Жеке тұлғаның дене тәрбиесінің дамуыбет1/4
Дата11.03.2020
өлшемі349.5 Kb.
  1   2   3   4
/\Дене шынықтыру сабақтарындағы адамның физикалық қасиеттерін арттыратын,арнайы дене шынықтыру білімімен қамтамасыз ететін тәрбиенің түрі:

- Дене шынықтыру

- Дене тәрбиесіне дайындық

+ Дене тәрбиесі

- Дене шынықтыру білімі

- Дене шынықтыру

\/

/\ Дене тәрбиесіне дайындық нәтижесінің көрсеткіші:- Жеке тұлғаның дене тәрбиесінің дамуы.

- Дене тәрбиесі.

+ Дене тәрбиесінің дайындығы.

- Дене


- Дене мәдениеті.

\/

/\ Адамның қозғалу мүмкіндіктеріне талап қоятын,нақты қызметтегі табысына(мамандық түрі,спорт және т.б.) әсер ететін мамандыру құбылысы қалай аталады?- Спорттық жаттығулар.

+ Арнайы дене шынықтыру дайындықтары.

- Дене шынықтыру шындары

- Профессионалды-қолданбалы дене шынықтыру дайындықтары.

- Жеке тұлғаның физикалық дамуы.

\/

/\ Қай термин белгілі бір еңбектегі немесе басқа қызметтегі дене шынықтыру тәрбиесінің қолданбалы бағытын көрсетіп тұр.+ Дене шынықтыру дайындығы.

- Дене шынықтырудың ең жоғарғы нәтижесі.

- Дене шынықтыру.

- Физикалық жағдай,күй.

- Арнайы дене шынықтыру дайындығы.

\/

/\ Адамның физикалық дамуының көрсеткіштерін көрсететін белгілерге мыналар жатады:+ Дене бітімінің көрсеткіші, денсаулықтың және физикалық даму сапасының көрсеткіші.

- Физикалық дайындық деңгейінің және спорт жетістіктерінің нәтижесі.

- Өмірге қажетті қозғалыс дағдыларының сапасы және деңгейі.

- Қалыптасқан спорттық дағдылардың сапасы және деңгейі.

- Арнайы физикалық дайындық.

\/

/\ Қоғамда дене тәрбиесінің басты пайда болу негізін көрсет:- Ғылыми жұмыстың қорытындысы.

- Жеке тұлғаның гармониялық тәрбиесінің негізі идеялары,жолдары.

+ Жаттығу құбылысының (4 әрекетті қайталау),адамды өмірге алдын ала дайындаудың және олардың арасында байланыс орнатудың маңыздылығын адамдардың саналы түсінуі.

- Дене шынықтырумен айналысудағы адамның ынтасы.

- Арнайы физикалық дайындық.

\/

/\ Қоғамның қазіргі даму процесіндегі дене шынықтырудың ең негізгі критерийін көрсет:- Дене бітімінің көрсеткіштері.

- Денсаулық көрсеткіштері.

- Қалыптасқан қозғалыс дағдыларының сапасы мен деңгейі.

+ Дене тәрбиесінің мемлекеттік нормативтері мен бірыңғай спорттық классификацияның нормативтері.

- Дене шынықтырумен айналысудағы адамның ынтасы.

\/

/\ Дүниетанымдық теориялық-әдістемелік және ұйымдастырушылық негіздері енген,адамдардың салауатты өмір салтын және дене әлеуметін дамытуын қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің әлеуметтік тәжірибе қабылдаған тарихи типін ата:- Валеология

+ Дене тәрбиесінің жүйесі

- Дене шынықтыру

- Спорт


- Дене шынықтырумен айналысуға құштарлық

\/

/\ Физикалық тәрбие дене шынықтыру және спорт бойынша міндетті мемлекеттік бағдарламалар негізінде жүзеге асырылады.Бұл бағдарламалар мыналарды құрайды:- Спорт түрлері бойынша дәрежелік нормативтер мен талаптарды;

- Физикалық жаттығулар арқылы сабақ әдістемесін;

- Физикалық тәрбие жүйесінің жалпы әлеуметтік-педагогикалық ұстанымдарын;

+ Физикалық тәрбиенің ғылыми белгіленген есептері мен құралдарын меңгеруге жататын қозғалыс ыңғайлары мен қабілеттерін,нақты нормалар мен талаптар тізімін;

- Физикалық жаттығулармен шынығуды қалауларын.

\/

/\ Физикалық тәрбие негізінде тұлғаның бағыттық құрылымы.Тәрбиелік құралдардың талғамын,компоненттілігін және әрекеттендіру тізімін анықтайтын әдістемелік және ұйымдық-әдістік құрулардың жиыны былай аталады:- Тәрбие;

- Тәрбие техникасы;

+ Тәрбиелік іскерліктің технологиясы;

- Тәрбиелік және әдіс;

- Физикалық жаттығулармен шынығуды қалау.

\/

/\ Әлеуметтік қызметтерді табысты түрде орындауға және тұлғалы-маңызды мақсаттарға жету үшін қажетті дене шынықтыру және спортпен шынығушыларға педагогикалық әсердің белгілі тәсілдері немесе құрылымы мен сапаларын дамыту мақсатындағы олармен қарым-қатынас былай аталады:- Тәрбие құралдары;

- Тәрбие тәсілдері;

- Тәрбие қағидалары;

+ Тәрбие әдістері;

- Физикалық жаттығулармен шынығуды қалау.

\/

/\ Кәсіби қызметте тәрбиелік құралдарды пайдалануда дене шынықтыру және спорт бойынша педагог әдістерінің,іс жүргізулерінің және басқа әрекеттерінің жиынтығы сипаттайды:- Тәрбие стратегиясын;

- Тәрбие техникасын;

+ Тәрбие тәсілдерін;

- Тәрбие әдісін;

- Жаттығу әдісін.

\/

/\ Тәрбие әдістерінің негізін құрайды:+ Тәрбие құралдары мен әдістері;

- Сендіру және көрнекі үлгі;

- Тәрбие тәсілдері мен техникасы;

- Тәрбие ережелері;

- Жаттығу әдістері.

\/

/\ Тәрбие процесінде «іспен» сендіруде келесі әдістер көбінесе жиі қолданылады:+ Шынығушыға оның әрекеті мен қылықтарының құндылықтары мен маңыздылығын көрсету;оқытушының жеке мысалы(жаттықтырушы);

- Айқындау,дәлеледеу;

- Салыстыру,салғастыру;

- Моральдық және материалдық ынталандыру;

- Мадақтау әдісі.

\/

/\ Дене тәрбиесінің негізгі спецификалық құралы:+ Дене шынықтыру жаттығулары;

- Табиғаттың шипалы күштері;

- Гигиеналық факторлар;

-Тренажерлар,гиря,гантельдер,штанга,амортизаторлар,эспандерлер;

- Түсіндіру,дәлелдеу.

\/

/\ Күш жұмсалатын (физические) жаттығулар- бұл:- Қозғаушы күш іскерлігі мен дағдыны қалыптастыруға бағытталған қозғаушы күш (двигательные)әрекеті;

- Организмнің құрылысы мен формаларын және қайта құру қызметіне бағытталған қозғаушы күш әрекетінің түрі;

+ Дене тәрбиесі міндетін іске асыру және оның жүйелі қалыптасуына бағытталған қозғаушы күш әрекеті;

- Тұлғаның өзгеруін айқындауға,дене бітімін және күш жұмсалу сапасының дамуына бағытталған қозғаушы күш түрі;

- Айқындау,дәлелдеме.

\/

/\ Күш жұмсалу жаттығуларының техникасы деп:+ Қозғаушы міндет аса үлкен ықпалмен шешілетін қозғаушы күш әрекетінің тәсілі;

- Ұнамды эстетикалық әсер қалдыратын қозғаушы күш әрекетінің тәсілі;

- Анықталған қажырлық пен келісімділік процесі ретінде берілген жаттығу элементтерінің мәні;

- Қозғалыстың уақыт және кеңістік,күштік параметрлерінің қатынасына тән көрініс түрі;

- Айқындау,дәлелдеме.

\/

/\ Денені шынықтыру жаттығуларының техникасына комплекстік сипаттама беретін ырғақ деп:+ Уақыт пен кеңістік күшінің орынды бөлу және динамикалық әрекеттегі өзгеру өлшемінің жалғастырушылық сәйкестігі;

- Уақыт бірлігіндегі жылдамдық жиілігі;

- Сыртқы және ішкі күштердің қозғалыс процесіндегі арақатынас;

- Қозғалыс әрекетінің және оның нәтижесінің дәлдігі;

- Айқындау,дәлелдеме.

\/

/\ Физикалық жаттығулардың ықпалы осымен анықталады:- Денесімен;

- Мазмұнымен;

- Орындалу ұзақтылығымен;

+ Қозғалыс екпінімен;

- Айқындау,дәлелдеме.

\/

/\ Дене тәрбиесінің әдістері ретінде нелер танылады?- Мазмұнның негізгі жағдайларын анықтайтын ұйымдастырылған оқу формасының процесімен жалпы мақсат пен заңдылықтардың сәйкестігі

- Оқу принципінің сол не өзге бөлек жағын қолдану арқылы іске асырылатын басқару мәселелері

- Тұлғаны қимыл,іс-әрекет жасауға итермелейтін себептер.

+ Дене тәрбиесі жаттығуларын іске асыру үшін қолданылатын амал-тәсілдер.

- Түсініктеме,дәлелдеме

\/

/\ Дене тәрбиесінің ерекше әдістеріне мыналар жатады:- Сөйлеу әдістері(түрлі бұйрықтар)және көрнекілік әдістері.

+ Қатал регламенттелген жаттығу әдістері,жарыс әдістері.

- Жедел ақпарат әдістері.

- Практикалық әдістер,видео арқылы жүзеге асатын әдістер,өздік жұмыс әдістері,өзін-өзі бақылау әдістер.

- Түсініктеме,дәлелдеме

\/

/\ Төмендегі келтірілген әдістердің қайсысы түрлі бұлшық ет тобымен үздіксіз немесе интервалдың жұмыс типі бойынша функционалдық жүйесіне әсер ететін арнайы таңдалған жаттығулар болып табылады.- Әсер ету (ықпал ету) әдісі.

- Ойын әдісі

- Ауыспалы және үздіксіз жаттығу әдісі

+ Айналмалы әдіс

- Түсініктеме,дәлелдеме.

\/

/\ Регламенттелген жаттығудың қатаң әдістері төмендегідей жіктеледі:+ Қозғалыс әрекетін және дене тәрбиесінің сапалық қасиеттерін үйрететін әдістер.

- Дене тәрбиесінің жалпы және арнаулы әдістері

- Ойын және жарыс әдістері.

- Ерекше және жалпы педагогикалық әдістер.

- Ауыспалы және үздіксіз жаттығу әдісі.

\/

/\ Жаттығуларды қатаң регламенттеудің мәні мынада:- Әрбір жаттығу бір уақытта қозғалыс техникасының кемелденуіне және физикалық қабілеттердің дамуына бағытталады.

- Олар проектіленген мақсат пен физикалық тәрбиенің соңғы буыны болып табылады.

- Олар физикалық жаттығулармен шынығудың қатаң ұйымын анықтайды.

+ Әрбір жаттығу қатаң берілген түрде және нақты талаптанған жүктемемен орындалады.

- Физикалық күштемелердің азаюын қалайтын жағдайларда меңгеріледі

\/

/\ Кернеуленген әсер әдісінің мәні қозғалысты әрекет техникасында құралады.- Физикалық күштемелердің азаюын қалайтын жағдайларда меңгеріледі.

+ Физикалық күштемелердің көбеюін қалайтын жағдайларда кемелденеді.

- Сыртқы және ішкі факторлардың кедергі жасайтын жағдайларында бекітіледі.

- Қатаң берілген түрде және нақты талаптанған жүктемемен орындалады

- Түсіндіру,дәлелдеме.

\/

/\ Қандай принциптер дене тәрбиесі жүйесінде қалыптарды басқару ретінде қолданылады.+ Жалпы әлеуметтік және жалпы педагогикалық принциптер.

- Жалпы әдістемелік принцип.

- Спецификалық принцип.

- Жалпы әлеуметтік ,жалпы педагогикалық,жалпы әдістемелік және спецификалық.

- Көрнекілік принцип.

\/

/\ Аталған принциптердің қайсысы жалпы әдістемелікке жатады+ Сапалы активтілік принципі,көрнекілік принципі,даралану принципі.

- Үздіксіздік принципі,жүктеме мен дем алуды жүйелі алмастыру принципі.

- Жүктеменің динамикасын теңестіру принципі,оқытудың циклдік құрылысы принципі.

- Дамыту-шынықтыру әсерлерін сатылай өршелендіру принципі,дене тәрбиесіне бағытталған жас мөлшерінің адекваттілігі принципі.

- Даралану және тиімділік принципі.

\/

/\ Қай принцип жаттығулардың,құралдар мен дене тәрбиесі әдістерінің тиімді сәйкестігін ескереді.- Сапалылық және активтілік.

+ Даралану және тиімділік принципі.

- Ғылымилық принципі.

- Теория және практиканың байланысы принципі.

- Сапалылық,активтілік принципі,көрнекілік принципі.

\/

/\ Ағзаның функционалды мүмкіндіктеріне сай физикалық жүктемесінің көлемі мен жиілігін арттыруды қандай принцип қарастырады?- Ғылымилық принцип;

- Даралық және тиімділік принципі;

- Үздіксіздік принципі;

+ Дамыта-жаттықтыру әсерлерінің біртіндеп өсу принципі;

- Жеке тұлғаның жан-жақты даму принципі.

\/

/\ Қандай принцип адамның жас ерекшелігі мен даму сатыларына,яғни адам ағзасының физикалық дамуының жас ерекшелік кезеңіне және онтогенездің ауысымдық кезеңіне байланысты физикалық тәрбиені бағыттауда өзгертуге міндеттейді?- Ғылымилық принцип;

+ Физикалық тәрбие бағытының жас ерекшелік адекваттылық принципі;

- Жүйелілік пен бірізділік принципі;

- Жеке тұлғаның жан-жақты даму принципі;

- Үздіксіздік принципі.

\/

/\ Мақсатқа бағыттылық,жүйелілік және ұйымдастырылған құрылым үрдісі және әлеуметтік субьектілердің қандай да бір функцияны орындауға қажетті сапалардың дамуы+ Оқу;

- Оқыту;


- Тәрбиелеу;

- Үйрету;

- Қозғалысты ойын.

\/

/\ Мағыналы қозғалмалы жаттығулармен біріктірілген қозғалыс жүйесі қалай аталды?- Қозғалу әрекеті

- Спорттық техника

- Қозғалсты ойын

+ Дене жаттығуы

- Дене тәрбиесі

\/

/\ Қозғалу дағдыларын үйренуге және осыған байланысты білім алуға бағытталған педагогикалық процесті атаңыз:- Физикалық білім

+ Физикалық тәрбие

- Физикалық даму

- Физикалық мәдениет

- Физикалық білік

\/

/\ Жоғары дәрежеде техникалық әрекеттерді білу және оларды шебер және сапалы қолдану қалай аталады:- Қозғалыстық білік

- Техникалық шеберлік

- Қозғалыстық дайындық

+ Қозғалыстық дағды

- Физикалық білім

\/

/\ Төмендегі белгілердің қайсысы қозғалыс қабілетіне тән екенін анықтаңыз: 1)тұрақсыз;2)біріккен;

3)тұрақсыздық;

4)автоматтандарылған;

5)артық жұмсалған күш;

6)экономикалық

+ 2,4


- 1,3,5

- 1,2,3,4,5,6

- 1,2,6

- 1,2,3,4\/

/\ Қозғалыс машықтарының негізгі айырым белгілері болып табылады:

- Қозғалыс әрекеттерін жасаудағы тұрақсыздық

+ Зейіннің әр уақытта қозғалыс әрекетінің әдіс-тәсіліне шоғырлануы

- Қозғалыс қимылдарын басқарудағы (қарсы соққан жел,жаңбыр,жаттығу алаңдарының дұрыс жарықтанбауы,залдағы шу,т.б.)

- Қозғалыс дарындылығы

\/

/\ Төмендегі сөйлемдерді толықтыруға болатын пунктерді таңдаңыз:1)жаттығушының туа біткен қабілеттері,

2)жаттығушының жас ерекшелігі,

3)қозғалыс қимылдарының координациялық күрделілігі,

4)жаттықтырушының кәсіби біліктілігі,

5)жаттығушының (шәкірттің) сыни ойлау қабілеті мен саналылығы,қозғалыс қимылдарын меңгерудің мерзімі мен сапасын шешуші рөл атқарады:

- 4,5


- 1,2

- 3


+ 1,2,3,4,5

- 1,2,3,4

\/

/\ Кез келген қозғалыс әрекетіне үйрету үрдісі өз құрамына...өзара ерекше және бөлек жаттығулар әдісімен ерекшелінеді (Бос орынды толтырыңыз)- Үш кезең

- Төрт кезең

- Екі кезең

+ Бес кезең

- Бір кезең

\/

/\ Қозғалыс әрекетінің әдісіне үйретудің бастапқы кезеңіндегі мақсат:+ Оқушыда үйретіліп жатқан техника негіздерін қалыптастыру,оның жалпылық негізде орындалуын қадағалау

- Қозғалыс қимылдарының қалыптасуын аяқтау

- Үйретілген қозғалыс әрекетінің техникасын бүге-шүгесіне дейін меңгеруді талап ету

- Үйретілген қозғалыс әрекетінің кезеңдері мен бөліктерін орындаудағы біркелкілік пен бірқалыптылығына қол жеткізу машықтар мен шеберлікке үйретуді аяқтау

\/

/\ Қозғалыс қимылдарының бастапқы кезеңінде оған тән (жалпылық сипат алады):+ Бұлшық еттердің күшке ие болуы оқушылардың жалпы қозғалыс қимылдарының дәлсіздігі мен қысылуына байланысты(амплитуда мен бағыт бойынша)

- Оқушылардың қозғалыс қимылдарын жасаудағы тұрақтылық,біркелкілік пен сенімділік

- Қозғалысты басқарудағы оқушы санасының минималды бақылауы(салынатын күшті,ептілікті,қозғалыс бағыты мен орындалуын реттеу)

- Қозғалыс автоматтандырылуы мен координациясының жоғары дәрежесі

- Қозғалыс қимылдарының техникасын толығымен үйрену

\/

/\ Қозғалыс қимылдарын үйретудің бастапқы кезеңінде бір сабақтың барысында қозғалысқа үйретуді реттеу керек:- Жаттығудың дайындық кезеңінде

+ Жаттығу кезеңінің негізгі бөлімінің басында

- Жаттығу бөлімінің негізгі бөлімінің ортасында

- Жаттығу кезеңінің негізгі бөлімінің соңында

- Қозғалыс шеберлігі қалыптасқан соң

\/

/\ Қозғалыс әрекетінің техникасын оқытуға кіріскенде мұғалім ең алдымен оқыту әдісін белгілейді.Егер әрекеттер қиын болмаса,оларды қалдырған жөн:+ Бірден біртұтас орындауда(біртұтас-конструктивті жаттығу әдісі)

- Бүтіндегі бөліктердің қосылуында(бөлінген-конструктивті әдіс)

- Түрлі ойын жағдайларында (оқытудың ойын әдісі)

- Түрлі жарыстарда: «кім дұрыс», «кім дәлірек», «кім күшті»,т.б. (оқытудың жарыстыру методы)

- Оқытудың жарыстыру методы

\/

/\ Күрделі қозғалыс әрекетін оқытудың бастапқы кезеңінде қандай әдіс қолданылады?- Стандартты-интервал жаттығу әдісі

- Ықпал ету әдісі

+ Бөлінген-конструктивті әдіс

- Біртұтас-конструктивті жаттығу методы

- Қозғалыс әрекетінің қалыптасқан кезеңінде

\/

/\ Қозғалыс әрекетіне оқыту кезеңінде оқушылар ең көп қателік жібереді:+ Қозғалыс әрекеті техникасын оқытудың бастапқы кезеңінде

- Қозғалыс әрекеті техникасын оқытудыңнегізгі кезеңінде

- Қозғалыс әрекетінің қалыптасқан кезеңінде

- Құрылымдары түрлі қозғалыс әрекеттерінің бір-біріне әсер ету кезеңінде

- Қозғалыс әрекетінің қалыптасқан кезеңінде

\/

/\ Көрсетілген бөлімдерден төмендегі сөйлемдерді толықтыруға болатындарын таңдаңыз:1)Оқушының физикалық дайындығының төмендігі

2)Сабақ саны мен олардың қайталануын азайту

3)Жаттықтырылушы адамның өз күшіне сенбеуі

4)Қозғалыс әрекеттерінің арасында демалыс интервалдарын көбейту

5)Оқушыларды жалықтыратын сабақ талаптарын бұзу.Қалыптасу кезеңіндегі оқушылардың қозғалысындағы қателіктер мына себептермен түсіндіріледі:

+ 1,3,5


- 2,4

- 1,2


- 1,2,3,4,5

- 1,2,3,4

\/

/\ Көрсетілген міндеттермен төмендегі сөйлемдермен толықтыруға болатындарын таңдаңыз:1)қозғалыс әрекетінің техникасын оқу,

2)қозғалыс әрекеттеріне әсер ететін үлен қателіктерді жіберу,

3)қозғалыс әрекеттерінің фазалары мен техника бөліктерінің қосылуына қал жеткізу,

4)қозғалыс техникасының түрлі варианттарына оқыту,

5)үйретілген әрекетті түрлі жағдайларда қолдан білу;қозғалыс әрекетін жетілдіру кезеңіндегіпедагогикалық міндеттер:

- 4,5


- 1,2

- 1,3,5


+ 1,2,3,4,5

- 1,2,3,4

\/

/\ Қозғалыс әрекетін жетілдіру кезеңі жалғасады:- 3-тен 5 айға дейін

- 1 жыл


- 2-3 жыл

+ Оқу кезеңінде

- 1 ай

\/

/\ Болашақта жетілдіру және оқытуға бағытталған жаттығулар мен әдістердің жиынтығы төмендегідей аталады:- Оқыту методикасы

- Дене шынықтыру

- Физикалық білім

+ Дене тәрбиесі

- Физикалық жетілдіру

\/

/\ Дене тәрбиесінің міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған қозғалыс әрекеттері (олардың жиынтығын қоса) оның заңдылықтары бойынша қалыптасқан және ұйымдасқан:+ Физикалық жаттығулар

- Қозғалыс ойындары

- Қозғалу шеберлігі

- Физикалық жетілдіру

- Дене шынықтыру

\/

/\ Мұғалім мен оқушылар қарым-қатынасы арқылы меңгерілетін білім,дағдылар төмендегідей аталады:+ Оқыту әдістері

- Қозғалыс әрекеттері

- Оқыту методикасы

- Оқу және оқыту

- Оқыту

\/

/\ Оқу процесінің методикасы мен мазмұнына көзқарастар жүйесі немесе ортақ жағдайлар жиынтығы аталады:- Оқыту принциптері

- Оқыту теориясы немесе концепциясы

- оқыту

+ Профессионалдық-педагогикалық шеберлік- Оқыту әдістері

\/

/\ Дағдыландырудың негізгі шарты:- Мұғалімнің профессионалдық шеберлігінің жоғарғы дәрежесі

+ Басты фазаларда құрылымдық сәйкестіктердің көп болуы

- Белсенділік,білімділік принциптеріне сүйену

- Оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін ескеру

- Өзіндік ерекшеліктер

\/

/\ Физикалық қасиеттер-бұл:- Адамның физикалық мүмкіндіктерінің деңгейі

+ Туа біткен морфо-функционалды қасиеттер

- Белгілі бір қозғалыс әрекетінде адам танылуының түрлі комплексі

- Спортпен шұғылданушылардың қабілеттерінің комплексі

- Қозғалыс әрекеттері

\/

/\ Қозғалыс (физикалық) қабілеттер-бұл:+ Қиындықтары түрлі қозғалыс әрекеттерін тез әрі жеңіл меңгеру

- Адамға қатысты физикалық қасиеттер

- Жеке тұлғалық ерекшеліктер

- Қозғалыс әрекетін қамтамасыз ететін ерекшеліктер

- Туа біткен морф функционалды қасиеттер

\/

/\ Қозғалмалық негізі:- Психодинамикалық

- Физикалық сапалар

+ Қозғалыс қабілеті

- Қозғалмалы

- Қозғалмалы

\/

/\ Адамның қимылдатқыш қабілеттіліктерінің даму деңгейі анықталады:+ тестілермен (бақылау жаттығуларымен)

- дара спорттық нәтижелермен

- спорттық бірыңғай таптастыру разрядты нормативтарымен

- сыртқы жүктемелерге организмның дара реакциясымен

- бір физикалық жаттығудың орындалуымен

\/

/\ Күш бұл:- айқын қимылдатқыш қызметтің адам әртүрлі көрінулерінің кешені

- әртүрлі мөлшердегі бұлшық ет жігерлерін көрсетудегі адам қабілеттілігі

+ сыртқы кедергіні жеңу немесе бұлшық ет жігерлердің көмегімен оған қарсы тұрудағы адам қабілеттілігі

- үлкен бұлшық ет жігерлерін көрсетудегі адам қабілеттілігі

- сыртқы кедергіні жеңудегі адам қабілеттілігі

\/

/\ Абсолютті күш - бұл:+ дене мөлшеріне тәуелсіз адамның қандай да болмасын қозғалыста барынша көп күш көрсету

- адамның сыртқы кедергілерге төтеп беру қабілеттілігі

- бұлшық еттердің статикалық тәртібінде барынша көп жұмыс істеуі

- адамның белсенді дербес жұмыс істегендегі күші

\/

/\ Салыстырмалы күш - бұл :+ адамның 1 кг салмағын алғандағы жұмсалатын күш

- бір адамның басқа адаммен салыстырғандағы күші

- бұлшық ет физиологиялық кесе-көлденең енінің 1 см2 келетін күші

- бір физикалық жаттығу орындалған кездегі күш

- жаттығу

\/

/\ Ер балалардың жас және жігіттік кезеңіндегі ең қолайлы (сенситивтік ) дамуы осы кезде байқалады:- 10-11 жыл

- 11-12 жыл

+ 13-14 жылдан 17-18 жылға дейін

- 17-18жылдан 19-20 жылға дейін

- 19-20 жыл

\/

/\ Қыздардың бала және бойжеткен кезеңіндегі ең қолайлы (сенситивтік ) дамуы осы кезде байқалады:-10-11 жыл

+ 11-12жылдан 15-16 жылға дейін

- 15-16 жылдан 17-18 жылға дейін

-18-19 жыл

- 17-18 жыл

\/

/\ Ең әртүрлі бұлшық ет топтардың салыстырмалы күш өсуінің маңызды екпіндері осы кезде байқалады :- мектепке дейінгі жаста , әсіресе 5-6 жастағы балаларда

+ кіші мектеп жаста , әсіресе 9-11 жастағы балаларда

- 12-15 орта мектеп жасында,

- 16-18 орта мектеп жасында

- 6-7 мектеп жастағы балаларда

\/

/\ Қиыншылықтардың бір мүмкін қайталанудағы санымен мөлшерленетін күш беретін жаттығулардағы қолдануын қандай терминмен белгілейді :+ қайталанатын максимум ( ПМ )

- күш беретін көрсеткіш ( СИ )

- салмақтық күш көрсеткіші ( ВСП )

- жүктемелік күш көлемі

- қозғалыс жиілігі

\/

/\ Қандай салмақ салудың барынша көп саны күш салып бағытталған жаттығулардың 4-7 рет қайталануларына сай болатының көрсетіңіздер:- шектіге

- жанында - шектіге

+ үлкенге

- азға


- сырттағыға

\/

/\ Берілген шарттардағы адамның қимылдатқыш әрекеттердің орындалуын қамтамасыз ететін уақыт аралығы қалай аталады:- қимылдатқыш реакция

+ шапшаң қабілеттіліктер

- жылдам - күш беретін қабілеттіліктер

- қозғалыс жиілігі

- ырғақ

\/

/\ Алдын ала белгілі қозғалыстың алдын ала белгілі сигналға ( көрермен , есту , дене арқылы сезіну ) жауап беруі осылай аталады :+ қарапайым қимылдатқыш реакция

- жеке қозғалыс жылдамдығы

- шапшаң қабілеттіліктер

- қозғалыс тездігі

- екпін

\/

/\ Қол жеткен барынша көп жылдамдықты ұзағырақ ұстап қалуға болатын қабілеттілік қалай аталады :- шапшаң көрсеткіш

- жылдамдықтың абсолютті қорыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет