Медициналық биофизика және биостатистика модулі поәК


Мақсаты: Екі топты салыстыру үшін Стьюдент критерийі шекараларын қабылдауын тереңдетубет9/14
Дата18.05.2017
өлшемі3.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Мақсаты: Екі топты салыстыру үшін Стьюдент критерийі шекараларын қабылдауын тереңдету.Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:

 1. Дисперсиялық талдау мен Стьюдент критерийінің арасындағы байланыс.

 2. Көптік салыстырулар.

 3. Көптік салыстыру эффектісі.

 4. Бонферрони теңсіздігі.

 5. Бонферрони түзетуі.


Орындау формасы: реферат жазу.
Орындау критерийі: Рефератты орындау мен безендіруге қойылатын талаптар:

 • мазмұнын баяндау барысында қолданылған әдебиетке сілтеме болуы керек;

 • библиографияны дұрыс жазу.

Реферат құрылымы: титулдық парақ, атауы, мазмұны (басталатын беттің көрсетілуімен реферат бөлімдерін біртіндеп жазу), кіріспе (зерттелетін мәселенің мәні, мақсаты, міндеті айтылуы керек), негізгі бөлім (бұл бөліктің әр бөлімі дәлелді түрде мәселенің мағынасын ашады, бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер келтірілуі мүмкін), қорытынды (реферат тақырыбы бойынша жалпыланған қорытынды беріледі, ұсыныстар айтылады), әдебиет тізімдері.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.

Егер реферат барлық қойылған талаптарға сай жазылса, онда студент оны орындағаны үшін ең жоғары балл 100 балл алады. Егер рефератта аздаған кемшіліктер орын алса, мәселен, әдебиет саны аз, кейбір сұрақтар толық ашылмаған болса, онда студент 75-99 балл алады. Егер оқытушы тақырып жартылай ғана ашылған, бірақ негізгі сұрақтар қарастырылған, бір немесе екі ғана әдебиет пайдаланылған деп шешсе, онда студент 50-74 балл алады. Егер реферат тақырыбы ашылмаған болса, әдебиеттерге сілтеме болмаса, реферат сұрақтарына жауап болмаса, онда жұмыс үшін балл қойылмайды.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент реферат бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

4 тақырып. Колмогоров-Смирновтың келісім критерийі.
Мақсаты: Колмогоров-Смирнов критерийін биомедициналық зерттеулерде қолдану үшін оқып-үйрену.

Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:


 1. Колмогоров-Смирновтың келісім критерийін қолдану аясы.

 2. Колмогоров-Смирновтың келісім критерийінің бақылау мен сыни мәндерін есептеу формулалары.

 3. Критерийдің нөлдік және балама жорамалдары.

 4. Таңдама таралуының қалыптылығын тексеру үшін Колмогоров-Смирновтың келісім критерийі.


Орындау формасы: реферат жазу.
Орындау критерийі: Рефератты орындау мен безендіруге қойылатын талаптар:

 • реферат көлемі 4-5 баспа беттен аспауы керек. (қосымша жұмыстар реферат көлеміне кірмейді);

 • рефератты дайындағанда 8-10түрлі әдебиет көзі пайдалануы керек;

 • реферат сауатты орындалуы қажет, мазмұндау мәдениетін ұстану қажет;

 • мазмұнын баяндау барысында қолданылған әдебиетке сілтеме болуы керек;

 • библиографияны дұрыс жазу.

Реферат құрылымы: титулдық парақ, атауы, мазмұны (басталатын беттің көрсетілуімен реферат бөлімдерін біртіндеп жазу), кіріспе (зерттелетін мәселенің мәні, мақсаты, міндеті айтылуы керек), негізгі бөлім (бұл бөліктің әр бөлімі дәлелді түрде мәселенің мағынасын ашады, бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер келтірілуі мүмкін), қорытынды (реферат тақырыбы бойынша жалпыланған қорытынды беріледі, ұсыныстар айтылады), әдебиет тізімдері.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.

Егер реферат барлық қойылған талаптарға сай жазылса, онда студент оны орындағаны үшін ең жоғары балл 100 балл алады. Егер рефератта аздаған кемшіліктер орын алса, мәселен, әдебиет саны аз, кейбір сұрақтар толық ашылмаған болса, онда студент 75-99 балл алады. Егер оқытушы тақырып жартылай ғана ашылған, бірақ негізгі сұрақтар қарастырылған, бір немесе екі ғана әдебиет пайдаланылған деп шешсе, онда студент 50-74 балл алады. Егер реферат тақырыбы ашылмаған болса, әдебиеттерге сілтеме болмаса, реферат сұрақтарына жауап болмаса, онда жұмыс үшін балл қойылмайды.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент реферат бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

5 тақырып. Екіфакторлы дисперсиялық талдау.
Мақсаты: Екіфакторлы дисперсиялық талдау әдісін қолдануды үйрену. Екіфакторлы дисперсиялық талдауды қолдануда айырмашылықтарды айқындау дағдыларын қалыптастыру.

Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:


 1. Екі факторлық дисперсиялық талдаудың қолдану шекарасы.

 2. Екі факторлық дисперсиялық талдаудың иерархиялық үлгісі.

 3. Дисперсияның негізгі фактор, бағыну факторларының есептеу формулалары.

 4. Екі факторлық дисперсиялық талдаудың иерархиялық үлгісінің нөлдік және балама жорамалдары.

 5. Екі факторлық дисперсиялық талдаудың қиылысу үлгісі, оның ерешеліктері.


Орындау формасы: реферат жазу.
Орындау критерийі: Рефератты орындау мен безендіруге қойылатын талаптар:

 • реферат көлемі 4-5 баспа беттен аспауы керек. (қосымша жұмыстар реферат көлеміне кірмейді);

 • рефератты дайындағанда 8-10түрлі әдебиет көзі пайдалануы керек;

 • реферат сауатты орындалуы қажет, мазмұндау мәдениетін ұстану қажет;

 • мазмұнын баяндау барысында қолданылған әдебиетке сілтеме болуы керек;

 • библиографияны дұрыс жазу.

Реферат құрылымы: титулдық парақ, атауы, мазмұны (басталатын беттің көрсетілуімен реферат бөлімдерін біртіндеп жазу), кіріспе (зерттелетін мәселенің мәні, мақсаты, міндеті айтылуы керек), негізгі бөлім (бұл бөліктің әр бөлімі дәлелді түрде мәселенің мағынасын ашады, бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер келтірілуі мүмкін), қорытынды (реферат тақырыбы бойынша жалпыланған қорытынды беріледі, ұсыныстар айтылады), әдебиет тізімдері.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.

Егер реферат барлық қойылған талаптарға сай жазылса, онда студент оны орындағаны үшін ең жоғары балл 100 балл алады. Егер рефератта аздаған кемшіліктер орын алса, мәселен, әдебиет саны аз, кейбір сұрақтар толық ашылмаған болса, онда студент 75-99 балл алады. Егер оқытушы тақырып жартылай ғана ашылған, бірақ негізгі сұрақтар қарастырылған, бір немесе екі ғана әдебиет пайдаланылған деп шешсе, онда студент 50-74 балл алады. Егер реферат тақырыбы ашылмаған болса, әдебиеттерге сілтеме болмаса, реферат сұрақтарына жауап болмаса, онда жұмыс үшін балл қойылмайды.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау: Студент реферат бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

6 тақырып: Крускалл-Уоллис параметрлік емес критерийі


Мақсаты: Дисперсиялық талдауды қолдану шекараларын тереңдету
Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:

 1. Бірфакторлы дисперсиялық талдаудың параметрлік емес аналогы: Крускалл-Уоллис критерийі.

 2. Крускалл-Уоллис критерийін қолдану шекаралары.

 3. Статистиканы есептеу формулалары.

 4. Нөлдік және балама жорамалдар.


Орындау формасы: реферат жазу.
Орындау критерийі: Рефератты орындау мен безендіруге қойылатын талаптар:

 • реферат көлемі 4-5 баспа беттен аспауы керек. (қосымша жұмыстар реферат көлеміне кірмейді);

 • рефератты дайындағанда 8-10түрлі әдебиет көзі пайдалануы керек;

 • реферат сауатты орындалуы қажет, мазмұндау мәдениетін ұстану қажет;

 • мазмұнын баяндау барысында қолданылған әдебиетке сілтеме болуы керек;

 • библиографияны дұрыс жазу.

Реферат құрылымы: титулдық парақ, атауы, мазмұны (басталатын беттің көрсетілуімен реферат бөлімдерін біртіндеп жазу), кіріспе (зерттелетін мәселенің мәні, мақсаты, міндеті айтылуы керек), негізгі бөлім (бұл бөліктің әр бөлімі дәлелді түрде мәселенің мағынасын ашады, бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер келтірілуі мүмкін), қорытынды (реферат тақырыбы бойынша жалпыланған қорытынды беріледі, ұсыныстар айтылады), әдебиет тізімдері.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.

Егер реферат барлық қойылған талаптарға сай жазылса, онда студент оны орындағаны үшін ең жоғары балл 100 балл алады. Егер рефератта аздаған кемшіліктер орын алса, мәселен, әдебиет саны аз, кейбір сұрақтар толық ашылмаған болса, онда студент 75-99 балл алады. Егер оқытушы тақырып жартылай ғана ашылған, бірақ негізгі сұрақтар қарастырылған, бір немесе екі ғана әдебиет пайдаланылған деп шешсе, онда студент 50-74 балл алады. Егер реферат тақырыбы ашылмаған болса, әдебиеттерге сілтеме болмаса, реферат сұрақтарына жауап болмаса, онда жұмыс үшін балл қойылмайды.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент реферат бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

7 тақырып: Екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру. Гехан әдісі.

Мақсаты: Өміршеңдік кестесін тұрғызу және екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру дағдыларын қалыптастыру.
Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:


 1. Цензурирленген және цензурирленбеген деректер.

 2. Цензурирленген деректерге әкелетін зерттеулер типтері.

 3. Өмір уақыты.

 4. Өміршеңдік қисығы.

 5. Екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру.

 6. Есептеу статистикасы.

 7. Мысалдың қадам бойынша шешімін көрсету.

 8. Компьютерде деректерді өңдеу.


Орындау критерийі: тест тапсырмаларын құру.
Орындау критерийі: Студент негізгі анықтамалары, формулалары, тақырып бойынша есептері бар 10 тест тапсырмаларын құруы тиіс, әр сұраққа берілетін жауап саны 5 болуы керек.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.
Бағалау критерийлері:

Ең жоғары балл 100.

Тест сұрақтары келесідей бағаланады:


 • Дұрыс безендірілген, қызықты мазмұндалған, әр деңгейдегі тест сұрақтары – 90-100 балл

 • Біраз дұрыс құрылмаған, күрделілігі бойынша оңай 10 сұрақ - 75-89 балл

 • Біраз дұрыс құрылмаған, күрделілігі бойынша оңай 5-тен 9-ға дейін сұрақтар – 50-74 балл

 • Күрделілігі бойынша оңай, 5 сұрақтан кем болса – 10-49 балл

 • СӨЖ болмаса – 0 балл.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики.

 2. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 3. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 4. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 5. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 6. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 7. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент өзі құрған тест сұрақтарына жауап бере алуы тиіс.


8 тақырып: Екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру. Логрангілік критерий.


Мақсаты: Өміршеңдік кестесін тұрғызу және екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру дағдыларын қалыптастыру.
Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:

 1. Цензурирленген және цензурирленбеген деректер.

 2. Цензурирленген деректерге әкелетін зерттеулер типтері.

 3. Өмір уақыты.

 4. Өміршеңдік қисығы.

 5. Екі өміршеңдік қисықтарын салыстыру.

 6. Есептеу статистикасы.

 7. Мысалдың қадам бойынша шешімін көрсету.

 8. Компьютерде деректерді өңдеу.


Орындау формасы: презентация құру.
Орындау критерийі: Студент 10-нан кем емес слайд құруы керек.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.
Бағалау критерийлері:

Ең жоғары балл – 100.

Слайдтар келесідей бағаланады:


 • Өте мазмұнды, тартымды безендірілген, артық ақпаратсыз слайдтар – 90-100 балл

 • Жақсы безендірілген, алайда мазмұнында сәл кемшіліктер бар және толық емес хабарлама - 75-89 балл

 • Мысалды компьютерде өңдемей және түсіндірулерсіз талдаса – 50-74 балл

 • Мысалсыз материал мазмұнын беру – 10-49 балл

 • СӨЖ болмаса – 0 балл.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики.

 2. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 3. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 4. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 5. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 6. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 7. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент презентация бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

9 тақырып: Адамға қауіп-қатер факторының әсер ету ұзақтығын бағалау. Өлшеу қателігі. Құрал шкаласының және жүйелік қателерді есепке алу. Қосынды қателіктің бағасы.
Мақсаты: Адамға қауіп-қатер факторының әсер ету ұзақтығын бағалау үшін статистикалық талдау әдістерін оқып үйрену.
Тапсырмалар: Студент келесі сұрақтарды талдап, қарастыруы керек:


 1. Өлшеу қателігі.

 2. Құрал шкаласының және жүйелік қателерді есепке алу.

 3. Қосынды қателіктің бағасы.


Орындау формасы: реферат жазу.
Орындау критерийі: Рефератты орындау мен безендіруге қойылатын талаптар:

 • реферат көлемі 4-5 баспа беттен аспауы керек. (қосымша жұмыстар реферат көлеміне кірмейді);

 • рефератты дайындағанда 8-10түрлі әдебиет көзі пайдалануы керек;

 • реферат сауатты орындалуы қажет, мазмұндау мәдениетін ұстану қажет;

 • мазмұнын баяндау барысында қолданылған әдебиетке сілтеме болуы керек;

 • библиографияны дұрыс жазу.

Реферат құрылымы: титулдық парақ, атауы, мазмұны (басталатын беттің көрсетілуімен реферат бөлімдерін біртіндеп жазу), кіріспе (зерттелетін мәселенің мәні, мақсаты, міндеті айтылуы керек), негізгі бөлім (бұл бөліктің әр бөлімі дәлелді түрде мәселенің мағынасын ашады, бұл бөлімде кестелер, сызбалар, графиктер келтірілуі мүмкін), қорытынды (реферат тақырыбы бойынша жалпыланған қорытынды беріледі, ұсыныстар айтылады), әдебиет тізімдері.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.

Егер реферат барлық қойылған талаптарға сай жазылса, онда студент оны орындағаны үшін ең жоғары балл 100 балл алады. Егер рефератта аздаған кемшіліктер орын алса, мәселен, әдебиет саны аз, кейбір сұрақтар толық ашылмаған болса, онда студент 75-99 балл алады. Егер оқытушы тақырып жартылай ғана ашылған, бірақ негізгі сұрақтар қарастырылған, бір немесе екі ғана әдебиет пайдаланылған деп шешсе, онда студент 50-74 балл алады. Егер реферат тақырыбы ашылмаған болса, әдебиеттерге сілтеме болмаса, реферат сұрақтарына жауап болмаса, онда жұмыс үшін балл қойылмайды.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент реферат бойынша оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.

10 тақырып: Медициналық-биологиялық деректерді талдау үшін SPSS қолдану.
Мақсаты: Статистикалық деректерді өңдеу және графикалық бейнелеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдануды оқып-үйрену.
Тапсырмалар: Студент ситуациялық мысалдың шешуін қадам бойынша жазу арқылы есепті шығарып, деректерді компьютерде өңдеп, хабарламаны Power Рoint презентациясында көрсетуі тиіс.
Орындау формасы: есеп шығару және презентация құру.
Орындау критерийі: Студент презентация слайдтарын келесідей тізбекте көрсетуі тиіс: есептің берілуі арнайы ғылым тілінде, есеп шартының статистика тіліне аударылуы, деректердің көрнекі түрде берілуі, кестенің немесе статистикалық таралудың құрылуы, статистикалық критерийдің таңдалынуы, деректердің ҚБП-лардың біреуінде өңделуі, статистикалық тілде, одан соң ғылыми тілде қорытынды жасау.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.
Бағалау критерийлері:

Ең жоғары балл – 100.

Есеп келесідей бағаланады:


 • Қызық мазмұнды, көрнекі безендірілген, нақты қорытындыланған есеп – 90-100 балл.

 • Жақсы безендірілген, дұрыс шығарылған, алайда қорытынды дұрыс емес жасалса – 75-89 балл

 • Жартылай орындалған жұмыс – 50-74 балл

 • Дұрыс шығарылмаған есеп – 10-49 балл

 • СӨЖ болмауы – 0 балл.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.

Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.


11 тақырып: Медициналық-биологиялық деректерді статистикалық талдау үшін SAS қолдану.
Мақсаты: Статистикалық деректерді өңдеу және графикалық бейнелеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін қолдануды оқып-үйрену.
Тапсырмалар: Студент ситуациялық мысалдың шешуін қадам бойынша жазу арқылы есепті шығарып, деректерді компьютерде өңдеп, хабарламаны Power Рoint презентациясында көрсетуі тиіс.
Орындау формасы: есеп шығару және презентация құру.
Орындау критерийі: Студент презентация слайдтарын келесідей тізбекте көрсетуі тиіс: есептің берілуі арнайы ғылым тілінде, есеп шартының статистика тіліне аударылуы, деректердің көрнекі түрде берілуі, кестенің немесе статистикалық таралудың құрылуы, статистикалық критерийдің таңдалынуы, деректердің ҚБП-лардың біреуінде өңделуі, статистикалық тілде, одан соң ғылыми тілде қорытынды жасау.

Өткізу мерзімі: циклдың соңғы сабағында.
Бағалау критерийлері:

Ең жоғары балл – 100.

Есеп келесідей бағаланады:


 • Қызық мазмұнды, көрнекі безендірілген, нақты қорытындыланған есеп – 90-100 балл.

 • Жақсы безендірілген, дұрыс шығарылған, алайда қорытынды дұрыс емес жасалса – 75-89 балл

 • Жартылай орындалған жұмыс – 50-74 балл

 • Дұрыс шығарылмаған есеп – 10-49 балл

 • СӨЖ болмауы – 0 балл.


Қалыптастырылатын құзіреттілік: өзін-өзі оқыту.
Әдебиет:

 1. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики. (учебник для медицинских и фармацевтических вузов) М., «ГЭОТАР - МЕД»; 2008

 2. А. Банержи Медицинская статистики понятным языком. М. Практическая медицина. 2007.

 3. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика.- М.: Изд. РУДН, 2002.

 4. Медик В.А.,Токмачев М.С.,Фишман Б.Б.Статистика в медицине и биологии. М.: Медицина, 2000.

 5. Гланц С. Медико-биологическая статистика – М.:Практика,1999.

 6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.- Высшая школа, 1973.


Бақылау:

Студент оқытушы ұсынған сұрақтарға жауап бере алуы тиіс.


Мамандық: Жалпы медицина
Модуль: Медициналық биофизика және биостатистика

СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН, ДАҒДЫЛАРЫ МЕН БІЛІКТІЛІГІН ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУЫШ-ӨЛШЕУІШ ҚҰРАЛДАР

Курс: 3


Пән: Биологиялық статистика
Құрастырған:доцент Аймаханова А.Ш.

аға оқыт. Раманқұлова А.А.

аға оқыт. Исмаилова М.М.

Алматы, 2012 ж.

Модуль отырысында

талқыланды және бекітілді

№ 1 хаттама 31.08.2012 ж.

Модуль жетекшісінің м.а., профессор _________ Нұрмағанбетова М.О.Тест сұрақтары:
Тақырып: Кіріспе. Биостатистика пәні. Деректер түрлері

 1. Кездейсоқ деректер арасынан заңдылықтарды көруге, олардың арасындағы нақты байланыстарды айқындауға мүмкіндік беретін ғылым:

 2. Биологиялық нысандарды табиғи және тәжірибелік зерттеулерді жоспарлау және нәтижелерін талдау ережелері туралы білімдер жүйесі:

 3. Өзгеріп тұратын сандық көрсеткіш:

 4. Деректердің негізгі екі тобы:

 5. Сандық деректердің түрлері:

 6. Сапалық деректердің түрлері:

 7. Атауы белгінің мәнін немесе топтау нөмірін бейнелейтін деректер; оларды өлшеуге немесе мәндері бойынша реттеуге, оларға арифметикалық амалдар орындауға болмайды:

 8. Номиналды деректердің мысалдары

 9. Мәндердің салыстырмалы мәнділік шкаласына сәйкес логикалық реттелген деректер

 10. Реттік деректердің мысалдары:

 11. Екі қиылыспайтын категорияларға бөлінетін номиналды немесе категориялық деректер:

 12. Бинарлы деректер мысалдары

 13. Бүтін мәндермен ғана өрнектелетін деректер.

 14. Дискретті деректер мысалдары:

 15. Өлшеудің дәлдігіне байланысты құрамында бөлшек сандар болатын кез келген сан мәндерін қабылдайтын деректер:

 16. Үздіксіз сандық деректердің мысалдары:

 17. Айнымалыға тән кейбір қасиеттерді сипаттайтын категорияларды анықтайтын шкала

 18. Шамалары мәндері бойынша реттелетін шкала.

 19. Бақылаулар арасындағы аралықтар бекітілген өлшем бірліктерімен өрнектелетін шкала.

 20. Екі бақылаудың қатынасының мәні болатын шкала.

 21. Деректерді талдаудың графиктік тәсілі............үшін қолданылады:

 22. Талдаудың графикалық әдісі .......айқындауға мүмкіндік береді:

 23. Дискретті деректерді кескіндейтін графиктер:

 24. Cапалық белгілерді көрсетіңіз:

 25. Үздіксіз деректерді кескіндейтін графиктер:


Тақырып: Таңдама тәсіл.

 1. Көлемі n=100 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

  xi

  1

  2

  3

  4

  ni

  20

  30

  10

  40

 2. (x1;W1),(x2;W2),...,(xk;Wk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық:

 3. Табандары h-қа,биiктiктерi wi/h қатынасына тең тiкбұрыштардан тұратын баспалдақты фигура:

 4. Вариациялық қатардың ортасында орналасқан варианта:

 5. Таңдамада ең жиі кездесетін варианта қалай аталады?

 6. Бас дисперсияның квадрат түбірі қалай аталады?

 7. Бас жиынтық белгісінің орта арифметикалық мәні қалай аталады?

 8. Таңдама жиынтық белгісінің орта арифметикалық мәні қалай аталады?

 9. Көлемi n=100 болатын таңдаманың берiлген таралуы бойынша модасын анықтаңыз

  xi

  5

  4

  1

  ni

  10

  40

  50

 10. Көлемi n=100 болатын таңдаманың берiлген таралуы бойынша модасын анықтаңыз

  xi

  1

  2

  3

  5

  4

  ni

  40

  10

  20

  15

  15

 11. Берiлген таралу заңы бойынша топтастыру қадамын табыңыз

  Интервалдар

  22-26

  26-30

  30-34

  34-38

  Жиіліктер

  17

  18

  12

  3

 12. Берiлген таралу заңы бойынша топтастыру қадамын табыңыз

  Интервалдар

  12-14

  14-16

  16-18

  18-20

  Жиіліктер

  10

  17

  14

  3

 13. Берiлген таралу заңы бойынша медиананы анықтаңыз

  xi

  41

  42

  43

  44

  ni

  4

  7

  3

  6

 14. Таңдаманың статистикалық таралуы деп...

 15. Таңдама жиынтық немесе жай ғана таңдама деп....

 16. Бас жиынтық деп....

 17. Жиынтықтың (бас немесе таңдама) көлемі деп...

 18. Жиіліктер полигоны деп...

 19. Салыстырмалы жиіліктер полигоны деп...

 20. Жиіліктер гистограммасы деп...

 21. Салыстырмалы жиіліктер гистограммасы деп...

 22. Таңдама орта формуласы:

 23. Таңдама дисперсия формуласы:

 24. Таңдаманың орта квадраттық ауытқу формуласы:

 25. Вариациялық қатар деп...

 26. Мода деп...

 27. Медиана деп…

 28. Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

  xi

  1

  2

  3

  ni

  2

  5

  3

 29. Көлемі n=10 таңдаманың берiлген таралуы бойынша таңдама ортаны табыңыз:

  xi

  2

  3

  5

  ni

  2

  3

  5

 30. Нүктелік баға анықталады:

 31. Аралық баға анықталады:

 32. Сенім аралығы – бұл...

 33. Стерджес формуласы:

 34. Зерттеуге жататын объектілер жиыны:

 35. Жүйелік қатенің жоқ екендігін көрсететін баға:

 36. Таңдаманың статистикалық таралуы ...

 37. 1,2,8,7,5,6,6,8,1,2,3,4 таңдамасының көлемi:

 38. Бас жиынтықтан обьектілерді бір-бірден емес, жаппай зерттеуге ұшырайтын обьектілер «сериялармен» таңдап алатын таңдаманы:

 39. (x1,n1),(x2,n2),...,(xk,nk) нүктелерiн қосатын кесінділерден тұратын сынық сызық

 40. Берiлген таралу заңы бойынша медиананы анықтаңыз

  xi

  5

  10

  15

  20

  25

  ni

  2

  54

  8

  2

  4

 41. 1,2,8,7,5,6,6,8,1,2 таңдамасы берілген. Көлемі неге тең:

 42. 1,2,3,7,5,6,6,3,1,2 таңдамасы берілген. Көлемі неге тең:

 43. Таңдама дисперсия DТ=36 болғанда, орта квадраттық ауытқуды табыңыз:

 44. Таңдама дисперсия DТ=64 болғанда, орта квадраттық ауытқуды табыңыз:

45. Бас жиынтықтан обьектілерді бір-бірден алатын таңдаманы:

46. Обьектілер бас жиынтықтың барлығынан емес, оның әрбір "типтік" бөлігінен алынатын таңдаманы:

47. Бас жиынтық таңдамаға қанша обьект қажет болса, сонша топқа бөлінетін таңдаманы...

48. Бас жиынтықтан обьектілерді бір-бірден емес, жаппай зерттеуге ұшырайтын обьектілер «сериялармен» таңдап алатын таңдаманы:

49. Жиіліктер гистограммасындағы дербес тіктөртбұрыштың ауданы ... сәйкес келеді

50. Салыстырмалы жиіліктер гистограммасындағы дербес тіктөртбұрыштың ауданы ... сәйкес келеді:

51. Таңдаманың статистикалық таралуында жиіліктер қосындысы тең:

52. Таңдаманың статистикалық таралуында салыстырмалы жиілік қосындысы тең:

53. Жиілік полигонының максимум нүктесі қандай параметрге сәйкес келеді

54. Жиіліктер гистограммасындағы тіктөртбұрыштардың аудандардың қосындысы ... сәйкес келеді:

55. Салыстырмалы жиіліктер гистограммасындағы тікбұрыштардың аудандардың қосындысы ... сәйкес келеді:
Тақырып: Статистикалық жорамалдарды тексеру.


 1. Айтылған ұйғарымды таңдама деректерімен салыстыру үрдісі

 2. Таңдама көрсеткіштері негізінде тексеруге болатын таралудың түрі немесе бас жиынтықтың белгісіз параметрлерінің шамалары жөніндегі ұйғарым

 3. Бас жиынтықтың қалыпты таралуына негізделген, есептеу формуласына таңдама параметрлері кіретін статистикалық критерийлер

 4. Бас жиынтықтың таралу түріне негізделмеген, есептеу формуласына таңдама параметрлері енбейтін статистикалық критерийлер

 5. Статистикалық жорамалдардың мысалдары

 6. Жорамалдарды статистикалық тексеру міндеттері

 7. Тексерілуге жататын негізгі жорамал

 8. Нөлдік жорамалға қайшы келетін жорамал

 9. Бір ғана ұйғарымнан тұратын жорамал

 10. Жай жорамалдардың шекті немесе шексіз санынан тұратын жорамал

 11. Негізгі жорамалды қабылдау немесе жоққа шығару жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін ереже

 12. Критерий статистикасы – бұл...

 13. Бірінші текті қателік:

 14. Екінші текті қателік:

 15. 1-текті қателікті жіберу ықтималдығы:

 16. 2-текті қателікті жібермеу ықтималдығы:

 17. Жорамалдарды тексеру әдістемесінің реті:

а). сындық нүктені анықтау,

б) жорамал жөніндегі шешімді қабылдау,

в) нөлдік және балама жорамалдарды ұйғару,

г) критерий мәнін есептеу,

д) критерий статистикасын таңдау.

Кезеңдерді дұрыс тізбектей орналастырыңдар. 1. Белгісіз таралудың ұйғарылған заңы жөніндегі жорамалды тексерудің статистикалық критерийі:

 2. Келісім критерийлерін көрсетіңіз:

 3. Стьюдент критерийі ...жағдайында қолданылады:

 4. Екі топтағы орта мәндерді салыстыруға мүмкіндік беретін критерий:

 5. Әдетте медицинада қолданылатын мәнділік деңгейі:

 6. Әдетте медицинада қолданылатын сенім ықтималдығы:

 7. Қалыпты таралған тәуелді екі топтың орта мәндерін салыстыру үшін қолданылатын параметрлік статистикалық талдау әдісі:

Тақырып: Өміршеңдікті талдау.

 1. Цензурирленген бақылау деп ... бар бақылауды айтады:

 2. Статистикада өмір уақыты деп ... айтады:

3. Өмір уақытының мысалдары:

4. Егер зерттеуде цензурирленген бақылаулар бар болса, ондай бақылау ... деп аталады:

5. Өміршеңдіктің барлық зерттеулері қанағаттандыру керек талаптар:

6. Өміршеңдікті талдау әдісінің ерекшеліктері оның ... қолданылуында:

7. Бақылаудың басталу мезетінен объектінің t-дан көп уақыт өмір сүруінің ықтималдығы:

8. Өміршеңдік функциясы:

9. Өміршеңдік функциясының қасиеттері:

10. Өміршеңдіктің тік графигі нені білдіреді:

11. Өміршеңдіктің жазыңқы графигі нені білдіреді:

12. Егер зертту толық болса, өміршеңдік функциясы ... қатынаспен бағаланады:


 1. Өміршеңдіктің толығырақ бағасы:

 2. Өміршеңдіктің жалпылама көсеткіші:

 3. Өміршеңдік 0,5-тен төмен болатын ең аз уақыт:

16. Деректердің қандай жиыны үшін өмір уақытының кестесін құрудың Катлер-Эдерер әдісі қолданылады:

17. Деректердің қандай жиыны үшін өмір уақытының кестесін құрудың Каплан-Мейер әдісі қолданылады:

18. Қарастырулы уақыт аралығының басында «тірі» болған нысандар саны:

19. Оқиға пайда болған объектілер санының осы аралықта зерттелетін объектілер санына қатынасы:20. 1-ден қандай да бір аралықта оқиға пайда болатын зерттелушілер үлесінің бірліктерінен азайту арқылы алынатын үлес:
Тақырып: Дисперсиялық талдау.

 1. Соңғы нәтижеге әсер ететін нәрсе:

 2. Фактордың нақты жүзеге асуы:

 3. Өлшенетін белгінің мәні

 4. Таңдама дисперсияларды салыстыру арқылы екі немесе одан көп таңдамаларды зерттеуге арналған статистикалық әдістер тобы:

 5. Дисперсиялық талдаулар ... санына байланысты бірфакторлы және екіфакторлы болып бөлінеді.

 6. Дисперсиялық талдау қандай жағдайда қолданылады:

 7. Орта мәндердің өзгергіштігіне ықпал ететін факторға сәйкес келетін таңдама дисперсия:

 8. Орта мәндердің өзгергіштігіне ықпал етпейтін, кездейсоқ себептер нәтижесінде туатын таңдама дисперсия:

 9. Ауыткулардың квадраттарының факторлық қосындысы:

 10. Ауытқулардың квадраттарының қалдық қосындысы:

 11. Төменде көрсетілген өрнектердің қайсысы дұрыс:

 12. Топаралық дисперсия деп:

 13. Топішілік дисперсия деп:

 14. Жалпы дисперсия- бұл жалпы қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:

 15. Факторлық дисперсия - бұл факторлық қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:

 16. Қалдық дисперсия- бұл қалдық қосындының ... еркіндік дәрежесінің санына қатынасы:

Тақырып: Корреляциялық талдау.

 1. Статистикалық тәуелділік деп ...

 2. Корреляциялық тәуелділік деп...

 3. шартты ортасы деп:

 4. шартты ортасы деп:

 5. У-тың Х-ке тура регрессияның таңдама теңдеуі:

 6. Х-тың У-ке тура регрессияның таңдама теңдеуі:

 7. Корреляция коэффициенті анықталатын теңдік:

 8. rт =0.1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 9. rт = -1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 10. rт = - 0.7 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 11. rт = - 0.4 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 12. rт = - 0.1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 13. rт =1 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 14. rт = - 0.9 болғанда корреляциялық тәуелдiлiктiң сипаты мен күшiн анықтаңыз:

 15. Бiрiншi параметрдiң мәндерi өскенде, екiншi параметрдiң де мәндері өсетiн болса, онда ол...

 16. Корреляцияның таңдама коэффициентiнiң негiзгi қасиеттерiнiң бiрiн көрсетiңiз:

 17. Егер бiр кездейсоқ шаманың өзгеруiне екiншi кездейсоқ шаманың таралу заңының өзгеруi сәйкес келсе, онда..

 18. Егер бiр кездейсоқ шаманың өзгеруiне екiншi кездейсоқ шаманың орта мәнiнiң өзгеруi сәйкес келсе, онда..

 19. теңдеуi ненi бiлдiредi:

 20. теңдеуi ненi бiлдiредi:

 21. Регрессия коэффициентінің формуласы:

 22. Сызықтық регрессия теңдеуінің бос мүшесі:

 23. У-тың Х-ке сызықтық регрессиясының таңдама теңдеуі:

 24. Х-тың У-ке сызықтық регрессиясының таңдама теңдеуі:

 25. Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал:

 26. Сызықтық регрессия коэффициентің мәнділікке тексергендегі нөлдік жорамал:

 27. Корреляция коэффициентін мәнділікке тексергендегі балама жорамал:

 28. Сызықтық регрессия коэффициентің мәнділікке тексергендегі балама жорамал:


Тақырып: Медициналық-биологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу.

 1. Тәжірибелік деректерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолдану сатыларының дұрыс тізбегін көрсетіңіз:

 1. оны шешу үшін тиімді әдісті анықтау,

 2. арнайы ғылыми тілде нәтижелерді жазу,

 3. есепті арнайы ғылыми тілде қалыптастыру,

 4. статистикалық тілдің терминдарымен нәтижелерді айту,

 5. есепті статистикалық тілге аудару,

 6. қажет есептеулерді жүргізу.

 1. Тәжірибелік деректерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолданудың кейбір сатыларын атаңыз:

 2. Медициналық-биологиялық тәжірибенің кейбір сатылары:

 3. Статистикалық зерттеу сатыларының дұрыс тізбегін көрсетіңіз:

а) жоспарлау

б) жүргізу

в) стат.талдау

г) қорытынды 1. Жоспарлау – медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 2. Жоспарлау – медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 3. Жоспарлау – медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 4. Жүргізу – медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 5. Талдау – медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 6. Статистистикалық талдау - медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 7. Статистистикалық талдау - медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 8. Қорытындылар - медициналық-биологиялық тәжірибенің сатысы ретінде:

 9. Клиникалық зерттеулердің жоспар түрлері:

 10. Әр науқасқа түрлі тізбекпен емдеудің екі немесе одан көп терапевтік курстарын тағайындалатын зерттеудің жоспары қалай аталады:

 11. Науқастар екі немесе одан көп топтарға бөлінген, бір топтың науқастарына бірдей ем тағайындалатын зерттеудің жоспары қалай аталады:

 12. Әр науқасқа емдеудің бірнеше әдістерінің мүмкін комбинацияларының бірін тағайындайтын зерттеу жоспары қалай аталады:

 13. Науқастар зерттеуге бір-бірден қатысатын, топ саны алдаын ала белгісіз, ал аяқталуы тоқтау ережесімен анықталатын зерттеу жоспары қалай аталады:

 14. Бақылау тобы тәжірибелік топтан емдеу әдісінен басқа еш нәрсемен ажыратылмайтын науқастарды таңдауды қамтамасыз ететін әдістер:

 15. Стьюденттің t-критерийінің қолдану аясы:Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет