Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабусбет1/4
Дата10.09.2017
өлшемі0,53 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕББМ

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ

Оқу-әдістемелік Кеңес шешімімен бекітілген

Кеңес төрайымы

____________ Н.Дүйсенғұлова

«___ » _________2014 ж., № ___

Білім беру бағдарламасы бакалавриат

5В050700-Менеджмент мамандығы

Оқу түрі: күндізгі

СИЛЛАБУС

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша

Курс: 2


Семестр: 3

Кредит саны: 2

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушылары:

ф.ғ.к., доцент Г.Садыр, ф.ғ.к., доцент Г.Акимбекова, ф.ғ.д., профессор С.Иманбердиева, ф.ғ.к., доцент М.Мусабаева, ф.ғ.к., доцент Л.Бегалиева, ф.ғ.к., доцент О.Әбуталип, ф.ғ.к., доцент Ғ.Солтанбекова, ф.ғ.к., доцент Г.Өтемісова, ф аға оқытушы Б.Бейсембиев, аға оқытушы Қ.Жақыбаева, аға оқытушы Қ.Тұрарова, аға оқытушы Ш.Акимкожаева, аға оқытушы А.Нұртазина, аға оқытушы Н.Әміреев.

Телефон: 2967613, 210 – дәрісхана

Алматы, 2014
Құрастырғандар: Қазақ және орыс тілдері кафедрасы ф.ғ.к., доцент Г.Садыр

Менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасы э.ғ.к., доцент С. Қарғабаева

Силлабус 5В050700-Менеджмент мамандығының студенттеріне арналған жұмыс бағдарламасының негізінде құрастырылған
.

Силлабус кафедра отырысында қарастырылған

«____»_______________ 20___ж. № ____ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Г. СадырКіріспе

Кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманды қалыптастыру үшін сөйлеуде қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту қарастырылады. Кәсіби қазақ тілінің зерттеу нысаны – сөйлеу тілі қалыптасқан үйренушілердің қазақша сөйлеуін, жазуын, баяндауын мамандықтарына қатысты жетілдіру, лексикасын байыту.Кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту практикалық сабақтар, ОБСӨЖ (Студенттің оқытушы басшылығымен жүргізілетін жұмысы), СӨЖ (Студенттің өздік жұмысы) арқылы жүзеге асырылады.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың мақсаты: коммуникативтік құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар жағдайларда ғылыми тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби бағдарға дайындықты қамтамасыз ету.

Кәсіби қазақ тілін оқытудың міндеттері:

 • қазақ тілін кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту;

 • студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетінің деңгейін көтеру;

 • мамандық туралы энциклопедиялық және зияткерлік – мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау;

 • студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және жазбаша түрде дамыту.

Алдыңғы деректемелер: мәліметтерді беруге дайындығы болуы; белгілі бір тақырыпты талқылауға деген өз қабылдауының болуы; тұрмыстық сөйлеу жағдаяттарында әңгімені қолдау және талқылай білуі; алған мәліметтерге өз көзқарасын білдіре алуы; мәліметтерді беруге дайын болуы; нұсқау, кеңес бере білу; мәліметтерді беруге дайындығы болуы керек.

Кейінгі деректемелер: оқудың басты стратегиясын пайдалану; мәтіннің негізгі идеясын түсініп, қажетті ақпараттарды ала білу; мамандық бойынша ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білу, таңдаған кәсібі бойынша баяндама жасай білу. оқу-кәсіби сала бойынша сәлемдесуді, алғыс білдіруді, сұхбаттасуды, келісуді, келіспеуді, талап етуді және т.б. білуі тиіс.

Пәнді оқу барысында студенттер бакалаврдың біліктілік моделіне сәйкес төмендегідей біліктіліктерді меңгеруі керек:

Пән бойынша үйренген тілдік дағдыларды, лексикаларды жинақтай келе, ұжымда жұмыс істей білуге, тіл табыса білуге үйрету. Көпшілік ортада өзін-өзі ұстай білуге, ойларын нақты, дәл жеткізе білуге үйрету. Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.

Пәндік мамандандырылған:Тыңдалым бойынша:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы жайындағы ойды, тақырыпты, негізгі мазмұнды, оның жекелік мағыналық бөлшектері бойынша негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс;

 • іскер-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдардың арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білу тиіс;

Оқылым бойынша:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын, жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әңгімелеп бере білуі;

 • мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы,баяндаманы оқу барысында оқудың стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға, ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына баға бере білу тиіс;

Жазылым бойынша:

 • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы осы тақырып бойынша естіген, оқыған мәтін мазмұнында берілген ойды қайта жаңғырта, толықтыра, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, баяндама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары, тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі тиіс.

Айтылым бойынша:

 • өздеріне ұсынған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады.

 • берілген тақырып бойынша таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі;

 • баяндама жасай білуі, сұхбат құра білуі тиіс;

 • айтушының ой-пікіріне өзінің тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпараттар ала білуі;

 • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарастарын серіктесіне жеткізе білуі;

 • естіген ақпараттары жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс;

 • қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметтері мен оған қажетті тілдік сөз орамдарын, сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеуде орнымен қолдану, үйрету;

 • сөз мәдениетінің негізін ұлттық әдеп пен тілдік этикетті білдіретін шаблондар арқылы игерту;

 • кәсіби тілде сөйлеу мен жазу үлгілерін ресми кездесулерде, келіссөздерде, пікірталастарда қолдана алуға дағдыландыру;

 • іскерлік қарым-қатынастағы оқу, жазу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.

Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Қазақ тілі Қазақстан Республикасының «Тілдер туралы Заңның» 4-бабында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл болып саналғандықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында барлық деңгейлерде типтік бағдарламалар негізінде тақырыптар беріледі.

Кәсіби қазақ тілінде берілген бағдарлық тақырыптарды игеру арқылы ресми тілде сөйлеу, жазу түрлеріне машықтандыру, кәсіби терминдер бойынша ауызша және жазбаша жұмыстарын сауатты жүргізу есскеріледі.

Осымен қатар, кез келген ресми және бейресми жағдайларда қарым-қатынас жүргізе алатын тақырыптық диалог үлгілері, аудио материалдары да кеңінен қамтылған.

Ресми тілде меңгерген материалдарды сөз әдебі тұрғысынан орнымен қолдануға, орнықты жауап беруге, сөйлеуде, жазуда, ойды жеткізуде сыпайы сөздерді таңдап алуға дағдыландырады.
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

р/с

Тақырып атаулары

Байланыс сағаттары

Практикалық сабақтар

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

4

5

6

1.

Басқару

3

1

2

2.

Менеджмент дегеніміз не?

3

1

2

3.

Менеджмент эволюциясы

3

1

2

4.

Басқарушы және басқару жүйесі

3

1

2

5.

Менеджменттің сыртқы ортасы

3

1

2

6.

Менеджерлер деген кімдер?

3

1

2

7.

Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау

3

1

2

1 Аралық бақылау
8.

Әдеп және басқару

3

1

2

9.

Ұйымның сипаттамасы

3

1

2

10.

Ұйымдағы байланыстың маңызы

3

1

2

11.

Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты

3

1

2

12.

Басқарушының стилі

3

1

2

13

Шешімдержәнеолардыңтүрлері

3

1

2

14.

Стратегиялық жоспарлау

3

1

2

15.

Бизнес-жоспар

3

1

2
Барлығы: 90

45

15

30

2 Аралық бақылау

Емтихан


Практикалық сабақтар мазмұны, бақылау түрі және бағалаур/с

Модульдік тақырыптар

Тақырыптардың мазмұны

Бақылау түрі

Ұсынылатын әдебиеттер


Ұпай саны

1

Басқару

1. Басқару.

2. Менеджмент тарихынан: Әбу насыр Әл-фараби.

3. Сөйлесім: Көшеде жүру тәртібі. Ана, Жер-ана.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100
100
100


2

Менеджмент дегеніміз не?

2-тақырып. Менеджмент дегеніміз не?

1.Менеджмент дегеніміз не?

2.Менеджмент тарихынан: Төле би Әлібекұлы.

3.Сөйлесім: Бағдаршамның шығу тарихы. Таулар, таулар.Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100
100

3

Менеджмент эволюциясы


1.Менеджмент эволюциясы.

2. Менеджмент тарихынан: Әйтеке би.

3. Сөйлесім: Базар тынысы. «Әнші құм» - табиғат ескерткіші.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100
1004

Басқарушы және басқару жүйесі

1. Басқарушы және басқару жүйесі

2. Менеджмент тарихынан: Қазыбек би Қелдібекұлы.

3. Сөйлесім: Көк базар. Ғылым күмбезі.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100
1005

Менеджменттің сыртқы ортасы

1. Менеджменттің сыртқы ортасы

2. Менеджмент тарихынан: Жеті жарғы.

3. Сөйлесім: Электр қуатын үнемдеу. Ғарыштан естілген қазақ тілі..


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100

6

Менеджерлер деген кімдер?


1. Менеджерлер деген кімдер?

2. Менеджмент тарихынан: Әбілқайыр хан.

3.Сөйлесім: Суды үнемдеу. «Желкілдеп өскен жас құрақ, біз болмасақ, сіз барсыз...»


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100

100


7

Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау.

Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау.

1. Жұмыс уақыты және жеке еңбегін жоспарлау

2. Менеджмент тарихынан: Анри Файоль.

3. Сөйлесім: Бұқаралық ақпарат құралдары. «Болашақ» бағдарламасы.Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.


100


100

100


1 Аралық бақылау

8

Әдеп және басқару

1. Әдеп және басқару

2. Менеджмент тарихынан: Абай Құнанбаев.

3. Сөйлесім: Қазақ тіліндегі сайттар. Айтыс – қазаққа тән ерекше өнер..


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100

9

Ұйымның сипаттамасы.

1. Ұйымның сипаттамасы

2. Менеджмент тарихынан: Гаррингтон Эмерсон.

3. Сөйлесім: Сүйікті ісіңіз. Қазақтың күй өнері.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100

10

Ұйымдағы байланыстың маңызы


1. Ұйымдағы байланыстың маңызы

2. Менеджмент тарихынан: Фредерик Уинслоу Тейлор.

3.Сөйлесім: Тойыңыз тойға ұлассын. Құрманғазының «Сарыарқасын» тартшы...


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100
100

100


11

Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты


1. Қызметкерлерді басқару ұғымы және кадр саясаты.

Менеджмент тарихынан: Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов.

2. Сөз әдебі.

3.Сөйлесім: Қазақтардың жиі тойлайтын тойы. Суретші әлемінде.Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100

12

Басқарушының стилі


1.Басқарушының стилі. Менеджмент тарихынан: Элтон Мейо.

2. Көшбасшының сөйлеу әдебіне қойылатын талаптар.

3. Сөйлесім: Әр үйге шаттық орнайды. Қазақтың тұңғыш операсы.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100

100


13

Шешімдер және олардың түрлері.


1. Шешімдер және олардың түрлері. Менеджмент тарихынан: Тұрар Рысқұлов.

2. Жұрт алдында сөйлеу әдебі.

3. Сөйлесім: Үй салу оңай? Қазақстанда ЕҚЫҰ саммиті өткізілді.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100


14

Стратегиялық жоспарлау


1. Стратегиялық жоспарлау. Менеджмент тарихынан: Қаныш Имантайұлы Сәтбаев.

2. Пікірталас (көшбасшының пікірталас мәдениеті)

3. Сөйлесім: Адам, сен алдымен, өзіңді таны. Сыртқы саясат.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.


100

100

100


15

Бизнес-жоспар


1. Бизнес-жоспар. Менеджмент тарихынан: Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы.

2. Келліссөз (келіссөз жүргізу барысында ескерілетін талаптар)

3. Сөйлесім: Компьютерсіз өмірді елестете аласыз ба? Астана – елімнің алтын ордасы.


Сұрақ-жауап,

жеке жұмыс, топтық жұмыс,

ой бөлісу, пікір-талас


Ахметов К.Ғ., Сағындыков Е.Н., Байжомартов Ү.С. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-Орал, 2005, 512 б.. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент оқу құралы. Алматы, 2009. 149 б.

Құрман Н. және т.б. Сұхбат. Қазақ тілін коммуникативтік жүйемен үйренуге арналған оқу-әдістемелік кешен. 2-негізгі оқу құралы. Тіл дамыту – В1, В2. –Астана, 2010 жыл. 4-7 беттер, 3-Негізгі оқу құралы. Жоғары деңгей. – 4-12 беттер.100

100


100

2 Аралық бақылау
Каталог: download
download -> БАҒдарламасы 5-9 сыныптар Астана 2010 Қазақстан республикасы білім және ғылым инистрлігі
download -> БАҒдарламасы қазақ әдебиеті кафедрасы Астана-2013
download -> Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар тізімі Негізгі мектеп
download -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
download -> Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің маңы 1913 жылы, сонда) ақын, әнші, композитор. Әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл
download -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы
download -> Абылай хан
download -> Ғалымдардың ең ежелгі адамды атауы
download -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет