Басылым: біріншіPdf көрінісі
бет2/7
Дата20.12.2019
өлшемі1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыс жылдарындағы әдебиет. 

1. Соғыс жылдарындағы поэзия. 

2. Соғыс жылдарындағы проза. 

3. Соғыс жылдарындағы драматургия. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыс жылдарындағы әдеби сын. 

1. Әдеби зерттеулер. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект БӨЖ 

 

БӨЖ  тақырыбы  және  тапсырмалар.   

М.Әуезовтың «Абай» романы (реферат дайындау). 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 14-апта. 

 

 

14 модуль бойынша барлығы 

10 

15 


15 модуль.  

 

Дәрістер 

 

 Сабақ тақырыбы:  Соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиеті. 

1. Соғыстан кейінгі жылдардағы поэзия. 

2. Соғыстан кейінгі жылдардағы проза. 

3. Соғыстан кейінгі жылдардағы драматургия. 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы:  Соғыстан кейінгі жылдардағы әдебиеттану. 

1.Әдеби зерттеулер мен монографиялар.   

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 2.Әдеби сын.  

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  дәстүрлі  әдіс,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект 

БӨЖ 

 

Соғыстан кейінгі жылдардағы әдеби үрдіс (реферат дайындау). 

Оқыту  түрі  мен  әдістері:  бақылау  сабағы,  ауызша  талдау,  қысқаша 

конспект.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 15-апта.  

 

15 модуль бойынша барлығы 

10 

БАРЛЫҒЫ 

150 

 

 Курстың саясаты мен процедурасы 

Оқу  пәнін  оқытуда  оқытушының  білім  алушыларға  қоятын  нақты  талаптары 

келтіріледі. 

5. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі Аталған  бөлімді  толтыру  барысында  білім  алушыда  алған  бағасы  туралы  

нақты түсінігі болуы үшін  әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру 

қажет.    П  ЕНУ  48-14  Білім  алушылардың  оқу  жетістіктерін  бағалауды  бақылау 

Ережесіне сүйену қажет. 

Білім  алушылардың  білімі,  шеберлігі,  дағдылары  келесі  жүйе  бойынша 

бағаланады 

Әріптік 


жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың  сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

көрсеткіші 

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Fx 


25-49 


Қанағаттанарлықсыз 0-24 

 

Кесте 1 

Баға 


Критерий 

А бағасы 

Оқытылған  материал  бойынша  терең  әрі  толық  білімді;  қарастырылып 

жатқан  ұғымдардың,  құбылыстар  мен  заңдылықтардың,  теориялардың, 

олардың  өзара  бйланысының  мәнін  толық  түсінуді  көрсете  біледі. 

Оқытылған  материал  негізінде  толық  әрі  дұрыс  жауапты  құрастыра 

біледі;  негізгі  ережелерді  белгілеп,  жауапты  нақты  мысалдармен  және 

деректермен толықтыра алады; қорытындыны жалпылау, дәлелді талдау 

жасай  алады.  Пәнаралық  және  пән  ішіндегі  (бұрын  алынған  білім 


 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 негізінде)  байланыстарды  орната  біледі.  Түсіндіруде  шығармашылық 

қабілетін танытады. 

А- бағасы 

Сұрақтың  мазмұны  бағдарламаның  талаптарына  сәйкес  толық,  жүйелі 

түрде  баяндай  алады.  Бағдарламада  ұсынылған  негізгі  және  қосымша 

әдебиетті  терең  игерген,  өз  ойын  жеңіл  түрде  мазмұндай  біледі. 

Талқыланып  жатқан  мәселеге  кең,  әрі  жан-жақты  талдау  жасай  біледі. 

Елеулі  нақты  қателердің  болмауы.  Қорытындысы  дәлелді  және  нақты 

материалға  негізделген.  Жауап  беру  кезінде  білім  алушының  өздігінен 

түзетілген,  сұраққа  байланысты  тақырыптан  1-2  жеңіл-желпі 

үйлеспеушілік пен қателердің бар болуы. 

В+ бағасы 

Оқытылған  материалды  толық  біледі.  Оқытылған  теориялар  негізінде 

толық  әрі  дұрыс  жауаптың  болуы;  оқытылған  материалды  баяндауда, 

ұғымдарға  анықтама  беруде,  ғылыми  терминдерді  қолдануда  немесе 

қорытынды  жасауда  кейбір  үйлеспеушілік  пен  қателердің  болуы. 

Студент  жіберген  қателерін  оқытушының  көмегімен  түзете  алады. 

Жалпы оқытылған материалды меңгеріп, нақты мысалдармен дәлелдей 

алады. 

В бағасы Оқытылған  материалдардан  негізгі  ережелерді  өз  бетімен  атап  көрсете 

біледі;  негізгі  ережелердің  мағынасын  аша  алады,  жауабында 

логикалық,  жүйелі  бірізділік  бар.  Дәлелдер  мен  мысалдар  негізінде 

жалпылау, қорытынды жасай білу, пән ішіндегі  байланыстарды орната 

білу.    Практикада  алған  білімді,  ғылыми  терминдерді  қолдана  білу. 

Бірақ  әдебиетпен,  оқулықпен  жұмыс  істеуде  жеткілікті  дағдысы  жоқ. 

Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін  оқытушының  жетекші 

сұрақтарына жауап беру арқылы өз жауабын түзей алады. 

В-  бағасы 

Жалпы студент берілген сұраққа дұрыс жауап береді, бірақ жауап беру 

үдерісінде  маңызды  басты  деректердің  жоқтығы,  негізгі  материалды 

меңгергенімен,  оны  саралай  талдауда  қиналып,  мысалдармен  нақты 

дәлелдей  алмайды.  Баяндау  кезінде  кейбір  жіберген  қателерін 

оқытушының  жетекші  сұрақтарына  жауап  беру  арқылы  өз  жауабын 

түзей алады. 

С+ бағасы 

Жауабы  толық,  бірақ  жүйелі  емес.  Жауабында  тақырыпқа  байланысты 

елеулі ауытқулар бар. Негізгі ұғымдарды анықтауда жіберген қателерін 

түзетуге қиналған жағдайда қойылады. 

С бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  тақырыптың,  негізгі 

ережелердің  мағынасын  кеңінен  аша  алмайды.  Қосымша  сұрақтарға 

жауап бере алмайды 

С-  бағасы 

Студент  берілген  сұраққа  толық  жауап  бермейді,  жауабында  негізгі 

ережелерді ерекшелей алмайды, сұрақтың басты идеялары ашылмайды. 

Сөздік  қорының  жеткіліксіздігі,  материалды  толық  меңгермегендігі 

байқалады. 

D+ бағасы 

Көптеген  маңызды  фактілер  келтірілмейді,  қорытынды  жасалмайды; 

фактілер  қарастырылып  жатқан  мәселеге  сәйкес  келмейді,  олар 

салыстырып  қарастырылмайды;  негізгі  мәселені  көрсете  алмау  (қате 

болса  да).  Көп  елеулі  қателер  бар.  Студент  жауабында  талқыланып 

жатқан  мәселенің  іргелі,  әрі  негізгі  мәселелермен  байланыс  түсінігінің 

жоқтығы.  Білім  алушы  оқытушының  көмегінен  кейін  ғана  жауабын 

түзетуі.  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 D бағасы 

Студент  нашар  жауап  береді,  тақырыпты  толық  меңгермеген, 

жауаптарында  елеулі  қателер  байқалады.  Қосымша  сұрақтарға  жауап 

бере алмайды. 

Fx бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. 

F бағасы 

Студент  өте  нашар  жауап  береді,  сұрақтың  мағынасын  түсінбейді. 

сөйлеу  мәнері  төмен,  көптеген  қателер  байқалады.  Оқытушының 

жетекші сұрақтарын түсінбейді. Оқу материалын меңгермеген жағдайда 

қойылады. * Пәннің мазмұны мен бақылау формаларына байланысты критериелер толықтырылулы 

мүмкін. 

 

  

 

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі   

№ 

Авторы, атауы, басылым уақыты Ақпарат 

көзі 


Бары (дана) 

Кітапхана 

Кафедра 

Негізгі әдебиеттер 

1.    Әуезов М. Әдебиет тарихы. Алматы, 1995. 

Кітап 

10 


2.    Нұрғали  Р.  Әдебиетіміздің  алтын  ғасыры. 

Астана: Күлтегін, 2001.- 480 б. 

Кітап 


3.    ХХ  ғасыр  басындағы  әдебиет:  Жоғары  оқу орындары 

филология, 

журналистика 

факультеттері 

студенттеріне 

арналған 

хрестоматиялық  оқу  құралы  (құр.  Қ.Ергөбек). 

- Алматы, 1994.  

Кітап 

20 


4.    Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. - Астана: 

Фолиант, 2002.-474 б. 

Кітап 


5.    Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. 6-8-том. Алматы, 2007. 

Кітап 


Электронд

ы нұсқа 


6.    Кенжебаев  Б.  Қазақ  халқының  ХХ  ғасыр 

басындағы  демократ  жазушылары.  -  Алматы: 

Қаз.мем. бас. 2008. -  

Кітап 

7.    Қирабаев  С.  Ұлт  тәуелсіздігі  және  әдебиет. 

Алматы: Ғылым, 2001.- 448 б. 

Кітап 

Қосымша әдебиеттер 

1.    Мұқанұлы  С.  ХХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиетi.  I 

бөлiм  (ұлтшылдық,  байшылдық  дәуiрi).  - 

Қызылорда: Қазақстан баспасы, 1932.-458 б. 

Кітап 

11 


2.    Әлихан  Бөкейхан.  Энциклопедия.  –  Алматы: 

Қазақ энциклопедиясы, 2018. – 784 б. 

Кітап


 3.    Ахмет 

Байтұрсынұлы.  Энциклопедия.  – 

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.   

Кітап


  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

6.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі  

 

4.    Алаш қозғалысы. 

Энциклопедиялық 

анықтамалық. 

Құраст: 


Е.Тілешов, 

Д.Қамзабекұлы. – Алматы, 2014.  

Кітап

 

10 5.    Алаш  қозғалысы.  Движение  Алаш.  Құжаттар 

мен 

материалдар жинағы. 

Бас 


ред. 

М.Қойгелдиев.  3  том,  1  кітап.  Алматы:  Ел 

шежіре, 2007. 

Кітап


 

10 


6.    Алаш 

ақиықтары.: 

Мақалалар, 

деректі 

құжаттар,  аудармалар.  Құраст.  Т.Жұртбай.  - 

Алматы, 2006.  

Кітап


 7.    Аймауытов  Ж.  Бес  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1996. – 328 б. 

Кітап

 8.    «Айқап». 

Құрастырушылар: 

Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов.  /  Бас  редактор 

Р.Нұрғалиев. 

 

– Алматы: 

«Қазақ 


энциклопедиясы»    Бас  редакциясы,  1995.  – 

368 б. 


Кітап

 9.    Абайдың  ақын  шәкірттері.  Екінші  кітап. 

Қ.Мұхамедханұлы. – Алматы: РГЖИ “Дәуір”, 

1994. – 336 б. 

Кітап

 10.   Әдебиеттегі  Әлихан  Бөкейхан  бейнесі.  Әдеби 

шығармалар.  1-кітап.  Құрастырған,  алғысөзін 

және  түсініктерін  жазған  С.Б.Жұмағұл.  – 

Қарағанды, 2017. 

Кітап


 11.   Елеукенов 

Ш. 


Мағжан. 

(Өмірі 


мен 

шығармагерлігі). – Алматы: Санат, 1995. – 384 

б.  

Кітап


 12.   Дулатұлы  М.  Оян,  қазақ!;  Ержанұлы  Б.  Тұр, 

қазақ!;  Арғыни  Ә.  Жатпа,  қазақ!  Өлеңдер  / 

Құраст.:  Т.Қыдыр,  К.Мұстафаева.  –  Алматы, 

2016. 


Кітап

 13.   Қазақ 

поэзиясының 

антологиясы 

(ХХ 

ғасырдың бас кезі). – Алматы: Ғылым, 1992. – 488 б.;  

Кітап


 

10 


14.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Оқу-әдістемелік  құрал.  – 

Нұр-Сұлтан,  2019. 

Кітап

 15.   МӘҢГІЛІК  ЕЛ  ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ  ЖӘНЕ  

АЛАШ  ИДЕЯСЫ.  Хрестоматия.  –  Нұр-

Сұлтан,  2019. 

Кітап

 16.   Торайғыров  С.  Екі  томдық  шығармалар 

жинағы. 1-т. – Алматы: Ғылым, 1993. – 280 б. 

Кітап


 

10 
         

 

  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

  

 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 Түсініктеме хат 

 

1.  Пәннің қысқаша сипаттамасы 

ХХ  ғасырдың  басындағы  Қазақстанның  тарихи  сипатын,  саяси-әлеуметтік 

жағдайы, оның түрлі көзқарас- бағыттағы әдебиет пен мәдениет үлгілерінің тууына ықпал, 

әсері.  Ұлттық  өркендеу  бағытын  алдыңғы  кезекке  қойған  қайраткерлердің  мақсат 

ұстанымдары басты назарға алынады.  

 

Пәнді оқыту мақсаты: ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы ірі тарихи-әлеуметтік 

өзгерістердің  қоғам  дамуына  тигізген  әсерін  саралай  отырып,  осы  дәуірдегі  әдебиеттің 

жалпы хал-ахуалына сипаттама беру;     ХХ ғасырдың  алғашқы  жылдарындағы әдебиет 

өкілдерінің  көркем  шығармаларын,  оқу-ағарту,  мәдениет  саласының  түрлі  мәселелеріне  

арналған  еңбектерін  жан-жақты  қамти  отырып,  бұларды  қазіргі  заман  әдебиетімізде 

алатын  орнын  зерделеп  байланыстырып  оқыту.

 

ХХ  ғасырдың  бірінші  жартысындағы әдебиет күрделілігімен тығыз байланысты. Ендеше қазақ әдебиетінің тарихын терең оқып 

үйрену филология факультетінің студенттері үшін өте маңызды салаларының бірі. 

 

Оқу пәнінің міндеттері. 

XX 


ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттің  тарихи,  қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайлармен  тығыз  байланысын  қарастыру  арқылы  ұлт  ой-санасын  оятудағы  міндетін 

айқындау. 

-    XIX  ғасырдың  екінші  жартысындағы  әдебиетпен  байланысын,  дәстүрлі  әдебиет 

үлгісін дамыту мен өзіндік ізденістерден туған жаңашылдықтың белгілерін тану. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттегі  ірі  әдеби  тұлғалардың  романтизм  мен 

реалистік әдіс-тәсілдерді қатар ала жүріп, өмір шындығын ашудағы өзіндік қолтаңбасын 

бағамдау. 

-  Әдеби  бағыттардың  ерекшеліктері  мен  ортақ  бірлігін  нақтылап,  белгілі 

өкілдерінің  шығармашылығы  арқылы  творчестволық  жетістіктер  мен  кемшіліктерін 

саралау. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  жаңа  жанрлардың  пайда  болуы  мен  өркендеуінің 

мән- маңызын ашу. 

-  XX  ғ.б.  әдебиеттегі  Абай  дәстүрі  мен  үлгісін  дамытудың  сан-салалы 

шығармашылық жетістіктеріне назар аудару. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  аударма  саласындағы  қол  жеткен  жетістіктерді 

саралау. 

-  XX  ғ.  бірінші  жартысындағы  әдебиеттің  өркендеуіне  негіз  салған  қоғамдық- 

санаткерлік,  көсемсөздік  (публицистік)  міндеттердің  нәтижелерін  салыстырмалы  түрде 

қарастыру. 

-  Әрқилы  әдебиет  өкілдерінің  шығармашылық  лабораториясына  ену  арқылы 

ілгершіл әдеби қаламгерлер шығармаларындағы басты жетістіктерді ашу. 

-  Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген әдебиеттің айтулы 

XX ғ. тұлғаларының шығармашлығын бүгінгі көзқарас тұрғысынан бағалау.  

Пререквизиттері  –  халық  ауыз  әдебиеті  (қазақ  халқының  фольклоры, 

классификациясы,  зертелуі),  әдебиеттануға  кіріспе  (әдебиеттану  ғылымының  салалары, 

жіктелуі,  троптың  түрлері,  әдеби  терминдер),  ежелгі  дәуір  және  Орта  ғасырлардағы 

қазақ  әдебиеті  (көне  дәуірдегі  әдеби  ескерткіштер,  әдеби  туындылар,  зерттелуі, 

жариялануы), әлем әдебиетінің тарихы (әлем әдебиетіндегі классиктердің және жекелеген  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 ақын-жазушылардың  қазақ  тіліне  аударылған  шығармалары,  олардың  көркемдік 

құндылығы, сапасы, аудармашының әдіс-тәсілдері мен тәжірибесі)  Постреквизиттері – әдебиет теориясы(әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің 

қалыптасу  кезеңдерін  толымды  жүйелеп,  саралау),  көркем  туындыны  психологиялық талдау,  әдебиеттанудың  өзекті  мәселелері,  қазақ  өлеңінің  құрылысы(қазақ  өлеңінің 

құрылымдық  жүйесін  талдау),  ақын  шеберлігі,  поэтика,  қазіргі  қазақ  әдебиеті  қазақ 

зиялы  қауымының  қоғамдық  өзгерістерге  деген  көзқарастары),  көркем  шығармадағы 

психологизм,  қазақ әдеби сыны, әдеби аударма негіздері 

 

3. Оқу жоспарынан көшірме 

Курс___3____ 

Семестр_____5_____ 

Кредит саны___5_ 

 

 Сабақ түрі 

 

Жалпы сағат саны 

 

Дәріс 


15 

Тәжірибелік сабақ 

30 

Семинар сабақ  Лабораториялық сабақ 

Студиялық сабақ БӨЖ 


105 

Барлығы 


150 

 

  

 

 

МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

 

(академиялық сағатта)  

 

Апталар №  

Модуль мен бағдарламалық материалдың атауы 

Сағат 

саны 1-модуль.  

Модуль аты:  Кіріспе. ХХ ғасыр басындағы қоғамдық-әлеуметтік 

жағдай және әдебиет 

 

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы: Кіріспе дәріс. 

Қысқаша мазмұны: 

Қазақ әдебиетінің Кеңес дәуіріне дейінгі кезеңі (1900-1920).  

Оқыту түрлері мен әдістері: дәстүрлі әдіс, проблемалық мәселе қою. Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ  тақырыбы:  Қазақстанның  Ресей  отаршылдығы  тұсындағы 

қоғамдық-әлеуметтік жағдайы және әдебиет. 

Практикалық сабақ жоспары: 

1.ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің дамуы. 

2.ХХ  ғасырдың  басындағы  қазақ  әдебиетіндегі  әңгіме,  повесть,  сыни 

мақалалар.  

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Пәннің оқу-әдістемелік кешені 

Басылым: бірінші 

 

 БӨЖ 

 

1. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі негізгі бағыттар. 

 (ауызша) Баяндама.  

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 1-апта. 

 

 

1-модуль бойынша барлығы 

10 2-модуль.  Модуль  аты:    ХХ  ғасырдағы  қазақ  әдебиеті  дамуының  алғашқы 

кезеңіндегі ақын-жазушылар шығармашылығы.  

Дәрістер 

 

Сабақ тақырыбы: Нұржан Наушабайұлы (1855-1919) шығармашылығы

Қысқаша мазмұны: 

1.Ақынның өмір жолы. 

2. Шығармашылығының зерттелуі.  

3.Ақын өлеңдерінің дидактикалық сипаты. 

Практикалық (семинар) сабақтар 

 

Сабақ тақырыбы: Шәді Жәңгірұлы (1855-1933) шығармашылығы. 

Практикалық сабақ жоспары: 

1. Ақынның өмір жолы. 

2. Шығармашылығының зерттелуі.  

3. Діни-ағартушылық мазмұндағы өлең-дастандары. 

Оқыту түрі мен әдістері: бақылау сабағы, жаттығу жұмысы БӨЖ 

 

Алғашқы  қазақ  романдары:  тақырыптық-идеялық  үндестік.  Баяндама 

(ауызша). 

БӨЖ  тапсыру  мерзімдері: 2-апта. 

 

 

2-модуль бойынша барлығы 

10 3-модуль.    Мәшһүр  Жүсіп  Көпейұлының  (1858-1931)  өмірі  мен 

шығармашылық мұрасы. 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет