МӘШҺҮр-жүсіп қолжазбаларындағы ислам мәдинетібет4/7
Дата14.02.2018
өлшемі13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


«Єл-хєкєму жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєдлу жєллє жєлєлєћу, єл-лєтифу жєллє жєлєлєћу, єл-хєбиру жєллє жєлєлєћу, єл-хєлиму жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєзиму жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєфуру жєллє жєлєлєћу, єш-шєкуру жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєлииу жєллє жєлєлєћу, єл-кєбиру жєллє жєлєлєћу, єл-хєфизу жєлллє жєлєлћу, єл-муќиту жєллє жєлєлєћу, єл-хєсибу жєллє жєлєлєћу, єл-жєлилу жєллє жєлєлєћу, єл-кєриму жєллє жєлєлєћу, єр-рєќибу жєллє жєлєлєћу, єл-мужибу жєллє жєлєлћу, єл-уєсиѓу жєллє жєлєлєћу, єл-хєкиму жєллє жєлєлєћу, єл-уєдуду жєллє жєлєлєћу, єл-мєжиду жєллє жєлєлєћу, єл-бєѓису жєллє жєлєлєћу, єш-шєћиду жєллє жєлєлєћу, єл-хєќу жєллє жєлєлєћу, єл-уєкилу жєллє жєлєлєћу, єл-ќєуииу жєллє жєлєлєћу, єл-мєтин жєллє жєлєлєћу, єл-уєлиу жєллє жєлєлєћу, єл-хємиду жєллє жєлєлєћу, єл-мухсиу жєллє жєлєлєћу, єл-мубдиу жєлллє жєлєлєћу, єл-муѓиду жєллє жєлєлєћу, єл-мухиу жєллє жєлєлєћу, єл-мумиту жєллє жєлєлєћу, єл-хєииу жєллє жєлєлєћу, єл-ќєииуму жєллє жєлєлєћу, єл-уєжиду жєллє жєлєлєћу, єл-мєжиду жєллє жєлєлєћу, єл-уєхиду жєллє жєлєлєћу, єл-єхаду жєллє жєлєлєћу, єс-самад жєллє жєлєлєћу, єл-ќадиру жєллє жєлєлєћу, єл-муќтєдиру жєллє жєлєлєћу, єл-муќєддиму жєллє жєлєлєћу, єл-муєххиру жєллє жєлєлєћу, єл-єууєлу жєллє жєлєлєћу, єл-єхиру жєллє жєлєлєћу, єз-заћиру жєллє жєлєлєћу, єл-бєтину жєллє жєлєлєћу, єл-уєли жєллє жєлєлєћу, єл-мєтєѓєл жєллє жєлєлєћу, єл-бєрру жєллє жєлєлєћу, єт-тєууєбу жєллє жєлєлєћу, єл-мунтєќиму жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєфуу жєллє жєлєлєћу, єр-рєуфу жєллє жєлєлєћу, мєликул мулки жєллє жєлєлєћу, зулжєлєли уєл-икрєм жєллє жєлєлєћу, єл-муќситу жєллє жєлєлєћу, єл-муќситу жєллє жєлєлєћу, єл-жємиѓу жєллє жєлєлєћу, єл-ѓєниу жєллє жєлєлєћу, єл-муѓниу жєллє жєлєлєћу, єл-мєниѓу жєллє жєлєлєћу, єд-дєррун жєллє жєлєлєћу, єн-нєфиѓу жєллє жєлєлєћу, єн-нуру жєллє жєлєлєћу, єл-ћєдии жєллє жєлєлєћу, єл-бєдиѓу жєллє жєлєлєћу, єл-бєќи жєллє жєлєлєћу єл-уєрису жєллє жєлєлєћу, єр-рєшиду жєллє жєлєлєћу, єс-сєбуру жєллє жєлєлєћу, єс-садиќу жєллє жєлєлєћу, єс-сєттєру жєллє жєлєлєћу».Мағынасы: «Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Ұлы Аллаһ Тағаланың көркем есімдерімен және Оның ұлы сипаттары жазылған.

Әділетті, үкім шығарушы, әрнәрсені өзі шешуші ұлылықтың ұлығы. Әр уақыт әділеттілікті сақтаушы, ұлылықтың ұлығы. Нәзік. Жұмсақ. Асқан жарылқаушы, ұлылықтың ұлығы. Хабардар, білгір, ұлылықтың ұлығы. Күнәлі пенделерге жаза берерде шыдамдық пен сабырлық арқылы көндіктіруші ұлылықтың ұлығы. Ұлылық иесі, ұлылықтың ұлығы. Мейірімді кешірімді ұлылықтың ұлығы. Игілік, шүкір етуші ұлылықтың ұлығы. Аса зор, биік тұрушы ұлылықтың ұлығы. Аса зор, ұлы. Ұлылықтың ұлығы. Аса қамқор, әділ қорғаушы, сақтаушы ұлылықтың ұлығы. Әр тарапты қоршап тұрушы ұлылықтың ұлығы. Әр нәрсенің есебін беруші ұлылықтың ұлығы. Ұлылық иесі, аса үлкен айбынды ұлылықтың ұлығы. Аса жомарт, ақ көңілді, кең пейілді, қайырымды. Тәрбиелеп жетілдіруші ұлылықтың ұлығы. Әр нәрсені қадағалап, байқап тұрушы ұлылықтың ұлығы. Қажет болған. Лазым. Жауап беруші ұлылықтың ұлығы. Әр істе, болушы, үлгеруші барлығына да қатынасушы ұлылықтың ұлығы. Даналық пен ақыл иесі. Әділеттік, биік жүргізушілердің ең ұлысы, ұлылықтың ұлығы. Сүйікті пенделерін дүниеде де, ахиретте де дәрежелерін көтеруші ұлылықтың ұлығы. Шарафат иесі ұлылықтың ұлығы. Адамзатты тура жолға түсіру үшін пайғамбарлар жіберуші және пенделерді өлгеннен соң қайта тірілтуші ұлылықтың ұлығы. Барлық нәрсені көріп тұрушы, әр нәрсеге куә болып тұрушы ұлылықтың ұлығы. Ақиқат және шындық иесі ұлылықтың ұлығы. Қорғаушы, жақтаушы, қамқоршы ұлылықтың ұлығы. Қуатты күш иесі ұлылықтың ұлығы. Орнықты, төзімді, тұрушы ұлылықтың ұлығы. Барлығын өктем билеп төстеуші, бүкіл әлемге үкім-әмір жүргізуші ұлылықтың ұлығы. Барлық мадаққа лайықты ұлылықтың ұлығы. Ескеруші, еске алушы көңіл қоюшы, болған нәрсенің санын білуші ұлылықтың ұлығы. Әр нәрсені құралсыз, өрнексіз ең әуел бар етіп, бастап жіберуші ұлылықтың ұлығы. Барша ғаламды жоқ етуші және бар етуші ұлылықтың ұлығы. Өмір сыйлаушы, өмір беруші ұлылықтың ұлығы. Жан алушы ұлылықтың ұлығы. Мәңгілік тірі, өлмейтін ұлылықтың ұлығы. Барша әлемде, жер мен көкте өлмейтін, өшпес мәңгілік иесі ұлылықтың ұлығы. Әр уақыт бар болушы, жоқ болуы мүмкін емес ұлылықтың ұлығы. Даңықты, игілікті, мақтаулы ұлылықтың ұлығы. Ұқсасы, теңдесі жоқ. Аса жақсы бақамен салыстыруға болмайтын ұлылықтың ұлығы. Жалғыз, әрі теңдесі жоқ ұлылықтың ұлығы. Барлық нәрсенің оған мұқтаж болып, Өзі ешкімге, ешнәрсеге мұқтаж болмаған. Өзгермейтін мәңгі тұрақты ұлылықтың ұлығы. Барлық нәрсеге күші жететін, шексіз, құрмет иесі ұлылықтың ұлығы. Күш, құдырет иесі ұлылықтың ұлығы. Қалаған пендесіне алдан орын беруші, алға шығарушы ұлылықтың ұлығы. Күнәһарлар үшін азап беруде үкімін жылжытып, ығыстырып кешіктіруші, асықтырушы ұлылықтың ұлығы. Әуелгі, бірінші, алғашқы болушы ұлылықтың ұлығы. Ақыры, соңы жоқ, барлығы жоқ болғанда бір өзі қалушы ұлылықтың ұлығы. Көрінетін көрнекті, көзге түсетін ұлылықтың ұлығы. Біле алмастық дәрежеде жасырын болушы ұлылықтың ұлығы. Барша әлемді басқарушы ұлылықтың ұлығы. Асқан биік ұлылық иесі ұлылықтың ұлығы. Пенделерді сүюші, оларға қамқорлық етуші ұлылықтың ұлығы. Тәубаларды, өкінгенді қабыл етуші және тәубеге келуге ерік беруші ұлылықтың ұлығы. Күнәлі пенделеріне әділдік пен жаза беруші ұлылықтың ұлығы. Барлық күнәләрді кешіруші, жарылқаушы ұлылықтың ұлығы. Мәрхаметі кең, пенделеріне қайғырушы ұлылықтың ұлығы. Барлық жаратылыс атаулының иесі ұлылықтың ұлығы. Шексіз үлкен өте әділ, құдыреті мен алыптығы ақылға сыймайтын құрметке лайықты ұлылықтың ұлығы. Әділдік иесі ұлылықтың ұлығы. Қиямет күнінде барша пенделеріне үкім ету үшін жиюшы ұлылықтың ұлығы. Өте бай. Оның байлығы беруменен еш кемімес, ұлылықтың ұлығы. Өзі қалаған пенделерін байлық пен сынаушы ұлылықтың ұлығы. Өзі қаламаған нәрселерінен тыюшы ұлылықтың ұлығы. Пенделерін сынау үшін қайғы-қасырет, бәле-қаза келтіруші ұлылықтың ұлығы. Пенделерге үлес, нәсіп, сауаб, көмек және пайда келтіруші ұлылықтың ұлығы. Бүкіл әлемге нұр беруші ұлылықтың ұлығы. Тура жолға бастаушы ұлылықтың ұлығы . Мәңгілік сөнбей, жоққа шықпай тұрушы ұлылықтың ұлығы. Бүкіл әлемнің иесі, оны пенделерге жомарттық пен беруші ұлылықтың ұлығы. Әділ. Пенделерін дұрыс, түзу әділ жолмен алып барушы ұлылықтың ұлығы. Шыдамды, төзімді сабырлы ұлылықтың ұлығы. Растаушы, шыншыл ұлылықтың ұлығы. Жасырушы ұлылықтың ұлығы».

«Єс суннєти муќаддєсун, рухул ѓадл, рухул хаќ, рухул ќисти, кєфин, муктєфин, бєлиѓун, мєбєллиѓун, шєфин, уєсилун, мєусулун, ћєдин, мућдин, муќаддємун, ѓазизун, фєдилун, муфєддєлун, фєтихун, мифтєхун, мифтєхур рєхмати, мифтєхул жєннати, ѓєлємул иман, ѓєлємул иєќин, дєлилу хєирєти, мусаббиху хєсанати, муќилу єлѓєсєрєти, сахибу єшшафаѓат, сахибул маќам, сахибул ќадам, махсусун билѓиззє, махсусун бишшарф, сахибул уасилат, сахибус-саиф, сахибул фадилат, сахибул єзєр, сахибул хужжат, сахибул єрридє, сахибуд дєрєжатир рафиѓат, сахибут-таж, сахибу єл-лєуєи, сахибул миѓраж, сахибул ќадиб, сахибул бураќ, сахибул хатим, сахибул ѓаламат».Мағынасы: «Қасиетті сүннет, әділ рух, шын рух, жеткілікті, жасырын, балағат жасына жету, ем беруші, тура жолға салушы, беруші, ұлы, абзал, ашушы, кілт, рақымшылық кілті, жәннәт кілті, иман білгірі, анықты білуші, хайраттың белгісі, жақсы амалдарды мақтаушы, шапағат иесі, тұрған орынның иесі, ұлылықтың иесі, күшпен ерекшеленген, құрметпен ерекшеленген, қылыш иесі, үлкен дәреженің иесі, үлкен беделдің иесі, ризашылықтың иесі, биік дәреженің иесі, тәждің иесі, миғраж күннің иесі, мөрдің иесі, кереметтердің иесі».

Тажѓєл ѓєлєиє тибєѓєт ли єхадин Аллаћумма инни єсєлукє єл єхєзє би єхсєни мє тєѓлєму уат тарк лисєии мє тєѓлєму уа єсєлукє єттєкєффулє бирризќи уа заћда фил кєффєфи уал махражє бил бєиєни мин кулли шубћєти уал фєлєжа бис сауаб фи кулли хужжатин уал ѓадл фил ѓадаби уар-рида уа таслима лима бахри бићи єлќадаи уал иќтисад уа фил фаќир уал фани уаттауадиѓ фил ќаули уал фиѓл уас сидќи филжєдди уал ћєзл Аллаћумма иннє ли зунубєн фимє бєини уа бєинєкє уа зунубєн бєини уа бєинє хєлќикє Аллаћумма мє кєнє лєкє минћє фєѓфирћу уа мє кєнє минћє лихєлќикє фєтєхєммєлє ѓєнни уа єѓнини бифєдликє иннєкє уасиѓул маѓфират.Мағынасы: «Біреуіне еруді нәсіп ет. Иә, Аллаһым, пайдалы білім алып, пайдасыз ілімді алмауға нәсіп ет және рыздықпен қамсыздандыр және қажетті сабырлық және арасындағы барлық күмәнмен шығуын, жақсы амалды әр уақытта сылтаумен жоюдан және ашудағы әділдік куанышты және көнуді, не үшін теңіздегідей сақтықта өмір сүруді және кедейлік пен байлықта және сөзіндегі сыпайлықпен шыншылдыққа ынталануы осыда. Иә, Аллаһым! Екеуміздің арамыздағы жаманшылықтан құтқар және менімен сенің жаратқан жаратылысыңның зұлымдығынан құтқар. Иә, Аллаһым! Саған одан еш қажет жоқ, кешірімді бола гөр және маған шыдамдалық қылып өзіңнің құдіретіңмен. Сен кең рахымшылық иесісің».