Кіріспе. Introduction. Мәліметтер қоры жүйесі және қызметі; What is Database System/Database Management System and its functions; Негізгі бөлім. Main partДата20.01.2020
өлшемі447,04 Kb.

The Database.The Database Management System


Made by Balgabai Dinara

Checked by Smailova A.S.


Мақсаты: Purpose:

Мәліметтер қоры жүйесі жайлы түсінік беріп, оның қызметі, түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктері туралы мәлімет беру.

Providing information about database system and explaining about its function, types, advantages and disadvantages.

Жоспар: Contents:


Кіріспе. Introduction.

Мәліметтер қоры жүйесі және қызметі; What is Database System/Database Management System and its functions;Негізгі бөлім. Main part.

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің тарихы; History of DBMS;

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің түрлері; Types of DBMS;

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері; Advantages and Disadvantages of DBMS;Қорытынды. Conclusion.

Пайдаланған әдебиеттер; References;

Мәліметтер қоры дегеніміз ақпаратты сақтауға және жинақтауға арналған ұйымдасқан құрылым.

Datasbase is an organized structure for saving and storing information.Мәліметтер қоры дегеніміз не?

What is Database?

Мәліметтер қорын басқару жүйесі дегеніміз не?

What is DBMS?

Мәліметтер қорын басқару жүйесі дегеніміз тиісті қауіпсіздік шараларын ескере отырып, пайдаланушылардың деректерін сақтауға және алуға арналған бағдарлама. Бұл пайдаланушыларға өздерінің қажеттіліктеріне сәйкес өздерінің деректер қорын құруға мүмкіндік береді.

Database Management System is a software for storing and retrieving users' data by considering appropriate security measures. It allows users to create their own databases as per their requirement.

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің қызметі Functions of DBMS


МҚБЖ үш маңызды нәрсені басқарады: мәліметтер, деректерге қол жеткізуге, құрсаулауға және өзгертуге мүмкіндік беретін мәліметтер базасы және дерекқордың логикалық құрылымын анықтайтын мәліметтер базасының схемасы. Осы үш негіз элементтері келісімді, қауіпсіздікті, деректердің тұтастығын және деректерді басқарудың бірыңғай рәсімдерін қамтамасыз етуге көмектеседі. Мәліметтер қорын басқарудың типтік міндеттеріне өзгерістерді басқару, өнімділікті бақылау / баптау, резервтік көшірме және қалпына келтіру кіреді. Деректер базасын басқарудың көптеген жүйелері автоматтандырылған қайта қалпына келтіру, қайта қосу және қалпына келтіру, сонымен қатар дерекқордағы іс-әрекеттерді тіркеу және тексеру үшін жауап береді.

The DBMS manages three important things: the data, the database engine that allows data to be accessed, locked and modified, and the database schema, which defines the database's logical structure. These three foundational elements help provide concurrency, security, data integrity and uniform data administration procedures. Typical database administration tasks supported by the DBMS include change management, performance monitoring/tuning and backup and recovery. Many database management systems are also responsible for automated rollbacks, restarts and recovery as well as the logging and auditing of activity in databases.


Мәліметтер қорын басқару жүйесінің тарихы: History of DBMS:


1960 ж.- Чарльз Бахман алғашқы МҚБЖ жүйесін ойлап тапты.

1970 ж. - Кодд  Халықаралық Бизнес Машиналары (ХБМ) компаниясының ақпараттық басқару жүйесін (АБЖ) енгізді.

1976 ж. - Питер Чен СҚМ моделі деп те аталатын Субъектімен қатынастар моделін анықтады.

1980 ж. - Реляциялық модель кеңінен қабылданған мәліметтер базасының құрамдас бөлігіне айналды.

1985 ж. - объектіге бағытталған МҚБЖ дамыды.

1990 ж. - Реляциялық МҚБЖ-ға объектіге бағдарлауды енгізу.

1991 ж. - Microsoft корпорациясы MS МҚБЖ-ны, жеке дерекқорды басқаруды жүзеге асырды және басқа барлық дербес дерекқор өнімдерін ауыстырды.

1995 ж.- Интернеттегі алғашқы мәліметтер базасына қосымшалар шықты.

1997 ж.- XML дерекқорды өңдеуге қолданылды. Көптеген сатушылар XML-ді МҚБЖ өнімдеріне біріктіре бастады.

Мәліметтер қорын басқару жүйесінің түрлері: Types of DBMS:


Иерархиялық МҚБЖ

Hierarchical DBMS

Желілік МҚБЖ

Network DBMS

Реляциялық МҚБЖ

Relational DBMS

Нысанға бағытталған МҚБЖ

Object-Oriented DBMS

Иерархиялық мәліметтер базасында модельдік деректер ағаш тәрізді құрылымда ұйымдастырылған. Деректер Иерархиялық түрде сақталады (жоғарыдан төменге немесе төменнен жоғарыға). Деректер ата-ана мен бала қатынасын қолдану арқылы ұсынылады. Иерархиялық МҚБЖ-де ата-ананың көп баласы болуы мүмкін, бірақ балаларда тек бір ата-ана болады.

In a Hierarchical database, model data is organized in a tree-like structure. Data is Stored Hierarchically (top down or bottom up) format. Data is represented using a parent-child relationship. In Hierarchical DBMS parent may have many children, but children have only one parent.

Желілік деректер базасының моделі әр баланың бірнеше ата-анасы болуына мүмкіндік береді. Бұл сізге бұйрықтар / бөлімдерден көпке дейінгі қатынастар сияқты күрделі қатынастарды модельдеу қажеттілігін шешуге көмектеседі. Бұл модельде субъектілер бірнеше жолдар арқылы қол жеткізуге болатын график түрінде ұйымдастырылған.

The network database model allows each child to have multiple parents. It helps you to address the need to model more complex relationships like as the orders/parts many-to-many relationship. In this model, entities are organized in a graph which can be accessed through several paths.

Реляциялық МҚБЖ - бұл ең қарапайымы болғандықтан, көп қолданылатын МҚБЖ моделі. Бұл модель кестелердің жолдары мен бағандарындағы деректерді қалыпқа келтіруге негізделген. Реляциялық модель бекітілген құрылымдарда сақталады және SQL көмегімен басқарылады.

Relational DBMS is the most widely used DBMS model because it is one of the easiest. This model is based on normalizing data in the rows and columns of the tables. Relational model stored in fixed structures and manipulated using SQL.

Нысандар түрінде сақталған Модельге бағытталған мәліметтер. Оның ішіндегі мәліметтерді көрсететін класстар деп аталатын құрылым. Ол деректер базасын деректер мүшелерінің мәндері мен операцияларын сақтайтын нысандар жиынтығы ретінде анықтайды.

In Object-oriented Model data stored in the form of objects. The structure which is called classes which display data within it. It defines a database as a collection of objects which stores both data members values and operations.


Мәліметтер қорын басқару жүйесі Database Management System


Артықшылықтары

Advantages

Кемшіліктері

Disadvantages


DBMS offers a variety of techniques to store & retrieve data

DBMS offers a variety of techniques to store & retrieve data

DBMS serves as an efficient handler to balance the needs of multiple applications using the same data

Uniform administration procedures for data

Application programmers never exposed to details of data representation and storage.

A DBMS uses various powerful functions to store and retrieve data efficiently.

Offers Data Integrity and Security

The DBMS implies integrity constraints to get a high level of protection against prohibited access to data.

A DBMS schedules concurrent access to the data in such a manner that only one user can access the same data at a time

Reduced Application Development Time


МҚБЖ деректерді сақтау мен алудың әртүрлі әдістерін ұсынады

МҚБЖ бірдей деректерді қолдана отырып, бірнеше қосымшалардың қажеттіліктерін теңестіру үшін тиімді өңдеуші ретінде қызмет етеді

Деректерді басқарудың бірыңғай процедуралары

Қолданбалы бағдарламашылар ешқашан мәліметтерді ұсыну және сақтау туралы мәліметтерге ұшырамайды.

МҚБЖ деректерді тиімді сақтау және алу үшін әртүрлі қуатты функцияларды қолданады.

Деректердің тұтастығы мен қауіпсіздігін ұсынады

МҚБЖ деректерге тыйым салынған қол жетімділіктен қорғаудың жоғары деңгейін алу үшін тұтастықты шектеуді білдіреді.

МҚБЖ деректерге бір уақытта бір қолданушы бірдей деректерге қол жеткізе алатындай етіп қол жеткізуді жоспарлайды.

Өтінімді әзірлеу уақытын қысқарту

Cost of Hardware and Software of a DBMS is quite high which increases the budget of your organization.

Most database management systems are often complex systems, so the training for users to use the DBMS is required.

In some organizations, all data is integrated into a single database which can be damaged because of electric failure or database is corrupted on the storage media

Use of the same program at a time by many users sometimes lead to the loss of some data.

DBMS can't perform sophisticated calculations

МҚБЖ аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру құны өте жоғары, бұл сіздің ұйымыңыздың бюджетін көбейтеді.

Деректер базасын басқару жүйелерінің көпшілігі көбінесе күрделі жүйелер болып табылады, сондықтан пайдаланушыларға МҚБЖ-ны қолдануға үйрету қажет.

Кейбір ұйымдарда барлық деректер біртұтас дерекқорға біріктірілген, олар электр қуатының бұзылуынан немесе деректерді сақтау ортасында бұзылғандықтан зақымдануы мүмкін.

Бір бағдарламаны бір уақытта қолдану көптеген пайдаланушылардың кейбір мәліметтердің жоғалуына әкеледі.

МҚБЖ күрделі есептеулерді орындай алмайды.

МҚБЖ-ға мысалдар: Some examples of DBMS:


Қорытынды:

Conclusion:

Қорытындылай келе, Мәліметтер қоры, Мәліметтер қорын басқару жүйесі туралы жаңа ақпарат алдыңыздар деген үміттемін.

In conclusion, I hope that you’ve gained new information about the Database and Database Management System.


Пайдаланған әдебиеттер: References:

  • https://www.guru99.com
  • http://searchsqlserver.techtarget.com
  • www.techopedia.com

Назарларыңызға рақмет!

Thanks for your attention!

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет