ПОӘК 042. 18-24 11/01 2015 №1 басылым 11. 09. 2015Дата11.02.2018
өлшемі172.28 Kb.ПОӘК 042.18-24.1. 11/01 2015

№1 басылым 11.09.2015

беттің бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042.18-24.1. 11/01 2015

«Мал дәрігерлік латын терминологиясы» пәнінің оқытушыларға арналған оқу- әдістемелік бағдарлама кешені

№1 басылым

11.09.2015


5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған

«Малдәрігерлік латын терминологиясы» пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015
Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕНДІҚұрастырғандар: Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессоры м. а.

Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының аға оқытушысы

Ахметжанова А.Е., в.ғ. магистрі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының оқытушысы


«28» 08 2015 ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында

«28» 08 2015 жыл, № 1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі, доцент м.а. С.Тусупов

2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында


« 09 » 09 2015 жыл, № 1 хаттама

Төрайымы Г.Джаманова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

« 11 » 09 2015 жыл, № 1 хаттама

ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры Г. Искакова

4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ


Мазмұны
1 Қолданылу саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5 Білім алушылардың өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер

1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының студенттері үшін «Мал дәрігерлік латын терминологиясы» пәнінің бағдарламасы мен оқу-әдістемелік кешеніне қатысты және дәстүрлі оқу шығармашылық үрдісті жүргізудегі әдістемелік ұйымдастыруға.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Мал дәрігерлік латын терминологиясы» пәнінің оқытушыларға арналған осы бағдарламасы келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыруды белгілейді:

- ҚР жалпы міндетті мемлекеттік білім беру стандартының негізінде құрылған ҚР МЕМСТ 23.08.12 ж № 1080;

- СТУ 042-МУ-4-2014 Университет стандарты «Пәннің оқу- әдістемелік бағдарлама кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталу «Пәннің оқу - әдістемелік бағдарлама кешенінің құрылымы мен мазмұны»

- 5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының жұмыс оқу жоспары;

- «5В120100» - «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша оқу үрдісінің жоспары, элективті пәндер катологы;- 5В120100 «Ветеринариялық медицина» арнайы жоғары білім беру мамандығы бойынша мамандарды дайындау үшін «Мал дәрігерлік латын терминологиясы» пәнінің оқу бағдарламасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Ветеринариялық пәндерді оқыту барысында қолданылатын терминдерді меңгеру мақсатында латын тілі оқытылады. Осы себепті ветеринариялық терминологияның сөз құрылымдық, лексикалық және граматикалық ерекшеліктерін үйрену және меңгеру үшін ветеринарияның – анатомиялық, фармацевтикалық, гистологиялық және клиникалық-терапевтикалық тарауларында жиі қолданылатын атауларды, ұғымдарды түсінуге пайдалануға үйретеді.

Латын тілі – ғылым тілі ретінде нақты және табиғи ғылымдардың қызметтік тілі болып табылады. Латын тілін меңгеру барысында пәнді ғылымға сәйкес өзіндік ерекшелігі тұрғысынан қарастыра отырып, тілдік мағынада сөйлемнің стилистік мәнін толық түсіне білу және халықаралық деңгейдегі ұғымы ретінде түсіну керек. Сондықтан да белгілі бір саланы меңгеру үшін әр бөлімге сәйкес грамматикалық және лексикалық қажеттіліктер таңдалынып, сөзжасамдық үлгілері оқытылады.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Латын граматикасын оқу барысында анатомиялық, фармакологиялық және клиникалық терминологиялық сөз жасамды толық меңгеріп, болашақта шипа ұсыным (рецепт) жазу, ауру малға диагноз қою және латын терминдерін ветеринариялық медицина саласында пайдалану қабілеттерін жоғарылатып, ветеринария ғылымы саласындағы терминдерді еркін меңгеруде білімді маман болып қалыптасу үшін.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- Болашақ ветеринария дәрігерлеріне ветеринария саласындағы кең қолданыстағы латын терминдерін үйретіп, шипа ұсынымды, диагноз атауларын т.б үйретуге негізделеді;- латын тілін қолдану принциптерінің негіздерін түсіндіру;

- латын терминдерді, ғылыми түсініктерді теориялық және тәжірибелік мағынасында пайдалануды меңгерту.


3.4 Оқытудың нәтижелері.

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы келесідей талаптарды - біліп, игеріп, ұғып түсініп алуға міндетті:

- латын тілі грамматикасын, сөйлем құру әдістерін игеру;

- анатомиялық, клиникалық және фармакологиялық терминологияны меңгеру;

- латын тілінде оқудың негізгі ережелерін үйрену;

- сөздікпен жұмыс істеуді;

- дәрі-дәрмектердің тривиальды атауларын жасау тәсілдерін меңгеру;

- шипа ұсыным құрылымын және жазылуын талаптарын білу;

- жануарлардың клиникалық белгілерін көрсету мен диагноз қою барысында сондай-ақ, емдеудегі терминологияны пайдалана алуы керек.- ветеринариялық терминдердің латын тілінен қазақ тіліне және керісінше аудара алуы;

- ветеринариялық терминдердің мән мағынасын анықтау, қолданыстағы терминоэлементтерді пайдалана отырып, тиісті салаға сәйкес сөзжасам құрылымын құру;

- бағдарлама шеңберінде латын тілінде оқуды және жазуды

- ветеринариялық лабораториялық жағдайда қолданыстағы химиялық элементтер мен процесстердегі терминоэлементтік сөзжасам

- дәрі-дәрмектер қолданысындағы рецептерді сауатты жазып, латын тіліндегі мәтінді мемлекеттік тілге аудару

- латын және гректік терминоэлементтердің қазақша аудармасын жазу;

- ветеринариялық терминдерді малдәрігерлік тәжірибеде кеңінен қолдану;

- терминология және термин түрлерін тиісінше пайдалана білу

- студент дербес жұмыс барысында латын тілін меңгеруде оқу- әдістемелік, нормативтік ғылыми сілтемелер, жалпы ережелер, аударма сөздіктер және электронды әртүрлі ақпарат көздерін пайдалана білу.

3.5 Пәннің пререквизиттері:

Жануарлар морфологиясы, жануарлар физиологиясы және биохимиясы.
3.6 Пәннің постреквизиттері:

Фармакология және токсикология, дәрілік заттарды дайындау технологиясы, инфекциялық және инвазиялық аурулар, жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностика және ветеринариялық хирургия.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


Зер

(сағ)


БОӨЖ

(Сағ)


БӨЖ

(Сағ)


Қорытынды бақылау түрі

1

1

2

15

15

15

45

1054 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

Кесте 2


Тақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1 Латын граматикасының анатомиялық терминологиясы

Латын алфавиты. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дыбыстардың ұзақтығы мен қысқалылығы. Фонетика.

1

Монофтонгтар, дифтонгтар және диграфтар. Тұрақты сөз тіркестері, оқылу ережелері. Екпін, буындар түрлері.

1

Анатомиялық терминологияның сөз құрылымы. Қиыспаған және қиысымды анықтауыштар.

1

Латын граматикасы. Зат есім және сын есім, салыстырмалы шырай. Құрама аралас анатомиялық терминдер.

1

ІІІ септеулік зат есімдерінің ерекшеліктерімен родтық жалғаулары. Сөз құрылымына сәйкес мағынасының өзгеруі. зат есімдері мен құрамы аралас анатомиялық терминдер.

1

Латын тіліндегі зат есім, сын есімдердің көпше түрі. Етістік, сан есім, жұрнақ.

1

Зат есімдер мен сын есімдердің атау және ілік септігіндегі көпше түрі.

1

Модуль 2 Латын граматикасының клиникалық терминологиясы

Клиникалық терминология туралы түсінік және сөз жасам. Клиникалық терминоэлемент туралы мағлұмат.

1

Сөз жасамдық құрылымдағы сөздердің бірігуі. Жұрнақ және префикстеу.

1

Грек-латын дублеттері негізіндегі мүше, жыныс, жас және тінмен ағзалардың аталуы және дербес терминоэлемент.

1

Организмнің физиологиялық және патологиялық жағдайындағы үрдісін білдіретін дербес терминоэлементтер.

1

Клиникалық және физикалық белгілер мен қасиеттерді, клиникалық маңызды қатынастарды білдіретін дербес терминоэлементтер.

1

Модуль 3 Латын граматикасының Фармацевтикалық терминологиясы

Фармацевтикалық терминология. Шипаұсыным құрылымы.

1

Дәрі-дәрмектердің сөз жасам құрылымы. Дәрілік күй (форма) туралы қысқаша түсінік.
Фармацевтикалық терминология мақсатындағы етістік граматикасы. Шипаұсынымдағы бұйрық және шартты райлар.

1

Барлығы:

15

Зертханалық сабақ

Модуль 1 Латын граматикасының анатомиялық терминологиясы

Латын алфавиты. Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дыбыстардың ұзақтығы мен қысқалылығы. Фонетика.

1

Монофтонгтар, дифтонгтар және диграфтар. Тұрақты сөз тіркестері, оқылу ережелері. Екпін, буындар түрлері.

1

Анатомиялық терминологияның сөз құрылымы. Қиыспаған және қиысымды анықтауыштар.

1

Латын граматикасы. Зат есім және сын есім, салыстырмалы шырай. Құрама аралас анатомиялық терминдер.

1

ІІІ септеулік затесімдерінің ерекшеліктері. Сөз құрылымына сәйкес мағынасының өзгеруі.

1

ІІІ септеу зат есімдерінің родтық жалғаулары. ІІІ септеу зат есімдері мен құрамы аралас анатомиялық терминдер.

1

Латын тіліндегі зат есім, сын есімдердің көпше түрі. Етістік, сан есім, жұрнақ. Зат есімдер мен сын есімдердің атау және ілік септігіндегі көпше түрі.

1

Модуль 2 Латын граматикасының клиникалық терминологиясы

Клиникалық терминология туралы түсінік және сөз жасам. Клиникалық терминоэлемент туралы мағлұмат.

1

Сөз жасамдық құрылымдағы сөздердің бірігуі. Жұрнақ және префикстеу.

1

Грек-латын дублеттері негізіндегі мүше, жыныс, жас және тінмен ағзалардың аталуы және дербес терминоэлемент.

1

Организмнің физиологиялық және патологиялық жағдайындағы үрдісін білдіретін дербес терминоэлементтер.

1

Клиникалық және физикалық белгілер мен қасиеттерді, клиникалық маңызды қатынастарды білдіретін дербес терминоэлементтер.

1

Модуль 3 Латын граматикасының Фармацевтикалық терминологиясы

Фармацевтикалық терминология. Шипаұсыным құрылымы.

1

Дәрі-дәрмектердің сөз жасам құрылымы. Дәрілік күй (форма) туралы қысқаша түсінік.
Фармацевтикалық терминология мақсатындағы етістік граматикасы. Шипаұсынымдағы бұйрық және шартты райлар.

1

Барлығы:

15


5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Латын-Грек тілінің тарихы. Көне жазба ескертткіштері;

5.2 Медицина және ветеринария тарихындағы латын тілінің маңызы;

5.3 Терминоэлементтер, деонтология. Латын афоризмдері;

5.4Анатомиялық терминология негізіндегі латын, грек тектік сөзжасам;

5.5 Анатомиялық қиысымды анықтауыш;

5.6 Анатомиялық қиысымсыз анықтауыш;

5.7 Клиникалық термионологиядағы латын және грек тілдік сөзжасам;

5.8 Клиникалық терминоэлемент;

5.9 Фармакологиялық терминология негізіндегі сөзжасам;

5.10 Шипаұсынымдық терминдер және сөзжасам;

5.11 Латын тілінің граматикасы; Латын тіліндегі афоризмдер, префикстер;

5.12 Анатомиялық терминологиялық сөздік;

5.13 Клиникалық терминологиялық сөздік;

5.14 Фармакологиялық терминологиялық сөздік;

5.15 Негізгі терминоэлементтер;
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар


Әр түрінің саны

Білім алушылар

саны


Қамтамасыздық

пайызы


Жануарлар морфологиясы латын ветеринариялық терминологиясымен. ІІ: (цитология, эмбриология, гистология) / Тоқаев, З.К. - 2006

133

60


221,6

Латинский язык / Валл Г.И. - 1990

173

60

288

Латинский язык и основы ветеринарной терминологии: / Вульф, В.Д. - 1988

275

60

458,3

Введение в латинскую ветеринарную терминологию /Валл, Г.И. - 1978

294

60

490

Анатомия терминдерінің сөздігі ( Қазақша-орысша латынша, орысша латынша-қазақша, латынша-орысша-қазақша) / Рақышев, А. - 1992

5

60

8,37 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Жануарлар морфологиясы латын ветеринариялық терминологиясымен. ІІ: (цитология, эмбриология, гистология) / Тоқаев, З.К. - 2006

7.1.2 Латинский язык / Валл Г.И. - 1990 Латинский язык / Валл Г.И. – 1990

7.1.3 Латинский язык и основы ветеринарной терминологии: / Вульф, В.Д. - 1988

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2. 1 Введение в латинскую ветеринарную терминологию /Валл, Г.И. - 19787.2.2 Анатомия терминдерінің сөздігі ( Қазақша-орысша латынша, орысша латынша-қазақша, латынша-орысша-қазақша) / Рақышев, А. - 1992
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет