А термин абай өлеңі (әдеб.) (1971-1981) Анықтамасы шағын көлемді поэзиялық шығарма Қолданыстағы баламалары абай өлеңіPdf көрінісі
бет9/17
Дата23.12.2019
өлшемі3,99 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

антиквариат, сирек кездесетін зат 
Орысша 
антиквариат 
Ағылшынша 
antiques 
Түрікше 
antikalar (антикалар) 
Қытайша 
古董  (gǔdǒng) 
 

98 
 
Термин 
антимарксистік (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
марксизмге қарсы, қайшы 
Қолданыстағы 
баламалары 
антимарксистік, марксизмге қарсы 
Орысша 
антимарксистский 
Ағылшынша 
anti-marxist 
Түрікше 
antimarksist (антимарксист) 
Қытайша 
古董 (gǔdǒng) 
 
Термин 
антимилитаризм (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
милитаризмге  қарама-қайшы  келетін  ілім  мен  саяси 
қозғалысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
антимилитаризм, милитаризмге қарсы 
Орысша 
антимилитаризм 
Ағылшынша 
antimilitarism 
Түрікше 
antimilitarizm (антимилитаризм) 
Қытайша 
军国主义(jūnguó zhǔyì) 
 
Термин 
антиномия (филос.) (2016) 
Анықтамасы 
пікір  алмасу  кезінде  кездесетін  бір-біріне  қарама-қарсы, 
сонымен бірге бірдей негізделген пайымдаулар 
Қолданыстағы 
баламалары 
антиномия 
Орысша 
антиномия 
Ағылшынша 
antinomy 
Түрікше 
antinomi (антиноми) 
Қытайша 
悖论 二律背反 自相矛盾 (bèi lùn) (èrlǜ bèifǎn) 
(zì xiāng máodùn) 
 
Термин 
антипартиялық (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
партия саясатына қарсы пікірлер, әрекеттер 
Қолданыстағы 
баламалары 
антипартиялық 
Орысша 
антипартийный 
Ағылшынша 
anti-party 
Түрікше 
partiye karşı (партийе каршы) 
Қытайша 
反社会态度(fǎn shèhuì tàidù) 
 
Термин 
антисоветтік (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
кеңес үкіметіне, кеңестік өмір салты немесе кеңес одағына 
қарсы бағытталған көзқарастар жүйесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
антисоветтік, кеңестік жүйеге қарсы 
Орысша 
антисоветский 
Ағылшынша 
anti-soviet 
Түрікше 
anti-sovyet (анти-совиет) 
Қытайша 
反苏(fǎn sū) 

99 
 
 
Термин 
антитеза, шендестіру (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
көркем 
немесе 
шешендік 
сөйлеудегі 
контрасттың 
стилистикалық фигурасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
антитеза, шендестіру 
Орысша 
антитеза 
Ағылшынша 
antithesis 
Түрікше 
karşıtlık (каршытлык) 
Қытайша 
对照法 (duìzhàofǎ) 
 
Термин 
антитрестік заңнама (заң) (2016) 
Анықтамасы 
тресттер,  картельдер  және  монополиялардың  өзге  де 
нысандарын  шектеу  мақсатында  формальды  түрде 
қабылданған буржуаздық мемлекеттердің заңдары 
Қолданыстағы 
баламалары 
антитрестік заңнаматрестке қарсы заңнама 
Орысша 
антитрестовское законодательство  
Ағылшынша 
antitrust legislation 
Түрікше 
antitröst mevzuatı (антитрөст мевзуаты) 
Қытайша 
反垄断法 (fǎn lǒngduàn fǎ) 
 
Термин 
антиципация (филос.) (2016) 
Анықтамасы 
оқиғаның  мерзімінен  бұрын  басталуы  немесе  іс-әрекеттің 
мерзімінен бұрын аяқталуы 
Қолданыстағы 
баламалары 
антиципация 
Орысша 
антиципация 
Ағылшынша 
anticipation 
Түрікше 
umma (умма) 
Қытайша 
预测, 期前交付 (yùcè, qī qián jiāofù) 
 
Термин 
антология (әдеб.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
таңдамалы 
шығармалар, 
ақындардың 
таңдамалы 
өлеңдерінің жинағы 
Қолданыстағы 
баламалары 
антология 
Орысша 
антология 
Ағылшынша 
anthology 
Түрікше 
antoloji (антоложи) 
Қытайша 
选集 (xuǎnjí) 
 
Термин 
антоним (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
мән-мағынасы  бір-біріне  қарама-қарсы  қолданылатын 
сөздер 
Қолданыстағы 
баламалары 
антоним, қарама-қарсы сөздер 
Орысша 
антоним 

100 
 
Ағылшынша 
antonym 
Түрікше 
zıt / karşıt anlam (зыт / каршыт анлам) 
Қытайша 
反义词 (fǎnyìcí) 
 
Термин 
антропометрия (пед.) (2016) 
Анықтамасы 
адамның  дене  мүшелерін  өлшеу  арқылы  оның  дене 
құрылысына 
тән 
жыныстық, 
нәсілдік 
және 
жас 
ерекшеліктеріне 
жан-жақты 
анықтамалар 
беретін 
антропологиялық зерттеудің негізгі тәсілдерінің бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
антропометрия 
Орысша 
антропометрия 
Ағылшынша 
anthropometry 
Түрікше 
antropometri (антрометри) 
Қытайша 
人体测量学 (réntǐ cèliáng xué) 
 
Термин 
аншлаг (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
спектакль  немесе 
концерт  билеттерінің 
түгелімен 
сатылғанын айғақтайтын хабарландыру 
Қолданыстағы 
баламалары 
аншлаг 
Орысша 
аншлаг 
Ағылшынша 
full house 
Түрікше 
ful (фуль) 
Қытайша 
满座 (mǎnzuò), 客满[牌] (kèmǎn[pái]) 
 
Термин 
аншлюс (саяс.) (2016) 
Анықтамасы 
Германияның  1-дүниежүзілік  соғыстан  кейін  жүргізген 
Австрияны Германияға күштеп біріктіру саясаты 
Қолданыстағы 
баламалары 
аншлюс 
Орысша 
аншлюс 
Ағылшынша 
anschluss 
Түрікше 
ilhak (илхак) 
Қытайша 
合并 (hébìng) 
 
Термин 
анықталмаған қылмыстар (заң) (2016) 
Анықтамасы 
арыз  берілген,  тіркелген,  тергелген,  бірақ  жедел  және 
тергеу  қызметкерлерінің  ұқыпсыздығы,  олардың  әлсіз 
кәсіби  даярлығынан,  қылмыстық-құқықтық  біліктілігінің 
төмендігінен  және  басқа  да  себептерден  нақты  жасалған 
қылмыста  қылмыстар  оқиғасы  мен  құрамы  анықталмаған 
қылмыстар 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықталмаған  қылмыстар,  нақтыланбаған  қылмыстар, 
белгіленбеген қылмыстар 
Орысша 
неустановленные преступления 
Ағылшынша  
unspecified crimes 
Түрікше  
tanımlanmamış suçlar (танымланмамыш сучлар) 

101 
 
Қытайша  
未指明的罪行 (zhǐmíng de zuìxíng) 
 
Термин 
 анықтама (ісқағаз.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
құқықтық және өмірбаяндық деректердің сипаттамасын 
және расталуын қамтитын құжат 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтама, мәлімет 
Орысша 
справка 
Ағылшынша 
reference 
Түрікше 
bilgi (билги) 
Қытайша 
证件 (zheng jian) 
 
Термин 
анықтама бюросы (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
анықтама беретін орын 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтама бюросы 
Орысша 
бюро справочное 
Ағылшынша 
information office  
Түрікше 
yardım masası (йардым масасы) 
Қытайша 
问讯处 (wènxùn chù) 
Термин 
анықтама жолы (кітапх.)  (1971-1981) 
Анықтамасы 
анықтамалық-библиографиялық қызметтің негізгі нәтижесі 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтама жолы 
Орысша 
путь справки 
Ағылшынша 
reference (certificate) path 
Түрікше 
yol yardım (йол йардым) 
Қытайша 
帮助路径 (bāngzhù lùjìng) 
 
Термин 
анықтамадағы шеңбер (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
анықтамалар  ережесіндегі  бір  бұзушылықпен  байланысты 
және кейбір түсінікті анықтау кезінде анықтаушы бөлігінде 
өз  кезегінде  осы  анықталатын  түсініктің  көмегімен 
анықталатын түсінік пайдаланылатын логикалық қате 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамадағы шеңбер, анықтау шеңбері 
Орысша 
круг в определении 
Ағылшынша 
circle in definition 
Түрікше 
tanımındadaire (танымындадаире) 
Қытайша 
圆圈参考 (yuánquān cānkǎo) 
 
Термин 
анықтамалар алу (заң) (2016) 
Анықтамасы 
түрлі  ұйымдарға,  азаматтарға  сұраныстар  жіберу  көмегі 
арқылы  криминалистикалық  және  жедел  есептер,  әртүрлі 
мәліметтер  базаларынан  ақпарат  алудан  тұратын  жедел-
іздестіру іс-шарасы 
Қолданыстағы 
анықтамалар алу, анықтама жинау 

102 
 
баламалары 
Орысша 
наведение справок 
Ағылшынша 
inquiry 
Түрікше 
soruşturmа (соруштурма) 
Қытайша 
决策咨询 (juécè zīxún) 
 
Термин 
анықтамалық (экон.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
бір дерек, зат, орын, қызмет т.б. туралы қысқаша ақпаратты 
тез және оңай тауып алуға болатын, таңдап оқу негізінде, 
мәліметтер жүйелі түрде ұсынылған практикалық басылым 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамалықанықтағыш, мағлұматнама, мәліметші 
Орысша 
справочник 
Ағылшынша 
reference book 
Түрікше 
rehber (рехбер) 
Қытайша 
手册 (shǒucè); 指南 (zhǐnán) 
 
Термин 
анықтамалық деректер (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
сандық, графиктік немесе аналитикалық түрдегі заттар мен 
материалдардың физикалық константалары мен қасиеттері 
туралы мәліметтері 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамалық деректер 
Орысша 
данные справочные  
Ағылшынша 
reference data 
Түрікше 
referans verileri (реферанс верилери) 
Қытайша 
参考数据 (cānkǎo shùjù) 
 
Термин 
 анықтамалық материал  (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
әліпби тәртібімен орналасқан термин-ұғымдардың 
анықтамалары мен сипаттамаларының жинағы, сөздіктер, 
тезаурустар,   
анықтамалықтар, энциклопедиялар 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамалық материал, анықтамалық ақпарат 
Орысша 
справочный материал  
Ағылшынша 
reference material 
Түрікше 
referans malzeme (реферанс малземе) 
Қытайша 
参考
资料 (cānkǎo zīliào) 
 
Термин 
анықтамалық-ақпараттық қор (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
адамдар оқи алатын немесе машина арқылы оқуға болатын, 
анықтама-ақпараттық  жұмысты  орындауға  арналған, 
жүйеленген 
және 
анықтама-іздеу 
аппаратымен 
жабдықталған   әртүрлі құжаттар жиынтығы 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамалы-ақпараттық қор 
Орысша 
фонд справочно-информационный (сиф) 

103 
 
Ағылшынша 
information reference fund 
Түрікше 
referans fonu (реферанс фону) 
Қытайша 
资讯参考基金(cif) (zīxùn cānkǎo jījīn (cif)) 
 
Термин 
анықтау (*) (2015) 
Анықтамасы 
бір  нәрсенің  күмәнсіздігін,  тіршілік  етуін,  бар  екендігін 
анықтау 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтау, констатация 
Орысша 
констатация  
Ағылшынша 
statement 
Түрікше 
ifade (ифаде) 
Қытайша 
查明 (chá míng) 
 
Термин 
анықтау (заң) (2016) 
Анықтамасы 
қылмыстық сот өндірісіндегі қылмыстарды (алдын ала 
тергеумен қатар) алдын ала (сотқа дейін) тергеудің екі 
нысанының бірі 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтау 
Орысша 
дознание 
Ағылшынша 
inquiry 
Түрікше 
tetkik (теткик) 
Қытайша 
查询 (cháxún) 
 
Термин 
анықтау, табу (ісқағаз.) (2010) 
Анықтамасы 
анықтау, көрсету, айқын етіп көрсету 
Қолданыстағы 
баламалары 
айқындаутабу, анықтау 
Орысша 
выявление 
Ағылшынша 
exposure 
Түрікше 
açığa vurma (ачыа вурма) 
Қытайша 
查明 (chá míng) 
 
Термин 
анықтау, ұйғарым(ісқағаз.)(2000) 
Анықтамасы 
бір  нәрсенің  анықтаушы,  нақтылаушы  мәнін,  мазмұнын 
түсіндіру; қандай да іс-әрекет туралы шешім шығару 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтау, ұйғарым 
Орысша 
определение 
Ағылшынша  
definition 
Түрікше  
tanımı (танымы) 
Қытайша  

义(dìngyì) 
 
Термин 
анықтаушы (заң) (2016) 
Анықтамасы 
алдын ала тексеруге іс қозғау міндетті емес қылмыстық 
істер бойынша анықтаушы нысанында алдын ала 

104 
 
тергеулерді жүргізуге уәкілетті анықтаушы органның 
лауазымды тұлғасы 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтаушы 
Орысша 
дознаватель 
Ағылшынша 
investigator 
Түрікше 
araştırıcı (араштырыджы) 
Қытайша 
调查员 (diàochá yuán) 
 
Термин 
 анықтауыш баға (экон.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ішкі және сыртқы саудадағы көтерме сауда айналымының 
бағалары, анықтамалық баға 
Қолданыстағы 
баламалары 
анықтамалық баға, анықтауыш баға 
Орысша 
справочная цена  
Ағылшынша 
reference price 
Түрікше 
referansfiyatı (реферанс фийаты) 
Қытайша 
问讯处 (wènxùn chù) 
 
Термин 
аңғал материализм (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
материализмнің  қарапайым  түрі,  аралық  материализм 
нысаны 
Қолданыстағы 
баламалары 
аңғал материализм, қарапайым материализм 
Орысша 
наивный материализм 
Ағылшынша 
naive materialism 
Түрікше 
saf materyalizm (саф материализм) 
Қытайша 
天真的唯物主义 (tiānzhēn de wéiwù zhǔyì) 
 
Термин 
аңғарылмаған мотив (писхол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
оларды  қанағаттандыру  кезінде  адамның  өзін  жұмыс 
істеуге не мәжбүр ететіне есеп бере алмайтын түрткілер 
Қолданыстағы 
баламалары 
аңғарылмаған мотивтер, аңғарылмаған түрткілер 
Орысша 
мотивы неосознанные 
Ағылшынша 
unconscious motives 
Түрікше 
bilinçsiz motifleri (билинчсиз мотифлери) 
Қытайша 
动机无意识 (dòngjī wúyìshí) 
 
Термин 
аңдатпа көрсеткi (лингв.) (2016) 
Анықтамасы 
сөздерге,  терминдерге  және  т.б.  берілген  қысқаша 
анықтамадан немесе түсіндірмеден тұратын көрсеткі 
Қолданыстағы 
баламалары 
аңдатпа көрсеткіші 
Орысша 
указатель аннотированный 
Ағылшынша 
annotated index 
Түрікше 
açıklamalı işaretçi (ачыкламалы ишаретчи) 

105 
 
Қытайша 
带注释的指针 (dàizhùshì de zhǐzhēn) 
 
Термин 
аңдау (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
өз ішкі әлеміне бату, терең ойға шому; арманшылдық 
Қолданыстағы 
баламалары 
аңдау, пайымдау 
Орысша 
созерцание  
Ағылшынша 
contemplation 
Түрікше 
dalma (далма) 
Қытайша 
沉思 (chénsī) 
 
Термин 
 аңыз (әдеб.) (1971-1981)  
Анықтамасы 
лауазымды  тұлғаның  немесе  қызметкердің  өз  құзыретінің 
шеңберінен шығатын әрекеттері 
Қолданыстағы 
баламалары 
аңыз, әңгіме, ертегі-аңыз, риуаят, хикая 
Орысша 
предание 
Ағылшынша 
tradition 
Түрікше 
efsane (ефсане) 
Қытайша 
故事 (gùshì) 
 
Термин 
апартеид (саяс.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
әлеуметтік-экономикалық  және  азаматтық  құқықтарынан 
айыратын нәсілдік кемсітушіліктің шектен шыққан түрі 
Қолданыстағы 
баламалары 
апартеид 
Орысша 
апартеид 
Ағылшынша 
apartheid 
Түрікше 
ırk ayrımı (ырк аирымы) 
Қытайша 
种族隔离 (zhǒngzú gélí) 
 
Термин 
апат комиссары (ісқағаз.) (2006)   
Анықтамасы 
сақтандырушылар  сақтандыру  жағдайлары  туған  кезде  өз 
мүдделерін  қорғау  үшін    қызметтеріне  жүгінетен  жеке 
немесе заңды тұлға 
Қолданыстағы 
баламалары 
авариялық комиссар, апат комиссары 
Орысша 
аварийный комиссар 
Ағылшынша 
emergency commissioner 
Түрікше 
sigorta komiseri (сигорта комисери) 
Қытайша 
紧急处长(jǐnjí chù zhǎng) 
 
Термин 
апат сертификаты (ісқағаз.) (2006) 
Анықтамасы 
сақтандырылған  мүлікке  келтірілген  зиянның  сипатын, 
мөлшерін және ықтимал себептерін растайтын құжат 
Қолданыстағы 
апат сертификаты 

106 
 
баламалары 
Орысша 
аварийный сертификат 
Ағылшынша 
emergency certificate 
Түрікше 
hasar belgesi (хасар белгеси) 
Қытайша 
紧急证书 (jǐnjí zhèngshū) 
 
Термин 
апатрид (саяс.) (2016) 
Анықтамасы 
өзінің  белгілі  бір  азаматтыққа,  бодандыққа  жататынын 
нақтылай алатын дәлелдерге ие болмаған жеке тұлға 
Қолданыстағы 
баламалары 
апатрид 
Орысша 
апатрид 
Ағылшынша 
stateless person 
Түрікше 
haymatlos (хайматлос) 
Қытайша 
无国籍的人 (wú guójí de rén) 
 
Термин 
апелляция, шағым арыз (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
сот  тарапынан  кесілген  үкімге  наразылық  ретінде  жоғары 
заң орындарына жазылған өтініш 
Қолданыстағы 
баламалары 
апелляция, шағым арыз 
Орысша 
апелляция 
Ағылшынша 
appeal 
Түрікше 
temyiz (темииз) 
Қытайша 
上诉 (shàngsù) 
 
Термин 
апелляциялық саты (заң) (2016) 
Анықтамасы 
бiрiншi сатыдағы соттың заңды күшiне енбеген үкiмдерiне, 
қаулыларына  апелляциялық  шағымдар  мен  прокурордың 
апелляциялық  өтінішхаттары  бойынша  істі  мәні  бойынша 
қарайтын сот 
Қолданыстағы 
баламалары 
апелляциялық саты, апелляциялық инстанция 
Орысша 
апелляционная инстанция 
Ағылшынша 
appellate court 
Түрікше 
temyiz mahkemesi (темииз махкемеси) 
Қытайша 
上诉法院 (shàngsù fǎyuàn) 
 
Термин 
апелляциялық шағым (заң)(2016) 
Анықтамасы 
істі  шын  мәнінде  қайта  қарауға  құқы  бар  жоғарғы 
орындарға  өзі  келіспейтін  шешім  немесе  қаулы-қарарлар 
жөнінде шағымдану 
Қолданыстағы 
баламалары 
апелляциялық  шағым, апелляциялық арыз, апелляциялық 
нала 
Орысша 
апелляционная жалоба 
Ағылшынша 
appeal case 
Түрікше 
temyiz başvurusu (темииз башвурусу) 
Қытайша 
上诉投诉 (shàngsù tóusù) 
 

107 
 
Термин 
апологет (психол.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
мадақпен  алға  шығатын  адам,  қандай  болмасын  ілімнің 
қорғаушысы 
Қолданыстағы 
баламалары 
апологет 
Орысша 
апологет 
Ағылшынша 
apologist 
Түрікше 
savunucu (савунуджу) 
Қытайша 
辩护士 (biànhùshì), 赞扬者 (zànyángzhě) 
 
Термин 
апостилляция (ісқағаз.) (2016) 
Анықтамасы 
құжаттарды  1961  Гаага  конвециясына  қол  қойған  барлық 
елдерде мойындалған жоғары дәрежедегі растау 
Қолданыстағы 
баламалары 
апостилляция 
Орысша 
апостилляция 
Ағылшынша 
apostillation 
Түрікше 
apostil (апостил) 
Қытайша 
公证 (gōngzhèng) 
 
Термин 
апостиль (*) (2016) 
Анықтамасы 
заңдастырудың  мұндай  формасын  мойындайтын  елдер 
аумағында  көрсету  үшін  құжаттың  заңдылығы  туралы 
мәліметтерді  толтырудың  халықаралық  стандартталған 
нысаны 
Қолданыстағы 
баламалары 
апостиль 
Орысша 
апостиль 
Ағылшынша 
apostille 
Түрікше 
apostil (апостил) 
Қытайша 
札记 (zhájì) 
 
Термин 
апостиль қою (ісқағаз.) (2013) 
Анықтамасы 
Гаага  конвенциясына  сәйкес,  басқа  бір  мемлекеттің 
аумағында  пайдалануға  арналған,  белгілі  бір  мемлекеттің 
өкілетті  органдар  берген  құжаттарға арнайы  мөртабан 
(апостиль) қою 
Қолданыстағы 
баламалары 
апостиль қою,апостильдеу 
Орысша 
апостилирование  
Ағылшынша 
apostillization 
Түрікше 
apostil koymak (апостил коймак) 
Қытайша 
官方签字 (guānfāng qiānzì) 
 
Термин 
апостроф, дәйекше (лингв.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
үтір түріндегі жазу, жолдың жоғарғы жағында келетін белгі 
Қолданыстағы 
баламалары 
апостроф, дәйекше 

108 
 
Орысша 
апостроф 
Ағылшынша 
apostrophe 
Түрікше 
kesme işareti (кесме ищарети) 
Қытайша 
隔音符号  (géyīn  fúhào),  省字符号  (shěngzì  fúháo),  撇号 
(piēhào) 
 
Термин 
аппарат (*) (2014) 
Анықтамасы 
басқарушы органдар жиынтығы, бір нәрсені басқару 
Қолданыстағы 
баламалары 
аппарат 
Орысша 
аппарат  
Ағылшынша 
apparatus 
Түрікше 
cihaz (джихаз) 
Қытайша 
机器 (jīqì) 
 
Термин 
априорлық ақиқат (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
адамдардың жалпы білімінің бір үзігі, бөлігі 
Қолданыстағы 
баламалары 
априорлық ақиқат 
Орысша 
априорная истина 
Ағылшынша 
a priori truth  
Түрікше 
önsel gerçeği (өнсел герчеги) 
Қытайша 
先验的真理(xiān yàn de zhēnlǐ) 
 
Термин 
априорлық ақиқат(филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
тәжірибеге дейін және оған қарамастан алынған білім, яғни 
алдын ала белгілі болатын білім 
Қолданыстағы 
баламалары 
априорлық ақиқат 
Орысша 
истина априорная 
Ағылшынша 
a priori truth 
Түрікше 
öncelikli bir gerçek (өнджеликли бир герчек) 
Қытайша 
一个先
验的事实 (yīgè xiān yàn de shìshí) 
 
 
 
Термин 
априорлылық (филос.) (1971-1981) 
Анықтамасы 
ортағасырлық  схоластар  енгізген  қандай  да  бір  амалға, 
әрекетке тәуелсіз, олардан бұрын танылатын ұғым 
Қолданыстағы 
баламалары 
априорлылық, априорлық, дәлелсіздік, ойша  
жорамалдаушылық, негізсіздік 
Орысша 
априорность 
Ағылшынша 
a priori 
Түрікше 
apriorluluk (априорлулук) 
Қытайша 
先验(xiān yàn) 
 
Термин 
апробация (заң) (2015) 

109 
 
Анықтамасы 
сынау, тексеру негізінде енгізілген ресми мақұлдау, бекіту 
Қолданыстағы 
баламалары 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет