Бағдарламасы «Геоморфология»Дата25.08.2017
өлшемі142.05 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

сЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

2 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-1.01-2014


ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Геоморфология»

№ 2 басылым

16.06.2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Геоморфология»


5В011600 – «География»мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз

1ӘЗІРЛЕНГЕН
Құрастырушы _______ «__02__»___09____2014 ж. Г.К. Рахимова, аға оқытушы, «Химия және география» кафедрасы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия және география» кафедрасының отырысында


«__02___»___09______2014 ж., № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі м.а. _________ Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында


«_____»___________2014 ж., №1 хаттама
Төрайымы_________ З.В.Абдишева
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға

мақұлданған және ұсынылған
«_____»___ ______2014 ж., №1 хаттама
ОӘК төрайымы ____________Г.К. Искакова
4. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«5В011600» – «География» мамандығы студенттеріне арналған «Геоморфология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Геоморфология» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В011600» – «География» мамандығының Типтік оқу жоспары, 10 сәуір 2012 ж. № 158 бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Геоморфология» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: : рельеф формалар, рельеф түзуші факторлар, уақыт аралығында рельефтің өзгеру динамикасы жайлы түсінік беру.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

-жер бедерінің қалыптасу заңдылығы туралы ой қалыптастыру;

-кеңістікте орналасуында жер бедері басқа табиғи компоненттерге қарағанда басты роль атқаратынын көрсету;

-қазіргі экзогендік процестердің интенсивтілігін ашу;

-студенттерге антропогендік фактордың жер бедерінің өзгеруіне тигізетін әсерін таныстыру.

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

-құрлық ландшафттарының әртүрлілігін алдын ала болжау;

- географиялық орны, негізгі тектоникалық құрылымының даму тарихы;

- геологиялық литологиялық құрылысы және оның жер бедерінің биіктік даралануымен байланысы;

- климаты;

- топырақ пен өсімдік жамылғысы;

- табиғи ортаны үнемді пайдалану, табиғаттағы қолайсыз зардаптарға қарсы күресу.

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

-рельефтің түрлі формаларын анықтау;

-рельефті топографиялық карталар бойынша оқу;

-рельефтүзуші факторларды анықтау;

-геоморфологиялық карталарда бағытталу.

3.5 Курстың пререквизиттері:


 • геология

 • метеорология климатология негіздерімен

 • жалпы жертану

 • картография топография негіздерімен

 • жалпы гидрология

 • топырақ географиясы

3.6 Курстың постреквизиттері:

 • қазақстанның физикалық географиясы

 • ландшафттану;

 • материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

30
15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «Рельеф түзуші эндогендік процестер»

Дәріс сабақтары

Геоморфология пәні, оның зерттеу объектісі.

3

Рельеф туралы ұғым.

3

Рельеф түзуші факторлар.

3

Эндогендік процестер мен рельеф. Жер қыртысындағы тектоникалық қозғалыстардың рельеф құрудағы ролі.

3

Магматизм және рельеф пішіндерінің құрылуы.

3

Практикалық сабақтар

Жер бедерінің морфографиясы мен морфометриясы.

2

Жер бедерінің құрылымдық негізі.

2

Жер бедерінің флювиалды пішіндері.сипаттама.

2

2МИКРОМОДУЛЬ «Рельеф түзуші экзогендік процестер»

Дәріс сабақтары

Экзогендік процестер мен рельеф. Тау жыныстарының үгілуі.

3

Флювиальды процестер және рельеф пішіндері.

4

Мұздық процестер және рельефтің мұздық пішіндері.

4

Геоморфологиялық зерттеу әдістері және геоморфологиялық картографиялау.

4

Практикалық сабақтар

Геоморфологиялық қима.

2

Геоморфологиялық карта түсіру.

2

Геоморфологиялық легенда.

2

Геоморфологиялық карта.

35 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Мәңгі тоң таралған аймақтарда рельефтің құрылу процестері.

5.2 Шөлді аймақтардың рельеф пішіндері.

5.3 Теңіз жағалаулық процестері мен рельеф пішіндері.

5.4 Мұхит түбіндегі экзогендік процестер және рельеф пішіндері.
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысанасы


Дәрістер

Зертханалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Геоморфология пәні, оның зерттеу объектісі.


.

схема, сурет

Геоморфология пәні.Геоморфология пәнінің зерттеу объектісі.

Кезектік бақылау

Рельеф туралы ұғым.


схема, сурет

Реьефтің пішіндері мен элементтері және оның морфологиясы және морфометриясы. Рельефтің морфография мен морфомеотриясына байланысты топтастырылуы. Рельефтің генезисі.Рельефтің жасы

Кезектік бақылау

Рельеф түзуші факторлар.


схема, сурет


Рельеф және тау жыныстар. Рельеф және геологиялық құрылымдар. Рельеф және климат.

Кезектік бақылау
Эндогендік процестер мен рельеф. Жер қыртысындағы тектоникалық қозғалыстардың рельеф құрудағы ролі.


схема, сурет

Қатпарлы (иілмелі) деформациялар және олардың жер бетіндегі көрінісі. Айырылып-ажырау дислокациялары және олардың жер бетіндегі көрінісі

Кезектік бақылау
Магматизм және рельеф пішіндерінің құрылуы.


Интрузиялық магматизм және рельеф. Эффузиялық магматизм және рельеф.

Кезектік бақылау

Экзогендік процестер мен рельеф. Тау жыныстарының үгілуі.


Шөлді аймақтардың рельеф пішіндерісхема, сурет

Тау жыныстарының үгілуі. Үгілу қабығы.


Кезектік бақылау

Мұхит түбіндегі экзогендік процестер және рельеф пішіндері.
Флювиальды процестер және рельеф пішіндері.


Мәңгі тоң таралған аймақтарда рельефтің құрылу процестері.


Сурет, кесте

Уақытша ағын сулардың әрекеті және олар құратын рельеф пішіндері.Тұрақты ағын сулардың рельеф құру әрекеті. Өзен аңғары. Өзен жайылмалары. Өзен аңғарларының морфологиялық және генетикалық түрлері.

Мұздықтардың пайда болу жағдайы мен қоректенуі. Мұздықтардың түрлері. Рельефтің таулық-мұздық пішіндері.
Кезектік бақылау

Теңіз жағалаулық процестері мен рельеф пішіндері.
Мұздық процестер және рельефтің мұздық пішіндері.


Кезектік бақылау
Геоморфологиялық зерттеу әдістері және геоморфологиялық картографиялау.

схема, сурет

Геоморфологиялық дапа зерттеулерінің құрылымы мен әдістері. Геоморфологиялық зерттеулерінің құрылымы.

Далалық геоморфологиялық зерттеу әдістері.Кезектік бақылау


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Тұяқбаев Н., Арыстанов К. Жер қойнауына саяхат. Алматы, Мектеп, 1989.

1

4

25

Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология. М.: 1973.

1

4

25

Леонтьев О.К. Морская геология (основы геологии, геоморфологии дна Мирового океана). М.: Высшая школа, 1982. 344.

1

4

25

Леонтьев О.К. Физическая география Мирового океана: Учебное пособие. М.: МГУ 1982. 200 с.

10

4

100

Короковский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии: Учебник для географ. спец. вузов. – М.:Высшая школа., 1991.

1

4

25

Ланге О.К., Иванова М.Ф., Лебедев Н.П. Общая геология. М.:1958.

1

4

25

Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии: Учебное пособие для студентов . М.: Недра,1988.

46

4

100


8. ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиеттер:

 1. Марков К.К. Палеогегорафия. М.:1960.

 2. Немков Г.И. Историческая геология с элементами палеонтологии. М.:1980.

 3. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б., Обручева О.П. Общая палеонтология. М.:1989.

 4. Тұяқбаев Н., Арыстанов К. Жер қойнауына саяхат. Алматы, Мектеп, 1989.

 5. Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология. М.: 1973.

 6. Короковский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии: Учебник для географ. спец. вузов. – М.:Высшая школа., 1991.

 7. Ланге О.К., Иванова М.Ф., Лебедев Н.П. Общая геология. М.:1958.

 8. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии: Учебное пособие для студентов . М.: Недра,1988.

 9. Толстой Н.П. Геология с основами минералогии. М.:1975.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Абдрахманов С.А. и др. Казахско-русский, русско казахский терминологический словарь. Геология, геодезия и география. – Алматы: Рауан, 2000.

 2. Бейсенбаева А. и др. Русско-казахско-английский и англо-казахско-русский горно-геологический словарь

 3. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: 1980.Музафаров В.Г.

 4. Кузнецова Е.А. Геология Т 1 Геологические явления. М-Л. Новосибирск, ОНТИ 1993.

 5. Минералогия и петрография. – М.:1964.

 6. Немков Г.И. Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.:Недра.1990.

 7. Фисуненко О.П., Пичугин б.в. Практикум по геологии: Учебное пособие для студентов. – М.:Просвещение,1985.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет