Жұмыс бағдарламасы (студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) бет 10-нанДата15.09.2017
өлшемі273 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 И ВКГТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс бағдарламасы

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет 10-нан
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ


БЕКІТЕМІН

Экономика және менеджмент


факультетінің деканы

___________Е. Варавин

«____» ___________ 2015 ж.

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Қазақ тілінің жалпы курсы

6М020500 – «Филология»

Өскемен

Усть-Каменогорск2015

Магистранттардың жұмыс бағдарламасы 6М020500 «Филология» мамандығының базалық және бейіндік пәндер циклінің типтік оқу бағдарламасы (Алматы 2006 жыл) және ҚР МЖМБС 7.09.009-2008 негізінде құрастырылған.


Бағдарлама қазақ, орыс тілдері және ісқағаздарын жүргізу кафедрасының мәжілісінде талқыланған


Кафедра меңгерушісі А. Жанәбілова
№ ____ хаттама “_____” ________2015 ж.

Экономика және менеджмент факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған


Төрайымы Г.Пестунова
№ _____ хаттама “_____” ________2015 ж.

Құрастырған Ж.Нәзбиев

КІРІСПЕ
Қазақ тілінің жалпы курсы магистрлік мектепте филология мамандығында өтілетін теориялық пән. Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті қазақ тілінің негізгі ұғымдары мен терминдерін қарастырып, оның басты- басты теориялық мәселелерін жаңа бағыттарды баяндап беру. Сондай-ақ, қазақ тілі ғылымдарының бүгінгі даму бағытын, ондағы түрлі жаңа салалар мен ағымдардың пайда болу құбылысын және оның тіл мен әдебиетке тигізетін әсерін айқындау.1-модульде тіл туралы іргелі түсініктердің өзгеруі және тіл қызметтерін, тіл біліміндегі соңғы бағыттарды, қазіргі қазақ тілінің жайы мен күйін, проблемаларын теориялық жақтан қарастырылады. 2-модульде қазақ тілінің жаңа аспектілері, саясат, дін мәселелері, салыстырмалы-тарихи типологиялық тұрғыдағы мәселелер қамтылған.

Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың мақсаты:– қазақ тілінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, тіл біліміндегі бағыттар және тілдің методологиясын баяндап беру.


Пререквизиттер:

Бұл курсты меңгермес бұрын студенттің қазақ тілі туралы яғни тіл білімінің салалары фонетика, лексика, морфология, синтаксис терминдер туралы мағлұматтары болып, конспект, реферат, пікір жаза білу, әдебиеттермен жұмыс істей алу дағдысы болуы керек, сондай-ақ, тест әдістерін білуі шарт.


Постреквизиттері:

Бұл пәнде алынған білім тіл білімі мен әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттар мен салаларды оқыту барысында пайдаланылады.


ТАҚЫРЫПТЫҚ-КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАР

Дәрістер:Модульдік атауы және шифрі

Дәрістер №

Оқып үйренетін сұрақтар атауы

Сағат саны

Апталық жүктеме

Әдебиет №

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

1-модуль

Тіл онтологиясы.1

Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері.

1

1

1-3

Слайд дәріс

2

Грамматика теориясына байланысты зерттеулер

1

1

1,2,4,5

Слайд дәріс

3

Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі ағымдар.

2

2

1,2,4,5

Электронды оқулық

4

Тілдік қызметтің пракматикалық және семантикалық аспектілері.


2

3

1,2,4,5

Слайд дәріс

5

Әлемнің тілдік суреті және дүниені бөлудегі жеке авторлық көзқарас.


1

3

1,2,4,5
6

Қазақ тіл біліміндегі номинацияның онтологиялық және гносеологиялық мәселелері.

1

4

1,2,4,5
7

Антропоцентризм және оның жаңа шешімдері

1

4

1-5
8

Неофункционализм принциптері

1

5

4-5
9

Қостілділік мәселесі


1

5

3-4
10

Қазақстан республикасындағы қазақ тілі

1

6

1-5
11


Мәтін проблемасы мен дискурс құрылысы.


1

6

1-3
12

Қазақ әдеби тілі және норма


1

7

1-5Іс –тәжірибелік сабақтар:Модульдік атауы және шифрі

Іс –тәжірибелік сабақтар №


Оқып үйренетін сұрақтар атауы

Сағат саны

Апталық жүктеме

Әдебиет №

Бақылау түрі

Ескерту

1

2

3

4

5

6
7

1-модуль

Тіл онтологиясы.2-модуль


1

Қазіргі қазақ тілінің негізгі ерекшеліктері.

1

1

1-3

ауызша

АКТ қолдану

2

Лингвистика тарихындағы ғылыми парадигманың ауысуы

1

2

1,2,4,5

реферат

АКТ қолдану

3

Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі ағымдар.

2

3,4

1,2,4,5

ауызша

АКТ қолдану

4

Тілдік қызметтің пракматикалық және семантикалық аспектілері.

1

5

1,2,4,5

тест

Сызбалар қолдану

5

Әлемнің тілдік суреті және дүниені бөлудегі жеке авторлық көзқарас.

1

6

1,2,4,5

жазбаша

АКТ қолдану

6

Қазақ тіл біліміндегі номинацияның онтологиялық және гносеологиялық мәселелері.

2

7,8

1,2,4,5

ауызша

Үлгілер қолдану

7

Антропоцентризм және оның жаңа шешімдері

1

9
ауызша

АКТ қолдану

1

Неофункционализм принциптері

1

10
ауызша

АКТ қолдану

2

Қостілділік мәселесі

1

11


3

Қазақстан республикасындағы қазақ тілі

1

12
ауызша

АКТ қолдану4

Тіл білімінің жаңа аспекттілері..

1


13

1,2,4,5


жазбаша

Кесте,сызбалар қолдану

5

«Тіл және саясат» өзекті мәселелері.

1

14

156

Тілдерді, фольклорды, қазақ және әлем әдебиетін салыстырмалы-тарихи, типологиялық, салыстырмалы түрде зерттеудің өзекті мәселелері.

1

15

15
Аудио-визуалдықұралдар пайдалану
Барлығы

15

1512. САБАҚҚА ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН МАТЕРИАЛДЫ ОҚЫП ҮЙРЕНУ КЕСТЕСІ
Магистранттардың өзбетімен жұмыс кестесі:

№ п/п

Сабақтың тақырыптары

СӨЖ тапсырма

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

Бақылау түрі

Өткізу мерзімі

Жоғ. балл

1

Тіл білімі мен әдебиеттегі соңғы бағыттар

Тіл білімі мен әдебиеттегі соңғы қорғалып жатқан кандидаттық, докторлық диссертациялардың өзектілі.

Тіл білімі мен әдебиеттегі соңғы қорғалып жатқан кандидаттық, докторлық диссертациялардың өзектілін білу

1,2,5

конспект

1

2

2

Тіл біліміне сыртқы факторлардың әсері

Тіл білімі мен әдебиеттанудың өзге ғылымдармен байланысы

Тіл білімі мен әдебиеттанудың басқа ғылымдардан туындайтын түрлерін білу.

1,2,4,5

реферат

2

1

3

Тіл саясаты

Тіл заңының мәні

Тіл заңын жүзеге асыру

1,2,4,5

жаттау

3

1

4

Қазақ тіл білімінің зерттелуі

С . Аманжолов еңбектері

Ғалымның өмірі мен ғылыми мұрасын білу.

1,2,4,5

тезис

4

2

5

Паралингвистика

Паралингвистика ғылымының бүгінгі таңда қажеттілігін дәлелде.

Тіл мәдениетін арттыру.

1,2,4,5

тезис

5

1

6

Тіл және қоғам

Тілдің коммуникациялық сипаты

Тілдің комммунативті қызметі арқылы тіл қажеттілігінің негізінде тілдің қолдану аясын кеңейту.

1,2,4,5

Ғылыми мақала

6

2

7

Әлеуметтік лингвистика

Сөйлеу әрекетінің әлеуметтік жағы.

Социалингвистикалық түсінік алу.

1,2,4,5

Конспект

7

1

8

Тіл білімінің дамуы

Тіл білімінің даму заңдарының объективті сипаты.

Тіл білімінің дамуының ішкі, сыртқы заңдарын білу

1,2,4,5

Реферат

8

1

9

Тілдердің ыдырауы

Диференцияция ( бөліну ) және интеграция ( бірігу ) тілдердің негізгі тарихи даму процестері .

Жеке тілдердің пайда болуынан мағлұмат алу.

1,2,4,5

Реферат

9

1

10

Қазақ әліпбиі

Қазақстанға қай әліпбиге көшкені тиімді екенін дәлелде

Латын графикасына көшудің маңыздылығы

1,2,4,5

Баяндама

10

2

11

Көркем антропология: ішкі және сыртқы адам.

Ішкі және сыртқы адамбейнесін ашу

Көркем антропология қажеттілігін анықтау.

1,2,4,5

Реферат

11

1

12

Хронтоп категориясы

Ішкі және сыртқы адам бейнесін көрсет

Хронтоп категориясы білу

1,2,4,5

Мақала

12

1

13

Абай Құнанбаев

Абай әдебиет және тіл біліміндегі ролін салыстыр

Абай өлеңдеріндегі тілдік деректер арқылы тіл біліміндегі орнын анықтау

1,2,4,5

реферат

13

1

14

Тілдік жағдай

Өскемен қаласындағы тілдік жағдайды сипатта

Өскемен қаласындағы мемлекеттік тілдің хал-ахуалына білу

1,2,4,5

баяндама

14

1

15

Тіл біліміндегі аймақтық компонент

Шығыс Қазақстан тілші ғалымдарының еңбектері

Тіл біліміне шығыс топырағынан шыққан филологтардың қосқан үлесі

1,2,4,5

Мақала.

15

2


Магистранттардың оқытушымен өзіндік жұмыс кестесі:

№ п/п

Сабақтың тақырыптары

МОӨЖ тапсырма

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

Бақылау түрі

Өткізу мерзімі

Жоғ. балл

1

Тарихи –салыстырмалы әдіс.

Өкілдері,еңбектеріне анализ жасау.

Бұл әдісті қолданушылар кім екенін біліп,әдістің қағидаларымен танысады.

1,2,5

конспект

1

2

2

Тіл және таным.

Таным процесіндегі тілдің роліне ғылыми мақала жаз.

Тіл мен таным, тіл мен рух сабақтастығына көзжіберу.

1,2,4,5

баяндама
1

3

Тілдің таңбалық сипаты.

Қазақ графикасы қандай әліпбиге көшу керек? Мерзімдібаспасөз материалдарын жинақтау.

Қазаққа қандай әліпби тиімді екенін дәлелдеу.

1,2,4,5

тезис

4

2

4


Тіл қызметтері

Тілдің қызметтеріне сөзжұмбақ құрастыр

Сөзжұмбақтар арқылы тілдің қызметтерін жатқа білу.

1,2,4,5

тезис

5

1

5

Тіл мен ойлау.

Гумбольдттің еңбектеріне және осы тақырыпқа қатысты мектептердің бағыттарын конспектілеу.

Тіл мен ойлаудың арақатысына байланысты айтылған пікірлерді білу.

1,2,4,5

Ғылыми мақала

6

2

6

Тілдердің жіктелуі.

Тілдердің жіктелуіне сөзжұмбақ құрастыр.

Сөзжұмбақ арқылы тілдердің классификациясын жатқа білу.

1,2,4,5

Мақала

7

1

7

Функциналды грамматика

Функционалды грамматикаға ғалымдардың көзқарастарын талқылау.

Функционалды грамматика терминінің қолданысқа енуі мен өзіндік белгілерін білу.

1,2,4,5

Баяндама

8

1

8

Тіл, әдебиет, дін.

Тілдің шығуы туралы діни-аңыз әңгімелерді жинақтау.

Моногенез теориясының шындыққа жанасуы.

1,2,4,5

жаттау

13

1

9

Діни парадигмалар және тіл

Тіл біліміндегі діни көзқарастарды көрсету.

Фольклордағы діни көзқарастарды ажырату.

10-15

конспект

14

1

10

Халықтық тілдер.

Жер бетіндегі тілдерге сипаттама жаса.

Жер бетінде қанша тілбар,оның ішіндегі БҰҰ –ның ресми тілі, ұлт, халықтық, мемлекеттік тілдерді білу.

1,2,4,5

Мақала.

15

2


13.ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1973,1978,1993,2002.

 2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.,1996

 3. Кодухов В. Н. Введение в языкознание. М.,1979,1987

 4. Хасенов Ә. Тіл білімі. А.,1996,2002

 5. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі.А.,1996

 6. Қазіргі әдебиеттану мен фольклористиканың өзекті мәселелері.А.,2004

ҚОСЫМША ӘДЕБИТТЕР

 1. Абаев В.И.. О языковом субстрате. -Алматы,1956

 2. Аманжолов А. Түркі филологиясы және жазу тарихы А.,1996

 3. Аханов К..Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы .Қазақстан мектебі. 1964,№8

 4. Базарбаева З.М. Қазіргі қазақ тілі интонациясы негіздері . –Алматы.,2002

 5. Байтұрсынов А. Тіл тарихы А.,1992

 6. Балақаев М.,.Сыздықов Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы – Алматы: Мектеп, 1968

 7. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.А.,1998

 8. Будагов Р.А.. Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния. –М.,1958

 9. Головин Б. Н. Введение в языкознание. М.,1973,1977,1980

 10. Гумбольдт В.Фон. Труды по язкознанию. - Москва: «Прогресс», 1984

 11. Жұбанов Қ.. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер . –Алматы,1966

 12. Исаев С.. Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық ұғымдар - Алматы, 1992

 13. Қазақ тілінің грамматикасы А.,2001

 14. Қайдаров Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселесі. А.,1998

 15. Қайдаров Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе -Алматы: Қазақ университеті, 1992

 16. Қашқари М.. Түрік сөздігі - Алматы,1998

 17. Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу даму кезеңдері. А.,1989

 18. Леонтьев А.Н. Языкознание и психология .-М.,1966

 19. Лингвистикалық география. А.,1968

 20. Малбақов. М.Қазақ сөздіктері /М.Малбақов. - Алматы, 1995

 21. Марр Н... Язык и мышление. – Ленинград, 1991

 22. Материалы к конференции «Язык как языковая система особого рода». - Москва,1967

 23. Мырзабеков С. Қазақ тілінің фонетикасы. А.,1993

 24. Мышление и язык/Сб. М.,1957

 25. Павлов И.П.. Физиология высшей древней деятельности. - Москва-Ленинград, 1951

 26. Реформатский. Агглютинация и фузия как две тенденции граматического строенияслова - Москва-Ленинград: Наука, 1980.

 27. Сайранбаев Т. Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисі. А., 1991

 28. Салқынбай А., Абақан Е Лингвистикалық терминдер сөздік. –Алматы: Сөздік- Словарь,1998.-304б

 29. Семиотика и восточные языки. - Москва, 1967

 30. Соссюр Ф. де Курс общего языкознание. М.,1933

 31. Томанов М. Қазақ тілінің грамматикасы. А.,1987

 32. Уәлиұлы Н.. Фразеология және тілдік норма /Н.Уәлиұлы. - Алматы, 1998

 33. Хасанов Б. Языки народов Казахстсна и их взаимодействие. А.,1970

 34. Хасенов Ә. Тіл білімінің теориялық және практикалық мәселелері. А.,1985

 35. Шендельс Е.М. Связь языкознание с другими науками. М.,1962

 36. Энгельс Ф.. Анти- Дюринг, Қазақша басылуы.-Алматы,1957

 37. Ярцев В.Н.. Теория субстрата в истории языкознания. –« Доклады и сообщения Института языкознания» вып. 9.1956

 38. Темірболат А.Проблема хронотопа в современной прозе. А.,2001


14.Баға бойынша хабарлама.

Бақылау түрі

Балдары

Ағымдық (дәріс, семинар,МОӨЖ,МӨЖ реферат)

50

Аралық ( қысқа тест, бақылау жұмысы)

50

Емтихан

100

Барлығы

100


15. Балл қою саясаты.
1. Дәріс – 5 бал ( дәріске қатысу-2, конспектілеу-1, өзіндік ойын айту-2)

2. ОМӨЖ сабақтары – 5 бал ( жауаптарын жазып келу-2, айту-2, пысықтау сұрақтарын қою-1) 4 ОСӨЖ-ге 20 бал

3. Ғылыми жоба – 5 бал (МӨЖ бойынша)

4. Конспект – 5 бал(МӨЖ бойынша)

5. Бақылау жұмысы – 5 бал

6. Реферат –5 бал (жазу-2, безендіру-1,қорғау-2) 3 рефератқа 15 балБарлығы: 100 бал
16.Курс саясаты
Студент төмендегі шарттарды орындауға тиіс, орындамаған жағдайда берілген ескертпелердің тұсындағыдай балдар алынып қалады. Уақытында орындалмаған тапсырмалар үшін қорытынды бақылаудың бағасы кемітіледі.

 • сабаққа кешікпеу;(0,5бал)

 • сабақта ұялы телефонды өшіріп қою;

 • босатқан сабақтарды өтеу;

 • оқу үрдісіне белсенді араласу;

 • дебат сабақтарға қатысу міндетті;

 • әр сабаққа дайындалу міндетті;

 • емтиханда көшіруге тиым салынады; (1бал)

 • крустастары мен оқытушыларға тілеулес болу;

 • студенттің ар кодексін сақтау;

 • кітапханаға міндетті түрде бару;

 • сабақтан сұранғанда пән оқытушысына міндетті түрде ескерту;

 • емтиханға қатыспауы 0 балға саналады.


17. СҰРАҚТАР МЕН БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет