Сабақ саны: лекция, семинар, лаборатор. СӨЗ, обсөЖ


Кредиттік оқу жүйесіне сәйкесбет2/5
Дата10.11.2016
өлшемі0,86 Mb.
1   2   3   4   5

Кредиттік оқу жүйесіне сәйкес

пәннің оқу - әдістемелік кешені екі бөлімнен құралады.


1 – бөлім. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (оқытушы үшін)
2 – бөлім. Пәннің оқу бағдарламасы (студент үшін) – Силлабус

Әдістемелік құралда силлабустың (2-бөлім) құрылымы мен мазмұны берілген.Силлабустың құрылымы:
1. Титулдық бетінде:

Факультет аты

Кафедра аты

Пән аты


Мамандық

Ағымдағы кридиттік реттік номері

Оқыту түрі

Курс, семестр, кридит саны

Оқу сабақтарының түрлері бойынша

сабақ саны: лекция, семинар, лаборатор. СӨЗ, ОБСӨЖ

Барлық сағат саны

Қорытынды бақылау

Аралық бақылау саны (кридитке сәйкес)

Кридиттік балл саны

2. Титулдық беттің келесі бетінде:

Авторлар туралы мәліметтер: Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметтік мекен-жайы, телефон.

Пән бойынша типтік бағдарламаның Хаттама номірі, бекітілген уақыты, индексі.

Кафедра мәжілісінің Хаттама нөмірі, бекітілген уақыты.

Кафедра меңгерушісінің қолы

Факультет әдістемелік бюросының Хаттама нөмірі, бекітілген уақыты.

Әдістемелік бюро төрағасының қолы

Факультет кеңесінің Хаттама нөмірі, бекітілген уақыты

Факультет кеңесінің төрағасының қолы

Мамандар дайындайтын кафедра меңгерушісінің қолы

3. Мазмұны

4. Абстракт

5. Курстың мақсаты.

6. Курстың міндеті

7. Жұмыс оқу бағдарламасынан көшірме

Жалпы сағат санының кридитке сәйкес, сабақтың түріне сәйкес бөлінуі.

8. Оқу сабақтарының құрылымы туралы қысқаша мәлімет: лекция, семинар,

лабораториялық сабақ, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы)

9. Ережелер жоғары оқу орнындағы студентке қойылатын талаптар

10. Кридитке сәйкес оқу сағаттарының тақырып бойынша бөлінуі туралы мәлімет

11. Лекция сабақтарының қысқаша мазмұны.

12. Практикалық (семинар) сабақтарының жоспары: Аудиториялық және үйге

берілетін тапсырмалардың мазмұны.

13. СӨЖ тізімі, мазмұны

14. ОБСӨЖ студенттердің лекция, практикалық, лабораториялық сабақтарды және

СӨЖ-берілген материалдарды игеруін бақылау.

15. Бақылау түрлері:

-Тестілік сауалнамалар

-Бақылау жұмыстарының варианттары.

-Кәсіптік бағыты бар тапсырмалар, ситуациялар (жағдайлар)

16. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі

17. Пән бойынша оқу процесінің картасы

Мұсылман құқығы пәнінің мысалындағы силлабусты құрастырудың

ҮЛГІЛЕРІ


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті


“Заңтану – тарих” факультеті“Құқық” кафедрасы

Мұсылман құқығы пәні бойынша 050301 “Юриспруденция” мамандығының студенттері үшін


СИЛЛАБУС

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 1 курс, 1 семестр

Лекциялар: 34 сағат

Семинарлық сабақтар: 34 сағат

СӨЖ: 22 сағат


Барлық сағат саны 90 сағ

Қорытынды бақылау: емтихан 1 семестр


Аралық бақылаулар саны: 2

Барлық балл саны:


Жетісай – 2005 ж

Құрастырған: оқытушы: Әбілқасимова А.
ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

“Мұсылман құқығы” пәні бойынша 050301 “Юриспруденция” мамандығының суденттері үшін әзірленген.


Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған

Типтік бағдарламаның индексі:

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған


Хаттама ” 2005 ж

Кафедра меңгерушісі

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама ” 2005 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы

Факультет кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама ” 2005 ж

Әдістемелік Кеңесінің төрағасы

050301 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген


Мазмұны

1. Абстракт ..........................................................................................................

2. Курстың мақсаты ..........................................................................................

3. Курстың міндеті .............................................................................................

4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме ...............................................................

5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет..........................................

6. Студентке арналған ережелер .......................................................................

7. Оқу сағаттарының кридитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі

8. Лекция сабақтарының мазмұны ....................................................................

9. Семинар сабақтарының жоспары, мазмұны ...............................................

10. СӨЖ-жоспары, мазмұны ...............................................................................

11. ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары, мазмұны ...............................................

12. Кредиттік мазмұнына сәйкес бақылау түрлері: .......................................

а) тестілік сауалнамалар

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) коллоквиумдар

г) сөзжұмбақтар

д) т.б.


13. Студенттердің академиялық білімін реттейтін бақылау жүйесі..............

14. Пән бойынша оқу процесінің картасы ......................................................
 1. АБСТРАКТ

Оқу әдістемелік кешені Мұсылман құқығы пәні бойынша 050301 “Юриспруденция” мамандығының суденттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студентке білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; НС-практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ-студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syiiabys), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынан барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтінгтік бақылауды тапсыруға, сынақ / емтиханды алуға арналған.

Мұсылман құқығы пәнінің мақсаты.

“Мұсылман құқығы” пәні жоғарғы оқу орындарындағы негізгі пәндердің бірі.

Рухани да, азаматтық тұрғыдан алғанда мұсылмандық заңтану негізіне Құран кітабы қызмет етеді.

Қазіргі уақытта мұсылман құқығы бұл дәлелденген құқықтық система. Діни тұрғыдан алғанда:

Құранның мақсаты ерте заманда арабтар арасында тараған пұтқа табынушылықты түбімен қопарып жоқ ету, олардың имандылық қасиетін оятып жақсы жақтарын заңдары мен діни ғұрыптарын жол жобаларын қалыптастыру. Пән, курсын оқыту және оны студенттетрге үйрету ісінде мұсылмандықтың өзіне, мұсылмандықтың идеяларына мұсылмандықты мемлекетпен байланыстылығына көңілді баса аудыру қажет болады.
Мұсылман құқық пәнін оқып үйренудің оны зерделеудің ең басты мақсаты мұсылмандық мемлекет идеясын және мұсылмандық жаратылыстық құқық деп ұғу. Бұл пән мұсылман және дін мәнін түсінудің жанама жолдары мен амалдарын қолданады және ол пән курсын оқып үйренудің барысында қамтылған көлемде.

4. Оқу жоспарынан көшірме.Семестр

Оқу жүктемесінің жалпы көлемі.


Курстық жұмыс

Қорытын

ды

бақылау


Апта саны

Жалпы сағ саны

Соның ішінде


Лекция

семин

Лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

І

17

90

34

3422
Емтихан
 1. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:Лекция студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.


Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен

жұмыс істеу қажет.


Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды

Анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-

тәсілдерді меңгеруі керек.

СӨЖ студенттің өзіндік ұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді. 1. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Ruies): 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті


“Заңтану – тарих” факультеті
“Құқық” кафедрасы

Мұсылман құқығы пәні бойынша 050301 “Юриспруденция” мамандығының студенттері үшін


ЛЕКЦИЯНЫҢ ҚЫСҚАША КУРСЫ

Жетісай 2005 ж.

Тақырып: 1

Мұсылман құқығының пәні мен түсінігі.
Жоспар:


 1. Мұсылман құқығының түсінігі мен пәні.

 2. Мұсылман құқығы пәні, оның зерттейтін аясы

 3. Мұсылман құқығы пәнінің жүйесі.

 4. Мұсылман құқығы мен ислам дінінің ара қатынасы.

І-

Егемендікке қол жеткізуімізбен Қазақстан Республикасының мемлекет болып құрылуы, оның сыртқы саясаты, тарихы, ұлттық мемлекеттілігі зеріттеле бастады. Ислам діні мен мұсылман құқығы түрік тайпаларына, соның ішінде қазақ мемлекетінің орнығуына, пайда болуына, құқықтық мәдениетіне, рухының дамуына өзінің әсерін тигізеді. Ислам діні ХІІ 2-дан астам уақыт өмір сүріп келеді. Меккеге қажылық ету жылдан – жылға өсе түсуде. Әлемнің қырықтан астам мемлекетті ислам дінін тұтынады. Мұның өзі үлкен даму, цивилизация. Осының барлығы мұсылман құқығын зеріттеп білуге, заңды факт. Студенттеріне өте тиімді қажеттілік.Сонымен қатар мұсылман құқығын зеріттеудің қажеттілігі оның мұсылман елдерінің мұхай заңдылықтарына әсер етуі. Мұның мақсаты осындағы үлкен тәжірибенің біздің республикамыз үшін де қажет еткенін, мұнда мұнай өндіру, мұнай барлау, мұнай өңдеу және мұнай тасымалдау міне осылардың тым қажеттігін жете білу, меңгеру.

Сондай – ақ еліміздің банк істері үшін мұсылман елдеріндегі банк ісі саласындағы тәжірибиесін үйрену оны зерттеп талдау қажет –ақ.

Мұсылман құқығы мен ислам діні деген ұғымдар бір – біріне еттене жақын. Мұның себебі ислам діні бүкіл дүние жүзі мұсылмандары үшін (біркелкі) өмірінің барлық кездеріне арналған құқықтық жиынтық болып есептеледі.
-ІІ-

Мұсылман құқығы ішкі және халықаралық нормалардан тұрады. Бұл мұсылман құқығы системасын белгілейді. Осы нормаладың негізінде оны шартты түрде: ішкі құқық және халықаралық құқық деп болуге болды.

Ислам құқықтық терминологиясында халықаралық мұсылман құқығы – “сийар” деп аталады.

Мұсылман құқық жүйесі оқу пәні ретінде төмендегідей көріністе болады. “Мұсылман құқық” пәні, “Мұхаммед мемлекеттік қайраткер және пайғамбар ретінде”, “Мұсылман құқық теория негіздері”, “мұсылман құқықтар”, “Мұсылман құқық жүйесі”, “Мұсылман құқық қайнар көздері”, “Мұсылман құқық мектептері”, “Мұсылман – мұсылман азаматтық құқығы”, “Ислам және отбасы құқығы”, “Мұсылман қылмыстық құқығы”, “Мұсылман мемлекеттерінің құқық субьектілігі”, “Ислам, құқық дипломптия”, “Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық ұйымдары”, “Мұсылман мемлекеттерінің шерттар құқығы”, “Мүсылман құқығындағы соғыс және бейбітшілк мәселелері”, “Ислам және адам құқығы”, “Халықаралық ислам банк құқығы”, “Мұсылман құқығының дамуы”.


-ІІІ-

Мемлекеттердің бірігуі және жаулап алудың нәтижесінде Азияда, сондай-ақ Европпада да әскери – феодалдық және әскери – бюрократтық мемлекеттер пайда болды. Осындай жолмен индияда моголдар империясы, қытайда тан династясының империясы т.б. қалыптасты. Күшті интерграциялық рөл Европпада христин дінінде, Оңтүстік – Шығыс Азия мемлекеттерінде будда дінінде, Аравия жарты аралында ислам дінінде болды.

Арабия жарты аралы Иран мен Солтүстік – Шығыс африка аралында орналасқан. 570ж. Мұхаммед пайғамбар дүниге келген кезде ол жерде тұрғындар аз орнасқан болатын. Арабтар көшпелі халық болып, Индия мен Сирия кейіннен солтүстік - Африка мен Европпа мемлекеттері арасында сауда – керуен байланыстарын түйелермен, басқа да жүк көліктері мен қамтамасыз ететін. Мұхаммед пайғамбардың шыққан тегі болып саналатын құрайш тайпасы бірнеше уақыттан бері керуендерің қауіпсіздігін қамтамасыз еткен.

Мұхаммед пайғамбарлықты 40 жастан, яғни бірінші рет Влладин уахи келген сәттен бастап жүргізді. Ол адамдарға өз дініне кіру үшін “Алладан басқа тәңір жоқ, мұхаммед оның емшісі” деп айтуды насихат етті. Ол өзінің алғашқы уағызын өзінің туып өскен қаласы Меккеге бастады. Бірақ оның бұл іс әрекеті жергілікті путқа табынушылар тарапынан қуғынға ұшырады. Нәтижеде өзімен пікірлес адамдармен қоңсы медина (бұрынғы ясриб) қаласына көшуге мәжбүр болды.

610-620 жылдар аралығында меккеге жергілікті путқа табынушылар мен жаңа ислам дінінің өкілдері арасында күрестер болып өтті. Ясриб қаласының хазрадж және аус тайпалары пайғамбарға қолғабыс көрсетті. Олар исламды өмірімен қорғауға ант етті. Пайғамбардың соңынан ерушілер меккелік құрайш тайпасынан қысым көрсеткенділіктен, олардан жасырын түрде Ясриб қаласына көшті. Бұл көш 26-шілде 622 (621) жылы болды. Осы кезден бастап ресми мусылман жыл сонауы басталды.

Мұхаммед Пайғамбар өз уақыттың ішінде өзінің ізін (жолын) қууышылар санын молайта түсіп, 630 жылы мекке қаласына қайта оралуға мүмкіндік туды. Сол уақытта мекке қаласына қайта оралуға мүмкіндік туды. Сол уақытта мекке қаласының тұрғындарыда оның дініне кірген болатын. Жаңа дін “ислам”деген атауға ие болды. Ислам – “құдайға берілу”, “құдайға құлшылық ету ” деген мағана береді.

Мұхаммед Пайғамбар қайтыс болған сәтте барлық Арабия оның билігінде болатын. Оның алғашқы орынбасарлары – абу Бапр, Омар, Осман, Али, Әділ халифтер деген атқа ие болды. “Халиф”-“ізбасар, орынбасар” деген мағана береді.

Омар халифтің тұсында (634-644) бұл мемлекетте Дамаск, Сирия, Палестина және Финикия, ал кейіннен Египет қосылды.

Араб державасының шығыс жағы Месопатамия және Дерсия есебінен кеңейді. Ал келесі жүз жылдықта арабтар Солтүстік Африка мен Испанияны жаулап алды.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет