«педагогикалық менеджмент» (пәннің атауы) ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет3/10
Дата31.12.2019
өлшемі145.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


2. СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН СИЛЛАБУСЫ1. Пән туралы ақпарат

Пән атауы: Педагогикалық менеджмент

Кредиттер саны: 2

Курс, семестр: 2/4

Мамандықтың шифры мен атауы: 5В010900 – Математика, 5В011000 – Физика,

5В011100 – Информатика, 5В012000 – Кәсіптік оқыту

Институт, кафедра: жалпыуниверситеттік « Педагогика» кафедрасы
Пәнді өткізу уақыты және орны: Жұма, 8:00-8:50 дәріс, МФжИИ, 319 ауд.

9:00-9:50 семинар, МФжИИ 414 ауд,

10:00- 10:50 семинар, МФжИИ 414 ауд,

11:00-11:50 семинар, МФжИИ 414 ауд,

12:00-12:50 семинар, МФжИИ 414 ауд,

13:00-13:50 семинар, МФжИИ 414 а

Бейсенбі, 10:00-10:50 СОӨЖ, МФжИИ 414 ауд..

11:00-11:50 СОӨЖ, МФжИИ 414 ауд. .


Оқытушының аты-жөні, лауазымы, дәрежесі: Жұмашева Светлана Сатыбалдықызы, п.ғ.к., доцент
Контактілік ақпарат (телефон, e-mail): Моб: 8 707 571 51 57

WhatsApp 8 707 132 10 47

E-mail: Pedagogika.srs.2kurs @mail.ru


2. Пәннің қысқаша сипаттамасы.

Пәнді оқыту мақсаты: болашақ мұғалімнің мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқарудағы кәсіби менеджерлік құзыреттілігін қалыптастыру.

Пәнді оқыту міндеттері:

1.Болашақ мұғалімдерді білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері мен тұтас педагогикалық үдеріс және мектептің педагогикалық ұжымын басқарудың ерекшеліктері жөнінде біліммен қаруландыру.

2.Білім алушыларды педагогикалық менеджментің мәні және негізгі міндеттерімен таныстыру.

3. Педагогикалық менеджмент туралы айқын әрі саналы көзқарастарын қалыптастыру.

4.Менеджер қызметінің нысаны ретіндегі тұтас педагогикалық үдеріс тұрғысынан білім беру мекемесін басқару дағдыларын қалыптастыру.

Жоғары кәсіби білім беру мемлекетік стандартының талаптарына сәйкес пән бойынша кәсіби құзыреттілігіне сай студент:білуге тиісті:

педагогикалық менеджменттің қызметін, заңдылықтарын, ұстанымдарын, әдістерін; жүйе қалыптастырушы факторларын; білім берудегі менеджмент тұжырымдамасының даму тарихын; жүйелілік, гумандылық, құзіреттілік, технологиялық тұғырлар негізінде мектепті басқару ерекшеліктерін;

-мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару негіздерін;

-мектептің педагогикалық ұжымын тиімді басқару талаптарын;

сонымен бірге, біліктіліктер мен дағдылар қалыптасуы керек:

- менеджменттен теориялық білімді білім беру мекемесінде іс жүзінде қолдану;

- білім беру мекемесінің біртұтас жүйесі аясында диагностикалық, талдамалық және жобалау қызметтерін жүзеге асыру;

- әр алуан басқару қызметтерін жобалауды және жүзеге асыру;

- білім беру мекемесін басқаруда жүйелілік, гумандылық, адамгершілік, құзіреттілік және технологиялық дағдыларын пайдалану;

- ашық педагогикалық жүйе ретіндегі тұтас педагогикалық үдеріс тұрғысынан басқару қызметінің сапасын бағалау;

- білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына араласуды, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалау.

Білім алушыларда қалыптасады:

- жобалау мен мектептегі тұтас педагогикалық үдерісті басқаруды талдау дағдылары;

- ғылыми-зерттеу жұмысының дағдылары;

- педагогикалық қарым-қатынас дағдылары;

- педагогикалық үдеріс жағдайындағы субъект-субъектілік дағдылары;

- менеджерлік білімін кәсіптік тәжірибе барысында, сондай-ақ кәсіптік міндеттерді шешуде пайдалану дағдылары.
 1. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар


Пән тақырыптарының аталуы

апта

Аудиториялық сабақтар

Тапсырма түрі (сипаттамасы)

Барлығы (сағ.)

Дәріс (сағ.)

Пр/сем./зертх./
студсаб. (сағ.)

СОӨЖ

СӨЖ
1

Менеджмент басқару туралы ғылым

1

1

1

2

2

6

2

Педагогикалық менеджмент педагогикалық жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде.

2

1

1

2

2

6

3

Педагогикалық менеджменттің заңдылықтары.

3

1

1

2

2

6

4

Педагогикалық менеджменттің ұстанымдары.

4

1

1

2

2

6

5

Мектептегі жаңашылдықты басқару

5

1

1

2

2

6

6

Мектеп басқарудың педагогикалық жүйесі және нысаны ретінде

6

1

1

2

2

6

7

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау

7

1

1

2

2

6

8

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін жоспарлау

8

1

1

2

2

6

9

Мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау

9

1

1

2

2

6

10

Технологиялық тәсіл негізінде мектепті басқару

10

1

1

2

2

6

11

Педагогикалық ұжым басқарудың объектісі мен субъектісі ретінде

11

1

1

2

2

6

12

Педагогикалық қарым-қатынас және басқару этикасы

12

1

1

2

2

6

13

Мектептің тұтас педагогикалық үдерісінде қақтығыстарды басқару

13

1

1

2

2

6

14-15

Білім беру менеджерінің көшбасшылығы және көшбасшылық қасиеті.

14

15

2

2

4

4

12
Барлығы:
15

15

30

30

90 1. Оқытуға арналған әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:

1. ПаньшинаТ.В.,Айтпаева Ж.Ж.Педагогикалық менеджмент: оқулық -Алматы, 2012.-248б.

2. Педагогика: Оқулық /Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы/.-Алматы: Print-S, 2005. -430 б.

3. Әлқожаева Н. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы, Қазақ университеті, 2009, -68 б.


Қосымша әдебиеттер:
1. Дүйсенбаев А.Қ. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы: «Отан», 2015. -158 б.

2. Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері. Оқу құралы – Ақтау, 2010

3. Баймолдаев Т.М. Мектеп басқару: даму тарихы, ғылыми және әдіснамалық негіздері, тәжірибесі.-Алматы, 2009.-257 б.

4. Өстеміров К., Шәметов Р.Кәсіптік педагогика: оқулық.-Алматы, 2006.-280 б.

5. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. /Аударған Успанов К.С. /-Алматы: «Ғылым», 2002.-170 б.

7. Бахишева С.М. Педагогикалық жобалау: теориясы мен технологиясы. Оқулық.-Алматы, 2010. -470 б.


Ғаламтор «көздері :

1 http://www.values-edu.ru

2 http://ito.edu.ru

3 http://gnpbu.ru

4 http://gnpbu//katalog/ka_o.htm
Бағалау көрсеткіштері


І-рейтингТапсырмалар

түрлері

Апталар

Тапсырмалардың

әр түрі бойынша

орта балл

1

2

3

4

5

6

7
1.

Қатысу

100

2.

Конспектілер

100

3.

Тапсырмаларды

орындау100

4.

СӨЖ

100
100
100
100
балдар/3

5.

Бақылау

жұмысы


100100100
балдар/2

І- аралық бақылаудағы рейтингтік

есептеу бойынша орта балл

балдар/5

ІІ- рейтингТапсырмалар

түрлері


Апталар

Тапсырмалардың

әр түрі бойынша орта балл1

2

3

4

5

6

7

8
1.

Қатысу

100
2.

Конспектілер

100
3.

Тапсырмаларды

орындау


100
4.

СӨЖ

100
100
100
100
100

балдар/4

5.

Бақылау

жұмысы


100100100балдар/2

ІІ- аралық бақылаудағы рейтингтік есептеу

бойынша орта балл

балдар/5

Семестр бойынша рейтингілік баға

1R+2R/2


Оқытушының талаптары:


 • лекциялық және семинар сабақтарына студенттердің барлығы қатысуы тиіс.

 • -сабаққа дайындықпен, кешікпей келу;

 • сабақ барысында ұялы телефонды сөндіру;

 • қалдырған сабақтарын оқытушы белгілеген уақытта тапсыру;

 • тапсырмаларды жоғары жауапкершілікпен, талапқа сай орындау,

 • оқу процесі кезінде студенттерден құзыреттілік пен белсенділік, танымдық дербестілік көрсетіп, теориялык білімдерін үнемі педагогикалық практикамен, болашақ кәсіби жұмыстарымен ұштастырып, өмірлік жағдайларымен байланыстыра отырып оқып-үйрену сұралады.


Оқытушы, п.ғ.к., доцент: С.С.Жұмашева
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор: Қ.К.Жампеисова

3. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖАБДЫҚТАУ КАРТАСЫ
5В010900 – Математика, 5В011000 – Физика, 5В011100 – Информатика,

5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандықтары үшін


«Педагогикалық менеджмент» пәні
Оқылатын бөлім

Негізгі әдебиет

(авторы, аталуы, басылым жылы, оқылатын бөлім бойынша беттері)Қосымша әдебиет және Интернет көздері

Қажет болған жағдайдағы басқа да ресурстар

(программалық қамтамасыздандыру, презентациялар, көрнекті құралдар және т.б.)1


Білім берудегі менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздері

1. Паньшина Т. В.Айтпаева Ж.Ж.Педагогикалық менеджмент: оқулық -Алматы, 2012.-248б.


2. Педагогика: Оқулық /Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы/. - Алматы: Print-S,2005,430б

1. Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері: Оқу құралы. Ақтау. 2010. -87 б.

2..Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Менеджмент. – Алматы, 2003.


3.Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О., Бельгибаев А.Қ. «Менеджмент». – «Нұр-пресс», Алматы: 2006.- 164б
4.Баймолдаев Т.М. Мектепті басқару: даму тарихы, ғылыми және әдіснамалық негіздері, тәжірибесі.-Алматы, 2009. -257 б.

Презентация – слайд түрінде

2


Мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқару

 1. Әлқожаева Н. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы; Қазақ университеті, 2009, -68 б.

 2. Паньшина Т.В.,.Айтпаева Ж.Ж.Педагогикалық менеджмент: оқулық -Алматы, 2012.-248б.
1.Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О., Бельгибаев А.Қ. «Менеджмент». – «Нұр-пресс», Алматы: 2006. – 164

Өстеміров К., Шәметов Р.Кәсіптік педагогика: оқулық.-Алматы, 2006. -280 б.Презентация – слайд түрінде


3

Мектептің педагогикалық ұжымын басқару

 1. Педагогика: Оқулық /Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы/.-Алматы: Print-S, 2005.-430 б.

 2. Паньшина Т. В.Айтпаева Ж.Ж.Педагогикалық менеджмент: оқулық -Алматы, 2012-248б.

1. Дүйсенбаев А.Қ. Педагогикалық менеджмент. Оқу құралы – Алматы: «Отан», 2015. -158 б.

2. Баярыстанова Э.Т. Білімдегі менеджмент негіздері. Оқу құралы – Ақтау, 2010

3. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. /Аударған Успанов К.С. /-Алматы: «Ғылым», 2002.-170 б.


Презентация – слайд түрінде

Дайындаған: С.С.Жұмашева


Каф.меңгерушісі: К.К.ЖампеисоваКаталог: uploads -> doc -> 050d
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
050d -> Сабақ тақырыбы : Жанамалардың қасиеттері Кәсіби даму мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет