Рецензент: Ш. Ш. Уәлиханов атындағы кму м.ғ. к,Турлубеков К. К. Кайникенова Г. К


Қарт және кексе адамдармен әлеуметтік экономикалық ерекшеліктерібет9/11
Дата18.02.2018
өлшемі3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қарт және кексе адамдармен әлеуметтік экономикалық ерекшеліктері

 • Қарттарға көмек көрсететін респубикадағы ұйымдардың іс әрекеттері


  Тақырып 14. Шетелдерде кексе және қарт адамдарды әлеуметттік қорғау және олармен әлеуметттік жұмыс жүргізудегі тәжірибелері

  1. Қарттамен жұмыс барысындағы шетелдік тәжірибелер

  2. Шетелде қарттармен әлеуметтік жұмыс

  Тақырып 15. Кексе жастағы адамдардың конфликттері және оны шешудегі әлеуметтік қызметкерлердің рөлі

  1. Отбасындағы конфликт

  2. Тұлға туралы түсінік- темперамент пен мінез.


  I.Негізгі әдебиеттер:

  1. Основы социальной работы: учебник под. Ред. ПД Павленок 3-е изд., испр. и доп. М., 2006

  2. Альперович В.Л. Геронтология. Старость: социокультурный портрет – М., 1998

  3. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

  4. Социальная работа / под ред. В.И.Курбатова. Ростов-на-Дону, 1999

  5. Технология социальной работы. / под общей ред. Е.И.Холостовой-М. 2001

  6. Клейберг Ю.А. Социальные нормы и отклонения. – М., 1997

  7. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000

  8. Молодежь и общество на рубеже веков. // ред. И.М.Ильинской-М.. 1999

  9. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003

  10. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. –М., 1999

  11. Хропылина П.П. Основы реабилитации инвалидов. Уч.- метод. пос.-М., 1996


  II. Қосымша әдебиеттер:


  1. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и пожилых – М., 1995

  2. Мардахаева Л.В., Методика и технология социальной работы - М.,2002

  3. Зуйкова Е.М. , Ерусланова Е.И. Феминология. –М., 2001

  4. Павленок П.Д. Введение в социальную работу.курс лекций – М.,1998

     Бағаны қою саясаты 100 балдық (100 %) жүйеге негізделген және бағалардың төмендегідей  бөлінуін қарастырады

  Бағалау баламасы 

  Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

  Әріптік жүйе бойынша бағалау

  Ұпайлардың цифрлық баламасы

  %

  көрсеткіші  ұпай

  бағалау

  ECTS


  Өте жақсы

  А

  4

  95-100

  95-100

  А

  (өте жақсы)  А-

  3,67

  90-94

  90-94

  жақсы

  В+

  3,33

  85-89

  85-89

  В

  (өте жақсы)  В

  3,0

  80-84

  80-84

  В-

  2,67

  75-79

  75-79

  С

  (жақсы)


  қанағаттанарлық

  С+

  2,33

  70-74

  70-74

  С

  2,0

  65-69

  65-69

  D

  (қанағаттанарлық)  С-

  1,67

  60-64

  60-64

  D+

  1,33

  55-59

  55-59

  Е

  (орташа)


  D

  1,0

  50-54

  50-5

  қанағаттанғысыз

  F

  0

  0-49

  0-49

  F(FХ) (қанағаттанғысыз)

  Н.4.02-02

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

  Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті  БЕКІТЕМІН

  Факультет Кеңесі шешімімен

  факультет деканы

  А.С. Хамитова

  «19» _06_ 2014 ж.


  Педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс кафедрасы

  Кайникенова Гульмира Какимовна


  5В090500 Әлеуметтік жұмыс

  студенттері үшін __Әлеуметтік геронтология_

  пәні бойынша СӨЖ сабақтарға арналған


  ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
  Оқыту түрі: күндізгі

  Көкшетау 2014ж.

  Әдістемелік нұсқаулар «Әлеуметтік геронтология» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сәйкес құрылған және СӨЖ сабақтарға арналған талаптарын орындауға барлық қажетті мәліметтерді қамтиды.

  «Педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс» кафедрасының отырысында қарастырылған  «17» _______06_______ 2014 ж. хаттама № _11_


  Кафедра меңгерушісі С.А. Мурзина

  Жаратылыстану-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған

  «19» _______06_______ 2014 ж. хаттама № _10_
  ОӘК төрағасы Б.Р.Сыздыкова  Кіріспе
  2005 жылдан бастап Қазақстан ЖОО оқыту кредиттік технология жүйесінде жүруде. Кредиттік технология оқытудың дербестігін, студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) мәні жоғары сапада болуын талап етеді. СӨЖ ұйымдастырудың негізі студенттердің дәрісханадағы және дәрісханадан тыс жұмыстарын тұтас, үздіксіз жүйесіне айналдыруды көздейді.
  Әлеуметтік геронтология пәнінен жүргізілетін СӨЖ негізгі міндеттері:


  1. Студенттердің лекция барысында алған білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

  2. Студенттерде ғылыми-педагогикалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  3. Студенттерді негізгі әлеуметтік іскерліктермен қаруландыру.

  4. Студенттердің шығармашылық қабілеттері мен әлеуметтік бағытта ойлауын дамыту.

  5. Басқарудың нақты технологияларын тиімді қолдану сферасында болашақ әлеуметтік қызметкерлерде практикалық іскерлік жиынтығын қалыптастыру.


  СӨЖ дайындалғанда әр студент:


  • ұсынылған әдебиеттерді оқып-үйренуге;

  • реферат, баяндама дайындауға;

  • практикалық тапсырманы орындауға;

  • өз пікірін қорғауға;

  • тақырып бойынша қосымша материалдар жинақтауға міндетті.


  Студенттердің өзіндік жұмыстары қамтиды:
  - реферат, кейс, кроссворд, проблемалық міндеттерді шешу, т,б, үй тапсырмаларын орындауды көздейді (Үй тапсырмаларын студент кітапханада, т,б, орындарда орындайды).

  - оқытушының тапсырмаларды орындау жайлы кеңес пен ұсыныстары. Бұл жерде семестр бойы жүйелілікті сақтау керек. СӨЖ тиімділігі оның әдістемелік қамтылуына байланысты. Ең алдымен, оқулықтар мен оқу құралдары, оқытушылар құрастырған әдістемелік нұсқаулар, Интернет ресурстары, оқу залының мүмкіндігі, т.б. құралдар.

  Тапсырмаларды орындағанда оқулықтармен қатар сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар, т.б. құралдарды пайдаланып, соңында көрсету керек.  Студенттердің өздік жұмыстары бойынша сабақ жоспары


  Тапсырма беру аптасының нөмірі

  Сабақ тақырыбы

  СӨЖ тапсырмасы

  Ұсынылатын әдебиет

  ОБСӨЖ-дегі бақылау түрі

  Тапсыру мерзімі аптасының

  нөмірі


  № оқу құрал

  Беті,§ және тарау

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Геронтология ғылымын зерттеу және оның даму тарихы

  Кәрілік теориясы және жалпы заң.

  Адамның онтогенезіндегі кәріліктің ролі мен орны.  I.9

  §1

  5-16 бет


  конспект

  1 апта

  2

  Қарттармен жұмыс істеу барысында тәжірибе негіздері

  Кәрі және қарт адамдардың отбасылық қарым- қатынастары.

  Көмексіз қалған қарт адамдарға үйде көмек көрсетудің рөлі.  I.9

  §5 

  120-132 бет  конспект

  2 апта

  3

  Қоғамда демографиялық қартаю ұғымы әлеуметтік демографиялық процесс ретінде

  Өмір сүру тәсілі және оның қартаю процесіндегі мағынасы.

  Өлімге деген көзқарас. Эвтазия туралы түсінік.
  I.2

  §2

  22-32 бет  Сөзік жұмыс

  3 апта

  4

  Қартаю ерекше биоәлеуметтік процесс ретінде

  Қартаю кезеңіндегі денсаулықтың маңызы.

  Қартаю кезеніңдегі әлсіздік. Оны женілдету әдісі  I.4

  §4

  84-95 бет  реферат

  4 апта

  5

  Геронтологиялық ғылымдағы қартаюдың болжаулары мен теориялары

  Қарттардың психикалық қартаю туралы түсінік.

  Қарт адамдар ұғымына теориялық сипаттама оны болжау.  I.5

  §1

  5-12 бет


  реферат

  5 апта

  6

  Кексе және қарт адамдардың медицианалық проблемалары

  Егде адамдар күтімінің моделі.

  Егде адамдарға медициналық қызмет көрсету.  I.4

  §3

  65-84 бет  Өздік жұмысы

  6 апта

  7

  Психикалық қартаю және оның бұзылу түрлері

  Әлеуметтік қызметтердің психикалық қартаумен жұмыс істеу әрекеті.

  Қарттардың мінез құлқының бұзылу себептері  I.11

  § 2

  56-69 бет  конспект

  7 апта

  8

  Кәріліктегі жалғыздық феномені

  Кәріліктегі жалғыздықтың экономикалық аспектілері.

  Жалғыздықтың әлеуметтік аспектілері.  II.1

  §8 

  223-2245 бет  конспект

  8 апта

  9

  Кәрілікке бейімделу процессін зерттеу

  Қарттардың зейнеткерлік өмір қалпына әлеуметтік-психологиялық бейімделуі.

  Қоғамдағы кәрілік стереотипі  II.1

  §6 

  118-145 бет  конспект

  9 апта

  10

  Кексе және қарт адамдарды әлеуметтік қорғаудың қазіргі жүйелері

  Қарттарды әлеуметтік қамсыздандыру және қорғау жүйелері

  Кексе және қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс жүргізу  I.9

  §2 16-23 бет

  реферат

  10 апта

  11

  Кексе және қарт адамдармен әлеуметтік жұмыстың спецификасы мен мәні

  Адамның кәрілікке қарым-қатынасы кәріліктің индивидуалдық типі.

  Аномальды реакция түсінігі.

  Геронтопсихиатрияның кризистік жағдайы.


  I.11

  §3 69-75 бет

  реферат

  11 апта

  12

  Өмір ұзақтығын ұлғайту коплексті медициналық әлеуметттік проблема ретінде

  Денсаулықтың әлеуметтік негіздері

  Ұзақ өмір сүру сапасын жақсату әдістері
  I.9

  §4 

  132-148 бет  Өздік жұмысы

  12 апта

  13

  Кексе және қарт адамдардың қамқорлық институттарындағы әлеуметтік жұмыстың мазмұны

  Каталог: Книги
  Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
  Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
  Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
  Книги -> АҚША, несие, банктер
  Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
  Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
  Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
  Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  ©engime.org 2020
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет