С. Н. Саденова А. Ж. Мукантаевабет1/9
Дата19.02.2017
өлшемі1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

С. Н. Саденова

А. Ж. Мукантаева


БАҒА БЕЛГІЛЕУ
Экономика мамандықтарының студенттеріне арналған

оқу-әдістемелік кешеннің жинағы

Павлодар

Кереку


2011

ӘОЖ 338.5 (07)

КБЖ 65.011-3 я 7

Б 13
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен шығаруға мақұлданған
Пікірсарапшылар:

С. К. Кунязова – экономика ғылымының кандидаты, доцент, «Экономика и менеджмент» кафедрасының меңгерушісі;

А. Ж. Мусина – экономика ғылымының кандидаты, доцент, «Есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі;

Р. И. Смагулова – экономика ғылымының кандидаты, ИнеУ-ті «Есеп және аудит» кафедрасының доценті.Саденова С. Н., Мукантаева А. Ж.

Б13 Баға белгілеу : экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің жинағы / С. Н. Саденова, А. Ж. Мукантаева. – Павлодар : Кереку, 2011. – 91 б.

«Баға белгілеу» пәннің оқу-әдістемелік кешеннің жинаңы осы оқу курсын толық меңгеруі үшін барлық оқу-әдістемелік материалының компоненттерін қамтиды.

Бұл кешендік жинақ экономика мамандықтарын және осы пәнді меңгеріп жүрген студенттерге жұмыс оқу жоспары мен бағдарламаға сәйкес әзірленген.


УДК 338.5 (07)

ББК 65.011-3 я 7
© Саденова С. Н., Мукантаева А. Ж., 2011

© С. Торайғыров ат. ПМУ, 2011


Материалдың дұрыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты

Кіріспе
Жылдам дамып жатқан нарықтың шарттарында және кәсіпорындар арасындағы бәсекелестік күрестің күшеюі шарттарында, кәсіпорынның баға саясаты және олардың алда қойылған мақсаттарына жетуінің ролі арыта түседі. Бұған қатысты баға саясатын және баға белгілеудің әдістемесін толық жетілдіру қажеттілігі туындайды.

Баға белгілеу кәсіпорынның менеджерлері шешетін көптеген ауыр мәселелердің біріне жатады, бұл ұсыныс пен сұраныстың арасындағы көп факторлық пен анықталмаған байланыспен және тауарлар меннарықтар арасындағы ауыр қатынаспен түсіндіріледі. Сондықтан баға саясаты, оның стратегиялары және баға белгілеудің әдістерін жақсы білу кәсіпорындардың экономисттері, қаржы мамандары, бухгалтерлері, менеджерлері және маркетологтары міндетті түрде білулері қажет.

Берілген жинақ сырттай оқитын студенттерге арналған силлабустан, тәжірибелік сабақтардың жоспарынан, тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулықтан, пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулықтан, дәріс кешенінен, дәріс, тәжірибелік сабақтарға дайындалу тапсырмаларын, оқу материалдарын өздігінен оқуға арналған тапсырмаларын қосатын СӨЖ үшін материалдардан, студенттердің оқу жетістіктерін бақылау мен бағалау материалдардан, қорытынды бақылауға сұрақтардан тұрады.

Берілген жинақ дәріс сабақтарында және ұсынылған әдебиеттерді өздігінен оқу кезінде алған теориялық материалды жүйелі түрде оқу үшін, сонымен қатар рефераттар, үй тапсырмаларын, нақты жағдайларды талдау, тәжірибелік тапсырмаларды орындау жолымен білімді тәжірибелік бекіту үшін арналған.

«Баға белгілеу» пәнінің ОӘК жинағы емтиханға дайындалу кезінде де, пәнмен алғаш танысу кезінде де, сонымен қатар «Баға белгілеу» бағыты бойынша университеттің оқу-әдістемелік базасын толтыруға қажет болады.


  1. Сырттай оқитын студенттерге арналған силлабус


Оқытушылар туралы мәліметтер

Саденова Сауле Нуртаевна – аға оқытушы

«Экономика және менеджмент» кафедрасы А корпусында (Ломов көш. 64), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-43

Мукантаева Алия Жумажановна – «Экономика және менеджмент» кафедрасының оқытушысы, тел. 67-36-43

Кафедрада (ауд.419) қабылдау сағаттары кеңестер кестесіне сәйкес

Пән туралы мәліметтер

Пәннің еңбек сыйымдылығы 90 сағат, оның ішінде 12 сағат аудиториялық сабақтарға және 78 сағат пәнді оқу бойынша студенттердің өзіндік жұмысына (СӨЖ) берілген. Сабақтар түрлері бойынша аудиторлық уақытты бөлу тақырыптық жоспарда көрсетілген.Курстың мақсаты:

Болашақ мамандарға баға құрылымы туралы, баға белгілеудің принциптері мен факторлары туралы, нарықтық экономикада баға механизмін қолданудың негізгі бағыттары туралы жүйеленген білім беру.Курстың міндеті:

Баға белгілеудің теориялық негіздері, нарықтық экономикадығы бағаның ролі мен маңызын зерттеуі; бағаның кәсіпорынның маркетингтік саясатының басқа да элементтерімен ара қатынасын анықтауы; кәсіпорында баға құрудың әдістемелік негіздері мен бағалық стратегиялардың негізгі түрлерін және оларды қолданудың шарттарын зерттеуі; экономиканың әртүрлі салаларында баға құрудың ерекшеліктерін белгілеу.Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- баға, баға белгілеу қағидалары;

- бағаға әсер ететін факторлар;

- баға белгілеу әдістері мен стратегиялары;

- дүниежүзілік бағалар мен сыртқы сауда бағаларының мәні жөнінде түсініктері болуы;

- бағаның негізгі классификациясын, бағаның құрамы мен құрылымын;

- нарықтың әр түрлі типтерінде баға белгілеу ерекшеліктерін;

- баға белгілеудің тактикалық жолдарын;

- ҚР баға облысындағы мемлекеттік саясатын білуі;

- бағаны құруға ішкі және сыртқы факторлардың әсер етуін бағалауға;

- нарықтық конъюктураны есепке алу арқылы бағаны құруға;

- кәсіпорынның бағалық стратегиясын анықтауға;

- баға индекстерін анықтауға және олардың динамикасын талдауға икемді болуы;

- көтерме, жіберу, бөлшектік және көтерме-жіберу бағаларын есептеуге;

- өздік құнды құру бойынша;- салықтың әртүрлі түрлерін есептеуге және қорытынды қаржылық нәтижені құруға практикалық машықтарды иемденуі қажет.

Пререквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: экономикалық теория; макроэкономика; микроэкономика; маркетинг; менеджмент.Постреквизиттер:

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: өндірісті ұйымдастыру; кәсіпорын қызметін жоспарлау.


Тақырыптық жоспар

5В050600 «Экономика» мамандығдың орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізіндегі, сырттай оқу түрі


р/с


Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша сағаттар саны

дәріс

тәжірибе

СӨЖ

1

Баға белгілеудің теориялық негіздері

1

1

8

2

Баға жүйесі және оның классификациясы

1

1

8

3

Бағаға әсер етуші факторлар

1

1

8

4

Баға белгілеудің әдістері

1

1

9

5

Бағалық саясат және бағалық стратегияны таңдау

1

1

9

6

Баға белгілеудің тактикасы

1

1

9

7

Маңызды салалық кешендердің өніміне баға белгілеу ерекшеліктері

-

-

9

8

Дүниежүзілік бағалар және оларды құру механизмі

-

-

9

9

Сыртқы сауда бағалары

-

-

9

БАРЛЫҒЫ:

6

6

78


Курстың компоненттері
Дәріс сабақтарының тізімі


Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Казахстан республикасының Ғылым және білім министрлігі
transactions -> Азамат Тілеуберді
transactions -> Қырықбай Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасөзінде тарихтың «ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуыбаспасөзінде тарихтың
transactions -> Екінші кітап
transactions -> МӘШҺҮР – ЖҮсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку
transactions -> МӘШҺҮр тағылымы жинақ 2 Том
transactions -> Е. Жұматаева жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық ЖҮйесінің теориясы монография Павлодар 2012 Кереку


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет