Алипбаева Г. А., Нурова А. К


Өз-өзін бақылау сұрақтарыPdf көрінісі
бет38/41
Дата19.05.2020
өлшемі1.67 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
 
Өз-өзін бақылау сұрақтары: 
1."
Қоршаған  айналаны"  оқу  курсы  бастауыш  мектептің  оқу  пәндерінің 
арасындағы орын. 
2.
Оқыту формасын ұйымдастру жүйесі 
3."
Қоршаған айналаны" курсын оқу кезінде пәндік нәтижелері 
 
 
4.2 
"Қоршаған  айналаны  оқыту  әдістемесі"  оқу  пәні  бойынша 
типтік оқу бағдарламасы (жаңартылған мазмұн бойынша 
 
«
Қоршаған айналаны» оқу пәнінің мақсат және міндеттері 
"
Қоршаған  айналаны" пәні  бойынша оқу  бағдарламасының мақсаты 
–  білім  алушылардың  табиғат  туралы  қарапайым  ұғымдарды  меңгеруі, 
олардың  жақын  айналадағы  заттар  мен  құбылыстар  туралы  түсініктерін 
жинақтау  және  жүйелендіру;  қоршаған  болмыстың  заттармен  және 
құбылыстармен танысу негізінде ауызша сөйлеуді дамыту. 
«
Қоршаған айналаны» пәнінің міндеттері: 
1) 
жалпы  және  сөйлеу  дамуының  кемшіліктерін  түзету  немесе 
тегістеу; 
2) 
танымдық қызметті дамыту; 
3) 
қоршаған орта туралы ұғымды кеңейту және байыту; 
4) 
басқа оқу пәндерін оқыту кезінде қажетті қарапайым ұғымдар мен 
ұғымдардың болуы; 
5) 
қарапайым  қорытындыларды  көру,  салыстыру,  жинақтау, 
нақтылау,  күрделі  емес  себеп-салдарлық  байланыстарды  орнату 
қабілеттерін үйрету; 
6) 
білім алушылардың сөздік қорын байыту; 
7) 
әлеуметтік дағдылары болуы; 
8) 
өз  және  басқа  халықтардың  мәдениеті  мен  дәстүрлеріне,  ұлттық 
және жалпыадамзаттық құндылықтарға құрмет сезіміне ие болу; 
9) 
білім алушыларда табиғи, әлеуметтік және технологиялық ортада 
мінез-құлық нормалары мен қауіпсіздік ережелері болуға; 
10) 
білім  алушыларда  қоршаған  ортаға,  қоғамның  табиғи  және 
мәдени құндылықтарына оң көзқарас болуға тиіс. 
«Қоршаған айналаны» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 
"
Қоршаған айналаны" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 
1) 0 
сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 66 сағат; 
2) 1 
сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 66 сағат; 
3) 2 
сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 
4) 3 
сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат; 


5) 4 
сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат. 
"
Қоршаған  айналаны"  оқу  пәнінің  мазмұны  білім  алушыларда  одан 
әрі  оқыту  үшін  қажетті  қоршаған  орта  туралы  қарапайым  түсінік  қалып-
тастыруға,  көрнекі-бейнелі  ойлауды  дамытуға  бағытталған.  Тірі  және 
жансыз табиғат: ауа, су, топырақ, өсімдіктер мен жануарлардың құрылы-
сы мен өмірі туралы түсінік беріледі. Білім алушылар табиғат құбылыста-
рына және ондағы маусымдық өзгерістерге бақылау жасауды үйренеді. 
Ақыл-есі кем білім алушыларда табиғи құбылыстарға – жаңбыр, қар, 
жел, тұман, найзағай сияқты дұрыс түсінік қалыптасады. Сабақ барысын-
да олар кейбір практикалық іс-әрекеттерді орындайды. Табиғи материал-
дан жасалған аппликациялар мен ұсақ-түйектер, өсімдіктерді өсіру және 
жануарларды күту тәсілдерін меңгереді.  
"
Қоршаған айналаны" пәні қоршаған айналаны мен географияны әрі 
қарай  зерттеу  үшін  пропедевтикалық  курс  болып  табылады,  сондықтан 
бағдарлама  төрт  негізгі  бөлімнен  тұрады  және  концентрлік  принцип 
бойынша  құрылған.  Әрбір  келесі  жыл  бөлімдердің  мазмұны  нақтылана-
ды, тереңдетіледі, қорытылады. 
Арнайы мектепте "Қоршаған айналаны" пән пәнінің басты міндеті бі-
лім  алушылардың  тілін  дамыту  болып  табылатындықтан,  мұғалім  білім 
алушылардың  белсенді  сөздік  қорына  жаңа  сөздерді  енгізу  кезектілігін 
ойластырады, оларды фразалық және ауызекі сөйлеуде пайдалануға, сұ-
рақтар  қоюға  және  өз  әңгімесінде  жаңа  сөздерді  қоса  алғанда,  заттар 
мен құбылыстар туралы өз бетінше айтуға үйрету. 
"
Қоршаған  айналаны"  бағдарламасының  мазмұны  тоқсан  сайын 
бөлінбеген.  Тақырыптарды  зерттеу  реттілігі  мұғалім  жердің  табиғи  жағ-
дайларына  қарай  өзгеріп  отырады.  Төртінші  тоқсанның  негізгі  уақытын 
жыл бойы өткендерді бекітуге және жекелеген білім алушылардың білім-
деріндегі олқылықтарды жоюға арнау ұсынылады. 
"
Қоршаған айналаны" пәнін оқытудың маңызды шарты білім алушы-
лардың нәтижелі қызметі барысында оқу материалын игеру болып табы-
лады. Пәндік-практикалық қызмет әрбір білім алушыға қажеттілік болады 
деп болжануда. Осы мақсатта мұғалім тақырыпты жобалау кезінде прак-
тикалық  тапсырмаларды  анықтайды,  ал  сабақта  олардың  мағынасын 
ашып, олардың қажеттілігін көрсетеді. 
Ақыл-ой  кемістігі  бар  оқушылардың  өмірлік  маңызды  қажеттілігі 
олардың  әлеуметтенуі,  қоғамға  бейімделуі  болып  табылады.  Білім  алу-
шыларды  жеке  өмірде,  тұрмыста  оқу  материалын  практикалық  қолдану 
мүмкіндігін табуға үйрету қажет. "Қоршаған айналаны" пәнінің барлық оқу 
тақырыптары оқу  процесінің  практикалық бағыттылығын сөзсіз  қамтама-
сыз  етуді,  білім  алушылардың  алған  білімдерін,  іскерліктері  мен  дағды-
ларын  нақты  қолдану  мүмкіндіктерін  құруды  көздейді.  Мұғалім  пробле-
малық-ситуациялық  есептерді  құрастыруда  білім  алушыларға  қазіргі 
өмірде теориялық білімнің маңызын көрсетеді. 
Ақыл-ой  кемістігі  бар  балаларды  оқытуда  пәнаралық  байланысқа 
сүйену өзекті болып табылады, олар білім алушыларда білім жүйесі туралы, 


әлем туралы тұтас түсінік қалыптастыру мақсатында пайдаланылады. 
Ол  үшін,  "Қоршаған  айналаны"  пәні  бойынша  тақырыптың  техноло-
гиялық картасын  құрай отырып, мұғалім "Математика", "Мінез-құлық мә-
дениеті" жалпы білім беретін пәндерімен, сондай-ақ түзету циклы пәнде-
рімен оқу материалдарын пәнаралық үйлестіруді жүзеге асырады. 
Оқу  бағдарламасында  оқу  пәнінің  мазмұнын  анықтау  үшін  негіз  бо-
латын оқу мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелер 
келтірілген. 
Оқу пәнінің мазмұны: 
1)  "
Қоршаған  айналаны"  пәні  бойынша  мазмұны  оқу  бөлімдері 
бойынша  ұйымдастырылған.  Бөлімдер  күтілетін  нәтижелер  түрінде  сы-
ныптар  бойынша  оқыту  мақсаттарын  қамтитын  бөлімшелерге  бөлінген: 
дағдылар,  білік,  білім  немесе  түсіну.  Әрбір  бөлімшенің  ішінде  жүйелі 
ұйымдастырылған  оқыту  мақсаты  мұғалімдерге  өз  жұмысын  жоспарлау 
және білім алушылардың жетістіктерін бағалауға, сондай-ақ оларды оқы-
тудың келесі кезеңдері туралы хабардар етуге мүмкіндік береді: 
 
Кесте 1 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет