Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегібет1/2
Дата23.03.2018
өлшемі335,63 Kb.
  1   2
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі педагогика, филология ғылымдарының докторы (кандидаты) ғылыми дәрежесін алу үшін 10.02.02-Қазақ тілі; 10.02.01 – Орыс тілі; 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі) мамандықтары бойынша Д 14.09.04 диссертациялық кеңес 2005-2008 оқу жылында қорғалған диссертациялар туралы мәлімет
Аты-жөні

Тақырыбы

Ғылыми жетекшісі, кеңесшісі

Доктор, кандидат


Қорғаған күні, жылы

Бекігендігі жөнінде мәлімет

1

Кадырова Галина Рабиковна

Функционально-семантическое поле гипотетичности в древнерусском языке: прагматический аспект

Килевая Л.Т. д.ф.н.

Ғыл. кандидаты

27.04.05

Бекіді

2

Шакенова Майгуль Толегеновна

Реализация когнитивн-номинативного отенциала исходных слов с корнями *vert-, *vort-, *vьrt- в синхронно-диахранической» перспективе

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. кандидаты

27.04.05

Бекіді

3

Ока Ардақ

Киіз үйге қатысты атаулардың ономасиологиялық жүйесі

Манкеева Ж.А. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.05.05

Бекіді

4

Баймұханов Болат

Қазақ тіліндегі қатаң дайыссыз дыбыстардың жасалым және түрленім жүйесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.05.05

Бекіді

5

Касымова Рашида Тауекеловна

Тезаурусно-ориентированная технология формирования русской лексической компетенции учащихся начальных классов в школах с казахским языком обучения

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. докторы

29.06.05

Бекіді

6

Халитова Илдана Ильдархановна

Обучение студентов-филологов речевому этикету на занятиях на культуре речи

Қондыбаева М.Р. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

30.06.05

Бекіді

7

Қабатай Бидана Тұрсынханқызы

Ана тілі сабақтарында оқушыларды шығармашылыққа баулу әдістемесі

Рахметова С.Р. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

30.06.05

Бекіді

8

Смирнова Юлия Георгиевна

Лингводидактические принципы создания и применения компьютерных обучающих программ по практическому курсу русского языка в тех. Вузе (нефтегазовый профиль)

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

01.07.05

Бекіді

9

Туленбергенова Назигүл Тұрысбекқызы

Педагогикалық колледжде қазақ тілін технологиялық карта арқылы меңгерту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

01.07.05

Бекіді

10


Бадагулова Галия Мултаевна

Функционально-коммуникативная модель русского языка

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. докторы

15.09.05

Бекімеді

11

Жанабилова Айжан Кеңесқызы

Қазақ тілін әдебиетпен байланыстыра оқытуда шығармашылық жұмыстар арқылы тіл дамыту технологиясы

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

16.09.05

Бекіді

12

Чингисова Акжан Адиетовна

Коммуникативно-интегративная технология боучения русскому языку как иностранному в вузе

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

12.10.05

Бекіді

13

Мұқанова Қаршыға Қайроллақызы

Қазақ тілін журналистика бөлім студенттеріне қарқынды оқыту технологиясы

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

16.11.05

Бекіді

14

Ізғұттынова Рабиға Отарбайқызы

Мектептің бастауыш сатысында қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілерін оқыту әдістемесі

Қалиев С. п.ғ.д.проф.;

Уәйісова Г.И. п.ғ.к.доцентҒыл. кандидаты

16.11.05

Бекіді

15

Сарсенова Дариха

Профессионально-ориентированнная обучение лексике студентов физико-математического факультета в практическом курсе русского языка

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.12.05

Бекіді

16

Молдасанов Ерсайын Мышанұлы

С.Н.Жүнісовтің «Ақан сері» романы тілінің көркемдік ерекшеліктері

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.12.05

Бекіді

17

Булатбаева Кулжанат Нурымжановна

Функционально-коммуникативный подход к обучению русскому языку в казахской школе (5-9 классы)

Успенский М.Б. д.п.н. проф. (МПГУ)

Ғыл. докторы

12.12.05

Бекіді

18

Саржанова Айнагуль Николаевна

Индивидуально-дифференцированная система обучения чтению на начальном этапе (в школах Казахстана с русским языком обучения)

Павленко В.К. д.п.н.проф.

Ғыл. кандидаты

17.01.06

Бекіді

19

Шункеева Орынкуль Абдыгалиевна

Формирование словообразовательной компетенции учащихся на начальной ступени обучения русскому языку

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

17.01.06

Бекіді

20

Нұрсұлтанқызы Жазира

О.Бөкеев шығармаларындағы бейвербалды амалдар

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

22.02.06

Бекіді

21

Бирибаева Нурбану

Технология уровневой дифференциации в ориентации на развитие речи учащихся старшей ступени школы с казахским языком обучения

Мурзалинова А.Ж.. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

22.02.06

Бекіді

22

Құсаинова Дина Жақсығалиқызы

Орыс бөлім студенттерінің сөздік қорын мамандыққа байланысты дамыту әдістемесі

Оралбаева Н. Ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.03.06

Бекіді

23

Досова Алма Төлегенқызы

Т.Ахтанов көркем прозасының стилистикалық ерекшеліктерінің танымдық көрінісі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.03.06

Бекіді

24

Арыстанбаев Марат Ғасреддинұлы

Қазақ тіліндегі сөйлемнің оқшау бөліктерінің функционалдық стильдердегі қызметі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.04.06

Бекіді

25

Сейтенова Салима Сағынқызы

Автомобиль шаруашылығы бөлімінде оқитын студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.;

Рахметова Р.С. п.ғ.к.доцентҒыл. кандидаты

26.04.06

Бекіді

26

Ерімбетова Айым Хадимқызы

Қазақ тіліндегі тектес дауыссыз дыбыстар сәйкестігі

Сағындықұлы Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.05.06

Бекіді

27

Нарқұлова Бақыткүл Ақтайқызы

«Қазақ тілі сабағында дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі (5-сынып материалдары бойынша)»

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.05.06

Бекіді

28

Айсабай Гульмира Кыргызбаевна

Коммуникативно-ориентированное изучение паронимов при обучении русскому языку как иностранному

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

14.09.06

Бекіді

29

Сафаргалиева Айгуль Ыскаккызы

Коммуникативно-речевое обучение студентов факультета казахской филологии сложноподчиненным предложениям с придаточными определительными в практическом курсе русского языка

Қажығалиева Г.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

14.09.06

Бекіді

30

Оспанова Баянды Рамазанқызы

С.Аманжолов еңбектеріндегі қазақ тілі синтаксисінің ғылыми-теориялық негіздері

Қосымова Г. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.10.06

Бекіді

31

Кенже Мухлис Жакенқызы

Өзге тілді мектептің 7-сыныбында қазақ тілі мәтіндерін компьютермен оқыту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.10.06

Бекіді

32

Атабаева Мереке Сатылғанқызы

Қазақ тіліндегі диалектілік лексиканың этнолингвистикалық негізі

Қалиев Ғ.Қ. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

22.11.06

Бекіді

33

Берденова Сауле Жалгасовна


Формирование коммуникативной компетенции полиязычной личности учащихся 5 класса общеобразовательных школ Казахстана с русским языком обучения

Қондыбаева М.Р. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

23.11.06

Бекіді

34

Қанапина Сәуле Ғалымбекқызы

Қазақ тіліндегі мақал-мәтел бейнелілігі (Ғ.Мұстафин, С.Мұқанов шығармалары негізінде)

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

23.11.06

Бекіді

35

Ермағанбетова Ләззат Нұрғалиқызы

Жай сөйлемді ізгілендіру технологиясы арқылы оқыту әдістемесі (8-сынып)

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

07.12.06

Бекіді

36

Чаканова Селима Джалбасовна


Коммуникативная технология обогащения словаря иностранных студентов на начальном этапе обучения русскому языку.

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

07.12.06

Бекіді

37

Асылбаева Роза Бекенқызы

Қазақ мектебінің 6-сыныбында күрделі сөздердің емлесін оқыту әдістемесі

Бейсенбаева З. п.ғ.д.доцент

Ғыл. кандидаты

22.01.07

Бекіді

38

Биназарова Майра Мухамедовна


Формирование коммуникативной компетенции студентов оралманов на практических заниятиях по русскому языку

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

22.01.07

Бекіді

39

Бектұрғанова Жанар Мұстафақызы


Орта мектепте стилистиканы дамыта оқыту әдістемесі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Құрманова Н.Ж. п.ғ.д.Ғыл. кандидаты

28.02.07

Бекіді

40

Низамова Махинур Нурмухамедовна


Формирование грамматической компетенции учащихся начальной ступени школы с уйгурским языком обучения

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

28.02.07

Бекіді

41

Әбдікәрім Тазагүл Мұқашқызы

«Әліппе мен «Ана тілі» оқулықтарында мәтін түзудің ғылыми-әдістемелік негіздері

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

15.03.07

Бекіді

42

Сұлтан Жайық Исаұлы

Тілтанымдағы антропологиялық парадигманың Қ.Жұбанов мұраларындағы көрінісі

Жұбанов Қ. ф.ғ.д., проф.

Ғыл. кандидаты

28.03.07

Бекіді

43


Темирханова Сауле Зейнишевна


Принцип градуальности в лексикографии

Мұсатаева М.Ш. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

28.03.07

Бекіді

44

Оразғалиева Лаура Мұратбекқызы

Абайдың ақын шәкірттері тіліндегі жалғастық пен жаңа үрдістер

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.


Ғыл. кандидаты

30.04.07

Бекіді

45

Абишева Нургуль Молдабаевна


Лексический компонент юридического дисукруса

Никитина С.А. к.ф.н.проф.

Ғыл. кандидаты

30.04.07

Бекіді

46

Елеуова Айгүл Сергейқызының

Қазақ тіліндегі актуальсыздану құбылысы және оның сөйлем құрылымында алатын орны

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.


Ғыл. кандидаты

17.05.07

Бекіді

47

Үрістенбекова Гүлбану Қауасқызы


Жоғары оқу орындарының экология бөлім студенттеріне қазақ тілін дамыта оқыту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

17.05.07

Комитет қарауында

48

Сариева Кульпаш Нтымакбаевна

Система изучения казахской литературы в школах Казахстана с русским языком обучения

Исмақова А. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

16.05.07

Комитет қарауында

49

Ноғайбаева Жібек Әбдібекқызы

Дыбыс үндестігі арқылы орыс бөлім студенттерін қазақша сөйлеуге үйрету әдістемесі

Оралбаева Н. Ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.06.07

Бекіді

50

Бугенова Лэля Аманжоловна


Рекламные тексты на русском и казахском языках в межкультурной парадигме

Жұмабекова А.Қ. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.06.07

Бекіді

51

Кабдолова Карлыгаш Лекеровна

Теория и методика взаимосвязанного обучения комплексным единицам словообразования в условиях учебного двуязычия национальной школы

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

14.06.07

Комитет қарауында

52

Жораева Сәуле Базарбайқызы

Кіші жастағы оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру әдістемесі

Рахметова С.Р. п.ғ.д.,проф

Ермекбаев М.Ә. п.ғ.к.Ғыл. кандидаты

24.09.07

Комитет қарауында

53

Мизанбеков Серик Коспиевич

Телекоммуникационная технология изучения русского языка в старших классах школ с казахским языком обучения (на материале местоимений)

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

24.09.07

Комитет қарауында

54

Әділбекова Жеңіскүл Қуандыққызы

Қазақ тіліндегі қарама-қарсылықты мағынаның көркем мәтіндегі көріктеуіштік қызметі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.


Ғыл. кандидаты

31.10.07

Комитет қарауында

55

Озекбаева Назым Асылгазиевна


Коммуникативно-функциональный подход к формированию лексической компетенции учащихся в курсе «Русская речь» (5-7 классы школ с казахским языком обучения)

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

31.10.07

Комитет қарауында

56

Әлметова Әсипат Сауытбекқызы

Қазақ тілі сабағында студенттердің сұхбаттық тілдесім мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері (ЖОО І курс шетел тілі мамандығы үшін)

Қондыбаева М.Р.п.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

15.11.07

Комитет қарауында

57

Жиренов Саян Аманжолұлы

ХҮ-ХІХ ғ.ғ ақын жыраулар поэзиясындағы «Өмір-Өлім» концептісінің танымдық табиғаты

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

14.11.07

Комитет қарауында

58

Кирдюкова Татьяны Владимировна

Филогенетические истоки средне-возвратного залога в древнерусском языке.

Килевая Л.Т. ф.ғ.д. доцент

Ғыл. кандидаты

14.11.07

Комитет қарауында

59

Оразахынова Нұрша Алжамбайқызы

Жалпы білім беретін орта мектепте қазақ тілін сатылай кешенді талдау технологиясы мен оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері

Қалиев Ғ.Қ. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

12.12.07

Комитет қарауында

60

Исаева Жазира Исақызы

Дүниенің паремиологиялық бейнесі (лингвомәдениеттанымдық аспект)

Сағидолда Г. ф.ғ.д.проф;

Жылқыбай Г. ф.ғ.к.,доцентҒыл. кандидаты

13.12.07

Комитет қарауында

61

Даркембаева Розы Джамхановна

Модульная технология обучения русскому языку учащихся профессиональной школе.

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

13.12.07

Комитет қарауында


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет