Семинар 15 Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 30 сағат СӨЖ 30 сағатбет2/6
Дата28.06.2017
өлшемі1.1 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6

Сабақтың мазмұны мен кестесі


1-жұма:

Дәріс 1

Тақырыбы: Диалектология ғылымы, міндеттері.

Сабақтың мазмұны:

1 . Диалектология ғылымы, оның зерттеу объектісі.

2. Жергілікті диалекті мен говорлар туралы ұғым, пайда болу жолдары.

3. Зерттеу сипатына қарай бөлінуі.

4. Жергілікті және әлеуметтік диалектілер, ерекшеліктері.

Әдебиеттер:


 1. Ш. Сарыбаев., Ғ.Қалиев. Қазақ диалектологиясы. А., 2004 ж.

 2. С.Аманжолов . Вопросы диалектологии и истории казахского языка. А., 1954 ж.

 3. Т.Қордабаев. Қазақ тіл білімінің дамуы мен қалыптасу жолдары. А, 1995

 4. Ш. Сарыбаев., О. Нақысбеков. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. А., 1989 ж.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Диалектімен мен говор, олардың айырмашылығы.

 2. Қазақ тіліндегі говор мен диалектінің пайда болуы, қалыптасуы, қазіргі жайы.

 3. Өзге ғылымдармен байланысы.

Әдебиет, Интернет ресурстары т.б. деректер:

 1. К. Аханов. Тіл білімінің негіздері. А, 1993.

 2. Ш. Сарыбаев., Ғ.Қалиев. Қазақ диалектологиясы. А., 2004 ж.

 3. Т.Қордабаев. Қазақ тіл білімінің дамуы мен қалыптасу жолдары. А, 1995

СӨЖ мазмұны:

1. Ру, тайпа, халық, ұлт, әдеби тіл.

2. Түркі тіліндегі диалектілер.

Әдебиет:


 1. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч.Ш. СПБ 1870.

 2. Вопросы диалектологии тюркских языков 3 том, Баку. 1963.

 3. Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков. М., 1934.

 4. Сарыбаев Ш. Казахская региональная лексикография. А., 1976.

 5. Сауранбаев Н. Диалекты в современном языке. – «Вопросы языкознания», №5, 1955.

 6. Тереньев М. Грамматика турецкая, персидская, киргиская и узбекская, СПБ, 1875.

1- практикалық сабақ

1.Тіл білімінің диалектология саласы, оның зерттеу нысаны.

2.Диалектология ғылымының басқа ғылымдармен байланысы.

3.Жергілікті диалектілер мен әлеуметтік диалектілердің айырмашылықтары.Әдебиеттер: 1,5,8,12,18,19.23.

ОЖСӨЖ мазмұны

1.Диалектіл ердің пайда болуы туралы ұғымдар.

2.Провинциализм мен варваризмнің ерекшеліктері.

3.Дилектизмдердің жаргондармен байланысы бар ма?Әдебиеттер: 3,9,11,14,17,25,38,51.

СӨЖ мазмұны: Тақырыпқа байланысты өзге ғылым салаларымен байланысын айқындау.

Әдебиет: 13,19,33,37..


2 - жұма

Дәріс 2

Тақырып: Қазақ диалектологиясының Қазан революциясына дейін және кейін зерттелуі

Дәрістің мазмұны:


 1. Ревалюциядан бұрынғы - Н.И.Ильминский, В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Н.Р.Катанов, В.В.Катаринский, М.Терентьевтердің қазақ тіліндегі диалектілері туралы пікірлері.

 2. Ревалюцияға дейін бастырған ауыз әдебиеті нұсқаларында жергілікті тіл ерекшеліктерінің қоса қамтылуы. (Батырлар жырлары, маақал – мәтелдер. т.б.)

Әдебиет:


 1. П.М.Мелиоранский. Краткая гамматика казахского и киргизского языка ч. 3., 1870.

 2. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч.Ш. СПБ 1870.

 3. Тереньев М. Грамматика турецкая, персидская, киргиская и узбекская, СПБ, 1875.

 4. Ш. Сарыбаев., Ғ.Қалиев. Қазақ диалектологиясы. А., 2004 ж.

 5. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка А. 1959.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Революцияға дейінгі тюрколог-ғалымдардың қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер мен оның диалектілерге бөлінуі – бөлінбеуі жайындағы пікірлері.

 2. Ильминскийдің, Позднеевтің, Мелиоранскийдің пікірлері.

Әдебиет:


 1. П.М.Мелиоранский. Краткая гамматика казахского и киргизского языка ч. 3., 1870.

 2. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч.Ш. СПБ 1870.

 3. Тереньев М. Грамматика турецкая, персидская, киргиская и узбекская, СПБ, 1875.

 4. Ш. Сарыбаев., Ғ.Қалиев. Қазақ диалектологиясы. А., 2004 ж.

 5. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка А. 1959.

СӨЖ мазмұны:

 1. Эпостық, лиро-эпостық, аңыз әңгімелерден, мақал – мәтелдерден тілдік ерекшеліктерді жинау, карточкалар жию.

Әдебиет:

 1. Батырлар жыры. 2 томдық А. 1986

 2. Қазақ ертеіглері. 3 томдық А. 1988.

 3. Қазақтың мақал – мәтелдері. А. 2004.

2- практикалық сабақ:

1.Қазақ диалектологиясының Қазан революциясына дейін дамуы.

2. Қазақ диалектологиясының Қазан революциясынан кейін дамуы.

3.Қазіргі диалектолог-ғалымдардың классификациясы.

Әдебиеттер: 4,9,12,17,23,28,31,35,45.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Қазан төңкерісіне дейін қалыптасқан пікірлер.

Қазан төңкерісінен кейінгі ұйымдастырылған экспедициялардың маңызы.

Алғашқы диалектологиялық еңбек туралы әңгімелеу.Әдебиеттер: 12,17,23,30,34,41.

СӨЖ мазмұны: Ж.Досқараев пен С.Аманжоловтың еңбектерін конспектілеу.

Әдебиет: 23,28.3-жұма:

Дәріс 3

Тақырып: Лексикалық ерекшеліктер.

 1. Зат, құбылыс атауларын білдіретін сөздер.

 2. Әдеби тілде баламасы бар доминанттар.

 3. Сәйкесті, сәйкессіз диалектілік ерекшеліктер.

Әдебиет:


 1. Ж.Досқараев. Қазақ тілінің жергілдікті ерекшелітері.

 2. Қазақ тіліндегі аймақтық ерекшеліктер. А. 1990.

 3. Қазақ тілі тарихы мен диалектісінің мәселелері. А. 1960-1965жж.

 4. О.Нақысбеков. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. А. 1982ж.

 5. Ә Нұрмағанбетов. Түрменстандағы қазақтардың тілі. А. 1972ж.

 6. Ш. Сарыбаев., О. Нақысбеков. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. А., 1987 ж.

ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Батыс диалектісіне тән заттың, құбылыстың атын білдіретін сөздерді жинау.

 2. Батыс диалектісіне тән диалектілерді өзге оңтүстык, шығыс, орталық – солтүстік диалектілерімен салыстыру, ерекшеліктерін айқындау.

Әдебиет:

 1. Ш.Сарыбаев. Батыс Қазақстан экспедициясының материалдарынан.// Қазақ тілі мен диалектысының мәселелері. 4-шығуы. А. 1962.

 2. Бөрібаев Ә. Орда қазақтарының тіліндегі ерекшеліктер.

 3. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. А. 1969ж. А. 1999-2004. 3-томдық.

 4. О.Нақысбеков. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. А. 1982ж.

 5. Ә Нұрмағанбетов. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. А. 1978ж.

 6. Ж.Болатов. Восточная группа говоров казахского языка и ее отношение к литературному языку. А. 1970.


СӨЖ мазмұны:

 1. Зат, құбылыс атауларына байланысты жинақталған материалдарды лексико – семантикалық жақтан бөлу.

 2. Әдеби тілімізде баламасы бар сөздермен сәйкесті, сәйкессіз ерекшеліктерді анықтау.

Әдебиет:

 1. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. А. 1969ж. А. 1999-2004. 3-томдық.

 2. О.Нақысбеков. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. А. 1982ж.

 3. Ә Нұрмағанбетов. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. А. 1978ж.

 4. Ж.Болатов. Восточная группа говоров казахского языка и ее отношение к литературному языку. А. 1970.

3- практикалық сабақ:  1. Зат, құбылыс атауларын білдіретін сөздер.

  2. Заттың сынын, сыр-сипатын білдіретін сөздер.

  3. Іс - әрекетті, қимыл – қозғалысты білдіретін сөздер.

Әдебиеттер:9,10,17,21,26,35,37,43.

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Зат- құбылыс атауларын білдіретін сөздерді лексика- семантикалық жақтан классификациялау.

2.Батыс сөйленісінде қолданылатын заттың сыр- сипатын білдіретін сөздерді жинақтау.

3.Іс- қимылды білдіретін сөздерге мысалдар келтіру,Әдебиеттер: 26,32,34,6,14,3.

СӨЖ мазмұны: Әр сөйленіске тән лексикалық ерекшеліктерді салыстыру.

Әдебиеттер: 18,22,31,39,43,47,50.

4 - жұма

Дәріс 4

Тақырып: Диалектілік сипаттағы кәсіби сөздерДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет