Электрондық білім өнімдеріне қойылатын талаптарды жасаңызДата20.05.2020
өлшемі17.96 Kb.

Электрондық білім өнімдеріне қойылатын талаптарды жасаңыз.

Жаңа технологияларды (мультимедиа) пайдаланудың кең мүмкіндіктері салынған оқыту құралдарының пайда болуы, жалпы білім беру процесінің әлеуетін кеңейтуге алып келеді. Оқыту құралдарын қолдану ауқымы кеңеюде, бұл мұғалімнің әдістемелік тәсілдерінің алуан түрлілігін және әмбебап оқу іс-қимылдарын тиімді қалыптастыруды талап етеді. Қазіргі мектепте оқыту құралдарының дамуы ақпараттық технологиялардың жалпы дамуымен анықталады. Компьютерлік техниканың, оқытудың интерактивті құралдарының, сандық тасымалдағыштардан көшірудің жаңа құралдарының пайда болуы, Интернет желісін дамыту,оның ішінде білім беру мекемелерінде Интернетке тікелей қол жеткізудің болуы қазіргі заманғы оқыту құралдарын әзірлеуге қойылатын талаптарды да қатты өзгертті. Электрондық білім беру ресурстарының мүмкіндіктері: - білім алушылармен жедел кері байланыс; - білім алушыға жеткізілетін ақпараттың көрнекілігі; - нақты уақытта заманауи ақпараттық технологиялар құралдары арқылы ақпаратты жедел өңдеу; - виртуалды зертханаларды ұйымдастыру; - күрделі, қымбат немесе қауіпті нақты эксперименттерді модельдеу; - білім алушының білімі мен біліктілігінің ағымдағы деңгейін есепке ала отырып, әр түрлі деңгейдегі және әр түрлі күрделілік дәрежесі бар оқу контентін ұсыну; - жеке жұмыс кестесін таңдау; - білім алушы үшін ақпаратты шығару тәсілін таңдау; - білім алушының оқу жетістіктерінің өзіндік диагностикасы және өзін-өзі бақылау. Электрондық білім беру ресурсын құру және басқару технологиясы, ол бірнеше бағдарламалық өнімдер негізінде іске асырылатын бірнеше негізгі модульдерден тұруы тиіс: 1. Оқу контентінің модулі. Әр түрлі курстардың оқу материалын әзірлеуге және толтыруға және оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге арналған бағдарламалық құралдар пайдаланылады. Қолданылатын оқу материалы статикалық болуы мүмкін (HTML –беттер, мәтіндер және т.б.). Оларды жасау үшін стандартты редакторлар мен бағдарламалау тілдері қолданылуы мүмкін. Анимация элементтері мен дыбыстық сүйемелдеуімен интерактивті және мультимедиалық толтыру арнайы бағдарламалық өнімдер арқылы жасалады. 2. Ақпарат алмасу модулі. Студенттер, оқытушылар, сарапшылар және оқу процесінің басқа да қатысушылары арасында әртүрлі уақыт режимдерінде ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдар пайдаланылады. Бұл модуль қарым-қатынастың келесі түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді (таңдалған бағдарламалық жасақтамаға байланысты): - асинхронды байланыс (форумдар, тақталар, хабарландырулар, электрондық пошта және т. б.); - нақты уақыт режимінде синхронды қарым-қатынас (дауыстық және компьютерлік чат, бейнеконференция, виртуалды аудитория және т. б.). 3. Оқытуды басқару модулі. Оқыту сапасын басқару жүйесін қамтамасыз ететін келесі бағдарламалық құралдар пайдаланылады: - білім алушыларды есепке алу және дербестендіру; - қол жеткізу құқығын шектеу; - оқыту процесін басқару; - оқу және тестілеу нәтижелерін тексеру және есепке алу; - аналитикалық есептілікті дайындау; - синхронды және асинхронды қарым-қатынас модулімен интеграциялау; - сыртқы ақпарат көздерімен интеграциялау. Оқыту сапасын басқару жүйесін қамтамасыз ететін үшінші модуль оқу порталын құру технологиясында өте маңызды орын алады және ең күрделі тетік болып табылады. Осы блок үшін бағдарламалық қамтамасыз ету оқу порталы жұмысының құрылымы мен ықтимал нұсқаларын ескеруі тиіс, сондайақ электрондық қашықтықтан оқытудың барлық құрауыштарына өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруі тиіс. Меншікті электрондық білім беру ресурстарын құру үшін мультимедиа құралдарын келесі белгілер бойынша бөлуге болады:  бағдарламалауды талап етпейтін орта,  бағдарламалау құралдары бар жүйелер,  «визуалды құрастыру» стилінде бағдарламалауды болжайтын жүйелер. Нақты оқу міндеттеріне сүйене отырып, компьютерлік сыныптың жабдықталуын ескере отырып, мұғалім оның оқушыларының дайындық деңгейіне жауап беретін қажетті құрал-сайманды таңдай алу қажет. Білім беру жобаларында, білім беру саласында мультимедиа жобаларын құру үшін Hypercard, LinkWay, Tool Book, Visual Basic, Delphi сияқты жүйелерді пайдалану тәжірибесі бар. Берілген тізбенің алғашқы үш жүйесі қосымшаларды құруға және бағдарламалау құралдарына жүгінбестен рұқсат бергенімен, бағдарламалаудың кіріктірілген тілдері бар. Тізімдегі соңғы орын - Delphi ортасы визуалды бағдарламалау ортасының жарқын мысалы болып табылады. Web-беттерді жасау және көру үшін,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Целью развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий является: - повышение качества образования; - интеграция инновационных форм с классическими формами обучения; - обеспечение доступности и потребности в качественном образовании, независимо от места жительства, социального положения, состояния здоровья, привязанности к определенному местопребыванию и работы обучающихся; участие гимназии в формировании единого образовательного пространства, осуществление дистанционного взаимодействия с другими о

Успешное внедрение электронного обучения зависит от правильности выбора программного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям, целям и задачам.

К основным критериям выбора средств организации электронного обучения можно отнести следующие

• функциональность. Обозначает наличие в системе набора функций различного уровня (форумы, чаты, анализ активности обучаемых, управление курсами и обучаемыми и др.);

• надежность. Этот параметр характеризует удобство администрирования и простоту обновления контента;

• стабильность. Означает степень устойчивости работы системы по отношению к различным режимам работы и степени активности пользователей;

• стоимость. Складывается из стоимости самой системы, а также из затрат на ее внедрение, разработку курсов и сопровождение;

• наличие средств разработки контента. Встроенный редактор учебного контента не только облегчает разработку курсов, но и позволяет интегрировать в едином представлении образовательные материалы различного назначения;

• поддержка SCORM. Стандарт SCORM является международной основой обмена электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает мобильность системы; •

система проверки знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить знания учеников. Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль активности обучаемых на форумах;

• удобство использования. Это важный параметр, поскольку потенциальные ученики отрицательно относятся к технологии, которая кажется 79 громоздкой. Технология обучения должна быть интуитивно понятной. В учебном курсе должно быть меню помощи, позволяющее легко переходить от одного раздела к другому и общаться с инструктором;

• модульность. В современных системах ЭО курс может представлять собой набор микромодулей или блоков учебного материала;

• обеспечение доступа. Обучаемые не должны иметь препятствий для доступа к учебной программе;

• 100 % мультимедийность. Возможность использования в качестве контента не только тестовых, гипертекстовых и графических файлов, но и аудио, видео, qif- и flash-анимации, 3D-графики различных файловых форматов;

• масштабируемость и расширяемость. Возможность расширения как круга слушателей, обучаемых по СДО, так и добавления программ и курсов обучения и образования;

• перспективы развития платформы. СДО должна быть развивающейся средой для новых улучшенных версий системы с поддержкой новых технологий, стандартов и средств;

• кросс-платформенность СДО. В идеале система дистанционного обучения не должна быть привязана к какой-либо операционной системе или среде как на серверном уровне, так и на уровне клиентских машин. Потребители должны использовать стандартные средства без загрузки дополнительных модулей, программ и т.д.;• качество технической поддержки. Оно заключается в возможности поддержки работоспособности, стабильности СДО, устранения ошибок и уязвимостей как с привлечением специалистов компании разработчика СДО, так и специалистов собственной службы поддержки организации;

• наличие в системе русскоязычной версии

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет