Министерство внутренних делбет6/6
Дата31.01.2018
өлшемі2,26 Mb.
1   2   3   4   5   6

АРЫЗ

Мен,


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде), туған күні, айы, жылы)


Сізден, мынадай жағдайларда жоғалған құжаттардың орнына құжат (жоғалған құжаттың түрі) рәсімдеуге рұқсат беруіңізді сұраймын:

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Жоғалған құжатты (жоғалған құжаттың түрі) тауып алған жағдайда тіркеу орны бойынша ішкі істер органына тапсыруға міндеттенемін.


20__ж. «___»__________________________ __________________________________

(азаматтың қолы) (азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

10-қосымша            

Нысан

______________________________________________


_____________________________________бастығына

(ішкі істер органының атауы)

______________________________________________

______________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде) және қолы)

20__ ж. « »___________                         

М.О.

Формулярды жоғалту (жоқтығы) туралы

_____ А К Т

20___ ж. « »___________

                        

Біз, төменде қол қойғандар
________________________________________________________________
________________________________________________________________
   (комиссия мүшелерінің лауазымы және Т.А.Ә. (ол болған кезде) ________________________________________________________________
________________________________________________________________
картотекада формулярдың жоғалғаны туралы осы актіні жасадық.

Картотекада _________________________________________________________

(формуляр атына толтырылған адамның Т.А.Ә. (ол болған кезде)

№_____________ формулярдың болмау фактісі анықталды.

Формуляр _______________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ жоғалған.

(формулярдың болмауы себептерін көрсету)   


Комиссия мүшелерінің қолдары:
_____________         ____________________________
        (қолы)                  Т.А.Ә. (ол болған кезде)       

_____________ ____________________________


        (қолы)                  Т.А.Ә. (ол болған кезде)
Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

11-қосымша            

Нысан
Формулярдың (1-нысан) көшірмесін ұсыну туралысұрау салу

Ішкі істер органының мөртабаны

20__ж. «____»_______________

шығыс №__________________


Кімге

____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


________________________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)

_________________________жылы туған___________________________________________тумасы
_______________________________________________________________________________
«___»___________________________берілген 1974 жылғы үлгідегі №________________________паспортты жоғалтқаны туралы арыз келіп түсті
Сізден, азамат(ша)_____________________________________________________________________

(Т.А.Ә. (ол болған кезде)


1974 жылғы үлгідегі паспорттың, жеке куәліктің берілгендігін, белгіленген тәртіпте куәландырылған 1-н көшірмесімен және 1974 жылғы үлгідегі паспортқа рәсімделген 1-н есепке алудың 2-н кітабындағы жазбамен растауыңызды сұраймын.
________________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

________________________________________________________________

(ішкі істер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ә. (ол болған кезде), қолы)


20___ж. «___»________________
Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

12-қосымша            
Нысан
Формулярдың (1-нысаны) көшірмесін ұсыну туралы

сұрау салуға жауап
Ішкі істер органының мөртабаны

20__ж. «____»_______________

шығыс №_________________
Кімге

____________________________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

Сіздің, «_____»________________201__жылғы шығыс №______________хатыңызға


Азамат(ша)______________________________________________________________________
1974 жылғы үлгідегі «___»_______________жылғы, №_____________________________
паспорттың, 20__ж. «___» _______ № жеке куәліктің, паспорттың берілгенін растаймыз.
Қосымша: 1974 жылғы үлгідегі паспортқа 1-н көшірмесі және 1974 жылғы үлгідегі паспорттарды есепке алудың 2-н кітабынан жазбаның көшірмесі, формулярдың көшірмесі.
_______________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)

________________________________________________________________

(ішкі істер органының лауазымды тұлғасының Т.А.Ә. (ол болған кезде), қолы)


20___ж. «___»________________.

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

13-қосымша            

Нысан
«БЕКІТЕМІН»

_____________________________

_____________________________

(ішкі істер органының атауы)

__________________________ бастығы

(Т.А.Ә. (ол болған кезде) және қолы)

_____________________________

20__ж. «___» _________________Жеке басты анықтау және жеке басты куәландыратын құжаттар беру бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

20__ж. «___» ___________

Мен,____________________________________________________________________________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы) Азамат(ша)_____________________________________________________________________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә. (ол болған кезде)

«___» ________________________________________(туған күні, айы, жылы),


(туған жері)______________________________________________________________тумасы,
________________________________________________________________________тұратын

(тіркеу мекенжайы)

жеке басын анықтау бойынша материалдарын қарап,
тексеріс материалдары, мезгілінен кейін Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, паспортын алу мәселесі бойынша кеш жүгінген азамат(ша) ___________________________________________________________________________

жеке басын және оның Қазақстан Республикасы азаматтығына тиесілігін растайды.

Баяндалғанның негізінде:

Аз.__________________________________________________Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, паспортын беруге болады деп ұйғарамын.

Формулярлар №_____________________________________

20___жылғы «_____»_______________

____________________________________________________________________ресімделген.

(ішкі істер органының атауы) __________________________________________________ _____________

(уәкілетті қызметкердің Т.А.Ә.(ол болған кезде), лауазымы) (қолы)

Ескертпе: жеке басты куәдандыратын құжаттарды беруге негіз болмаған жағдайда, дәлелді қорытынды шығарылады.

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

14-қосымша            

Нысан

_____________________________облысы

_____________________________ қала, аудан____________________

___________________________________________________________

(ішкі істер органының атауы)


1974 жылғы үлгідегі паспортты жоғалту туралы

_______ІС

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

азаматтың Т.А.Ә. (ол болған жағдайда), туған күні, айы, жылы


БАСТАЛДЫ: 20___ж. «____»____________

АЯҚТАЛДЫ: 20___ж. «____»____________

_____парақта

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

15-қосымша            

Нысан


1974 жылғы үлгідегі паспорттарды жоғалту бойынша істерді тіркеу журналы


р/с №

(істің нөміріне бөлімі ретінде беріледі)ішкі істер органы бойынша азаматтың құжатын жоғалтқаны туралы арызын жалпы тәртіпте тіркеу күні

Азаматтың

Т.А.Ә.(ол болған кезде)Туған жылы, айы, күні

1974 жылғы үлгідегі жоғалған паспорттың № , күні және оны берген органның атауы

Формулярдың № және толтырылған күні


Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

16-қосымша            


Нысан


Ішкі істер органының мөртабаны

20___ж. «___»__________

шығыс №
Аудандық (қалалық) ішкі істер органдарында ресімделген

формулярларды жөнелтуге арналған

ТІЗІЛІМ
__________________________________________________________________

аудандық, қалалық ішкі істер органының атауы


___________________________________________________________________

формулярды толтыру себебінің атауы


__________________________________________________________________

(дайындаудың тәртібі көрсетіледі: жедел немесе жалпы)
р/сФормулярдың нөмірі

Азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Толтыру себебі

Толтыру күні


1

2

3

4

4


Барлығы тізілімге __________формуляр енгізілді, оның ішінде:

дайындауға_______________________________________________

(жеке басты куәландыратын құжаттың түрі көрсетіледі)


Ішкі істер органының басшысы ____________________ ______________________

(қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Ескертпе:

тізілімде көрсетілген формулярларды қабылдадым:

________________________________________________________________________________

(облыстар, Астана, Алматы қалалары Ішкі істер департаменттерінің уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә. (ол болған кезде), лауазымы, қолы)

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

17-қосымша            

       


Нысан

Ішкі істер органының мөртабаны

20___ж. «___»__________

шығыс №


Формулярларды ІІД-ден Қазақстан Республикасы ІІМ КҚПД-ге жолдауға арналған

ЖИЫНТЫҚ ТІЗІЛІМ


__________________________________________________________________

Ішкі істер департаментінің атауы


___________________________________________________________________

формулярды толтыру себебінің атауы


__________________________________________________________________

(дайындаудың тәртібі көрсетіледі: жедел немесе жалпы)


Аудандық, қалалық көші-қон полициясы бөліністерінің атауы

Аудандық, қалалық бөлімшелер тізілімінің шығыс № мен күні

Формулярлар саны

1

2

3

4
Барлығы жиынтық тізілімге__________тізілім, ____________формуляр енгізілді.


Ішкі істер департаменті

КҚПБ бөлімінің бастығы _____________________ _________________________

(қолы) (Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

18-қосымша            

Нысан

Пысықтауға қайтарылған формулярларды тіркеуЖУРНАЛЫ


№ р/с

Формулярдың нөмірі

Азаматтың Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Қайтару себебі

ҚР ІІМ КҚПД шығыс № және күні

ІІД кіріс №, күні және шығыс №, күні

КҚПБ кіріс №, күні және шығыс № күні

Құжаттың дайындалған күні
Жеке басты куәландыратын құжаттарды

(босқын куәлігінен басқа) дайындау үшін

формулярдың нысанын және оны ресімдеу,

толтыру, есепке алу, сақтау, тапсыру, жұмсау, жою қағидаларына

19-қосымша            

Нысан

20___ж. «___»__________шығыс №
Дайындалған құжаттарды, формулярларды ІІМ КҚПД-ден ІІД-ге, ІІД-ден аудандық (қалалық) ішкі істер бөліміне жөнелтуге арналған

ТІЗІЛІМ№ р/с

Журналдардың нөмірі

Құжаттар саны

Формулярлар саны

Ескертпе

1


ЖИЫНЫ:________________________________________________________________________________

ҚР ІІМ КҚПД Басқармасының уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Тізілімде көрсетілген құжаттарды тапсырдым:

________________________________________________________________________________
Облыстық, қалалық Ішкі істер департаментінің уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә. (ол болған кезде)

Тізілімде көрсетілген құжаттарды қабылдадым:________________________________________________________________________________
Қалалық, аудандық Ішкі істер басқармасының (бөлімінің) уәкілетті қызметкерінің Т.А.Ә. (ол болған кезде)
________________________________________________________________________________
Каталог: portal -> page -> portal -> mvd -> mvd page -> mvd norm baza current -> mvd nb doc
mvd nb doc -> № исх: 39-6-06/1547-И/вн от: 07. 09. 2015 Қазақстан Республикасы
mvd nb doc -> Ұйымдардың қызметкерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына
mvd nb doc -> Көлiк құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерiн мемлекеттiк тiркеу және есепке алу, Механикалық көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау
mvd nb doc -> Ерікті өрт сөндірушілерді бастапқы даярлаудың оқу бағдарламасы
mvd page -> Көлiк құралдарын басқару құқығын алу, емтихан қабылдау, азаматтарға жүргiзушi куәлiгiн беру тәртiбi туралы ережелерді” бекiту туралы
mvd nb doc -> № исх: 8-5-47/2450-И/вн от: 07. 12. 2015 Қазақстан Республикасы
mvd nb doc -> Көшіп келушілердің паспорттарын тіркеу, қабылдаушы тұлғалардың өздеріне келген көшіп келушілер туралы ақпаратты беру, көші-қон карточкаларын жасау және беру, көшіп келушілердің орын ауыстыру
mvd nb doc -> № исх: 8-5-47/2450-И/вн от: 07. 12. 2015 Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет