Семинар (практикалық) сабақтар: 30 Лабораториялық сабақтар БӨЖ: 120 Курстық жұмыс (проект) семестр Емтихан 6 семестр Семей, 2019 Алғы сөз «Кеңес беру және психокоррекция негіздері»Дата26.03.2020
өлшемі202.5 Kb.
түріСеминар

042-34-7. 1.23/01-2019

№3 басылым 21.06.2019

16 беттіңҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

Силлабус

Силлабус

042-34-7. 1.23/01-2019Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус)

№ 3 басылым 21.06.2019.ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


(СИЛЛАБУС)
Кеңес беру және психокоррекция негіздері

5В010300 - Педагогика және психология


Факультет: Тарих және педагогика

Кафедра: Психология

Курс: 3

Кредит саны: 4Барлық сағат: 180

Дәрістер: 30

Семинар (практикалық) сабақтар: 30

Лабораториялық сабақтар-

БӨЖ: 120

Курстық жұмыс (проект)__-____ семестр

Емтихан___6___ семестр


Семей, 2019


Алғы сөз

«Кеңес беру және психокоррекция негіздері» пәні бойынша 5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы студенттеріне арналған пәннің силлабусы оқу бағдарламасы негізінде даярланды. Силлабус мазмұнында сабақ түрлері бойынша сағат сандары көрсетілген, курс саясаты мен бағалау формалары, студенттердің өздік жұмыстарының тапсырмалары, орындалу уақыты, формасы, әдебиеттер берілген.
 1. ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы

Аға оқытушысы Карменова К.А. ___________қолы 03.06.2019 ж.
 1. КЕЛІСІЛДІ

2.1 “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама «_04 _»__06__ 2019 ж. №__10___


Кафедра меңгерушісі Джумажанова Г.К. ____________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «_21 _»___06_____ 2019 ж. №___6___


Төрайымы Абишева Ш.Ш. _________ қолы

3 БЕКІТІЛДІ

Факультет деканы Турганбаева Б.Ш. _________ қолы

№ 3 басылым 21.06.2019Мазмұны


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

 3. КУРС САЯСАТЫ

 4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

 5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Карменова Кымбат Алдабергеновна

Аға оқытушы, психология магистрі

Гуманитарлық факультеті, «Психология» кафедрасы

Байланыс ақпараты: e-mail 92_kima@mail.ru, №3 оқу корпусы, кабинет №102
  1. Пәннің қысқаша мазмұны

5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Кеңес беру және психокоррекция негіздері» БП (ТК) пәннің оқу бағдарламасы (Силлабус) келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстары негізінде әзірленді:

 • Жоғары білім ҚР МЖБС 23.03.2012ж. №1080 (№292, 13.05.2016ж. ж»не ҚР БҒМ Бұйрық №3, 16.08.2013ж. №343; қзгерген бұйрық ҚР БҒМ № 42505.07.2016 ж.);

 • Құжатталған рәсім «Пәннің оқу бағдарламасы (силлабустың) және таңдау компоненті оқу бағдарламасының құрылымы және рәсімдеуге қойылатын талаптар» ДП 042-1.09-2019;

 • «Кеңес беру және психокоррекция негіздері» БП ТК Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тарих және педагогика» факультетінің ОӘБ отырысының шешімімен 21.06.2019 ж. №6 хаттамамен бекітілген.

Психокоррекция және кеңес беруді тұлғаға кәсіби психологиялық көмек берудің бір формасы ретінде оқыту психолог маманды даярлаудың қажетті буыны болып табылады.Өйткені дәл осы психологиялық кеңес беру психодиагностикамен қатар біздің елімізде аса кеңінен таралған психологиялық тәжірибелердің бірі болып табылады.Өзінің арнайы міндетінен басқа,кеңес беру кез келген психотехникалық жұмыстың негізін құрайды. Бұл негіз болмайынша,жасөспірімдерді кәсіби бағдарлау менеджерлер арасында тренинг өткізу,отбасылық немесе топтық психотерапия жүргізу, психотехникалық тәжірибенің тағы да басқа түрлерімен айналысу мүмкін емес.

Курстың тікелей тақырыбы кеңес берудің жеке және топтық формаларына арналған.Аталған курсты игеру студенттерге психологиялық кеңес беру саласындағы білімдерін толықтырып жүйелеуге, тұлғаны зерттеуде жүйелік бағытты ұстануға қажетті дағдыларды қалыптастыруға және бірқатар практикалық жұмыс құралдарын меңгеруге мүмкіндік беріп,өз кезегінде, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттырып қана қоймай,сонымен қатар,олардың келешекте жұмысқа орналасуын қамтамасыз етпек.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді психологиялық кеңес берудің ұстанымдарымен, түрлері және мазмұнымен таныстыру.
1.4 Пәнді оқытудың міндеттері

1. Психологиялық кеңес берудің төңiрегiнде кәсiби дүниетанымын құрастыру; барлық танымал психотерапиялық әдістердің психологиялық механизмдерін түсінумен, бір уақытта кеңес берудің өзіндік өтілімі.

2. Психолог-консультанттың кәсiби этикасын және ойлаудың психотехникалық негізін құрастыру.

3. Психологиялық кеңес берудің төңiрегiде негiзгi бағыттарымен таныстыру.


1.5 Оқытудан күтілетін нәтижелер
Білімі:

Курсты оқу нәтижесінде студенттер:

· психологтың психокоррекциялық дамытушы және кеңес беру жұмысының мазмұнын;

· психокоррекцияның формалары мен міндеттерін;

· балалар мен жеткіншектерге жүргізілетін коррекциялық және дамыту жұмыстарының негізгі бағыттары мен ұйымдастыру принциптерін білулері тиіс.

Іскерлігі: · балалар мен жеткіншектерге жүргізілетін коррекциялық және дамыту жұмыстарының әдістерін;

· әртүрлі қиын балалар мен жеткіншектермен жұмыс істей білулері; · дарындылық белгілері бар балалармен жүмыс істей білулері;

отбасына әртүрлі психологиялық көмек көрсете білулері тиіс.

Дағдысы:

әр жастағы балалардың жас және жекелей-психологиялық ерекшеліктерін Құзіреттілігі: педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырып, оларды жұмыста педагогикалық ұжыммен бірлесе отырып қолдана білулері;


1.6 Курс пререквизиттері

«Жалпы психология»,  1. Курстың постреквизиті

Педагогикалық практика
  1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1 - кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


3

6

4

30

30

-

120

180

емтихан2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ, САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ, ДЕРЕК КӨЗДЕРІНЕ СІЛТЕМЕ


Пәннің тақырыптық мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу және дереккөздеріне сілтемелер 2- кестеде келтірілген


2 - кесте
Дәріс атаулары

Сабақтар тақырыптары
Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиеттерге сілтеме

1

2

3

4

5

6

7

Модуль _1_. Психологиялық кеңес беру және психокоррекцияның теориялық және практикалық негіздері

1

Психологиялық коррекция психологтың іс- әрекеті саласы ретінде.

2
25.1.1; 5.1.2; 5.1.3.

2

Жекелей психокоррекция.

2
2

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.

3

Топтық психокоррекция

2
2

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БӨЖ: Психокоррекция және кеңес беру және үрдісіндегі маман тұлғасы


25
4

Психокоррекциялық бағдарлама құру.


2
2
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.

5

Практикалық коррекция әдістері.


2
2


5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БӨЖ 2. Когнитивті психотерапия әдістері


25
6

Психогимнастика.


2
2


5.1.1;

5.1.2; 5.1.3.

7.

Коррекциялық топ түрлері.

2
2Модуль 2. Психологиялық кеңес беруге кіріспе

8.

Психологиялық кеңес, ұйымдастыру, даярлық және өткізу. Психологиялық кеңес беру түрлері.

2
2


5.1.1;

5.1.2; 5.1.3.

9.

Психологиялық кеңес берудегі экзистенционалды бағыт

2
210.

Гештальт-терапия. Нейролингвистикалық бағдарламау (НЛБ)

2
2
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БӨЖ: Гештальт терапия түрлеріне сипаттама


25
11.

Қайғыру теориясы және психотерапия

2
2
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.

12

Кеңес берудегі транзактілік әдістер


25

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БӨЖ: Кеңес берудегі транзактілік әдістер
Модуль _3_. Психотерапия мен кеңес беру жұмыстарының топтық формалары

13

Топтық психотерапияның жалпы теориясы

2
2
5.1.1;

5.1.2; 5.1.3.

14

Қазіргі заманғы топтық терапияның бірқатар бағыттары

2
2

20

5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БӨЖ: Қазіргі заманғы топтық терапияның бірқатар бағыттары
15

Отбасылық кеңес беру

2
2
5.1.1; 5.1.2; 5.1.3.
БАРЛЫҒЫ:

30

-

30

120
2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

Тақырып атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны

1 аралық білімді бақылау тапсырмасы

Студент рубеждік бақылауды тестпен тапсырады

(үлгі ретінде)

Психолог – кеңесшіге қандай адамдар тобы барады? 1. + адамдардың орташа қабаты және денсаулығының денелік және психологиялық жағдайы жоғары риск аймағындағы адамдар барады

 2. + Қозу дәрежесі жоғары

 3. +Өзіне – өзі сенімсіз адамдар

 4. - Денсаулығын сақтау үшін аландайтын топ

 5. - әдетте өмірге қабілеттілігі жоғары

Психолог-кеңесшіні адамдар не үшін іздейді?

 1. - Әңгімелесу үшін

 2. - Диагнозын анықтау үшін

 3. + өмірінде кездескен мәселелерді шешу үшін

 4. + Сенімділігін арттыру

 5. + Бағыт-бағдар алу үшін

Кеңес беру процесін басынан аяғына дейін нелерге бөліп көрсетеді

 1. + кезең

 2. + процедура

 3. + этап

 4. - тізім

 5. - сағат

Кеңес беру кеңістігіндегі ең маңызды жайттарға не жатады

 1. + Арнайы психолог

 2. + Сейф

 3. + Ілулі тұрған сағат

 4. - Түрлі-түсті бояулар

 5. - Гул

Психоаналитикалық теорияның негізігі түсініктеріне не кіреді

 1. + Жеке бас құрылымы

 2. + Сана

 3. +Санасыздық

 4. - Рефлекс және оның түрлері

 5. - Тітіркендіргішке жауауп қайтару

Консультант өз қызметінде келесілерге жауапты:

 1. + клиент алдында

 2. + клиенттің отбасы мен өзінің қызмет жасайтын ұйымының алдында

 3. + қоғам мен кәсібі алдында

 4. - адамдрдың бос уақытын ұйымдастыруға

 5. - оқыту –тәрбиелеу процесіне

Архетиптер дегеніміз не

 1. + Адамның қызметтегі есте қалулар мен образдар

 2. + Адамдардың белгілі бір болған жағдай немесе нәрсеге деген ойлары

 3. + адамдардың белгілі бір болған жағдай немесе нәрсеге деген қабылдаулары, сезімдері және реакциялары алғышарт болып табылатын туа біткен идеялар мен есте қалулар

 4. - Кенеттен пайда болаттын ой қортындылары

 5. - адамдардың белгілі бір болған жағдай немесе нәрсеге деген қабылдаулары болып табылатын жүре пайда болатын,идеялар

Индивидуализация дегенді қалай түсінесіздер

 1. + Бұл «Меннің» толықтай реализациясы, яғни қайталанбас және толық индивидуумның қалыптасуы

 2. + Біздің адам тәріздес ата-бабамыздың және бүкіл адамзат есіндегі латенттік іздердің сақталынған орны

 3. + Өзара қарама-қарсы әрекеттес жеке тұлғалық ішкі күштер мен тенденциялар интеграциясының динамикасының және эволюциясының процесі

 4. - Таныс бағытта жылжып, бірақ ритуалдағыдай нақты сценариі болмауы.

 5. - Адамдардың белгілі бір болған жағдай немесе нәрсеге деген қабылдаулары, сезімдері және реакциялары алғышарт болып табылатын туа біткен идеялар мен есте қалулар

2 аралық білімді бақылау тапсырмасы

Гуманистік бағытталған кеңес берудің өкілдері:


 1. + К.Роджерс

 2. + И.Ялом, Р.Мэй

 3. + В.Франкл

 4. - Уотсон

 5. - Леонтьев

Берннің теориясы кімдерге негізделген?

 1. - Қарттар

 2. + Ересек

 3. + Ата-ана

 4. + Бала

 5. - Жастар

Сценарий туралы теорияны алғаш жасағандар.

 1. + Клод Стайнермен

 2. + Фрейд

 3. - Леонтьев

 4. - Курт Левин

 5. + Эрик Берн және Клод Стайнер

НЛБ-ғақатыстылар?

 1. + Р.Бендлер Д.Триндер

 2. + 1975 жылы

 3. - И.Ялом және Р.Мэй

 4. - 1800 жыл

 5. - предикат

Психологиялық кеңес берудің міндеттері:

 1. + клиенттің эмоционалдық жағдайын жеңілдету

 2. + клиентті тыңдау

 3. + клиентті онымен болып жатқан жағдайға жауапты екенін түсіндіру

 4. - медициналық тексеру өткізу

 5. - оқыту тәрбиелеу процесін өткізу

Принцип:

 1. + негіз

 2. + басшы идея

 3. + негізгі ұстаным

 4. - анықтаушы

 5. - әдістеме

Бір істі істеуге мүмкіншілік бар немесе күшінің жеткіліктілігі:

 1. + Потенция

 2. + Қабілеттілік

 3. + Стимул

 4. - Норма

 5. - енжарлық

Қазіргі уақытта психологиялық кеңес беру келесі бағыттарымен сипатталады.

 1. + Психологиялық оқыту

 2. + Психологиялық коррекция

 3. + Психодиагностика

 4. - заң психологиясы

 5. - медициналық психология

Психоанализдің негізгі ұғымдары

 1. + Ид

 2. + Эго

 3. + Суперэго

 4. - Рефлекс

 5. - Интуиция

Эго:

 1. + «Мен» ұғымы

 2. + Шешім қабылдау

 3. + Идті қанағаттандырушы

 4. - жоғары «Мен»

 5. - либидо


2.2. Оқытудың қолданылатын технологиялары. ББ оқыту нәтижелеріне қол жеткізудің тиімді құралдарын сипаттау, оқу пәнін оқыту әдістемесінде инновациялық формалар мен технологияларды қолдану.
Кеңес беру және психокоррекция негіздерін оқытуда кейс әдісі, сұрақ-жауап, топтық жұмыстар, тест, миға шабуыл, іскерлік ойындар, проблемалық мазмұндамалар, презентациялар, пікірталастар, сыни тұрғыдан ойлау әдістері қолданылады.


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4 Бағалау саясаты


4.1 Білім алушылардың білімі 100-баллдық жүйе бойынша бағаланады (кесте 3-ке сәйкес).
Білім алушылардың білімін 100-баллдық жүйе бойынша бағалау

3 - кесте
СЕМЕСТР

1-7 апта

Электронды журнал

8-15 апта


АУДИТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІНЕ ҚАТЫСУ

Бағала электрондық журналға енгізілмейді, ПОҚ білім алушының сабаққа қатысу/ болмау фактісін ғана белгілейді.Назар аударыңыз!!!

Сабақ босатқан жағдайда әр рейтингңден 0 ден 10 балға дейін баға төмендетіледі. Аталған көрсеткіш жиынтық рейтингіге әсер етеді.
Ағымдағы бақылау

1-6 пата

Бақылаудың әр түрлері бойынша бағалау 0-100 балл аралығында қойылады.

ПОҚ білім алушы қанша min баға алу керектігін көрсетуі керек.Ағымдағы бақылау

8-14 апта

РБ 1

(Рубеждік бақылау № 1)7 апиа

0-100 балл

РБ 2

(Рубеждік бақылау № 2)15 апта

R1

(Рейтинг № 1)
 1. Егер білім алушы min бағалар санын алса, онда орташа арифметикалық мәні шығарылады

 2. Егер білім алушы <min бағалар санын алса, онда баллдар жиыны min бағалар санына бөлінеді.

R2

(Рейтинг № 2)
R=(R1+R2)/ 2

Жиынтық рейтинг – Exam-ға жіберу/ жібермеу болады

R<50 балл

Білім алушы Examға жіберілмейдіR≥ 50 балл

+

Аталған пәннің пререквизиттары болатын пәндер бойынша академиялық қарыз жоқ=

Білім алушы Examға жіберіледіE x a m

Семестр қорытындысы бойынша емтихан (0-100 балл)
Exam < 50 балл

Exam ≥ 50 балл

ПӘН БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА

0,6* ∑R + 0,4* Exam


4.2 Білім алушының апта және білімді бағалау түрлері бойынша минималды бағалар санының бөлінуі кесте 4- келтірілген

4 – кесте
Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Min бағалар саны (баға алу қарастырылған: ия/жоқ)

1

2

3

4

Ағымдағы бақылау

1

Кеңес беру және психокоррекцияға кіріспе

Ауызша сұрау

«жоқ»

2

Кеңес беру және психокоррекция үрдісіндегі маман тұлғасы

Ауызша сұрау

«жоқ»

3

Кеңес беру және психокоррекция үрдісінің құрылымы және оны ұйымдастыру

Ауызша сұрау

«жоқ»

4

Психологиялық кеңес берудегі психоаналитикалық дәстүр

Ауызша сұрау, БӨЖ

«ия»
БӨЖ № 1. Кеңес берушінің кәсіби даярлығы және психологтың эмоциялық мәселесі.

Тапсырма: Эссе жазыңыз.

Эссе


«ия»

5

Юнгтің аналитикалық психологиясы және Адлердің индивидуалды психологиясы

Ауызша сұрау

«жоқ»

6

Кеңес берудегі бихевиоралды-когнитивті бағыт

Ауызша сұрау, БӨЖ

«ия»
БӨЖ № 2. Супервизия және оның тиімділігі.

Тапсырма: Реферат жазыңыз

Реферат

«ия»

7

Кеңес берудегі экзистенционалды-гуманистикалық дәстүр

Ауызша сұрау

«жоқ»

РБ 1 (рубеждік бақылау № 1)

7

Студент бірінші рубеждік бақылауды тестпен тапсырады. Тест тапсырмасы университеттің электронды порталына тіркелген.

Тест

0-100 балл аралығында бағаланады

R 1 (Рейтинг № 1)

Ағымдағы бақылау

8

Нейролингвистикалық бағдарламау (НЛБ)

Ауызша сұрау

«жоқ»

9

Психологиялық кеңес берудегі экзистенционалды бағыт

Ауызша сұрау

«ия»

10

Гештальт-терапия

Ауызша сұрау

«жоқ»
БӨЖ № 3. Иррационалды сенімдер және олардың когнитивті терапиядағы жұмысы.

Тапсырма: Реферат жазыңыз

Реферат

«ия»

11

Қайғыру теориясы және психотерапия

Ауызша сұрау, БӨЖ

«ия»

12

Кеңес берудегі транзактілік әдістер

Ауызша сұрау

«ия»
БӨЖ № 4. Психосоматикалық аурулары бар жұмыста НЛБ-ны қолдану әдістері.

Тапсырма: Реферат жазыңыз

Реферат

«ия»

13

Топтық психотерапияның жалпы теориясы

Ауызша сұрау

«жоқ»

14

Қазіргі заманғы топтық терапияның бірқатар бағыттары

Ауызша сұрау, БӨЖ

«ия»

15

Отбасылық кеңес беру

Ауызша сұрау

«жоқ»

РБ2 (рубеждік бақылау2)

15

Студент екінші рубеждік бақылауды тестпен тапсырады. Тест тапсырмасы университеттің электронды порталына тіркелген.

Тест

0-100 балл аралығында бағаланады

R 2 (Рейтинг № 2)

Ескертпе:

- 1-бағанда білім алушының білімін бақылау 7,15 аптада көрсетілген

- 2-бағанда білім алушы тиісті аптада зерделенуі тиіс сабақтың тақырыбы көрсетіледі (сабақ түрін көрсете отырып: СТС, ДС, СӨЖ / СӨЖ);

- 3-бағанда білімді баллдық жүйе арқылы бақылау түрі көрсетілген;

- 4-бағанда білім алушының ең аз бағалар санын жинау үшін қандай бақылау түрі бойынша баға алуы тиіс екендігі туралы ақпарат көрсетіледі. 4-кестенің мәліметтерін оқытушы электрондық журналға енгізеді.
4.3 Білім алушылардың білімін бағалауды анықтау шкаласы (кесте 5)

5 - кестеБілім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық - рейтингтік әріптік жүйесі, оларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS (иситиэс) ауыстыру)


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


 1. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

  1. Негізгі әдебиет


5.1.1.Айви А., Айви М.Б., Саймек-Даунинг Л. Консультирование и психотерапия. Сочетание методов, теории и практики-М.,2009

5.1.2. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М. 2011

5.1.3. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы теория и практика М., 2008

5.1.4. Мэй Роло Искусство психологического консультирования. М. 2010-224с

5.1.5. Немов Р.С. Основы психологического консультирования Учеб для студ. Педвузов.-М.: 2012.-394с.

5.1.6. Жалпыға арналған арт-терапия. Медалиева З.Б. Көмекбаева Л.К. Сүлеймен М.М. Алматы, 2016ж.

5.1.7.Г.А. Касен, П.Т. Абдуллаева Социально-психологическое консультирование в школе. А, 2011.

5.1.8. Лиясова А.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері. Әдістемелер жиынтығы. Прутченков А.С. « Свет мой зеркальце скажи» орыс тілінен аударған Алматы, 2011

5.1.9. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. Тренинг технологиясына кіріспе/ Орыс тілінен аударып және құрастырған А.Линсона- Алматы, 2011-237 бет.

5.1.10. Нельсон – Джоунс Р. Теория и практика консультирования – СПб.: «Питер», 2009.-464с

5.1.11. Хрестоматия по психологическому консультированию.Сапарова И.А. Алматы,2004.

  1. Қосымша әдебиет


5.2.1.Бурно М.Е.О. характерах людей.-М.,2010

5.2.2. Василюк Ф.Е.Психология переживания. М., МГУ,1991.

5.2.3. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. М.,2008

5.2.4. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. Учебник.-СПб., 2008.-672с.

5.2.5. Клусман Рудольф Справочникпо психотерапии.-СПб., 2014.-с

5.2.6. Никитин В.Н. Психология телесного сознания . М.,2000

5.2.7.Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни. М.,2004

5.2.8. Психотерапия жизнью. Сост Р. Кочюнас .-Вильнюсс,2008.-416

5.2.9. Рудестам Н. Групповая психотерапия . М.,2009

5.2.10. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека М.2011

5.2.11. Фоппель К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего. М., 2000

5.2.12. Ялом И. Групповая психотерапия. Теория и практика .-М., 2010-576с.


5.3 Интернет-ресурстар


5.3.1 www.psychology.ru

5.3.2 www. psychology.ru/tests5.3.3 www.klex.ru/author/common_psychology/

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет