А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңіPdf көрінісі
бет16/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

әкімшілік құқық 
Орысша 
административное право 
Ағылшынша 
administrative law 
Түрікше 
idare hukuku (идари хукуку) 
Қытайша 
行政法 (xíngzhèng fǎ) 
 
Термин 
әкімшілік құқық бұзушылық (заң) (2002, 2005) 
Анықтамасы 
жеке немесе заңды тұлғаның заңға қарсы кінәлі әрекеті 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік құқық бұзушылық 
Орысша 
административное правонарушение   
Ағылшынша 
administrative infringement of law 
Түрікше 
idari suç (идари суч) 
Қытайша 
行政违法行政犯罪 (xíngzhèng wéifǎ xíngzhèng fànzuì) 
 
Термин 
әкімшілік мәжбүрлеу (заң) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттік  басқару  аясындағы  қоғамдық  қатынастарға 
қол сұғушылықтан қорғаудың кепілдігі және құралы 

177 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік мәжбүрлеу,  әкімшілік мәжбүр ету 
Орысша 
административное принуждение 
Ағылшынша 
administrative coercion 
Түрікше 
idari baskı (идари баскы) 
Қытайша 
行政强制 (xíngzhèng qiángzhì) 
 
Термин 
әкімшілік рәсімдер (заң) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттік  органдар  мен  лауазымды  адамдардың 
мемлекеттік  қызметтер  мен  лауазымдық  өкілеттіктерді 
жүзеге асыру кезінде шешімдер қабылдау, орындау тәртібі 
және оларды рәсімдеу 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік рәсім, әкімшілік рәсімдер 
Орысша 
административная процедура 
Ағылшынша 
administrative procedure 
Түрікше 
idari işler prosedürü (идари ишлер проседүрү) 
Қытайша 
行政程序 (xíngzhèng chéngxù) 
 
Термин 
әкімшілік сот (заң) (2016) 
Анықтамасы 
сот  әділдігін  әкімшілік  істерді  нақты  мемлекеттің 
белгіленген заңы аясында іс жүргізу тәртібімен қарау және 
шешу нысанында жүзеге асыратын мемлекеттік орган 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік сот 
Орысша 
административный суд   
Ағылшынша 
administrative court 
Түрікше 
idari mahkeme (идари махкеме) 
Қытайша 
行政法院 (xíngzhèng fǎyuàn) 
 
Термин 
әкімшілік теріс қылық (заң) (1971-1981) 
Анықтамасы 
мемлекеттік,  жекеменшік  немесе  басқа  да  мүліктерді 
бұзатын құқық бұзушылық, заңсыз әрекет 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік теріс қылық 
Орысша 
административный проступок 
Ағылшынша 
administrative offense 
Түрікше 
idari suç (идари суч) 
Қытайша 
行政违法 (xíngzhèng wéifǎ) 
 
Термин 
әкімшілік шарт (заң) (2016) 
Анықтамасы 
екі  не  одан  да  көп  субъектілер  арасындағы  келісім,  оның 
ережелері тек сол субъектілер үшін ғана міндетті болады 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік шарт 
Орысша 
административный договор 
Ағылшынша 
administrative contract 
Түрікше 
idari sözleşme (идари ишлеме) 

178 
 
Қытайша 
行政合同 (xíngzhèng hétóng) 
 
Термин 
әкімшілік шығыстар (ісқағаз.) (2002) 
Анықтамасы 
өндірістік  немесе  сату  шығындары  сияқты  арнайы 
шығындардан айырмашылығы бар кәсіпорында орын алған 
жалпы шаруашылықтық шығындар 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік шығыстар 
 
Орысша 
административные расходы 
Ағылшынша 
administrative expenses 
Түрікше 
yönetim giderleri (иөнетим гидерлери) 
Қытайша 
行政
费用 (xíngzhèng fèiyòng) 
 
Термин 
әкімшілік іс жүргізу (ісқағаз.) (2002) 
Анықтамасы 
жеке  әкімшілік  мәселелердің  заңды  рұқсат  етілуін 
қамтамасыз  ететін  процессуалдық    әрекеттерді  жүргізудің 
нормативтік реттелген тәртібі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік іс жүргізу  
 
Орысша 
административное производство 
Ағылшынша 
administrative production 
Түрікше 
yönetim  üretimi  (иөнетим үретими) 
Қытайша 
行政
诉讼 (xíngzhèng sùsòng) 
 
Термин 
әкімшілік юрисдикция (заң) (2016) 
Анықтамасы 
мемлекеттік басқару органдарының нақты әкімшілік құқық 
бұзушылық 
іс-әрекеттерді 
қарап, 
заң 
алдындағы 
жауапкершілік  шараларын  қолдануға  қатысты  заң 
актілерімен белгіленген қызметі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшілік  юрисдикция,  әкімшілік  заңды  хұкім,  әкімшілік 
хұкімет 
Орысша 
административная юрисдикция 
Ағылшынша 
administrative jurisdiction 
Түрікше 
idari yargı yetkisi (идари йаргы йеткиси) 
Қытайша 
行政管辖 (xíngzhèng guǎnxiá) 
 
Термин 
әкімшіл-қысымшыл (саяс.) (1990) 
Анықтамасы 
басшы органдар тарапынан болатын қысым 
Қолданыстағы 
баламалары 
әкімшіл-қысымшыл 
Орысша 
административно-нажимный 
Ағылшынша 
administrative-pressing 
Түрікше 
idari baskıcı (идари баскыджы) 
Қытайша 
行政推
动 (xíngzhèng tuīdòng) 
 
Термин 
әлем (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
астрономия  мен  философиядағы  нақты  анықтамасы  жоқ 

179 
 
ұғым, ғалам 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлембүкіл әлем, жер жүзі 
Орысша 
вселенная 
Ағылшынша 
universe 
Түрікше 
evren (еврен) 
Қытайша 
宇宙 (yǔzhòu;m)全世界 (quán shìjiè) 
 
Термин 
әлемдік баға(экон.) (2006) 
Анықтамасы 
әлемдік  нарықта  сатылатын тауар бірлігінің  бағаланған 
әлемдік  құнының  шамасы  немесе  бағаның  әлемдік  сауда-
саттықта қолданылатын түрі. 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемдік баға,дүниежүзілік баға 
Орысша 
цена мировая 
Ағылшынша 
world price 
Түрікше 
fiyat dünya (фийат дүнйа) 
Қытайша 
世界价格 (shìjiè jiàgé) 
 
 
Термин 
әлемдік ерік (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
философ-идеалистер    объективті  түрде  тіршілік  етуі-мыс 
(адам  мен  адамзатқа  қатыссыз)  және  шынайлықтың  мәнін 
құрайтын ерікті белгілейтін термин 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемдік ерік, әлемдік еріктілік 
Орысша 
мировая воля 
Ағылшынша 
world will 
Түрікше 
dünya olacak (дүниа олажак) 
Қытайша 
世界将是任期 (shìjiè jiāng shì rènqí) 
 
Термин 
әлемдік  әдебиет (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
әлем  әдебиетінің  бүкіл  жиынтығын  қамтитын  ұғым,  оның 
негізгі  мазмұны  –  бүкіләлемдік  тарих  ауқымындағы  әдеби 
процесс 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемдік  әдебиет,бүкіләлемдік әдебиет 
Орысша 
всемирная  литература 
Ағылшынша 
world-wide literature 
Түрікше 
dünya edebiyatı (дүниа едебиаты) 
Қытайша 
世界文学 (shìjiè wénxué) 
 
Термин 
әлемдік өркениет (филос.) (2005) 
Анықтамасы 
әлемнің үдемелі прогрессивті дамуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемдік өркениет, дүниежүзілік  өркениет 
Орысша 
мировая цивилизация 
Ағылшынша 
world civilization 

180 
 
Түрікше 
dünya medeniyet (дүнйа медениет) 
Қытайша 
世界文明 (shìjiè wénmíng) 
 
Термин 
әлемқалып (саяс.) (2009) 
Анықтамасы 
қалыптасқансинтезделген және тұжырымдамалық ұғымдар, 
түсініктер  мен  адамның  өзінің  кешегісі  мен  бүгінін, 
қоғамды,  қазіргісі  арқылы  барлық  әлемді  сезіну  процесі 
мен нәтижесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
дүниеқұрылым, әлемқалып, әлемдік ахуал 
Орысша 
мироустройство 
Ағылшынша 
world order 
Түрікше 
dünya düzeni (дүнйа дүзени) 
Қытайша 
世界秩序 (shìjiè zhìxù) 
 
Термин 
әлемнің объективті шынайылығы (әдеб.)(1971-1981) 
Анықтамасы 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемнің объективті шынайылығы 
Орысша 
объективная реальность мира 
Ағылшынша  
objective reality of the world 
Түрікше  
evrenin objektif gerçeği (евренин обжектиф герчеии) 
Қытайша  
世界的客观现实(shìjiè de kèguān xiànshí) 
 
Термин 
әлеуметтік нормалар (саяс.)(1971-1981) 
Анықтамасы 
жеке  тұлғалар  мен  әлеуметтік  топтардың  әлеуметтік  өзара 
іс-қимылының  реттілігін,  орнықтылығымен  тұрақтылығын 
қамтамасыз  етуге  арналған  жалпыға  бірдей  қабылданған 
ережелер, мінез-құлық үлгілері,  қызмет стандарттары 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік нормалар 
Орысша 
нормы социальные 
Ағылшынша  
social norms 
Түрікше  
sosyal normlar (сосиал нормалар) 
Қытайша  
(нормы социальные) 
 
Термин 
әлемсипат (саяс.) (2009) 
Анықтамасы 
әлемде жұмыс жасайтын саяси, әскери, экономикалық және 
б. күштердің теңгерімделген арқатынасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлемсипат, әлемтәртіп 
Орысша 
миропорядок 
Ағылшынша 
world order 
Түрікше 
uygarlık (уйгарлык) 
Қытайша 
世界秩序 (shìjiè zhìxù) 
 
Термин 
әлеует (филос.) (1995)  
Анықтамасы 
кез  келген  саладағы  барлық  қолжетімді  мүмкіндіктердің, 
амалдардың жиынтығы. 

181 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеует, мүмкіндік 
Орысша 
потенциал 
Ағылшынша 
potential 
Түрікше 
potansiyel (потансиел) 
Қытайша 
潜力  (qiánlì) 
 
Термин 
әлеуетті өнім беруші (экон.) (2015) 
Анықтамасы 
тауар  не  өнім  өндіруге  қабілетті  заңды  тұлға  немесе  жеке 
тұлға, жеке кәсіпкер. 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуетті өнім беруші, ықтимал жеткізуші 
Орысша 
потенциальный поставщик   
 
Ағылшынша 
potential supplier 
Түрікше 
potansiyel tedarikçi (потансиел тедарикчи) 
Қытайша 
潜在供应商 (qiánzài gōngyìng shāng) 
 
Термин 
әлеуметтік (саяс.) (2003) 
Анықтамасы 
қоғаммен, қоғамдағы адамдардың өмірімен және қарым-
қатынасымен байланысты, қоғамдық 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік 
Орысша 
социальный 
Ағылшынша 
social 
Түрікше 
sosyal (сосиал) 
Қытайша 
社会 (shèhuì) 
Термин 
 әлеуметтік антагонизм (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
бір немесе бір уақытта екі жақтың да бағдарлары басқа 
тараптың практикалық немесе рухани, физикалық немесе 
идеологиялық мойындамауынан (терістеу) басым болатын 
әлеуметтік қатынастар 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік антагонизм 
Орысша 
социальный антагонизм 
Ағылшынша 
social antagonism 
Түрікше 
sosyal antagonizma (сосйал антагонизма) 
Қытайша 
社会
对抗 (shèhuì duìkàng) 
 
Термин 
әлеуметтік бақылау (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
билік өкілеттіктерін және санкцияларды қолдану жолымен 
күтілетін 
– 
нормативтік 
немесе 
жоспарланған 
нәтижелерімен  бірге  қызметтің  нақты  қол  жеткізілген 
нәтижелерін  тексеруге  негізделген  әлеуметтік  тәртіпті 
сақтаудың әлеуметтік механизмі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік бақылау 
Орысша 
контроль социальный 

182 
 
Ағылшынша 
social control 
Түрікше 
sosyal kontrol (сосиал контрол) 
Қытайша 
社会控制 (shèhuì kòngzhì) 
 
Термин 
әлеуметтік бейімделу (психол.) (2005) 
Анықтамасы 
әлеуметтенудің  маңызды  механизімі,  қоғам  мен  тұлғаның 
өзара әрекеттесуінің бірыңғай процесін сипаттайды 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік бейімделу 
Орысша 
адаптация  социальная   
Ағылшынша 
social adaptation 
Түрікше 
sosyal uyum (сосиал уйум) 
Қытайша 
社会适应 (shèhuì shìyìng) 
 
Термин 
әлеуметтік дарвинизм (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
XIX ғ. с. мен XX ғ. б. қоғамдағы адамзат дамуы 
заңдылықтарын биологиялық эволюциямен 
байланыстыратын және қоғамдық әмірдің анықтаушы 
факторлары ретінде өмір сүру үшін күресуге анағұрлым 
қабілеттілерді табиғи іріктеу принципін ұсынатын идеялық 
ағым 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік дарвинизм 
Орысша 
социальный дарвинизм 
Ағылшынша 
social darwinism 
Түрікше 
sosyal darvincilik (сосйал дарвинджилик) 
Қытайша 
社会达尔文主义 (shèhuì dá'ěrwén zhǔyì) 
 
Термин 
әлеуметтік  диалект  (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
қауымдық, кәсіби, жас бойынша  белгілі бір әлеуметтік топ 
аясында  қолданылатын тіл түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік  диалект   
Орысша 
социальный  диалект 
Ағылшынша 
social dialect 
Түрікше 
sosyal lehçesi (сосиал леһчеси) 
Қытайша 
社会方言 (shèhuì fāngyán) 
 
Термин 
әлеуметтік  диалектология (лингв.) (2003) 
Анықтамасы 
әлеуметтік лингвистиканың бір бөлімі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік  диалектология 
Орысша 
социальная  диалектология 
Ағылшынша 
social dialectology 
Түрікше 
sosyal dialectology (сосиал диалектологи) 
Қытайша 
社会方言学 (shèhuì fāngyán xué) 
 

183 
 
Термин 
 әлеуметтік жағдай (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
тұрғындардың  өмір  сүру  үлгісі  мен  сапасын,  деңгейін 
сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік жағдай 
Орысша 
социальное положение 
Ағылшынша 
social status 
 
Түрікше 
sosyal konum (сосиал конум) 
Қытайша 
社会地位 (shèhuì dìwèi), 社会身分 (she hui shen fen) 
 
Термин 
әлеуметтік жік (*) (1971-1981, 2005) 
Анықтамасы 
кейбір жалпы белгілер негізінде бөлінген әлеуметтік 
топтың тағайындалуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік жікәлеуметтік топ 
Орысша 
социальный слой 
Ағылшынша 
social layer 
Түрікше 
sosyaltabaka (сосйал табака) 
Қытайша 
社会阶层 (shèhuì jiēcéng) 
 
Термин 
әлеуметтік кемелдену(психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
индивидтің тұлғалық дамуының белгілі бір деңгейі, 
әлеуметтену нәтижесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік кемелдену 
Орысша 
зрелость социальная 
Ағылшынша 
social maturity 
Түрікше 
Sosyalolgunluk(сосиалолгунлук) 
Қытайша 
社会成熟 (shèhuì chéngshú) 
 
Термин 
 әлеуметтік көмек  (экон.) (2016) 
Анықтамасы 
көмекке зәру азаматтарға қоғам, мемлекет тарапынан 
көрсетілетін көмек 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік көмек   
Орысша 
социальная помощь 
Ағылшынша 
social help 
Түрікше 
sosyal yardım (сосиал йардым) 
Қытайша 
社会援助 (shèhuì yuánzhù) 
 
Термин 
 әлеуметтік қамсыздандыру (экон.) (2015) 
Анықтамасы 
азаматтардың белгілі бір категорияларын мемлекет 
әлеуметтік маңызды деп таныған жағдайлар туған кезде, 
бұл азаматтардың әлеуметтік жағдайын қоғамның басқа 
мүшелерімен салыстыру бойынша теңестіру мақсатында 
мемлекеттік бюджет қаражатынан және арнайы бюджеттен 
тыс мемлекеттік қорлардан материалдық қамтамасыз ету 
Қолданыстағы 
әлеуметтік қамсыздандыру 

184 
 
баламалары 
Орысша 
социальное обеспечение  
Ағылшынша 
social security 
Түрікше 
sosyal güvenlik (сосиал гүвенлик) 
Қытайша 
社会保障 (shèhuì bǎozhàng) 
 
Термин 
әлеуметтік қорғау (заң) (2016) 
Анықтамасы 
адам құқықтарын сақтауға, оның әлеуметтік 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған шаралар 
жүйесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік қорғау 
Орысша 
социальная защита 
Ағылшынша 
social protection 
Түрікше 
sosyal koruma (сосиал корума) 
Қытайша 
社会保障 (shèhuì bǎozhàng) 
 
Термин 
 әлеуметтік лингвистика (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
тіл мен оның әлеуметтік жағдайының арасындағы қарым-
қатынасты зерттейтін тіл білімінің бөлімі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік лингвистика 
Орысша 
социальная лингвистика 
Ағылшынша 
social linguistics 
Түрікше 
sosyal dil bilimi (сосйал дил билими) 
Қытайша 
社会语言学 (shèhuì yǔyán xué) 
 
Термин 
әлеуметтік  лирика (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
лирикалық жанрдың тақырып мазмұнына қарай бөліп 
қаралатын үлкен саласы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік  лирика 
Орысша 
социальная  лирика 
Ағылшынша 
social lyric poetry 
Түрікше 
sosyal şarkı sözleri (сосиал шаркы сөзлери) 
Қытайша 
社交歌
词 (shèjiāo gēcí) 
 
Термин 
 әлеуметтік мобилділік (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
әлеуметтік қабатты өзгерту мүмкіндігі,  әлеуметтік 
ұтқырлық 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік ұтқырлық, әлеуметтік мобилділік 
Орысша 
социальная мобильность 
Ағылшынша 
social mobility 
Түрікше 
sosyalhareketlilik (сосйал харекетлилик) 
Қытайша 
社交流动性 (shèjiāo liúdòng xìng) 
 

185 
 
Термин 
 әлеуметтік оңалту (заң) (2005) 
Анықтамасы 
азаматтардың әлеуметтік құқықтарын қорғауға 
бағытталған, мемлекеттік, жеке, қоғамдық ұйымдар жүзеге 
асыратын іс-шаралар жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік оңалту 
Орысша 
социальная реабилитация   
Ағылшынша 
social rehabilitation 
Түрікше 
sosyal rehabilitasyon (сосиал рехабилитасйон) 
Қытайша 
社会康复 (shèhuì kāngfù) 
 
Термин 
 әлеуметтік психология (психол.)  (1971-1981) 
Анықтамасы 
психологияның  түрлі  әлеуметтік  топтарға  жататын 
адамдардың 
мінез-құлқының 
және 
іс-әрекеттерінің 
құрылымын, 
сондай-ақ 
топтардың 
өздерінің 
психологиялық сипаттамаларын зерттейтін бөлімі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік психология, социалдық психология 
Орысша 
психология социальная 
Ағылшынша 
social psychology 
Түрікше 
sosyalpsikoloji (сосйал псиколожи) 
Қытайша 
心理学 (xīnlǐ xué) 
 
Термин 
 әлеуметтік сақтандыру (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
азаматтарды қартайғанда, сырқат, жазатайым оқиға 
салдарынан, бала туу себепті, т.б. мән-жайларға 
байланысты еңбекке уақытша немесе тұрақты жарамсыз 
болған жағдайда, сондай-ақ олардың денсаулығын сақтау, 
қорғау мақсатымен материалдық жағынан қамсыздандыру 
жүйесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік сақтандыру 
Орысша 
социальное страхование 
Ағылшынша 
social insurance 
Түрікше 
sosyal sigorta (сосйал сигорта)  
Қытайша 
社会保险 (shèhuì bǎoxiǎn) 
 
Термин 
әлеуметтік салық (экон.) (2005) 
Анықтамасы 
 кірістері  зейнетақылық  сақтандыру  мен  мемлекеттік 
медициналық  сақтандыру  үшін  пайдаланатын  тұлғадан 
алынатын  салық 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік салық, әлеуметтік баж салық 
Орысша 
налог социальный   
Ағылшынша 
social tax 
Түрікше 
sosyal vergi (сосиал верги) 
Қытайша 
社会税 (shèhuì shuì) 
 

186 
 
Термин 
 әлеуметтік статус (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адамның белгілі бір құқықтары мен міндеттерін 
анықтайтын қоғамдағы орны 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік статусәлеуметтік дәреже 
Орысша 
социальный статус 
Ағылшынша 
social status 
Түрікше 
sosyalstatü (сосйал статү) 
Қытайша 
社会地位 (shèhuì dìwèi) 
 
Термин 
 әлеуметтік стратификация (заң) (1971-1981) 
Анықтамасы 
қоғамның әлеуметтік құрылымы; әлеуметтану саласы 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік стратификация 
Орысша 
социальная стратификация 
Ағылшынша 
social stratification 
Түрікше 
toplumsaltabakalaşma (топлумсал табакалашма) 
Қытайша 
社会分层 (shèhuì fēn céng) 
 
Термин 
әлеуметтік тәрбие (пед.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
баланың  жеке  басының  әлеуметтік  маңызды  қасиеттерін 
қалыптастырудың әлеуметтік мақсатты үдерісі 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік тәрбие 
Орысша 
воспитание социальное 
Ағылшынша 
social education 
Түрікше 
sosyal beslenmesi (сосиал бесленмеси) 
Қытайша 
社会教养 (shèhuì jiàoyǎng) 
 
Термин 
әлеуметтік тәуекел (саяс.) (2005) 
Анықтамасы 
еңбек қызметі немесе отбасыішілік кірісті жоғалтуға, 
сондай-ақ  балаларға және отбасының еңбекке жарамсыз 
басқа мүшелеріне қосымша шығындардың, медициналық 
және әлеуметтік қызмет көрсету қажеттілігінің пайда 
болуына байланысты материалдық қамсыздандырылмауға 
алып келетін мүмкін жағдай 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік тәуекел 
Орысша 
социальный риск 
Ағылшынша 
social risk 
Түрікше 
sosyal risk (сосиал риск) 
Қытайша 
社会
风险 (shèhuì fēngxiǎn) 
 
Термин 
әлеуметтік топ(саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ресми немесе бейресми әлеуметтік институттармен 
реттелетін қарым-қатынастар жүйесі арқылы белгілі бір 
қызметке қатысу негізінде ортақ маңызды әлеуметтік 
атрибуттары болатын адамдардың әлеуметтік бірлестігі 

187 
 
Қолданыстағы 
баламалары 
әлеуметтік топ 
Орысша 
группа социальная 
Ағылшынша 
social group 
Түрікше 
Sosyalgrup(сосиал груп) 
Қытайша 
社交
团体 (shèjiāo tuántǐ) 
 
Термин 
әлеуметтік-тұрмыстық эпос (әдеб.) (2003) 
Анықтамасы 
халықтың бейбіт өмірі, дәстүрлері, өмір салты және 
адамгершілік туралы баяндайтын көлемді шығарма 
Қолданыстағы 
баламалары 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет