Оқу әдістемелік кешенбет22/22
Дата05.11.2016
өлшемі2,59 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Барлығы: 180 сағатМӨЖ тапсырмаларыТақырыбы, тапсырмалары

Тақырыптар мен тапсырмалардың мазмұны

Әдебиет-

тер


Бақылау нысаны

ТаСағат саны
1

Кіріспе. Ресми іс қағаздары атаулары

Ресми іс қағаздары түрлерімен танысу.

1, 175 бет


Баяндама

4

2

Өмірбаян

Мәтіндерді оқу, мазмұнын түсіну

1, 30 -33 бет

3, 4-14 бетӨмірбаян

жазу


4

3


Түйіндеме

Түйіндемеде көрсетілетін мәліметтерді есте сақтау

1, 34-38 бет

3, 14-20 бетТүйіндеме жазу

4

4


Өтініш, арыз


Өтініш, арыздың үлгілерімен танысу. Жаңа лексиканы жаттау

2, 66-111 бет

3, 30-37 бет

8, 141-155 бет


Хабар-лама


4

5

МінездемеДосына, топтасына мінездеме беру

Адамның ұнамды, ұнамсыз қасиеттерін айта білу1, 46-52 бет

4, 117-121 бетДөңгелек үстел

4

6

Бұйрық

Лексиканы меңгеру

3, 38-48 бет

8, 141-155 бетХабар-лама

4

7

Бұрыштама

Мемтерминком бекіткен бұрыштамаларды жаттап келу

3, 34 бет

Ауызша сұрау

4

8

Келісімшарт


Мәтінді оқып, орыс тіліне аудару

3, 59-72 бет

8,156-170 бетХабар-лама

4

9

Еңбек келісімі

Еңбек келісімі мәтінін оқып, орыс тіліне аударып келу. Жаңа сөздерді жаттау

3, 49-59 бет

9, 132-152 бетПікір алысу

4

10

Жеделхат

Жеделхат үлгісін жазып келу

6, 192 бет

Хабар-лама

4

11

Телефонхат

Телефонхат үлгісін жа-зып келу

6, 183 бет

Баяндама

4

12

Анықтама

Анықтама үлгілерімен танысу

3, 73-77 бет

Реферат

3

13

Хабарландыру

Хабарландыру мәтіндері-мен танысып, хабарлан-дыру жазуды үйрену

3 3, 22-29 бет; 8, 116-131 бет Баспа материалда-ры

Пікір алысу

3

14

Қолхат

Қолхат үлгерімен танысу, жаңа сөздерді жаттау

3, 92-96 бет

1, 72-74 бет
Пікір алысу

3

15

Сенімхат

Сенімхат жазу барысын-да қолданылатын сөздер-ді жаттап келу

1, 78-82 бет

3, 84-91 бетХабар-лама

3

16

Түсініктеме

Түсініктеме жазып келу

6, 191 бет

4, 55-57 бетХабар-лама

3

17

Баяндау хат

Баяндау хат жазу

6, 193 бет

4, 52-54 бетАуызша сұрау

3

18

Кепілхат

Кепілхат үлгілерімен та-нысып, сөздердің орна-ласу тәртібіне назар аудару

1, 75-77 бет

2, 292-316 бетЖазбаша жұмысты

3

19

Жеке іс парағы

Жеке іс парағын толтыр-ған кезде көрсетілетін мәліметтер

7, 76-82 бет

2,159-183 бетАуызша сұрау

3

20

Хаттама

Хаттама үлгісін жазып келу

1, 66-70 бет

7, 32-33 бетХаттама

жазу


3

21

Қызметтік хаттар

Қызметтік хаттар үлгі-лерімен танысып, бір та-қырыпқа қызметтік хат жазып келу

6, 123-136 бет

7, 19-26 бетХабар-лама

3

22

Іс қағаздарын жазу барысында жиі кездесетін сөздер мен синтаксистік құрылымдар

Іс қағаздарын жазу барысында қолданылатын сөздерді меңгеру

6, 116-122 бет


Баяндама

3

МӨЖ бойынша өзге жұмыс түрлері

1

Дәріс сабақтарына дайындалу


3

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу


3

3

Ағымдағы бақылау жұмыстарға дайындалу


3

4

Кезеңдік бақылау жұмыстарға дайындалу


4
МӨЖ бойынша барлық сағат саны90

Бағдарламаны құрастырған Қайыпбаева А. Қ. доцент, филология

ғылымдарының кандидаты

___.___. 20__ж. _____________


Тіл және әдебиет теориясы кафедрасында қаралған және ұсынылған

хаттама ___.___.2010ж.

Кафедра меңгерушісі Б.З.Ахметова

Қазақ тілінде іс жүргізу пәнінің оқытылуы бойынша әдістемелік ұсыныстар.

Пәннің оқу типтік бағдарламасын, дәрістік кешенінің (дәріс тезистері, көрнекі және таратылым материалдарын, қолданылған әдебиеттердің тізіміне) тоқталу.

Бұған қатысты материалдарды мына еңбектерден қарауға болады: .

1. Бектуров Ш., Бектурова А. «Каз.яз для всех ». Алматы, 20012. Серғалиев М., Сайрамбаев Т. Қазiргi қазақ тiлi..Алматы, 1973
УТВЕРЖДАЮ


Зав.кафедрой

Б.З.Ахметова___.___. 20___ г.
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины Қазақ тілінде іс жүргізу____________________________________
на 20____ - 20____ учебный год
Спец-ть

Кол-во студентов

Библиография (автор, название, место, год издания, кол-во стр.)

Вид изд.

Носитель

Кол-во экз.

Нахожд. в сети

Примечание

Неч. сем.

Чет. сем.

Библ.

Каф.

 

 

 

1. Учебники, учебные пособия, электронные учебные издания

 

 

 

Основная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш.Б. Абдиев, Г.С. Бағжаева. «Қазақ тілі» (жоғары оқу орындарының экономика факультеттеріне арналған оқу құралы)

баспа 

 

 22

 

 

 

 

 

 

Дополнительная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Хасанова. Кестелі грамматика

 баспа

 

35

 

 

 

 

 

 

Т.Әбдіғалиева.Оқу құралы1«Ана тілі», 1996ж.

 баспа

 

 30

 

 

 

 

 

 

Б. Тұрғамбаев.Вы говорите по-казахски? «Балауса», Алматы, 1992ж.

 баспа

 

 45

 

 

 


К.Сариева. Қазақ тілі және елтану.Оқулық.«Балауса», Алматы, 1997ж.

баспа
18Ш. Бектұров. Қазақ тілінің қолданбалы грамматикасы. Оқулық.«Фолиант», Астана, 2003ж

баспа
30


 

0

0

Всего экземпляров

 

 

180

0

0

 

 

 

 

2. Методические разработки кафедры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  Всего экземпляров:

 

 0 0

 

 

Итого 0

  Итого экземпляров:

 

180 

 
Примечание;1) Вид издания: учебная литература (учебник, учебное пособие); учебно-методическая литература (уч.-мет. пособие, методическое пособие, дидактические, наглядные пособия, мет. указания или рекомендации по изучению дисциплины, мет. ук. по выполнению лаб., курс., дипломных и других видов работ, справочные пособия и издания по учебным дисциплинам);2) Носители: бумажный, электронный (НDD, CD, DVD), магнитный (видеокассета, аудиокассета, дискета)3) В качестве учебной и учебно-методической литературы на электронных и магнитных носителях считаются следующие материалы:- тексты учебников, учебных пособий и приравненная к ним учебно-методическая литература, в виде учебной информации, предусмотренной в качестве обязательных в программах дисциплин;- обучающие программные средства и электронные учебники, предназначенные для освоения знаний в диалоговом режиме с компьютерной техникой;- тестирующие программные средства, предназначенные для рубежного и/или итогового контроля знаний студентов по дисциплинам специальности;- видеофильмы и другие учебные материалы, записанные и воспроизводимые с использованием электронных технических средств4) В примечании указывают рекомендации, утверждение (кем и когда) учебных и учебно-методических работ.5) В столбце "Нахождение в сети" при наличии работы в сети ставится цифра "1"18.06.2010жыл

Зав. кафедрой Б.З.Ахметова

Декан ГСФ А.А.АйтмухамбетовМамандандырылған аудиториялардың, кабинеттерде,

Тіл және әдебиет теориясы кафедрасының

Қазақ тілінде іс жүргізу сабағын өткізу бойынша


РетКорпус

Аудитория №

Пәнді оқытуда қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету, құралдар мен жабдықтар

1

№1 ғимарат

205, 207, 212, 217, 219 аудитория

Интерактивті тақта, схемалар мультимедиялық комплекс. Кітаптар үлгісі. Кешенді көшірме түрі, электрондық оқу құралы.

2

Білім орталығы

Лингофонды кабинет, интернет залы, компьютерлік сынып

Мультимедиялық комплекс, интерактивті тақта, теледидар, лингофон.

3

№1 ғимарат
Мультимедиялық комплекс

ҚұрастырушыЛауазымы к.ф.н., доцент Қайыпбаева А. ________________________

___.___.2010ж.
Каталог: files -> book
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
book -> Макс Лукадо сенің Қолыңнан келеді
book -> Игілігіміз үшін болатын азаптар Құдай неге қиындыққа жол береді?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет