Бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы»бет5/5
Дата13.09.2020
өлшемі70.29 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5
Тоқсандық жиынтық бағалау №3

1104

Логарифмдік теңсіздіктер.

11.2.2.11- логарифмдік теңсіздіктер және олардың жүйелерін шеше білу;

1
105

Логарифмдік теңсіздіктер.

11.2.2.11- логарифмдік теңсіздіктер және олардың жүйелерін шеше білу;

1

4-тоқсан (31 сағат)


106

Дифференциал-дық теңдеулер

Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат

11.3.1.22- дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдарды білу;


1

107

Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат

11.3.1.22- дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдарды білу;


1108

Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат

11.3.1.23- дифференциалдық теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері анықтамаларын білу;

1

109

Дифференциалдық теңдеулер туралы жалпы мағлұмат

11.3.1.23- дифференциалдық теңдеулердің жалпы және дербес шешімдері анықтамаларын білу;

1110
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1

111

Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1
112

Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1113

Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1114
Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.25- екінші ретті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1
115

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.25- екінші ретті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1116

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

11.3.3.2-гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу;

1117

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер

11.3.3.2-гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу;

1118

Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер БЖБ

11.3.3.2-гармоникалық тербелістің теңдеуін құру және шешу;

1


10-11-сыныптардағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау .


119
Қисықсызықты трапеция және оның ауданы

11.3.1.6 – қисықсызықты трапецияның анықтамасын білу және ауданын есептеу;

1120
Анықталған интеграл

11.3.1.7 – анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей білу;

1121
Анықталған интегралдың геометриялық және физикалық есептерді шығаруда олданылуы

11.3.1.8 – берілген сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеу;

1122
Иррационал теңдеулер мен олардың жүйелері

11.2.2.4 - иррационал теңдеулер жүйелерін шеше алу;

1123
Иррационал теңсіздіктер.

11.2.2.5 – иррационал теңсіздіктерді шеше алу;

1124
Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

11.3.1.14-көрсеткіштік функцияның анықтамасын білу және оның графигін салу;

1125
Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

11.3.1.15-көрсеткіштік функцияның қасиеттерін есептер шығаруда қолдану

1
126
Көрсеткіштік функция, оның қасиеттері және графигі

11.3.1.15-көрсеткіштік функцияның қасиеттерін есептер шығаруда қолдану;

1127

Санның логарифмі және оның қасиеттері

11.3.1.16-санның логарифмі, ондық және натурал логарифмдер анықтамаларын білу;

1128
Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері

11.2.2.9- логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу;

1129
Логарифмдік теңдеулер және олардың жүйелері

11.2.2.9- логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу;

1130
Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері

11.2.2.10- көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелерін шеше білу;

1
131

Көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелері

11.2.2.10- көрсеткіштік теңсіздіктер және олардың жүйелерін шеше білу;

1132
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1133
Тоқсандық жиынтық бағалау №4

1134
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1135

Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1136
Айнымалылары ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер

11.3.1.24- айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулерді шешу;


1
Түсінік хат

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11-сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпыережелер

1. Оқу бағдарламасы «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

2. Жалпы орта білім беру (қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы) деңгейінде «Геометрия» пәнін оқыту маңызды болып табылады, себебі оны оқып-үйрену барысында математиканың практикалық маңыздылығы, тұлғаның логикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілетін қалыптастыру мен дамыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, ғылыми-жаратылыстану пәндерін оқып-білуге қажетті математикалық білім мен білік негіздерін игеру қоршаған ортаның бір тұтастығы туралы түсінікті қалыптастыруға ықпалетеді.3. Мақсаты: практикалық іс-әрекетте қолдануға, басқа пәндерді игеруге, білім алуды жалғастыруға қажетті математикалық білімді оқушылардың меңгеруі; жалпы адами құндылықтар және ұлттық мәдениеттің озық салт- дәстүрлер негізінде оқушылардың зияткерлігіндамыту.

 1. Міндеттері:

 1. Геометрияның бөлімдері бойынша математикалық білім, білік және дағдыларын қалыптастыру мен дамытуға жағдайжасау;

 2. математикалық тіл мен негізгі математикалық заңдарды қолдану дағдыларын дамытуға ықпалету;

 3. әртүрлі мәнмәтіндегі есептерді шешуде санды қатынастар мен кеңістіктік формаларды оқып білуге жәрдемберу;

 4. нақты процестерді сипаттайтын математикалық модельдерді құру және интерпретациялау дағдыларындамыту;

 5. әртүрлі теориялық облыстар мен практикалық іс-әрекеттерде зерттеулер және есептер шешу үшін математикалық әдістерді қолданудың дағдыларын дамыту;

 6. логикалық және сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

 7. коммуникативтік, әртүрлі дереккөздерден ақпаратты іздеу және қолдану дағдыларындамыту;

 8. өздігінен, топта жұмыс істеуге қажетті тәуелсіздік, жауапкершілік, бастамашылдық, табандылық пен толеранттылық сияқты тұлғалық қасиеттерді дамыту;

 9. қоғамның ілгерілеуі үшін математиканың маңыздылығын түсінуін қамтамасызету;

 10. математиканыоқытупроцесіндеақпараттық-коммуникациялықтехнологиялардықолданудағдыларындамыту.

2-тарау. «Геометрия» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

 1. «Геометрия» пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шектікөлемі:

 1. 10-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68сағат;

 2. 11-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68сағат.

Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

 1. 11-сыныпқа арналған «Геометрия» пәнінің базалық білім мазмұны келесі тараулардантұрады:

 1. 10-сыныптағы геометрия курсынқайталау;

 2. «Көпжақтар». Көпжақты бұрыш, геометриялық дене туралы түсінік. Көпжақ ұғымы. Призма және оның элементтері, призма түрлері. Призманың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. Пирамида және оның элементтері. Дұрыс пирамида. Қиық пирамида. Пирамиданың, қиық пирамиданың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. Көпжақтардың жазықтықпен қималары. Дұрыскөпжақтар;

 3. «Кеңістіктегі түзу мен жазықтық теңдеулерінің қолданылуы». Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Кеңістістегі нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық. Кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрышты, түзу мен жазықтық арасындағы бұрыштытабу;

 4. «Айналуденелеріжәнеолардыңэлементтері». Цилиндр жәнеоныңэлементтері. Цилиндрдіңжазбасы, бүйіржәнетолықбетініңаудандары. Конус жәнеоныңэлементтері. Конустыңжазбасы, бүйіржәнетолықбетініңаудандары. Қиық конус жәнеоныңэлементтері. Қиықконустыңжазбасы, бүйіржәнетолықбетініңаудандары. Сфера, шар жәнеолардыңэлементтері. Сферағажүргізілгенжанамажазықтық. Сфера бетініңауданы. Шар жәнеоныңэлементтері. Шардың, сфераныңжазықтықпенқималары. Цилиндр, конус жәнешардыңжазықтықпенқималары;

 5. «Денелердіңкөлемдері». Денелеркөлемдерініңжалпықасиеттері. Призма көлемі. Пирамида жәнеқиық пирамида көлемдері. Цилиндр көлемі. Конус жәнеқиық конус көлемдері. Кеңістікфигураларыныңұқсастығы. Шар және оның бөліктерінің көлемдері. Геометриялық денелердіңкомбинациялары;

 6. 10-11-сыныптардағы геометрия курсынқайталау.


«ГЕОМЕТРИЯ» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар.

11 сынып (ЖМБ), оқу жүктемесінің көлемі:

аптасына – 2 сағат, жылына – 68 сағат Авторлары: В.А.Смирнов; Е.А.Тұяқов

р/с

Бөлім

Сабақтардың тақырыбы


Оқудың мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

1-тоқсан 20 сағат1

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау

12

10-сыныптағы геометрия курсын қайталау

13

Көпжақтар.

Көпжақты бұрыш, геометриялық дене туралы түсінік

11.1.1-көпжақты бұрыш пен геометриялық дене ұғымдарын білу, оларды жазықтықта кескіндей алу;

14

Көпжақ ұғымы

11.1.2-көпжақтың анықтамасын және оның элементтерін білу;

11.3.3-көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;15

Призма және оның элементтері, призма түрлері

11.1.3-призманың анықтамасын, оның элементтерін, призма түрлерін білу, оларды жазықтықта кескіндей алу;

16

17

Призманың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары

11.3.1- призманың бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;

11.1.11-көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу;18

19

Пирамида және оның элементтері. Дұрыс пирамида

11.1.4- пирамида анықтамасын, оның элементтерін, пирамида түрлерін білу, оларды жазықтықта кескіндей алу;

11.2.4-пирамида төбесінің табан жазықтығына проекциясының орналасуын анықтау;

11.3.3-көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;


110

111
Қиық пирамида

11.1.5-қиық пирамида анықтамасын білу, оны жазықтықта кескіндей алу;

11.3.3-көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;112

113
Пирамиданың, қиық пирамиданың жазбасы, бүйір беті және толық бетінің аудандары

11.3.2-пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;

11.1.11-көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу;114

115

116
Көпжақтардың жазықтықпен қималары

БЖБ №1


11.2.1- көпжақтың жазықтықпен қималарын сала білу

117

118
Дұрыс көпжақтар


11.1.6-дұрыс көпжақтың анықтамасын білу, дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырата білу;

119
Тоқсандық жиынтық бағалау №1

120
Дұрыс көпжақтар


11.1.6-дұрыс көпжақтың анықтамасын білу, дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырата білу;

1
21

Кеңістіктегі түзу мен жазықтық теңдеулерінің қолданылуы

Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы

11.2.6- кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуын білу;

122

123

Кеңістіктегі нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтық

11.4.1- нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықты табу формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану;

124

125

126

127

Кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрышты, түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу

БЖБ №1


11.4.2- түзулер арасындағы бұрышты (түзулердің теңдеулері бойынша) табу;

11.4.3-координаталардағы түзулердің параллельдігі мен перпендикулярлығы шартын есептер шығаруда қолдану;

11.4.5- түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу;


128

129

130

131
Тоқсандық жиынтық бағалау №2


132
Кеңістіктегі түзулер арасындағы бұрышты, түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу

БЖБ №1


11.4.2- түзулер арасындағы бұрышты (түзулердің теңдеулері бойынша) табу;

11.4.3-координаталардағы түзулердің параллельдігі мен перпендикулярлығы шартын есептер шығаруда қолдану;

11.4.5- түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табу;


133

1
34

Айналу денелері және олардың элементтері

Цилиндр және оның элементтері. Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары

11.1.7- цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін білу, цилиндрді жазықтықта кескіндей алу;

11.3.4- цилиндрдің бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;

11.3.5-айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

11.1.11-көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу;135

136

137

138

Конус және оның элементтері. Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары

11.1.8-конустың анықтамасын, оның элементтерін білу, конусты жазықтықта кескіндей алу;

11.3.6-конустың бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;

11.3.5-айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

11.1.11-көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу;139

140

141

142
Қиық конус және оның элементтері. Қиық конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары

11.1.9-қиық конустың анықтамасын, оның элементтерін білу, қиық конусты жазықтықта кескіндей алу;

11.3.7-қиық конустың бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептер шығаруда қолдану;

11.3.5-айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

11.1.11-көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай алу;143

144

145

146
Сфера, шар және оның элементтері. Сфераның ауданы

11.1.10-сфера, шардың анықтамаларын білу, жазықтықта кескіндей алу;

11.3.8-сфераның ауданын табуға есептер шығару;147

148
Сфераға жүргізілген жанама жазықтық. Шар мен сфераның жазықтықпен қималары.

БЖБ


11.2.3-сфера мен жазықтықтың өзара орналасуын білу;

11.4.4-координаталардағы сфера мен жазықтықтың өзара орналасуына есептер шығару;

11.3.9-сфераға жанама жазықтықтың анықтамасын және қасиетін білу;

11.3.10- шар мен сфераның жазықтықпен қималарына байланысты есептер шығару;149

150


151
Цилиндр, конус және шардың жазықтықпен қималары


11.2.2- цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималарын кескіндеу;

1


52


Тоқсандық жиынтық бағалау №3153
Цилиндр, конус және шардың жазықтықпен қималары


11.2.2- цилиндрдің, конустың және шардың жазықтықпен қималарын кескіндеу;

14-тоқсан (15 сағат)
54

Денелердің көлемдері

Денелер көлемдерінің жалпы қасиеттері.

Призма көлемі11.3.11- кеңістік денелерінің көлемдерінің қасиеттерін білу және қолдану;

11.3.12-призма көлемін табу формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану;155

156

Пирамида және қиық пирамида көлемдері

11.3.13- пирамида және қиық пирамида көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есептер шығаруда қолдану;

157

158

Цилиндр көлемі

11.3.14-цилиндр көлемін табу формуласын білу және оны есептер шығаруда қолдану;

159

Конус және қиық конус көлемдері

11.3.15-конус және қиық конус көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есептер шығаруда қолдану;

160

161

Кеңістік фигураларының ұқсастығы

11.3.17-кеңістіктегі ұқсас фигуралар көлемдерінің қасиетін білу және оны есептер шығаруда қолдану

162

Шар және оның бөліктерінің көлемдері

11.3.16-шар және оның бөліктері көлемдерін табу формулаларын білу және оларды есептер шығаруда қолдану;

163

164

Геометриялық денелердің комбинациялары

БЖБ №1


11.2.5-көпжақтар мен айналу денелерінің комбинацияларын жазықтықта кескіндеу;

11.3.18-геометриялық денелерінің комбинациясына берілген практикалық мазмұнды есептер шығару165

1


66


Тоқсандық жиынтық бағалау №4167
10-11-сыныптардағы геометрия курсын қорытындылау


168

1
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет