ПОӘК 042-14 03 20. 56/03-2011 Басылым №2 30. 09. 2011бет14/17
Дата31.01.2018
өлшемі4.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Қолданылатын әдебиеттер:

1.1.Күзембаев, Қ. Азық-түлік өнімдерін тану. – А., 200676 233 б.

1.2. Филин, В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях.-М.,2003, 266 с.

1.3. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий, Колос, 2006-390с.

1.4. В.А. Резчиков, О.Н.Налеев, С.В.Савченко. Технология зерносушения. Учебник. Изд.Алматинский технологический институт. 2000 – 400 стр.

1.5.. Е.М.Бобликов, В.А. Буханцова, Б.К.Маратов. Технология хранения зерна: Учебник для вузов: Издательство «Лань». 2003. – 448с.10 тақырып. Кептіру процесінің анализі
Жұмыстың мақсаты: Кептіру үрдісінің реттілігі мен оның өңдеу жұмыстарындағы маңыздылығын үйрету
Кептіру процесінде ылғалдылық, материал температурасы және кептіру жылдамдығының мезгілінде өзгеруі. Кептірудің жалпы ауданында мұндай графикалық ауысулар қисық кептіргіштер, кептіру жылдамдығы және температуралық қисық күйде болады. Мұндай графиканы құрау үшін қарапайым лабараториялық кептіру жағдайында көп емес сынама материалдан оның ылғалдылығымен температурасын уақытқа қарап анықтай отырып алады. Кептіру агентінің параметрлері (температураны, ылғалдылық пен жылдамдыққа байланысты) барлық тәжірибе барысында кунделікті болады.

Материалың ылғалдылығы кептіру процесі кезінде ылғал массасының даму жолын есептеу арқылы табады. Ол үшін белгілі бір уақыт аралығында кептіріліп жатқан материал өлшенеді.Кептіру процесінің анализі.

Келтірілген кептіру заңдылықтары қарапайым схеме түрінде материалдан ылғалдылықты жою механизмін қолдануға мүмкіндік береді. Ылғал материал кептіргіш камераға түскен кезде материал қыза бастайды және ылғал оның бетінен ылғал булана бастайды. Ылғалдану алаңы кеуіп жатқан материал іші біртекті болады: жоғарғы бетінде ылғалдылық төмен, оған қарағанда қалыңырақ ылғалық концентрация градиенті пайда болады. Мұндай градиент әрекетінде ылғал сұйық түрінде материалдың жоғарғы бетімен араласа бастайды. Осыған байланысты ылғал ағыны материалдың гидравликалық кедергісінен өтуін ылғалдылық жылдамдығының қозғалысы төмендейді.Кептірудің бірінші кезеңінде материалдың қабатынан ылғалдың ауысуы жеткілікті, оның беткі қабаты ылғал және ылғал мөлшері осы үстіңгі қабатқа көп мөлшерге гигроскопиялығы қалу үшін Uпов>Uг, Осыған байланысты материалдың жоғарғы бетіндегі бу қысымы материал бетінің күнделікті температурасы кезіндегі қаныққан бу Рн қысымымен тең. Материалдың жоғарғы бетімен ылғалдың интенсивті булануы кептірудің бірінші кезеңінде күнделікті және бос жоғарғы қабаттың аналогиялық теңдеуімен сипатталады. (Дальтон формуласы) :Мұндағы, - булану интенсивтілігі, кг/(м2*сағ).

- ылғал алмасу коэффициенті, әртүрлі парциалдық қысымның қатынасында.

Рн- кептіру агентіндегі парциалды бу қысымы.

В- баромаетрлік қысым.

Ылғалалмасу коэффициенті, басты нұсқамен ауаның жылдамдығынан сонымен қатар пішініне және буланудың жоғарғы өлшеміне, кептіру агентінің үстіңгі ағын жағдайына және оның температурасына тәуелді.

Сондан бері кепкен материалдың жоғарғы қабатында гиграскокиялығы көп мөлшерде, яғни кептірудің барлық бірінші кезеңіндегі ауырлылығына, улы бу, материалдың жоғарғы бетінен бөлінетіндігі, қаныққан болып табылады, оның температурасы ылғалдың булану температурасына тең. Дымқыл термометр температурасын ылғалдың материал бетінен булануы оның суыту әрекетін көрсетеді және дымқыл термомтрдің үстіңгі тең температурасын жақындай отырып температураны үлкен деңгеймен қабылдауға болады.

Деңгей боынша кептіру процесінің дамуы кезінде материалды ылғал концентрациясының градиенті төмендіедіғ жоғарғы қабатқа түсуші ылғал саны азаяды. Ол материалдың үстіңгі бетінің ылғалдылығының төмендеуіне әкеп соқтрады. Ең соңында мындай сәт туады, материалдың үстіңгі бетіне оның ішкі қабатынан түсетін ылғал саны, материалдың жоғарғы бетінің ылғалдылығы Uпов>Uг болады. Осы сәт кептіру қисығында бірінші критикалық нүкте болып белгіленеді. Ылғал санының арасындағы келіспушілік.


Қолданылатын әдебиеттер:

1.1.Күзембаев, Қ. Азық-түлік өнімдерін тану. – А., 200676 233 б.

1.2. Филин, В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях.-М.,2003, 266 с.

1.3. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий, Колос, 2006-390с.

1.4. В.А. Резчиков, О.Н.Налеев, С.В.Савченко. Технология зерносушения. Учебник. Изд.Алматинский технологический институт. 2000 – 400 стр.

1.5.. Е.М.Бобликов, В.А. Буханцова, Б.К.Маратов. Технология хранения зерна: Учебник для вузов: Издательство «Лань». 2003. – 448с.4. ОСӨЖ және СӨЖ тақырыптарының тізімі.

Рефераттардың тақырыптары

 1. Адам қоғамының дамуында астық түйірлерінің рөлі.

 2. Астық түйірлерінің құрылымы.

 3. Астық түйірлерінің химиялық құрамы.

 4. Астық түйірлері партиясы сапаларының көрсеткіштері

 5. Астық түйірлері массасының физикалық қасиеті.

 6. Астық түйір массасының жылу физикалық қасиеті

 7. Астық түйірінің гигроскопиялық қасиеті.

 8. Астық түйірлері массасының тіршілігі.

 9. Астық түйірлері массасының өздігінен қызуы

 10. Астық түйірлерін зақымдауыштар, микроорганизмдер

 11. Сақтау кезінде астық түйірлеріне ылғалдың әсері.

 12. Астық түйірлерінің температурасы

 13. Биологиялық факторлар

 14. Метеорологиялық факторлар

 15. Астық түйірлері массасының слепсиваниясы

 16. Құрғақ күйінде астық түйірлерін сақтау

 17. Суытылған күйінде астық түйірлерін сақтау

 18. Ауасыз ортада астық түйірін сақтау

 19. Астық түйірлерін сақтау технологиясы жөнінде жалпы мәліметтер

 20. Астық түйірлерін белсенді желдету

 21. Кептірудің негізгі тәртібі мен түсінігі

 22. Астық түйірлерін кептіру

 23. Әртүрлі дәнді дақылдағы астық түйірлерін кептіру

 24. Астық түйірлерін кептіру технологиясы

5. «Астық түйірді өңдеу және сақтау технологиясы» пәнінен

емтихан сұрақтары

 1. Адам жамуындағңы астық түйірінің ролі.

 2. Қай дәуірде егіншаруашылығы жақсы дамыды?

 3. Қоректенуде астық түйірін қолданудың бірінші әдісі.

 4. Астық түйірін сақтау әдісі.

 5. Құрылымды қатынаста астық бірлігі нені көрсетеді?

 6. Бидай қандай тіндерден тұрады?

 7. Сыртқы қабыршалары қандай қабаттардан тұрады?

 8. Қабықшалар жоғары ылғалсыйымдылық және ылғалөткізгіштік қасиетінде болуын түсіндіріңіз?

 9. Астық түйірінде ерекше белгіленетін құрылым қайсысы?

 10. Күріштің сыртқы беті немен жабылған?

 11. Астық түйірінде болатын химиялық заттардың функциональды тағайындалуы қалай?

 12. Астық түйірінде негізгі химиялық заттардың орналасуы қандай?

 13. Не ақуыздың негізгі элементі болып табылады?

 14. Астық түйірінде қандай ақуыздар кездеседі?

 15. Ақуыз емес азотты заттардың құрамына кіретін заттарды тізіңіз?

 16. Астық түйірінде липиттердің орны қандай?

 17. Қай астық түйірінде көп мөлшерде моносахаридтер болады?

 18. Көптеген ферменттер үшін температуралық оптимум қандай?

 19. Астық түйірінің қай құрылымды бөлігінде қоректі қор заттарының негізгі массасы болады?

 20. Қай құрылым бөлігінде крахмал болады және қалай орналасқан?

 21. Бидайдағы жоғары биологиялық белсенді ақуыздарды түсіндіріңіздер?

 22. Сапаның технологиялық көрсеткіштері не үшін қажет?

 23. «Тұтыным артықшылық» түсінігіне не кіреді?

 24. Астық түйіріндегі тағамдық құндылық немен анықталады?

 25. Астық түйіріндегі технологиялық қасиет дегеніміз не?

 26. «Ұн күші» көрсеткішін түсіндіріңіз және неге байланысты?

 27. Сусымалылыққа анықтама беріңіз?

 28. Үйкелу бұрышының мәнін түсіндіріңіз?

 29. Жеңілсусымалы өніммен ауырсусымалының арасындағы өзгешелік қандай?

 30. Өздігінен сұрыпталу, скважисть, астық түйір массасы жөнінде түсініктеме беріңіз?

 31. Бұл қасиеттер сақтау барысында қалай болады?

 32. Астық түйірі массасының жылуфизикалық қасиеті?

 33. Сақтау барысында астық түйір массасының жағдайына жылуфизикалық қасиеттің әсері қандай?

 34. Астықтың ақуыз заттарының денатурация дәрежесі неге байланысты?

 35. Астыққа жылумен әсер еткенде уақыт факторының ролі қандай?

 36. Астық түйір массасының жылусыйымдылығы немен сипатталады?

 37. Астық түйірі массасының сорбциялық қасиеті?

 38. Сақтау барысында астық түйірі массасына сорбциялық қасиеттің мәні қандай?

 39. Астық түйірі массасының гигроскопиялық қасиеті?

 40. Сақтау барысында астық түйірі массасына үрдістерге әсері мен гигроскопиялық қасиеттің болуы?

 41. Тыныс алу коэффициентін сипаттаңыз?

 42. Тыныс алу коэффициенті неге байланысты?

 43. Астықтың критикалық ылғалдығы неге байланысты?

 44. Ұзақ сақталу түрлері?

 45. Ұзақ сақталуына әсер етін факорлар?

 46. Өздігінен қызу құбылысына түсінік беріңіз?

 47. Өздігінен қызу түрлері?

 48. Өздігінен қызу себептері мен үрдіс кезеңдері?

 49. Астық түйірі массасында температураны көтеру көздері?

 50. Өздігінен қызуға әкеп соғатын сақтау жағдайы?

 51. Астық түйірінде сапалық өзгеру?

 52. Астық түйірінде сандық өзгеру?

 53. Өздігінен қызу әсерінен физикалық қасиетінің өзгеруі?

 54. Өздігінен қызу үрдісінің дамуына жалпы сипаттама беріңіз?

 55. Өздігінен қызу үрдісін тоқтату шараларын атаңыз?

 56. Жерде тепе-теңдікті ұстап тұру үшін микроағзалардың орны?

 57. Микроағзаларға температура, ылғалдық, жарық және қышқылдық әсер ету белгілері бойынша топтарға бөлу ерекшеліктері?

 58. Нандық қор зақымдағыштарының негізгі топтары, олардың ерекше белгілері?

 59. Қандай микроағзалар сақталатын астық партияларының сапасына өзгеріс береді?

 60. Fusarium раушан гүлінің саңырауқұлағы қалай аталады?

 61. Ылғал байланысының формасы.

 62. Ылғалдық бойынша астық жағдайы?

 63. Жас жиналған астық массасының ылғалдық бойынша біртекті болмауының себебі неде?

 64. Астық массасының ылғалдығын теңестіру әдістері?

 65. Анабиоза, мезобиоза, гипобиоза жағдайына түсініктеме беріңіз?

 66. Астықтың критикалық ылғалдығына температураның әсері қандай?

 67. Астық массасының интенсивті дем алуына температураның әсері.

 68. Зақымдағыштардың тіршілігіне температураның әсері.

 69. Термоанабиоза түрлері, астықты сақтау тәжірибесінде оны қолдану.

 70. Астықтың тұтынымдық жетістігіне температураның әсері.

 71. Астық табиғатынан анықталатын биологиялық фактор топтарына не кіреді?

 72. Сыртқы көздерден биологиялық фактор топтарына не кіреді?

 73. Ақуыз төзімділігіне байланысты астықты сақтау қалай әсер етеді?

 74. Көміртегі мөлшеріне байланысты астықты сақтау қалай әсер етеді?

 75. Липазаға жоғары температура мен ылғалдықтың әсері?


6.Емтихан сұрақтары:

@@@ Адам қоғамының дамуында астық түйірлерінің рөлі

$$$1

Астық қоймаларының негізгі даму этаптарының қайсысында Қазақстан Республикасы астық қоймасының дамуы басталды.А. Бірінші этап – өткен жүзжылдықтың 80 жылдарының аяғынан 1991 жылға дейін жалпы қолданған бірінші механикаландырылған астық қоймаларының периоды.

В. Екінші этап. 1911 жылдан Ұлы Октябрь революциясына дейін және ірі астық қоймаларының ұлттық түрге айналуы.

С. Үшінші этап. Азамат соғысы жылдары (1918... 1921 ж.ж.) және орнына келтіру периоды (1922… 1928 ж.ж.) Элеватор және қоймалардың құрылысымен көптеген мемлекеттік және кооперативтік ұжымдар айналысты.

D Төртінші этап. Ұсақ шаруашылықтардың бірігуі және колхоздар құрыла бастаған кезден (1928… 1929 ж.ж.) Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін.

Элеваторлы-қоймалық шаруашылық 1932 ж. “Астық дайындауда құрылған бір мемлекеттік астық дайындау жүйесіне бірігеді”.

Е. Бесінші этап соғыстан кейінгі бесжылдықтың бірінші жылдары (1946-1950 ж.ж.) қираған астық қоймалары қайта жөнделді.

$$$ 2

Аралық элеватор дегеніміз:А. Астық өндірісі аудандарында орналасқан, астық өткізгіштерден дәнді қабылдайды, оны бірінші өңдеуден өткізеді (тазалайды, кептіреді), сақтайды және керек жерге жіберетін элеваторлар.

В. Астық өңдейтін мекеме - ұн, жарма зауыттарын дәнмен қамтамасыз етуге арналған элеваторлар.

С. Астықтың оперативті қорын сақтауға арналған, дәнді темір жол және су транспорттарынан қабылдап, тазалайды, кептіреді, ұзақ уақыт сақтайды және дәнді темір жол, су транспорттарына жібереді.

D. Экспортқа жіберілетін астықты теңіз кемелерін және темір жол транспортына тиеуге арналған элеваторлар.

Е. Сауда орындарын дәнмен және оның өнімдерімен қамтамасыз ететін элеваторлар.

$$$3


Астық қоймаларын қандай көрсеткіштермен сипаттауға болады?

А. Айналым коэфициенті, пайдалану коэффициенті.

В. Норианы пайдалану коэффициенті.

С. Жүк айналым коэффициенті.

D. Силос сыйымдылық коэффициенті.

Е. Астық қоймасының жалпы сыйымдылқ коэффициенті.

$$$ 4

Бас жобаның негізгі өндірістік объектілеріне не жатады?А. Элеваторлар, астық қоймалары, астық кептіргіштер, негізгі және көмекші лабораториялық ғимараттар.

В. Элеваторлар, астық қоймалар, трансформаторлы кіші станция, өтетін жолдар.

С. Насосты станциялар, улы-химикат қоймалары.

D Отын және жанармай қоймалары, насосты станциялар.

Е. Өрт сөндіру депосы, отын және жанармай қоймалары, насосты станциялар.

$$$5


Элеватор өнеркәсібінің мекемелері үшін технологиялық көзқараспен қарағанда дәнді өңдеуге қосымша болып қандай белгі саналады?

А. Сақтау әдісі.

В. Сақтау ұзақтығы.

С. Дәнді өңдеу опреацияларының механизациялануы.

D. Кептіру ұзақтығы.

Е. Тазалау сапасы.

$$$ 6

Құрылатын элеваторды мына жағдайда орналастырады:А. Жақынжердегі немесе құлатуға дайындалған территориядағы құрылыс.

В. Аурухана, госпитальға жақын.

С. Тұрғын үйлерге жақын, жарық, канализация және жұмыс істейтін мамандар.

D. Химиялық зауыттардың қасына.

Е. Тұрғын үйлерден алыс.

$$$ 7


Элеваторлық, мұнаралық, зауыттық өнеркәсіптерді құрастыруда қандай жіктеу белгілері қолданылады?

А. Энергетикалық.

В. Өңдеудің өндірістік орталығы.

С. Механикаландыру және автоматтандыру дәрежесі.

D. Мамандандыру дәрежесі.

Е. Процестің үздіксіздік дәрежесі.

$$$ 8

Бас жоспардың қосымша-өндірістік құрылыстарына қандайлары жатады?А. Астық сақтайтын қоймалар, астық кептіргіштер.

В. Элеваторлар, өшпейтін лабораториялар.

С. Отын және жанармай қоймалары, трансформаторлы кіші станциялар, автокөлік гаржы.

D. Жарма зауыттар, диірмендер.

Е. Дайын өнім қоймалары.

$$$ 9


Өндірістік кәсіпорындардың (элеватордың) айналым коэффициенті:

А. 2 – 8

В. 1 – 4

С. 5 – 10

D. 0,2 – 0,4

Е. 0,8 – 1,2

$$$10

Аралық элеватор үшін айналу коэффициенті:А. 0,8 – 21,5

В. 2 – 38

С. 3 – 6

D. 5 – 16

Е. 7 – 28

$$$ 11


Дайындау элеватор нориясының жүк айналым коэффициентін атаңыз.

А. 5,7 А

В. 2,0 А

С. 4,4 А

D. 3,2 А

Е. 2,5 А


$$$ 12

Фондты элеватор нориясының жүк айналым коэффициентінің мәні:

А. Газдандыру, і = 10

В. Орын аустыру, і = 12

С. Силосты, і = 40

D. Қабылдау, тазалау, кептіру, суыту, ірі партияларды құру, і = 8,4

Е. ашыту, і = 45

$$$ 13


Дайындау кәсіпорындағы бунтпен (үймелеп) сақтау не үшін керек?

А. Дайындау кезінде дәнді атмосфералық ылғалдардан сақтау үшін.

В. Дайындау кезінде астық қоймаларының сыйымдылығы жетпеген кезде іске қосу үшін.

С. Дайындау кезінде дәнді зиянкестерден сақтау үшін.

D. Дайындау кезінде газация жүргізу үшін.

Е. Дайындау кезінде ылғалдығы жоғар дәннің қарқынды жеделдетілуі үшін.

$$$ 14

Жұмысшы үй ішінде орындалатын негізгі өндірістік операциялар:А. Қойманың ішінде дәнді тарату.

В. Ұн зауытынан қабылдау.

С. Авто, темір жол, су транспорттарынан қабылдау технологиялық өңдеу, іштегі қозғалыс, силосқа немесе қоймаларға тарату, авто, темір жол, су транспорттарына жіберу.

D. Тазалау және қалдықтарды жіберу.

Е. Автоұн тасығыштарға жіберу.

$$$ 15


Элеватордың принципиалды схемасын не үшін құрайды?

А. Барлық қондырғыларының байланысын қамтамасыз ету үшін.

В. Сақтауды қамтамасыз ету үшін.

С. Сандық тіркеуді жүргізу үшін.

D. Дәннің силостар, қораптар және қондырғылар арқылы қозғалысының реттілігін қамтамасыз ету үшін.

Е. Дәнді өңдеу процесін қамтамасыз ету үшін.

$$$ 16

Элеватордағы астықтың бір сатылы схемасында жабдықтарды қалай орналастырады?А. Таразылар корпустың төменгі силосында орналасқан.

В. Таразылар сепаратор қабатында орналасқан.

С. Таразылар корпустың жоғарғы силосында.

D. Таразылар бөлгіш қабаттан кейін орналасқан.

Е. Таразылар сепаратордан кейін орналасқан.

$$$ 17


Жүру кестесі неге арналған?

А. Жұмысшылар санын есептеуге.

В. Жұмыстың сапалы сипаттамасы үшін.

С. Тразылардың оперативті жұмыстары үшін.

D. Орналастыру кезінде берілген операциялар орындалуы,норияның тез және дұрыс анықталу үшін.

Е. Автокөлік жұмысының сапалы сипаты үшін.

$$$ 18

Оперативті қораптар неге арналған?А. Астықты автокөлікке үзбей жіберу үшін.

В. Өнімділікті арттыру үшін (тәуліктік) – технологиялық жабдықтар алдында (қондырылады) қарастырылады.

С.Технологиялық жабдықтар алдында, транспортты жабдықтардың өнімділігі бойынша, келмейтін машиналардан астықтарды төктіріп алмау үшін.

D. Астықты уақытша орналастыру үшін.

Е. Жинаудан кейін өңдеуден өткен астықты сақтау үшін.

$$$ 19


Дайындаудың алдында дәнді қабылдау жобасын қандай мақсатпен жасайды?

А. Дәннің белгілі бір типті автомобильмен түсуі үшін.

В. Сынама алу үшін.

С. Мезгілінде дәннің өңделуі үшін.

D. Технологиялық картаның құрастырылуын қарастырады.

Е. Газация жүргізуді қарастырады.

$$$ 20

Көпсатылы элеватор схемасының кемшілігі неде?А. Силостардың жалпы саны өседі.

В. Норияның жалпы саны өседі және жұмысшы үйінің өлшемдері өседі.

С. Машина саны кемиді.

Д. Таразы жабдықтарының саны өседі.

Е. Кептіргіштің тәуліктік өнімділігі кемиді.

$$$ 21


Өндірістік кәсіпорындарға қандай элеваторлар жатады?

А. Фондалық.

В. Аудару.

С. Порттық және реал база.

Д. Реал база.

Е. 1+2


$$$ 22

Элеватордың жұмысшы үйінің типін және қуатылығын анықтайтын негізгі транспорттық машина:

А. Нория.

В. Қораптар.

С. Механикалық күрес.

D. Желдеткіш.

Е. Фильтрлер

$$$23


Дайындау элеваторы дегеніміз:

А. Астықтың оперативті қорларын сақтау элеваторлары.

В. Астық өндіретін аудандарда орналасқан элеваторлр, олар: астықты қабылдайды, орудан кейінгі бірінші өңдеуден өткізеді, сақтайды және берілген тапсырма бойынша тиейді.

С. Астық өңдейтін мекемлер - ұн, жарма және т.б. зауыттарды астықпен қамтаамсыз ету функцияларын орындайтын элеваторлар.

D. 3 – 4 жылға арналған элеваторлар.

Е. Сауда орындарын дәнмен және оның өңделуге өнімдерімен қаматамсыз ететін элеваторлар.

$$$24

Порттық элеватордың негізгі операцияларын көрсетіңдер.А. Қабылдау , өңдеу, партия дайындау және экспортқа теңіз кемелеріне және темір жол транспортына жіберу.

В. Сақтау.

С. Гидротермиялық өңдеу.

D. Күрекпен қозғау.

Е. Газациялау.

$$$25


Базисі элеватор. Оның орындалуы:

А. Транспорттың бір түрінен екінші түріне өткізу.

В. Темір жол және су транспортынан астықты қабылдау.

С. Ұн тарту зауыттардың сапасына сай астықпен қамтамасыздандыру.

D. Ірі партияларды құру және оны сақтау.

Е. Сауда желілеріне астықты ұсақ партиялармен жіберу.

$$$26

Элеваторда дәнді салқындату үшін жүргізілетін негізгі операцияларды атаңдар!А. Дәнді т.ж. және аутотрансопрорттан қабылдау

В. Кептіру

С. Тазалау

D. Силостан силосқа ауыстыру

Е. Сақтау

$$$27


Әрқайсысы 175 т/тәул. өнімділіктегі норияның саны – 4, элеватордың қай типне жатады?

А. Л – 3х100

В. Л – 3х175

С. Л – 2х175

D. Л – 4х175

Е. Л – 4х100

$$$28

Өнімділігі Q м = 300 т/тәул. ұн зауыты үшін дәнді ұнтартуға дайындауда диірмендік элеватрдың қай түрі қамтамасыз етеді?А. МВ – 2х175

В. МС – 3х175

С. М – 3х100

D. МС – 4х100

Е. МВ – 3х175

$$$29


Сусымалы материалдың бөлшектерінің орналасу тығыздығын не сипаттайды?

А. Гравитациялық күштің мәні

В. Потенциалдық энергияның кіші кванты

С. Қайта туу энегриясының шамасы

D. Бөлшектерінің қозғалғыштығы

Е. Жиілігі

$$$ 30

Сусымалы материалдың физикалық моделін қандай шарттар көрсетеді?А. Ең кіші көлем

В. Элементарлық ең кіші көлем, ең үлкен көлем, элементарлық қабаттағы бөлшектердің саны, потенциалдық энергияның ең кіші айырымы, дискретті сипаттама

С. Қатты сипаттама

D. Ең кіші көлемдік айырым

Е. Бөлшектерге бөліну

$$$31


Физикалық тұрғыдан сусымалды материал дегеніміз не?

А. Түтін - қатты дене

В. Сорбенттер - қатты дене

С. Дисперсті екі фазалы жүйе қатты дене – газ (сұйық)

D. Түтін – сорбенттер

Е. Ұшпалы қалықтаған қабат – газ

$$$32

Сусымалы материал қандай қасиеттерді сипаттайды:А. Энергетикалық

В. Структуралы-механикалық, күштік және функционалды

С. Күн әсері

D. Жел әсері

Е. Қардың әсері

$$$33


Элеватор құрылысы біткеннен кейін үш зона (аймақ) бойынша жердің деңгейін басқару үшін силостарды толтыру қалай жүргізіледі?

А. Әр аймақты біртіндеп толтырады. Толтыру арасында кем дегенде 1 апта үзіліс береді.

В. Барлық аймақты параллель толтырады. Толтыру арасында әр аймақта 2 күн үзіліс береді.

С. Әр аймақты біртіндеп толтырады. Арасындағы үзіліс 1 ай беріледі.

D. Барлық аймақты бірден толтырады. Толтыру кезінде ешқандай үзіліс болмайды.

Е. Барлық аймақты параллель толтырады. Әр аймақты толтыру кезінде 2 сағ. үзіліс беріледі.

$$$34

Ыдыстың еніне Н/В қабат биіктігінің шамасының қатынасын не сипаттайды?А. бөліктің жылжымалылығы

В. Потенциал энергияның ең кіші кванты

С. Гравитациялық күштің шамасы

D. Фракциялы күштің шамасы

Е. Туу энергиясының шамасы

$$$35


Норияның астықты тасмалдау мөлшеріне байланысты пайдалану коэффициентін қандай формуламен анықтайды.

А. KQ =100;

В. KQ =100;

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет