ПОӘК 042-18-18 72/01-2015 №1 басылым 11. 09. 2015Дата31.01.2018
өлшемі268.26 Kb.
ПОӘК 042-18-18.1.72/01-2015

№ 1 басылым 11.09.2015


беттің бетіҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі ОӘК құжат

ПОӘК

ПОӘК


042-18-18.1.72/01-2015

«Араб палеографиясы және Қазақстанның қолжазбалық мұрасы» пәнінің оқу- әдістемелік кешені

№1 Басылым

11.09.2015«Араб палеографиясы және

Қазақстанның қолжазбалық мұрасы»
Оқытушы үшін

пәнінің оқу-әдістемелік кешені
6М011400 тарих мамандығына арналған

Семей-2015
1. ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: Исин А.И., «Қазақстан тарихы» кафедрасының профессоры

«28» 08.2015 жыл

2.ТАЛҚЫЛАҒАН:

2.1. Кафедра отырысында қаралды

Хаттама №1. «28» 08. 2015 жыл
Кафедра меңгерушісі: Мұхаметжанова Н.А.

2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросында

Хаттама «08» ____09___ 2015 ж. № 1
Төрағасы ________ С.Қ.Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және басылымға ұсынылды.

Хаттама «___» ______ 2015 ж. №1

Оқу-әдістемелік кеңестің төрайымы ___________ Г.К.Искакова
4. Алғашқы рет енгізілді

(« » ____________ 20 __ж. №__ басылымның орнына)

Мазмұны
Қолдану аумағы

Нормативтік сілтемелер

Жалпы ереже

Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны

Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

Әдебиеттер
 1. Қолданылу аумағы

«Араб палеографиясы және Қазақстанның қолжазбалық мұрасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 6М011400 - «Тарих» мамандықтары магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

««Араб палеографиясы және Қазақстанның қолжазбалық мұрасы»» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

 • Білім деңгейіне сай Мемлекеттік білім стандарты;

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыруға және безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

- ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылысы мен мазмұны»

- 6М011400 «Тарих» мамандығына арналған элективті пәндер каталогы
 1. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні- Исин А.И.- профессор

«Араб палеографиясы және Қазақстанның қолжазбалық мұрасы» пәні

Қазақстан тарихы кафедрасы

Қатыстық ақпарат: телефон-36-02-25; №1 ғимраттағы № 1006

Кредит саны -2

Оқу жоспарынан көшірме

Кесте-1

курс

семестр

кредит

Дәріс

семинар

МОӨЖ

МӨЖ

барлығы

Бақылау

түрі


2

ІІІ

2

15

15

15

45

90

емтихан3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

«Араб палеографиясы және Қазақстанның қолжазбалық мұрасы» пәні магистранттардың орта ғасырлар және жаңа заман тарихы бойынша білімдерін тереңдете түседі, араб графикасында жазылған мәтіндерді оқу ерекшеліктерімен таныстырады. Магистранттардың тарихи танымын қалыптастырады, тарих, филология ғылымдарының мәселелерін шешуге қатысуға даярлайды.


3.2 Пәннің негізгі мақсаты:
Жоғары мектеп талаптарына сай палеографияның кейбір әдістерімен таныстыру. Пәннің құрылымы мен тақырыптарын айқындау. Палеография, эпиграфия, лингвистика, мәдениет және өнер тарихы, деректану, тарихнама, археология, этнология, нумизматика, сәулет өнері бойынша білімдерді тереңдету. Магистранттарды ғылыми тілді меңгеруге үйрену, ғылымның іргелі ойларын игеруге дайындау.
3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

 1. Палеографияның кейбір әдістерімен таныстырады

 2. Палеография, эпиграфия, лингвистика, мәдениет және өнер тарихы, деректану, тарихнама, археология, этнология, нумизматика, сәулет өнері бойынша білімдерді тереңдету.

 3. Араб графикасындағы жазуларды түсіну және түсіндіру мүмкіндігіне жету

 4. Әртүрлі жазу үлгілеріндегі араб жазуымен танысу

 5. Тарих пен мәдениет қайраткерлері туралы білімдерді тереңдету

 6. Теориялық білімдерді зерттеу, оқу және сабақ беру істерінде қолдану

3.4 Пән пререквизиті:
Курсты меңгеру үшін археология, ортағасырлық Қазақстан және әлем тарихы, Шығыс елдерінің тарихы, араб әлемінің, иран және түркі халықтарының тарихынан негізгі және бастапқы мағлұмат қажет.
3.5 Пән постреквизиті:

Пән білімінің негізінде әлем тарихы, араб, иран, түркі халықтары тарихы, Орталық Азия тарихы, Ресейдің шығыс және оңтүстік аймақтарының тарихы, сондай-ақ деректану, тарихнама, этнология, археология, нумизматика, эпиграфика, лингвистика, тарихи география мәселелері табысты қарастырылады.


Курсты оқып-үйрену барысында магистранттар:
1). Білуі керек:
- Ортағасырлық араб, парсы, түркі жазба мәдениеттеріне тән белгілерін аңғару

 • Шығыс деректемелерін зерттеу әдістерін жетілдіру

 • Ортағасырлық жазба мәтіндер туралы түсініктерді кеңейту

 • Ортағасырлық авторлар мәтіндерінің хұснихаттық (каллиграфиялық) ерекшеліктерін білу

 • Түрлі үлгідегі араб графикасындағы жазу жөнінде бірқатар машықтарға ие болу

 • Ортағасырлық және жаңа замандағы шығыс мәтіндерімен танысу

 • Араб графикасындағы қазақ мәтіндерін оқып шығуға машықтану


2) Алатын біліктілігі: араб графикасында жазылған ескі мәтіндердің жазылу ерекшеліктерін түсіне оырып, оларды оқып шығу мүмкіндігіне ие болу 1. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу Кесте -2


Дәріс сабақтары


Тақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

Палеография пәні

Араб палеографиясы1

Араб палеографиясынан еңбектер

Араб хұснихаты (каллиграфиясы)1

Жазулардың негізгіі түрлері

Куфи жазуы
1

Куфи жазуының нұсқалары

Геометриялық куфи1

Өсімдікті және зооантропоморфты куфи

Сәулет өнерінің жазбалары1

Архитектуралық жазбалардың оқылуы

Ақшалардағы куфи1

Сульс жазуы

Архитектуралық сульс1

Ақшалардағы сульс

Насх жазуы1

Соңғы ортағасырлық жерлеу эпиграфикасы

Жаңа замандағы жерлеу эпиграфикасы1

Настағлик жазуы

14-19 ғғ. әдеби және тарих мәтіндері1

14-19 ғғ. Қолжазба мәтіндердің транслитерациясы мен транскрипциясы

1

18 ғасырдағы қазақ құжаттары мәтіндері

1

19 ғ. қазақ құжаттары мәтіндері

1

20 ғ. Басындағы қазақ баспа мәтіндері

Төте жазудағы қазақ баспа мәтіндері1

Төте жазудағы қазақ қолжазбалары

1
15 сағат

Семинар сабақтары
Араб әліпбиі және харакаттар

1

Араб графикасындағы парсы-түркі әліпбиі

1

Араб графикасындағы реформаланған қазақ әліпбиі (төте жазу)

1

Араб сандары. Әбжад

1

Сәулет өнерінің жазбалары

1

Архитектуралық жазбалардың оқылуы

1

Ақшалардағы куфи

1

Сульс жазуы

1

Архитектуралық сульс

1

Ақшалардағы сульс

1

Насх жазуы

1

Настағлик жазуы

1

20 ғ. Басындағы қазақ баспа мәтіндері

1

Төте жазудағы қазақ баспа мәтіндері

1

Төте жазудағы қазақ қолжазбалары

1

Барлығы:

15 сағат5 Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары Кесте -3


1

Палеография пәні (конспект)

2

Араб палеографиясы (конспект, жүйелеу)

3

Араб палеографиясынан еңбектер (конспект, жүйелеу)

4

Араб әліпбиі және харакаттар (конспект, жүйелеу)

5

Араб графикасындағы парсы-түркі әліпбиі (конспект, жүйелеу)

6

Араб графикасындағы реформаланған қазақ әліпбиі (төте жазу) (конспект, жүйелеу)

7

Араб сандары. Әбжад (конспект, жүйелеу)

8

Араб хұснихаты (каллиграфиясы) (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

9

Жазулардың негізгіі түрлері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

10

Куфи жазуы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)


11

Куфи жазуының нұсқалары (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

12

Геометриялық куфи (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

13

Өсімдікті және зооантропоморфты куфи (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

14

Сәулет өнерінің жазбалары (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

15

Архитектуралық жазбалардың оқылуы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

16

Ақшалардағы куфи (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

17

Сульс жазуы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

18

Архитектуралық сульс (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

19

Ақшалардағы сульс (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

20

Насх жазуы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

21

Соңғыортағасырлық жерлеу эпиграфикасы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

22

Жаңа замандағы жерлеу эпиграфикасы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

23

Настағлик жазуы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

24

14-19 ғғ. әдеби және тарих мәтіндері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

25

14-19 ғғ. Қолжазба мәтіндердің транслитерациясы мен транскрипциясы (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

26

18 ғасырдағы қазақ құжаттары мәтіндері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

27

19 ғ. қазақ құжаттары мәтіндері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

28

20 ғ. Басындағы қазақ баспа мәтіндері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

29

Төте жазудағы қазақ баспа мәтіндері (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)

30

Төте жазудағы қазақ қолжазбалары (конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері)6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы Кесте -4


Тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақ

тары

бақылау әдісі

Дәріс сабақтары

Практикалық

семинар)

сабақтары1

2

3

4

5

Палеография пәніМӨЖ бойынша

Конспект

Араб палеографиясыМӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Араб палеографиясынан еңбектерМӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Араб хұснихаты (каллиграфиясы)
Каллиграфия. М., 2007

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Жазулардың негізгіі түрлері

Араб әліпбиі және харакаттар

Арабша-қазақша сөздік

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Куфи жазуы


Араб графикасындағы парсы-түркі әліпбиі

Парсыша-қазақша сөздік

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Куфи жазуының нұсқалары

Араб графикасындағы реформаланған қазақ әліпбиі (төте жазу)

Тасымов Б. Араб тілі. Алматы, 1988

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу

Геометриялық куфи

Араб сандары. Әбжад

Туякбаева Б. Эпиграфический декор архитектурного ансамбля Ахмеда Ясави.А., 1989.

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Өсімдікті және зооантропоморфты куфи

Сәулет өнерінің жазбалары

Туякбаева Б. Эпиграфический декор архитектурного ансамбля Ахмеда Ясави.А., 1989.

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Сәулет өнерінің жазбалары

Архитектуралық жазбалардың оқылуы

Туякбаева Б. Эпиграфический декор архитектурного ансамбля Ахмеда Ясави.А., 1989.

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Архитектуралық жазбалардың оқылуы

Ақшалардағы куфи

Туякбаева Б. Эпиграфический декор архитектурного ансамбля Ахмеда Ясави.А., 1989

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Ақшалардағы куфи

Сульс жазуы
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Сульс жазуы

Архитектуралық сульс
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Архитектуралық сульс

Ақшалардағы сульс
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Ақшалардағы сульс

Насх жазуы
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Насх жазуы

Настағлик жазуы
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Соңғы ортағасырлық жерлеу эпиграфикасы

20 ғ. Басындағы қазақ баспа мәтіндері

Құжат жинақтарындағы мәтіндер

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Жаңа замандағы жерлеу эпиграфикасы

Төте жазудағы қазақ баспа мәтіндері

Эпиграфикалық ескерткіштердің жарияланымдары

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Настағлик жазуы

Төте жазудағы қазақ қолжазбалары
МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

14-19 ғғ. әдеби және тарих мәтіндері
Қорқыт ата. Энциклопедиялық жинақ. Қазақ және орыс тілдерінде. Коркут ата. Энциклопедический сборник на казахском и русском языках. А., 1999.

Мұхамед Хайдар Дулати. Жаһан наме. А., 2006.

Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. /Пер... В.Юдин. А-А., 1992.

Құжат жинақтарындағы мәтіндерМӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

14-19 ғғ. Қолжазба мәтіндердің транслитерациясы мен транскрипциясы
Құжат жинақтарындағы мәтіндер

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

18 ғасырдағы қазақ құжаттары мәтіндері
Құжат жинақтарындағы мәтіндер

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

19 ғ. қазақ құжаттары мәтіндері
Құжат жинақтарындағы мәтіндер

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

20 ғ. Басындағы қазақ баспа мәтіндері
20-ғасыр басындағы қазақ баспасөзі

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Төте жазудағы қазақ баспа мәтіндері
20-жылдардағы қазақ газеттері мен журналдары

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

Төте жазудағы қазақ қолжазбалары
Қазақ қолжазбалары

МӨЖ бойынша

Конспект, жүйелеу, мәтіндер үлгілері

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Магистранттар саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%
3

4

25
5

4

30
4

4

52

4

10
 1. Әдебиет:

8.1. 2.2. Деректемелер мен әдебиет:


 1. Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века. А-А., 1971.

 2. Айдаров Ғ. Көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің тілі. 2-ші бас. А., 1991.

 3. Айдаров Ғ. Орхон ескерткіштерінің тексі. А., 1990.

 4. Аманжолов А. История и теория древнетюркского письма. А., 2003.

 5. Аманжолов А. Түркі филологиясы және жазу тарихы А., 1996.

 6. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. А-А., 1959. 2-е изд.: А., 1997.

 7. Арабско-русский словарь. М., 1985.

 8. Ахмедов Б. Историко-географическая литература Средней Азии. Т., 1985.

 9. Бабур-наме/ Перев. М.Салье. Т., 1958.

 10. Бабырнама.А., 1990.

 11. Байпаков К.М. Древние города Казахстана А., 2005.

 12. Байпақов К.М. Қазақстанның көне қалалары. А., 2005.

 13. Байырғы түркі өркениеті: жазба ескерткіштер. ...Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. А, 2001.

 14. Бартольд В.В. Сочинения. Т.1-9. М., 1961-1977.

 15. Баскаков Н.А. Тюркские языки М., 1960.

 16. Бес ғасыр жырлайды. А., 1984. 1-т.

 17. Босворт Х.М. Мусульманские династии: Справочник по хронологии и генеалогии /Пер.сангл.М.,1971.

 18. Бурнашева Р.З. Денежное обращение в городах Южного Казахстана вXV-XVIII вв. Туркестан, 2006.

 19. Бурнашева Р.З., Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Клады и монеты Туркестана. А., 2006

 20. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. В 5 т. А-А., 1961-1970; А-А., 1985.

 21. Великие ученые Средней Азии и Казахстана: (VIII-XIX вв.). А-А., 1965.

 22. Внешняя политика России XIX-начала XX в. Сборник документов. Серия 1-2.

 23. Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып.1. М., 1989; Вып.4. М., 1995; Вып.5. М., 1997.
  Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье М., 1988

 24. Города Туркестана.Сборник научных статей /Отв. ред.: К.М.Байпаков. А., 1999.

 25. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.;Л., 1950.

 26. Григорьев А., Телицын Н., Фролова. Надпись Тимура 1391 г. // Историография и источниковедение истории Азии и Африки. Вып.21. СПб., 2004. С.23-24.

 27. Давидович Е. Денежное хозяйство Средней Азии в 13 веке. М., 1972.

 28. Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии (Медные монеты XV-первой четверти XVI в. в Мавераннахре). М., 1983.

 29. Дербісәлиев Ә. Қазақ даласының жұлдыздары. А., 1995.

 30. Джувейни. История Чингисхана. М., 2004.

 31. Древнетюркская цивилизация: памятники письменности. (Материалы международной научно-теоретической конференции…). А., 2001.

 32. Древности Алматы. А., 2005.

 33. Древности Поволжья и других регионов. Вып.3. Нижний Новгород, 2000; Впы.5. Нижний Новгород, 2004.

 34. Есжанов А., Ходжаев М. Арыстанбаб А., 1992.

 35. Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. Орхон ескерткіштерінің толық атласы. Астана, 2005.

 36. Золотая Орда в источниках. Том 1. М., 2003.

 37. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда в 15-16 вв. А., 2004.

 38. История Казахстана в арабских источниках. Т.1-3. А., 2005.

 39. История Казахстана в персидских источниках. Т.1-3. А., 2005.

 40. История Казахстана в русских источниках XVI-XX вв. Т.1. Посольские материалы Русского государства (XV-XVII вв.) /Составление…А.Исина. –Алматы, 2005.

 41. Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв. А-А., 1983.

 42. Караев О. История Караханидского государства Ф., 1983

 43. Киргизия при Караханидах. Фрунзе, 1983.

 44. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии М., 1964.

 45. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб., 2006.

 46. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий А.,1992.

 47. Кумеков Б.Е. Государство кимаков ІХ-ХІ вв. по арабским источникам. А-А., 1972

 48. Қадырғали Жалайыр. Шежірелер жинағы /Ауд.: Н.Мингулов, Б.Көмеков, С.Өтениязов. А, 1997.

 49. Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғлының өлеңі. Алматы, 2009.

 50. Қазақстан тарихы түркі деректемелерінде. 1-3-тт. А., 2005.

 51. Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан.Астана, 2004.

 52. Қожа Ахмет Иасауи. Диуани Хикмет А., 1993; 2005.

 53. Қоңыратбаев Ә., Қоңыратбаев Т. Көне мәдениет жазбалары. А., 1991.

 54. Қорқыт ата. Энциклопедиялық жинақ. Қазақ және орыс тілдерінде. Коркут ата. Энциклопедический сборник на казахском и русском языках. А., 1999.

 55. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности М.-Л., 1951.

 56. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. А., 1985.

 57. Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР. А-А., 1966.

 58. Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави Ташкент, 1930.

 59. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII вв. Извлеч. из перс. и тюрк. соч. / Сост.: С.Ибрагимов, Н.Мингулов, К.Пищулина, В.Юдин. А., 1969.

 60. Материалы по истории киргизов и Киргизии. М., 1973. Вып.1.

 61. Махмуд Кашқари. Түбі бір түркі тілі А., 1993.

 62. Махмұт Қашқари. Түрік сөздігі. Үш томдық. А., 1998. 1-3-тт.

 63. Медоев А. Гравюры на скалах. А., 1979.

 64. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди / Вв., пер. с перс.: А.Урунбаев, Р.Джалилова, Л.Епифанова. Т., 1996.

 65. Мұхамед Хайдар Дулати. Жаһан наме. А., 2006.

 66. Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник ХІҮ в. «Гулистан» Сейфа Сарай и его язык А., 1975.

 67. Оңдасынов Н. Арабша-қазақша түсіндірме сөздік.1-т. Алматы, 1984. 2-басылуы

 68. Оңдасынов Н. Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, 1974.

 69. Орталық музей еңбектері. 1-шығ. Труды Центрального музея. Вып.1. А., 2004.

 70. Памятники истории и культуры Казахстана выпуск 2-й, 1986 3-й, 1988.

 71. Персидско-русский словарь.

 72. Рашид ад-Дин. Сборник летописей /Пер. с перс… М.;Л., 1946-1960. Т.1-3. Репринт: 2003.

 73. Самашев З., Бурнашева Р., Базылхан Н., Плахов В. Сарайшық тиындары. Монеты Сарайчика. А., 2006.

 74. Сартқожаұлы Қ. Орхон мұралары. Астана, 2002.

 75. Степи Евразии в эпоху средневековья. М. 1981.

 76. Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы…/Перс англ. В.В.Бартольда. СПб., 1899. Переизд.: М., 2004.

 77. Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. М., 1982.

 78. Сүйіншәлиев Х. VIII-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті. А., 1989.

 79. Султанов Т. Поднятые на белой кошме. А., 2001.

 80. Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы және оның «Жылнамалар жинағы». А., 1991.

 81. Тасмагамбетов И. Құлпытас. Kulputas. Астана, 2002.

 82. Тасмагамбетов И., Самашев З. Сарайшық. Saraichik. Сарайчик. А., 2001.

 83. Тасымов Б. Араб тілі. А., 1988.

 84. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001.

 85. Туякбаева Б. Эпиграфический декор архитектурного комплекса Ахмеда Ясави. А-А., 1989.

 86. Ускенбай К. Восточный Дашт-и Кыпчак….// Вопросы истории Казахстана. А., 2002.

 87. Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. /Пер... В.Юдин. А-А., 1992.

 88. Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя) /Пер.: Р.Джалилова. М., 1976.

 89. Фаиз С. Тугра и Вселенная. М.; Бахчисарай, 2002.

 90. Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. М., 2003.

 91. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Түрк, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. А., 1991.

 92. A Short History of Turkish-Islamic States (Excluding the Ottoman State). Ankara, 1994.

 93. Devin De Weese. Islamization and native Religion in the Golden Horde. Pensylvania, 1994.

 94. Köprülü M.F., Anatoly M. İslam Ansıklopedısı. İstanbul, 1961.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет