Оқулық / С. Ж. Баубеков, С. Т. Дуйсенбаева. Алматы: Эверо, 2015. 308б. 2 экзбет1/4
Дата31.12.2019
өлшемі108,79 Kb.
  1   2   3   4
01.04.2017 - 30.06.2017

Жаратылыстану ғылымдары
Б18я73

Б28 Баубеков, С.Ж.

Табиғатты қорғаудағы экология негіздері [Мәтін]: Оқулық / С.Ж. Баубеков, С.Т. Дуйсенбаева.- Алматы: Эверо, 2015.- 308б. 2 экз.

Физика – математика ғылымдары

В21я73

А57 Андасбаев, Е.С.

Теориялық механика [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / Е.С. Андасбаев, І.Ж. Есенғабылов.- Талдықорған, 2007.- 164 б. 6 экз.
В143я73

Б75 Бопаев, К.

Сызықтық операторларға кіріспе [Мәтін]: Оқу құралы / К. Бопаев, С.С. Сләмжанова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2016.- 91б. 20 экз.
В1я73

Ж26 Жан, Ж.

Экономика және бизнеске арналған математика [Мәтін]: Оқулық / Жак Жан.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 440б. 10 экз.
В3я72

Қ 60 Қойшыбаев, Н.

Физика [Мәтін]: Анықтамалық құрал / Н Қойшыбаев.- Алматы: Атамұра, 2008.- 296бет. 1 экз.
В183.5я21

Л77 Лопатников, Л.И.

Экономико-математический словарь [Текст] / Л.И Лопатников.- М.: Наука, 1987.- 509 с. 1 экз.
В2я73

М49

Механика [Мәтін]: Оқулық / Ж.С. Ақылбаев [ж.б.].- 2-басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 360бет. 1 экз.
В21я723

М86 Мұстафин, Қ.

Механиканың физикалық негіздері [Мәтін] / Қ. Мұстафин.- Астана: Фолиант, 2010.- 192б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
В33я7

Н20 Намазбаев, Қ.Т.

Электр және магнетизм [Мәтін] / Қ.Т. Намазбаев.- Талдықорған: ЖМУ баспасы, 2009.- 104б. 7 экз.
В185.2я73

С28 Сәрсембаев, Ғ.Б.

Паскаль тілінде есептер шығару практикумы [Мәтін]: Оқу құралы / Ғ.Б. Сәрсембаев, А.А. Шалтабаев.- Алматы: LEM баспасы, 2012.- 208б. 1 экз.

Химия ғылымдары

Г1я73

М25 Мартил-Пэрриш, Анна Е.

Жасыл химия инженерия: тұрақты дамуға апарар жол [Мәтін]: Оқулық / Анна Е. Мартил-Пэрриш, Мартин А. Абрахам.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 363б. 25 экз.

Жер ғылымдары
Д89(2К)я6

А45

Алматы облысы жолкөрсеткіші [Мәтін] = Путеводитель по Алматинской области / Құраст. А. А. Ахметов, А. Г. Поздеев, Р. Ф. Бобров.- Алматы: Эффект, 2012.- 288бет. 28 экз.
Д225.8я7

Д22 Дәулетқалиев, С.Қ.

Гидрологиялық болжамдар пәні бойынша [Мәтін]: Практикум / С.Қ. Дәулетқалиев, Д.Қ. Жүсіпбеков.- Алматы: Қазақ университетi, 2005.- 87бет. 1 экз.
Д3я73

Д61 Дональд, П.Кодуто.

Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе. Т.2 [Мәтін]: Оқулық / П.Кодуто Дональд, Рональд Юнг Ман-чу, А.Кич Уильям.- 2- басылым.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 328б. 25 экз.
Д23я73

Л82 Лутгенс, Фредерик К.

Атмосфера [Мәтін]: Оқулық / Фредерик К. Лутгенс, Едвард Дж. Тарбак.- Алматы, 2016.- 784бет. 25 экз.
Д12я73

У19 Уварова, А.К.

Топография негіздері және жергілікті жерде бағадарлау [Мәтін]: Оқу құралы / А.К. Уварова, О.Б. Мазбаев, Жұмаділов.- Алматы: Қазақ университетi, 2004.- 52 б. 1 экз.
Биология ғылымдары

Е903я73

А 24

Адам физиологиясы: Сұрақтар мен жауаптар [Мәтін]: Оқу құралы / Құраст.Н.Н.Смаил.- Талдықорған, 2008.- 165б. 1 экз.
Е088я6

А45

Алматы қорығы. Алматинский заповедник [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.
Е573я73

А86 Арыстанова, Ш.Е.

Өсімдіктер физиологиясы [Мәтін]: Оқу құралы / Ш.Е. Арыстанова.- Көкшетау, 2008.- 116бет. 2 экз.
Е081я73

Б88 Бродский, А.К.

Жалпы экологияның қысқаша курсы [Мәтін]: оқу құралы / А.К Бродский.- Алматы: Гылым, 1997.- 192 б. 1 экз.
Е04я73

Г30

Генетика негіздері. Т.1 [Мәтін]: Оқулық / Уильям С. Клаг, Майкл Р. Каммингс, Шарлотта А. Спенсер, Майкл А. Палладино.- 11-басылым.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 544б. 25 экз.
Е05я73

К41

Клетканың молекулалық биологиясы. Т.1 [Мәтін]: Оқулық / Авт. ұжымы : Брюс Альбертс, Александр Джонсон, Джулиан Льюис, т.б.- Алтыншы басылым.- Алматы, 2016.- 396бет. 25 экз.
Е903

Қ 52

Қимыл-қозғалыс белсенділігінің физиологиялық негіздері [Мәтін] / Құраст.Н.Н.Смаил.- Алматы: ROND&A, 2008.- 152с. 1 экз.
Е693.3я73

Н63 Николаев, Г.

Позвоночные животные, опасные для жизни и здоровья человека [Текст]: Учебное пособие / Г. Николаев, В. Казенас.- Алматы: Қазақ университетi, 2004.- 192с. 1 экз.
Е5я73

Ө73

Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі. Т.1 [Мәтін]: Оқулық / Рассел Джонс, Хелен Оэм, Ховард Томас, Сюзан Воланд.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 452б. 25 экз.
Е4я73

Т33 Темірбеков, Ж.

Микробиология. Т.1 [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Темірбеков, Д. Темірбекова.- Астана: Дарын, 2011.- 228б. 1 экз.
Е4я73

Т33 Темірбеков, Ж.

Микробиология. Т.2 [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Темірбеков, Д. Темірбекова.- Астана: Дарын, 2011.- 318б. 1 экз.
Ш143.21-4

Ш65 Шишкинский, А.П.

Новый англо-русский политехнический словарь. 100 000 слов и словосочетаний [Text] / А.П. Шишкинский.- М.: Дом Словянской книги, 2013.- 960 с. 1 экз.
Техникалық ғылымдар

Ж609я7

К55 Конысбаева, Г.Б.

Бағалаудағы квалиметрия [Мәтін] / Г.Б. Конысбаева.- Талдыкорган, 2016. 3 экз.

Ж10ця723

А34 Акишев, К.

Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау [Мәтін]: Оқулық / К. Акишев, Г. Дарибаева.- Астана: Фолиант, 2008.- 256б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.

Н3я723

Х18 Хамзин, С. Қ.

Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық жұмыстар) [Мәтін]: Оқу құралы / С. Қ. Хамзин, Ф. Б. Әбдішүкір.- Астана: Фолиант, 2007.- 140б.- (Кәсіптік білім). 2 экз.

О33

К32 Кереева, А.Р.

Машиналар, жабдықтар мен көліктік құралдарды бағалау [Мәтін] / А.Р. Кереева.- Талдыкорган, 2016. 3 экз.

П81я7

Ө86 Өтесінов, Ж.

Зоогигиена және санитарлық талаптар [Мәтін]: Оқу құралы / Ж. Өтесінов, Б. Оразалиев.- Астана: Фолиант, 2012.- 152б. 1 экз.
Информатика
З973я723

Е69 Ермеков, Н.Т.

Есептеуіш техника негіздері [Мәтін]: Оқулық / Н.Т. Ермеков.- Астана: Фолиант, 2007.- 188б.- (Кәсіптік білім). 2 экз.
З973:В182я73

Ж30 Жапарова, Г.Ә.

Информатика негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Ә. Жапарова.- Алматы: Экономика, 2006.- 296б. 1 экз.
З813я73

Р21 Рассел, С.

Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс. Т.3 [Текст]: Оқулық / Стюарт Рассел, Питер Норвиг; Ауд. М. Е. Мансұрова, К. С. Дүйсебекова.- 3-басылым.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 581б. 10 экз.
З973.26-018.2я73

С80 Стивенс, В.Ричард.

Желілік бағдарламалау. Т.1. 1-бөлім АРІ желілік сокеттері [Мәтін]: Оқулық / В.Ричард Стивенс, Билл Феннер, М.Эндрью Рудофф.- Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2016.- 531б. 10 экз.
З973.26-018.1я73

Х18 Хамметов, А.

Бағдарламалау тілін оқыту негіздері [Мәтін]: Оқу құралы / А. Хамметов, М. Ғалымжанова, В. Махатова.- Астана: Фолиант, 2011.- 512б. 1 экз.


Медицина
Р25я73

Р54

Роббинс Дерттану негіздері, жеке ағза мен жүйелердің аурулары. 2-бөлім [Мәтін]: Оқулық / В. Кумар, А. К. Аббас, Н. Фаусто, Р. Н. Митчелл. Ауд.Қ. Қарымбаев.- 8-басылым.- Алматы, 2016.- 732б. 10 экз.

Социология
С5я73

Б52 Биекенов, К.У.

Әлеуметтану [Мәтін]: Оқу құралы / К.У. Биекенов, С.К. Биекенова, Г.А. Кенжакимова.- Алматы: Раритет, 2012.- 448б. 2 экз.
С55.52(2К)я73

Ғ 17 Ғабдуллина, Қ.

Құқық социологиясы [Мәтін]: Оқулық / Қ Ғабдуллина.- Алматы: Заң әдебиеті, 2005.- 208б. 1 экз.
С5я73

Р24 Рахметов, Қ. Ж.

Социология [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Ж. Рахметов, А. Н. Болатова, З. Н. Исмағамбетова.- Алматы: Өлке, 2014.- 256б. 5 экз.
С62:Хя723

Ы68 Ынтықбаев, М.

Құқықтық статистика негіздері [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал / М. Ынтықбаев.- Астана: Фолиант, 2010.- 176б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.

Тарих
Т5(2К)я73

А86 Артыкбаев, Ж.О.

Этнология и этнография [Текст] / Ж.О Артыкбаев.- Астана: Фолиант, 2001.- 304 с. 1 экз.
Т211я73

А 90 Атабаев, Қ.

Деректану [Мәтін]: Оқу құралы / Қ. Атабаев.- 2-ші басылуы, толықт.- Алматы: Қазақ тарихы, 2007.- 272б. 5 экз.
Т3(2К)

А94 Ахметов, Ө.

Өмір өрнектері [Мәтін] / Ө. Ахметов, А. Меңіс, Қ. Тұрғанбаев.- Талдықорған, 2006.- 432бет. 1 экз.
Т3(2К)4я73

Б83 Буланов, Е.О.

Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы (XIII - XVII ғғ.) [Мәтін]: Оқу құралы / Е.О. Буланов.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2017.- 162б. 20 экз.
Т3(2К)

Е44

Елдің бағы : Елбасы, ел бірлігі, ел сенімі [Мәтін] = Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление.- Астана: Деловой Мир Астана, 2011.- 360б. 3 экз.
Т3(2К)я2

Ж50

Жер жаннаты Жетісу [Мәтін] = Золотая колыбель Жетысу: Фотокітап.- Алматы: Алтын кітап, 2009. 22 экз.
Т3(2К)я6

Ж56

Жетісу-Семиречье-Zhetysu [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: Эффект, 2009.- 192бет. 9 экз.
Т3(2К)я6

Ж56

Жетісудың тарихи - мәдени ескерткіштері мен мұражайлары [Мәтін] = Памятники и музеи Жетысу: Фотокітап.- Алтын кітап, 2011. 90 экз.
Т3(2К)я73

К 16 Кан, Г.В.

Қазақстан тарихы [Мәтін]: Оқулық / Г.В. Кан, Н.У. Шаяхметов.- Алматы: Алматыкiтап, 2009.- 264б. 4 экз.
Т3(2К)я73

К19 Кан, Г.

История Казахстана [Текст]: Учебник / Г. Кан.- 4-е изд., перераб. и доп.- Алматы: Алматыкiтап, 2011.- 312с. 1 экз.
Т3(2К)я73

К19 Кан, Г.

История Казахстана [Текст]: Учебник / Г. Кан.- 3-е изд., перераб. и доп.- Алматы: Алматыкiтап, 2009.- 224 с. 2 экз.
Т3(5Мо)

К19 Карпини, П.

Маңғұл тарихы [Мәтін] / Плано Карпини; Ауд. Тілеуберді Әбенайұлы Тыныбайын.- Алматы: Шапағат-Нұр, 2013.- 132б. 3 экз.
Т3(2К)я73

К89 Кузембайулы А., Абиль Е.А.

История Казахстана [Текст]: Учебник для вузов / Абиль Е.А. Кузембайулы А.- 7-е изд. перераб. и доп.- СПб.: Соларт, 2004.- 420с. 1 экз.
Т3(2К)я2

Қ17

Қазақ халқының тарихи тұлғалары. 2-кітап [Мәтін]: Қысқаша анықтамалық.- Алматы: Өнер, 2013.- 360бет. 1 экз.
Т3(2К)я73

Қ18

Қазақстан тарихы (1991-2001) [Мәтін]: Оқу құралы / Жалпы ред. басқ. тарих ғылымдарының докт. проф. Б. Ғ. Аяған.- Алматы: Атамұра, 2013.- 176б. 1 экз.
Т3(2К)

Қ18

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). 5 томдық. 3-том [Мәтін].- Алматы: Атамұра, 2002.- 768бет, суретті, карталы. 1 экз.
Т3(2К)

Қ18

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). 5 томдық. 3-том [Мәтін].- Алматы: Атамұра, 2010.- 768бет, суретті, карталы. 1 экз.
Т3(2К)

М31 Махат, Д.

Тіл мен діл тағдыры: тарихи деректер, уақыт бедері және ақиқат [Мәтін]: Мақалалар мен зерттеулер / Д. Махат.- Астана: Ана тiл - Ата тарих, 2007.- 192 б. 1 экз.
Т3(2К)

Н17 Назарбаев, Н.Ә.

Тарих толқынында [Мәтін] / Н.Ә Назарбаев.- Алматы: Атамұра, 1999.- 296 б. 1 экз.
Т3(2К)я2

О-76 Осколков, В.С.

Қазақстан тарихы [Мәтін] / В.С. Осколков, И.Л. Осколкова.- Алматы: Өнер, 2001.- 64бет. 1 экз.
Т3(2К)

Т19

Таңбалы [Мәтін] = Тамгалы: Фотоальбом.- Алматы: Эффект, 2012.- 192б. 28 экз.

\

Экономика


У9(2К)262.1я73

А13 Абдрахманова, Г. А.

Кредитное дело [Текст]: Учебное пособие / Г. А. Абдрахманова, Г. С. Абдукаимова.- Алматы: Экономика, 2009.- 276с. 1 экз.
У053.9(2)я73

А15 Абленов, Д.О.

Аудит негіздері [Мәтін]: Оқулық / Д.О. Абленов.- Алматы: Экономика, 2005.- 400бет. 2 экз.
У9(2К)261.8я73

А15 Абленов, Д.О.

Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы, тәжірибесі [Текст]: Оқу құралы / Д.О. Абленов.- Алматы: Экономика, 2007.- 544б. 1 экз.
У9(2К)29-07я73

А24 Адамов, А.А.

Бизнесті бағалау [Мәтін]: Оқу құралы / А.А. Адамов.- Талдықорған: Жетісу университеті, 2016.- 174 б. 3 экз.
У9(2К)29-07я7

А24 Адамов, А.А.

Теоретические основы оценки [Мәтін]: Учебное пособие / А.А. Адамов, Ф.А. Гаджиев.- Талдыкорган, 2015.- 101с. 3 экз.
У9(2К)32-51

А57 Альмухамедова, Н.

Земельная дискуссия: хронология, содержание, итоги [Текст]: Монография / Н. Альмухамедова, М. Каримова, А. Жолдыбалина.- Астана: КИСИ, 2016.- 134с. 2 экз.
У5

А65 Андрианов, В.Д.

Специальные экономические зоны в мировой экономике [Текст] / В.Д. Андрианов, А.Н. Кузнецов.- М.: ТЕИС, 1998.- 59с. 1 экз.
У011я73

А87 Асан, Д.С.

Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 160б. 1 экз.
У9(2К)212.86я723

А90 Атеева, Ө.

Іс жүргізуді компьютерде өздік үйрену (хатшы-референттерге арналған) [Мәтін] / Ө. Атеева.- Астана: Фолиант, 2008.- 72б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
У052.9(2К)2я73

Б 18 Байдыбекова, С.К.

Бухгалтерский учет [Текст]: Учебное пособие / С.К. Байдыбекова.- Талдықорған, 2007.- 211с. 21 экз.
У052.9(2К)2я73

Б 18 Байдыбекова, С.К.

Бухгалтерский учет [Текст]: Учебное пособие / С.К. Байдыбекова.- Талдықорған, 2008.- 211с. 1 экз.
У9(2К)29-07я7

Б 18 Байдыбекова, С.К.

Оценка бизнеса [Текст]: Сборник задач по курсу / С.К. Байдыбекова, Р.К. Турысбекова.- Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2015.- 57с. 3 экз.
У9(2К)29-07я7

Б 18 Байдыбекова, С.К.

Теория и практика оценочной деятельности [Текст]: Учебное пособие / С.К. Байдыбекова, А.А. Адамов.- Талдыкорган: ЖГУ им.И.Жансугурова, 2015.- 190с. 3 экз.
У9(2К)212.86я723

Б17 Байжанова, Г.О.

Іс жүргізу [Мәтін]: Оқу құралы / Г.О. Байжанова, Г.А. Маймақова.- Астана: Фолиант, 2010.- 184бет.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
У9(2К)я73

Б20 Байтаева, Г.Р.

Мемлекет және бизнес [Мәтін]: Оқу құралы / Г.Р. Байтаева, М.К. Аяжанова, М.Н. Абдилдинова.- Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2017.- 103бет. 25 экз.
У9(2К)44-07я7

Б20 Байтаракова, Б.Д.

Қозғалмайтын мүлік құнының тәжірибесі [Текст]: Лекциялар курсы / Б.Д. Байтаракова.- Талдықорған, 2016. 3 экз.
У9(2К)44-07я7

Б18 Байтаракова, Б.Д.

Оценка недвижимости [Текст]: Учебное пособие / Б.Д. Байтаракова, Г.Б. Конысбаева.- Талдыкорган, 2016.- 110с. 3 экз.
У9(2К)212.4я7

Б42 Беккулиева, Б.М.

Планирование маркетинга [Текст]: Учебное пособие / Б.М. Беккулиева.- Алматы: Экономика, 2012.- 248с. 1 экз.
У9(2К)212я7

Б45 Бердалиев, К.

Менеджмент [Мәтін]: Лекциялар курсы / К. Бердалиев.- Алматы: Экономика, 2005.- 240б. 2 экз.
У9(2К)26я73

Б 62 Блеутаева, К.

Ақша және банктер [Мәтін]: Оқу құралы / К. Блеутаева.- 2-ші басылым, өңд., толықт.- Алматы: Дәуiр, 2007.- 272б. 15 экз.
У9(2К)26я73

Б 62 Блеутаева, К.

Қаржы [Мәтін]: Оқу құралы / К. Блеутаева.- 2-ші басылым, өңд., толықт.- Алматы: Дәуiр, 2007.- 336б. 25 экз.
У9(2К)44я7

Г13 Гаджиев, Ф.А.

Жылжымайтын мүлікке инвестициялау және қаржыландыру [Мәтін]: Учебное пособие / Ф.А. Гаджиев.- Талдыкорган, 2016. 3 экз.
У9(2К)49-07я7

Г13 Гаджиев, Ф.А.

Интеллектуалдық меншікті және материалдық емес активтерді бағалау [Мәтін]: Лекциялар курсы / Ф.А. Гаджиев.- Талдыкорган, 2016. 3 экз.
У9(2К)49-07

Г13 Гаджиев, Ф.А.

Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов [Мәтін]: Учебное пособие / Ф.А. Гаджиев, Ж.Ш. Абдыкалиева.- Талдыкорган, 2016. 2 экз.
У5

Г59

Год планеты [Текст]: Экономика, политика, безопасность / Гл. ред. В. Г. Барановский.- М.: Идея-Пресс, 2016.- 336с. 1 экз.
У01я7

Г93 Гукасьян, Г.М.

Экономическая теория: ключевые вопросы [Текст]: Учебное пособие / Г.М. Гукасьян.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 199с. 1 экз.
У9(2Р)

Д46

Динамика макроэкономических показателей РФ и их влияние на экономический рост [Текст].- Воронеж: Научная книга, 2011.- 205с. 1 экз.
У9(2К)212.86я73

Д 86 Дүйсембекова, Л.

Iс қағаздарын қазақша жүргiзу [Мәтін]: Оқу құралы / Ләззат Дүйсембекова.- Алматы: Ана тiлi, 2008.- 208 б. 1 экз.
У049(2К)

Е72 Ермаков, В.А.

Казахстан в современном мире [Текст] / В.А Ермаков.- Алма-Ата: Секрет-Сервис, 2003.- 136 с. 1 экз.
У9(2К)

Е78 Ертлесова, Ж.

Реформы 90 - х: интервью с ключевыми участниками событий [Текст] / Жаннат Ертлесова.- Алматы: Атамұра, 2016.- 192с. 5 экз.
У012.2(2К)я73

Е82 Есқараев, Ө.Қ.

Қазақстан Республикасының нарығын мемлекеттік реттеу [Мәтін]: Оқулық / Ө.Қ. Есқараев.- Алматы: Экономика, 2007.- 232бет. 1 экз.
У9(2К)212.86я73

Ж35 Жахина, Б. Б.

Мемлекттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсынан практикалық тапсырмалар [Мәтін] = Делопроизводство на государственном языке. Практические задания: Оқу құралы / Б. Б. Жахина, А. Қ. Құрманова, И. С. Қайырбекова.- 2-ші басылым, өңделген.- Көкшетау: Келешек-2030, 2007.- 204б. 11 экз.
У9(2К)212.86я723

Ж91 Жүкенова, М.Ғ.

Іс қағаздарын жүргізу [Мәтін]: Оқу құралы / М.Ғ. Жүкенова.- Астана: Фолиант, 2008.- 184б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
У9(2К)26я73

З-57 Зиядин, С.Т.

Қаржы нарығы [Мәтін]: Оқу құралы / С.Т. Зиядин, Л.Қ. Мұқанов.- Алматы: Экономика, 2012.- 234б. 3 экз.
У9(2К)262.6я73

И 49 Ильясов, А.А.

Денежно-кредитная политика [Текст]: Учебное пособие / А.А. Ильясов.- Алматы: Экономика, 2007.- 115с. 1 экз.
У.в6я73

И88

Исследование операций в экономике [Текст]: Учебное пособие / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2001.- 407с. 1 экз.
У012.2я73

К20 Капканщиков, С.Г.

Государственное регулирование экономики [Текст]: Учебное пособие / С.Г. Капканщиков.- 3-е изд. перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2010.- 448с. 1 экз.
У052.9(2К)2я723

Қ13 Қабылова, Н.Қ.

Бухгалтер (Бухгалтерлік есеп негіздері) [Мәтін]: Оқулық. Екінші басылым / Н.Қ. Қабылова, Ш.А. Доспалинова; Оразалинов Е.Н.- Астана: Фолиант, 2008.- 368б.- (Кәсіптік білім). 3 экз.
У052.9(2)2я723

Қ13 Қабылова, Н. Қ.

Бухгалтерлік есеп теориясы (тесттер жинағы) [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Қ. Қабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов.- 2-ші басылым.- Астана: Фолиант, 2008.- 168б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
У052.9(2)2я723

Қ13 Қабылова, Н. Қ.

Бухгалтерлік есеп (тесттер жинағы) [Мәтін]: Оқу құралы / Н. Қ. Қабылова, Ш. А. Доспалинова, Е. Н. Оразалинов.- 3-ші басылым.- Астана: Фолиант, 2011.- 208б.- (Кәсіптік білім). 1 экз.
У9(2)26я21

Қ41

Қаржы терминдерінің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздігі [Мәтін].- Талдықорған, 2007.- 184б. 35 экз.
У012.1я73

Қ74 Құдайбергенова, К.С.

Микроэкономика [Мәтін]: Оқу құралы / К.С. Құдайбергенова.- Көкшетау, 2008.- 224бет. 1 экз.
У9(2К)26я73

Қ74 Құлпыбаев, С.

Қаржы [Мәтін]: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық / С Құлпыбаев.- Алматы: LEM, 2007.- 668 б. 1 экз.
У9(2К)26я73

Қ74 Құлпыбаев, С.

Қаржы негіздері [Мәтін]: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық / С Құлпыбаев, В. Д. Мельников.- Алматы: Экономика, 2009.- 722б. 1 экз.
У643я73

М12 Мазбаев, О.Б.

Қонақ үй шаруашылығы [Мәтін]: Оқу құралы / О.Б. Мазбаев, Қ.М. Омаров.- Алматы: Қаз. Ұ.П.У., 2007.- 99бет. 1 экз.
У012.2я73

М15

Макроэкономика [Мәтін]: Оқу құралы / Жалпы ред. басқ. Ә. Ә. Әбішев, К. А. Хубиев.- Алматы: Экономика, 2008.- 368бет. 1 экз.
У9(2К)262.10я73

М 16 Мақыш, С.Б.

Банк ісі [Мәтін]: Оқулық / С.Б. Мақыш.- Алматы: Жеті жарғы, 2009.- 552б. 3 экз.
У012.2я73

М18 Мамыров, Н.Қ.

Макроэкономика [Мәтін]: Оқулық / Н.Қ. Мамыров, М.Ә. Тілеужанова.- Алматы: Экономика, 2003.- 432бет. 1 экз.
У012.1я73

М18 Мамыров, Н.Қ.

Микроэкономика [Мәтін]: Оқулық / Н.Қ. Мамыров, Қ. С. Есенғалиева, М. Ә. Тілеужанова.- Алматы: Экономика, 2004.- 420бет. 1 экз.
У5

М43

Международные экономические и политические исследования. Т.4 [Текст].- М.: Экономика, 2010.- 442с. 1 экз.
У9(2)212

М50

Менеджмент в схемах [Текст].- М.: Издательство ПРИОР, 1999.- 192с. 1 экз.
У5

М64

Мировая экономика: прогноз до 2020 года [Текст].- М.: ИЭ РАН, 2008.- 429с. 1 экз.
У.в6я73

М92 Мухамедиев, Б.М.

Эконометрика и эконометрическое прогнозирование [Текст]: Учебное пособие / Б.М. Мухамедиев.- Алматы: Қазақ университетi, 2007.- 250 с. 2 экз.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет