Білім беру бағдарламасы «5B050800-Есеп және аудит»


Модуль 14. Экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастырубет5/6
Дата18.02.2018
өлшемі1.09 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Модуль 14. Экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастыру

Модуль атауы және шифры

Экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастыру, МТМ-14

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мамандық бойынша таңдау

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

7 сем. – 12сағ.

Кредиттер саны

12

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

7

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Информатика, Бизнесті бағалау, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Эконометрика, Менеджмент, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Аудит, Практикалық аудит, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 2, Контроллинг

Модуль мазмұны

Пәнді оқытуда есептің тәжірибесінде қолданылатын негізгі түсініктермен, тұжырымдамалармен таныстыру; бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін түсіндіру; студенттерді бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілермен, оқу және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасауға үйрету. Саудадағы, құрылыстағы, ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп облысында болып жатқан барлық өзгерістерді зерттеу; барлық нормативтік актілермен білімді жұмыс істеу, олардың өзара байланысын көрсету, олардың мазмұнына сын көзбен қарау, дау жағдайлары бойынша өз ойын білдіруге көмек беру. Саудадағы, құрылыстағы, ауылшаруашылығындағы ұйымдарында қаржылық есеп беруді құру.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізу, салық есебінің теориялық және тәжірибелік қабілеттерінің болуы

Білуі тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі қаржылық есеп берудегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың, салық есебінің негіздерін білу

Дағдылары болуы тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізуді үйрену, нормативтік құжаттармен жұмыс істей алу

Құзыретті болуы тиіс: салық есебі төңірегінде барлық өзгерістерді білу, бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негіздерін білу

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Бір семестр

Әдебиеттер

 1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Шалгимбаева, Н. Т. Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане: финансовые инструменты : от ежедневных операций к годовой финансовой отчетности / Н. Т. Шалгимбаева, А. И. Абдугапиров, Д. Д. Елеукенов ; Deloitte, Национальный банк РК. - Астана, 2012. - 368 с.

 7. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы : Теглан, 2012. - 663 с

 8. Каснина Р. Финансовый учет и отчетность. Учебное пособие – М.: Омега – А. 2007.

 9. Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқулық құралы. – Алматы, 2009. – 428 б.

 10. Баймұханова С.Б. Қаржылық есеп: оқулық. – Алматы: Экономика, 2008. – 295 б.

 11. Жакупов Г.С. Принципы бухгалтерского учета – 2: учебное пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 262 с.

 12. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях: Учебник. –Алматы: Изд-во «Экономика», 2008. -254с.

 13. Кеулімжаев Қ.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп. – Алматы, Экономика, 2008. -285 б.

 14. 1С: Бухгалтерия 8 [Текст] : учебная версия. - 5-е изд. - М. : ООО"1С-Паблишинг", 2010. - 594 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

 15. Төлегенов Е. Т. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: оқу құралы. - Алматы : Заң әдебиеті, 2008. - 111 б.

 16. Бейсенбаева А. К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: оқу құралы. - Алматы : NURPRESS, 2013. - 184 б.

 17.  Нажикбаева К. К. Ауыл шаруашылығының бухгалтерлік есебі: оқу құралы. - Алматы : LEM, 2014. - 154 б. 

 18.  Бейсенбаева А. К. Туристік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқу құралы. - Алматы : NURPRESS, 2013 - .
     2-ші бөлім. - 2013. - 78 б

Жаңартылған күні

Модуль 15. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Модуль атауы және шифры

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу, ҚМ-15

Модульға жауапты

Айтпаева Б.М.

Модуль түрі

Қосымша

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

4 сем. – 2сағ.

Кредиттер саны

2

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Қазақ тілінің мектептік курсы

Модуль мазмұны

Студенттерді өз мамандығы бойынша құжаттарды және мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізе алуға үйрету. Мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдануға үйрету. Өз мамандығы бойынша хаттар, баяндамалар, пікірлер, эсселер жазуға үйрету, мамандық бойынша мәтіндерді, нұсқауларды оқып, түсінуге үйрету, мемлекеттік тілде іс қағаздарын сауатты жазуға машықтандыру, әр түрлі стильде жазылған мәтін түрлерін, өз мамандығы бойынша құжаттардан негізгі ақпараттарды ала білу дағдысын қалыптастыру, қазақ тіліндегі кәсіби бағдарлы іс қағаздарды, нұсқауларды оқып, түсіну қабілетін қалыптастыру, аударма, кәсіби бағыттағы түсіндірме сөздіктерді пайдалана білуге үйрету.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: іс-қағаздарды сауатты толтыра білу, хабарламаларды, жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу, әр түрлі стильде жазылған мәтіндер, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу.

Білуі тиіс: өз мамандығына қатысты құжаттарды қазақ тілінде сауатты толтыруға машықтану және дұрыс аударма жасай білу.

Дағдылары болуы тиіс: диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, пікірталасқа араласу) меңгеру; тыңдалған мәтіннен тұлғалық, кәсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білу, кәсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана және сауатты түрде аударма жасай білу және мемлекеттік тілде іс-қағаздарымен жұмыс жасай білу, әр түрлі кәсіби қарым-қатынас жағдайында аударма жасай білу.

Құзыретті болуы тиіс: коммуникативтік, лингвистикалық, грамматикалық, кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру; кәсіби қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілігін тиімді пайдалана білу.

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Бір семестр

Әдебиеттер

1. Хасанұлы Б.    Орталық Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытудың өңірлік социолингвистикалық тетіктері: зерттеу / Б. Хасанұлы. - Қарағанды : ҚарМУ басп. , 2014. - 28 б.

2. Л.Дүйсембекова. Іс қағаздарын жүргізу. Алматы, 2011

3.Н. Егіншебаева. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.Алматы, 2012

4.М.Қасымбеков.Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу, Көкшетау,2012

5.Б.Айтбаева, Г.Абдрахманова. Қазақ тілі(В2 деңгейі).Қарағанды,2012

6.Б. Айтбаева.Қазақ тілі (В2 деңгейі).Қарағанды, 2014

7. Алаш мұраты және мемлекеттік тіл: республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 18 қараша / Алаштану ғылыми-зерттеу орталығы, ШКО тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң ун-ті ; жауапты ред. Б. Сапарбаев. - Өскемен-Семей : Интеллект, 2011. - 437 б.

8. Филологияның өзекті мәселелері: синхронды-диахронды аспектілері: ғылыми еңбектер жинағы / академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; ред.алқасы. Ш. Мажитаева ; жауап.ред.: С. Б. Жұмағұлов, Ж. Д. Рапишева. - Қарағанды : ҚарМУ басп. , 2013. - 207 б.Жаңартылған күні

Модуль 16. Тәжірибе

Модуль атауы және шифры

Тәжірибе, ҚОТ-16

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Қосымша оқу түрлері

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

30, 120, 30

Кредиттер саны

12

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

2,4,6, 8

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Бухгалтерлік есеп қағидалары, Аралық қаржылық есеп, Басқарушылық есеп, Қаржылық талдау, Ілгерілмелі қаржылық есеп, стратегиялық есеп, кәсіпорынның қаржылық есеп беруі, Кәсіпорын экономикасы. Экономикалық теория негіздері, банк ісі, сақтандыру, маркетинг, менеджмент, микроэкномика, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу, қаржы

Модуль мазмұны

Оқу тәжірибесі:

 • тәжірибені өту орындары ретінде тауарларды өндіретін және әртүрлі қызмет түрлерін көрсететін ұйымдар, кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер, банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары, сонымен қатар оқу орындары және ғылыми-зерттеу институттары бола алады;

 • тәжірибе оқу-әдістемелік материалдарымен (бағдарлама, күнделік және т.б.) қамтамасыз етілуі керек;

 • тәжірибені өткізуге жетекшілік жасау және бақылау жоғары оқу орындарымен (кафедра), сонымен қатар тәжірибе орындарымен жүзеге асырылады;

 • жазбаша есеп беру және оны комиссия алдында қорғау тәжірибені өту нәтижесі болып табылады.

Өндірістік, диплом алдындағы тәжірибесі:

- кәсіби тәжірибе түрін, мерзімін, мазмұнын көрсететін оқу-әдістемелік жабдықтау;

- тәжірибе базасы мамандық кәсібіне сай болуы керек;

- білім ұйымдары мен студенттерді қаржыландырушы ұйымдардың шығындарды өтеуі;

- тәжірибені өтеуге жетекшілік жасауды және бақылауды қамтамасыз ету;

- кәсіби тәжірибенің нәтижелерін бағалау.Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: бухгалтерлік есепті жүргізуге керекті мәліметтерді жинау, жүйелеу, әзірлеу және талдау, бағалау, қаржылық есептілікті құрастыру

Білуі тиіс: бухгалтерлік есеп және аудит аумағында ұғымдық–категориялық аппаратын, есеп және аудиттің халықаралық стандарттарын, нормативтік құжаттарын, болашақ мамандығының ерекшеліктерін.

Дағдылары болуы тиіс: аналитикалық жұмыстын (есептеулер, жалпылау, қортындылау, ұсыныстар) тәжірибелі дағдысына ие болу керек

Құзыретті болуы тиіс: өзінің болашақ біліктілік міндеттерін орындауға керекті жанжақты тәжірибелік дайындықты алу.

Қорытынды бақылау формасы

Дифф. сынақ

Кредит алуға арналған шарттар

Есеп беру

Модуль ұзақтылығы

16 апта

Әдебиеттер

 1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Шалгимбаева, Н. Т. Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане: финансовые инструменты : от ежедневных операций к годовой финансовой отчетности / Н. Т. Шалгимбаева, А. И. Абдугапиров, Д. Д. Елеукенов ; Deloitte, Национальный банк РК. - Астана, 2012. - 368 с.

 7. Шәріпов А. Қ. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп : оқулық / А. Қ. Шәріпов. - Алматы : Дәуір, 2014. - 594 б.

 8. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы : Теглан, 2012. - 663 с

 9. Джаншанло Р. Е. Анализ финансового положения организации: учеб. пособие / Р. Е. Джаншанло. - Алматы: LEM, 2015. - 76 c. 

 10. Алиев М. К. Финансовая отчетность: анализ консолидированной отчетности : учеб. пособие / М. К. Алиев ; МОН РК, Казах. ун-т экономики,финансов и междунар. торговли. - Астана : Изд-во КазУЭФМТ, 2014. - 343 с.

 11. Кабылова Н. К. Бухгалтер: основы бухгалтерского учета : учеб. для организаций техн. и проф. образования / Н. К. Кабылова, Ш. Доспалинова, Е. Оразалинов. - 3-е изд. - Астана : Фолиант, 2011. - 372 с.

 12. Әбдішүкіров Р.С., Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп: оқу құралы. –Алматы: Нұр-пресс, 2008. -326

 13. Құлпыбаев, С. Қаржы: оқулық / С. Құлпыбаев, С. Ж. Ынтықбаева, В. Д. Мельников. - Өңделген және толықт. 3-ші бас. - Алматы : Экономика , 2011. - 539 б.

Жаңартылған күні

Модуль 17. Мемлекеттік аттестация

Модуль атауы және шифры

Мемлекеттік аттестация, МКА-17

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

-

Кредиттер саны

3

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

8

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Бухгалтерлік есеп қағидалары, Аралық қаржылық есеп, Басқарушылық есеп, Қаржылық талдау, Ілгерілмелі қаржылық есеп, стратегиялық есеп, кәсіпорынның қаржылық есеп беруі, Кәсіпорын экономикасы. Экономикалық теория негіздері, банк ісі, сақтандыру, маркетинг, менеджмент, микроэкномика, макроэкономика, экономиканы мемлекеттік реттеу, қаржы

Модуль мазмұны

Оқу үрдісінде студенттердің алға теориялық білімдерін жүйелендіру, практикамен ұштастыра алу.

Есеп және аудиттің нақты сұрақтары мен мәселелерін өңдеу мен зерттеуде өз бетімен ғылыми зерттеу мен талдау қабілетін иемдену. Шаруашылық субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметін талдау, бухгалтерлік есебін және аудитін жүргізе алу мүмкіндігінің болуы.Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: халықаралық және ұлттық стандарттарын қолдану, ұйымның қаржылық есеп беру нысандарын құру

Білуі тиіс: бухгалтерлік есептің әдістемелік негіздерін, оның қағидаларын және тәсілдерін, бухгалтерлік есеп және аудиттің халықаралық және ұлттық стандарттарын

Дағдылары болуы тиіс: қаржылық есеп беру нысандарын талдау және басқарушылық шешімдерін ұсыну.

Құзыретті болуы тиіс: мүліктін барлық түрлерінің құнын анықтау кезінде бағалау есептепін жүргізу.

Қорытынды бақылау формасы

емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

дипломдық жұмысын қорғау, тест тапсыру

Модуль ұзақтылығы

Бір семестр

Әдебиеттер

 1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Шалгимбаева, Н. Т. Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане: финансовые инструменты : от ежедневных операций к годовой финансовой отчетности / Н. Т. Шалгимбаева, А. И. Абдугапиров, Д. Д. Елеукенов ; Deloitte, Национальный банк РК. - Астана, 2012. - 368 с.

 7. Ташенова С. Д. Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / С. Д. Ташенова ; Международная Академия Бизнеса. - 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Экономика, 2010. - 159 с

 8. Шәріпов А. Қ. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп : оқулық / А. Қ. Шәріпов. - Алматы : Дәуір, 2014. - 594 б.

 9. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы : Теглан, 2012. - 663 с

 10. Султанова Б. Б. Финансовый учет: учеб. пособие; Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 490 с

 11. Нурсеитов Э. О. МСФО в Казахстане: принципы перехода и применения: учеб. пособие - Изд.3-е, доп. и перераб. - Алматы : LEM, 2013. - 388 с. 

 12. Проскурина В. П. Учет деятельности ИП, применяющих общеустановленный налоговый режим: практическое пособие. - Изд.2-е, перераб. - Алматы : LEM, 2016. - 218 c.

 13. Кабылова Н. К. Бухгалтер: основы бухгалтерского учета : учеб. для организаций техн. и проф. образования. - 3-е изд. - Астана : Фолиант, 2011. - 372 с.

 14. Әбдішүкіров Р.С., Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп: оқу құралы. –Алматы: Нұр-пресс, 2008. -326

 15. Құлпыбаев, С. Қаржы: оқулық / С. Құлпыбаев, С. Ж. Ынтықбаева, В. Д. Мельников. - Өңделген және толықт. 3-ші бас. - Алматы : Экономика , 2011. - 539 б.

Жаңартылған күні

Каталог: file -> facultet -> MOP
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті»
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011200 Химия» мамандығы бойынша білім беру бакалавры
facultet -> Программа по специальности «5В090200-Туризм»
facultet -> Программа по специальности «5В091200-Ресторанное дело и гостиничный бизнес»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В051100 Маркетинг»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В090900 Логистика»
facultet -> «5В071700-Жылу энергетикасы»
facultet -> «5В051100 Маркетинг»
MOP -> Білім беру бағдарламасы «5В090800 Бағалау»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет