ПОӘК 042-14. 05. 01. 20. 05. 03-2010 №1 басылым 02. 09. 2008 орнынабет9/12
Дата31.12.2019
өлшемі1.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

6.1 ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

$$$ 1


Жеке адамды танып білуде маңызы төмен фактор

 1. Өмірлік міндеттер

 2. Міндеттерді іске асыру әдістері

 3. Ұстанған принциптер

 4. Нәсілдік белгілер

 5. Мақсат-мұраттары

$$$ 2


“Жеке адам” терминіне байланысты, ең алдымен түсінетіміз

 1. Биологиялық мән

 2. Қоғамдық мән

 3. Әрекет субъектісі

 4. Тіршілік формасы

 5. Интеллект иесі

$$$ 3

Жеке адамның қоғамдық мәнін танытушы негізгі фактор 1. Табиғи болмыс

 2. Нәсілділік

 3. Қажеттік-себептік аймақ

 4. Сырт көрнісі

 5. Қылық-әрекеті

$$$ 4

Жеке тұлға дәрежесіне көтеріудің негізгі көзі 1. Нәсілдік белгілер

 2. Қоршаған орта

 3. Өткен ұрпақ тәжірибесі

 4. Жаратылыстан тыс күш

 5. Гендік бағдарлама

$$$ 5

Әлеуметтік қатынастар субъектісі, әрі әлеуметтік мәнді қасиеттер иегері: 1. Адам

 2. Жеке адам

 3. Индивид

 4. Тіршілік иесі

 5. Нақты адам

$$$ 6

Даму деңгейі жоғары болған адамға жат қасиет 1. Рухани мәртебелік

 2. Күнделікті күйбең

 3. Қоғамдық мәнділік

 4. Ізгі мақсат

 5. Өз қадірін тану

$$$ 7

Организм негізі – генотипі арқылы танылуы мүмкін емес адам ерекшелігі 1. анатомиялық құрылымы

 2. физиологиялық ерекшелігі

 3. жүйке жүйесінің динамикасы

 4. Мінез бітістері

 5. Темпераменті

$$$ 8

Жеке тұлғаның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор 1. Табиғи болмыс

 2. Жғары интеллект

 3. Қоғамның жоғары даму дәрежесі

 4. Сырттай жоғары рухани күш

 5. Қоршаған орта ықпалдары

$$$ 9

Жеке тұлға сапалары негізінен тәуелді 1. Қатынастар өрісіне

 2. Организм табиғатына

 3. Нәсілділігіне

 4. Интеллектіге

 5. Ептілігіне

$$$ 10

Жеке тұлғаның тұйық әлуметтік топқа бағынышты болмауы мен кемелденгендігінің дәлелі 1. Белсенділігі

 2. Дербестігі

 3. Ақылдылығы

 4. Еркінділігі

 5. Көрегендігі

$$$ 11

Жеке тұлғаның дамуы мен оның ұнамды қасиеттерінің қалыптасуына негіз – 1. Өз белсенділігі

 2. Табиғаты

 3. Қоғам қолдауы

 4. Ақыл-ойы

 5. Болмыстан тыс күш

$$$ 12

Дара адамның өзін басқа адамдармен теңестіре, қалыптасып бару процесі 1. Персоализация

 2. Идентификация

 3. Адаптация

 4. Гуманизация

 5. Рефлексия

$$$ 13

Персонализация дегеніміз – 1. Өзін басқа адамдармен теңестіру

 2. Өз ерекшелігін тану

 3. Басқаларға икемдесу

 4. Жауап әрекетке келе білу

 5. Жалпы адамшылықты тану

$$$ 14


Жеке тұлғаға байланысты “мен” ұғымының мәні

 1. Басқаларды қабылдау қабілеті

 2. Өз қадірін сезе білу

 3. Дүниеге сезімталдық

 4. Заттасқан құндылыққа жақын болу

 5. Астар сана ықпалына тәуелділік

$$$ 15

Нақты тарихи-әлеуметтік аймақта адамның тұрақты қылық әрекетінің белгілеуге қатысы жоқ фактор 1. Құндылықтарды өндіру әдісі

 2. Тұтыну аймағы

 3. Нәсілдік белгілер

 4. Әлеуметтік қатынастар

 5. Тұрмыс-салт

$$$ 16

Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі – 1. Тума қасиеттер

 2. Нәсілдік белгілер

 3. Гендік программа

 4. Әлуметтік құнды салт-бағыттар

 5. Болмыстан тыс ықпалдар

$$$ 17

Адам өмірін құнсыздандыратын себеп- 1. Ішкі заңдылықтарды тану

 2. Мезеттік ықпалдарға тәуелділік

 3. Ниет-себептерді түсіне білу

 4. Мағыналы мұраттар

 5. Саналы бағыттарды таңдай алу

$$$ 18

Жеке адамдағы барша өмірлік күйзелістерді блдырмаудың амалы 1. Өз “менін” елемеу

 2. Өз құндылығын сезінбеу

 3. Психикалық жағдайын басқаға бағындыру

 4. Әрекет-қылықтарын қоғам өлшемдеріне икемдестіре білу

 5. Даралығын әсерлеу

$$$ 19

Жеке тұлғаның тұрақты қасиеттерін қалыптастырушы фактор 1. Тума нышан

 2. Нәсілдік белгі

 3. Әлеуметтік-мәдени сапа

 4. Аталғандардың барлығының бірлігі

 5. Аталғандардың ешқайсысы емес

$$$ 20

Адамды әрекетке итермелеуші себеп 1. Тілек

 2. Ниет

 3. Қажеттсіну

 4. Мақсат

 5. Сыртқы ықпал

$$$ 21


Санада қаланып, нақты қажеттілікті қанағаттандыру үшін адамды әрекетке итермелеуші фактор

 1. Мақсат

 2. Мотив

 3. Сыртқы ықпал

 4. Тілек

 5. Ниет

$$$ 22

“Мотив – қажетсіну аймағы”түсінігінің мәні – 1. Дамудағы себеп-түрткілер

 2. Ізгі мұраттар

 3. Ішкі ниет-тілектер

 4. Барша қажетсінулер

 5. Нақты қызметәрекеттері

$$$ 23

А.Маслоу ұсынған мотивтер тобынан орын таппаған қажетсінутүрі 1. Биологиялық

 2. Қорғаныс

 3. Қоғамдық

 4. Жеке сйластық

 5. Тұлға абыройы

$$$ 24

Нақты адам қоғаммен байланысы жоқ, оқшауланған тұлға деп түсіндіруші ғалым: 1. Рубинштейн

 2. Маслоу

 3. Выготский

 4. Ушинский

 5. Ломов

$$$ 25

Жеке адамның қажетсіну аймағы оның басқа тұлғалармен байланысы мен қатынасына тәуелді болуын уағыздаушы ғалым: 1. Рубинштейн

 2. Маслоу

 3. Ломов

 4. Фрейд

 5. Торндайк

$$$ 26

Адамның мотивтік аймағының сипатына жат құбылыс 1. Динамикалық

 2. Жанамалық

 3. Тұрақты нақтылық

 4. Көп өлшемділік

 5. Көп түрлілік

$$$ 27

Жеке тұлғаның қажетсіну аймағының өрістеуіне себепті басшы фактор 1. Жеке белсенділік

 2. Қоғамдық өмір

 3. Табиғи болмыс

 4. Рух

 5. Генотип

$$$ 28


Адамның қажетсіну талаптарын дамытушы қоғамдық құрылымдардың ең қарапайым түрі

 1. Ұлыс

 2. Мемлекет

 3. Ұлт

 4. Нақты тұлғалар қауымдастығы

 5. Ресми бірлестіктер

$$$ 29

Адамның бір деңгейдегі өз қажеттерінен екінші бір дәрежелеріне көшу себебі 1. Тұлғалық ерекшелігінен

 2. Өзіндік даму заңдылықтарынан

 3. Тұтастай қоғамға араласуынан

 4. Жеке ниеттерінен

 5. Жоғары рух ықпалынан

$$$ 30

Адамның өз басына ықпал жасаушы өзіндік рухани күштеріне қатынасы 1. Саналы

 2. Көбіне сезбейді

 3. Ырықты

 4. Тіпті сезбейді

 5. Нақты жоспарлы

$$$ 31

Нақты адамның өз болмысы жөніндегі өзіндік бағасының дәрежесі 1. Толық объектив

 2. Объективтігі кемдеу

 3. Қияли

 4. Жалған

 5. Тіпті жалған

$$$ 32

Әрбір адам дәл мезеттегі нақты әрекеттерінің тікелей мақсатын 1. Сезбейді

 2. Сезуі мүмкін емес

 3. Айқын сезеді

 4. Күңгірт сезеді

 5. Жалпылама сезеді

$$$ 33

Саналы сезуге келмейтін, бірақ адам әрекет-қылығына қозғау беретін күштер – 1. Мақсат

 2. Мотив

 3. Ниет

 4. Тілек

 5. Қажетсіну

$$$ 34

Саналылық негізге ие болған ықпалдардыңбірі 1. Психикалық көрсетпе талаптар

 2. Жоспарлы мақсат

 3. Ізгі тілек

 4. Өмірлік неит

 5. Тұрмыстық қажетсіну

$$$ 35


Психикалық көрсетпе талаптардың мәнін құрайтын көп сипаттардың ұнамсыз түрі

 1. Алдын ала даындалған шешім

 2. Өткен тәжірибеден үлгі

 3. Ой стандарттарына тәуелділік

 4. Басқаларға еліктеу

 5. Заңдылықтарға бағыну

$$$ 36

Көрсетпе талаптар құрылымындағы когнитивтік бірліктер мәні 1. Дерексізденген ықпал-ниет

 2. Танып, қабылданатын зат бейнесі

 3. Объектіге болатын қатынас

 4. Әрекетке ерік күшімен дайын болу

 5. Жалпылама деректеу

$$$ 37

Адамның әрекет мотивтері тобындағы дерексізденген ықпал-ниет атамасы 1. Когнитивтік

 2. Көңіл-күй

 3. Әрекет-қылық

 4. Құмарлық

 5. Ұмтылыс

$$$ 38

Жеке тұлғаның бағыт-бағдарының негізі 1. Табиғи

 2. Тума

 3. Нәсілдік

 4. Рухани

 5. Әлеуметтік

$$$ 39

Адамның бағыт-бағдарының негізі 1. Табиғи

 2. Тума

 3. Нәсілдік

 4. Рухани

 5. Әлеуметтік

$$$ 40

Адамның бағыт-бағдары құрамына кіретін психологиялық формалардың ең қарапайым, биологиялық формасы – 1. Таным

 2. Көзқарас

 3. Ұмтылыс

 4. Құмарлық

 5. Қызығу

$$$ 41

Ниетке еріктік күш қосылғанда пайда болатын бағыт-бағдар түрі 1. Ұмтылыс

 2. Ниет

 3. Көзқарас

 4. Таным

 5. Құмарлық

$$$ 42


Көзқарас мәні

 1. Саналы қажетсіну

 2. Ерікті ниет

 3. Дүниені жүйелі тану

 4. Бағдарлы ауыстырушы таным

 5. Биологиялық талпыныс

$$$ 43

Адамның бағыт-бағдарының ең жоғары психологиялық формасы 1. Көзқарас

 2. Наным

 3. Қызығу

 4. Ниет

 5. Ұмтылыс

$$$ 44

Адамның кемелденген жетістік деңгейі тәуелді 1. Өмірлік объектив мақсатқа

 2. Нақты іс-әрекеттік мақсатқа

 3. Қиялды мақсатқа

 4. Субъектив нанымдарға

 5. Табиғи болмысқа

$$$ 45

Адамның танымдық қасиеттеріне кедергі болып, оны күйзеліске келтіруші психологиялық құбылыс 1. Адапция

 2. Иллюзия

 3. Галлюцинация

 4. Фрустрация

 5. Аккомодация

$$$ 46

Мақсатты әрекет бұзылысының бір түрі – регрессия мәні 1. Түңілу

 2. Ашуға берілу

 3. Ойсыз әрекет

 4. Өткен үлгілерге еліктеу

 5. Мәнсіз қимылдар

$$$ 47

“ Мен” ұғымын әрбір адамның өзін - өзі іс - әрекет субъект ретінде тануға жәрдем ететін психикалық ерекшеліктер жиынтығы деп түсінуші ғалым: 1. Спиркин

 2. Василюк

 3. Павлов

 4. Кон

 5. Сеченов

$$$ 48

“ Мен” бейнеге жат 1. Динамикалы

 2. Бекіп қалған

 3. Өзгерістерге икемді

 4. Ауыспалы

 5. Кемелденуге бейім

$$$ 49


Жеке адамның өз “Меніне” сәйкес болу дәрежесін кемітуші фактор –

 1. Өз болмысын тануы

 2. Мүмкіндіктерін білуі

 3. Өз беделін бағалай білу

 4. Өзіндік бағамен өз әрекеттерін реттей білу

 5. Басқалар бағамына тәуелді болуы

$$$ 50

Жеке адамға көңіл – күй күйзелістері жағдайында өзінің кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдемдесетін құбылыс 1. Табиғат әсерлері

 2. Қоғамдық мейір

 3. Әлеуметтік сақтандыру

 4. Психикалыққорғаныс

 5. Рационал пайымдау

$$$ 51

Жоққа шығару (отрицание) психологиялық қорғанысының мәні – 1. Санадан шығару

 2. Басқаға өткізу

 3. Бағытты өзгерту

 4. Ақпаратты елемеу

 5. Басқа әдетін иемдену

$$$ 52

Болған оқиғаға байланысты қылық – ниеттерін қияли дәлелдеуге жанастыру қорғанысы – 1. Жоққа шығару

 2. Жаңалау

 3. Көшіру

 4. Сәйкестендіру

 5. Ауыстыру

$$$ 53

Көңіл – күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау қорғанысы – 1. Ығыстыру

 2. Көшіру

 3. Жаңалау

 4. Жоққа шығару

 5. Оқшаулау

$$$ 54

Оқшаулау қорғанысының мәні – 1. Әрекетті оңай іске бұра салу

 2. Өтірік – шынды дәлелдеу

 3. Іштей сезе тұра байқамауға тырысу

 4. Игі - өнегелік игілерге еліктеу

 5. Өз келешегін басқаға аудара салу

$$$ 55

Өзінің ұрыншақтығын қарсыласына таңа салып, оны дау – дамайдың себепшісі етіп көрсету әдісі – 1. Жаңалау

 2. Сәйкестендіру

 3. Ауыстыру

 4. Көшіру

 5. Ығыстыру

$$$ 56


Эриксонның эпигенетикалық теориясы бойынша жеке тұлғаның туған соңғы күндеріне дейінгі дамуының неше кезеңдерін көрсетті ?

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 8

 5. 9

$$$ 57

Ағзаның генетикалық конституциясы немесе гендер жиынтығы 1. Фенотип

 2. Генотип

 3. Орта

 4. Онтогенез

 5. Филогенез

$$$ 58

Сыртқы ортаның әсері барысында дамитын барлық белгілер жиынтығы 1. Фенотип

 2. Генотип

 3. Орта

 4. Онтогенез

 5. Филогенез

$$$ 59

Жеке тұлғаны зерттеу тарихының үшінші кезеңі 1. Мифологиялық

 2. Әдеби философиялық

 3. Клиникалық

 4. Эксперименталдық

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 60

Жеке тұлға дамуын оның әрекет-қылығы арқылы түсіндіруші бағыт 1. Психодинамикалық бағыт

 2. Социодинамикалық бағыт

 3. Интеракционистік бағыт

 4. Эксперименталды емес бағыт

 5. Динамикалық бағыт

$$$ 61

Жеке тұлға даму туралы өз ой қорытындыларын жеке бақылаулармен әсерлердің негізінде түсіндіруші бағыт 1. Итеракционистік

 2. Эксперименталды емес бағыт

 3. Гуманистік бағыт

 4. Когнитивті бағыт

 5. Эксперименталды бағыт

$$$ 62

Р. Кеттел жеке тұлға теориялардың қандай бағытының өкілі 1. Когнитивті бағыт

 2. Үйретуші – бихевиоралды бағыт

 3. Гуманистік бағыт

 4. Жеке тұлға ерекшеліктерінін құрылымдық бағыты

 5. Психодинамикалық бағыт

$$$ 63


Жеке тұлғының даралық теориясының өкілі

 1. Фрейд

 2. Эриксон

 3. Юнг

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 64

Жеке тұлға теориясының әлеуметтік – мәдени теориясының өкілі 1. Хорни

 2. Эриксон

 3. Юнг

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 65

Жеке тұлға типтері теориясының өкілі 1. Фрейд

 2. Эриксон

 3. Айзенк

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 66

Жеке тұлға теориясының үйретуші бихевиоралды бағытының өкілі 1. Фрейд

 2. Эриксон

 3. Скиннер

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 67

Жеке тұлға теориясындағы әлеумкеттік – когнитивті бағыттың өкілі 1. Бондура

 2. Эриксон

 3. Юнг

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 68

Жеке тұлға теориясындағы диспоционалды бағыттың өкілі 1. Фрейд

 2. Эриксон

 3. Юнг

 4. Олпорт

 5. Фромм

$$$ 69

Жеке тұлға теориясындағы гумаристік бағыттың өкілі 1. Фрейд

 2. Эриксон

 3. Юнг

 4. Олпорт

 5. Маслоу

$$$ 70


Адам әрекетінің негізінде астарсанадағы арман қызығушылық, құмарлық жатыр деген концепцияны ұсынушы

 1. Адлер

 2. Фрейд

 3. Юнг

 4. Келли

 5. Маслоу

$$$ 71

“Три эссе о сексуальности” еңбегінің авторы 1. Адлер

 2. Бондура

 3. Юнг

 4. Келли

 5. Фрейд

$$$ 72

Жеке тұлғаны нейрофизиологиялық ерекшеліктеріне қарай типтерге бөлуді ұсынған 1. Кеттел

 2. Маслоу

 3. Келли

 4. Бондура

 5. Айзенк

$$$ 73

Толық мәнді тіршілік иесі болу адамның өз қолында деген пікірді жақтаушы бағыт 1. Психоаналитикалық

 2. Когнитивтік

 3. Гуманистік

 4. Әлеуметтік үйретуші

 5. Психоәлеуметтік

$$$ 74

Адамның мақсатқа орай кедергілерді жеңумен өз қылық - әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті – 1. Мінез

 2. Ерік

 3. Қабілет

 4. Темперамент

 5. Сезім

$$$ 75

Адамдардың теңдей білім мен білікке ие бола тұрып, міндеттеріп әртүрлі қарқынмен орындауы ................ байланысты 1. Сезімге

 2. Мінезге

 3. Ептілікке

 4. Ойлауға

 5. Ерікке

$$$ 76

Адамның өз әрекет – қылығын шапшаң не сылбыр салу қабілетінің негізі – 1. Жүйке жүйесінің динамикасы

 2. Мінез бітістері

 3. Темперамент

 4. Қабілеттері

 5. Білім деңгейі

$$$ 77

Еріктік, ырықты әрекет түрі – 1. Жөтелу

 2. Таңдау

 3. Ашуға берілу

 4. Түшкіру

 5. Жаттау

$$$ 78

Сырттағы шуға мойын бұруға себеп 1. Ерік әрекетіне

 2. Ырықты ықпалға

 3. Көзделген ниетке

 4. Импульске

 5. Саналы мақсатқа

$$$ 79

Адамның өз борышын орындауытәуелді 1. Сезімге

 2. Ерікке

 3. Қабілетке

 4. Танымға

 5. Мінезге

$$$ 80

Еріктік қылықтың басты көрсеткіші 1. Саналы әрекет

 2. Сезімдік қызығу

 3. Жоғары таным

 4. Табиғи құмарлық

 5. Ізгі мақсат

$$$ 81

Көрмеге дайындалған оқушы әрекеті 1. Ырықсыз

 2. Ерікке қатысы жоқ

 3. Ерікке байланысты

 4. Импульстік

 5. Өздігінен болатын

$$$ 82

Иттен қорқа қашқан бала әшейінде қолынан келмес әрекеттерді жасайды, мұның негізі – 1. Саналы басқарым

 2. Ерік

 3. Жоспарлы әрекет

 4. Ырықты сезім

 5. Санадан тыс импульстер

$$$ 83

Қандай мақсат жолында қиыншылықтарды жеңу үшін ерік қоса білу тәуелді 1. Терең түсінімге

 2. Ниетке

 3. Сезіге

 4. Қалауға

 5. Қажетсінуінер

$$$ 84

Адамның қандай да кедергілерден қай”мықпай ерік күшін жүмсауы неге байланысты 1. Табғи болмысына

 2. Мақсат маңыздылығына

 3. Рухани күшке

 4. Дене қуатына

 5. Сырт ықпалдарға

$$$ 85

Ерік ұғымының тарихи сипатқа ие екендігін дәлелдеген ғалым – 1. Тульчинский

 2. Чхарташвили

 3. Сартр

 4. Аристотель

 5. Ясперс

$$$ 86

Адамның қылық - әрекеттері еріктен емес, табиғат пен өмірдің ақыл бастауларынан және логика қағидаларынан деп түсіндірген ғалым – 1. Тульчинский

 2. Ясперс

 3. Платон

 4. Аристотель

 5. Сартр

$$$ 87

Адам ылғи да бастама күйінде таныылп, ерікке тіпті де қатысы жоқ сыртқы әсерлерді жинайтын “ұя” ретінде танылған дәуір 1. Ежелгі дүние

 2. Орта ғасыр

 3. Құлдық дәуір

 4. XVII ғасыр

 5. Қазіргі кезең

$$$ 88

Ерік дербес жасайтын, нақты қайырымды, не жауыз – құбыжық күштеріне енген құбылыс деп түсіндіруші ортағасыырлық үрдіс атамасы – 1. Экзистенциализм

 2. Неотомизм

 3. Метафизика

 4. Прагматизм

 5. Экзорис

$$$ 89

Ерік табиғатын экзорис үрдісімен түсіндірудің себебі – 1. Адам күшті

 2. Адам белсенді

 3. Адам даналық ұясы

 4. Адам дербес

 5. Адам биліксіз

$$$ 90

Ерік түсінігінің жеке адам проблемасымен бірге ғылым аренасына келіп, зерттеуге алынған заман – 1. Грек – рим заманы

 2. Ортағасырлық ғылыми тоқырау заманы

 3. Қайта тіктелу заманы

 4. XVIII ғасыр

 5. Өткен ғасыр 20жылдары

$$$ 91

Ерікті тәуелсіз, тысқы әлеумкттік әсерлерге қатысы жоқ құбылыс деп таныған философиялық-психологиялық бағыт 1. Экзистенциализм


 2. Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


  Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет