ЖҰмыс бағдарламасы «Риторика және шешендік өнері»


«Риторика және шешендік өнері» пәні бойыншабет3/3
Дата11.01.2017
өлшемі489.81 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3

«Риторика және шешендік өнері» пәні бойынша


Мәдениеттану 050204 мамандығының студенттеріне арналған
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген Мәдениеттану 050204, С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 200_ж. «____» _________, №_____хаттама

Кафедра отырысында ұсынылған 200_ж. «___»_________________ №_____хаттама


Кафедра отырысында қолдануға ұсынылды 200__ жылдың «___» ________

№ ___ хаттама.


Кафедрасының меңгерушісі ___________ Ахметова Г.Ғ.

Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған _______________

200_ж. «_____»______________ №____хаттама

ӘК төрағасы _____________________ Мошна Н.И.КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________Ақышев А.А. 200_ж. «___»__________


Жжәқб құпталды

ЖжӘҚБ бастығы ______________Варакута А.А.. 200_ж. « __»__________I. Пәннің мақсаты, міндеттері және оқу үрдісіндегі орны.

Кіріспе


Риторика - ойдың, сөзге қатынасын зерттейтін пән, оның баеты ерекшелігі ол нақты тіл жүйесіяен алыстап, созді айтушы мен сөзді тыңдаушы - ритордың тілді тұлғаның кұрылымына көңіл қояды.

1.1 Пәннің мақсаты.

Классикалык риторикалык теориясының негіздерін беру, дүниежүзідік риторикалық мәдениетке баулу. нақты создік қатынастардып қатысушылары болу үшін студенттерге көмектесу.

1.2 Пәннің міндеттері:

- пікір таластарға қатыса алатын, жұрт алдында сөйлей алатын, сөз өнерін меңгерген қабілетті тұлғаны қалыптастыру.1.3 Пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студенттердің білу міндеттілігі:

 • Риториканың нормасы, оның қоғамдык-тілдік практикамен байланысы;

 • Іскерлік қатынастардың негізі;

 • Жұрт алдында сөйлеудің жалпы заңдылықтары.

1.4 Пәнді окып-үйренудің нәтижесінде студенттердің істеу міндеттілігі.

 • Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану;

 • Пікір-таластыруға және сұхбаттасуға дағдылану;

 • Шешендік өнердің және іскерлік қатынастар мәселелерін талдай алу.

2. Пререквизиттер.

- Философия

- Казақстан тарихы

- Этика және эстетика
Пәннің тақырыптық Нысанжоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10

3. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зертх.

ОӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Классикалык және заманауи риторикасы

1,5

1,5

-

4

2

Сөз мәдениеті

1

1

-

4

3

Коммуникациялык риторика

1

1

-

4

4

Сөздің формалары және жанрлары

1

1

-

4

5

Сөздік іс-әрекеті

1

1

-

4

6

Ауызша сөз. Сөз таластыру шеберлігі.

1

1

-

4

7

Іскерлік риторика

1

1

-

6
Барлығы

7,5

7,5

-

304. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

4.1 Дәрістердін мазмұны.

1 тақырып. Классикалық және заманауи Рнторикасы.

 1. Риторика тарихынан. Қазақ жырауларының шешендік өнері

 2. Шешендік өнер әлеуметтік құбылыс ретінде.

 3. Риторика: пәні, дүниеге көзқарас.

2 тақырып. Сөз мәдениеті.

 1. Риторика және сөз мәдениеті.

 2. Ойлау мәдениеті және логика.

 3. Сөз нормасы.

3 тақырып. Коммуникациялық риторика.

 1. Коммуникациялық процесс.

 2. Қарым-қатынас құралы.

 3. Әңгімесушілердің

4 тақырып. Сөздің формалары және жанрлары.
1. Сұхбат- қарым-қатынас формасы.

2. Монолог жэне оның түрлері.

3. Қарым-қатынастың риторикалык негіздері.5 тақырып. Сөз сөйлеу қызметі.

1. Дайындық саласындағы сөз сөйлеу қызметі.

2. Сөз сөйлеудің композициясы.6 тақырып. Ауызша шешен сөйлеу табиғаты.

1. Сөз сөйлеуге дайындалу.

2. Пікір таластар.

3. Аргумент-дәлелдер

4. Ауызша сөйлеу дағдысын жетілдіру
7 тақырып. Іскерлік риторикасы.

1. Іскерлік қатынастың мәдениеті.

2. Іскерлік әңгіме.

4.2 Тәжірибелік сабақтардын мазмұны.

1 сабақ. Классикалык және заманауи риторнкасы.1. Шешендік өнер және саясат

 1. Шешендік өнердің түрлері.

 2. Риторика және тілмарлық

2 сабақ. Сөз мәдениеті.

 1. Риторика тұрғысынан сөз-сөйлеу мәдениеті

 2. Ауызша сөйлеудің логикалык талаптары

 3. Сөз сөйлеу мәнері

 4. Сөйлеу этикеті

3 сабақ. Коммуникациялык риторика.

 1. Коммуникативті білгірлік

 2. Байланыс кұрудың әдістемесі.

4 сабақ. Сөз сөйлеудің формалары және жанрлары.

 1. Конструктивті сұхбат құрудың ережелері.

 2. Баяндама, дәріс, импровизация.

 3. Шешеннің тұлғалык бет-бейнесі.

5 сабақ. Сөз сөйлеу қызметі.

 1. Жалпы риторикалык заңдар.

 2. Көпшілік алдында сөйлеудің жалпы ережелері.

 3. Көпшілік алдында сөйлеудің негізгі құралдары.

6 сабақ. Ауызша сөз. Пікір-талас шеберлігі.

 1. Сөз сөйлеу техникасының кұрамдары.

 2. Жағымсыз қарсы алған аудиторияның алдында сөйлеу.

7 сабақ. Іскерлік риторика.

 1. Іскерлік катынасты басқару.

 1. Іскерлік қызметтің этикасы.


ОӨЖ мазмұны
ОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

7,5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

7,5

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және басқалар)Коллоквиум

(және басқалар)7,5

4

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

7,5

Барлығы:

30


Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі

1тақырып. Классикалық және заманауи риторикасы.

Антика заманындағы шешендік өнер: Сократ, Плагон. Қазак халкының шешендік өнері. Ұсынылған әдебиеттер: [3] 13-23 бет, [8] 5-10 бет

2 тақырып. Сөз мәдениеті.

Аристотельдің риторикасы. Логика және Риторика. Ұсынылған әдебиеттер: [5] 33-45 бет, [8] 19-21 бет

3 тақырып. Коммуникациялык риторика.

Саяси риторика коммуникацияның формасы ретінде. Ұсынылған әдебиеттер: [6] 23-29 бет, [4] 5-13 бет

4 тақырып. Сөз сөйлеудің формалары мен жанрлары.

Саяси баяндама, әңгімелесу оның дайындық және іске асыру ерекшелігі. Ұсынылған әдебиеттер: [7] 20-25бет, [9] 25-30 бет

5 тақырып. Сөз сөйлеу қызметі.

Антикалық Ритор және саясатшылардың қазіргі кезеңдегі кеңесшілері. Ұсынылған әдебиеттер: [8] 35-44 бет, [9] 43-50 бет

6 тақырып. Ауызша сөз. Пікір-таласу шеберлігі.

Сократ полемист ретінде. Саяси бағдарламаның жүргізушілері. Ұсынылған әдебиеттер: [9] 45-52 бет, [4] 67-87 бет

7 тақырып. Іскерлік риторика.

Билік қатынастардың қызметтік этикеті. Ұсынылған әдебиеттер: [7] 56-67 бет, [9] 111-126 бет
Мамандықтың (тардың) Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме

Мамандықтың (тардың) жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме


050204 Мәдениеттану мамандықтың, 2007 т/ж
Пәннің атауы: «Риторика және шешендік өнері»


Оқу

формасы

Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕКЖ

Бақыл.

жұм.


барлығы

дәр

пр.

зер

СӨЖ

дәр

пр.

зер

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде5

-

-

-

-

-

45

15

30

5 семестр

6 семестр

7,5

7,5

-

30

-

-

-

-


5. Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Адамбаев Б. Шешендік сөздер, Алматы. 1992

 2. Адамбаев Б. Қазактың шешендік өнсрі. Алматы, 19,44

 3. Введенская Л.А. Риторика п культура речи. Ростов-на Дону. 2004

 4. Кон И.С. Социология личности. Москва. 1967

 5. Билер сөзі. Алматы, 1992

 6. Нечимов С. Шешендік өнер. Алматы, 1997

Қосымша:

 1. Қосымова Г. Қазақ шешендік өнерінің негіздері. Алматы, 2003

 2. Тереқүлов Н. Қазақтың би-шешендері. Алматы, 1993

 3. Қазақтың шешендік өнерінің бағдарламасы. 1996


БЕКІТЕМІН

ФжМ каф. меңгерушісі

____________Ахметова Г.Г.

Хаттама №___

«___»_________ 2009 ж.
Риторика және шешендік өнер пәні бойынша емтихан сұрақтары
1. Антика әлемінде риторика және орта ғасыр.

2. Сөйлеу тілінің ақпараттық мінездемесі.

3. Аргумент берудің тактикасы..

4. Қайта өрлеу дәуіріндегі риторика және ағартушылық

5. Сөйлеу тілінде сенім принципін құру.

6. Коммуникативті қатынас

7. Ораторлық өнердің түрлері.

8. Сөйлеу тілінің мақсаты.

9. Қарым-қатынастың ресми түрлері

10. Логика сөйлеу мәдениетінің негізі. Логика заңдылықтары.

11. Баяндамының және қорытындылаудың әртүрлілігі.

12. Оратордың сыртқы бейнесі.

13. Сөйлеу мәдениетінің критерилері.

14. Айтылатын мәселенің негізгі бөлімінің амалдары

15. Сөйлеу тіліне қатысты диалогтық заңдылық.

16. Сөйлеу тілінің стилі.

17. Риторикалық троп ұғымы.

18. Сөйлеу тілінің бағытталуы және алға жылжу заңдылығы.

19. Сөйлеу мәдениетінің типтері.

20. Сөйлеу тілінің фигурасы.

21. Қарым-қатынас түрлері.

22. Көпшілікке арналған сөйлеудің логикалық құралы

23. Монолог және монологиялық сөйлеу тілінің негізгі түрлері.

24. Қатынас құралы

25. Дискуссия кезіндегі психологиялық әсер ету.

26. Сөйлеу тілінің түрлері және жанры.

27. Ақпараттық сөйлеу түрі.

28. Әңгімелесушілердің типтері

29. Сөйлеу тілінің техникасы.

30. Баяндама.

31. Қарым-қатынас құрудың әдістемесі..

32. Сөйлем құрудың композициясы

33. Дау-дамайдың моральдық кодексі.

34. Сөз сөйлеудегі жалпы ережелер

35. Риторикалық троп ұғымы.

36. Сөйлеу тілінің фигурасы.37. Қатынас түрлері.

38. Сөйлеу тілінің композициялық құрылысы.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет