КҮнтізбелік тақырыптық жоспар үлгі сынып: 9 Пәні: «Биология» Барлығы сағат саны: 68 Аптасына сағат саны: 2Дата06.12.2019
өлшемі34,68 Kb.
КҮНТІЗБЕЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР ҮЛГІ

Сынып: 9

Пәні: «Биология»

Барлығы сағат саны: 68

Аптасына сағат саны: 2

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырып/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті.

Сағат саны

1-тоқсан
9.1А Жасушалық биология

(1 сағат)

Жасушаның негізгі компоненттерінің қызметтері. Жасуша құрылымдары: плазмалық мембрана, цитоплазма, ядро, эндоплазмалық тор, жасуша орталығы, рибосомалар, Гольджи аппараты мен лизосомалар, митохондрия, пластидтер, қозғалыс органоидтары, жасушаның қосындылары. Құрылыстары және атқаратын қызметтері.

9.4.2.1 - өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы мен қызметтерін түсіндіру


1

Жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептеу. Ұлғаю, жасушаның (органеллалардың) актуальды өлшемі және суреттің нақты өлшемі. Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне аудару (сантиметр-миллиметр-микрометр-нанометр).

Модельдеу «Микрофотографияларды пайдаланып жасушаның сызықтық ұлғаюын есептеу».9.4.2.2 - микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептеу


9.1В

Тірі ағзалардың көп түрлілігі.

Биосфера және экожүйе

(4 сағат)

Әр түрлі түрлерді сипаттауда бинарлық номенклатураны қолдану.

Зертханалық жұмыс «Анықтағыш көмегімен өсімдіктер мен жануарлар түрлерін (жергілікті регионның) анықтау».9.1.1.1 - әр түрлі түрлерді сипаттауда бинарлы номенклатураны қолдану

9.1.1.2 - өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін ерекшелік белгілері бойынша танып білу (анықтағыш бойынша)1

Популяцияның өсуінің экспоненциалды және сигмоидты қисығы.

9.3.1.1 - популяция өсімінің экспоненциалдық және сигмоидтік үлгілерінің қисық сызықтарының графиктерін талдау

1

Экожүйедегі энергия тасымаланың тиімділігі. Энергия ағыны және қоректік тізбектер. Экологиялық пирамида түрлері.

9.3.1.2 - энергия ағымының тиімділігін есептеу

9.3.1.3 - энергия, биомасса және сандар пирамидаларын салыстыру1

Табиғаттағы көміртек пен азот айналымы. Биосферадағы биохимиялық үрдістер. Топырақ пен шөгінді жыныстар түзудегі тірі ағзалардың рөлі.

9.3.1.4 - азот пен көміртектің табиғаттағы айналымының сызбасын құру

1

9.1D

Адам қызметінің қоршаған ортаға әсері

(2 сағат)

Пайдалы қазбаларды өндірудің қоршаған орта мен адам денсаулығына әсері.

9.3.2.1 - пайдалы қазбалар өндірудің және қайта өңдеудің қоршаған ортаға әсерін түсіндіру

1

Пестицидтердің қоршаған орта мен адам денсаулығына әсері.

9.3.2.2 - пестицидтерді пайдаланудың қоршаған орта мен адам денсаулығына әсерін түсіндіру

Парниктік эффектісі (жылыжай) және озон қабатының жұқаруы. Дүниежүзілік мұхит деңгейінің көтерілуінің, су мен атмосфера температурасының өзгеруінің тірі ағзаларға әсері.

9.3.2.3 - парниктік эффектінің тірі ағзаларға әсерін түсіндіру;

9.3.2.4 - озон қабатының бұзылуының себептері мен салдарын түсіндіру1

9.1E

Қоректену

(4 сағат)

Ыдырау үдерістері. Ас қорыту ферменттерінің әсері. Ас қорытудағы ферменттердің маңызы. Сіңіру және бөліп шығару.

9.1.2.1 - адамның ас қорыту жолдарындағы үдерістерді сипаттау.

9.1.2.2 - ас қорыту үдерісіндегі органикалық заттар мен сәйкесі ферменттердің арасындағы байланысты орнату1

Ферменттердің әсер ету механизмі. Ферменттің белсенді орталығы. Зертханалық жұмыс «Ферменттердің белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың (температура, pH) әсерін зерттеу».

9.4.1.1 - ферменттер механизмін оқып тану

9.1.2.3 - ферменттердің белсенділігіне әр түрлі жағдайлардың (температура, pH) әсерін зерттеу2

Өттің әсерінен майлардың эмульгациясы. Зертханалық жұмыс «Өттің әсерінен майлардың эмульгациялануын зерттеу».

9.1.2.4 - өттің әсерінен майлардың эмульгациялануы үдерісін зерттеу

1

9.1F

Заттардың тасымалдануы

(4 сағат)


Активті және пассивті тасымалдардың ұқсастығы мен айырмашылығы. Жасуша мембранасы арқылы тасымалдану. Белсенді тасымалдану кезіндегі энергияның жұмсалуы.

9.1.3.1 - активті және пассивті тасымалдарды салыстыру


1

Сыртқы және ішкі факторлардың транспирацияға әсері.

Зертханалық жұмыс «Транспирация үдерісі кезіндегі сыртқы факторларды (температура, ылғалдылық пен су буының қысымы, ауа қозғалысын) зерттеу.

Зертханалық жұмыс «Ішкі факторларды: Буландыратын беттің ауданы және бұл беттік ауданның өсімдік көлеміне қатынасының (кутикула мен лептесіктер) транспирация үдерісіне әсері».


9.1.3.2 - өсімдіктердегі транспирация үдерісінің мәнін түсіндіру

9.1.3.3 - ішкі және сыртқы факторлардың транспирацияға әсерін зерттеу
2

Сыртқы факторлардың флоэмада зат тасымалына әсері: температура, ылғалдылық, жарық.

9.1.3.4 - сыртқы факторлардың флоэма арқылы заттардың тасымалдануына әсерін зерттеу

2
ІЖБ
1
Барлығы
18

2-тоқсан
9.2A

Тыныс алу

(2 сағат)

Анаэробты және аэробты тыныс алу. Анаэробты және аэробты тыныс алу үдерістерін химиялық реакция теңдеулерін қолданып қарастыру. Анаэробты және аэробты тыныс алудың тиімділіктері.

9.1.4.1 - тыныс алу реакциясының химиялық теңдеуін пайдалана отырып, анаэробты және аэробты тыныс алуды салыстыру

1

Аэробты, анаэробты тыныс алу үдерістерімен байланысты бұлшық еттердің қажуы. Аэробты және анаэробты тыныс алуға физикалық жүктемелердің әсері.

9.1.4.2 - бұлшықет қажуы және аэробты, анаэробты тыныс алу үдерістері арасындағы байланысты қарастыру

1

9.2B

Бөліп шығару

(5 сағат)


Нефронның құрылысы және қызметі. Ультрафильтрация. Абсорбция және таңдамалы реабсорбция. Несептің құрамы. Фильтрация мен кері фильтрацияның себептері.

9.1.5.1 - нефронның құрылысы мен қызметін сипаттау;

9.1.5.2 - фильтрация және несептің түзілу үрдістерін сипаттау1

Бүйрек жұмысына әсер ететін факторлар: тамақтану рационы, дене температурасының күрт түсуі, дәрілік препараттар, созылмалы және инфекциялық аурулар(кариес, іріңді ангина т.б.)

9.1.5.3 - бүйректің жұмысына әсер ететін факторларды сипаттау

1

Зәр шығару жүйесінің гигиенасы. Бүйрек және зәр шығару жүйесінің аурулары: пиелонефрит, цистит, бүйрекке тастың жиналуы. Себептері және алдын алу шаралары.

9.1.5.4 - бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу жолдарын түсіндіру

1

Құрлықта, шөлде, тұщы және тұзды суларда тіршілік ететін тірі ағзалардың зат алмасуының соңғы өнімдері. Құрамында азоты бар органикалық заттардың ыдырау өнімдері: аммиак, несепнәр, несеп қышқылы.

9.1.5.5 - әртүрлі ағзалардың мекен ету ортасы мен зат алмасудың соңғы өнімдері арасындағы байланысты орнату

1

9.2C Координация және реттелу, биофизика

(8 сағат)


Нейрондардың түрлері мен қызметтері. Жүйке ұлпасының қызметі (глиальды жасушалар). Аксондардың миеленді және миеленсіз қабықтары. Синапстар және медиаторлар.

Модельдеу «Жүйке ұлпаларының құрылысы».9.1.7.1 - жүйке жасушасының құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату

9.1.7.2 - жүйке ұлпалары мен оның құрылымдық бөліктерінің қызметтерін талдау1

Миеленді, миеленсіз аксондарда жүйке импульстарының туындауы және өткізілуі. Өткізу жылдамдығы. Мембраналық потенциал, тыныштық потенциалы және әрекет потенциалы.

Модельдеу «Жүйке импульстарының туындауы мен таралу жылдамдығын зерттеу».9.1.7.3 - жүйке импульсінің туындауы мен өтуін сипаттау

1

Тірі ағзалардағы электрлік үдерістер. Электрорецепторлар және электрлі мүшелер.

9.4.4.1 - тірі ағзалардағы электрлік үдерістерді зерттеу

1

Тынысалу мен тыныс шығарудың реттелуі мысалында нейрогуморальдық реттелу механизмі. Жүйкелік және гуморальдық реттелуді салыстыру. Ағзаның күйзеліске бейімделуі.

9.1.7.4 - нейрогуморалды реттелудің механизмін түсіндіру

1

Нейрокомпьютерлік интерфейс. Компьютер мен ми арасындағы ақпарат алмасу жүйесі.

9.4.4.2 - «компьютер-ми» интерфейс технологиясының ерекшеліктерін оқып білу

1

Гомеостазды тұрақты ұстаудың механизмдері. Биологиялық жүйелердегі оң және теріс қайта байланыс.

9.1.7.5 - ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын ұстаудағы гомеостазды сақтаудың механизмін түсіндіру

1

Өсімдіктердің өсуі мен дамуын реттеуші.

Зертханалық жұмыс «Ауксиннің өсімдіктерге әсерін зерттеу».9.1.7.6 - өсімдіктердің өсуі мен дамуына әсер ететін заттардың әрекетін талдау

1
ІЖБ
1


14

3-тоқсан
9.3А Қозғалыс

(2 сағат)

Бұлшық еттің жұмысы.

Демонстрация « Негізгі бұлшық еттердің жұмысын өзіндік бақылау, иық белдеуінің қол қозғалысындағы рөлі. Бұлшық ет қозғалысын реттеу»

Зертханалық жұмыс «Статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегі бұлшық еттің қажуын зерттеу».


9.1.6.1 - қол бұлшық еттерінің максималды жұмыс күшін және күшке төзімділігін зерттеу

9.1.6.2 - бұлшық еттің жиырылу жиілігіне бұлшықет жұмысының тәуелділігін зерттеу2

9.3B Молекулалық биология

(2 сағат)

ДНҚ молекулалық құрылысының принцптері: нуклеотидтердің комплементарлылығы.

Модельдеу «ДНҚ молекуласын құру»9.4.1.2 - ДНҚ молекуласының қос шиыршықты құрылымын сипаттау

9.4.1.3 - ДНҚ-ны құрылымдық қағидалары негізінде үлгілеу2

Жасушалық цикл

(4 сағат)

Интерфаза. Интерфаза кезеңдері: Gl, S және G2.

9.2.2.1 - жасуша айналымының интерфаза кезіндегі жүретін үдерістерді түсіндіру

1

Митоз. Митоз фазалары. Зертханалық жұмыс «Пияз тамыр ұшындағы жасушалардан митозды зерттеу»

9.2.2.2 - митоздың кезеңдерін сипаттау

1

Митоз. Митоз фазалары. Мейоз бен митозды салыстыру.

Модельдеу «Митоз кезеңдерңн зерттеу».9.2.2.3 - мейоз кезеңдерін сипаттау;

9.2.2.4 - митоз және мейоз үдерістерін салыстыру2

9.3D Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары

(9 сағат)

Мендель ашқан белгілердің тұқымқуалаузаңдылықтары. Тұқымқуалаушылықты зерттеудің гибридологиялық әдісі.

9.2.4.1 - генетиканың дамуы мен қалыптасуындағы Мендель зерттеулерінің рөлін бағалау

1

Тұқымқуалаушылық заңдылықтарының цитологиялық негіздері. Гаметалар тазалығы және оның цитологиялық негіздемесі. Моногибридті және дигибридті будандастыру. Басымдылық заңы. Ажырау заңы.

9.2.4.2 - моногибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеу және есептер шығару;

9.2.4.3 - дигибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеу және есептер шығару2

Аллельді гендердің әрекеттесуі: толық және толымсыз. Доминанттылық белгілердің пайда болуы. Талдаушы шағылыстыру ұғымы мен оның практикалық маңызы.

9.2.4.4 - толық және толымсыз доминаттылықты салыстыру;

9.2.4.5 - талдаушы будандастырудың маңыздылығын бағалау2

Жыныс генетикасы. Жынысты анықтаудың генетикалық механизмі. Жыныспен тіркесіп тұқымқуалау. Гемофилия және дальтонизм.

9.2.4.6 - жынысты анықтау теориясын сипаттау;

9.2.4.7 - жынысты анықтау кезінде хромосомалардың рөлін түсіндіретін сызба жасау1

Адам қан топтарының тұқымқуалау заңдылықтары. Резус-фактор.

9.2.4.8 - адамның қан тобының тұқымқуалауын және қан топтарын анықтау механизмін түсіндіру

1

Адам генетикасы. Адамның тұқымқуалау белгілерін зерттеу әдістері. Адамның генетикалық ауруларының алдын алу.

Модельдеу «Адамның генеалогиялық шежіре ағашын құру».9.2.4.9 - адам генетикасын зерттеудің негізгі әдістерін сипаттау;

9.2.4.10 - шежіре сызбасын құру1

Өнімділікті арттыратын заманауи ауыл шаруашылық технологиялары.

Өнімділігі жоғары ауылшаруашылықты жүргізудің жаңа баламалы жолдары.9.2.4.11 - мәдени өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін заманауи ауылшаруашылық технологияларды қолданылуын зерттеу

1

9.3E Микробиология және биотехнология

(2 сағат)

Биотехнологиялық үдерістін жалпы сызбасы және биотехнологияда алынатын өнімдері (медицинада, өнеркәсіпте және ауылшаруашылықта). Инсулин өндірісі.

9.4.3.1 - инсулин өндіру мысалында биотехнологиялық үдерістің жалпы сызбасын сипаттау

9.4.3.2 - биотехнологияда өндірілетін өнімдерге мысал келтіру2
ІЖБ
1
Барлығы
20

4-тоқсан
9.4А

Көбею

(6 сағат)

Адамның жыныс жүйесінің құрылымы мен қызметі.

9.2.1.1 - адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау

1

Зертханалық жұмыс «Аталық және аналық гаметалардың құрылысын зерттеу».

9.2.1.2 - аталық және аналық жыныс жасушаларының құрылысын зерттеу

1

Екінші реттік жыныстық белгілер. Ұлдар мен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу.

9.2.1.3 - жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау

1

Менструалдық цикл:. Менструалдық циклындағы эстроген мен прогестерон гормондарының маңызы.

9.2.1.4 - менструалдық цикл мен экстроген және прогестеронның маңызын сипаттау

1

Контрацепция түрлері және олардың қолданылуы мен маңызы.

9.2.1.5 - контрацепцияның маңызы мен түрлерін түсіндіру

1

Жыныстық жолмен берілетін аурулар: ЖИТС, сифилис, гонорея, гепатит В,С . Алдын алу шаралары.

9.2.1.6 - жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру

1

9.4B

Өсу және даму

(3 сағат)

Құрсақта даму. Ұрықтық дамудың алғашқы кезеңдері. Ұрықтың қалыптасуы мен дамуы.

9.2.3.1 - ұрықтың дамуындағы плацентаның маңызын түсіндіру

9.2.3.2 - эмбрион мен ұрықтың дамуын салыстыру2

Шылым шегу, есірткі мен ішімдіктің адам ұрығының дамуына тигізетін әсері

9.2.3.3 - адам ұрығының дамуына шылым шегу, алкоголь мен басқа есірткілер әсерінің салдарын түсіндіру

1

9.4С Эволюциялық даму

(6 сағат)

Жердегі тіршіліктің пайда болуы кезеңдері.

9.2.5.7 - Жердегі тіршіліктің дамуының негізгі кезеңдерін оқып білу

1

Эволюциялық ұғымдардың қалыптасуы және дамуы. Ч. Дарвиннің эволюциялық ілімінің негізгі қағидалары. Эволюцияның қазіргі заман теориясының пайда болуы.

9.2.5.1 - К. Линней мен Ж.Б. Ламарк еңбектерінің негізгі қағидаларын оқып зерттеу

9.2.5.2 - эволюция ілімінің қалыптасуындағы Ч.Дарвин еңбектерінің ролін түсіндіру1

Эволюцияның қозғаушы күштері. Табиғи сұрыпталу нәтижесіндегі бейімделушілік. Эволюциялық үдерістегі өзгергіштіктің (мутациялық, комбинтивтік) рөлі. Табиғи сұрыпталу, оның түрлері (қозғаушы және тұрақтандырушы). Тіршілік үшін күрес (түрішілік, түраралық).

Модельдеу «Бейімделгіштікті табиғи сұрыпталу нәтижесі ретінде зерттеу (көбелек)».9.2.5.3 - эволюцияның қозғаушы күштерін сипаттау;

9.2.5.4 - ағзалардың бейімделудегі табиғи сұрыпталудың рөлін сипаттау2

«Түр» ұғымының анықтамасы. Түрдің құрылымы. Түр критерийлері. «Түр түзілу» ұғымы. Түр түзілудің тәсілдері мен механизмдері.

9.2.5.5 - түрдің құрылымы мен критерийлерін сипаттау

9.2.5.6 - түр түзілу үдерісін түсіндіру2
ІЖБ
1
Барлығы
16


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет