Кафедра Философия


Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесібет2/22
Дата01.04.2017
өлшемі3.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Жұмыс


түрі

Тапсырма-лардың

мақсаты


мен мазмұ-

ны

Ұсыныла-тын


әдебиеттер

Орында-лу уақы-ты


Балл


(рейтинг- шкала-сына

сәйк-с)

Бақылау форма-сы

Тапсыру


мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8


1

Лекц-ға

ауызша


жауап

беру

Лекция


материал-дарын

толықтыру


Лекция


материал-дары

Семестр


ішінде

“5”-5%

“4”-4%


“3”-3%

Сұрақ-


жауап

Әрбір ат-

тестация-ға дейін

3 жауаптан2

Семестр-


лік жұмыс

Леккция


материал-дары б-ша

бақылау


Лекция,

оқулық


материалдары

Семес-тр ішінде

10%

Тапсыр-маға

жазбаша


жауап беру

2-ші


атт-яға


3

Реферат

Қосымша


материал

оқу


Оқулықтар,

философия-лық журналдарСеместр-дің бірінші

жарт.
10%

Берілген


тапсырмаға жазбаша жауап беру

1-ші атт-яға
4

Аттест.

тест тапсыр-малары


Леккция


материал-дары б-ша

бақылау


Лекция,

оқулық


материалдары
атт.-5%

у\атт.-


3%

Тест-30

сұрақ


1-ші,2-ші

аттест.-ға
6.3. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыс жоспары.

Оқытушының басқаруымен студенттік жұмыс (СРСП)
Философия – адам және қоғамның рухани өмірінің ерекше саласы.

Мақсаты.


Философия пәні туралы түсінік қалыптастыру, оның құрылымы мен атқаратын қызметі жөнінде студенттердің сауатын ашу.

Жоспары:


 1. Философия, оның пәні, объектісі және қызметі.

 2. Философияның мәні мен мақсаты. Философия және әдеттетегі сана. Философия және ғылым.

 3. Көзқарас ұғымы. Мифология. Дін. Философия.

Сұрақтар:

 1. Философия дегеніміз не?

 2. Философияның мәдениеттегі орны мен ролін анықта.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау, зерттелуі.
Көне Үнді және Қытай философиясы.

Мақсаты.


Ежелгі Шығыс философиясына түсінік қалыптастыру, ерекшелігін көрсету.

Жоспары:


 1. Көне үнді философиясының ерекшелігі, негізгі философиялық ұғымдары.

 2. Веданта, джайнизм, буддизм.

 3. Көне Қытай философиясының пайда болуы, негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері.

 4. Конфуцийдің әлеуметтік – адамгершілік ілімі.

Сұрақтар:

 1. Буддизм – адамгешілік – этикалық ілім ретінде.

 2. Тянь діні және көне Қытай философиясы.

 3. Легистердің саяси – этикалық ілімі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге

мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.


Антикалық философия.

Мақсаты.


Антикалық мектептер мен грек классиктерінің топтамасы болған антикалық философиясына түсінік қалыптастыру, ерекшелігін көрсету.

Жоспары:


 1. Ертедегі грек өркениетінің өзіндік санасының ерекшеліктері және алғы шарттары. Антикалық ойдың негізгі ұғымдары: Космос, Табиғат, Логос, Эйдос, Жан.

 2. Пифагор. Сан негіз ретінде.

 3. Эфестік Гераклит.

Сұрақтар:

 1. Дүниенің қозғаушы күштері: Махаббат және Өштесу.

 2. Клазомендік Анаксагор.

 3. Элей мектебі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау, зерттелуі.

Орта ғасырлық философиясы.

Мақсаты.


Орта ғасыр философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару.

Жоспары:


 1. Сенім және таным, философия және дін ертедегі латын және грек патристикасында.

 2. Номинализм және реализм.

 3. Араб – мұсылман елдеріндегі мәдениет және дін.

 4. Суфизм – мұсылмандық діни – философиялық ойлардың бағыты ретінде.

Сұрақтар:

 1. Ф.Аквинскийдің іліміндегі құдай идеясын негіздеу.

 2. Араб тілді философиясының ортағасырлық батыс философиясына

тигізген әсері.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.

Мақсаты.


Қайта өрлеу дәуірі философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Орта ғасырдағы ойшылдардың догматтық схоластикасына сынау мәселесі.

Жоспары:


 1. Қайта Өрлеу Дәірінің философиясының ерекшеліктері және негізгі сипаттары.

 2. Қайта Өрлеу Дәуіріндегі ғылым.

 3. Қайта Өрлеу Дәуірінің әлеуметтік – саяси философиясы.

Сұрақтар:

 1. Қайта Өрлеу Дәуіріндегі утопиялық идеялар.

 2. Қайта Өрлеу Дәуіріндегі эстетика.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

Жаңа дәуір философиясы.

Мақсаты.


Жаңа дәуір философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Негізгі гносеологиялық мәселе және оны шешудің жолдары. Әдіс мәселесі және рационалдық, эмпиристік бағыттар.

Жоспары:


 1. Декарт философиясындағы күмәндану принципі.

 2. Субстанция мәселесі және Б.Спинозаның пантеизмі.

 3. К.А.Гельвецийдің әлеуметтік – философиялық және этикалық көзқарастары.

 4. Д.Дидроның диалектикасының элементтері.

Сұрақтар:

 1. Готфрид В.Лейбниц. Монадалар туралы ілім.

 2. Ф.Бэкон: «Жаңа Органон».

 3. П.Гольбах пен Ж.Ламетридің натурфилософиясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Классикалық неміс философиясы.

Мақсаты.


Классикалық неміс философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Неміс философиясының идеализмі мен материализмі.

Жоспары:


 1. И.Кант философиясы эволюциясының негізгі кезеңдері.

 2. Этика – ақыл –ойдың іс жүзінде қолдану.

 3. Гегельдің диалектикалық әдісі. Категориялар мен заңдар.

 4. Л.Фейрбахтың жүйесі. Идеалистік философия мен дінге сын.

Сұрақтар:

 1. И.Канттың антиномиялары.

 2. И.Фихте философиясындағы субъект белсенділігі мәселесі.

 3. Гегельдің философиясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

ХІХ ғасыр философиясы.

Мақсаты.


ХІХ ғасыр философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Марксизм философиясының қалыптасуы.

Жоспары:


 1. К.Маркс және жасгегельшілдер.

 2. Табиғатты материалистік тұрғыдан түсіну.

 3. Марксизм эволюциясы.

Сұрақтар:

 1. Қоғамдық – экономикалық формация ұғымы.

 2. Марксизм қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы.

 3. Марксизм философиясындағы жаттану мәселесі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Қазақ философиясы.

Мақсаты.


Ұлттық философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Дүние және адам туралы алғашқы көзқарастық бағыттар мен философиялық толғаныстар.
Жоспары:

 1. Қазақ философиясының қалыптасуының әлеуметтік – мәдени алғы шарттары.

 2. Жыраулар мен ақындар шығармашылығындағы дүниетаным.

 3. Жеті жарғы және қазақ қоғамының құқықтық негіздері.

 4. Қазақ ағартушылық философиясы және оның ерекшеліктері.

Сұрақтар:

 1. Қазақ философиясының ерекшелігі неде?

 2. Ш.Уәлиханов – ойшыл. Ш.Уәлихановтың әлеуметтік – саяси көзқарастары.

 3. Абай және оның қазақ философиясының қалыптасуындағы ролі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Орыс философиясы.

Мақсаты.


Орыс философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару.

Жоспары:


 1. П.Чаадаевтың «Философиялық хаттарының» негізгі идеялары.

 2. Славянофилдік және батысшылдық.

 3. Н.Чернышевскийдің философиялық көзқарастары.

Сұрақтар: 1. ХҮІІ ғ. Орыс философиясы. М.Ломоносов, А.Радищев.

 2. Ф.Достоевский шығармашылығының философиялық мазмұны.

 3. Л.Толстойдың адамгершілік философиясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.

ХХ ғасырдағы Батыс философиясы.

Мақсаты.


Қазіргі заманғы батыс философиясының дамуы, ерекшелігі мен қалыптасуына назар аудару. Классикалық философиядан арылу. Сцентристік үрдістер мен позитивизмнің тарихи формалары.

Жоспары:


 1. Классикалық философиясының дағдарысы және жалпыфилософиялық мәселелердің жеке бағыттарға ыдырауы.

 2. Қазіргі заманғы поструктурализм.

 3. Экзиестенциализм.

 4. Герменевтика және тексті түсіндіру мәселесі.

Сұрақтар:

 1. К.Ясперстің тарих философиясы.

 2. О.Конттың позитивизмі.

 3. Структуализм. К.Леви – Стросстың концепциясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Болмыс және материя туралы философиялық түсінік.

Мақсаты.


Болмыс ұғымы, оның мәні мен философиялық, физикалық түсініктері. Материя ұғымының философиялық материализм жүйесінің ролі.

Жоспары:


 1. Болмыс ұғымы, оның мәні және ерекшелігі.

 2. Адам болмысының әлеуметтік – мәдени мәні.

 3. Материяның философиялық ұғымының қалыптасуы.

 4. Материя қозғалысының формалары.

 5. Кеңістік пен уақыт – материя болмысының формалары.

Сұрақтар:

 1. Заң қажеттілік ретінде, заң және мән.

 2. Дүниенің бірлігі және көптүрлілігі.

 3. Монизм. Дуализм. Философиялық плюрализм.

 4. Тірі және өлі материяның ұйымдасуының негізгі деңгейлері.

 5. Материяның философиялық және жаратылыстану – ғылыми түсінігі. Субстанция мәселесі.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау, зерттелуі.

Гносеология: жалпы мәселелер.

Мақсаты.


Танымның көптүрлілігі. Ғылыми, ғылымға дейінгі және ғылымнан тыс білімдер формалары.Танымның объектісі мен субъектісіне назар аудару.

Жоспары:


 1. Таным – шындықты бейнелеу формасы. Танымның объектісі және субъектісі.

 2. Ақиқат ұғымы. Ақиқат өлшемі.

 3. Ғылыми танымның мәні және құрылымы.

 4. Ғылыми өлшем.

Сұрақтар:

 1. Ақиқат және адасу.

 2. Ғылым және адамгершілік.

 3. Ғылыми танымның шындықты игерудің әдеттегі, көркемдік және басқа тәсілдерінен айырмашылығы.

 4. Логика және шығармашылық.

 5. Ғылыми танымдағы дағдарыстар мен революциялар.

 6. Диалектикалық логика – ғылыми танымның методологиясы.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Адамның рухани әлемі .

Мақсаты.


Сана адамның өмір сүру формасы, рухани бағытын анықтау мен дүниені өзгерту құралы және сананың функцияларына назар аудару.

Жоспары:


 1. Философиядағы сана мәселесі.

 2. Сана адам өмір сүруінің формасы, рухани бағытын анықтау мен дүниені өзгертудің тәсілі ретінде.

 3. Қоғамдық сананың формалары.

Сұрақтар:

 1. Сана және ойлау.

 2. Сана және шығармашылық.

 3. Әлеуметтік шығармашылықтың ерекшеліктері.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
Мәдениет философиясының негізі.

Мақсаты.


Көне мәдениет саласындағы құндылықтық қарым – қатынаспен мәдениет негізіне назар аудару.

Жоспары:


 1. Өркениет ұғымы және өркениеттерді типтеу мәселелері.

 2. Мәдениеттің бірлігі мен көптүрлілігі мәселесі.

 3. Мәдениет және руханилық мәселесі.

Сұрақтар:

 1. Қазіргі мәдениеттегі құндылықтар жүйелерінің құрылымы (регионалдық, ұлттық, діни).

 2. Мәдениет пен өркениеттің мәні.

Сұрақтар бойынша схема түрінде таблицалар құру, сонымен бірге мазмұнын ашу, анализ жасау,зерттелуі.
6.6. Пәннің оқу -әдістемелік қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу құралы

Пайдаланған әдебиеттер, тілі

Автор, басылған жылы

Даналар саны

Электрондық болжаулар.

кафедрада

кітапханада

1

Философия

қазақша

Кішібеков Д, Алматы, 1999

250
2

Философияқазақша.

Нұрышева Г Алматы, 2006 ж
7
3

Қысқаша философия тарихы

қазақша

Нысанбаев Ә.Н., Алматы, 1997 г.
47
4

Философия

қазақша.

Тұрғынбаев, Алматы, 2003ж
50
5

Философия


қазақша

Ғабитов Т.Х Алматы, 2003ж
100
6

Философия және мәдениеттану

қазақша.

Ғабитов Т.Х, Алматы, 2002 2003ж.
90
7

Философия тарихы

қазақша

Жамалов Ж, Алматы, 2000
15
8

Философия тарихы

қазақша.

Алтай Ж, Қасабек А, Мұхамбетәлі К. Алматы, 1999.
35
9

Философия негіздері

қазақша.

Ермеков Қ, Алматы, 2000 г.
46
10

Қазақ философиясына кіріспе.

қазақша

Қасабек А, Алматы, 1996.
9
11

Шығыс философиясы

қазақша.

Молдабеков Ж.Ж. Алматы, 2001.
3
12

Философия

қазақша .

Кішібеков Д. Алматы.200
30


6.7. Философия пәнінен ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі.

1.Сәрсенова Ж. Философия.-Алматы: «Өлке», 2010.-232 б.

2.Мырзалы С. Философия.-Алматы: «Бастау», 2008.-644 б.

3.Философия: Оқу құралы/ Р.Е. Жүншеев, Ө.С. Төкенов, А.Ә Ізтлеуов/ Алматы, 2007.-365 б.

4.Философия: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық /Құрастырған Т.Ғабитов. – Алматы:Раритет, 2004.-392 бет.

5.Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. Оқулық. –Алматы:Эверо,2004.-388 бет.

6.Философия тарихы: Оқулық./Ж.Алтай, А.Қасабек, Қ.Мұхамбетәли. –Алматы: Жеті жарғы, 1999.-288 бет.

7.Кішібеков Д. Қазақ менталитеті:кеше, бүгін, ертең.-Алматы:Ғылым, 1999. 200 бет.

8.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. –Алматы: «Білім», 2005ж., -304 бет.

9.Қасабек А. Тарихи-философиялық таным: Оқу құралы. –ҚазГЗУ, 2001. – 264 бет.

10.Рахметов Қ.Ж., Сәрсенова Ж.Н. Философия. Оқу құралы. –Алматы: «Өлке» 2004 ж. -88 бет.

11.Мәдени –философиялық энциклопедиялық сөздік / Құрастырған Т.Ғабитов, А. Құлсариева және т.б. – Алматы: Раритет, 2004. – 320 бет.

12.Нұрышева Г.Ж. Адам өмірінің философиялық мәні –Алматы, 2001. -240 бет.

13. Рысқалиев Т.Х. Даналық пен түсініктің үлгілері (философия тарихына шолу). «Ақыл кітабы», 1999.-240 бет.

14. Қасымжанов А. Диалектиканың заңдары мен категориялары. Алматы, «Қазақстан», -1966.-124 бет.

15. Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат. Алматы: Қазақ университеті, 2004. -83 бет.

16. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы, Алматы.1999. -272 бет.

17. Нұрышева Г.Ж. Философия тарихы. Оқу құралы. – Алматы: «Зият Пресс», 2005. -180 бет.

18. Сегизбаев О.А. Казахская философия ХҮ – начала ХХ века. –Алматы: «Ғылым», 1996. 472 с.

19.Рысқалиев Т.Х. Философия тарихына шолу: Оқу құралы. – Орал: Дастан, 2005. – 382 бет.

20. Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар әлемі: әлеуметтік – философиялық талдау. – Алматы, ҚР БҒМ Философия және саясаттану Институты.2000.- 180 бет.

21.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. М.: ТЕИС, 1996.

22.Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для вузов. – М.: Логос, 2000.

23.Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарика, 1998.-С.242-520, 553-802.

24.Философия. Учебник для высших учебных заведений /Отв.ред. В.П. Кохановский –Ростов – на-Дону; Феникс, 1997.

25.Философия: учебное пособие / Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрист, 1996.Қосымша әдебиеттер

1.Бэкон Ф. Соч. в 2-х т., М.,1977

2.Декарт Р. Соч.в 2-х т., М.,1989

3.Дж.Реале и Д.Антисери. Западная философия от истоков и до наших дней.,т.3., Спб,1996

4.Рассел Б. Мудрость Запада., М.,1998

5.История философии. М.,1998

6.Спиноза Б. Этика., Спб.,1993

7.И.Кант. Критика практичского разума. М.,1996

8.Абдильдин.Ж. И.Кант. Алма-Ата.,1978

9.Гегель. Феноменология духа.Соч..т.4,ч.1.м.1959

10.Гулыга А. Немецкая классическая философия., М..1986

11.Быховский Э. Людвиг Фейербах.,М.,1972

12.К.Маркс. Тезисы о Фейербахе. Соч., т.3

13.К.Маркс. Экономически-философские рукописи 1844г. Соч., т.42

14.Ф.Энгельс. Л.Фейербах и конец немецкой классической философии. М.,1979

15.Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм

16.Ф.Меринг. Карл Маркс. История его жизни. М., 1977

17.Марксистская философия в Х1Х веке. М.,1979

18.А.Шопенгауер. Мир как воля и представление., М., 1993

19.З.Фрейд. Я и Оно., М.,1991.

20.Сумерки богов. М.,1988

21.Г.Гадамер. Истина и метод. М.,1992

22.Х.Ортега и Гассет. Восстание масс. М.,1998

23.К.Поппер. Открытое общество и его враги., М.,Алматы.,1996

24.Рассел Б. Мудрость Запада. М.,1998

25.Фуко М. Археология знания. Киев,1996

26.Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,1994

24.Камю А. Бунтующий человек. М..1996

25.Э.Фромм. Душа человека.,М..1995

26.Сумерки богов. М..1992

27.Философия. , М.,1998

28.Бердяев Н.А. Самопознание. М.,1991

29.Соловьев В.С. Оправдание добра. М.,1996

30. Хрестоматия по истории философии. От Нестора до Лосева., М., 1997

31.Абай. Слова назидания. Алматы.,1995

32.Философия (под редак. Проф. Габитова Т.Х.) Алматы,2000

33.Ч.Валиханов Соч., Алма-Ата 1967

34.Сегизбаев О. Казахская философия ХУ начала ХХ веков. Алматы.,1996

35.Малов С. Памятники древнетюркской письменности., М-Л.,1956

36.Нурланова К. Человек и мир: казахская национальная идея. Алматы..1996

37.Аюпов Н.Г. Религиозная система древних тюрков. Алматы.,1998

38.Орынбеков М. Философия протоказахов. Алматы.,1996


8. Бағалау туралы ақпаратта білімді бағалау шкаласы, критерийлері, тапсырма орындау талаптары беріледі.


Бағалар шкаласы

в %

Әріп түрінде

баллдар

Үйреншікті баға

95-100

А

4,0

өте жақсы

90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

жақсы80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

қанағаттанарлық65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

0-49

F

0

қанағаттанарлықсыз

Баға

Берілген курсқа байланысты студенттің қорытынды бағасы төмендегідей компоненттерге байланысты: 1. Үй жұмысы, сабақтағы үлгірімі және сабаққа қатысуы – 20% (10% 1-7 апталар үшін; 10% 8-15 апталар үшін);

 2. Рубеждік бақылау:

Бақылау жұмысы, коллоквиум –20% (10% 1-7 апталар үшін; 10% 8-15 апталар үшін, рубеждік бақылаудың санына байланысты емес);

Өзіндік жұмыс (СӨЖ) – 20% (10% 1-7 апталар үшін; 10% 8-15 апталар үшін, СӨЖ саны екеуден кем болмауы керек); 1. Қорытынды емтихан (ауызша, жазбаша, тест немесе аралас

түрде өткізіледі) - 40 %.

Алғашқы 7 апта үшін ең жоғарғы үлгірім 30% -ті құрайды, ал 15 апта – 60%.

Егер студент семестр барысында 35% жинаса, онда

ол емтиханға жіберілмейді.

Емтиханды тапсыру семестр аяқталуының міндетті

шарты және кредит алу болып есептеледі.

Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет