Тарих кафедрасыбет9/12
Дата31.12.2019
өлшемі263.22 Kb.
түріСеминар
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Әдебиеттер:

1. Брикнер А.Г. История Екатерины II. М., 1991.

2. Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. Т. 1. С древнейших времен до XVIII в. – М., 1994

3. Хрестоматия по истории СССР. – М., 1983.


9 Тақырыбы. Желтоқсан көтерілісі оның Ресей тарихынан алатын орны.

Әдістемелік нұсқау: Мұнда алғашқы құпия ұйымдар, қоғамдар олардың жетекшілері және қатысушыларға сипаттама жасау керек. Онымен қоса декабристердің саяси проектілері мен П.Пестельдің «Русская правдасы» және Н.Муравьевтің «Конституциясы»-на баяндама жасап, декабристердің тарихи және қоғамдық-саяси жұмыстарына тарихи бағасын беру қажет.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1. Алғашқы құпия ұйымдар, қоғамдар олардың жетекшілері және қатысушылар

2. Декабристердің саяси проектілері

3. П.Пестельдің «Русская правдасы» және Н.Муравьевтің «Конституциясы»

4. Декабристердің тарихи және қоғамдық-саяси жұмыстарына берілетін тарихи баға

Әдебиеттер:

1. Гордин Я.В. Мятеж реформаторов. Л., 1989.

2. Декабристы: биографический справочник. М., 1988.

3. Де Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990


10 Тақырыбы. ХІХ ғасырдың 60-70 жылдарындағы буржуазиялық реформалар.

Әдістемелік нұсқау: Мұнда студенттер басыбайлылық құқықты жою: алғышарттары, шаруалардың жеке басының азаттығын алуы, қортындылары мен зардаптарына тоқтала отырып, қалалық, әскери, оқу-ағарту саласындағы реформаларға мән бере отырып, қорытынды жасау керек.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1.Басыбайлылық құқықты жою: алғышарттары, шаруалардың жеке басының азаттығын алуы, қортындылары мен зардаптары

2. Қалалық реформа

3. Әскери реформа

4. Оқу-ағарту саласындағы реформалар

Әдебиеттер:

1. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989.

2. Великие реформы. 1856-1874. /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.

3. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.

4. Захарова Л.г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1865-1861. М., 1984.

5. П.А. Зайончковский. Отмена крепостного права. М., 1960.

6. Он же. Советская историография реформы 1861 г. //ВИ, 1961, №2

7. Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984.

8. Она же. Самодержавие, бюрократия и реформы. //ВИ. 1989.№10, с. 3-24.
11 Тақырыбы. Ресейдің ХІХ-ХХ ғасырдың бас кезіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшеліктері.

Әдістемелік нұсқау: Бұл тақырыпты оқып үйренуде Капитализмнің дамуының ерекшеліктері. Өнеркәсіп төңкерісінің аяқталуына тоқтала отырып, өнеркәсіп товарларын өткізетін ішкі рыноктың дамуы үшін темір жолдарды салудың маңызы зор болғандығын, крепостниктік права жойылғаннан кейін ресей өнеркәсібінің әр түрлі салалары дамудың әр сатысында болғанын атап өту керек. Сондай-ақ Ресейде жұмысшы табының және буржуазияның қалыптасуы мен Үкіметтің сауда-өнеркәсіп саласындағы саясаты, С.Ю. Витте. П.А. Столыпинге тоқталу керек. Ресей империализмінің ерекшеліктерін қорытындылау қажет.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1. Капитализмнің дамуының ерекшеліктері. Өнеркәсіп төңкерісінің аяқталуы.

2. Ресейде жұмысшы табының және буржуазияның қалыптасуы

3. Үкіметтің сауда-өнеркәсіп саласындағы саясаты. С.Ю. Витте. П.А. Столыпин.

4. Ресей империализмінің ерекшеліктері

Әдебиеттер:

1. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история Россия первой половины XIX столетия. М., 1989

2. Ключевский В.О. Отмена крепостного права в России. Собр. Соч. в 9 т. Т.5.1989. С. 339.

3. Герасименко Г.А. Крах земского самоуправления в России. //История СССР, 1989.,№1

4. Дружинин Н.М. Ликвидация феодальной системы в русской помещичьей деревне. 1862-1882. Изб. Избр. Тр. Т. 2. М., 1987.

5. Под скипетром Романовых. Исторические очерки. (муз.Дост.)

6. Захарова Л.Г. Россия на переломе. Самодержавие и реформы. История отечества: люди, идеи, решения, Очерки истории России XIX – нач. XX вв. (муз. Достоев.)

7. Великие реформы. 1856-1874. /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.

8. Корнилов А. Александр III император Всероссийский.
12 Тақырыбы. Саяси дамудың негізгі бағыттары, ерекшеліктері (ХІХ-ХХ ғғ. басы).

Әдістемелік нұсқау: Либералдық реформалар тоқтай отырып студенттер Еуропалық елдердің арасында саяси-сыртқы мәселелер жөнінде дау жанжалдардың дамуы және соғыс блоктары қалыптасуының басталуын сипаттау керек. ХІХ-ХХ ғғ. аралығындағы патша үкіметі, буржуазия және дворяндарды сипаттауы қажет.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1. Либералдық реформалар

2.Еуропалық елдердің арасында саяси-сыртқы мәселелер жөнінде дау жанжалдардың дамуы және соғыс блоктары қалыптасуының басталуы.

3. ХІХ-ХХ ғғ. Аралығындағы патша үкіметі, буржуазия және дворяндар.Әдебиеттер:

1. Джанишев Т. Эпоха Великих реформ. (Великие реформы в 1856-1874) (муз. Достоевского).

2. Захарова Л.Г. Россия на переломе. Самодержавие и реформы. История отечества: люди, идеи, решения, Очерки истории России XIX – нач. XX вв. (муз. Достоев.)

3. Великие реформы. 1856-1874. /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.


13 Тақырыбы. Ресейдегі буржуазиялық-демократиялық революция (1905-1907 жж.).

Әдістемелік нұсқау: Ресейдегі буржуазиялық-демократиялық революцияның басталу себептері, қозғаушы күштері, кезеңдері, ерекшеліктерін сипаттай отырып, басты оқиғалар мен жеңілуі мен тарихи маңызына тоқталу керек. Мемлекеттік Дума және Самодержавие ұғымдарына мағына беру қажет.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1. Басталу себептері, қозғаушы күштері, кезеңдері, ерекшеліктері.

2. Басты оқиғалары, жеңілуі, тарихи маңызы.

3. Мемлекеттік Дума және СамодержавиеӘдебиеттер:

1. Великие реформы. 1856-1874. /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.

2. Корнилов А. Александр III император Всероссийский.

3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Александр III.

4. Чернуха В.Г. Александр III.//ВИ 1992, №11,12.с. 46-64

5. Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 199


14 Тақырыбы. Ресейдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы (1907-1914 жж.).

Әдістемелік нұсқау: Студенттер С.Ю. Витте және оның жоспарлары, қортындыларына сипаттама беріп, П.А. Столыпиннің реформаларына тоқталу керек. Сондай-ақ осы кезеңде болған оқиғаларға тарихи бағасын беру арқылы жан-жақты сипаттап, тиянақты түрде саралау қажет.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1 .С.Ю. Витте және оның жоспарлары, қортындылары.

2. П.А. Столыпиннің реформалары.

Әдебиеттер:

1. Сироткин В. Граф Витте – цивилизованный индустриализатор страны. //Свободная мысль. – 1982.№8.С.73.

2. Ананьич Б.В., Ганелин Р. С.Ю.Витте. //ВИ.1990, №8, с. 32.

3. Дому Романовых 380 лет.Неизвестные страницы //Родина, 1993, №1, с. 182.


15 Тақырыбы. Бірінші дүние жүзілік соғыс қарсаңындағы Ресей. Халықаралық қатынастар.

Әдістемелік нұсқау: Студенттер Николай ІІ-үкіметінің сыртқы саясат саласындағы жұмыстарының негізгі бағыттарын сипаттап, орыс-жапон соғысы аяқталғаннан кейінгі Қиыр Шығыс бойынша жүргізілген саясатқа мән бере отырып, бірінші дүние жүзілік соғыстың басталуы, себептері, мақсаттары, соғысушы топтардың негізгі жоспарларын саралау керек.

Практикалық жұмыстың жоспары:

1.Николай ІІ-үкіметінің сыртқы саясат саласындағы жұмыстарының негізгі бағыттары.

2.Орыс-жапон соғысы аяқталғаннан кейінгі Қиыр Шығыс бойынша жүргізілген саясат.

3.Бірінші дүние жүзілік соғыстың басталуы, себептері, мақсаттары, соғысушы топтардың негізгі жоспарлары.Әдебиеттер:

1. Обнинский В.П. Последний самодержец. Очерки жизни и царствования императора российского Николая II.(Под ред.С.С. Волка). М., 1982.

2. Касвинов. 23 ступени вниз. М., 1985.

3. Искандеров. Российская монархия, реформы, революция. //ВИ, 1993, №5,7.

4. Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 1991.

5. Греков Б..И., Шацилло. Эволюция политической структуры России в к. XIX- нач. XX в. История России, 1988, №5.

6. История XIX в. (Под ред. Лависса и Ратбо).
5. ОСӨЖ бойынша әдістемелік нұсқау.
1-тақырып: Киев Русі мен қайраткерлері портреттерінде.
Сабақ мақсаты: Киев Русі мемлекетіндегі ірі көрнекті мемлекет қайраткерлерінің саяси портретін ашу.

Тапсырма сұрақтар:

1. Мемлекет қайраткелерін атап шығу?

2. Саяси портреттерін ашу?

3. Киев Русінің дамуына қосқан үлестері?Бақылау түрі: Әңгіме.

Әдістемелік нұсқау: Мемлекетқайраткерлері туралы мағлұмат беріп, студенттер олардың саяси маңызын ашу керек. Олардың өмірбаяндарына тоқталып, портреттерін ашып көрсету керек.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.История России с древнейших времен до к. XVII в. // Под ред. А.Н. Сахарова.- М., 1997.

2.История России. /Уч. Пособие. Т. I, II. Горинов М.М., Горский А.А. (под ред. С.В. Леонова – М., 1998

3.История России с древнейших времен до конца XVIII в. /Под ред. Б.А. Рыбакова – М., 1983

4.История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX в – начала XX в. – М., 1991.

5.Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X- XIV вв. – М., 1984.


2-тақырып. Киев Русінің сыртқы саясаты.
Сабақ мақсаты: Киев Русінің сыртқы саясатын жан-жақты қарап мәнін ашып көрсету.

Тапсырма сұрақтар:

1. Киев Русі сыртқы саясаты қандай принциптер мен жүргізілді?

2. Қандай мемлекеттер мен саяси қатынастары жақсы дамыды?

3.Киев Русі сыртқы саясатта қандай жетістіктерге жетті?Бақылау түрі: Конспект

Әдістемелік нұсқау: Киев Русінің ішкі және сыртқы саясатына тоқтала отырып, жетістіктер мен байланыстарын, көрші елдермен саяси қатынастарын көрсету керек.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Н.И. Павленко, В.В. Кобрин и др. История России с древнейших времен до 1861 г. –М., 1989

2. Отечественная история /Под ред. Ш.М. Мунчаева – М., 1999

3.Хрестоматия по истории России. В 4-х тт. Т. 1. С древнейших времен до XVIII в. – М., 1994


3-тақырып. Киев Русінің мәдени дамуы.
Сабақ мақсаты: Киев Русінің әр кезеңі бойынша мәдени дамуын талқылау, мәдени байланыстарына тоқталу.

Тапсырма сұрақтар:

1.Мәдени дамуға әсер еткен факторлар?

2. Мәдени дамудың ерекшклігі?

3.Мәдени даму неше кезеңдерге бөлінеді?Бақылау түрі: Реферат

Әдістемелік нұсқау: Киев русінің мәдени дамуының маңызын, салдарын және қалай,қандай кезеңдерге бөуге болатынын ашып көрсету.мәдениеттің қоғам өміріне қалай әсер еткенін айтып беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1. Хрестоматия по истории СССР. – М., 1983.

2.Головатенко А. История России: спорные проблемы – М., 1994

3.Горский А.А. О месте средневековой Руси в истории. //ПИШ 2002, №3


4-тақырып. Дмитрий Донской: өмірбаяны және қызметіне баға.
Сабақ мақсаты: Киев Русінің ірі мемлекет қайраткері Дмитрий Донскойдың өмірбаянына тоқталып, жан-жақты ашып көрсету,атқарған істеріне баға беріп, дұрыс бұрыстығын анықтау.

Тапсырма сұрақтар:

1.Д. Донской қандай ортада өсті, қандай адамдардың ықпалы көп болды?

2.Донской мемлекет қайпаткері болуға лайық па?

3. Донскойдың қызметі қандай болды?Бақылау түрі: Әңгімелесу түрінде

Әдістемелік нұсқау: Дмитрий Донскойдың өмірбаяны мен саясатқа араласуға әсер еткен факторларды айту. Рның қызметіне баға бере отырып, маңызды істерін ашу.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Платонов О.А. Русская цивилизация – М., 1997

2.Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. М., 1969.

3.Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории России. М., 1960.


5-тақырып. Феодалдық бытыраңқылық және орыс жерлеріне сипаттама
Сабақ мақсаты: Феодалдық бытыраңқылықтың әлеуметтік-экономикалық және саяси алғышарттары, зардаптарын ашып көрсету, феодалдық бытыраңқылықтың мәнін көрсету,жеке орыс жерлеріне сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1.Орыс жерлеріне сипаттама беру?

2.Феодалдық бытыраңқылық тың салдары?

3.Оған әсер еткен факторлар?Бақылау түрі: Конспектілер жасау

Әдістемелік нұсқау: Орыс дерлерінің бөлінуінің салдарынан болған феодалдық бытраңқылықты айтып беру. Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын көрсету.Жеке орыс жерлеріне сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Платонов О.А. Русская цивилизация – М., 1997

2. Плано Карпини.

3.Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв. М., 1969.

4.Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории России. М., 1960.
6-тақырып. С. Разиннің басшылығымен болған шаруалар соғысы
Сабақ мақсаты: С.Разин басшылығымен болған шаруалар соғысының себебін, мақсатын, маңызын анықтау. Сондай-ақ соғыстың салдарына сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1.Ресей жеріне, халық тұрмысына сипаттама?

2.Соғыс не себептен басталды?

3.Соғыс қалай аяқталды?Бақылау түрі: Баяндама

Әдістемелік нұсқау: С. Разиннің шаруалар соғысын бастауына себеп болған фокторларды, халық наразылығын тудырған мәселелерді көрсету.Соғыстың мақсатын, барысын, қорытындысын айқындап беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Платонов О.А. Русская цивилизация – М., 1997

2.Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978.

3.Каргалов В. Свержение монголо-татрского ига. М., 1973.

4.Каргалов В. Куликовская битва. М., 1980.
7-тақырып. Орыс жерлерінің территориясының одан әрі кеңейе түсуі
Сабақ мақсаты: XVI-XVII Орыс жерлерінің территориясының одан әрі кеңейіп, дамуын қарастырамыз.

Тапсырма сұрақтар:

1.Орыс жерлерінің кеңейюіне әсер етуші факторларды ата?

2.Олар қалай кеңейді?

3. Саясат қандай болды?Бақылау түрі: Реферат

Әдістемелік нұсқау: Орыс жерлеріне сипаттама беріп, қалай одан әрі кеңейе түскендігіне тоқталу. Саясаттағы өзгерістерді баяндау.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Кирпичников А. Куликовская битва. М., 1980.

2.Лощиц Ю. Дмитрий Донской. М., 1980.

3.Джером Гарсей. Записки о России. М.,1991.

4.Альгинц Д. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного. 1988.

5.Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России. М., 1960.


8-тақырып. XVIII ғ. 30-50 жылдарындағы Ресей мемлекетінің тарихынан
Сабақ мақсаты: XVIII ғ. 30-50Ресей мемлекетінің тарихына тоқталу, сол кезеңдегі саяси мәселелерді ашып көрсету.Ресейдің ішкі және сыртқы саясатына сипаттма беру.

Тапсырма сұрақтар:

1.Сыртқы саясатты ашу?

2.Ішкі жағдайға тоқталу?

3.Осы кезеңде Ресей тарихы қалай өрбіді?Бақылау түрі: Баяндама

Әдістемелік нұсқау: XVIII ғ. 30-50Ресей мемлекетінің тарихына тоқталу, сол кезеңдегі саяси мәселелерді ашып көрсету.Ресейдің ішкі және сыртқы саясатына сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.

2. Зимин А.А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.

3.Скрынников Р.Г. Царство террора. Спб., 1992.

4.Скрынников Р.Г. Начало опричнины. М., 1966.

5.Скрынников Р.Г. Опричный террор. М., 1969.

6.Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989.
9-тақырып. Е. Пугачевтің басшылығымен болған шаруалар соғысы
Сабақ мақсаты: Е.Пугачев басшылығымен болған шаруалар соғысының себебін, мақсатын, маңызын анықтау.Соғыстыңсалдарына сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1. Соғыстың басталу себебі не?

2. Соғыстың маңызы және барысы?

3.Соғыстың қорытындысы айту?Бақылау түрі: Әңгімелесу түрінде білім деңгейлерін тексеру

Әдістемелік нұсқау: Е.Пугачев басшылығымен болған шаруалар соғысының себебін, мақсатын, маңызын анықтау.Соғыстыңсалдарына сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Сергеев В. Пред грозные царские очи. (Об Иване Грозном). //Литературная Россия . 1990, №4

2.Скрынников Р. Опричная трагедия. (Новые факты и новые интерпретации). //Наука и жизнь. 1976, №3, с. 112-115.

3.Скрынников Р.Г. Россия после опричнины. М., 1975.

4.Тихомиров М.Н. Российское государство в XV- XVII вв.

5.Анисимов Е.В., Эйдельман Н.Я. В борьбе за власть: Страницы политической истории России XVIII в. М., 1988.


10-тақырыбы. XVIII ғ.2-жартысындағы Ресейдегі қоғамдық саяси өмір
Сабақ мақсаты: XVIII Ғ.2 жартысындағы Ресейдің қоғамдық саяси өміріне сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1. XVIII ғ. Ресейдің саяси жағдайы?

2. Саясаты қандай болды?Бақылау түрі: Реферат

Әдістемелік нұсқау: XVIII Ғ.2 жартысындағы Ресейдің қоғамдық саяси өміріне сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Агисимов Е.В. Податная реформа Петра I. М., 1982.

2.Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XVIII в. Очерки. М., 1958.

3.Брикнер А.Г. История Екатерины II. М., 1991.

4.Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984.

5.Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988.

6.Павленко Н.И. Полудержавный властелин. М., 1989.

7.Павленко Н.И. Петр Великий.


11-тақырып. 1812 Отан соғысы тарихынан
Сабақ мақсаты: XVIII Ғ.2 жартысындағы Ресейдің қоғамдық саяси өміріне сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1. Соғыстың себебі?

2. Соғыстың барысы мен мақсаты?

3. Соғыстың қорытындысы?Бақылау түрі: Терминдер сөздігін жасау

Әдістемелік нұсқау: XVIII Ғ.2 жартысындағы Ресейдің қоғамдық саяси өміріне сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Гордин Я.В. Мятеж реформаторов. Л., 1989.

2. Декабристы: биографический справочник. М., 1988.

3.Де Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990.

4. Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история Россия первой половины XIX столетия. М., 1989.
12-тақырып. XIX ғасырдағы Ресейдің мәдени даму тарихынан
Сабақ мақсаты: Ресейдегі оқу-ағарту саласындағы табыстар жайлы баяндау, әдебиет және өнер саласындағы жаңалықтарды айту.

Тапсырма сұрақтар:

1.Ресейдің жағдайы?

2.Оқу-ағарту ісіндегі жетістіктер?

3. Қоғамға қандай әсер тиді?Бақылау түрі: Баяндама

Әдістемелік нұсқау: Ресейдегі оқу-ағарту саласындағы табыстар жайлы баяндау, әдебиет және өнер саласындағы жаңалықтарды айту.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1.Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989.

2.Великие реформы. 1856-1874. /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б.Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.

3.Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.

4. Захарова Л.г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1865-1861. М., 1984.
13-тақырып. XX ғасырдың басындағы Ресей тарихының өзекті мәселелері.
Сабақ мақсаты: XX ғ. басында Ресей тарихының өзекті мәселелерін анықтау. Саяси мәселелерге сипаттама беру.

Тапсырма сұрақтар:

1. XX ғ. Ресейдің жағдайы қандай болды?

2. Өзекті мәселелер?

Бақылау түрі: Реферат

Әдістемелік нұсқау: XX ғ. басында Ресей тарихының өзекті мәселелерін анықтау. Саяси мәселелерге сипаттама беру.

Белсенді-таратпа материалдары: кестелер, тестілер, схемалар, карточкалар, карталар
Әдебиеттер:

1. П.А. Зайончковский. Отмена крепостного права . М., 1960.

2.Он же. Советская историография реформы 1861 г. //ВИ, 1961, №2

3.Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984.

4.Она же. Самодержавие, бюрократия и реформы. //ВИ. 1989.№10, с. 3-24.

5.Великие реформы в России. 1856-1874 гг. /Под ред. Захаровой Л.Г., Экклофа Б.

6. Джанишев Т. Эпоха Великих реформ. (Великие реформы в 1856-1874) (муз. Достоевского).

7.Ключевский В.О. Отмена крепостного права в России. Собр. Соч. в 9 т. Т.5.1989. С. 339.

8.Герасименко Г.А. Крах земского самоуправления в России. //История СССР, 1989.,№1

9.Дружинин Н.М. Ликвидация феодальной системы в русской помещичьей деревне. 1862-1882. Изб. Избр. Тр. Т. 2. М., 1987.


6. СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқау.
СӨЖ №1.

Тақырыбы: Ливон соғысы

Сабақ мақсаты:1558-1583 жылдардағы Ливон соғысының алғышарттарын білу, себебі, тарихи маңыздылығына баға беру.

Тапсырма ,сұрақтар:

1.Қай жылы шабуылдың барысында орыс әскерлері Рига архиепископының қарулы күштерін талқандап,Рига мен Литва шекараларына жетті? 1559

2.Қай жылы швед әскерлері шабуылға шығып Нарваны, Прибалтика жағалауын толық дерлік басып алды? 1581


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет