«Қаржылық есеп 2»Дата23.05.2017
өлшемі14,96 Kb.
түріСабақ

«Қаржылық есеп 2 »

 • 5В 050800 «Есеп және аудит »
 • мамандықтары бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын
 • студенттерге арналған
 • Жангалиева Рая Уалиоллақызы ,аға оқытушы

Қаржылық есеп 2 пәні оқудың мақсаты мен міндеті:

 • кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және басқару шешімдерін қабылдап, талдай алатын, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті құрастырып, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

Пререквизиттер:

 • Қаржылық есеп 2 пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория , Бухгалтерлік есеп принциптері , Салық салу т.б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады.
 • Постреквизиттер: Қаржылық есептілікті пайдаланушылардаң түрлі топтарының болуы, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың ақпараттық талаптарына байланысты, бухгалтерлік есепті ақпараттық жүйе ретінде келесідей түрлерге жіктеуге соқтырады: қаржылық есеп және басқару есебі.
 •  

Сабақ мазмұны мен кестесі :

 • 1-тақырып: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі (ҚЕХС 3)
 • 2-тақырып: Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есепкерлік
 • 3-тақырып: Инвестициялық меншік (ҚЕХС 40)
 • 4-тақырып: Ақшаның бухгалтерлік есебі және уақытша құны
 • 5-тақырып: Жал есебі (ҚЕХС 17)
 • 6-тақырып: Бірлескен қызметке қатысу (ҚЕХС 31)
 • 7-тақырып: Қаржылық инвестицияларды бағалау және оның есебі
 • 8-тақырып: Валюталық бағамдар өзгерісінің әсері. Шетелдік қызмет
 • 9-тақырып: Табысқа салынатын салық (ҚЕХС 12)
 • 10-тақырып: Акциядан пайда (ҚЕХС 33)
 • 11-тақырып: Есеп саясаты, есептеме бағдарламаларындағы өзгерістер мен қателіктер (ҚЕХС 8)
 • 12-тақырып: Байланысты тараптар (ҚЕХС 24)

1-тақырып: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі (ҚЕХС 3)

 • Бірлескен кәсіпорындарды бірегейлендіру. Ортақ бақыланудағы ұйымдар мен кәсіпорындарды қамтитын кәсіпорындардың бірігуін қарастыру. Есептеу әдісі. Сатып алу әдісін қолдану. Ұйым сатып алушыны бірегейлендіру. Кәсіпорындарды біріктіру құндарын түзету. Кәсіпорындарды біріктіру құнын сатып алынған активтерге, қабылданған міндеттемелерге және шартты міндеттемелерге бөліп тарату. Сатып алынатын ұйымның бірегейлендірілген активтері мен міндеттеиелері. Сатып алынған ұйымдардың шартты міндеттемелері. Іскерлік бедел.

2-тақырып : Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік

 • Шоғырландырылған қаржылық есепкерлікті ұсыну. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті қолдану аясы. Шоғырландыру процедулары.
 • Еншілес, бірлесіп бақыланылатын және тәуелді ұйымдарға инвестициялардың бөлек қаржылық есепкерліктердегі есебі. Жиынтық бухгалтерлік балансты дайындау.
 • Таза активтердің әділ құны, іскерлік бедел және азшылық үлесін анықтау. Пайда мен залал туралыжиынтық шоғырландырылған есептілік.

3-тақырып Инвестициялық меншік (ҚЕХС 40)

 • Инвестициялық мешік туралы түсінік. Инвестициялық меншік ретінде активтерді жіктеу жолдары. Инвестициялық меншікті есептеудің балама әдістері. Ақпаратарды ашып көрсетуге қойылатын талаптар.

Ақша ағынын дисконттау. Пайыздар мен болашақ құн. Ағымдағы дисконталған құн. Аннуитеттер.

 • 4-тақырып. Ақшаның бухгалтерлік есебі және уақытша құны
 • Ақша ағынын дисконттау. Пайыздар мен болашақ құн. Ағымдағы дисконталған құн. Аннуитеттер.
 • Шетелдік қызметтер мен шетелдік компаниялардың консалидацияланғаннан қаржылық есебі. Шетел валютасы операцияларының есебі.

тақырып №5. Жал есебі (ҚЕХС 17)

 • Жалдың жіктелуі. Жал алушылардың қаржылық есебінде жалдың бейнеленуі. Қаржылық жл. Бастапқы тану. Кейінгі бағалау. Операциондық жал. Жал берушінің қаржылық есебіндегі жал есебіндегі жал есебі. Кері жал бойынша сатып-өткізу операциясы.
 •  

тақырып №6. Бірлескен қызметке қатысу (ҚЕХС 31)

 • №31 ҚЕХС “ Біріккен қызметтердің қаржылық есепкерлігінің үлесі”. Бірігіп бағаланатын қызметтер. Бірігіп бағаланатын активтер. Бірігіп бағаланатын субьектілер. Қатысушы біріккен қызметтердің консалидацияланған қаржылық есепкерлігі. Қатысушылардың үлестерін қаржылық есепте көрсету әдістері: негізгі қадам –консадидацияның теңдігі., алтернативті қадам-қатысу әдісі. Қатысушылар арасындағы және біріккен кәсіпорындар арасындағы қызметтер. Топ ішіндегі кіріс және шығыс бойынша операциялар. Кіріс және шығыс бойынша консалидарланған есептілік (пайда және шығын туралы). Корпоратив аралық операциялар. Топ ішіндегі тауарлы-материалды қорларды өткізуден түскен пайданы бөлу. Тауарлы- материадық қорларды өткізуден түскен пайданы топ ішінде бөлу . Амортизацияланатын активтерді өткізуден алынатын пайда . Топ ішіндегі бөлінбеген пайда. Қаржылық есепкерлік ақпараттарын ашу.

7 тақырып. Қаржылық инвестицияларды бағалау және оның есебі

 • Мерзімдері, шарттары, және есеп саясаты. Пайыздық мөлшерлеме тәуекелі. Несиелік тәуекел. Әділетті құн. Ашып көрсетілуге тиісті басқа да талаптар. Тануды тоқтату. Кепілдік. Көптеген туынды элементтерден тұратын құрама қаржылық құралдар. Пайда және зиян арқылы әділетті құн бойынша бағаланатынқаржылық активтер мен міндеттемелер.пайда және зиян жөніндегі есеп және капитал. Құнсыздану. Міндеттемелерді орындау және бұзу. Активтерді беру. Қаржылық активтерді типтік сату немесе сатып-алу. Қаржылық міндеттемелерді тануды тоқтату.

8-тақырып. Валюталық бағамдар өзгерісінің әсері

 • Функционалды валюта. Шетелдік қызметке таза инвестиция. Ақшалай баптар. Шет ел валютасындағы операцияларды функционалды валютада бейнелеу. Бастапқы тану. Кейінгі мерзімдерде есеп беру. Бағамдық айырмашылықтарды тану. Функционалды валютаны ауыстыру. Функционалды валютадан ерекшеленетін ұсыну валютасын қолдану. Ұсынылатын валютаға қайта есептеу. Шет елдік қызмет жөніндегі қаржылық есепкерлікті қайта есептеу. Кез келген бағамдық айырмашылықтың салықтық салдарлары.

9-тақырып. Табысқа салынатын салық (ҚЕХС 12)

 • Салық базасы. Ағымдағы салық міндеттемелері. Салық салынатын уакытша айырашылық. №12 ҚХЕС « Табыс салығы». Есепті табыс салығы.Салық салынатын табыс. Тұрақты және уақтылы айырмашылықтар. Табыстар мен шығыстар есептілігінің міндеттілік әдісі бойынша жеке табыс салығының шығыстарының есебі. Бухгалтерлік баланстың міндеттемелік әдісі бойынша жеке табыс салығының шығыстарының есебі. Уақыт айырмашылығындағы салықтың әсерінің есебі- кейінге қалдырылған салықтың міндеттемелері мен талаптары.

10-тақырып. Акциядан пайда (ҚЕХС 33)

 • Бағалау. Акциядан базалық пайда. Пайда. Акциялар. Опциондар, варранттар, және олардың айырмашылықтары. Конвертацияланатын құралдар. Орналастырылуы кейінге қалдырылған акциялар. Төлемдері қарапайым акциялар және ақша қаражаттары арқылы жүзеге асырылатын келісім шарттар. Сатып алынған опциондар. Сатуға жіберрілген опциондар. Кері түзетулер

11-тақырып. Есеп саясаты, есептеме бағаларындағы өзгерістер мен қателіктері

 • Есеп саясаты. Есеп саясатын таңдау және қолдану. Есеп саясатының бірізділігі. Есеп саясатындағы өзгерістерді қолдану. Ретроспективті қолдануды шектеу.Ашып көрсету. Есепі бағалаудағы өзгерістер. Қателер. Алдыңғы қателерін ашып көрсету.

12 тақырып. Байланысты тараптар (ҚЕХС 24).

 • Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашып көрсету. Анықтамалары. Байланысты тараптармен қарым-қатынастар және операциялар.
 • Ұйымдар мен байланысты тараптар арасындағы өзара есеп айырысулардың өтелмеген қалдығын идентификациялау.Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет