Әдістемелік нұсқаулардың


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігібет2/2
Дата16.02.2018
өлшемі235.27 Kb.
1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қазақ тілі кафедрасы

Офистік және құжаттық жұмыс негіздері пәнінен


050701 «Биотехнология», 050718 «Электроэнергетика», 050119 «Шет тілі: екі шет тілі», 050712 «Машинажасау», 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру» мамандықтарының студенттеріне
практикалық сабақтарға арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор _________ Н.Э. Пфейфер

(қолы)

20__ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: _________ аға оқытушы А.Ж. Анесова


Қазақ тілі кафедрасы
Офистік және құжаттық жұмыс негіздері пәні бойынша
050701 «Биотехнология», 050718 «Электроэнергетика», 050119 «Шет тілі: екі шет тілі», 050712 «Машинажасау», 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын өндіру» мамандықтарының студенттеріне

практикалық сабақтарға арналғанәдістемелік нұсқаулар
Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________, №__ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ А.Ф. Зейнулина 20__ж. «____» ____
ФЖжӨ факультетінің ОӘК мақұлданды 20__ж. «___»______________, №____ Хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Е.Н. Жуманкулова 20__ж. «____» ________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы _____________ А.А. Варакута 20__ж. «____» ________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама


1 Практикалық курстың мақсаты

- қазіргі қазақ тілінің ресми-іскери стилінің ерекшеліктерін ескеріп, қазақ тілінде құжат мәтіндерін меңгерту;

- қызметтік құжаттарды жүргізудегі мәдениетіне үйрету;

- ресми-іскери стильде қолданылатын терминдерді дұрыс пайдалануға үйрету;

- студенттерді ҚР-ның іс жүргізу бойынша негізгі заңдары мен актілермен таныстыру;

- студенттерді өзбетінше ресми кездесуді, жиналысты, отырысты жүргізуді білу;

- алқалық органдардың кездесулерін дұрыс хаттамаға түсіруді білу.


2. Практикалық курстың мазмұны

1-тақырып. «Офистік және құжаттық жұмыс негіздері» курсына кіріспе. Кіші кәсіпорында іс жүргізуді жүргізу ерекшеліктері.

1. Құжаттық қызметінің негізгі функциялары мен міндеттері.

2. Құжаттардың нормативтік базасы.

3. Іс жүргізуді ұйымдастыру.2-тақырып. Құжаттармен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. Құжаттарды тіркеу ережелері. Істер номенклатурасы. Құжаттарды құрастыру мен қалыптастыру. Негізгі құжаттарды сақтау мерзімдері.

 1. Анықтамалар мен терминдер.

 2. Істер номенклатурасы.

 3. Ұйымның істер номенклатурасын толтыру тәртібі.

 4. Құжаттардың белгіленген сақтау мерзімдері.

3-тақырып. Ұйымдастыру құжаттарды құрастыру ережелері. Құрылым және штат саны.

 1. Құжаттарды дайындаудың және ресімдеудің жалпы ережелері.

 2. ҚР-ның құжат реквизиттері.

 3. Реквизиттерді орналастыру тәртібі.

4-тақырып. Жеке адамның құжаттары. Өмірбаян. Сенімхат.

 1. Өмірбаян.

 2. Резюме.

 3. Сенімхат.

 4. Қолхат.

5-тақырып. Жеке құрамның құжаттары. Олармен жұмыс жүргізу ережелері.

 1. Жеке құрамның құжаттарының ерекшеліктері мен мәні.

 2. Жұмысқа қабылдау туралы өтініш.

 3. Кезекті (кезектен тыс) еңбек демалысын беру туралы өтініш.

 4. Жұмыстан босату туралы өтініш.

 5. Кадрларды тіркеу жөніндегі жеке іс парағы.

 6. Еңбек келісімі.

6-тақырып. Реттеу құжаттары. Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар. Жеке құрам бойынша бұйрықтар.

 1. Жұмысқа кабылдау туралы бұйрық.

 2. Жиналыстың, отырыстың хаттамасы.

7-тақырып. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Акті. Қызметтік хаттар.

 1. Ақпараттық-анықтамалық құжаттардың ерекшеліктері мен мәні.

 2. Жұмыс орнынан берілетін анықтама.

 3. Қызметтік хаттар және олардың түрлері.

 4. Қызметтік хаттың мәтінін аудару.

8-тақырып. Баяндама мен есептің құрылымы. Хаттамаларды құрастыру мен ресімдеу ережелері.

 1. Есеп.

 2. Хаттамаларды ресімдеу талаптары.

9-тақырып. Құжаттарды басқару. Кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеу.

 1. Құжаттарды істерге қалыптастыру.

 2. Құрылымдық бөлімшелерде істерді есептеу тәртібі мен сақтау мерзімдері.

 3. Құжаттарды көбейту мен тарату.

10-тақырып. Құжаттардың орындалу бақылауын ұйымдастыру.

1. Бақылауды ұйымдастыру және олардың мерзімдері.

2. Құжаттарды сақтау, қолдану және есептеу ережелері.
2.1 Тақырып бойынша сұрақтар мен тапсырмалар
1-тақырып. «Офистік және құжаттық жұмыс негіздері» курсына кіріспе. Кіші кәсіпорында іс жүргізуді жүргізу ерекшеліктері.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Құжаттық қызметінің негізгі функциялары мен міндеттері.

2)Құжаттардың нормативтік базасы.

3)Іс жүргізуді ұйымдастыру.

2-тақырып. Құжаттармен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру. Құжаттарды тіркеу ережелері. Істер номенклатурасы. Құжаттарды құрастыру мен қалыптастыру. Негізгі құжаттарды сақтау мерзімдері.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Анықтамалар мен терминдер.

2)Істер номенклатурасы туралы айтыңыз.3-тақырып. Ұйымдастыру құжаттарды құрастыру ережелері. Құрылым және штат саны.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1) Қазақ тіліне аударыңыз: индивидуальный трудовой договор, работодатель, должность, работник обязуется, подписать договор, срок действия договора, перевод на другую работу, договор составлен в двух экземплярах, оплачиваемый отпуск, обеспечить безопасность труда, установить заработную плату.

4-тақырып. Жеке адамның құжаттары. Өмірбаян. Сенімхат.

Сұрақтар мен тапсырмалар:5-тақырып. Жеке құрамның құжаттары. Олармен жұмыс жүргізу ережелері.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Жеке құрамның құжаттарының ерекшеліктері мен мәні.

2)Жұмысқа қабылдау туралы өтініш.

3)Кезекті (кезектен тыс) еңбек демалысын беру туралы өтініш.

4)Жұмыстан босату туралы өтініш.

5) Орыс тіліне аударыңыз: міндет, заңды тұлғаның міндеттері, жүзеге асыруға міндетті, орындауға міндетті, қоса берілді, қамтамасыз етуге міндетті, есеп беруге міндетті, бақылау жүргізуге, қатысуы, міндеттеме алу.

6-тақырып. Реттеу құжаттары. Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар. Жеке құрам бойынша бұйрықтар.

1)Жұмысқа кабылдау туралы бұйрық.

2)Жиналыстың, отырыстың хаттамасы.

3)Қазақ тіліне аударыңыз: индивидуальный трудовой договор, работодатель, должность, работник обязуется, подписать договор, срок действия договора, перевод на другую работу, договор составлен в двух экземплярах, оплачиваемый отпуск, обеспечить безопасность труда, установить заработную плату.

7-тақырып. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Акті. Қызметтік хаттар.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Ақпараттық-анықтамалық құжаттардың ерекшеліктері мен мәні.

2)Жұмыс орнынан берілетін анықтаманы жазыңыз.

3) Анықтама мәтіндерін аударыңыз:
а) «Темірлан» ЖШС

№ 25 Анықтама


2009.11.20

Осы анықтама азамат Майдан Асқарұлы Ораловтың Павлодар қаласы Торайғыров көшесіндегі № 6 үйдің 233-пәтерінде тұратынын растайды.

Анықтама облыс коммуналдық шаруашылық, көлік және коммуника -циялар департаментінің кадрлармен жұмыс бөліміне беру үшін берілді.
«Темірлан» ЖШС-ның

бастығы Е.Ыбыраев


в) «Арман» АҚ

№ 18 Анықтама

Қанат Саматұлы Исеновке оның 2008 жылы облыс әкімі іс бас - қармасы мемлекеттік мекемесінде тапқан табысы жөнінде беріліп отыр.

Есептелген табысының жалпы сомасы­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

____________________________________________­­­­­­­­­_­­­ теңге.

(жазбаша)

Табыс салығының сомасы____________________________

_____________________________________________теңге.

(жазбаша)

Зейнеткерлік жарнасының сомасы_____________________

_____________________________________________теңге.

(жазбаша)

М. О. Бас бухгалтер__ __________________Ш. Болатова

2009.11.20.

4) Қазақ тіліне аударыңыз: в соответствии, отделение, сообщать, выдана по месту требования, работает с, заработная плата в размере, ежемесячная зарплата, работает в качестве, на должности.

5) Берілген сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыз:

бойынша согласно справке

Анықтама алу взять (брать) справку

беру дать (давать) справку

сұрау просить (спросить) справку
8-тақырып. Баяндама мен есептің құрылымы. Хаттамаларды құрастыру мен ресімдеу ережелері.

Сұрақтар мен тапсырмалар:


1) Орыс тіліне аударыңыз: тиісті шара қолдануыңызды сұраймыз, туралы хабарлаймын, белгіленген мерзімде тапсырмаған, себебін анықтап, жұмыс күніне, кешіккені туралы хабарлаймын, қажетті шаралар.

2) Берілген сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыз: тиісті шара, құрылыс материалдар, кәсіпорында тіркелген, сізге хабарлаймын, қабылдауыңызды сұраймын, Естай көшесінде орналасқан.9-тақырып. Құжаттарды басқару. Кіріс және шығыс хат-хабарларды өңдеу.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Құжаттарды істерге қалай қалыптастырады?

2)Құрылымдық бөлімшелерде істерді есептеу тәртібі мен сақтау мерзімдері қандай болады?

3)Қазақ тіліне аударыңыз: индивидуальный трудовой договор, работодатель, должность, работник обязуется, подписать договор, срок действия договора, перевод на другую работу, договор составлен в двух экземплярах, оплачиваемый отпуск, обеспечить безопасность труда, установить заработную плату.

4)«Лездеме». Әр топ берілген сөз тіркестерімен тақырыпқа байланысты сөйлем құрастырады.

І топ: сынақ мерзімін тағайындау.

ІІ топ: еңбек жағдайымен қамтамасыз ету.

ІІІ топ: мемлекеттік мұрағатқа тапсыру.

ІV топ: кәсіптік шеберлігін жетілдіру.10-тақырып. Құжаттардың орындалу бақылауын ұйымдастыру.

Сұрақтар мен тапсырмалар:

1)Бақылауды ұйымдастыру және олардың мерзімдері қандай болады?

2)Құжаттарды сақтау, қолдану және есептеу ережелері туралы айтыңыз.3. Оқу-әдстемелік материалдар
3. 1 Негізгі әдебиеттер

1.Кирсанов М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления:Учебное пособие-5-е изд.,испр- и доп.-М.: ИНФРА-М; Новосибирск:Сибирское соглашение, 2003.320 с.-(Серия «Высшее образование»)

2. Делопроизводство в Республике Казахстан. /Сост. Скала В.И., Скала Б.В., Скала Н.В. –Алматы: «LEM», 2005

3. Делопроизводство на малом предприятии, под общей ред. М.В. Стенюкова. М. - 1999

4. Есімболова М.Қ. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы (үлгілер). Оқу құралы, Алматы, 2004

5. Дүйсенбекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу. –Алматы: Ана тілі , 2000

6. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: Іс жүргізу мен мұрағат ісі /жалпы ред.басқарған пед.ғ.д., проф., А.Қ. Құсайынов-Алматы: Республикалық мемлекеттік «Рауан» баспасы, 2000

7. Екі тілде іс жүргізу: Сөздік-анықтамалық.-Алматы:Атамұра-Қазақстан, 1994


3. 2 Қосымша әдебиеттер

8. Жақыпов М.К., Сапарбекова А.А. Іс қағаздарында жиі қолданылатын сөз тіркестері. Алматы, 19989. Қасымбеков М. Екі тілде іс жүргізу. Алматы, 1994

10. Ерғазиева Н., Сүлейменова Б. Іс қағаздарының орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 1992
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет