«Интернетте программалау» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен «Информатика»Дата18.02.2017
өлшемі0.87 Mb.

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Педагогикалық институт директоры

__________

«__»__________ 2011 ж.«Интернетте программалау»

пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен

«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша

2 кредит
Курс

3

Семестр

6

Дәріс

15 сағат

Зертханалық сабақтар

15 сағат

СОӨЖ

30 сағат

СӨЖ

30 сағат

Емтихан

6 - ші семестрде

Барлығы

90 сағат


Орал-2011 ж.


“ Интернетте программалау ” бойынша курстың бағдарламасы

2010-2011 оқу жылы 6 семестр 2 кредит

3-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “ Интернетте программалау ” пәнінен оқу-әдістемелік кешен “Информатика” мамандығына арналған ҚР МЖМБС негізінде құрастырылды.

Құрастырған: Имангалиев М.М. - оқытушы


Жалпы педагогика және информатика кафедрасының отырысында талқыланды.

“____” ________________2008 ж. № 1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі___________ _______Жарылгапова Д.М.___________


(қолы) (аты-жөні)

Педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесі отырысында қарастырылды.

№ __ хаттама “___” _____________ 200__ ж.

Пединституттың оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы ________­­­­­

(қолы) (аты-жөні)

Интернетте программалау

Акпараттық технологиялардың орны мен мәнін дұрыс түсіну өндірістік процесстерге ғана емес түбінде коғамның дамуына тұтастай әсер етеді. Бүгінгі таңда акпараттық технологияларсыз бірде бір конкуренцияға төзімді мекемені елестету мүмкін емес, басшылар өз ұйымының баскаруының айкын болуын қалайды. Аукымды желінің қызметі, өзіндік WEB-беттер, сапалы телефондык каналдар, барлық офистер мен бөлімшелердің бәрін қамтитын компьютерлік желінін инфраструктурасы - бұл казіргі заман ұйымдарының табысының құраушылары. Мұның бәрі ақпараттық технологияларды тиімді колдана алатын маман кадрлардың кажеттілігін анықтайды, сондықтан ақпараттануды үйретуге көп көңіл бөлу қажет.


Пәннің мақсаты мен міндеттері, онын оқу процесіндегі орны


Пәннің мақсаты - компьютерлік білім беру, программалаудың негізін оқыту, компьютерде желілік мазмұнды есептерді шешу мәселелерін зерттеу болып келеді.
Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:

 • дербес компьютерде іске асыру үшін есептерді кұрылымдау, алгоритмдеу, программалау және есептерді дайындауы және казіргі заман программалау тілдерінде жүзеге асыруы тиіс.

 • қазіргі заман колданбалы программалық жабдықтауын қолдануы тиіс;Пәнді окытудың міндеттері:

 • жана ақпараттык технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысын үйрету.Берілген пәнді окыту үшін кажет пәндер тізімі:

- ИнформатикаПӘН МАЗМҰНЫ


Акпараттық технологиялар казіргі кезеңде өте тез дамуда жаңалыктар әрбір жарты жылда болып жатыр. Ғылымның, техниканың байланыстың дамуы дербес компьютердің колданылуымен тікелей байланысты. Аппаратты жабдыктаудағы табыстар таң каларлықтай акпараттарды өңдеу жылдамдығы айтарлықтай өсті. Есептеу техникасының адамзат қызметінің барлык саласына кен еңгізілу процесі компьютеризация деп аталды. Бұл ұғымның ішінде қоғамның ДК-ді қолдануының өсуі ғана емес, қойылған есептің шешуіне жанаша қарап үйренуі тиіс қазіргі заман адамының мамандык (әлеуметтік) санасының жаңадан кұрылуы да жатады.

Әртүрлі маман иелерінін білімі мен дағдысына деген кажеттілік өзгерді, бірінші орынға нақты бір есепті өзін шешу ғана емес, ал ол жұмысты дербес компьютер немесе онымен басқарылатын автоматты жүктей алу жатады.

Келесі жүзжылдыктың басына таман техникалык дамыған елдерде ақпараттардың негізгі бөлігі электронды түрде сақталады.

Салыстырмалы түрде жаңа ерекшеліктер мен бағыттар ішінде объектілі - бағытталған тілдердін қолданылуы, визуалды программалау, қолданбаларды тез жасау, көп қолданушысы бар қолданбалар және т.б.

Оларды менгеру үшін теория жүзіндегі зертгеулермен қатар практикалык жұмыстардың дербес компьютерде шешілуі мен орындалуы қажет. Программалау саласындағы ақпараттану сабақтарында программалаудың барлык сатыларымен өтуді: есепті түсіну, алгоритмді қүру, компьютерде жүмыс істеу үшін программаларды жазу және дайындау, программаларды жүктеу, нәтижені санау және анализ жасау, сонымен қатар математика мен статистика есептерін шешу үшін графикалық, баспа жүйелерін және қолданбалы программаларды дағдылы қолдануды көздейді.

Әдебиеттер 1. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети, принципы, технологии , протоколы.Санкт-Петербург, Питер, 2001. 670с.

 2. Ахметов К.С. Курс молодого бойца, М.: Компьютер Пресс, 1996.

 3. Воробьев Е.М., Введение в систему «Математика», М.: Финансы и статистика, 1998

 4. Информатика негіздері журналдары.2. «Интернетте программалау»

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS)

“Информатика”– 2 кредит

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналғанКурс

3

Семестр

Кредит саны6

2


Дәріс

15 сағат

Зертханалық сабақтар

15 сағат

СОӨЖ

30 сағат

СӨЖ

30 сағат

Емтихан

6 - ші семестрде

Барлығы

90 сағат

2010- 2011 оқу жылының 1 семестрі _2_кредит

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет:


Имангалиев М.М.– оқытушы, дәріс оқиды

Хабарласу үшін: к.8, ауд.315.

е-mail: mir_iman@mail.ru

Сафуллин Е.Н. – зертханалық сабақ жүргізетін оқытушылар, к.8, ауд.315Пән туралы мәлімет:

Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады.

Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 1 сағаты дәріс, 1 зертханалық сабақ. Сонымен бірге 2 сағаттан СӨЖ, СОӨЖ жүргізіледі.


сабақ

ұзақтығы

сабақ

ұзақтығы

1 дәріс

50 мин.

СОӨЖ

50 мин.

1 зертханалық сабақ

100 мин.

СОӨЖ

50 мин.

Кредит саны – 3

Өту орны: № 8(1) оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Зертхананлық сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3

6

2

15

15

30

30

90

емтихан

Кіріспе

Келесі жүзжылдыктың басына таман техникалык дамыған елдерде ақпараттардың негізгі бөлігі электронды түрде сақталып, таратылады. Ақпаратты желілік тасымалдау жұмысты шапшаңдатып, ақпараттандыру үрдісін жеделдетеді. Сондықтан Интернет сияқты ауқымды желіні пайдалану арқылы қажетті ақпаратты таратуға болады. Бұл арнайы программалау тілдері арқылы жүзеге асырылады.


Пән бойынша мағлұмат:

Пәнді оқытудың мақсаты –компьютерлік білім беру болашақ педагог мамандардың компьютерде желілік мазмұнды есептерді шешуін зерттей білуін және ақпараттық мәдениетін қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері- жана ақпараттык технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысын үйрету, желілік мәселелерді программалаудың негізін оқыту, оқу үрдісінде пайдаланылатын программалық қамтамасыз етуді пайдаланатын мамандарды дайындау.

Курстың мазмұны:

WWW

HTML, XHTML, Java тілдері туралы түсінік

Тэгтер


Түрлі ақпараттарды программалау ережелері

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер міндетті:


 • есептеу машиналары, жүйелері және желілердің архитектурасын,

 • техникалык қүрамдастарын, программалық жабдықтауын білуі тиіс;

 • дербес компьютерде іске асыру үшін есептерді кұрылымдау, алгоритмдеу, программалау және есептерді дайындауы және казіргі заман программалау тілдерінде жүзеге асыруы тиіс.

 • қазіргі заман колданбалы программалық жабдықтауын қолдануы тиіс;

Сабақ мазмұны мен кестесі

Апта

Тақырып

Мазмұны

СОӨЖ мазмұны

СӨЖ мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

1 апта

World Wide Web және HTML тіліне кіріспе

1 кредит сағаты

(дәріс)


Кеңейтілген бұкіләлемдік өрмек

URI деген не?

Фрагменттер идентификаторы

Салыстырмалы URI


Интернеттегі адрестерді салыстыру.

Жаңа терминдер мағынасын түсіну.
1 кредит сағаты

(зертханалық жұмыс)Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.

Блокнотпен жұмыс.
2 апта

HTML құжатының құрылымы

1 кредит сағаты

(дәріс)


HTML құжатының құрылымы

HTML құжатын құру негіздері

Құжат құрылымыЕрежелер мен шарттар.

Құжаттың атау, дене бөліктерін жазу ережелері.
1 кредит сағаты

(зертханалық жұмыс)Web-беттің алғашқы сұлбасы.

Мәтіннің түсі

Мәтіннің түсі

Мәтіннің түсі
3 апта

HTML тілінің базалық тэгтері

1 кредит сағаты

(дәріс)

HTML тілінің базалық тэгтеріДостарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет