«Көптілді оқытуды дамыту»Дата11.07.2017
өлшемі259,08 Kb.
«Жезқазған Бизнес және көлік колледжі» ЖМ

МАҚҰЛДАНДЫ БЕКІТЕМІН

ҒӘК төрағасы «ЖБжКК» ЖМ директоры

_________ Н.С.Исатаева _________ С.С. Жумкина

« __»___________ 20 __ ж. « __»___________ 20 __ ж.

«Көптілді оқытуды дамыту»

инновациялық стратегиялық жобасы

Жоба әзірлеушілері: Исатаева Н. С.

Мухамедина Э. Г.

қазан – 2012 ж.Идея авторы, ғылыми кеңесші:

Колледж директоры

филология ғылымдарының кандидаты ______________ Жумкина С. С.

(қолы, күні)Жобаны әзірлеушілер:

Колледж директорының ғылыми – әдістемелік

жұмыс жөніндегі орынбасары_________________ Исатаева Н. С.

(қолы, күні)

Тарих пәнінің оқытушысы _________________ Мухамедина Э. Г.

(қолы, күні)


Жоба демеушісі:

Колледж құрылтайшысы, кәсіпкер ______________ Алтынбеков Б. К.

(қолы, күні)

Пікір жазушы:

_________________

(қолы, күні)

З.Ж.Кашкинбаева Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған Университеті Гуманитарлық педагогикалық институтының орыс және шет тілі кафедрасының меңгерушісі, доцент, п.ғ.к.Экспериментке қатысушылар: «ЖБжКК» ЖМ педагогикалық ұжымы

Экспериментке қатысушы топ: Экон – 201, РЭС – 201, ОПУ – 103, АиУ – 101, ЭПС 101.

«ЖБжКК» ЖМ Ғылыми – әдістемелік кеңесінде мақұлданды

Хаттама № « __»____ 20 __ ж.
Хатшы:______________ Сабетова А. Б.

(қолы, күні) 1. Жоба төлқұжаты

1.Жобаның қысқаша сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария еткен және 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында «Тілдердің үштұғырлылығы» атты мәдени жобасын насихаттау және «Жезқазған Бизнес және көлік колледжі» ЖМ құрастырылған үш тілді оқыту концепциясын іске асыру мақсатында жасалып отыр. Жобаны әзірлеудің бастапқы кезіндегі колледж оқытушылары мен эксперименттік топ студенттерінің үш тілді меңгеру деңгейі – 50 % және 87% құрады.

Кадрлық қамтылуы:

Экспериментке қатысушы оқытушы саны – 40, студенттер саны – 112;Пән оқытушыларының пайыздық (%) қатынасы:

 • Үш тілде оқытуды оқу үрдісінде жүйелі қолданатындар – 0%;

 • Үш тілде оқытуды оқу үрдісінде эпизодтық қолданыстар – 20%;

 • Үш тілде оқытуды оқу үрдісінде қолданбайтындар – 80%.

SWOT- анализі

қазіргі кезде

Күшті факторлар

S- (strenght)Әлсіз факторлар

W- (weakness)•Оқыту үрдісінде үштілді жүйенің енгізу;

•Оқытушылардың кәсіби шығармашылық деңгейінің артуы;

•ОӘК қамтылуы;

•Оқу қызметін әлемдік тәжірибеге кірігуі.<қолдану керек>


•Экспериментке қатысушы шығармашылық топтың

50% ағылшын тілін меңгермеуі;

• әдістемелік оқу құралдарының жетіспеушілігі;

•Психологиялық дайындықтың әлсіздігі;

•Басқа ЖОО,білім мекемелерімен бірлескен бағдарламаның болмауы.
<жою керек >


Мүмкіндіктер

O-(opportunity)Қауіптер

T-(treat)•Колледждің бәсекеге қабілеттілігінің артуы;

•Колледж түлектерінің сұранысқа ие болуы;

•Басқа ЖОО, шетелдік әріптестермен байланыстың орнатылуы.

<қолдану керек>


•Қаржы жетіспеушілігінен материалдар мен техникалық базаның жеткіліксіз жабдықталуы;

•Шығармашылық топ оқытушыларының мотивациясының төмендеуі;•Еңбек уақытының тығыздығы.

<жеңу керек>

болашақта
Проблемалар мен қорытындылар:Бүгінгі таңда техникалық және кәсіптік білім жүйесі тұлға мүдделерін, еңбек нарығының сұраныстарын және экономика мен әлеуметтік саланы дамытудың перспективаларын қанағаттандыруда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, еңбек нарығында мамандарға қойылатын қазіргі заманғы біліктілік талаптарының бірі – индустрия және жұмыс берушілер сұраныстарына кадрларды даярлау мазмұны қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты колледж үш тілде оқытуды іске асыру мақсатында жаңа сапалы білім беру нәтижелеріне жетуге және сол арқылы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға ықпал етеді.

1.1Жоба өзектілігі:Оқытушылар мен студенттердің кәсіби деңгейлерінің жаңа сатыға көтеру қажеттілігінен туындап отыр. Білім беру жүйесінің модернизациялануы, бәсекеге қабілеттілік пен жаңа технологияларды қолдану проблемаларын шешуге мүмкіндік береді. Экспериментке қатысушы оқытушылар мен студенттер тобы үш тілде сөйлеу білім, білік, дағдыларын жетілдіреді, оқыту пәндері бойынша үш тілді еркін қолданады, коммуникативтік қабілеттерін дамытады.

1.2 Идеяның жаңашылдығы: Аймақтағы кәсіптік техникалық білім беру жүйесіндегі көптілділік стратегиясын қолданысқа енгізуші сынақ алаңындағы колледж, сонымен қатар халықаралық кәсіптік терминдер негізінде ағылшын тілін тереңдетіп оқытуға көп басымдық берілген.

1.3 Күтілетін нәтижелер: Қоғамның және экономиканың индустриялық – инновациялық даму сұраныстарына сәйкес колледжде үш тілді оқытуды дамыту мынадай қолайлы жағдайлар туғызады:

 • Мамандар даярлау еңбек нарығының болжанған қажеттіліктеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады;

 • Арнайы пәндер, жалпы білім беретін пәндер бойынша үш тілде оқу құралдары әзірленеді;

 • Білім алушылардың бойында қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыратын заманауи білім беру технологиялары оқу процесіне енгізілетін болады;

 • Озық әлемдік тәжірибе зерттеулерін жүргізудің негізінде оқыту жүйесінғылыми – әдістемелік қамтамасыз етілуі жетілдірілетін болады.

1.4 Жобаның мақсаты:

Бастапқы мақсат - ағылшын тілінен арнайы курстар ұйымдастыру, әдістемелік, материалдық – техникалық базаны дайындау.

Ұзақ мерзімді мақсат - техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде үш тілді практикалық тұрғыда белсенді қолданатын, коммуникативтік құзыреттілігі жоғары, әлеуметтік мобильді орта құру.

Міндеттері:

 • «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының негізгі мақсатын түсіндіру;

 • Оқытушылар мен студенттер үшін ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын курстар жұмысын ұйымдастыру;

 • Үш тілде оқыту әдістемесін әзірлеу;

 • Тәжірибелі оқытушылардың консультациясы;

 • Бағдарламаны орындау барысында мұғалімдердің маман ретіндегі кешенді және өзін-өзі зерттеу диагностикасын жасау;

 • Өзара сабаққа қатысу, әдістемелік практикумдар, практикалық сабақтар арқылы оқытушының шығармашылық белсенділігін арттыру үшін жағдай жасау, оған ғылыми – әдістемелік жұмыс үрдісін үйрету;

 • Өздігінен білім көтеру және оны жетілдіру дағдыларын қалыптастыру.

1.5 Күтілетін нәтижелер:

Студенттер үшін: • Үш тілде еркін сөйлеу;

 • Білім алушылардың оқу жұмысын белсендендіру,сапалы білім алуға қолжетімділігі;

 • Жұмыс берушілер тарапынан сұранысқа ие болу.

Оқытушылар үшін:

 • Оқытушылар білім, біліктілігін арттыруға жаңа мүмкіндіктер ашу;

 • Белсенді оқыту әдістерін қолдану;

 • Халықаралық деңгейде шетелдік әріптестермен қарым – қатынас орнату арқылы педагогикалық шеберлігін, шығармашылық тәжірибелерін толықтыру мүмкіндігі.

Ата – ана үшін:

 • Білім үрдісіне еркін қатысуы;

 • Баласыныңпрестижді жоғары оқу орындарына түсе алу мүмкіндігі.

Колледж үшін:

 • Білім беру үрдісі, сапасы жоғарғы талаптарға сәйкестігі;

 • Әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу.

1.6 Іске асыру кезеңдері:

Жоба (2012 – 2015) 3 кезеңде жүзеге асырылады:Бірінші кезең: дайындық кезеңі (2012ж. қаңтар – 2013 ж. қаңтар)

Дайындық кезеңі:

 • Теориялық дайындық;

 • Практикалық сабақтар;

 • Диагностикалық қызмет;

 • Әдістемелік практикум;

 • Зерттеушілік қызмет;

 • Ақпараттық – аналитикалық қызмет жасалады.

Екінші кезең: енгізу – тәжірибелік кезеңі (2013 ж. қаңтар – 2014 ж. маусым)

Енгізу – тәжірибелік кезеңде:

 • Ғылыми – әдістемелік қор жинақталады;

 • Оқытушылар мен студенттердің тілдік қоры артады;

 • Оқу үрдісінің сапасы артады;

 • Әлеуметтік серіктестермен тығыз байланыс орнатылады;

 • Шығармашылық топтың корпоративтік қатынастары жетіледі.

Үшінші кезең:рефлексивтік – жалпылау кезеңі (2014 ж. маусым – 2015 ж. маусым)

Рефлексивтік – жалпылау кезеңі:

 • Жобаны сынақтау бойынша есептер;

 • Жобаны жүзеге асыру бойынша әдістемелік нұсқаулықтары;

 • Тәжірибені одан әрі дамыту туралы ұсыныстар.
 1. Жоба мазмұны.

Көптілді оқытуды дамыту колледж студенттері мен оқытушылары үшін кәсіби, шығармашылық деңгейлерін жаңа сатыға көтеруге, соның арқасында колледждің бәсекеге қабілеттілігі және колледж брендінің алға жылжуына ықпалын тигізеді. Ағылшын тілінде мамандығының саласына қатысты техникалық, кәсіптік терминологияны қолдануы арқылы білім алушылардың кәсіби біліктілігі қалыптасады. Арнайы курстарды ұйымдастыру арқылы үштілде еркін сөйлей алу сияқты мәселелер шешіледі. Көптілді оқытуды дамыту - педагогикалық ұжымның, студенттердің, әлеуметтік серіктестердің, жалпы еңбек нарығындағы сұрынысты қанағаттандыру, біздің түлектерімізге деген сұраныстың жыл сайын арта түсетін тенденцияға айналады.Көптілді оқытуды дамыту атты инновациялық стратегиялық жоба - динамикалық, үнемі жетілдіріліп отыратын жүйе.

 1. Жобаның күнтізбелік жоспары.  Жұмыстың мазмұны

  Мерзімі

  Жауаптылар

  Практ.

  өнімі


  I модуль. Оқытушылармен жұмыс

  1

  Мақсаты:

  Дайындық жұмыстарын жүзеге асыру.  Негізгі бағыты:

  Оқытушылар мен студенттер тобы жайлы мәліметтер қорын енгізуді бақылау.  1. Оқытушыларға арналған ағылшын тілі курсын ұйымдастыру:

  1.1.Ағылшын тілін қолданбайтындар үшін;

  1.2.Ілгерілетіп оқытуды

  жалғастырушы топтар үшін.


  1. ОӘК бойынша жұмыс

  (тіл үйренуге арналған оқу-әдістемелік құралдарды шығару, жеке жоспарлар, оқыту пәнінің тиімділігін арттыру)


  1.10.2013


  1.10.2013

  2013 – 2015 жж.


  Э. Мухамедина

  Н. С. Исатаева

  әдіскер
  А.Рахимжанова


  Г. Е. Смаилова

  Шығармашылық топ мүшелері

  сертификат


  оқу - әдістемелік құралдар

  II модуль. Студенттермен жұмыс

  2

  Мақсаты:Көптілділіктің стратегиялық маңызына сәйкес ағылшын тілінің коммуникативтілігін арттыру.

  Негізгі бағыты:

  Сынақ топтарында вариативті курстарды енгізу, жүргізу.

  2.1Экон – 201 тобындағы сынақ «Деловой английский»;

  2.2 АиУ – 101 тобындағы сынақ «Кіріктірілген кәсіби ағылшын тілі»;

  2.3 ОПУ – 103 тобындағы сынақ «Кіріктірілген кәсіби ағылшын тілі»;

  2.4 Арнайы курстар арқылы қосымша сабақтар енгізу;

  2.5 Тәрбие сағаттарын өткізу.

  аптасына 1 рет

  аптасына 1 рет
  аптасына 1 рет

  кестеге сәйкес


  Г. Смаилова


  А.Рахимжанова


  Г.А.Тусупбекова

  Г.А.Тусупбекова

  Шығармашылық топ мүшелері


  Курс бағдарламасы


  Курс бағдарламасы

  Әдістемелік әзірлемелер  III модуль.Әдістемелік қамтылуы
  Мақсаты:әдістемелік көмек көрсету.

  Негізгі бағыты:Атқарылған жұмыстың анализі, кіру, шығу сауалнамасы, мониторинг жүргізу, сараптамасының материалдарын дайындау

  3.1 Жоба бойынша зерттеу жұмыстары (жобаның практикада іске асырылуы туралы);

  3.2 Іздену, педагогикалық қызметтің жаңа үлгілерін көрсету

  (тәжірибе жинақтау мақсатында сабақтарға қатысу);

  3.3 Оқыту семинары:

  «Перспективы полиязычного обучения»;

  3.4«Үштұғырлы тіл» жобасын жүзеге асыру эксперименті щеңберіндегі ағылшын пәнінде қолданылатын технология;

  3.5Атқарылған жұмыстың анализі, сараптамасының материалдарын дайындау;

  3.6 Үш тілде оқыту нәтижелерін БАҚ арқылы насихаттау;
  3.7 Педагогикалық форумға дайындық

  жылына 2 рет

  (қаңтар – маусым)

  2013 – 2015 жж.

  2013 – 2015 жж.

  қазан


  2013 ж.
  қараша

  2013 ж.


  жылына 2 рет
  2013 – 2015 жж.
  маусым

  2014 ж.

  Н. С. Исатаева

  әдіскер
  Ж. М.Шингисова


  Шығармашылық топ мүшелері

  Шығармашылық топ мүшелері

  А.Сулейменова


  Г. Е. Смаилова


  Шығармашылық топ мүшелері

  М. А. Мукишева

  Н. С. Исатаева

  Э. Г.Мухамедина

  әдістемелік

  ұсыныстар

  материалдар базасы


  әзірлемелер


  әзірлемелер

  сараптама

  материалдары

  мақалалар
  сынақ презентациясы


  IV модуль. Көптілді оқыту және әлеуметтік серіктестік
  3

  Мақсаты: Көптілді оқыту мен кәсіптік білім беру жүйесінің интеграциялануы.

  Негізгі бағыты:

  Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі талаптарды орындау.

  3.1Тіл саясатының үштұғырлылығы шеңберінде аймақтық – қалалық  «Полиглот»  конкурсын өткізу;

  3.2 Білімнің үздіксіз дамуы (мектеп – колледж – әлеуметтік серіктестер)

  «Үш тілді меңгеру – жарқын кәсіптік болашақтың кепілі»  сайысы;


  3.3 Кәсіптік бағдар жұмыстары

  (көптілді оқыту нәтижелерін кәсіптік бағдар бойынша жарнамаларын кіріктіру).  жыл сайын


  наурыз 2014 ж.


  2012 – 2015 жж.

  Ж. М.Шингисова

  Шығармашылық топ мүшелері


  Сынақ топтары арасында

  Л. А. Оспанова


  материалдар базасы


  материалдар базасы


  талапкерлерді тарту

  V модуль. Көптілді оқыту- тәрбие үрдісінде

  4

  Мақсаты: Көптілді оқытуды кіріктіру арқылы жан жақты дамыған,әлеуметтендірілген тұлға қалыптастыру.

  Негізгі бағыты: тәрбие жұмыстарына үш тілді жүйені енгізу.
  4.1 1 - 2 курс студенттеріне арналған тәрбие сағатының бағдарламасын дайындау (әлеуметтік – гуманитарлық пәндер кафедрасының жоспарына сәйкес);

  4.2 Ұлттық-мәдениет орталықтары өкілдерінің қатысуымен тілдерді сақтау және дамыту проблемалары бойынша «Дөңгелек үстел» өткізу;

  4.3 Психологиялық тренингтер
  А. Комарова

  М. А. Мукишева

  Шығармашылық топ мүшелері

  Шығармашылық топ мүшелері

  Психолог

 2. Жобаны басқару құрылымы.«Жауапкершілік матрицасы»

  Жауаптылар

  Жоба


  міндеттері

  Әдістемелік кабинет

  Тәрбие

  орталығы


  Шығармашылық топ

  Кафедра меңгерушілері

  Ағылшын тілі курстары

  (оқытушылар үшін)  +
  +

  +

  Ағылшын тілі курстары

  (студенттер үшін)  +
  +

  +

  Шығармашылық топтың жұмысын қадағалау

  +
  +
  Сауалнама, диагностика, мониторинг жасау

  +

  +

  +

  +

  Ашық сабақтар , семинарлар өткізу

  +
  +

  +

  Тәрбие сағаттары, кездесулер, дөңгелек үстелдер өткізу
  +

  +
 3. Жобаның жүзеге асыруда мүмкін болатын қауіптер.

  Мүмкін болатын қауіптер

  Қауіптен шығу жолдары

  Жобаның іс – шараларын орындамау

  Коррекциялық жұмыстар жүргізу

  Ақпараттың, тапсырмалардың көп болуынан оқытушылар мен студенттердің креативті ойлауы, шығармашылық қабілетінің төмендеуі

  Психологиялық дайындықты, мотивацияны жоғарылатуға арналған тренингтер жүргізу

  Жоспарланбаған материалдық қиындықтар

  Құрылтайшының демеушілік көмегін пайдалану

 4. Жобаның негізгі ресурстары:

Ақпараттық қызмет жүйесі –

 • Колледж сайты;

 • Колледж қызметі туралы материалдарды БАҚ шығару;

 • Консилиум;

 • Педагогикалық кеңес;

 • Әдістемелік кеңес;

 • Ата – аналар мен студенттер жиналысы. 1. Қорытынды. Бұл жобаның жоспарланған жұмыстарын жаңашыл, шығармашылық деңгейі жоғары педагогикалық ұжымның өздігінен білімдерін жетілдіру, ізденуі, тынымсыз еңбектенуі негізінде құруға болады. Жобаның жұмыс жүйесі жаңа білім беру парадигмасының философиясы, методологиясы және педагогика ғылымы мен тәжірибесінің жетістіктеріне, колледждің даму деңгейіне сәйкес жүргізіледі. Жобаның практикалық маңыздылығы, потенциалы жоғары.

VIII. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

1.«ҚР Білім туралы» Заңы (2007 27 шілде, №319).

2. «ҚР Тіл туралы» Заңы (1997 ж, 11 шілде).

3. «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты, ҚР Президенті - Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, Астанақ., 2012 ж, 14 желтоқсан.

4. Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауындағы «Тілдердің үштұғырлылығы» атты мәдени жобасы.

5. 2011 – 2015 жылдарға арналған колледждің Даму бағдарламасы «Колледждегі педагогикалық менеджмент жүйесін қалыптастыру» 2011 ж.6. Восковская А. С. Английский язык для средних специальных учебных заведений. Ростов – на – Дону: «Феникс», 2006 г.

Шығармашылық топтың тізімі

№ р/с

Аты - жөні

Білімі, қызметі

Пед. өтілі

Біліктілік санаты

Курстар

1

Г. Е. Смаилова

жоғары, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

12

Бірінші
2

Ж.Г. Абынагиева

Жоғары, «Мамандықтану» арнайы пәндер кафедрасының меңгерушісі, т. ғ. к., арнайы пәндер оқытушысы

10

Бірінші
3

Ж. Ф. Сериков

Жоғары, арнайы пәндер оқытушысы

3

Екінші
4

Ф. К. Касымова

Жоғары, арнайы пәндер оқытушысы, магистрант

2

-
5

А. Е. Берлибекова

Жоғары, арнайы пәндер оқытушысы

26

Қ. М. Максутова

Жоғары , «Табиғат» жаратылыстану – математикалық кафедрасының меңгерушісі, арнайы пәндер оқытушысы

3

Екінші
7

М. А. Мукишева

Жоғары, биология пәнінің оқытушысы

26

Жоғары
8

Ш. А. Серикбаева

Жоғары, география пәнінің оқытушысы

5

Бірінші
9

А. З. Сулейменова

Жоғары,«Білім» әлеуметтік – гуманитарлық кафедрасының меңгерушісі, қазақ тілі пәнінің оқытушысы

4

Екінші
10

А. С. Рахимжанова

Жоғары, ағылшын тілі пәнінің оқытушысы

10

Екінші
11

Г. А. Тусупбекова

Жоғары, ағылшын тілі пәнінің оқытушысы

7

Бірінші
12

М. С. Байкенова

Жоғары, қазақ тілі пәнінің оқытушысы

19

Жоғары
13

Г. С. Амзина

Жоғары, орыс тілі пәнінің оқытушысы

21

Бірінші
14

Г. С. Акимжанова

Жоғары, қазақ тілі пәнінің оқытушысы

16

Бірінші

Оқытушының

аты - жөніПәні

Үш тілді құзыреттілігі

Ұсыныстар

Күтілетін нәтиже

1

Г. Е. Смаилова

Ағылшын тілі


2

Ж.Г. Абынагиева

Арнайы пәндер


3

Ж. Ф. Сериков

Арнайы пәндер


4

Ф. К. Касымова

Арнайы пәндер


5

А. Е. Берлибекова

Арнайы пәндер


6

Қ. М. Максутова

Информатика


7

М. А. Мукишева

Биология


8

Ш. А. Серикбаева

География


9

А. З. Сулейменова

Қазақ тілі


10

А. С. Рахимжанова

Ағылшын тілі


11

Г. А. Тусупбекова

Ағылшын тілі


12

М. С. Байкенова

Қазақ тілі


13

Г. С. Амзина

Орыс тілі


14

Г. С. Акимжанова

Қазақ тілі


Каталог: wkeiaqko -> igguggim -> oysywuou
oysywuou -> Пәнді оқыту арқылы оқушылардың ақпараттық-коммуникативті құзіреттіліктерін арттыру
oysywuou -> Сабақ жоспарларын тексеруді жүргізуге арналған Әдістемелік нұСҚаулық
oysywuou -> «Жезқазған қаласының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мм
oysywuou -> Сабақтың тақырыбы Мектепте инклюзивті оқытуды жүзеге асыру мүмкіндіктері Жалпы мақсаты
igguggim -> Сабақтың тақырыбы: Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. Сабақтың мақсаты
igguggim -> Мазмұнға байланысты міндеттер: а білімдік
oysywuou -> Бағдарламасы «Колледжде педагогикалық менеджмент жүйесін қалыптастыру»
oysywuou -> Ілім берудегі психологиялық қызмет жұмысының мазмұны
oysywuou -> Сабақтың тақырыбы: Күкірт және оның қосылыстары Мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет