Рецензент: Ш. Ш. Уәлиханов атындағы кму м.ғ. к,Турлубеков К. К. Кайникенова Г. К


Қарт және кексе адамдармен әлеуметтік экономикалық ерекшеліктерібет10/11
Дата18.02.2018
өлшемі3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қарт және кексе адамдармен әлеуметтік экономикалық ерекшеліктері

Қарттарға көмек көрсететін респубикадағы ұйымдардың іс әрекеттері


I.5

§3

21-29 бетСөзік жұмыс

13 апта

14

Шетелдерде кексе және қарт адамдарды әлеуметттік қорғау және олармен әлеуметттік жұмыс жүргізудегі тәжірибелері

Қарттамен жұмыс барысындағы шетелдік тәжірибелер

Шетелде қарттармен әлеуметтік жұмыс
I.9

§6 

132-151 бетСөзік жұмыс

14 апта

15

Кексе жастағы адамдардың конфликттері және оны шешудегі әлеуметтік қызметкерлердің рөлі

Отбасындағы конфликт

Тұлға туралы түсінік- темперамент пен мінез.
I.3

§1

4-9 бет


Өздік жұмысы

15 апта


I.Негізгі әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: учебник под. Ред. ПД Павленок 3-е изд., испр. и доп. М., 2006

 2. Альперович В.Л. Геронтология. Старость: социокультурный портрет – М., 1998

 3. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

 4. Социальная работа / под ред. В.И.Курбатова. Ростов-на-Дону, 1999

 5. Технология социальной работы. / под общей ред. Е.И.Холостовой-М. 2001

 6. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. – М., 1997

 7. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000

 8. Молодежь и общество на рубеже веков. // ред. И.М.Ильинской-М.. 1999

 9. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003

 10. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. –М., 1999

 11. Хропылина П.П. Основы реабилитации инвалидов. Уч.- метод. пос.-М., 1996


II. Қосымша әдебиеттер:

 1. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых – М., 1995

 2. Мардахаева Л.В., Методика и технология социальной работы - М.,2002

 3. Зуйкова Е.М. , Ерусланова Е.И. Феминология. –М., 2001

 4. Павленок П.Д. Введение в социальную работу.курс лекций – М.,1998

   Бағаны қою саясаты 100 балдық (100 %) жүйеге негізделген және бағалардың төмендегідей  бөлінуін қарастырады

Бағалау баламасы 

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Ұпайлардың цифрлық баламасы

%

көрсеткішіұпай

бағалау

ECTS


Өте жақсы

А

4

95-100

95-100

А

(өте жақсы)А-

3,67

90-94

90-94

жақсы

В+

3,33

85-89

85-89

В

(өте жақсы)В

3,0

80-84

80-84

В-

2,67

75-79

75-79

С

(жақсы)


қанағаттанарлық

С+

2,33

70-74

70-74

С

2,0

65-69

65-69

D

(қанағаттанарлық)С-

1,67

60-64

60-64

D+

1,33

55-59

55-59

Е

(орташа)


D

1,0

50-54

50-5

қанағаттанғысыз

F

0

0-49

0-49

F(FХ) (қанағаттанғысыз)


Әлеуметтік геронтология пәні бойынша тест тапсырмалары


 1. Геронтология сөзі грек тілінен аударғанда не мағына білдіреді?

  1. Қоғам

  2. Шал

  3. әке

  4. ғылым

  5. жасөспірім

 2. Заңды түрде соңғы қадамбасатын кезең, жас ерекшелік қалай аталады

  1. Отогенез

  2. Мегогенез

  3. Мезогенез

  4. Микрогенез

  5. Потогенез

 3. Қартаю процесі дегеніміз

  1. тірі клеткасы қайшы дамиды, сол кездегі туа біткен өмірді тоқтату

  2. тірі клеткалар өте тез дамиды

  3. тірі клеткалар дамымайды, сол кезде өмір тоқтатылады

  4. өлі клеткасы қайшы дамиды, сол кездегі туа біткен өмірді тоқтату

  5. өлі клеткалар қайшы дамиды, туа біткен өмірді тоқтату

 4. Кәрілік жас қандай мінез-құлыққа қайшы келеді

  1. Флегматик

  2. Халерик

  3. Меланхолик

  4. Сангвиник

  5. Осылардың барлығы

 5. Кәрілік пен қартаюды зерттейтін ғылым

  1. Биология

  2. Геронтология

  3. Гендерология

  4. Анатомия

  5. Конфликтология

 6. Әлеуметтік геронтология ғылымының дәстүрлі туған жері

  1. Германия

  2. Швеция

  3. Ресей

  4. АҚШ

  5. Қазақстан

 7. Ең алғаш геронтология ғылымын қандай институтта пән ретінде енгізілді

  1. Гарвард

  2. Вашингтон

  3. Оксфорд

  4. Мичуган

  5. Евразия

 8. Қартаюдың әлеуметтік гигиеналық аспектілерін зерттеген ағартушы

  1. Файоль

  2. З.Фрейд

  3. А. Богоморец

  4. А. Комфорт

  5. М. Бергер

 9. «Сенека» қандай мағынаны білдіреді

  1. Кәрілікті анықтайтын ауру

  2. Кәрілік

  3. Қартаю процессі

  4. Жұқпалы ауру

  5. Қартаю процесінің ауруы

 10. Жас шамасына қарай өзгеру қалай аталады

  1. Қартаю

  2. Сенека

  3. Гомероз

  4. Физиология

  5. Антогенез

 11. Гомерозды анықтау арқылы нені анықтауға болады

  1. Жастық шақтың темпін

  2. Қартаюдың темпін

  3. Жасөспірім темпін

  4. Жүріс темпін

  5. Жылдамдық темпін

 12. Қартаюдың интексикациялық процесін зерттеген

  1. Ч. Бухард

  2. И. Мечников

  3. М.Бергер

  4. А. Богомолец

  5. З. Фрейд

 13. Қартаюдың интексикациялық процесі қай жылы зерттеле бастады

  1. 19 ғ. басында

  2. 18 ғ. басында

  3. 17 ғ. басында

  4. 18 ғ. аяғында

  5. 19 ғ. аяғында

 14. Қартаюдың әлеуметтік теориясы ең алғаш нешінші жылы құрылды

  1. 1958

  2. 1963

  3. 1960

  4. 1962

  5. 1961

 15. Қартаю теориясын еңгізген ғалымдар

  1. Конгензон және Генрих

  2. Конгензон және Бергер

  3. Генрих және Мечников

  4. Мечников және Бергер

  5. Бергер және Генрих

 16. Бір ағзаның құрылымында қартаю процесі әртүрлі көріну

  1. Гетерофрондты

  2. Дисгормондық

  3. Интексикациялық

  4. Гетеротопты

  5. Генетикалық

 17. Қартаюдың біркелкі емес сипаттамасы нешеге бөлінеді

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  5. 6

 18. Қартаюдың әлеуметтік-демографиялық процесін зерттеген ғалым

  1. З. Фрейд

  2. Э. Россет

  3. Генрих

  4. А. Сови

  5. Когензон

 19. Әлеуметтік-демографиялық процесін нешінші жылы зерттеледі

  1. 1955

  2. 1956

  3. 1957

  4. 1958

  5. 1959

 20. Тұрғындардың құрылымындағы өзгерістерге байланысты неше кезеңге бөлінеді

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 21. Тұрғындардың қартаю процесіндегі 60 жас және одан да үлкен құрылымы неше фазаға бөлінеді.

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 22. Тұрғындардың негізгі тобының санына сәйкес нешеге бөлінеді

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 23. Антогенез түрлері неше кезеңге бөлінеді

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 6

  5. 7

 24. Тізе буынының артрозы

  1. Коксартроз

  2. Деформация

  3. Томартроз

  4. Париартрит

  5. Астриохандроз

 25. Мықын буындарының артрозы

  1. Томартроз

  2. Коксартроз

  3. Деформация

  4. Париатрит

  5. Астриохандроз

 26. Адамның ересек кезеңінен кейін басталатын және психикалық белсенділіктің біртіндеп төмендеуімен өмірлік кезеңі қалай аталады

  1. Жастық

  2. Қарттық

  3. Балалық

  4. Жасөспірімдік

  5. Ересек

 27. Ибн-Синаның айтуы бойынша кәрілік қай жастан басталады

  1. 58-63

  2. 57-60

  3. 56-60

  4. 60-50

  5. 63-70

 28. Адамның барлық өмірін неше кезеңге бөлінген

  1. 12

  2. 13

  3. 14

  4. 15

  5. 16

 29. Дәстүрлі түрде біздің қоғамда халықты соның ішінде қарт адамдарды әлеуметтік қорғау неше бағытта көзделген

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

 30. Гиппократ мектебі адамның хронологиялық жасын қалай бөліп көрсеткен

  1. Балалық шақ 13-ке дейін; кәмелеттік шақ 16-тан 42-ге дейін; кәрілік шақ 43-тен 63-ке дейін; ұзақ өмір сүру 63-тен жоғары.

  2. Балалық шақ 14-ке дейін; кәмелеттік шақ 15-тен 42-ге дейін; кәрілік 43-тен 63-ке дейін; Ұзақ өмір сүру 63-тен жоғары.

  3. Балалық шақ 18-ге дейін; кәмелеттік шақ 18-ден 45-ке дейін; кәрілік 45-тен 67-ге дейін; Ұзақ өмір сүру 67-тен жоғары.

  4. Балалық шақ 10-ға дейін; кәмелеттік шақ 16-дан 43-ке дейін; кәрілік 43-тен 70-ке дейін; Ұзақ өмір сүру 70-тен жоғары.

  5. Балалық шақ 18-ге дейін; кәмелеттік шақ 18-ден 37-ге дейін; кәрілік 37-тен 80-ге дейін; Ұзақ өмір сүру 80-нен жоғары.

31. Қай герантологтың айтуы бойынша халық арасында еңбекке қабілеті жоқтар 33 құрайды

 1. С.Фирсов

 2. Е.Пиотровский

 3. Т.Ушинский

 4. Павленок

 5. Н. Дмитрев

32. 80 жастан жоғары асқандар қанша пайызды құрайды

 1. 72

 2. 55

 3. 46

 4. 33

 5. 64

33. 60 жастан бастап ауру деңгейі өседі деп кім айтқан

 1. В.Егоров

 2. С.Семенов

 3. М.Генченко

 4. С.Фирсов

 5. Пиотровский

34. Демографиялық зерттеу бойынша неше жаста адамдардың психологиялық және

соматикалық аурулары 2 есе өседі 1. 80 жас

 2. 89 жас

 3. 69 жас

 4. 75 жас

 5. 65 жас

35. Барлық индивидуалды даму антогенгезді неше жүйеге бөледі

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 8

36. Антогенездің деградациялы түрі

 1. Кәрілік

 2. Орта жас

 3. Балалық шақ

 4. Жасөспірімдік шақ

 5. Егде жас

37. Қазіргі уақытта денсаулық сөзі неше аспектіні көрсетеді

 1. 3

 2. 2

 3. 6

 4. 10

 5. 5

38. Зерттеу бойынша 75 жас және жоғары қарт адамдардың қаншасы өздігінсіз қозғалып өмір сүре алмайды

 1. 60

 2. 70

 3. 80

 4. 50

 5. 60

39. Қарт адамдарды денсаулығы бойынша қанша категорияға бөледі

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 6

 5. 5

40. Дене мүшесінің ең ауыр дегенеративті процессі қалай аталады

 1. Остеохондроз

 2. Коксартроз

 3. Гонартроз

 4. Артроз

 5. Дұрыс жауабы жоқ

41. Остеохондроз ауруына анықтама бер

 1. Артроздың ең ауыр түрі,уақыт өте келе бұл ауру дененің барлық мүшесін зақымдайды

 2. Омыртқа ауруы,бұл 50 жастан кейінгі кең таралған патологиялық ауру

 3. Тізе ауруы

 4. Тәбеттің төмендеуі,асқазанның бұзылуы

 5. Зәр шығарудың бұзылуы

42. «Мен кәрілік жайлы ойлаған кезде,4 түрлі себеп көрем » деп кім айтты

 1. Пестковский

 2. Галилей

 3. Цицерон

 4. Егоров

 5. Аквинский

43. Ревитализация бұл-

 1. Қозғала алмайтын қарттарға массаж,гимнастика жасау

 2. Ауру адамның өмірге деген құштарлығына байланысты жүргізіледі

 3. Кітаптар арқылы емдеу тәсілі

 4. Қарт адамдардың өмірлік күш-қуатының өсуі

 5. Ауру адамның психикасын комплексті емдеу

44. Активті емдеу дегенге анықтама бер-

 1. Ауру адамның өмірге деген құштарлығына байланысты жүргізіледі

 2. Қозғала алмайтын қарттарға массаж,гимнастика жасау

 3. Кітаптар арқылы емдеу тәсілі

 4. Қарт адамдардың көңіл-күйін көтеру және физикалық әлсіздікті жоюға көмектеседі

 5. Ауру адамдардың психикасын комплексті емдеу

45. Е. Пиотровский қай елдің белгілі герантологі

 1. Франция

 2. Италия

 3. Германия

 4. Польша

 5. Англия

46. 75 жастан асқан адамдардың психологиялық және соматикалық аурулары неше есе

өседі


 1. 3

 2. 2

 3. 7

 4. 5

 5. 10

47. Экономикалық функционалдау дегеніміз не

 1. Қоршаған ортаға,жан-ұяға және достық байланысын анықтайды

 2. Дәрігер көмегін қаншалықты мұқтаж ететінін анықтайды

 3. Қарт адамдардың қажеттілігін қанағаттандырудағы қаржы жағын анықтайды

 4. Психологиялық аурулардың бар-жоғын анықтайды

 5. Өзіне-өзі Қызмет ету көлемі мен қозғалысын анықтайды

48. 60 жастан жоғары қарт адамдар қанша пайызды құрайды

 1. 43

 2. 56

 3. 87

 4. 77

 5. 66

49. Гонартроз қандай ауру

 1. Тізе ауруы

 2. Бас ауруы

 3. Бел ауруы

 4. Омыртқа ауруы

 5. Тері ауруы

50. Қартаюды зерттейтін ғылым

 1. Гендерология

 2. Терапия

 3. Социология

 4. Физиология

 5. Герантология


1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Е) И.Фишер

17. Балалық шақтың 14 жасқа дейінгі аралығын қалай атайды?

А) ержету

В) жастық шақ

С) балалық шақ

D) кәрілік

Е) сәби жас

18. Кәрілік биологиялық мақсатпен ерте және кеш пайда болды деп уағыздаған геронтолог:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

19. Ф.Бекон қай ғасырда геронтологияны зерттеді?

А) XIX ғасырда

В) XV ғасырда

С) XVI ғасырда

D) XXI ғасырда

Е) XX ғасырда

20. Геронтология нені зерттейді:

А) қарт адамдарды

В) әйелдер мәселесін

С) мүгедектерді

D) жетімдерді

Е) қараусыз қалған балаларды

1. “Геронтология” термині қандай тілден шыққан?

А) латын

В) араб

С) грек

D) орыс

Е) француз

2. Ең алғаш рет қандай елде кәрі адамдарға гигиеналық жүйесін құрды?

А) Ежелгі Рим

В) Ежелгі Греция

С) Парсы

D) Ресей

Е) Қазақстан

3. Ағылшын геронтологы:

А) А.Комфорт

В) Ф.Бекон

С) И.Кант

D) Гегель

Е) Т.Мор

4. Қандай ойшыл бірінші кезеңде адамның хронологиялық жастың шектелуін жасап шығарған?

А) И.Кант

В) Аристотель

С) Сократ

D) Платон

Е) Гипократ

5. Ф.Бекон геронтология дамуының жаңа бағытына байланысты ғылым деді, өзінің фундаменталды классификациясында қандай екі топқа бөлді?

А) Адам және ғылым

В) Ғылым және адам

С) Адам және ғалымдар

D) Табиғи ғылым және адам

Е) Табиғи ғылым және ғалымдар

6. Қартаю механизімінің түрімен байланысты клетканың неше типін айқындауға болады:

А) 2

В) 6

С) 4

D) 3

Е) 5

7. “Кәрілік ол ауру” деп Римнің қай философы айтты?

А) Т.Публий

В) Т.Мор

С) И.Кант

D) Ф.Бекон

Е) Гегель

8. Румындық геронтолог К.Парзонның пайымдауынша қартаюдың неше түрі бар?

А) 5

В) 1

С) 3

D) 4

Е) 2

9. Совет геронтологиясын құрған ғалым:

А) И.Давыдов

В) С.Боткин

С) А.Богомольц

D) В.Никитин

Е) М.Мильман

10. Өнімделмеген жас аралығы:

А) 17-27 жас

В) 0-17 жас

С) 0-18 жас

D) 26-43 жас

Е) 0-25 жас

11. Өнімделген жас аралығы:

А) 26-43 жас

В) 18-64 жас

С) 60-79 жас

D) 30-43 жас

Е) 31-74 жас

12. Қай жылы Киевте геронтологтар семинарында жастардың хронобиологиялық периодтарын құрды?

А) 1959 жылы

В) 1993 жылы

С) 1963 жылы

D) 1999 жылы

Е) 1960 жылы

13. Қай қалада АМН СССР атты геронтология және гернатрии институты бірінші болып құрылды?

А) Мәскеуде

В) Кишиневте

С) Минскте

D) Римде

Е) Киевте

14. “О старости, ее степенях и болезнях” атты еңбегінің авторы:

А) С.Боткин

В) И.Нашер

С) И.Фишер

D) А.Богомольц

Е) М.Мильман

15. Шетелдің қай қаласында қарттарды қарау, қадағалау “Сальпетриер” атты орталығы бар?

А) Парижде

В) Рим

С) Ұлыбритания

D) Дания

Е) Мадрид

16. “Дискризм” қартаю феномені түсінігін ғылымға кім еңгізді?

А) Гален

В) А.Богомольц

С) С.Боткин

D) И.Нашер

Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет