Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет1/3
Дата04.07.2018
өлшемі81,89 Kb.
  1   2   3

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 15-қосымша

Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білімБілім беру коды және бейіні: 0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы: 0408000 – Хореография өнері

Біліктілігі: 040802 3 – Би ансамблі әртісі

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында

Циклдер және пәндердің индексі


Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылау нысаны

Оқу сағаттарының көлемі (сағ)

Курстар

бойынша бөлу


емтихан, ҚА

(семестр)

дифференциалдысынақ (семестр)

бақылау

жұмысы

курстық

жоба (жұмыс)Барлығы

оның ішінде:
теориялық сабақтар

практикалық (зертханалық-практикалық) сабақтар

курстық

жоба (жұмыс)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер

912


I-III

ӘЭП 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

(Философия негіздері,саясаттану және әлеуметтану негіздері, экономика негіздері, құқық негіздері)140


II-III

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

108

70

38
III

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ тілі, оның ішінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
5,6108

70

38ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

478

296

182
I-III

ЖКП 01

Балет тарихы

4

2,3110

110


ЖКП 02

Музыкалық әдебиет
1-274

74


ЖКП 03

Әлемдік мәдениет тарихы
3,474

74


ЖКП 04

Әрлеу
134
34ЖКП 05

Анатомия, балет әртістерінің еңбегін және

денсаулығын қорғау


438

38


ЖКП 06

Актер шеберлігі
1,274
74ЖКП 07

Музыкалық аспап фортепианода ойнау

негіздері (жеке сабақтар)*


1-474

-

74АП 00

Арнайы пәндер

1980

-

1980
I-III

АП 01

Классикалық би

2,4,6

1,3,5880
880АП 02

Халықтық-сахналық би

2,4,6

1,3,5366
366АП 03

Қазақ биі

4,6

1-3,5366
366АП 04

Шығыс биі
1-4148
148АП 05

Қазіргі заманғы хореография
3-6220
220БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер*

30-645*

КП 00

Кәсіптік практика

540
540
I-III

КП 01

Жалпы училищелік практика
1-6432
432КП 02

Диплом алды практикасы
5-6100
100КП 03

Дипломдық жұмыс (сахналық қойылым)
68
8АА 00

Аралық аттестаттау

60

ҚА 00

Қорытынды аттестаттау

72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау**

60

ҚА 02 (КДДБ)

Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12
Міндетті оқытудың қорытындысы

4320

ФС 00

Факультативтік сабақтар

352

ФС

Педагогтың басшылығымен сахналық практика

352

К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағ. артық емес
Барлығы:

4960

Ескерту:

ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жұмыстар, бақылау жұмыстары, емтихандар), пәнді оқыту тәртібі үлгі болып табылады және оқыту нысанына, мамандықтардың ерекшеліктеріне, жергілікті және басқа да жағдайларға (жайлар) қарай, о.і. жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес өзгертілуі мүмкін.

Техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламалары жалпы білімдік, жалпы гуманитарлық, экономикалық, жалпы кәсіптік, арнайы пәндер бойынша біріктірілген курстарды қарастырады. «Дене тәрбиесі» пәні АП (арнайы пәндерге) біріктірілген.

*Музыкалық аспап фортепианода ойнау негіздері 74 сағ.көлемде – сабақтың жеке түрі.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер көлемі жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклының сағаттар көлемінің (25%-дейін) қысқартылуымен көбейтіледі.

**Қорытынды аттестацияның ұсынылатын түрлері: арнайы пәндер бойынша тапсырылатын емтихандар (01, 02, 03) және дипломдық жұмыстың сахналық көрсетілім формасында қорғалуы (спектакль, концерт).

***Факультативтік сабақтарда топқа 352 сағат көлемде педагогтың басшылығымен сахналық практиканың міндетті түрде өтуге арналған оқу сағаттары анықталған,оқытудың барлық кезеңіне (2 жыл,10 ай).

Оқу-өндірістік және техникалық оқу құралдарының тізімдері мамандыққа сай оқу бағдарламаларының мазмұнына байланысты анықталады. Оқу-өндірістік және техникалық оқу құралдарының тізімдері нақты оқу орнын жабдықтау үшін даму қарқынын есепке ала отырып оқу орнымен жүргізіледі.

Қазақ тілді және орыс тілді оқу топтарында сағаттар саны бөлек саналады.Қазақстан Республикасы

Білімдер және ғылым министрінің

2015 жылғы 15 маусымдағы

№ 384 бұйрығына 17-қосымша

0408000-«Хореография өнері» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу бағдарламасы

Пәндер циклдері және кәсіптік практика бойынша білім беру оқу бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы)


Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

Цикл индексі (пәндер)

Практика, пәндердің негізгі тараулары мен атаулары

Қалыптасатын білім, іскерліктер және дағдылар

Қалыптасатын құзырет коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер

ӘЭП.00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

ӘЭП.01

Философия негіздері.

Философия пәні, дүниежүзілік философиялық ойлардың негізгі кезеңдері; адам табиғаты және оның болу мағынасы; Құдай және адам; адам және ғарыш;

адам, қоғам, өркениет, мәдениет; бостандық және адамның жауапкершілігі; адамның танымы және қызметі;

ғылым және оның рөлі; ғылыми мәселелер алдындағы адамзат.Білімдер:

- негізгі философиялық ұғымдар;

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни суреті;

-ғылым рөлі және ғылыми тану, оның құрылысы, формасы мен әдістері,

-әлеуметтік және әдеп мәселелері туралы түсінігі.

Іскерліктер:

- ұғым мазмұнын талдау;

- қоғамдағы адамдар арасындағы рухани қарым-қатынас нормаларын реттеу


БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ӘЭП.02

Әлеуметтану және саясаттану.

әлеуметтану ғылым ретінде;

қоғам – әлеуметтік мәдени жүйе; әлеуметті қауымдастық;

әлеуметті және этноұлттық қарым-қатынас;

әлеуметтік процестер; әлеуметтік институттар және ұйымдар;

тұлға:оның әлеуметтік ролі және әлеуметтік тәртібі; саясаттану пәні; саясатты билік және өкіметтік қарым-қатынастар; саясат жүйесі; Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық процестерБілімдер:

- саясаттану және әлеуметтанудың негізгі түсініктерін;

- тұлғаны әлеуметтеу процессінің ерекшеліктерін.

Іскерліктер:

- әлеуметтік-саясат қозғалыстарын және әлеуметтің басқа да факторларының өзгерістері мен дамуына талдау жасауды;

- Қазақстанда және дүниежүзіндегі әлеуметтік-саясатты қарым-қатынастар мен процестердің мәнін айқындауды;

- саясаттың жүйесі мен саясаттың режимдерін талдауды.БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ӘЭП.03

Экономика негіздері.

Мақсаты, негізгі түсінік, қызметі, мәні, ұстанымы; меншіктің формасы және түрлері, меншікпен басқару;

жоспар түрлері, оның негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жоспарлар; болжамдарды өңдеу және экономикалық жоспарды негіздеу әдістері;

бизнес-жоспарлау;

экономикалық талдау;

халық тұтынатын тауарлар және қызметтердiң нарық күйiн талдауы; нарықтық инфрақұрылым


Білімдер:

- экономикалық теорияның жалпы ережелері;

- елдегі және шетелдегі экономикалық ахуалдары;

- макро және микроэкономика, салықтық, ақшалай-несие, әлеуметтік және инвестициялық саясат;Іскерліктер:

- өз кәсiби қызметiндегi бағыттары үшiн қажеттi экономикалық ақпаратты табу және қолдануБҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ӘЭП.04

Құқық негіздері.

Құқық, түсінік, жүйе, көздері, Қазақстан Республикасының Конституциясы – құқықтық жүйенің ядросы; адам құқығының барлығына ортақ декларациясы, тұлға, құқық, құқықтық мемлекет, заңды жауапкершілік және оның түрлері, құқықтық негізгі салалары, Қазақстан Республикасының сот жүйесі, құқық қорғау органдарыБілімдер:

- пәннің негізгі түсініктері;

- құқықтың негізгі тараулары;

- адам және азаматтың құқығы мен бостандығын, оны іске асыру;

- Қазақстан Конституциясы ;

- Білім құқығының аспектілері, қызметтері, ақпараттары;- Білім саласындағы мемелекеттік саясаты;

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының заңы;

-білім туралы нормативтік актілердің құрылымы;

- білім саласындағы еңбек және әкімшілік заңнамаларын қолдану ерекшеліктері;

- халықаралық білім құқығы.

Іскерліктер:

- нормативтік құқық құжаттарын кәсіби салада қолдану;

- білім құқығының дерекнамаларын қолдануды;

- жасөспірімдердің құқығын қорғау.


БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ЖГП.00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП.01

Кәсіптік қазақ тілі, оның ішінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу.

Ауызекі сөйлеу тілдерін, жазбаша тілдерін дамыту; мамандық бойынша терминдерді тану; аударма техникасы (сөздікпен), кәсіби қарым-қатынас; ақпарат, лексикалық минимум;

Негізгі іскери және қызметтік құжаттарды рәсімдей білу.


Білімдер:

- кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқуға, аударуға лексикалық және грамматикалық минимум.

-іскери және қызметтік құжаттардың рәсімделу ережелері.

Іскерліктер:

- ақпаратты есту арқылы қағазға түсіру;

- әдебиетті пайдалану.

-нормативтік-құқықтық әдебиеттерді пайдалану;

- халықаралық стандартқа сәйкес іскери қағаздарды рәсімдеу;

- қазақ тіліндегі ақпарат, құжаттар, әдебиеттер және т.б. материалдарды пайдалана білуБҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП.01

Балет тарихы.

Әлемдік балет өнерінің пайда болуы мен даму тарихы, шетелдік және отандық балет сахналарының көрнекті қайраткерлерінің шығармашылық сипаттары, тарихи стильдік ерекшеліктері туралы.Білімдер:

- әлемдік балет өнерінің пайда болуы мен даму тарихы,;

-тарихи стиль ерекшеліктері;

- шетелдік және отандық балет сахналарының көрнекті қайраткерлерінің шығармашылық сипаттары

Іскерліктер:

- балет өнері туындыларына, хореографиялық шығармаларға шығармашылық талдау жасау әдістемесін игеру.


БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ЖКП.02

Музыкалық әдебиет.

Әлемдік музыкалық өнердің және отандық мәдениеттің пайда болуы мен даму кезеңдері; шетелдік және отандық сазгерлердің шығармашылығы, кейбір классик сазгерлердің музыкаылқ шығармалары; әр түрлі бағыттағы музыкалық стиль ерекшеліктері; әр т.рлі жанрдағы музыкалық шығармалардың құрылымдық қағидалары; музыкалық өнердің ерекше қыры және музыкалық көркедегіш құралдар.Білімдер:

- әлемдік музыкалық өнердің және отандық мәдениеттің пайда болуы мен даму кезеңдері;

- шетелдік және отандық сазгерлердің шығармашылығы.

-музыкалық классикалық мұралар үлгілеріІскерліктер:

-музыкалық шығармалардың стилін талдауды құруда тарихи және музыкалық материалдарды игеру.

БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ЖКП.03

Әлемдік мәдениет тарихы.

Әлемдік өнердің пайда болуы мен даму кезеңдерінің тарихы,стиль, бағыт, қайраткерлер шығармашылығының ерекшеліктері, өнер туындыларының әр түрлі жанрдағы құрлымдық қағидалары және маңызды көркемдегіш құралдарБілімдер:

-әлемдік өнердің даму кезеңдері.Іскерліктер:

-өнер туындысын талдауды құруда теориялық Білімдерді игеру;

- өнер туындыларын және стилін ажырата білу.


БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7


ЖКП.04


Әрлеу.

Косметиканың, сәнді шаштың пайда болу тарихы; театр гримі туралы; гримнің техникалық әдістері; әрлеу тәсілі және материалдары; сахналық әрлеуді меңгеруБілімдер:

- әрлеудегі маска-бейненің пайда болу тарихын.Іскерліктер:

- әрлеудің тәжірибелік дағдыларын игеруБҚ 7

КҚ 3.2.1.

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.8

ЖКП.05


Анатомия, балет әртісінің еңбегі мен денсаулығын қорғау.

Медициналық Білімдер негіздері. Адам анатомиясы және физиологиясының, тірек-қимыл аппаратының негіздері. Балет әртістерінің анатомиялық-кәсіби ерекшеліктері. Балет әртістерінің сырқаттары мен жарақаттарының алдын алу және емдеу. Балет әртісі еңбегі мен денсаулығын қорғау туралы негізгі ақпараттар. Балет әртістерінің денсаулық гигиенасы, тамақтану ерекшелігі. Дәрігерге дейінгі көрсетілетін көмектің, уқалаудың негізгі ережелері.Білімдер:

- кәсіби терминдерді тану;

- балет әртістерінің тірек-қимыл аппаратының анатомиясын білу.

Іскерліктер:

-сырқат түрлері мен жарақаттардың себебін және клиникасын анықтау;

-алғашқы дәрігерлік көмек көрсету.


БҚ 7

КҚ 3.2.5


КҚ 3.2.7


ЖКП.06


Актер шеберлігі.

Актерлік көркемдегіш құралдар. Жанр және стиль. Рөл материалын талдау. Хореография өнерінің ерекшелігін ескере отырып,

К.С. Станиславский жүйесі элементтері туралы; көрермендермен қарым-қатынас.


Білімдер:

- актер шеберлігі теориясының негізгі ережелері.Іскерліктер:

-  актер шеберлігінің негізін, таңдаған мамандығының технологиялық дағдыларының жиынтығын еркін қолдануды игередіБҚ 7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.8ЖКП.07

Музыкалық аспап фортепианода ойнау негіздері.

Қолды қою қалпы. Дыбыс шығарудың әр түрлі тәсілдері. Бейімделген балет музыкаларының әр түрлі би жанрлары мен стильдерінің шағын көлемдерін ойнау. Музыкалық сауаттылық негіздері. Парақтан оқу дағдылары.Білімдер:

-ноталық сауаттылық, музыкалық терминдер, метрлік-ырғақтық таңбалар.Іскерліктер:

-фортепианода шығармаларды ойнауда теориялық Білімдерін және тәжірибесін пайдалану.БҚ 4

БҚ 5


БҚ 7

КҚ 3.2.2


КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.8

КҚ 3.2.9АП.00

Арнайы пәндер

АП.01

Классикалық би.

Классикалық би техникасын иегеру, кәсіби дағдыларының қалыптасуы, үйлесімділік, әуенділік, әртістік шеберліктің дамуы. Дене, қол, аяқ және басты ұстау қалыптары. Станокта және зал ортасындағы экзерсис. Әр түрлі секірістер, айналулар, кейіптерді орындау техникасы. Би комбинациялары.Білімдер:

-кәсіби терминдерді тану;

- классикалық және қазіргі заманғы балет репертуарлары үлгілерінің негізгі комбинациялары мен элементтері;

-балеттік орындаушылықтың негізгі даму кезеңдері;

-музыкалық және хореографиялық көркемдегіш құралдардың өзара әсері;

-актерлік шеберлік негізі.Іскерліктер:

-негізгі комбинациялар мен элементтерін орындау;

-спектакльдер мен би композицияларында хореографиялық партияларды орындау;

-классикалық мұралар және қазіргі заманғы хореографтар қойылымындағы хореографиялық шығармаларда сахналық көркем бейнелерді жасау.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8АП.02

Халықтық сахналық би.

Би техникасын, сипатын, орындау мәнерін игеру (жеке және жұптық). Дене, қол, аяқ және басты ұстау қалыптары. Станокта және зал ортасындағы қимылдар мен би элементтері.Білімдер:

-  кәсіби терминдерді тану;

- халықтық-сахналық бидің негізгі комбинациялары мен элементтері.

- музыкалық және хореографиялық көркемдегіш құралдардың өзара әсері;

- актерлік шеберлік негізі.

Іскерліктер:

-негізгі комбинациялар мен элементтерін орындау;

- хореографиялық шығармаларда сахналық көркем бейнелерді жасау;

-хореография өнері аясында алған теориялық Білімдердері мен тәжірибелерін балеттік және басқа да концерттік нөмірлерде халықтық-сахналық партияларды орындау үшін пайдалану


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 6


БҚ 7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8АП.03

Қазақ биі.

Би техникасын, сипатын, орындау мәнерін игеру (жеке, жұптық және топтық). Дене, қол, аяқ және басты ұстау қалыптары. Станокта және зал ортасындағы қимылдар мен би элементтері.Білімдер:

- кәсіби терминдерді тану;

-қазақ биінің негізгі қимылдары мен кейіптері;

-актерлік шеберлік негізіІскерліктер:

-қазақ биінің негізгі қимылдарын орындап кейіптерін көрсету

-ұлттық хореографиялық мұра билерін орындауБҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 6


БҚ 7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8


АП.04

Шығыс биі.

Би техникаларын игеру( жеке, жұптық, топтық), орындау сипаты, стилі және мәнері. Дене, қол, аяқ және басты ұстау қалыптары. Зал ортасындағы қимылдар мен эелементтер.Білімдер:

- кәсіби терминдерді тану;

- шығыс биінің негізгі комбинациялары мен қимылдары, эелементтері;

- актер шеберлігінің негізі;

- музыкалық және хореографиялық құралдардың өзара әсері.Іскерліктер:

- шығыс биінің негізгі комбинациялары мен элементтерін орындау;

-балеттік немесе басқа концерттік бағдарламаларда шығыс билерін орындау үшін Білімдердері мен тәжірибелерін пайдалану.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ6


БҚ7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6.

КҚ 3.2.7.

КҚ 3.2.8.
АП.05

Қазіргі заманғы би.

Хореографияның заманауи стильдері мен жанрларын игеру. Дене, қол, аяқ және басты ұстау қалыптарының ерекшелігі. Би комбинациялары.Білімдер:

- кәсіби терминдерді тану;

-қазіргі заманғы бидің негізгі комбинациялары мен элементтері.Іскерліктер:

- қазіргі заманғы бидің негізгі комбинациялары мен элементтерін орындау;

- қазіргі заманғы хореографтар қойылымындағы хореографиялық шығармаларда сахналық көркем бейнелерді жасау, көркемдік құралдарды пайдалану.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 6


БҚ 7

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.7

КҚ 3.2.8КП 00

Кәсіптік практика

КП.01

Жалпы училищелік практика.

Қамтамасыз ету:

- алғашқы кәсіби дағдылар;

- хореографиялық өнер аясында жоғары кәсіби білікті мамандарды даярлау;

- таңдап алынған балет әртісі, би ансамблінің әртісі мамандықтарына деген қызығушылықтарын тәрбиелеу;

- классикалық, ұлттық және хореографиялық репертуарларды игеру;

- саханлық тәртіптің, ансамбль сезімінің, серіктесімен қатынастың, сахна алаңын дұрыс пайдаланудың тәжірибелік дағдыларын, би суретін, классикалық мұраларды сақтай отырып қолдану;

- хореографиялық мамандықты оқытуда жаңа заманғы педагогикалық әдістемелер мен технологияларды пайдалану;

- орындалатын шығармалардың жанрлық және стильдік ерекшеліктерін жеткізе білу;

- аса дарынды балалармен жеке тәжірибе жүргізу.
Іскерліктер:

- кәсіби тәжірибе репертуарынан негізгі композицияларды орындау;

-спектакльдер мен би композицияларында хореографиялық партияларды орындау;

- классикалық мұралар мене қазіргі заманғы хореографтар қойылымдарында көркемдік және сахналық бейнелерді жасау;

- хореографиялық оқу орындарынан алған білімдері мен тәжірибелерін концерттік және балеттік бағдарламаларда пайдалану;

- нақты хореографиялық ұжымда жұмыс жасауға бейімделу;

- балеттік қойылымдар мен концерттік нөмірлерді дайындау процесіне қатысушылармен қарым-қатынас жасай білу.

Дағдылар:

- ансамбльде және жеке билеу;

-би суретін сақтау;

-сахналық кеңістікті дұрыс пайдалану;

-би композицияларын бірізділікпен орындау;

-көпшлік алдында балет спектакльдерінде, концерттерде өнер көрсету;

-бейне материалдармен жұмыс істеу;

- саханлық көркем бейнені жасау, оның жанрлық, техникалық және стильдік ерекшелігін жеткізе білу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 6

БҚ 7


КҚ 3.2.1

КҚ 3.2.3


КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6


КҚ 3.2.8

КП.02

Диплом алды практикасы.

Қойылымда көрсетілетін дипломдық жұмыс бағдарламасын игерумен жұмыстану (вариация, па-де-де, па-де-труа, концерттік нөмір).Іскерліктер:

- спектакльдерде, вариацияларда жетекші партияларды, па-де-де, па-де-труа орындау.- қойылымдық және концерттік бағдарламаларға қатысу

Дағдылар:

- сахналық көрсетілім жағдайында музыкалық-пластикалық бейнелері пайдалану тәсілдері.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.8


КП.03

Дипломдық жұмыс (сахналық көрсетілім).

Шығарылымдық біліктілік жұмысты қорғау: спектакль, дивертисмент(соло, па-де-де, па-де-труа, кордебалет)Іскерліктер:

-қойылымның дайын репертуарын көрсету;

-балеттік спектакльдерде және концерттік би ансмбльдерінің нөмірлерінде хореографиялық партиялар бейнесін көрсету.Дағдылар:

-сахналық көрсетілім жағдайында сахналық көркем бейненің жанрлық, техникалық және стильдік ерекшелігін жеткізе білу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

КҚ 3.2.1


КҚ 3.2.3

КҚ 3.2.4

КҚ 3.2.6

КҚ 3.2.8


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Аңыз әңгімелер «Асан қайғының жерұйықты іздеуі»
2017 -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин әңгімелері
2017 -> Сабақтың тақырыбы Мен не үйрендім? Сабақ негізделген оқу мақсаты
2017 -> Сабақтың тақырыбы : Жылқы. С. Мұқанов
2017 -> Сабақтарында «мнемотехника»әдісін пайдалану. №48 «Ақ көгершін»
2017 -> Оқушыны іздендіру жолы – шығармашылық
2017 -> Сабақтың тақырыбы Менің отбасым. І дыбысы мен әрпі
2017 -> Әңгіме шебері Ы. Алтынсарин
2017 -> Б.Қ. Абдыкаимова №56 «Береке» балабақшасы тәрбиеші Астана қаласы
2017 -> Қысқа мерзімді жоспары: Мұғалімнің аты-жөні


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет