Курсы: 1 Тәжірибелік (семинарлық,зертханалық) сабақтарға


Тақырыптың негізгі сұрақтарыбет2/2
Дата11.02.2018
өлшемі440.76 Kb.
1   2

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Жапырақ тақтасының морфологиялық ерекшеліктері.

 2. Жакпырақтың анатомиялық құрылысы,жапырақтың метеморфозы.

 3. Мезофилл,ксилема,флоэма,склеренхиманың орналасуын түсіндіріңіз.

 4. Көлеңкелі және жарықтық жапырақтар туралы түсінік.

 5. Жүйкеленудің қарапайым типіне не жатады?

 6. Жапырақтың өсімдік тіршілігіндегі атқаратын рөлі қандай?

 7. Жай жапрырақтар мен күрделі жапырақтарды қалай жіктейді?

 8. Қандай жапырақтарды қарапайым жапырақтарға жатқызады?

 9. Дорзовентральды және изолатеральды жапырақтардың құрылысының жалпы планы қандай?

 10. Жапырақтардың формациясы деген не?

 11. Жапырақ бөліктерін орналасуына қарай түсіндір.

 12. Жапырақтың түсуін түсіндір.

 13. Қылқан жапырақтылардың жапырақ құрылысы туралы түсінік.

 14. Жапырақтың бөліктері мен түрөзгерістері.

 15. Жапырақ фотосинтнз,транспирация,газ алмасу ағзалары ретінде.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).
6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

7. Бақылау:

ТЕСТ:


 1. Жапырақтың сабағының төменгі кеңейген бөлімі қалай деп аталады?

А. қынабы

В. жапырақша

С. раструб

Д. примордия

Е. рахис

2. Жапырақтың ұлпаларының қандай типі фотосинтез қызметін атқарады?

А. Бағаналық мезофилл

В. Борпылдақ мезофилл

С. жүйкеленуі

Д. эпидерма

Е. склерсидтер3. Фотосинтез процесінде қандай ферменттер қатысады?

А. Пластохинол, цитохром, пластоциан, ферродоксин

В. Ферродоксин, цитохром, пластоциан, пластохинол

С. Пластоциан, цитохром, пластохинол, ферродоксин

Д. Пластоциан, ферродоксин, цитохром, пластохинол

Е. цитохром, ферродоксин, пластоциан, пластохинол5. Фотосинтездің жарық стадиясында не жүреді?

А. Энергияның бөлінуі

В. Глюкозаның ыдырауы

С. Глюкозаның түзілуі

Д. Судың фотолизі

Е. тұздардың түзілуі6. Жапырақ латынша қалай аталады?

А. micropils

В. flores

С. radix


Д. folium

Е. petala7. Меруертгүлдің жапырағының жүйкеленуі қандай?

А. Доға тәрізді

В. Тор тәрізді

С. Саусақ тәрізді

Д. дихатомиялық

Е. параллелді8. Гүл шоғырында өсетін жапырақ қалай деп аталады?

А. Гүл жапырақшасы

В. ұшыңқы

С. жанындағы

Д. примордиалды

Е. тұқым жарнақты9. жапырақтың қызметін атаңыз.

А. Қор жинау

В. Газ алмасу

С. Фотосинтез, транспирация

Д. қорғаныс

Е. өткізгіш10. Күрделі жапырақ типтерін көрсетіңіз:

А. саусақты

В. қауырсынды

С. оймалы

Д. тісті

Е. қоршаулы8.Транспирация деген не?

А. Жабындық ұлпа

В. Сыйымды түрі

С. Өсімдік жапырағынан судың булануы

Д. Ашу түрі

Е. өткізгіш ұлпа9.Жапырақтың анатомиялық құрылысының бөлігін атаңыз:

А. устьица

В. Экскреторды заттар

С. Кішкене бездер

Д. Қор заттары

Е. эпидерма, талшық, жүйкелену10. Жапырақтың жүйкеленуі қалай деп аталады, егерде бір ғана басты жүйкеден жанғы жүйкелердің 1,2,3 қатарлары кетсе?

А. Саусақ тәрізді

В. Доға тәрізді

С. Тор тәрізді

Д. дихатомиялық

Е. параллелді11. Егер буыннан 3 не одан да көп жапырақтар тараса, онда жапырақтың орналасуы қалай деп аталады?

А. Қарама-қарсы

В. кезекпен

С. топталып

Д. Екі қатар

Е. бір қатар2 Кредит
1 Сабақ

1. Тақырыбы:: Гүлдің құрылысы мен бөлімдері,формуласы және диаграммасы.

2. Мақсаты: гүлдің құрылысын,гүлдің әртүрлі түрлерін, жіктелуін оқып үйрену.

3. Оқыту мақсаты:

 1. Генеративті және вегетативті мүшелердің құрылысының прогрессивті белгілері.

 2. Гүлдің формуласы мен диаграммасы.

 3. Гүл жынысты және жыныссыз көбею қызметін атқаратын түрі өзгерген өркен.

 4. Гүлдің бөліктері

5. Гүл жынысты және жыныссыз көбею қызметін атқаратын түрі өзгерген өркен.Гүлдің бөліктері.

6. Гүлдің құрылысының ерекшеліктері. Біржынысты, қосжынысты, актиноморфты, зигомофты гүлдер.

7. Гүлдің шығу тегі қандай(эванттық,стробилярлық.теломдық теориялар)?

8. Өсімдіктің репродуктивтік мүшелері.Гүл.Гүл шоғыры.Микро- және мегаспорогенез.Тозаңдану.Ұрықтану.Гүл серігі,андроцей,гинецей.

9. Анемофильды энтомофильды өсімдіктер.Аталықтың құрылысы мен қызметі,тозаңның өнуі мен құралуы.


 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Біріккен актиноморфты және зигоморфты күлте жапырақшалардың қандай негізгі типтері бар?

2. Қарапайым гүлсерігінің қандай типтері болады?

3. Гүлдің құрылысының ерекшеліктері. Біржынысты, қосжынысты, актиноморфты, зигомофты гүлдер.

4. Гүлдің шығу тегі қандай (эванттық, стробилярлық, теломдық теориялар)?

5. Өсімдіктің репродуктивтік мүшелері.Гүл.Гүл шоғыры.Микро- және мегаспорогенез.Тозаңдану.Ұрықтану.Гүл серігі,андроцей,гинецей.

6. Анемофильды энтомофильды өсімдіктер.Аталықтың құрылысы мен қызметі,тозаңның өнуі мен құралуы.

7. Тұқым бүршігінің пайда болуы,тұқымның дамуы және оның құрылысы.

8. Жай гүл шоғырының күрделі гүл шоғырынан,күрделі моноподиальды гүл шоғырының,күрделі симподиальды гүл шоғырынан принциптік айырмашылығы неде?

9. Қосарланып ұрықтану.Жабық тұқымды өсімдіктердің буын кезектесуі және тұқым ядролық фазасы.

13. Гинецейлердің андроцейлердің қандай типтері бар?

14.Қосарланған гүлсерігімен қарапайым гүлсерігінің айырмашылығы неде?

15.Қандай күлте жапырақшаларды актиноморфты,қандай күлте жапырақшаларды зигомофты,ал қандай күлте жапырақшаларды асцимметриялы деп аиайды?5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).
6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

7. Бақылау:

Тест:

1. Гүлдің қай бөлігі оның қалыптасуының ерте кезеңдерінен бастап қорғаныштық қызметін атқарады?

А. бөбешік жапырақ

В. гүл тостағаншасы

С. гүлжапырақ

Д. гүлдің тәжі(күлте)

Е. аталықтар2. Гүлді өсімдіктердің түрі өзгерген мегаспорангийлері қалай деп аталады?

А. гинецей

В. стробил

С. тұқым бүршігі

Д. андроцей

Е. тозаң


3. Егер гүлщоғырының жуандаған өсінде отырса,онда ол қалай деп аталады?

А. собық


В. шатырша

С. қалқан

Д. шоқ

Е. масақ


4. Итмұрынның жемісі қалай аталады?

А. гесперидий

В. көп сүйекше

С. жидек


Д. алма

Е. цинородий5. «Гинецей » деген термин нені білдіреді?

А. гүл тостаған жапырақшалардың жиынтығы

В. күлтелер жиынтығы

С. аналықтардың жиынтығы

Д. аталықтардың жиынтығы

Е. аталықтарлың стерильдігі6. Гүлді өсімдіктердің ұрықтануында қанша спермиялар қатысады?

А. 2


В. 1

С. 3


Д. 4

Е. 5


7. Мына өсімдіктердің қайсысы бір үйлі?

А. қияр


В. жүгері

С. алма


Д. кендір

Е. күнбағыс

2 Сабақ

1. Тақырыбы:Қосжарнақтылар класы.Боскүлтелілік қатары.Магнолиялар,лаврлылар,сарғалдақтар,бөріқарақаттар тұқымдастарына сипаттама. Раушангүлділер тұқымдасы.Итмұрындар, алмалар алхорыларға сипаттама.
2. Мақсаты: «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы», «Қосжарнақтылар класы» тараулары бойынша теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау. Алған білімдерді тәжірибеде қорытындылау.

3. Оқыту тапсырмалары:

1. Систематика тапсырмалары.

2.Таксономиялық категориялары,олардың сипаттамлары

3.Дәрілік өсімдіктердің табиғи және жасанды жіктелу мысалдары

4. Филогенетикалық жүйе

5.Түрі,туысы,тұқымдасы,қатары,класы,бөлімі,өсімдіктер патшалығы4.Сабақтың негізгі сұрақтары:

1. Систематика және биологиялық ғылым. Жүйелер және жүйелер типтері

2. Таксономиялық категориялары және таксондар. Өсімдіктер систематикасының әдістері

3. Гүлді өсімдіктердің маңызды таксономиялық топтары. Қосжарнақтылар мен даражарнақтылардың негігі ерекшеліктері.

4. Қосжарнақтылар класы. Боскүлтелілік қатары.

5. Магнолиялар,лаврлылар,сарғалдақтар,бөріқарақаттар, раушангүлділер тұқымдастарының морфологиялық және анатомиялық сипаттамасы.


 1. Итмұрындар, алмалар алхорыларға сипаттама. Негізгі өкілдерінің қолданылуы

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

7. Бақылау:

Тест:

1. Қосжарнақты шөптесін өсімдіктердің тірі механикалық ұлпасы:

A. бұрышты колленхима

B. тақталы колленхима

C. перициклді склеренхима

D. либриформ

E. камбиформ2. Қос жарнақтылар кластарын сипаттайтын белгілері:

А. тұқым жарнағы екеу, жүйкеленуі торлы, кіндік тамыр жүйесі, гүлдерінің мүшелері 5 қатар түзеді

В. кіндік тамыр жүйесі, жүйкеленуі торлы, гүлдерінің мүшелері 3 қатар түзеді

С. тұқым жарнағы біреу, жүйкеленуі доға тәрізді, гүлдерінің мүшелері 3 қатар түзеді

D. тұқым жарнағы біреу, шашақ тамыр жүйесі, жүйкеленуі торлы, гүлдерінің мүшелері 4 қатар түзеді

Е. тұқым жарнағы біреу, жүйкеленуі саусақты, тамыр жүйесі бұтақты, гүлдерінің мүшелері 5 қатар түзеді3. Қос жарнақтылар ұрықта … болуымен сипатталады.

А. екі бүйірлі қарама-қарсы тұқым жарнағының+

В. бір бүйірлі тұқым жарнағының

С. алдыңғы қарама-қарсы тұқым жарнағының

D. бір тұқым жарнағының

Е. екі тұқым жарнағының


4. Қос жарнақтылардың дара жарнақтылардан айырмашылығы өткізгіш шоқтары … орналасады.

А. спиральды

В. шеңбердің бойымен

С. эллипс тәрізді

D. түзу

Е. жүрек тәрізді5. Қос жарнақтылар класы ... тұқымдастардан тұрады.

А. 429


В. 201

С. 324


D. 165

Е. 506


6. Раушан жемісінің түрі:

А. көп сүйекше

В. бүлдірген жеміс

С. асбұршақ

D. көп жаңғақша

Е. көп таптама7. Алмалар тұқымдас тармағының қатары:

А. раушангүлділер

В. тасжарғандар

С. бұршақтар

D. мирталар

Е. руталар8. Итмұрындар тұқымдас тармағының қатары:

А. раушангүлділер

В. тасжарғандар

С. бұршақтар

D. мирталар

Е. руталар


3 Сабақ

1. Тақырыбы: Қосжарнақтылар класы.Бұршақгүлдер қатары.Мимозалылар, цезалпинділер,бұршақтар,шатыршагүлділер тұқымдастарына сипаттама.

2. Мақсаты: «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы», «Қосжарнақтылар класы» тараулары бойынша теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау. Алған білімдерді тәжірибеде қорытындылау.

3. Оқыту тапсырмалары:

1. Мимозалылар, цезалпинділер,бұршақтар,шатыршагүлділер тұқымдастарының сипаттама

2. Мимозалылар, цезалпинділер,бұршақтар,шатыршагүлділер тұқымдастарында қанша түр бар?

3.Өсімдіктердің вегетативті және генеративті органдарының биологиялық ерекшеліктері

4. Негізгі өкілдерінің қолданылуы

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Бұршақгүлдер қатары

2. Мимозалылар және Цезальпинділер тұқымдасының сипаттамасы. Негізгі өкілдерінің қолданылуы

2. Бұршақтар тұқымдасының тұқымдасының сипаттамасы

4. Шатыршагүлділер және көкнәрлер шатыршагүлділер тұқымдасының сипаттамасы

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

7. Бақылау:

Тест:

1. Fabaceae тұқымдасының өсімдіктерінің жемісі:

А. асбұршақ

В. жаңғақша

С. таптама

D. жидек

Е. сүйекше


2. Бұршақтар тұқымдасының бағалы дәрілік өсімдігі:

А. сана

В. фасоль

С. беде


D. жоңышқа

Е. асбұршақ


3. Бактериялармен симбиозда тұратын бұршақтардың түрлері жерге ... береді.

А. азот

В. сутек

С. оттек


D. көміртек

Е. күкірт


4. Бұршақтар тұқымдасының бағалы дәрілік өсімдігі:

А. сана

В. фасоль

С. беде


D. жоңышқа

Е. асбұршақ5. Бұршақтар тұқымдасының бағалы дәрілік өсімдігі:

А. софора

В. фасоль

С. беде


D. жоңышқа

Е. асбұршақ


6. Бұршақтар тұқымдасының акация және астрагал өсімдіктері ... бөліп шығарады.

А. камедтерді

В. шайырларды

С. шырыштарды

D. эфир майын

Е. сүттігенді


7. Сәбіз, зіре, аскөк келесі тұқымдастың өкілдері:

А. шатыршагүлділер

В. күрделігүлділер

С. бұршақтар

D. орамжапырақтар

Е. сарғалдақтар


8. Шатыршагүлділердің жемісі:

А. салбыраңқы жеміс

В. бұршаққын

С. жаңғақ

D. гесперидий

Е. сүйекше


9. Дәрілік өсмідік шикізаты ретінде әдетте шатыргүлділердің ... қолданады.

А. жемістерін

В. жапырақтарын

С. тамырларын

D. гүлдерін

Е. шөбін
4 Сабақ1. Тақырыбы: Қосжарнақтылар класы.Біріккен күлтелілік қатары.Тауқалақайлар,айлаулықтар,сабынкөктер,алқалар тұқымдастарына сипаттама.Біржабындылар. Талдар және шамшаттар тұқымдастарына сипаттама.

2. Мақсаты: «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы», «Қосжарнақтылар класы» тараулары бойынша теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау. Алған білімдерді тәжірибеде қорытындылау.

3. Оқыту тапсырмалары:
1. Біріккен күлтелілік қатары Сабынкөктер қатарына жалпы сипаттама беріңіз.

2. Тауқалақайлар,айлаулықтар,сабынкөктер,алқалар тұқымдастарына сипаттама.

3. Біріккен күлтелілік қатары. Талдар және шамшаттар тұқымдастарына сипаттама.

4. Өсімдіктердің вегетативті және генеративті органдарының биологиялық ерекшеліктері

5. Негізгі өкілдерінің қолданылуы

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:


1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.7. Бақылау:

Тест:

1.Қара меңдуана ... тұқымдасының өкілі:

А. орамжапырақтар

В.сельдерейлер

С.алқалар

D.бұршақтар

Е. тарандар2.Нағыз сасық меңдуана келесі тұқымдастың өкілі:

А.орамжапырақтар

В. сельдерейлер

С. бұршақтар

D.алқалар

Е.тарандар


3.Кәдімгі итжидек ... тұқымдасының өкілі:

А.орамжапырақтар

В.сельдерейлер

С.алқалар

D.бұршақтар

Е.тарандар4.Алқалардың жемісі:

А. жидек немесе қорапша

В. бұршаққын немесе қорапша

С. жаңғақ немесе бұршаққын

D. гесперидий немесе бұршақ

Е. бұршақ немесе қорапша5.Алқалар тұқымдасы ... бай.

А. алкалоидтарға

В. дәрумендерге

С. сапониндерге

D. эфир майларға

Е. полисахаридтерге
5 Сабақ

1. Тақырыбы:Қосжарнақтылар класы. Астрагүлділер қатары. Астрагүлділер тұқымдастары.Түтікшетүстес және тілшегүлділер тұқымдастарына сипаттама.Даражарнақтылар класы. Астрагүлділер

2. Мақсаты: «Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы», «Қосжарнақтылар класы» тараулары бойынша теориялық және тәжірибелік дағдылар деңгейін анықтау. Алған білімдерді тәжірибеде қорытындылау.

3. Оқыту тапсырмалары:

1. Астрагүлділер, Лалагүлділер,астықтар тұқымдастарының сипаттама

2. Өсімдіктердің вегетативті және генеративті органдарының биологиялық ерекшеліктері

3. Негізгі өкілдерінің қолданылуы4. Тақырыптың негізгі сұрақтары

1.Астрагүлділер қатары.

2. Астрагүлділер тұқымдастарына сипаттама, өкілдері және олардың медико-биологиялық маңызы

3 Түтікшетүстес және тілшегүлділер тұқымдастарына сипаттама, өкілдері және олардың медико-биологиялық маңызы

4.Даражарнақтылар класы.5. Лалагүлділер,астықтар тұқымдастарының сипаттама, өкілдері және олардың медико-биологиялық маңызы

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: Зертханалық жұмыстарды орындау (оқу топтарында тақырыптық зертханалық сабақтар жүргізу, белгілі препараттармен лобороториялық жұмыстар жүргізу немесе студенттер дайындаған тірі не гербарий күйіндегі өсімдіктерді өткен тақырыптарды қолдана отырып сабақ өткізу).
6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Орынбасарова К.К. «Өсімдіктердің анатомиясы және морфологиясы».—Шымкент,2011.-143 б.

2. Махатов Б.К,. Патсаев Ә.Қ,. Қадишаева Ж.А. «Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер»-Шымкент,2011-126 б.

3. Ә.Ә.Әметов. Ботаника. Ы.Алтынсаригн атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті,2000.-508 б.

4. Ш.Н:Дүрмекбаева. Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясының практикумы. Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті,2004.-100 б.

Қосымша:

1.Ә.И.Исамбаев, К.Д.Рахимов, Егеубаева. Халық медицинасында пайдаланылатын дәрілік өсімдіктер Алматы,2000.-200 б

2.М.К.Көкенов, С.М.Әдекенов, К.Д.Рақымов, Ә.И.Исамбаев, Б.И.Сауранбаев. Қазақстанның дәрілік өсімдіктері және оның қолданылуы Алматы Ғылым,1998,288 б.

7. Бақылау:

Тест:

1. Астрагүлділердің гүл шоғыры:

А. масақ

В. собық


С. қалқанша

D. себет


Е. шашақ

 1. Астрагүлділердің латынша атауы:

A. Liliaceae

B. Dioscoreaceae

C. Poaceae

D. Araceae

E. Asteraceae


 1. Жапырақтардың доғалы және параллель жүйкеленуі ... тән.

А. дара жарнақты өсімдіктерге

В. қос жарнақты өсімдіктерге

С. ашық тұқымды өсімдіктерге

D. саңырауқұлақтарға

Е. балдырларға

4. Лилиялар тұқымдасының латынша аттары:

A. Asteraceae

B. Dioscoreaceae

C. Poaceae

D. LiliaceaeE. Araceae
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет