итхаль) 
Қытайша 
进口 (jìnkǒu) 
 
Термин 
әкелім бажы, әкелу бажы  (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттің тауарды енгізген (импорт) кезде алатын ақша 
жиынтығы. 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкелім бажы, әкелу бажы 
Орысша 
пошлина ввозная 
Ағылшынша 
import duty 
Түрікше 
ithalat vergisi (ихталат вергиси) 
Қытайша 
进口税 (jìnkǒu shuì) 

171 
 
 
Термин 
әкесiнiң аты  (ісқағаз.)(2016) 
Анықтамасы 
құжат иесінің құжатында көрсетілген әкесінің аты 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкесiнiң аты 
Орысша 
отчество 
Ағылшынша  
Patronymic 
Түрікше  
orta isim (орта есим) 
Қытайша  
中间名(zhōngjiān míng) 
 
Термин 
әкету (сыртқа шығару) (экон.) (2013) 
Анықтамасы 
шетелге  әкетілген  тауарлар,  экспорт  саны,  шетелге 
әкетілетін тауарлардың жалпы саны немесе жалпы бағасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкету, әкетілім, сыртқа шығару 
Орысша 
вывоз 
Ағылшынша 
export 
Түрікше 
ihraç (ихрач) 
Қытайша 
运出 (yùn chū) 
 
Термин 
әкім (ісқағаз.) (1992) 
Анықтамасы 
кез келген нәрсені басқаруға өкілетті лауазымды тұлға 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкім, әкімгер, әкімші 
Орысша 
администратор 
Ағылшынша 
administrator 
Түрікше 
yönetici (йөнетижи)  
Қытайша 
管理员 (guǎnlǐ yuán) 
 
Термин 
әкiм (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
әкiмшiлiк-аумақтық  бiрлiктердiң  жоғары  лауазымды 
басшысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкім 
Орысша 
аким 
Ағылшынша 
akim 
Түрікше 
vali (вали) 
Қытайша 
阿基姆 (ā jī mǔ) 
 
Термин 
әкім аппараты (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
аймақтық  атқарушы  орган,  аудандық  мемлекеттік 
әкімшілік 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкім аппараты, әкімдік аппарат 
Орысша 
аппарат акима  
Ағылшынша 
akim's apparatus 
Түрікше 
belediye başkanlığı (беледие башканлыы) 
Қытайша 
机构 (jīgòu) 

172 
 
 
Термин 
әкімдік (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттiк  билiк  органдарының  жүйесiне  кiретiн 
жергiлiктi атқару органдарының атауы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімдік 
Орысша 
акимат 
Ағылшынша 
akimat 
Түрікше 
valilik (валилик) 
Қытайша 
县政府 (xiàn zhèngfǔ)  
 
Термин 
әкімшіл-әміршіл (саяс.) (1990) 
Анықтамасы 
мемлекет  немесе  оның  бір  бөлігінде  басқару  қызметін 
атқаратын органдар жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшіл-әміршіл 
Орысша 
административно-командный 
Ағылшынша 
administrative-commanding 
Түрікше 
idari-komut (yöntemi)  (идари-комут йөнтеми) 
Қытайша 
行政命令 (xíngzhèng mìnglìng) 
 
Термин 
әкімшіл-әміршіл жүйе (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
елдің экономикасын басқару тәсілі, әкімшілдік, әміршілдік 
әдістерге  басты  рөл  жүктеледі  және  билік  басқарудың 
орталық 
органдарына, 
төрешілдік 
аппаратқа 
шоғырландырылады 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшіл-әміршіл жүйе 
Орысша 
административно-командная система 
Ағылшынша 
administrative command system 
Түрікше 
idari-komuta sistemi (идари-комута системи) 
Қытайша 
行政指挥系统 (xíngzhèng zhǐhuī xìtǒng) 
 
Термин 
әкімшілік (ісқағаз.) (2002) 
Анықтамасы 
басқарумен,  әкімшілік  етумен  байланысты  немесе 
атқарушы биліктің құзыретіне жатады 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімгершілік, әкімшілік 
Орысша 
административный 
Ағылшынша 
administrative 
Түрікше 
yönetim (иөнетим) 
Қытайша 
行政 (xíngzhèng) 
 
Термин 
әкімшілік айыппұл (заң) (2016) 
Анықтамасы 
әкімшілік  құқық  бұзушылық  үшін  салынатын  ақшалай 
айыппұл 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік айыппұл 
Орысша 
административный штраф 

173 
 
Ағылшынша 
administrative penalty 
Түрікше 
idari para cezası (идари пара джезасы) 
Қытайша 
行政罚款 (xíngzhèng fákuǎn) 
 
Термин 
әкімшілік айыппұлдар (заң) (2005) 
Анықтамасы 
құқық бұзу туралы іс қозғалған сәтте қолданыстағы белгілі 
бір  айлық  есептік  көрсеткішке  сәйкестіктегі  мөлшерде 
салынатын қаржылық жаза 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік айыппұлдар 
Орысша 
административные штрафы   
Ағылшынша 
administrative fines 
Түрікше 
idari para cezası (идари пара жезасы) 
Қытайша 
行政罚款 (xíngzhèng fákuǎn) 
 
Термин 
әкімшілік акт (заң) (2016) 
Анықтамасы 
белгілі  бір  құқықтық  қарым-қатынастарды  орнатуға, 
өзгертуге  немесе  тоқтатуға  бағытталатын  мемлекеттік 
басқару актілерінің бір түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік акт 
Орысша 
административный акт 
Ағылшынша 
administrative act 
Түрікше 
idari işlem (идари ишлем) 
Қытайша 
行政行为 (xíngzhèng xíngwéi) 
 
Термин 
әкімшілік алымдар (заң) (1999) 
Анықтамасы 
заңды  және  жеке  тұлғалардан  олардың  мүдделеріне 
орындалған әкімшілік іс-қимылдар үшін алынатын баждар 
түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік алымдар 
Орысша 
административные сборы 
Ағылшынша 
administrative duties/dues 
Түрікше 
idari ücretleri (идари үджретлери) 
Қытайша 
管理
费 (guǎnlǐ fèi) 
 
Термин 
әкімшілік әділет (заң) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттік басқару саласындағы заңдылықтың сақталуын 
бақылау бойынша арнайы соттық және әкімшілік органдар 
жүйесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік әділет 
Орысша 
административная юстиция 
Ағылшынша 
administrative jurisdiction 
Түрікше 
idari adalet (идари адалет) 
Қытайша 
司法行政 (sīfǎ xíngzhèng) 
 

174 
 
Термин 
әкімшілік әдістер (заң) (2016) 
Анықтамасы 
азаматтар  мен  лауазымды  адамдардың  өздерінің әкімшілік 
құқық  бұзушылық  әрекеттері  үшін  заң  алдындағы 
жауапкершілігінің бір түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік әдістер 
Орысша 
административные методы 
Ағылшынша 
administrative methods 
Түрікше 
idari yöntemler (идари йөнтемлер) 
Қытайша 
行政方法 (xíngzhèng fāngfǎ) 
 
Термин 
әкімшілік бағыныс (саяс.) (2002) 
Анықтамасы 
бөлімше бастығына бағыну 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік бағыныс  
 
Орысша 
административное подчинение 
Ағылшынша 
administrative subordination 
Түрікше 
yönetici yetkileri (йөнетижи иеткилери) 
idari  yargı (идари йаргы) 
Қытайша 
行政提交 (xíngzhèng tíjiāo) 
 
Термин 
әкiмшiлiк бiрлiк  (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
штаттық кестедегі басшылық қызметтерінің бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкiмшiлiк бiрлiк   
Орысша 
единица административная 
Ағылшынша 
administrative unit 
Түрікше 
idari birim (идари бирим) 
Қытайша 
行政
单位 (xíngzhèng dānwèi) 
 
 
Термин 
әкелікті анықтау(заң) (2016) 
Анықтамасы 
некеден  тыс  туған  балаға  қатысты  әке  болу  фактісін  сот 
тәртібімен ерікті тану немесе анықтау 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкелікті анықтау 
Орысша 
установление отцовства 
Ағылшынша 
affiliation 
Түрікше 
evlâdı olma (евлади олма) 
Қытайша 
亲子关系 (qīnzǐ guānxì) 
 
Термин 
әкімшілік ескерту (заң) (2005) 
Анықтамасы 
әкімшілік 
құқықбұзушылық 
үшін 
жаңа 
құқықбұзушылықты  жасамауды  ескерту  мақсатында 
қолданылатын мемлекет белгілеген жауапкершілік шарасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік ескерту 
Орысша 
административное предупреждение  
Ағылшынша 
administrative warning 

175 
 
Түрікше 
yönetimsel uyarı (йөнетимсел уйары) 
Қытайша 
行政违法行政犯罪 (xíngzhèng wéifǎ xíngzhèng fànzuì) 
 
Термин 
әкімшілік жаза  (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
әкімшілік  құқықбұзушылық  үшін  белгіленетін  әкімшілік 
жауапкершілік түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік жазаәкімшілік шара 
Орысша 
взыскание административное 
Ағылшынша 
administrative penalty 
Түрікше 
idari vergi (идари верги) 
Қытайша 
行政处罚 (chǔfá) 
 
Термин 
әкімшілік жазалау (заң) (2016) 
Анықтамасы 
құқық  бұзушы  жасаған  әкімшілік  құқықбұзушылық  үшін 
мемлекет белгілеген жауапкершілік шарасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік жазалау, әкімшілік жаза 
Орысша 
административное наказание 
Ағылшынша 
administrative punishment 
Түрікше 
idari ceza (идари джеза) 
Қытайша 
行政处罚 (xíngzhèng chǔfá) 
 
Термин 
әкімшілік жауапкершілік  (заң) (1999) 
Анықтамасы 
әкімшілік құқықбұзушылық үшін заңды жауапкершілік 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік жауаптылық 
Орысша 
административная ответственность 
Ағылшынша 
administrative responsibility 
Түрікше 
idari sorumluluk (идари сорумлулук) 
Қытайша 
行政责任 (xíngzhèng zérèn) 
 
Термин 
әкімшілік заңнама (заң) (2016) 
Анықтамасы 
әкімшілік  құқықтық  қатынастарды  реттейтін  нормативтік 
актілер кешені 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік заңнама 
Орысша 
административное законодательство 
Ағылшынша 
administrative legislation 
Түрікше 
idari mevzuat (идари мевзуат) 
Қытайша 
行政法规 (xíngzhèng fǎguī) 
 
Термин 
әкімшілік қадағалау (ісқағаз.) (2002) 
Анықтамасы 
атқарушы биліктің арнайы уәкілетті органдарының қызмет 
түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік қадағалау  
 
Орысша 
административный надзор   

176 
 
Ағылшынша 
administrative offense 
Түрікше 
yönetimsel denetim (иөнетимсел денетим) 
Қытайша 
行政
监督 (xíngzhèng jiāndū) 
 
Термин 
әкімшілік қамау (заң) (2016) 
Анықтамасы 
әкімшілік  құқық  бұзушылық  жасаған  адамды  қоғамнан 
оқшаулап ұстауды көздейтін әкімшілік жазалау түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік жолмен қамауға алу, әкімшілік қамау 
Орысша 
административный арест 
Ағылшынша 
administrative arrest 
Түрікше 
idari tutuklama (идари тутуклама) 
Қытайша 
行政拘留 (xíngzhèng jūliú) 
 
Термин 
әкімшілік қамқорлық (заң) (2016) 
Анықтамасы 
орталық 
үкіметтің 
жергілікті 
өзін-өзі 
басқару 
органдарының 
іс-әрекеттеріне 
бақылау 
жасау 
нысандарының бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік қамқорлық 
Орысша 
административная опека  
Ағылшынша 
administrative custody 
Түрікше 
idari gözetim (идари гөзетим) 
Қытайша 
行政托管 (xíngzhèng tuōguǎn) 
 
Термин 
әкімшілік құқық (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қоғамдық қатынастардың  ерекше тобын реттеуге арналған  
құқықтық жүйе саласы 
Қолданыстағы 
баламалары 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет