Орман шар, ерекше қор таб аум және агроөнд кеш жақын сал нар. қат жағ. инн дам жол.: ҚазҰау 80 жыл ж. ҚР ҰҒА ак., проф. С. Б. Байзаковтың 70 жыл мерейт арн. Халықар. ғ. п конф мат Алматы, 2010


Жаршы, №5. – С. 54-56. Алматы. 2012бет4/6
Дата18.02.2018
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жаршы, №5. – С. 54-56. Алматы. 2012
Бияшев, К.Б.,

Бияшев, Б.К.,

Макбуз, А.Ж.,

Киркимбаева, Ж.С., Ермагамбетова, С.Е.Влияние бактеринпродуцирующих штаммов E.coli 64 на лейкоцитарные показатели поросят.

Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, №5, - С. 57-58. Алматы. 2012

Бияшев, К.Б.,

Бияшев, Б.К.,

Макбуз, А.Ж.,

Киркимбаева, Ж.С., Ермагамбетова, С.Е.Определение влияние бактерицинпродуцирующих штаммов E.coli 64 на фагоцитарную активность лейкоцитов у поросят.

Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. №6, - С. 52-55. Алматы. 2012

Бияшев К.Б.,

Киркимбаева Ж.С., Ермагамбетова С. Е.,

Бияшев Б.К.,

Орынтаев К.Б


Влияние бактерицинпродуцирующих штаммов E.coli64 на гематологические показатели поросят.


Журнал «Исследования результаты». -№2. С.26-28. Алматы. 2012

Бияшев, К.Б.,

Бияшев, Б.К.,

Макбуз, А.Ж.,

Киркимбаева, Ж.С.,

Ермагамбетова, С.Е.


E.coli –дің бактерицин түзуші штамы қолданылған зертханалық жануарлардан бөліп алынған микробтардың идентификациясы.

Жаршы, №7. – С. 59-63. Алматы. 2012

Бияшев, К.Б.,

Бияшев, Б.К.,

Макбуз, А.Ж.,

Киркимбаева, Ж.С., Ермагамбетова, С.Е.


Определение продолжительности персистенции бактерицинпродуцирующих штаммов в кишечнике ягнят.


Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, №7, - С. 55-57. Алматы, 2012
Бияшев, К.Б.,

Бияшев, Б.К.,

Макбуз, А.Ж.,

Киркимбаева, Ж.С., Ермагамбетова, С.Е.


Определение безвредности штаммов эшерихий, обладающих бактрицинпродуцирующими свойствами, на белых мышах при пероральном введении.


Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, №8, - С. 53-55.

Алматы, 2012


Бияшев.Қ.Б.

Жұманов.Қ.Т.

Орынтаев.Қ.Б.


Эшерихиялардың биологиялық қасиеттері.

ҚазҰАУ. Ізденістер.Нәтижелер.

№3 (055 ) 2012ж


Көшкімбаев.С.С.


Бактерицин түзүші штамдардың ішек микробиоценозына

әсерін анықтау.ҚазҰАУ. Ізденістер.Нәтижелер.

№3 (055 ) 2012ж


Көшкімбаев.С.С.


Бактерицин түзүші штамдардың

зиянсыздығын анықтау.ҚазҰАУ. Ізденістер.Нәтижелер.

№3 (055 ) 2012ж


БияшевБ.Қ.

Орынтаев.Қ.Б.

Жұманов.Қ.Т.

Көшкімбаев.С.С.
Эшерихия штамдарының асқазан ішек жолдары ауруларының қоздырғыштарына қарсы антогонистік белсенділіктері.

ҚазҰАУ. Ізденістер.Нәтижелер.

6 желтоқсан 2012ж


Көшкімбаев.С.С.


Жаңа туылған бұзаудың асқазан ішек жолдары ауруларын дауалау

ҚазҰАУ.Ізденістер,Нәтижелер.

6 желтоқсан 2012ж


Қасымов Е.И.,

Жүгінісов Қ.Д.Қойдың катарлы қызбасына қарсы вакцинаның иммундеуші дозасын анықтау


проф. Н.Ғ.Асановтың 70 жылдығына арн. «Жануарлардың аса қауіпті, сирек ұшырайтын және зооантропонозды ауруларына қарсы күрестің қазіргі заманғы мәселелері» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Алматы, 2012. 6-желтоқсан, І том
Қасымов Е.И.,

Жүгінісов Қ.Д.Қойдың катарлы қызбасы вирусының 4 және 16-серотиптеріне қарсы инактивтелген моновалентті вакцинаның иммундық белсенділігі мен зиянсыздығын зерттеу

Ізденістер, нәтижелер, қосымша №1, 2012, 16-22 б.


Дербисова Қ.

Патоморфология лейкоза крупного рогатого скота

Журнал: Ветеринария 2012, № 1.
Күзембекова Г.

Лептоспироз КРС

Международная конференция.Орал, 2012
Кенжебекова Ж.Ж.

Патоморфология внутриутробного листериеза овец

Международная конференция.Орал, 2012
Шабдарбаева Г.С.

Клинико-морфологическое проявление альфортиоза лошадей

Журнал: Ветеринария 2012, № 3.
Күзембекова Г.

Лептоспироздан іш тастаған ірі қара мал төлдерінің патоморфологиясы

Журнал: Ветеринария 2012, № 4.
Арзымбетов Д.Е.

Биелердің жатыр ішіндегі сальмонеллезінің патоморфологиясы

Н.Г.Асановтың 70 жылдығына арналғанхалықаралық ғылыми тәжрибелік конференция. А. 2012ж.
Амиргалиева С.С.

Клинико-морфологическое проявление панлейкопении кошек.

Ізденістер № 4, 2012.
Biuashev K.B.,

Effect on Healing Ointment

Asian J.EXP.Biol.SCI 3(4) 2012. 834-837
Сабаншиев М.С.,

Каташева Ж.Ч.К патоморфологии эхинококкоза овец

Вестник Кыргызского национального аграрного университета. Бишкек, №7, 2012, с.47-53.
Мауланов А.З.,

Амиргалиева С.С.,

Арзымбетов Д.,

Каташева Ж.Ч.Биелердің жатыр ішіндегі сальмонеллезінің патоморфологиясы

Профессор Н.Г.Асановтың 70-жылдығына арналған «Жануарлардың аса қауіпті сирек ұшыраған және зооантропонозды ауруларына қарсы күрестің қазіргі заманғы мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 6.12.2012. Алматы, 2012, 95-97 б.

Нұрғазы Қ.Ш.

Тянь-Шань тау етегіндегі қазақтың ақ бас тұқым малын өсіру

ҚР ҰҒА Хабарлары, №5, 2012, 3-4 бет

2012-2013гг

13

Шабдарбаева Г.С.,

Ахметова Г.Д.,

Кожаков К.


Приготовление корпускулярного антигена из крови однокопытных, зараженных трипаносомозом (Tryponosoma evansi).


Мақала.Ж.Вестник.Кырг.нац.агр.унив.им.К.И.Скрябина. Межд.-науч.практ.конф.

«Качество высшего аграрного образования путь- в международное научно-образовательное пространство», посв. 80 летию образования КНАУ им.К.И.Скрябина., Бишкек, 2013.С.399-402.
Шабдарбаева Г.С.,

Ахметова Г.Д.

Хусаинов Д.М.,

Балгимбаева А

.Кожаков К.


Получение и поддержание вирулентного штамма Tryponosoma evansi

Мақала. Мат.V Съезда Па-разитологического общества при РАН: Всерос.конф.с межд.участием. г.Новосибирск, 23-26 сентября 2013 г.Тезис. С.213.
Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Кожаков К., Ахметжанова М.Н.

Стандарт. Набор биокомпонентов для серологической диагностики случной болезни лошадей

Стандарт//СТ 10802-1907-ТОО-033-2013. Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Астана, 2013.
Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Кожаков К., Ахметжанова М.Н.

Инструкция по изготовлению и контролю набора биокомпонентов для серологической диагностики случной болезни лошадей

Инструкция// Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Астана, 2013.
Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Кожаков К., Ахметжанова М.Н.

Наставление по применению набора биокомпонентов для серологической диагностики случной болезни лошадей

Наставление// Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Астана, 2013.
Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Илгекабаева Г.Д.

Кожаков К., Ахметжанова М.Н., 153Нургазина А.С.Стандарт. Набор биокомпонентов для серологической диагностики су-ауру верблюдов, лошадей

Стандарт//СТ 10802-1907-ТОО-034-2013. Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Астана, 2013.
Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Кожаков К., Ахметжанова М.Н., Нургазина А.С.

Инструкция по изготовлению и контролю набора биокомпонентов для серологической диагностики су-ауру верблюдов, лошадей

Инструкция//Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Астана, 2013.
Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С. Хусаинов Д.М., Ахметова Г.Д., Кожаков К., Ахметжанова М.Н., Нургазина А.С.

Наставление по применению набора биокомпонентов для серологической диагностики су-ауру верблюдов, лошадей

Наставление//Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, Астана, 2013.
Төлемісова Ж.К.

Мұзапбаров Б.Оңтүстік Қазақстан облысының сүт қышқылды өнімдерінің антибиотикалық қасиеттерін анықтау және олардан белсенді сүт қышқылды бактерияларды бөліп лау

//мат. научн.-практ конф. Алматы, 2012. 235-238 б..
TulemisovaZh.K.,

Kozhakhmetova Z. A.,

Tuganbay A.T.,

Shyterbaeva Z.A.Studying adhesive properties of bifido and lactobacteries for creation new probiotics. European science and Technology.


Materials of the iv international research and practice conference, vol. 1, april 10th – 11th, 2013, Munich, Germany, 2013.

Tulemisova Zh.K.,

Kozhahmetova Z.A.,

Tuganbay A.T.,

Shytyrbaeva Z.A.,

Omarova A.B.


«Screening of lactic acid bacterias and bifidobacterias, perspectively in Biotechnology».

BULLETIN d’EUROTALENT-FIDJIP. 2013, V.3, p. 63-67.

AlimbekovaMeruert, JulanovaNursulu,

JulanovMardan,

MyrzalievAkhan


Microflora of the Mare Vagine in Norm and Abnormal.

JurnalofAnimalandVeterinaryAdvences 12 (32). 344-351, 2013. Индекс – 0,390
Алмибекова М.Е.

Төлемісова Ж.К.

Жоланов М.Н.

Кожахметова З.А.

Антане В.В.


Лактобактериялардың белсенді штамдарының биенің қынап шайындысындағы микроорганизмдерге қарсы антагонистік қасиеттерін анықтау

//ж. Ізденістер, нәтижелер. Алматы, 2013 №3 3-7 б.
Tulemisova Zh.K.,

Biyashev K.

Biyashev B.

Kozhahmetova Z.A.

Sarybaeva D.


Prophilaxy of Casstro-Intestinal Diseases of Young Animals


JurnalofAnimalandVeterinaryAdvences 12 (22). 1645-1650, 2013. Индекс – 0,390
Kirkimbaeva Zh.,

Biyashev B.,

Ermagambetova S,

Zhakupova ADetermination of antagonistic activaty of isolated strains E. Coli.

VII Междун.науч. практич.-интернет конференц. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячилетия в странах СНГ» Переяслав – Хмельницкий. 29-31 января 2013. /Украина/,- 2013. -№3.- С.8-10.
Бияшев К.Б.,

Киркимбаева Ж.С.,

Бияшев Б.К.,

Макбуз А.,

Ермагамбетова С. Е.,


Антагонистическая активность аттенуированного штамма E.coli 64 к тест-культурам.

Журнал «Исследования результаты». 2013. -№3.- 64-69.

Бияшев К.Б.,

Киркимбаева Ж.С.,

Бияшев Б.К.,

Макбуз А.,

Ермагамбетова С. Е.


Влияние бактерицинпродуцирующего штамма E.coli 64 на гуморальные факторы естественной резистентности поросят.

Журнал «Исследования результаты». 2013. -№3. 70-74
Бияшев К.Б.,

Киркимбаева Ж.С.,

Бияшев Б.К.,

Ермагамбетова С. Е., Жолдасбекова А.Устойчивость аттенуированного штамма E.coli 64г к желчи и соляной кислоте.


Журнал «Микробиология и вирусология». 2013. -№3. – С.37-41.
Biyashev K.B.,

Kirkimbaeva Zh.,

Makbuz A.Z.,

Biyashev B.K.,

Ermagambetova S.E.,

Zhakupova A.,

Sarybaeva D.A


The antagonistic of attenuated strain E.Coli 64Г to test cultures

Журнал «Исследования результаты». 2013. -№3. 25-28.
Бияшев К.Б.,

Киркимбаева Ж.С.,

Бияшев Б.К.,

Макбуз А., Ермагамбетова С. Е., Жакыпова А.А.,

Сарыбаева Д.С.,

Жолдасбекова А.Ж.Аттенуирленген E.Coli 64Г штамының қауіпсіздігін зертханалық модельде бағалау.

Журнал «Исследования результаты». 2013. -№3. 22-25
BiyashevK.,

TulemisovaZh.,

Kirkimbaeva Zh.,

BiyashevB.,

MakbuzA.,

Ermagambetova SPreparation and characteristics of attenuated strain E. Coli 64 Г

Seattle 2013: 4-th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology. Part 4:Kazakhstan. November 4-5, 2013, Seattle, WA, USA. P 142.
Kuzembekova G.

Kirkimbaeva Zh.,

Paritova A.


Veterinary sanitary characteristics of sheep meat infected by leptospirosis

Seattle 2013: 4-th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology. Part 4:Kazakhstan. November 4-5, 2013, Seattle, WA, USA. P 271
TulemisovaZh.,

Kirkimbaeva Zh.,

BiyashevK.


The creation of joint educational programs with foreign universities on ways to solve problems on entery into the European educational space

Seattle 2013: 4-th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology. Part 4:Kazakhstan. November 4-5, 2013, Seattle, WA, USA. P 408
Ажибаев А.Ж.,

Сансызбай А.Р.,

Ермагамбетова С.Е.,

Кошембетов Ж.К.,

Матвеева В.М.


Получение иммуноферментных регентов для диагностики вируса гриппа птиц подтипа H5N1.


Вестник Семипалатинского государственного университета им. К. Шакарима. Семей-2013. С. 15-24.
BiyashevK.,

TulemisovaZh.,

Kirkimbaeva Zh.,

BiyashevB.,

MakbuzA.,

ErmagambetovaS.The creation of joint educational programs with foreign universities on ways to solve problems on entry into the european educational space

Seattle 2013: 4-th International Academic Research Conference on Business, Education, Nature and Technology. Part 4: Kazakhstan. November 4-5, 2013, Seattle, WA, USA. P.408-410.
Байкутова А.

Мысықтардың инфекциялық перитонитінің патоморфологиясы

Ізденістер № 1, 2013.
Валиева Ж.

Патоморфология эхинококкоза овец

Ветеринария №1. 2013
Шабдарбаева Г.С.

Случай дирофилляриоза собак

Россия.РАН паразитология в изменяющимся мире.2013.
Assel Paritova, et.al.

The Influence of Ckankanau Zeolites as Feed Additives on the Chemical, biochemical and Histological Profille of the Rainbow Trout.

J.Aguac Res Development. 2013.5:1
ZH.M.Valieva, N.B.Sarsembaeva, et.al.

PatologicalMorpology of Echinococc0s of Sheep in Kazakhstan.


Global Veterinaria 10(6):692-696, 2013
Е,А.Кірішбаев,Г.А.Байсейтова,Э.Ж.Сарыбаева және басқ.

Қант құмайы өсімдігінен биоэтанол алу

Хабаршы, Биология сериясы,3/1(59) 2013
Кенжебекова Ж.Ж.,

Мауланов А.З.,

Амиргалиева С.С.,

Ибажанова А.С.Күрке тауық гистомонозының клиникалық морфологиялық көрінісі.


Фонд первого президента РК-Лидера нации. Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане.VII –международная научная конференция. (ноябрь) Сб.статей. Ч.2.Алматы, 2013, С.197-200.

Кенжебекова Ж.Ж.,

Амиргалиева С.С.,

Мауланов А.З.,

Ибажанова А.С.Мысықтардың панлейкопениясының патологиялық морфологиясы


Фонд первого президента РК-Лидера нации. Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане.VII –международная научная конференция. (ноябрь) Сб.статей. Ч.2.Алматы, 2013, С.189-192.
Кенжебекова Ж.Ж.,

Ибажанова А.С.

Балгимбаева А.И.,

Шабдарбаева Г.С.

Хусаинов Д.М.,

Амиргалиева С.С.,

Турганбаева Г.Е.,

Ахметова Г.Д.Способ патологоанатомической диагностики листериоза телят

Инновационный патент на изобретение от 27.11.2013 г., исх. № 30187.


Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> История финансовой науки и ее развитие в России
article -> Ұлы баба есімі дәріптелді  Жаңа кітап баспадан шықты  Кітап тұсаукесеріне әзірлік
article -> Програма за развитие на читалищната дейност в община пещера за 2016 година
article -> «мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Абыз тұЛҒА, АҢыз тұЛҒа кетбұҚа жауапты редакторы
article -> «Мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
article -> Элективті пәндердің каталогы Мамандық 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» (оқу мерзімі – 4 жыл, оқу тілі – қазақ) Қарағанды – 2014-2015


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет